Na tejto stránke: Výroba | Výrobné podniky | Poľnohospodárske družstvo MAGURA Rabča

This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
Táto SlideShowPro foto-video prezentácia zo života obce Rabča vyžaduje flešový prehrávač a vo webovom prehliadači treba mať povolený Javascript.

Výroba

Obec Rabča je pólom rastu

Obec Rabča je pólom rastu a je prirodzené spádové sídlo miestneho významu obcí: Rabčíc, Oravskej Polhory a Sihelného.

Obec nemá v novom územnom pláne okrem areálu PD MAGURA Rabča vyčlenené a ani nevlastní plochy pre výrobu.

Silnými stránkami obce je mladé stavbársky zamerané obyvateľstvo, kvalitný nový bytový fond, dostatočné zásoby vodných zdrojov, pekná okolitá príroda.

Rabča má predpoklady na rozvoj elektrotechnického, odevného a drevárskeho priemyslu.

Výrobné podniky

Výrobné podniky sídliace v Rabči

ELVIN, spol. s.r.o., má od roku 2001 novú budovu v správnom centre obce Rabča s dvoma veľkými výrobnými halami, kanceláriami vhodnú na elektronickú a inú čistú výrobu s kapacitou do 300 zamestnancov.
Spoločnosť ELVIN je výrobnou a obchodnou spoločnosťou od roku 1991 pôsobiacou v oblasti elektrického a elektrotechnického priemyslu od roku 1994. Zvolený sortiment vyrábaných vinutých dielov umožňuje vybudovať sieť tuzemských aj zahraničných odberateľov. Orientácia na kvalitu a spokojnosť zákazníka smeruje k ďalšiemu rozšíreniu produktov.
Konateľom spoločnosti je Jozef Slovík, tel. 043/5520500 elvin@elvin.sk. Sídlom spoločnosti je budova na Rabčickej 332, 02944 Rabča.

C.H.S., spol. s.r.o. je ďalšou výrobnou spoločnosťou pôsobiacou v obci Rabča od 22. 4. 1991. Konateľom spoločnosti je Dušan Hadár. Sídlo spoločnosti je Rabčická 332, Rabča 02944.

JALUMA INTERIÉR – Ján Kubík je výrobcom atypického nábytku. Má dokončený komplex výrobných hál v hornom centre obce Rabča. Táto firma je zameraná na náročnú zákazkovú drevospracujúcu výrobu nábytku a bytových doplnkov v interiéri. Kontakt na vlastníka Jána Kubíka je 0905/659153, 0915/807807, jaluma@jaluma.sk.

Poľnohospodárske podniky

Poľnohospodárske družstvo MAGURA Rabča

MAGURA Rabča – poľnohospodárske družstvo zamerané na výrobu mlieka. Sídli na Farskej 803, 02944 Rabča, tel. 043/5594401.