Na tejto stránke: Dejiny obce | Dejiny rímskokatolíckej farnosti | Dejiny školy | Dejiny hasičského spolku | Dejiny športu | Dychovka Rabčianka | Rabčiansky chýrnik 1993 – 2013

Študenti

Informačné zdroje obce Rabča

Dejiny obce Rabča

Dejiny obce Rabča

2007 Základné údaje o obci Rabča sú spracované vo farebnej propagačnej brožúre Rabča: Propagačná brožúra obce Rabča (pdf/3.380 MB, Acrobat Reader 5 a vyšší).

1995 História obce po rok 1995 je spracovaná vo vlastivednej monografií obce Rabča – elektronická verzia: monografia Rabča (pdf/10.945 MB, Acrobat Reader 5 a vyššia), textová verzia bez fotografií monografia Rabča (rtf/1.036 MB, WORD 97 a vyššia) .

1963 Obecná kronika – uč. Anton Brišák Obecná kronika Rabča, MNV, 1963 (txt/0.254 MB). Spracoval kronikár obce Rabča Ing. Vladimír Briš.

1989 – 1. 6. 2013 Pamätná kniha 1989– 1. 6. 2012, ZPOZ: Pamätná kniha 1989 – 1. 6. 2012 (txt/0.044 MB); do digitálnej podoby spracoval kronikár obce Rabča Ing. Vladimír Briš.

2012 – 1989 Zapisnice Obecného zastupiteľstva obce Rabča 1996– 2012, text, kronikár obce Rabča Ing. Vladimír Briš Zapisnice Obecného zastupiteľstva obce Rabča 1996– 2012 (txt/3.173 MB).

1996 – 2013 Kronika obce Rabča 2012– 1989, obec Rabča, kronikár obce Rabča Ing. Vladimír Briš Kronika obce Rabča 1996 – 2012 (txt/2.828 MB).

1989 – 2013 Hospodárenie obce Rabča 1996– 2013, kronikár obce Rabča Ing. Vladimír Briš Kronika obce Rabča 1996 – 2013 (xls/0.753 MB).

2013 Kronika obce Rabča 2013, text, kronikár obce Rabča Ing. Vladimír Briš Kronika obce Rabča 2013 (rtf/2.58 MB), Kronika obce Rabča 2013 (txt/0.431 MB).

Dejiny rímskokatolíckej farnosti Rabča

RÍMSKO-KATOLÍCKA FARNOSŤ RABČA

2006 História do roku 2006 je spracovaná v monografii rímskokatolíckej farnosti Rabča: „RÍMSKO-KATOLÍCKA FARNOSŤ Rabča“ – elektronická verzia: monografia RÍMSKO-KATOLÍCKA FARNOSŤ Rabča (pdf/6.43 MB, Acrobat Reader 5 a vyššia), textová verzia bez fotografií monografia RÍMSKO-KATOLÍCKA FARNOSŤ Rabča (txt/0.223 MB, textový editor).

2005 História rímskokatolíckej farnosti Rabča je spracovaná aj v diplomovej práci Silvie Živčákovej z roku 2005 – textová skenovaná verzia po OCR: História farnosti Rabča (txt/0.143 MB); do digitálnej podoby spracoval kronikár obce Rabča Ing. Vladimír Briš.

1987 – 1996 Dejiny kresťanskej mládeže – Monika Kubíková: Mládežnícka kronika kresťanskej mládeže 1987 – 1996 (pdf/0.092 MB); do digitálnej podoby spracoval kronikár obce Rabča Ing. Vladimír Briš.

Dejiny školy v Rabči

Dejiny školy v Rabči

1996 História rabčianskeho školstva je spracovaná v diplomovej práci Mgr. Anny Ratičákovej z roku 1996 – textová skenovaná verzia po OCR: Z histórie rabčianskeho školstva (pdf/1.065 MB); do digitálnej podoby spracoval kronikár obce Rabča Ing. Vladimír Briš

1977 – 2009 Kronika základnej školy v Rabči – text: Kronika základnej školy v Rabči 1977 – 2009 (rtf/0.401 MB).

1977 – 2009 Kronika základnej školy v Rabči – text: Kronika základnej školy v Rabči 1977 – 2009 (txt/0.186 MB), do digitálnej podoby spracoval kronikár obce Rabča Ing. Vladimír Briš.

Dejiny hasičského spolku

Dejiny hasičského spolku

1926 – 1996 Dejiny dobrovoľného hasičského spolku v Rabči – text: Dejiny dobrovoľného hasičského spolku v Rabči 1926 – 1996 (txt/0.028 MB).

1926 – 2006 Dejiny dobrovoľného hasičského spolku v Rabči – text: Dejiny dobrovoľného hasičského spolku v Rabči 1926 – 2006 a Zážitky hasiča Joža Galisa (pdf/1.731 MB), spracoval kronikár obce Rabča Ing. Vladimír Briš.

Dejiny športu v Rabči

Dejiny športu v Rabči

1952 – 2002 Dejiny dobrovoľného hasičského spolku v Rabči – text:
TJ ORAVAN (SOKOL) 1952 – 2002 (pdf/3.989 MB).

1952 – 2002 Dejiny dobrovoľného hasičského spolku v Rabči – text, spracoval kronikár obce Rabča Ing. Vladimír Briš: TJ ORAVAN (SOKOL) 1952 – 2002 (pdf/0.409 MB).

Dychovka Rabčanka

Dychovka Rabčanka

1975 – 2000 Dejiny dychovky Rabčanka 1975 – 2000, brožúra:
Dychovka Rabčanka 1975 – 2000 (pdf/3.387 MB), spracoval kronikár obce Rabča Ing. Vladimír Briš.

Rabčianský chýrnik 1993 – 2013

Rabčianský chýrnik

1993 – 2013 Rabčiansky chýrnik – text: Rabčiansky chýrnik 1993 – 2013 (txt/6.463 MB), spracoval kronikár obce Rabča Ing. Vladimír Briš.