Na tejto stránke: Rímskokatolícka farnosť Rabča | História Rímskokatolíckej farnosti Rabča

This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
Táto SlideShowPro foto-video prezentácia zo života obce Rabča vyžaduje flešový prehrávač a vo webovom prehliadači treba mať povolený Javascript.

Video o 400-ročnej obci Rabča do roku 2008. Ukazuje históriu aj dnešný život v obci Rabča.

Rímskokatolícka farnosť Rabča

Rímskokatolícka farnosť Rabča

Fara: ul. Kostolná s. č. 851, 02944 Rabča, 043/5521640, www.fararabca.sk, farár – Mgr. Peter Bolibruch – 043 559 41 09, farár – Mgr. Andrej Adamčák – 043 559 41 56

História rímskokatolíckej farnosti Rabča

ZALOŽENIE – RÍMSKO-KATOLÍCKEJ FARNOSTI V RABČI

Rímskokatolícka farnosť v Rabči bola založená v roku 1772. V roku 1771 postavili farskú budovu a od ďalšieho roku sa Rabča stala „z vôle patróna Oravského panstva a neriadenia Školstvornej vrchnosti matkocirkvou s filiálkami Oravská Polhora, Rabčice, Sihelné“.

RÍMSKO-KATOLÍCKA FARNOSŤ RABČA

2006 História do roku 2006 je spracovaná v monografii rímskokatolíckej farnosti Rabča: „RÍMSKO-KATOLÍCKA FARNOSŤ Rabča“ – elektronická verzia: monografia RÍMSKO-KATOLÍCKA FARNOSŤ Rabča (pdf/6.43 MB, Acrobat Reader 5 a vyššia), textová verzia bez fotografií monografia RÍMSKO-KATOLÍCKA FARNOSŤ Rabča (txt/0.223 MB, textový editor).

2005 História rímskokatolíckej farnosti Rabča je spracovaná aj v diplomovej práci Silvie Živčákovej z roku 2005 – textová skenovaná verzia po OCR: História farnosti Rabča (txt/0.143 MB); do digitálnej podoby spracoval kronikár obce Rabča Ing. Vladimír Briš.

1987 – 1996 Dejiny kresťanskej mládeže – Monika Kubíková: Mládežnícka kronika kresťanskej mládeže 1987 – 1996 (pdf/0.092 MB); do digitálnej podoby spracoval kronikár obce Rabča Ing. Vladimír Briš.