PRÍSTUPNOSŤ

Vyhlásenie o prístupnosti


Web obce Rabča www.rabca.sk bol navrhnutý tak,aby čo najviac zohľadňoval pravidlá prístupnosti pre návštevníkov webu s rôznymi zdravotnými najmä zdravotnými postihnutiami v súlade s medzinárodnými štandardami Web Content Accessibility Guidelines 2.0, zákonom č. 276/2006 Z.z. o informačných systémoch pre verejnú správu (ďalej sa uvádza len ISVS)  platnom znení a nadväzujúcich Výnosov o štandardoch pre ISVS.

Na webovom sídle sú informácie zverejňované štruktúrované tak, aby sa s ním mohli zoznámiť aj osoby so zdravotným postihnutím.

Stránky sú postavené na sémantickom html kóde, kde dáta sú dôsledne oddeľované od prezentačného CSS kódu. Len výnimočne je používaný JavaScript. Aj bez CSS štýlov a JavaScriptu sú textové informácie štruktúrované a prístupné.

V prípade dokumentov vo forme príloh a formátoch pdf, rtf, txt, xls je v okrúhlych zátvorkách uvedená veľkosť súborov. Pre zobrazenie týchto dokumentov sa dajú použiť bezplatné prehliadače, ktoré sa dajú stiahnuť z internetu: Adobe Reader, Microsoft Word Viewer, Microsoft Excel Viewer.

Všetky webové stránky sú vybavené orientačnou ponukou, ktorá obsahuje odkazy umožňujúce aj prostredníctvom klávesnice preskočenie jednotlivých hlavných blokov.

Pri tlači sa zasiela na výstupné zariadenia verzia web stránky bez zbytočných farieb, menu a veľkej prezentačnej grafiky.

Obec Rabča dodržiava autorstvo a ochranu súkromia. Prezentácie sú z verejných akcií poriadaných obcou Rabča.

Kontakt na správcu a prevádzkovateľa webu

Vaše postrehy, námety alebo informácie ku technickej časti a k obsahu webu môžete zasielať e-mailom na prevádzkovateľa:
webmaster@brisova.sk slovom vbvek(zavinac) stonline(bodka)sk;
Obec Rabča – obecný úrad, Hlavná 426, 029 44 Rabča; tel.:  043/55 942 19, 55 941 01;
e-mail: podatelna@rabca.sk | IČO: 00314838, DIČ: 2020571751, Prima banka Slovensko, a.s.; Číslo účtu: 4003093001/5600.

Justína Brišová, aktualizované 21. 9. 2014.
Zodpovedá, kontaktná osoba: webmaster@brisova.sk