Na tejto stránke: INFORMÁCIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE – Asistent/Asistentka učiteľa | ZŠ s MŠ | Športová hala | ZÚŠ

This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
Táto SlideShowPro foto-video prezentácia zo života obce Rabča vyžaduje flešový prehrávač a vo webovom prehliadači treba mať povolený Javascript.

INFORMÁCIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE – Asistent/Asistentka učiteľa

Informácie o voľnom pracovnom mieste – riaditeľstvo ZŠ s MŠ Rabčická 410 Rabča

Pozícia: Asistent/Asistentka učiteľa

Úväzok: plný úväzok
Dátum nástupu: 16. 9. 2015
Požiadavky: Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov.
Riaditeľka školy rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalosti a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.
Uchádzač/ka bude vybraný/á na základe osobného pohovoru.

Výberové konanie bude prebiehať v dňoch 9. 9. 2015 a 11. 9. 2015 v čase od 800 do 1400 hod. v kancelárii riaditeľky školy.
Dňom 11. 9. 2015 sa výber uchádzačov na pozíciu asistent/ka učiteľa končí.

Základná škola s materskou školou Rabča

Základná škola s materskou školou Rabča – ZŠ s MŠ Rabča

Základná škola s materskou školou, sekretariát, ul. Rabčická s. č. 410, 029 44 Rabča, 043/5521640, www.zsrabca.edupage.sk, Rabčická 410, e-mail: zsrabca@stonline.sk, riaditeľka Ing. Anna Kornhauserová, mobil: 0903/493 550.

Informácie o voľnom pracovnom mieste...

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Rabčická 410 Rabča

Pozícia: Asistent/Asistentka učiteľa

Úväzok: plný úväzok
Dátum nástupu: 16. 9. 2015
Požiadavky: Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov.
Riaditeľka školy rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalosti a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.
Uchádzač/ka bude vybraný/á na základe osobného pohovoru.

Výberové konanie bude prebiehať v dňoch 9. 9. 2015 a 11. 9. 2015 v čase od 800 do 1400 hod. v kancelárii riaditeľky školy.
Dňom 1. 9. 2015 sa výber uchádzačov na pozíciu asistent/ka učiteľa končí.

Záverečná správa...

Zverejnená na stránke ZŠ s MŠ: Záverečná správa..., ako dokument: Správa o výchovno-vzdelávaciej činnosti ZŠ s MŠ, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/14 (rtf, 3.2 MB);

Profilácia a koncepcia rozvoja základnej školy na obdobie rokov 2008 – 2013 (rtf, 0.124 MB);

Správa o výchovno-vzdelávaciej činnosti ZŠ s MŠ, jej výsledkoch a  podmienkach za školský rok 2007/08 (rtf, 0.772 MB);

Výchovno-vzdelávacia činnosť ZŠ s MŠ, jej výsledky a podmienky za školský rok 2006/07 (rtf, 3.463 MB)

Športová hala – ZŠ

Športová hala

Kontakt na športovú halu: Základná škola s materskou školou, sekretariát, ul. Rabčická s. č. 410, 029 44 Rabča, 043/5521640, www.zsrabca.edupage.sk, Rabčická 410, e-mail: zsrabca@stonline.sk, riaditeľka Ing. Anna Kornhauserová, mobil: 0903/493 550.

Základná umelecká škola – pobočka Rabča

Základná umelecká škola – pobočka Rabča
Výtvarný odbor

V budove základnej školy je zriadená pobočka Základnej umeleckej školy Ignáca Kolčáka Ul. Komenského 02901 Námestovo s výtvarným odborom, ktorý vyučujú učiteľky Mgr. Zlatica Staníková a Mgr. Zlatica Staníková, Mgr. Janka Brišová. Telefonický kontakt na riaditeľa Mgr. Tomáš Buc: 043/552 3276, e-mail: zusno@orava.sk. Viac sa dozviete na ZÚŠ Námestovo

Hudobný odbor

V budove základnej školy je zriadená pobočka Základnej umeleckej školy Ignáca Kolčáka Ul. Komenského 02901 Námestovo s výtvarným odborom, ktorý vyučuje hru na akordeón Mgr. art. Mária Ponsová a hru na klavír – Katarína Budzelová (vyučuje aj hud. náuku).