Na tejto stránke: Klub jednoty dôchodcov Rabča |Miestny spolok Slovenského červeného kríža | Dobrovoľný hasičský zbor Rabča | Lesné združenie obce Rabča | Úrbar Rabča, pozemkové spoločenstvo | Miestna akčná skupina Babia hora | ZMOBO

This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
Táto SlideShowPro foto-video prezentácia zo života obce Rabča vyžaduje flešový prehrávač a vo webovom prehliadači treba mať povolený Javascript.

Dobrovoľný hasičský zbor Rabča

DHZR

Predsedom DHZ Rabča je Miroslav Skočík, mob.: 0911/838 966, e-mail: podatelna@rabca.sk

V máji 2006 oslávil 80 rokov založenia a pri tej príležitosti obec vydala farebnú brožúru Dejiny dobrovoľného hasičského spolku v Rabči 1926 – 1996 a v roku 2008 aj multimediálne DVD s názvom Dobrovoľný hasičský zbor v Rabči 1926 – 2008.

Dejiny hasičského spolku

1926 – 2006 Dejiny dobrovoľného hasičského spolku v Rabči – text: Dejiny dobrovoľného hasičského spolku v Rabči 1926 – 2006 a Zážitky hasiča Joža Galisa (pdf/1.731 MB), spracoval kronikár obce Rabča Ing. Vladimír Briš.

1926 – 1996 Dejiny dobrovoľného hasičského spolku v Rabči – text: Dejiny dobrovoľného hasičského spolku v Rabči 1926 – 1996 (txt/0.028 MB).

Miestny spolok Slovenského červeného kríža

MS SČK

Predsedkyňou združenia je Pavlína Oselská. Dlhodobý člen MS SČK v Rabči Milan Šteťár je držiteľom najvyššieho možného ocenenia za darcovstvo krvi – Kňazovického medaily. Ďalší členovia získali za darcovstvo krvi: 3 zlaté, 2 strieborné a 16 bronzových medail. V roku 2014 oslávil MS SČK v Rabči 80. výročie založenia. Pobočku SČK v Rabči založil miestny farár Vdp. Ján Kecera (* 18. 4.1887 – † 10. 12.1952, ) v roku 1926.

Klub jednoty dôchodcov Rabča

Klub jednoty dôchodcov Rabča

Predsedníčka klubu jednoty dôchodcov v Rabči je Margita Pidjáková, mob.: 0944/585 792

V súčasnosti má cca 80 členov.

Lesné združenie obce Rabča

LZOR

Predsedom Lesného združenia obce Rabča je predchádzajúci starosta obce Dušan Piták. Lesné združenie bolo dobrovoľným združením vlastníkov súkromných lesov v Rabči. Delimitáciou ministerstva vnútra SR zaniklo k 30. 6. 2013.

Úrbar Rabča, pozemkové spoločenstvo

Úrbar Rabča, pozemkové spoločenstvo

Predsedom pozemkového spoločenstva je Ing. Jaroslav Jagnešák. Sídlom združenia je v nadstavbe Urbárského domu – domu služieb – II. poschodie, Rabčická 412.

ZMOBO

Združenie miest a obcí Bielej Oravy (ZMOBO)

Predsedom ZMOBO je primátor okresného mesta Námestová je Ing. Ján Kadera.

Miestna akčná skupina Babia hora

Rozhodnite o tom, ktoré projekty budeme realizovať v našej obci

Logo MAS Biela Orava

Rabča je jednou z 23 členských obcí Miestnej akčnej skupiny Biela Orava, ktorá združuje obce, mesto Námestovo, podnikateľov, občianske združenia ako aj fyzické osoby z okresu Námestovo. Hlavným cieľom vytvorenia tohto združenia je posilnenie spolupráce regiónu vo všetkých oblastiach spoločenského života.
Združenie, alebo tiež Miestna akčná skupiny (MAS) v súčasnosti pripravuje projekt, prostredníctvom ktorého sa chce uchádzať o finančné prostriedky z fondov EÚ v celkovej sume 4 mil. €, ktoré môže následne použiť na financovanie menších projektov na celom svojom území, teda na území 22 obcí a mesta Námestovo. Spoločne teraz hľadáme oblasti/témy, ktoré si zaslúžia našu pozornosť a podporu. Chceme nájsť a podporiť projekty, ktoré prinesú skvalitnenie života obyvateľov nášho regiónu, posilnia sociálne služby, prispejú k vytvoreniu pracovných miest, zvýšia našu konkurencieschopnosť v oblasti cestovného ruchu, ale aj poľnohospodárstva, lesníctva, či výroby regionálnych potravín. To všetko s dôrazom na ochranu životného prostredia a zavádzanie inovácií, či moderných výrobných postupov.
Aj vy sa môžete zapojiť do tvorby projektu a pomôcť nám zodpovedať na otázky, čo je pre náš región dôležité a naopak, čo do nášho regiónu nepatrí. Taktiež nám môžete zaslať Váš nápad v podobe projektového zámeru, ktorý nám pomôže nájsť tie najdôležitejšie oblasti, ktoré budeme podporovať. Viac informácií o Miestnej akčnej skupine môže nájsť na www.masbielaorava.sk

VYPLNIŤ KRÁTKY DOTAZNÍK obyvateľov regiónu Bielej Oravy, okresu Námestovo

Dotaznik3

VYPLNIŤ a ZASLAŤ PROJEKTOVÝ ZÁMER na  info@masbielaorava.sk

Miestna akčná skupina Babia hora

11. 6. 2014 Miestna akčná skupina Babia hora a Biela Orava nevznikla.
Obce Námestovského okresu, okrem Hruštína a Lomnej, ktoré sa zrejme pridajú k dolnokubínskym samosprávam, spojili. Dokopy má skupina až 55-tisíc obyvateľov, priemer na Slovensku je 26-tisíc.
Združenie BABIA HORA tým definitívne ukončilo svoju činnosť.

Združenie BABIA HORA predstavuje združenie 10 obcí a mesta Námestovo, ktoré sa nachádzajú v najsevernejšej časti Slovenska v regióne Bielej Oravy, okres Námestovo. Územie je charakteristické atraktívnou a stále zachovalou prírodou, kultúrou a tradíciami s veľkým potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu.
Združenie tvoria obce: Oravská Polhora, Sihelné, Rabča, Rabčice, Zubrohlava, Bobrov, Klin, Vavrečka, Oravská Jasenica, Oravské Veselé a mesto Námestovo. Najmenšou obcou je Vavrečka s 1400 obyvateľmi a najväčšou Rabča s 4577 obyvateľmi. Mesto Námestovo má 8120 obyvateľov.

Poslednou zrealizovanou aktivitou je projekt „BTIS – Babiahorský informačný systém,“ ktorý predstavuje prvý komplexný projekt zameraný na podporu rozvoja turistiky a informovanosti o najsevernejšom regióne Slovenska – regióne „pod Babiou horou“, ktorý sa vďaka svojej geografickej polohe, unikátnym prírodným a kultúrnym bohatstvom stáva čoraz vyhľadávanejšou destináciu pre turistov a návštevníkov a to hlavne pre našich „severných susedov“ z Poľska. Projekt je výsledkom spoločnej iniciatívy obcí v okolí Babej hory, ktoré realizujú spoločné aktivity prostredníctvom „Združenia BABIA HORA“. Na základe úzkej spolupráce s poľským partnerom – Poviatom Suskim tak vznikol spoločný projekt spolupráce, ktorý je zameraný práve na spoločnú propagáciu územia v oblasti turistiky, resp. cestovného ruchu a jeho hlavným cieľom je zvýšiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov „regiónu pod Babiou horou“ o turistických zaujímavostiach regiónu a zároveň im poskytnúť všetky dôležité informácie. Nosnou aktivitou projektu je inštalácia informačných KIOSKov na území 8 obcí, ktoré sú členmi združenia a zároveň vytvorenie „BTIS – Babiahorského turistického informačného sprievodcu“, ako internetovej aplikácie, ktorá bude prostredníctvom informačných KIOSKov prístupná. Aplikácia bude obsahovať informácie o turistických zaujímavostiach regiónu, kultúrnych podujatiach, odkazoch na web stránky jednotlivých obcí združenia, multimediálne prezentácie zaujímavostí regiónu, kontakty na dôležité inštitúcie a organizácie. Obyvateľ – návštevník regiónu tak bude môcť nájsť „všetko pod jednou strechou“. Informačný systém pritom nebude obsahovať „tuctové turistické atrakcie“, ale bude založený na postupnom zozbieraní všetkých zaujímavostí regiónu. Projekt tak reaguje na problém nízkej úrovne informovanosti turistov, ale aj samotných obyvateľov regiónu o zaujímavostiach, ktoré jednotlivé obce Združenia BABIA HORA ponúkajú.
Celý projekt sa nesie v zmysle poľského príslovia „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje“ (Dohoda buduje, nezhoda ruinuje) a bude sa realizovať v úzkej spolupráci s poľským partnerom, ktorý zároveň podáva komplementárny projekt na vybudovanie sieti infokioskov v obciach ležiacich na poľskej strane Babej hory. VIAC na www.masbh.sk