Na tejto stránke: RABČAN, s.r.o. – základné údaje | Činnosť | Referencie | Výpis z obchodného registra | Zakladacia listina | RABČAN, s.r.o. – Zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok, verejné obstaranie nad 1000 €, zverejňovanie zámerov na nájmy, predaj majetku obce ...

This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
Táto SlideShowPro foto-video prezentácia zo života obce Rabča vyžaduje flešový prehrávač a vo webovom prehliadači treba mať povolený Javascript.

RABČAN, s.r.o. – základné údaje

RABČAN, s.r.o. – obchodná organizácia obce Rabča
Pavol Kobyliak – konateľ
Konateľ:
Mobil: 0948/038 418, tel./fax: 043/*55 942 23; e-mail: rabcansro@gmail.com
Ekonómka:
Bc. Margita Vorčáková
Mob. 0911 630 327, tel.: 043/55 942 23
Pracovná doba:
pondelok – piatok: 6.00 – 11.30, 12.00 – 14.00 hod..
Poruchy na obecnom vodovode hláste:
tel./fax: 043/55 942 23, mob. 0948/038 418, vodarabca@gmail.com
Adresa:
RABČAN, s.r.o, Rabčická 334, 029 44 Rabča

Činnosť

RABČAN, s.r.o. so sídlom v Rabči, je 100% obecná spoločnosť vytvorená obcou Rabča pre poskytovanie služieb občanom Rabče a regiónu horná Orava.

Hlavné činnosti:
prevádzkovanie vodovodu,
výroba tepla,
pozemné stavby,
priemyselné stavby,
inžinierske stavby,
občianske stavby,
dopravné a mechanizačné služby.

Spoločnosť zamestnáva pracovníkov rôznych profesií, vlastní strojový a dopravný park, ktorý je postupne rozširovaný a modernizovaný. Pre pracovníkov vytvárame priestor na vzdelávanie a odborný rast.

Referencie

Dom služieb v Rabči
Investor: Urbár, pozemkové spoločenstvo Rabča
Rok výstavby: 2009 (9/2008 – 6/2009)
Popis stavby: Stavba v centre obce Rabča je zhotovená ako nadstavba nad existujúcim Domom služieb. Po prevedení búracích prác a odstránení strešnej konštrukcie sa stavba spevnila obvodovým vencom a stužujucími pásmi zo železobetónu. Obvodové murivo je vymurované z tvárnic YPOR hr.375 mm. Strecha je sedlová s malým sklonom tvorená sústavou krokiev, pomurníc a väzníc, kotvených do obvodových vencov a stredovej nosnej steny. Krytina pozinkovaný plech, farebne upravený montovaný v pásoch šírky 500 mm. Výplne otvorov tvoria plastové okná a dvere z 5-komorového profilu Aluplast. Celý objekt je zateplený kontaktným zatepľovacím systémom hr.100 mm,povrcová úprava tenkovrstvou silikátovou omietkou Caparol. K budove je vybudovaný bezberierový prístup a vysadená zeleň.
Voda, kanalizácia
Investor: Obec Rabča
Rok výstavby: 2007 – 2010
Popis stavby: v obci bolo potrebné riešiť zásobovanie vodou obyvateľstvo v existujúcich domoch a rozšíriť vetvy rozvodov vody a kanalizácie pre IBV. Finančné prostriedky boli zo zdrojov obce, z vlastných zdrojov a z enviromentálneho fondu MŽVP. Rozvody vody sa realizovali z HDPE rúr zváraním a rozvody kanalizácie DN 300 z PVC rúr korugovaných. Revízne šachty sú betónové, nepriepustné.
MŠ Nadstavba a stavebné úpravy.
Investor: Obec Rabča
Rok výstavby: 6 – 12/2009
Popis stavby: Existujúca MŠ sa skladá z troch pavilónov: A, B, C. Vzhľadom na zvýšenie kapacity MŠ sa investor rozhodol vytvoriť nad I. podlažím pavilónu C nové priestory. Nad druhým nadzemným podlažím sa vytvorili dve nové podlažia, v ktorých sú umiestnené: kancelária riaditeľky MŠ, kuchynka, sociálne zariadenia, spálne a triedy pre deti. V ďalšom podlaží sú umiestnené triedy pre umelecky nadané deti, slúžiace ako ateliéry. Nadstavba je vymurovaná z pórobetónových tvárnic hr. 380 mm. Nová strecha nad pavilónom C je vytvorená ako prienik dvoch sedlových striech so sklonom 31°. Ako krytina je použitý, farebne upravený pozinkovaný plech v pásoch šírky 500 mm. Vo všetkých pavilónoch boli vymenené okná a vonkajšie dvere. Okná sú plastové s 5 – komorovým profilom a dvere sú hliníkové. Celý objekt MŠ bol zateplený kontaktným zatepľovacím systémom 100 mm od firmy CAPAROL. Pri ukončovaní stavby boli prevedené terénne úpravy a prístupové komunikácie.
Viacúčelové ihrisko
Investor: ZŠ s MŠ v Rabči
Rok výstavby: 2008
Popis stavby: Pre potreby rozvoja a vyplnenia voľného času je vybudované v areáli ZŠ v Rabči viacúčelové ihrisko s umelým povrchom. V areáli je tenisové, volejbalové a basketbalové ihrisko. Ihrisko je oplotené vysokým plotom – 6000 mm a je umelo osvetlené. Skladba ihriska je tvorená z frakcií, ktoré odvádzajú dažďovú vodu, aby bol povrch aj po výdatných zrážkach funkčný. Povrch ihrísk je zhotovený z umelého trávnika a jednotlivé ihriská sú farebne rozlíšené.
Športová hala
Investor: Obec Rabča
Rok výstavby: 2005 – 2006
Popis stavby: Športová hala o rozmeroch 45 000 mm x 30 000 mm je vybudovaná z tehlových blokov hr. 440 mm. Je vystužená vencami a stužujúcimi pásmi zo železobetónu. Strešná konštrukcia s rozponom 30 m je zhotovená z drevených väzníkov. Krytina je z farebne upraveného pozinkovaného plechu v pásoch šírky 500 mm. Hala je zateplená kontaktným zatepľovacím systémom BEK – BAUS TOFFE hr. 100 mm a farebne je zladená s budovami ZŠ, na ktoré nadväzuje. V hale sú ihriská: basketbalové, volejbalové, tenisové a hádzanárske. Hľadisko je vytvorené sklonenou doskou zo železobetónu. Pod hľadiskom sú umiestnené šatne a sociálne zariadenia pre športovcov a pre verejnosť. Za hľadiskom sú dielne pracovného vyučovania. Do haly a sociálnych zariadení je vytvorený bezbariérový prístup. V športovej hale je aj bufet a v podlaží nad bufetom je galéria s fitnes centrum. Basketbalová konštrukcia je závesná a je sklopná pod stropnú konštrukciu elektrickým pohonom. Podlaha je vytvorená odpruženým roštom a povrch je lepený z materiálu na báze kaučuku značky MONDO.

Spoločnosť zamestnáva pracovníkov rôznych profesií, vlastní strojový a dopravný park, ktorý je postupne rozširovaný a modernizovaný. Pre pracovníkov vytvárame priestor na vzdelávanie a odborný rast.

Výpis z obchodného registra

Zdroj: Výpis z obchodného registra

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel: Sro Vložka číslo: 10747/L

Obchodné meno: RABČAN, s.r.o. (od: 18. 11. 1997)

Sídlo: Rabčická 334, Rabča 029 44 (od: 14. 7. 2010), Rabčická 412

Rabča 02944 (od: 25. 8. 1998 do: 13. 7. 2010), 307

Rabča 02944 (od: 18. 11. 1997 do: 24. 8. 1998)

IČO: 36376108 (od: 18. 11. 1997)

Deň zápisu: 18. 11. 1997 (od: 18. 11. 1997)

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným (od: 18. 11. 1997)

Predmet činnosti: sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb: (od: 18. 11. 1997)
– stolárstvo (od: 18. 11. 1997)
– opravy a montáž elektrických strojov, prístrojov a zariadení (od: 18. 11. 1997)
– vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/ (od: 18. 11. 1997)
– vykonávanie priemyselných stavieb (od: 18. 11. 1997)
– vykonávanie bytových a občianskych stavieb (od: 18. 11. 1997)
– cestná nákladná motorová doprava (od: 18. 11. 1997)
– verejná nepravidelná hromadná cestná osobná doprava (od: 18. 11. 1997)
– výroba, rozvod a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody (od: 18. 11. 1997)
– obchodná činnosť v rozsahu voľných živností - maloobchod, veľkoobchod (od: 26. 1 2005)
– sprostredkovateľské služby v rámci voľných živností (od: 26. 1 2005)
– mechanizačné služby v rámci lesníctva v rozsahu voľných živností (od: 26. 1 2005)
– zemné práce (od: 26. 1. 2005)
– pilčícke práce (od: 26. 1. 2005)
– približovanie dreva (od: 26. 1. 2005)
– manipulácia s nákladom v rozsahu voľných živností (od: 26. 1 2005)
– skladovanie a uskladňovanie, mimo prevádzkovania verejných skladov (od: 26. 1. 2005)
– ubytovacie služby (od: 26. 1. 2005)
– pílenie, hobľovanie a impregnácia dreva (od: 26. 1. 2005)
– výroba drevených obalov (od: 26. 1. 2005)
– nákladná cestná doprava vykonávaná nákladnými cestnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od: 26. 1. 2005)
– osobná cestná doprava v rozsahu voľných živností (od: 26. 1. 2005)
– prenájom nehnuteľností (od: 26. 1. 2005)
– prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností (od: 26. 1. 2005)
– mechanické úpravy v rozsahu voľných živností (od: 26. 1. 2005)
– vedenie účtovníctva (od: 26. 1 2005)
– prieskum trhu a verejnej mienky (od: 26. 1 2005)
– podnikateľské poradenstvo (od: 26. 1 2005)
– predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, obvyklých príloh, bezmäsitých jedál na priamu konzumáciu (od: 26. 1 2005)
– predaj v stánkoch na trhu v rozsahu voľných živností (od: 26. 1. 2005)
– hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie (od: 26. 1 2005)
– výroba stavebných prvkov z betónu v rozsahu voľných živností (od: 26. 1 2005)
– demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu (od: 26. 1. 2005)
– obkladanie stien (od: 26. 1. 2005)
– montáž sadrokartónu (od: 26. 1. 2005)
– maliarske, natieračské a sklenárske práce (od: 26. 1. 2005)
– lešenárstvo (od: 26. 1. 2005)
– zváračstvo (od: 26. 1. 2005)
– upratovacie práce (od: 26. 1. 2005)
– čistenie miestnych a účelových komunikácií mechanizačnými prostriedkami (od: 26. 1. 2005)
– reklamné činnosti (od: 26. 1. 2005)
– prevádzkovanie verejných vodovodov pre kategóriu V – II (od: 26. 1. 2005)

Spoločníci: Obec Rabča Rabčická 412, Rabča 02944 (od: 30. 5. 2007)
Obec Rabča (od: 18. 11. 1997 do: 24. 8. 1998)
Obec Rabča (od: 25. 8. 1998 do: 29. 5. 2007)

Výška vkladu každého spoločníka: Obec Rabča Vklad: 475039 EUR Splatené: 475039 EUR (od: 30. 7. 2009)

Obec Rabča
Vklad: 100000 Sk Splatené: 100000 Sk (od: 18. 11. 1997 do: 24. 8. 1998)

Obec Rabča
Vklad: 200000 Sk Splatené: 200000 Sk (od: 25. 8. 1998 do: 29. 5. 2007)

Obec Rabča
Vklad: 14311000 Sk Splatené: 14311000 Sk (od: 30. 5. 2007 do: 29. 7. 2009)

Štatutárny orgán: konateľ (od: 18. 11. 1997)

Pavol Kobyliak ... Rabča 02944, vznik funkcie: 1. 4. 2009 (od: 13. 8. 2009)

Jozef Gallis, ..., Rabča 02944, vznik funkcie: 28. 3. 2003 (od: 10. 6. 2003 do: 25. 1 2005)

Jozef Gallis ... Rabča 02944 vznik funkcie: 28. 3. 2003 Skončenie funkcie: 26. 11. 2004 (od: 26. 1. 2005 do: 25. 1. 2005)

Ján Iskierka ... Rabča skončenie funkcie: 31. 3. 2003 (od: 22. 3. 2001 do: 9. 6. 2003)

Ing. Jaroslav Jagnešák, ... Rabča vznik funkcie: 26. 11. 2004 (od: 26. 1. 2005 do: 12. 8. 2009)

Ing. Jaroslav Jagnešák ... Rabča vznik funkcie: 26. 11. 2004 Skončenie funkcie: 30. 3. 2009 (od: 13. 8. 2009 do: 12. 8. 2009)

Dušan Piták ... Rabča (od: 18. 11. 1997 do: 21. 3. 2001)

Konanie menom spoločnosti: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.    (od: 18. 11. 1997)

Základné imanie: 475039 EUR Rozsah splatenia: 475039 EUR (od: 30. 7. 2009)
14311000 Sk Rozsah splatenia: 14311000 Sk (od: 30. 5. 2007 do: 29. 7. 2009)
200000 Sk (od: 25. 8. 1998 do: 29. 5. 2007)
100000 Sk  (od: 18. 11. 1997 do: 24. 8. 1998)

Dozorná rada:
Ing. Jozef Kovalíček, ..., Rabča 02944, Vznik funkcie: 27. 3. 2009 Skončenie funkcie: 29. 4. 2011 (od: 12. 5. 2011 do: 11. 5. 2011);
Mgr. Eva Raticová, ..., Rabča 02944, Vznik funkcie: 27. 3. 2009 Skončenie funkcie: 29. 4. 2011 (od: 12. 5. 2011 do: 11. 5. 2011);
Ing. Jozef Kovalíček, ..., Rabča 02944, Vznik funkcie: 27. 3. 2009 Skončenie funkcie: 29. 4. 2011 (od: 13. 8. 2009 do: 11. 5. 2011);
Mgr. Eva Raticová, ..., Rabča 02944, Vznik funkcie: 27. 3. 2009 Skončenie funkcie: 29. 4. 2011 (od: 13. 8. 2009 do: 11. 5. 2011).

Dátum aktualizácie údajov: 5. 9. 2014

Dátum výpisu: 9. 9. 2014

Zdroj: Výpis z obchodného registra

Zakladacia listina

ZAKLADACIA LISTINA

N 206/97, NZ 199/97

Notárska zápisnica

napísaná na Notárskom úrade JUDr. Boženy Lonekovej v Námestove dňa 19. 8.1997, slovom devätnásteho augusta tisícdeväťstodeväťdesiatehosiedmeho roku.
Dostavil sa ku mne, notárke JUDr. Božene Lonekovej účastník konania:
Dušan Piták ..., starosta obce Rabča, ktorého osobne a menom poznám, podľa udania spôsobilý k právnym úkonom a ktorý ma požiadal o spísanie notárskej zápisnice podľa § 57 ods. 3 a § 105 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným.

I. Jediný spoločník Obec Rabča zakladateľ, zastúpená starostom obce Dušanom Pitákorn, v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva v Rabči č. 3/1997zo dňa 27. 6. 1997 zakladáme touto zakladateľskou listinou podľa §§ 56-75 a §§ 105-153 Obchodného zákonníka obchodnú spoločnosť s ručením obmedzeným ako jediný zakladajúci člen, k čomu sa vyžaduje podľa § 57 ods. 3 Obch. zák. forma notárskej zápisnice.

II. Založená spoločnosť bude obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným

podľa § 105 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.

III. Obchodným menom spoločnosti je : RABČAN, s.r.o.

IV. Sídlom spoločnosti je : Rabča s.č. 307, PSČ 02944.

V. Predmetom činnosti spoločnosti je:
a) sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
b) stolárstvo
c) opravy a montáž elektrických strojov, prístrojov a zariadení
d) vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
e) vykonávanie priemyselných stavieb;
f) vykonávanie bytových a občianskych stavieb
g) cestná, nákladná, motorová doprava
h) verejná, nepravidelná, hromadná, cestná, osobná doprava
i) výroba, rozvod a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody.

VI. Základné imanie spoločnosti predstavuje čiastku 100.000 Sk, vložených na účet spoločnosti v peňažnom ústave Komunálna banka a.s., pobočka Námestovo pred zápisom spoločnosti do obchodného registra.

VII. Pretože spoločnosť je založená len jediným členom, neuvádza sa údaj o výške vkladu spoločníkov.

VIII. Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie, konateľ spoločnosti a dozorná rada.

IX. Konateľom spoločnosti je Dušan Piták, bytom Rabča ... .

X. Predsedom dozornej rady je Ing. Jozef Prisenžňák, ..., bytom Rabča ..., členmi dozornej rady sú : Ing. Ignác Mordel, ..., bytom Rabča ..., Ing. Karol Sahuľ, ..., bytom Rabča ..., Jozef Gužík, ..., bytom Rabča ... a Dana Kvasniaková, ..., bytom Rabča ... .

XI. Spoločnosť zastupuje a v jej mene podpisuje samostatne konateľ spoločnosti.

XII. Zakladateľ spoločnosti ručí za všetky záväzky spoločnosti až do výšky základného imania spoločnosti. Vzťahy medzi spoločnosťou a občanmi sa budú riadiť podľa Obchodného zákonníka a medzi spoločnosťou a pracovníkmi podľa Zákonníka práce.

XIII. Právne vzťahy, ktoré budú po splnení predpísaných náležitostí vznikať medzi spoločnosťou a cudzozemskými právnickými osobami, budú sa spravovať právnymi predpismi platnými na území SR.

XIV. Realizovať predmet činnosti môže spoločnosť na miestach a v priestoroch, ktoré má vo vlastníctve a v prenájme.

XV. Spoločnosť má právo vytvárať odštepné závody.

XVI. Zakladateľ spoločnosti je povinný viesť účtovníctvo, ktorým bude preukazovať príjmy, výdavky, výsledok činnosti spoločnosti, majetok slúžiaci na jej prevádzkovanie a záväzky z toho vyplývajúce, všetko v súlade s účtovnými zásadami ako aj plnenie daní, dávok a poplatkov.

XVII. Vzhľadom na to, že obchodná spoločnosť je založená jediným členom, je zakladateľ nielen jediným príjemcom zisku, ale aj jediným subjektom zodpovednosti v prípade straty spoločnosti.

XVIII. Spoločnosť zriaďuje rezervný fond vo výške 5% zo základného imania.

Tento bude vložený zakladateľom na účet spoločnosti pred jej zápisom v obchodnom registri a bude sa dopĺňať ročne o 5% z čistého zisku, a to až do výšky 10% zo základného imania spoločnosti.

XIX. Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

XX. Prokúra sa neudeľuje.

XXI. Spoločnosť zaniká:

a) prehlásením konkurzu na spoločnosť alebo zamietnutím návrhu na prehlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
b) súdnym rozhodnutím
c) prevedením celého obchodného podielu
d) na základe iných skutočností uvedených v zákone

XXII. V prípade zvýšenia základného imania spoločnosti právny úkon zakladateľa k tomu smerujúci bude vyhotovený vo forme notárskej zápisnice.

XXIII. Ak by v budúcnosti na základe rozhodnutia zakladateľa chceli pristúpiť k spoločnosti ďalší spoločníci, bude zachovaný postup podľa všeobecne záväzných predpisov o pristúpení k spoločnosti, pričom sa zohľadní obsah tejto zápisnice.

XXIV. Návrh na zápis do obchodného registra je zakladateľ povinný podať do 90 dní od spísania tejto zápisnice. V rovnakej lehote je spoločnosť povinná navrhnúť zmeny zápisov, pokiaľ by v dôsledku nich došlo k zmene zapísaných skutočnosti.

XXV. Pokiaľ táto notárska zápisnica neupravuje niektoré právne pomery významné pre činnosť tejto spoločnosti, použijú sa priame ustanovenia príslušných právnych predpisov, najmä Obchodného a Občianskeho zákonníka.
V prípade, ak niektoré ustanovenie zakladateľskej listiny sa ukáže neplatným, neúčinným alebo sporným, alebo niektoré ustanovenie chýba, zostávajú ostatné ustanovenia zakladateľskej listiny touto skutočnosťou nedotknuté.
Namiesto dotknutého ustanovenia nastupuje buď ustanovenie príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý je svojou povahou a účelom najbližší zamýšľanému účelu zakladateľskej listiny, alebo (ak nie je také ustanovenie právneho predpisu) spôsob riešenia vyplýva z obchodných zvyklostí.
O tom som ja, notárka, túto notársku zápisnicu napísala, účastníkovi prečítala a vysvetlila, na čo ju tento schválil a na znak súhlasu s jej obsahom predo mnou notárkou vlastnoručne podpísal.

Účastník: Piták v.r., JUDr. Božena Loneková v.r., notár, odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom, JUDr. Božena Loneková, notár, Námestovo.

Osvedčujem, že osvedčený odpis tejto notárskej zápisnice sa doslovne zrovnáva s originálom, ktorý je uložený v Zbierke listín na notárskom úrade pod číslom NZ 199/97.

Notársky úrad v Námestove dňa 19. 8. 1997.

RABČAN, s.r.o. – zverejnenie

Zmluvy RABČAN, s.r.o.

Od 16. 10. 2013 RABČAN, s.r.o. opäť zverejňuje zmluvy na webovej stránke obce Rabča www.rabca.sk

Od druhého polroku 2012 do 15. 10. 2013 vrátane si zmluvy RABČAN, s.r.o. zverejňoval na svojej webovej stránke www.rabcan.sk

Zmluvy: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

2016

Dátum zverejnenia; Zmluva číslo; Dodávateľ; Odberateľ; Obsah; Cena celkom v €; Doba; Dátum schválenia

10. 1. 2016, Zmluva č. 1403, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Ľuboš Jucha, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 1. 12. 2015 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,251 MB).

10. 1. 2016, Zmluva č. 167912, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Ján Kovalík, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 20. 12. 2015 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,316 MB).

10. 1. 2016, Zmluva č. 167913, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Tomáš Juritka, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 22. 10. 2015 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,316 MB).

4. 1. 2016; Zmluva o dielo 2/11/2015; Objednávateľ: IČO: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334; Zhotoviteľ: IČO: 44210116, Jozef Tomčík, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu práce na oprave miestnych komunikácii v obci Rabča; zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 17. 11. 2015 do 31. 12. 2016; dohodnutá cena: 5 €/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní, 16. 11. 2015 Zmluva o dielo (pdf, 0.035 MB).

4. 1. 2016; Zmluva o dielo 1/11/2015; Objednávateľ: IČO: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334; Zhotoviteľ: IČO: 37731955, Peter Kovalíček, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu práce na oprave miestnych komunikácii v obci Rabča; zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 10. 11. 2015 do 31. 12. 2016; dohodnutá cena: 5 €/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní, 5. 11. 2015 Zmluva o dielo (pdf, 0.035 MB).

2015

Dátum zverejnenia; Zmluva číslo; Dodávateľ; Odberateľ; Obsah; Cena celkom v €; Doba; Dátum schválenia

18. 12. 2015, Zmluva č. 803, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: IČO: 36376108, DREVOFINALL, s.r.o., Zubrohlava; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 16. 12. 2015 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,402 MB).

10. 12. 2015; Príloha č. 2/2015 k zmluve o dodávke tepla č. 2/2009; Odberateľ: Urbár Rabča, poz. spoločenstvo, ul. Rabčická 334, 02944 Rabča; Dodávateľ: RABČAN, s.r.o., Rabčická 334; Dodávka tepla 2,8 kW fixnej zložky tepla pre rok 2016 od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 v cene, ktorá je schválená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví – pre rok 2014 – 2016; 30. 11. 2015 Príloha č. 2/2015 k zmluve o dodávke tepla č. 2/2009 (pdf, 0.044 MB).

10. 12. 2015; Príloha č. 3/2015 k zmluve o dodávke tepla č. 2/2006; Odberateľ: ZŠ s MŠ, ul. Rabčická 410, 02944 Rabča; Dodávateľ: RABČAN, s.r.o., Rabčická 334; Dodávka tepla 92,72 kW fixnej zložky tepla pre rok 2016 od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 v cene, ktorá je schválená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví – pre rok 2014 – 2016; 30. 11. 2015 Príloha č. 3/2015 k zmluve o dodávke tepla č. 2/2006 (pdf, 0.044 MB).

10. 12. 2015; Príloha č. 4/2015 k zmluve o dodávke tepla č. 1/2006; Odberateľ: RABČAN, obecné služby, ul. Rabčická 334, 02944 Rabča; Dodávateľ: RABČAN, s.r.o., Rabčická 334; Dodávka tepla 93 kW fixnej zložky tepla pre rok 2016 od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 v cene, ktorá je schválená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví – pre rok 2014 – 2016; 30. 11. 2015 Príloha č. 4/2015 k zmluve o dodávke tepla č. 1/2006 (pdf, 0.075 MB).

3. 12. 2015; Príloha č. 1/2015 k zmluve o dodávke tepla č. 1/2012; Odberateľ: IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Dodávateľ: RABČAN, s.r.o., Rabčická 334; Dodávka tepla do ObZS – hasičská stanica od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016; 30. 11. 2015 Príloha č. 1/2015 k zmluve o dodávke tepla č. 1/2012 (pdf, 0.052 MB).

24. 11. 2015; Rámcová zmluva o dielo; Objednávateľ: IČO: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334; Dodávateľ: IČO: 45597677, BETONÁREŇ, s.r.o., Zábiedovo 145; Dodávka sbetónových zmesí ... na zakázku „Multifunkčné ihrisko“; na základe písomnej objednávky kupujúceho do 21 dní od vystavenia objednávky; zmluvná cena: 4989,42 €s DPH, 8. 10. 2015 Kúpna zmluva na dodanie tovaru (pdf, 0.309 MB).

24. 11. 2015; Rámcová zmluva o dielo; Objednávateľ: IČO: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334; Dodávateľ: IČO: 14168821, Marián Grígeľ, 02901, Námestovo, Miestneho priemyslu 1023; Dodávka stavebného materiálu ... na zakázku „Multifunkčné ihrisko“; na základe písomnej objednávky kupujúceho do 21 dní od vystavenia objednávky; zmluvná cena: 12108,74 €s DPH, 1. 10. 2015 Zmluva na dodávku stavebného tovaru (pdf, 0.319 MB).

24. 11. 2015; Rámcová zmluva o dielo; Objednávateľ: IČO: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334; Zhotoviteľ: IČO: Tomčík, Jozef Tomčík, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu práce na multifunkčnom ihrisku, práce pri opravách VV, práce na opravách a montáži kanalizácie, práce pri opravách ciest a chodníkov, oprava stavieb – stav. a montážne práce; zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 16. 11. 2015 do 31. 12. 2015; dohodnutá cena: 6 €/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní, 16. 11. 2015 Rámcová zmluva o dielo (pdf, 0.172 MB).

24. 11. 2015; Rámcová zmluva o dielo; Objednávateľ: IČO: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334; Zhotoviteľ: IČO: 37731955, Peter Kovalíček, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu práce na multifunkčnom ihrisku, práce pri opravách VV, práce na opravách a montáži kanalizácie, práce pri opravách ciest a chodníkov, oprava stavieb – stav. a montážne práce; zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 6. 11. 2015 do 31. 12. 2015; dohodnutá cena: 6 €/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní, 5. 11. 2015 Rámcová zmluva o dielo (pdf, 0.174 MB).

23. 11. 2015, Zmluva č. 001/2015, Objednávateľ: IČO: 464117893, OSMONT elektromontáže, s.r.o., Mládežnícka 108, 01701 Považská Bystrica; Zhotoviteľ: IČO: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa zhotoví a dodá na stavbe:„Práce podľa oceneného výkazu výmer” ... vo výške 46498 € bez DPH, plnenie zmluvy je dohodnuté do 31. 12. 2015; podpísaná 20. 11. 2015 Zmluva o dielo (pdf, 0,118 MB).

23. 11. 2015, Zmluva č. 001/2015, Zhotoviteľ: IČO: 36675121, SCANSIS SLOVAKiA, s.r.o., Drieňová 14, 82101 Bratislava; Objednávateľ: IČO: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa a na jeho požiadanie multifunkčné ihrisko ..., celková cena diela 35255,08 € s DPH, podpísaná 26. 10. 2015 Zmluva o dielo (pdf, 0,222 MB).

23. 11. 2015, Kúpna zmluva na dodanie tovaru, Predávajúci: IČO: 344033087, STAVPOČ, s.r.o., Vojenské 812; Kupujúci: IČO: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Predmetom tejto zmluvy je predmet zákazky „Dodávka stavebného materiálu” v rámci výzvy na predloženie ponúk k prieskumu trhu, na zakázku „Multifunkčné ihrisko”, cena 22324,13 € s DPH, podpísaná 14. 10. 2015 Kúpna zmluva na dodanie tovaru (pdf, 0,113 MB).

22. 11. 2015, Zmluva č. 6151, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Karol Šurinčík, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 12. 11. 2015 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,118 MB).

23. 10. 2015, Zmluva č. 1124, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Marián Bartkoviak, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 3. 11. 2015 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,107 MB).

22. 11. 2015, Zmluva č. 5631, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Tomáš Belkoťák, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 12. 11. 2015 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,121 MB).

8. 11. 2015; Kúpna zmluva č. Z201531585_Z; Objednávateľ: RABČAN, s.r.o. IČO: 41730267, Rabčická 334, Rabča; Dodávateľ: DKL-Trans, s.r.o., Ferletová 1111/2, 02944 Rabča, dodávka uhlia – max. množstvo dodaného uhlia orech 2 – Bílina je 380 t v cene 380 €/t ..., Zmluva na dodávku uhlia (pdf, 0.193 MB), na dobu 8 mesiacov od 1. 6. 2015, 27. 10. 2015.

8. 11. 2015, Zmluva č. 145, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Marián Gužík, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 1. 10. 2015 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,118 MB).

8. 11. 2015, Zmluva č. 3166, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Ján Randiak, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,114 MB).

8. 11. 2015, Zmluva č. 36, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Monika Muchová, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 15. 10. 2015 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,121 MB).

18. 10. 2015; Objednávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Zhotoviteľ: IČO: 41353285; Zmluva o dielo č. 4/2014; Miroslav Glovaťák, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa objenávateľa podľa živnostenského listu dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov v ObZS – detské oddelenie; zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 12. 10. 2015  –  16. 10. 2015; dohodnutá cena 550 € za vykonané práce; podpísaná 9. 10. 2015 Zmluva o dielo (pdf, 0.031 MB).

18. 10. 2015, Zmluva č. 7211, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Zdeno Šurin, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 1. 10. 2015 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,113 MB).

18. 10. 2015, Zmluva č. 484, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Bohuš Kozoň, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 5. 10. 2015 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,117 MB).

18. 10. 2015, Zmluva č. 207, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Martina Metesová, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 15. 10. 2015 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,123 MB).

4. 10. 2015, Zmluva č. 2701, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Ondrej Pindják, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 9. 9. 2015 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,121 MB).

4. 10. 2015, Zmluva č. 2791, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Miroslav Jurinec, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 19. 9. 2015 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,111 MB).

23. 9. 2015, Zmluva o dielo č. 5/2015, Objednávateľ: IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Zhotoviteľ: 36376108, RABČAN,  s.r.o., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, Zmluva o dielo na stavebné práce"Multifunkčné ihrisko", 21. 9. 2015,cena 99358,96 € s DPH, Zmluva o dielo na stavebné práce –  "Multifunkčné ihrisko" (pdf, 0.217 MB).

20. 9. 2015, Zmluva č. 1, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Miloš Korman, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 20. 8. 2015 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,249 MB).

20. 9. 2015, Zmluva č. 16, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Dušan Stopiak, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 21. 8. 2015 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,111 MB).

20. 9. 2015, Zmluva č. 10123, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Milan Michalák, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 20. 8. 2015 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,107 MB).

20. 9. 2015, Zmluva č. 123, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Janka Michaláková, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 20. 8. 2015 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,113 MB).

14. 8. 2015, Zmluva č. 106394, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Ján Chudiak, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 29. 7. 2015 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,105 MB).

14. 8. 2015, Zmluva č. 1313, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Lenka Labudová, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 29. 7. 2015 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,253 MB).

14. 8. 2015, Zmluva č. 1066, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Jozef Kekeliak, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 29. 7. 2015 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,105 MB).

16. 7. 2015, Zmluva č. 1313, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Milan Korman, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 18. 6. 2015 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,229 MB).

16. 7. 2015, Zmluva č. 1034, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Ján Kozák, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 18. 6. 2015 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,116 MB).

9. 7. 2015, Zmluva č. 964, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Vladimír Grižák, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 18. 6. 2015 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,28 MB).

9. 7. 2015, Zmluva č. 2012, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Mária Fukasová, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 9. 6. 2015 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,27 MB).

9. 7. 2015, Zmluva č. 1096, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Milan Prisenžňák, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 18. 6. 2015 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,267 MB).

14. 6. 2015, Zmluva č. 6/2014, Objednávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Zhotoviteľ: IČO 46052551, Tomáš Sivka, Rabča, Rabča; zmluva na opravu elektroinštalácie hasičskej stanice, kotolne a uhoľne po požiari za cenu 2500 €; zmluva je uzavretá na dobu určitú od 17. 5. 2015 do 16. 6. 2015; podpísaná 16. 5. 2015 Zmluva o dielo (pdf, 0,086 MB).

4. 6. 2015, Zmluva č. 6371, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Katarína Dominová, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 6. 5. 2015 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,248 MB).

4. 6. 2015, Zmluva č. 1094, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Anna Šurinová, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 6. 5. 2015 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,266 MB).

4. 6. 2015, Zmluva č. 525, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Ladislav Miklušák, Or. Polhora; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 14. 5. 2015 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,264 MB).

25. 5. 2015, Zmluva o dielo č. 3/2015, Objednávateľ: IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Dodávateľ: 36376108, RABČAN,  s.r.o., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, Zmeny termínov Zmluvy o dielo na stavebné práce "Oprava Obecnej hasičskej stanice" ..., 18. 5. 2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné práce –  "Oprava Obecnej hasičskej stanice" (pdf, 0.113 MB).

25. 5. 2015, Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 4/2015, Objednávateľ: IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Dodávateľ: 36376108, RABČAN,  s.r.o., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, Zmeny termínov Zmluvy o dielo na stavebné práce"Oprava SO 02 Kotolňa, uhoľňa, SO 03 Zdravotné stredisko", 18. 5. 2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné práce –  "Oprava SO 02 Kotolňa, uhoľňa, SO 03 Zdravotné stredisko" (pdf, 0.106 MB).

13. 5. 2015, Zmluva č. 473, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Tomáš Záhumensky, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 4. 5. 2015 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,263 MB).

13. 5. 2015, Zmluva č. 514, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Zuzana Ondrejková, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 27. 4. 2015 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,267 MB).

13. 5. 2015, Zmluva č. 327, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Monika Čučková, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 27. 4. 2015 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,234 MB).

Dátum zverejnenia; Zmluva číslo; Dodávateľ; Odberateľ; Obsah; Cena celkom; Doba; Dátum schválenia

19. 4. 2015; Dodatok ku kúpnej zmluve č. 6/2015; Kupujúci: RABČAN, s.r.o. IČO: 41730267, Rabčická 334, Rabča; Predávajúci: Anna Koleštíková UKO, Hríbiky 176, 02744 Tvrdošín, dodávka uhlia – max. množstvo dodaného uhlia je 200 t, Kúpna zmluva 6/2015 (pdf, 0.051 MB), na dobu určitú do 15. 5. 2015, 23. 1. 2015.

31. 3. 2015, Zmluva o dielo č. 3/2015, Objednávateľ: IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Dodávateľ: 36376108, RABČAN,  a.s., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, Zmluva o dielo na stavebné práce "Oprava Obecnej hasičskej stanice" v rozsahu podľa podľa PD v tých častiach, ktoré sa týkajú poškodených časti požiarom..., 22. 1. 2015, Celková cena opravy kotolne a uhoľne predstavuje sumu: 151587,42 € s DPH, zmluva je uzavretá na dobu určitú do 4 mesiacov od podpisu Zmluva o dielo na stavebné práce –  "Oprava Obecnej hasičskej stanice" (pdf, 0.215 MB).

31. 3. 2015, Zmluva o dielo č. 4/2015, Objednávateľ: IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Dodávateľ: 36376108, RABČAN,  a.s., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, Zmluva o dielo na stavebné práce"Oprava SO 02 Kotolňa, uhoľňa, SO 03 Zdravotné stredisko", 22. 1. 2015, Celková cena opravy kotolne a uhoľne predstavuje sumu: 77428,04 € s DPH, zmluva je uzavretá na dobu určitú do 4 mesiacov od podpisu Zmluva o dielo na stavebné práce –  "Oprava SO 02 Kotolňa, uhoľňa, SO 03 Zdravotné stredisko" (pdf, 0.215 MB).

26. 3. 2015; Zmluva o dielo č. 2/2015; Zhotoviteľ: IČO: 35379391; Ján Luscoň, Rabča; Objednávateľ: RABČAN, s.r.o. IČO: 41730267, Rabčická 334, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa: Prípravné práce pre stavbu, maliarske a natieračské práce, pilčícke a dokončovacie na oprave OHS, kotoľne a ZS po požiari; 23. 3. 2015. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 24. 3. 2015  –  30. 4. 2015. Dohodnutá cena: 5 €/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní. Zmluva o dielo č. 2/2015 (pdf, 0.074 MB).

9. 3. 2015; Kúpna zmluva č. 6/2015; Kupujúci: RABČAN, s.r.o. IČO: 41730267, Rabčická 334, Rabča; Predávajúci: Anna Koleštíková UKO, Hríbiky 176, 02744 Tvrdošín, dodávka uhlia orech 2 Bílina 98,50 €/t bez DPH, Kúpna zmluva 6/2015 (pdf, 0.049 MB), na dobu určitú do 15. 5. 2015, 23. 1. 2015.

12. 2. 2015; IČO 35996129, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 029 44 Rabča, SLOVES-ZO; Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2015; 31. 12. 2014; kolektívna zmluva Kolektívna zmluva 2015 (pdf, 0.188 MB).

12. 2. 2015; Zmluva o dielo č. 1/2015; Objednávateľ: RABČAN, s.r.o. IČO: 41730267, Rabčická 334, Rabča; Zhotoviteľ: Peter Briš, IČO: 41730267, Rabča; Zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu murárske práce na stavbe v Rabči; 9. 1. 2015. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 10. 1. 2015 – 31. 3. 2015. Dohodnutá cena: 5,50 €/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní. Zmluva o dielo č. 1/2015 (pdf, 0.026 MB).

12. 2. 2015, Zmluva č. 473, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Ján Haluška, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 8. 1. 2015 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,261 MB).

12. 2. 2015, Zmluva č. 680, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Daniel Kozák, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 2. 1. 2015 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,204 MB).

2014

Dátum zverejnenia; Zmluva číslo; Dodávateľ; Odberateľ; Obsah; Cena celkom v €; Doba; Dátum schválenia

3. 12. 2014, Príloha č. 1/2015 k zmluve o dodávke tepla č. 1/2012, Odberateľ: 00314838, Obec Rabča, Hlavná 426, Dodávateľ: 6376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, Odberateľ si objednáva od dodávateľa pre odberné miesto – Hasičská stanica 3,79 kW fixnej zložky tepla pre rok 2015 v cene schválenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre rok 2014 – 2016, dátum uzavretia zmluvy 25. 11. 2014 s účinnosťou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, Príloha č. 1/2015 k zmluve o dodávke tepla č. 1/2012 (pdf, 0.042 MB).

6. 11. 2014, Zmluva č. 9824, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Dávid Boldovják, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 25. 10. 2014 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,234 MB).

6. 11. 2014, Zmluva č. 20002, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Helena Mišincová, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 23. 10. 2014 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,230 MB).

3. 11. 2014, Zmluva č. 1741, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Michal Balvan, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 14. 10. 2014 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,224 MB).

3. 11. 2014, Zmluva č. 4561, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Gabriela Štefaňáková, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 10. 10. 2014 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,229 MB).

3. 11. 2014, Zmluva č. 6/2014, Objednávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Zhotoviteľ: IČO 46052551, Tomáš Sivka, Rabča, Rabča; zmluva na montáž, rekonštrukcia a údržba technických zariadení – elektrických v hornej ZŠ s MŠ za cenu 455 €; zmluva je uzavretá na dobu určitú od 30. 9. 2014 do 20. 10. 2014; podpísaná 29. 9. 2014 Zmluva o dielo (pdf, 0,029 MB).

3. 11. 2014, Zmluva č. 6/2014, Objednávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Zhotoviteľ: IČO 46052551, Kamil Kvasniak; zmluva na montáž, rekonštrukcia a údržba technických zariadení – elektrických v hornej ZŠ s MŠ za cenu 455 €; zmluva je uzavretá na dobu určitú od 30. 9. 2014 do 20. 10. 2014; podpísaná 29. 9. 2014; podpísaná 29. 9. 2014 Zmluva o dielo (pdf, 0,028 MB).

9. 10. 2014, Zmluva č. 1219, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Ľuboš Pilarčík, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 7. 10. 2014 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,26 MB).

9. 10. 2014, Zmluva č. 1641, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Dominik Huceľ, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 24. 9. 2014 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,25 MB).

9. 10. 2014, Zmluva č. 115475, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Ľubomír Slovík, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 12. 9. 2014 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0,25 MB).

29. 9. 2014, Zmluva č. 1472, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Mária Rusnáková, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 16. 9. 2014 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 104 kB).

29. 9. 2014, Zmluva č. 2361, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Mária Rusnáková, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 16. 9. 2014 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 99 kB).

16. 9. 2014, Zmluva č. 1285, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Anton Domiňák, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 12. 8. 2014 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 105 kB).

16. 9. 2014, Zmluva č. 11371, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Peter Kozák, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 12. 8. 2014 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 139 kB).

24. 8. 2014, Zmluva č. 6800, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Monika Vnenčáková, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 18. 8. 2014 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 105 kB).

24. 8. 2014, Zmluva č. 643, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Vladimír Bartkovják, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 7. 8. 2014 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 105 kB).

24. 8. 2014; Objednávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Zhotoviteľ: IČO: 33756163; Zmluva o dielo č. 3/2014; Stanislav Turac, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu vnútorné omietky v hornej ZŠ s MŠ; zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 14. 8. 2014  –  13. 8. 2014; dohodnutá cena 7 €/m2 za vykonané práce; podpísaná 13. 8. 2014 Zmluva o dielo (pdf, 0.028 MB).

24. 8. 2014; Objednávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Zhotoviteľ: IČO: 41353285; Zmluva o dielo č. 4/2014; Ľubomír Pitek, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín v hornej ZŠ s MŠ; zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 14. 8. 2014  –  13. 8. 2014; dohodnutá cena 10,4 €/m2 za vykonané práce; podpísaná 13. 8. 2014 Zmluva o dielo (pdf, 0.029 MB).

30. 7. 2014, Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 9901259184, Účastník: IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Dodávateľ služby: IČO: 35763469, Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; predmetom zmluvy je využitie kúpa používania neobmedzeného mobilného internetu Happy XL NAJ za 60 €/mesiac; podpísaná 25. 7. 2014; Zmluva o poskytovaní verejných služieb (pdf, 0.121 MB).

30. 7. 2014, Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9901259184, Účastník: IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Dodávateľ služby: IČO: 35763469, Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; predmetom zmluvy je využitie akciovej ceny na kúpu mobilu Samsung G3500 Galaxy Core za používanie neobmedzeného mobilného internetu za 19 €; podpísaný 25. 7. 2014; Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (pdf, 0.121 MB).

30. 7. 2014, Zmluva č. 1302, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Dušan Brišák, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 8. 7. 2014 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 258 kB).

25. 7. 2014, Zmluva č. 1592, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Miroslav Bartkovják, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 17. 7. 2014 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 105 kB).

25. 7. 2014, Zmluva č. 1207, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Jozef Boldovják, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 17. 7. 2014 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 99 kB).

25. 7. 2014; Objednávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Zhotoviteľ: IČO: 44201116; Zmluva o dielo č. 1/2014; Jozef Tomčík, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu dokončovacie práce na stavbe v Rabči; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 1. 7. 2014  –  31. 10. 2014. Dohodnutá cena: 5 €/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní.Zmluva o dielo 1/2014 (pdf, 0.025 MB).

26. 6. 2014, Zmluva č. 1/2014, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Ferdinand Turac, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 16. 6. 2014 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 95 kB).

26. 5. 2014, Zmluva č. 98411, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Rastislav Oleš, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 23. 4. 2014 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 192 kB).

24. 4. 2014; Objednávateľ: IČO: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča; Zhotoviteľ: IČO: 33601291; Zmluva o dielo č. 1/2014; Ján Garaj, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu práce: pokládka zámkovej dlažby, montáž obrubníkov, výstavba krbu a vyzbieranie hrubého skeletu, vyzbieranie skál na zákazke Oddychový areál Rabča. Zmluvné strany sa dohodli na sume: pokládka zámkovej dlažby: 668.80 €, montáž obrubníkov: 52.50 €, výstavba krbu: 655 €, vyzbieranie hrubého skeletu a skál: 904.40 €. Práce sa budú fakturovať po ukončení, so splatnosťou do 14 dní; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 24. 4. 2014  –  30. 4. 2014. Práce sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní. Podpísaná 23. 4. 2014. Zmluva o dielo (pdf, 72 kB).

24. 4. 2014, Zmluva č. 10002, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Peter Bateško, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 23. 4. 2014 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.111 MB).

24. 4. 2014, Zmluva č. 1499, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Daniel Kozák, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 23. 4. 2014 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.095 MB).

24. 4. 2014, Zmluva č. 1885, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Pavol Staš, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 9. 4. 2014 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.103 MB).

24. 4. 2014, Zmluva č. 9823, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Ľuboš Boldovják, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 9. 4. 2014 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.095 MB).

24. 4. 2014, Zmluva č. 645, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Jozef Miklušák, Rabča; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 2. 4. 2014 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.104 MB).

29. 3. 2014, Zmluva č. 100, Zamestnávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Poskytovateľ: IČO 36718556, STABILITA, d.d.s., a.s., Košice; predmetom zmluvy je úprava práv a povinnosti zmluvnych strán pri výkone doplnkového dôchodkového sporenia; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 28. 2. 2014 Zmluva na doplnkové dôchodkové sporenie (pdf, 0.126 MB).

27. 3. 2014, Zmluva č. 9500, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Ivan Rajniak, Sihelné; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 3. 3. 2014 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.102 MB).

11. 2. 2014; Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky v režime predplateného mýta č. 40607960011; Prevádzkovateľ vozidla: RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, IČO: 35996129; Mýto: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 82109 Bratislava, IČO 35919001; Zmluvou sa Správca výberu mýta zavazuje po uzavretí Zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky umožniť Prevádzkovateľovi vozidla užívanie Vymedzených úsekov ciest pre vozidlo ev. č. N0550AO; Dohodnutá cena je 50 € s DPH; ; podpísaná 5. 2. 2014; Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky (pdf, 0.117 MB).

28. 1. 2014, Kolektívna zmluva; Zmluvné strany: Základná organizácia SLOVES-ZO pri Obecnom úrade v Rabči; IČO: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334; Zmluvné strany sa dohodli na Kolektívnej zmluve pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2014; podpísaná 31. 1. 2013; Kolektívna zmluva (pdf, 0.198 MB).

21. 12. 2013, Zmluva č. 924, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Tomaš Sivka, Rabča, PSČ 02944; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 6. 12. 2013 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.242 MB).

21. 1. 2014; Kupujúci: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Kúpna zmluva č. 16//2013/VZ; Predavajúci: IČO: 36621323; TOMS - SK, s.r.o., Detva; Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje prevziať od predávajúceho: Rýpadlo - nakladač HIDROMEK HMK 102 S ENERGY s výr. č. HMK102STA35A82447. Dohodnutá cena je 71247 € s DPH; 17. 12. 2013 Kúpna zmluva (pdf, 0.057 MB).

19. 1. 2014; Predavajúci: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Kúpna zmluva č. 16//2013/VZ; Kupujúci: IČO: 36621323; TOMS - SK, s.r.o., Detva; Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje prevziať od predávajúceho: Rýpadlo - nakladač HIDROMEK HMK 102 S ENERGY. Dohodnutá cena je 30000 € s DPH; 17. 12. 2013 Kúpna zmluva (pdf, 0.036 MB).

19. 1. 2014; Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, IČO: 34421734; Zmluva o dielo č. 2/2014; Ferdinand Jagnešák, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu zváranie termoplastov, obsluha pracovných strojov, dokončovacie stavebné práce na stavbe v Rabči; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 1. 1. 2014  –  31. 1. 2014. Dohodnutá cena: 5.50  €– 6€/hod za vykonané práce.Zmluva o dielo (pdf, 0.023 MB).

19. 1. 2014; Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, IČO 41733002; Zmluva o dielo č. 1/2014; Ján Kovalíček, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu zváranie termoplastov, obsluha pracovných strojov, dokončovacie stavebné práce na stavbe v Rabči; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 1. 1. 2014  –  31. 1. 2014. Dohodnutá cena: 5  €– 6€/hod za vykonané práce.Zmluva o dielo (pdf, 0.023 MB).

2013

Dátum zverejnenia; Zmluva číslo; Dodávateľ; Odberateľ; Obsah; Cena celkom v €; Doba; Dátum schválenia

17. 12. 2013, Zmluva č. 924, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Jozef Pilarčík, Rabča, PSČ 02944; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 6. 12. 2013 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.106 MB).

17. 12. 2013, Zmluva č. 924, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Rudolf Revaj, Rabča, PSČ 02944; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 6. 12. 2013 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.099 MB).

6. 11. 2013, Zmluva č. 1058, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Miroslav Kozák, Rabča, PSČ 02944; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3;, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 16. 10. 2013 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.105 MB).

6. 11. 2013, Zmluva č. 12310, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Ján Jašica, Rabča, PSČ 02944; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3;, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 16. 10. 2013 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.105 MB).

6. 11. 2013, Zmluva č. 1059, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Miroslav Jagnešák, Rabča, PSČ 02944; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3;, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 16. 10. 2013 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.105 MB).

6. 11. 2013, Zmluva č. 1050, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Albína Jagnešáková, Rabča, PSČ 02944; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3;, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 16. 10. 2013 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.105 MB).

6. 11. 2013, Zmluva č. 1232, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: IMOBEL, Belkotiak Jozef, s.r.o., Rabča, PSČ 02944; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3;, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 10. 10. 2013 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.105 MB).

16. 10. 2013, Zmluva č. 7291, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ:  František Bugaj, Rabča, PSČ 02944; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3;, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 9. 10. 2013 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.105 MB).

16. 10. 2013, Zmluva č. 5, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ:  Ľudovít Strýček, Rabča, PSČ 02944; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3;, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 9. 10. 2013 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.097 MB).

16. 10. 2013, Zmluva č. 5901, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ:  Peter Šurin, Rabča, PSČ 02944; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3;, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 9. 10. 2013 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.103 MB).

16. 10. 2013, Zmluva č. 3000, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ:  Miroslav Žaják, Or. Polhora, PSČ 02944; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3;, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 8. 10. 2013 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.097 MB).

16. 10. 2013, Zmluva č. 7701, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ:  Ľudovít Vargončík, Rabča, PSČ 02944; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3;, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 25. 9. 2013 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.105 MB).

2012

Dátum zverejnenia; Zmluva číslo; Dodávateľ; Odberateľ; Obsah; Cena celkom v €; Doba; Dátum schválenia

12. 6. 2012; Zmluva č. 6441; Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334; Odberateľ: Jaroslav Cigaňák, Rabča, PSČ 02944; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu; cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú, podpísaná 1. 6. 2012 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.098 MB).

12. 6. 2012; Zmluva o dielo č. 14/2012; Objednávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, IČO: 37731935; Zhotoviteľ: Milan Kukla, Rabčice; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa práce podľa živnostenského listu a podľa potreby objednávateľa; 31. 3. 2012. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 1. 6. 2012 – 31. 12. 2012. Dohodnutá cena: 5 €/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní. Zmluva o dielo (pdf, 0.015 MB).

29. 5. 2012; Zmluva č. 9400; Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Juraj Porvich, Rabča, PSČ 02944; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu; cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú, podpísaná 18. 5. 2012 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.098 MB).

29. 5. 2012, Zmluva č. 6193, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ:  Katarína Šnapková, Rabča, PSČ 02944; zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3;, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; podpísaná 18. 5. 2012 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.099 MB).

29. 5. 2012, Zmluva č. 6192, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334,  Odberateľ: Jana Glovaťáková, Rabča, PSČ 02944, zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu; cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3; zmluva je uzavretá na dobu neurčitú, podpísaná 18. 5. 2012 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.0598 MB).

29. 5. 2012, Zmluva č. 1460, Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Odberateľ: Miroslav Adamčík, Rabča, PSČ 02944, zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu; cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú, podpísaná 11. 5. 2012 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.100 MB).

21. 4. 2012; IČO: 37731935; Zmluva o dielo č. 14/2012; Bohuslav Janidžár, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu maliarstvo, natieračstvo, montáž sadrokartónu, obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín na stavbe v Rabči; 31. 3. 2012. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 1. 4. 2012 – 30. 6. 2012. Dohodnutá cena: 5 €/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní. Zmluva o dielo 14/2012 (pdf, 0.192 MB).

21. 4. 2012, 922, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu p. Jána Zahumenského, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú, podpísaná 12. 4. 2012 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu č. 294 (pdf, 0.114 MB).

2. 4. 2012; 15/2012; IČO: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, a Jozef Bernaťák, Oravská Polhora IČO: 44659385; Zmluva o dielo č. 15/2012; zhotoviteľ bude vykonávať murárske práce pre objednávateľa podľa živnostenského listu na stavbe v Rabči; 1. 3. 2012. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 2. 4. 2012  –  31. 12. 2012. Dohodnutá cena: 5 €/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní. Zmluva o dielo 1/2012 (pdf, 0.023 MB).

31. 3. 2012; RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 029 44 Rabča, SLOVES-ZO; Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2012; 31. 1. 2012; kolektívna zmluva sa uzatvára na obdobie do 31. 12. 2012.Kolektívna zmluva 2012 (pdf, 0.176 MB).

29. 1. 2012; IČO: 45430071; Zmluva o dielo č. 2/2012; Jozef Bernaťák, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu murárske na stavbe v Rabči; 1. 1. 2012. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 2. 1. 2012  –  30. 6. 2012. Dohodnutá cena: 5 €/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní.Zmluva o dielo 2/2012 (pdf, 0.023 MB).

29. 1. 2012, 951, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu p. Jozefa Pilarčíka, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú, podpísaná 5. 1. 2012 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu č. 951 (pdf, 0.099 MB).

26. 3. 2012; Zmluva o dielo č. L 1219; Odberateľ: IČO: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944; Zhotoviteľ: IČO: 36376108, INGEO-ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, 01001 Žilina; Zhotoviteľ bude pre objednávateľa vykonávať odbery vzoriek vody z obecného vodovodu a ich analýzy; Celková Cena je 1954 € bez DPH; Zmluva je uzavretá na rok 2012 a 2013; Zmluva bola podpísaná 20. 3. 2012. Zmluva na dodávku tepla do budovy ZS – Hasičská stanica (pdf, 0.049 MB).

30. 1. 2012; Zmluva č. 1/2012; Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, IČO 00314838; Dodávateľ: IČO: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča; Dodávka tepla do budovy: ZS – Hasičská stanica, Rabčická 329, Rabča; Cena je uvedená v prílohe č.1, Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú; zmluva bola podpísaná 1. 1. 2012 Zmluva na dodávku tepla do budovy ZS – Hasičská stanica (pdf, 0.072 MB).

29. 1. 2012, 294, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu p. Pavla Jurčáka, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú, podpísaná 12. 1. 2012 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu č. 294 (pdf, 0.103 MB).

29. 1. 2012, 951, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu p. Jozefa Pilarčíka, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú, podpísaná 5. 1. 2012 Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu č. 951 (pdf, 0.099 MB).

29. 1. 2012; IČO: 37731935; Zmluva o dielo č. 1/2012; Peter Kovalíček, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu murárske, omietkarske, zváračské, lešenárske práce, služby osobného charakteru na stavbe v Rabči; 1. 1. 2012. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 2. 1. 2012 – 30. 6. 2012. Dohodnutá cena: 5 €/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní.Zmluva o dielo 1/2012 (pdf, 0.023 MB).

29. 1. 2012; IČO: 45430071; Zmluva o dielo č. 2/2012; Jozef Bernaťák, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu murárske na stavbe v Rabči; 1. 1. 2012. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 2. 1. 2012  –  30. 6. 2012. Dohodnutá cena: 5 €/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní.Zmluva o dielo 2/2012 (pdf, 0.023 MB).

29. 1. 2012; IČO: 34839909; Zmluva o dielo č. 3/2012; Peter Slovík, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu zváračské, prípravné práce pre stavbu, demolačské a zemné práce na stavbe v Rabči; 1. 1. 2012. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 2. 1. 2012  –  30. 6. 2012. Dohodnutá cena: 5 €/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní.Zmluva o dielo 3/2012 (pdf, 0.021 MB).

29. 1. 2012; IČO: 34421734; Zmluva o dielo č. 4/2012; Ferdinand Jagnešák, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu zváranie termoplastov, obsluha pracovných strojov, dokončovacie stavebné práce na stavbe v Rabči; 1. 1. 2012. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 2. 1. 2012  –  30. 6. 2012. Dohodnutá cena: 5.50 €/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní.Zmluva o dielo 4/2012 (pdf, 0.022 MB).

29. 1. 2012; IČO: 35379391; Zmluva o dielo č. 5/2012; Ján Luscoň, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu murárske, omietkarske, zváračské, lešenárske práce, služby osobného charakteru na stavbe v Rabči; 1. 1. 2012. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 2. 1. 2012  –  30. 6. 2012. Dohodnutá cena: 5 €/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní.Zmluva o dielo 5/2012 (pdf, 0.021 MB).

29. 1. 2012; IČO: 40341046; Zmluva o dielo č. 6/2012; Miloš Gabriel, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu prípravné práce pre stavbu, demolácie a zemné práce, lešenárstvo na stavbe v Rabči; 1. 1. 2012. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 2. 1. 2012  –  30. 6. 2012. Dohodnutá cena: 5 €/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní.Zmluva o dielo 6/2012 (pdf, 0.021 MB).

29. 1. 2012; IČO: 41730267; Zmluva o dielo č. 7/2012; Peter Briš, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu murárske práce na stavbe v Rabči; 1. 1. 2012. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 2. 1. 2012  –  30. 6. 2012. Dohodnutá cena: 5 €/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní.Zmluva o dielo 7/2012 (pdf, 0.021 MB).

29. 1. 2012; IČO: 33601291; Zmluva o dielo č. 8/2012; Ján Garaj, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu prípravné práce na stavbe v Rabči; 1. 1. 2012. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 2. 1. 2012  –  30. 6. 2012. Dohodnutá cena: 5 €/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní.Zmluva o dielo 8/2012 (pdf, 0.020 MB).

29. 1. 2012; IČO: 44201116; Zmluva o dielo č. 9/2012; Jozef Tomčík, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu dokončovacie práce na stavbe v Rabči; 1. 1. 2012. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 2. 1. 2012  –  30. 6. 2012. Dohodnutá cena: 5 €/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní.Zmluva o dielo 9/2012 (pdf, 0.020 MB).

29. 1. 2012; IČO: 44663951; Zmluva o dielo č. 10/2012; Juraj Kovalíček, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu prípravné práce k realizácii stavby na stavbe v Rabči; 1. 1. 2012. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 2. 1. 2012  –  30. 6. 2012. Dohodnutá cena: 4.30 €/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní.Zmluva o dielo 10/2012 (pdf, 0.020 MB).

29. 1. 2012; IČO: 40748634; Zmluva o dielo č. 11/2012; Ján Kovalíček, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu, obkladanie stien, lešenárske práce, poskytovanie služieb osobného charakteru na stavbe v Rabči; 1. 1. 2012. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 2. 1. 2012  –  30. 6. 2012. Dohodnutá cena: 5 €/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní.Zmluva o dielo 11/2012 (pdf, 0.020 MB).

29. 1. 2012; IČO: 35076089; Zmluva o dielo č. 12/2012; Jozef Lach, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu murárske práce na stavbe v Rabči; 1. 1. 2012. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 2. 1. 2012  –  30. 6. 2012. Dohodnutá cena: 5 €/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní.Zmluva o dielo 12/2012 (pdf, 0.020 MB).

29. 1. 2012; IČO: 44663692; Zmluva o dielo č. 13/2012; Peter Mucha, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu vodoinštalatérske a kúrenárske, omietkarské práce na stavbe v Rabči; 1. 1. 2012. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 2. 1. 2012  –  30. 6. 2012. Dohodnutá cena: 5 €/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní.Zmluva o dielo 13/2012 (pdf, 0.021 MB).

29. 1. 2012; IČO 35 286 768; Jozef Mištrík  –  SEVAZ; Zmluva o dielo podpísaná 9. 1. 2012; Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a dodať pre objednávatera kompletnú dodávku a montáž jedného ks ceľooceľovej mostovej zapustenej váhy SEVAZ PMOZ8Z 8 m určenej na váženie cestných vozidiel v dĺžke 8 m do 40 000 kg, rozmery váhy 8.0 x 3.0 m; podpísaná 9. 1. 2012. Zhotoviteľ splní záväzok dodať dohodnutú mostovú váhu k termínu dodania: do 21 prac. dní od uhradenia zálohovej platby; Dohodnutá cena diela 8448.40 € a 20% DPH 1689.68 €, spolu 10 138.08 € 10320 € s DPH. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zálohovú faktúru vo výške 70% z celkovej ceny t. j. 7 096.66 € s DPH do troch dní od podpisu tejto zmluvy.Zmluva o dielo (pdf, 0.046 MB).

2011

Dátum zverejnenia; Zmluva číslo; Dodávateľ; Odberateľ; Obsah; Cena celkom v €; Doba; Dátum schválenia

9. 12. 2011; IČO 31642519; Zmluva o dielo č. 5/12//2011;REN, s.r.o., konateľ Jozeľ Bugeľ, bytom Mlynská 355, 02944 Rabča; zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo spočívajúce v zhotovení montáže hydroizolácie proti ropným produktom na stavbe objednávateľa Zberný dvor obce Rabča podľa cenovcj ponuky zo dňa 30. 11. 2011; podpísaná 5. 12. 2011. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 5. 12. 2011  –  15. 12. 2011. Dohodnutá cena diela 10 320 € s DPH, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 15 dní.Zmluva o dielo č. 5/12//2011 (pdf, 0.228 MB).

9. 12. 2011; IČO 4605255; Zmluva o dielo č. 21/2011; Kamil Kvasňák, Rabča; zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať elektroinštalačné práce podľa pokynov a požiadaviek objednávateľa; podpísaná 31. 10. 2011. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 1. 11. 2011  –  31. 12. 2011. Dohodnutá cena: 6 – 7 €/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní.Zmluva o dielo č. 20/2011 (pdf, 0.022 MB).

9. 12. 2011; IČO 46379762; Zmluva o dielo č. 24/2011; Pavol Tylka, Oravská Polhora; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa Rabči montáž, opravu a údržbu elektrických zariadení na kultúrnom dvore, zbernom dvore a dome smútku v Rabči; podpísaná 31. 10. 2011. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 1. 11. 2011  –  31. 12. 2011. Dohodnutá cena: 6 – 7 €/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní. Odmena je viazaná na normohodiny. Zmluva o dielo č. 20/2011 (pdf, 0.023 MB).

9. 12. 2011; IČO 740745023; Zmluva o dielo č. 23/2011; Peter Bernaťák, Oravská Polhora; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov na Zbernom dvore v Rabči; podpísaná 31. 10. 2011. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 1. 11. 2011  –  31. 12. 2011. Dohodnutá cena: 5 €,/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní.Zmluva o dielo č. 20/2011 (pdf, 0.022 MB).

9. 12. 2011; IČO 40340821; Zmluva o dielo č. 25/2011; Bohuslav Janidžár, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa Demolačné, búracie a prípravné práce pre stavbu, obkladanie stien a kladenie dlážkových zariadení na stavbe v Rabči; podpísaná 14. 9. 2011. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 15. 9. 2011  –  31. 12. 2011. Dohodnutá cena:5 €,/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní. Zmluva o dielo č. 20/2011 (pdf, 0.021 MB).

9. 12. 2011; IČO 40340821; Zmluva o dielo č. 25/2011; Bohuslav Janidžár, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu podľa potreby objednávateľa; podpísaná 14. 9. 2011. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 15. 9. 2011  –  31. 12. 2011. Dohodnutá cena: 5 €,/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní. Zmluva o dielo č. 20/2011 (pdf, 0.021 MB).

9. 12. 2011; IČO 40340554; Zmluva o dielo č. 26/2011; Marián Oselský, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu podľa potreby objednávateľa; 30. 9. 2011. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 15. 9. 2011  –  31. 12. 2011. Dohodnutá cena:5 €,/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní.Zmluva o dielo č. 20/2011 (pdf, 0.021 MB).

24. 11. 2011; 44666675; Zmluva o dielo č. 20/2011; Tomáš Varmus, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu podľa potreby objednávateľa; 30. 9. 2011. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 1. 10. 2011  –  31. 12. 2011. Dohodnutá cena:4 €,/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 30 dní. Odmena je viazaná na normohodiny. Zmluva o dielo č. 20/2011 (pdf, 0.060 MB).

24. 11. 2011;36376108; Zmluva o dielo č. 22/2011; Michal Tomeček, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu podľa potreby objednávateľa. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 1. 10. 2011  –  30. 11. 2011. Dohodnutá cena:1. Zmluvné strany sa dohodli na sume: vnútorné omietky 4,50/m2, zateplenie 10,00/m2, montáž
lešenia 1,50/m2, demontáž lešenia 0,50/m2, ktoré sa budú fakturovať po ukončení uvedených prác, so splatnos!ou do 14 dní. Pri nesplnení výkonu môže by! primerane krátená. Zmluva o dielo č. 22/2011 (pdf, 0.024 MB).

24. 11. 2011; 34418733; Zmluva o dielo č. 19/2011; Ján Palider, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu podľa potreby objednávateľa; 2. 9. 2011. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 3. 9. 2011  –  31. 12. 2011. Dohodnutá cena: 5 €,/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 30 dní. Odmena je viazaná na normohodiny. Zmluva o dielo č. 19/2011 (pdf, 0.024 MB).

24. 11. 2011, 2051, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu p. Jaroslava Pňačeka, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu č. 2051 (pdf, 0.071 MB).

24. 11. 2011, 85, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu p. Jozefa Revaja, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu č. 85 (pdf, 0.098 MB).

25. 10. 2011, 1103, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu p. Miroslava Kormana, 3. 10. 2011, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu č. 1103 (pdf, 0.125 MB).

25. 10. 2011; 43536069; Zmluva o dielo č. 18/2011; Michal Gužík, Rabča; zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce uvedené v článku podľa pokynov a požiadaviek objednávateľa; 15. 8. 2011. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 1. 8. 2011  –  31. 8. 2011. Dohodnutá cena:4,5 – 5 €,/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 30 dní. Odmena je viazaná na normohodiny. Pri nesplnení výkonu môže byť primerane krátená. Zmluva o dielo 2011 č. 18/2011 (pdf, 0.030 MB).

25. 10. 2011, 371, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu s p. Annou Gnidiakovou, 30. 9. 2011, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu č. 371 (pdf, 0.114 MB).

19. 9. 2011, 1229, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu s p. Ľuboša Zboňáka, 29. 8. 2011, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.094 MB).

19. 9. 2011, 75, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu s p. Petrom Kovaličkom, 29. 8. 2011, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu č. 75 (pdf, 0.098 MB).

19. 9. 2011, 1153, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu s p. Vladimíra Giglera, 16. 8. 2011, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.102 MB).

19. 9. 2011, 1007, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu s p. Jozefa Iskierku, 16. 8. 2011, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.093 MB).

19. 9. 2011, 1938, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu s p. Štefana Iskierku, 16. 8. 2011, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.099 MB).

19. 9. 2011, 1475, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu s p. Jozefa Harbuta, 29. 7. 2011, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.100 MB).

19. 9. 2011, 589, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu s p. Terézie Masničákovej, 29. 8. 2011, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.084 MB).

19. 9. 2011, 1475, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu s p. Františka Pitáka, 29. 8. 2011, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.103 MB).

18. 8. 2011; 35076089; Zmluva o dielo č. 17/2011; Jozef Labudják, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu podľa potreby objednávateľa; 15. 8. 2011. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 16. 8. 2011  –  31. 12. 2011. Dohodnutá cena:4,5 – 5 €,/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 30 dní. Odmena je viazaná na normohodiny. Zmluva o dielo 2011 (pdf, 0.060 MB).

18. 8. 2011; 35076089; Zmluva o dielo č. 16/2011; Peter Mucha, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu podľa potreby objednávateľa; 8. 8. 2011. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 10. 8. 2011  –  31. 12. 2011. Dohodnutá cena:4,5 – 6 €,/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 30 dní. Odmena je viazaná na normohodiny. Zmluva o dielo 2011 (pdf, 0.061 MB).

18. 8. 2011; 35076089; Zmluva o dielo č. 15/2011; Martin Domiňák, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu podľa potreby objednávateľa; 12. 7. 2011. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 13. 7. 2011  –  31. 12. 2011. Dohodnutá cena:4,5 – 5 €,/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 30 dní. Odmena je viazaná na normohodiny. Zmluva o dielo 2011 (pdf, 0.061 MB).

18. 7. 2011; 35076089; Zmluva o dielo č. 14/2011; Jozef Lach, Rabčice; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu podľa potreby objednávateľa; 12. 7. 2011. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 13. 7. 2011  –  31. 12. 2011. Dohodnutá cena:4 – 5 €,/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 30 dní. Odmena je viazaná na normohodiny. Zmluva o dielo 2011 (pdf, 0.127 MB).

18. 7. 2011, 1865, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu s p. Jaroslav Maslaňák, 11. 7. 2011, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.285 MB).

28. 5. 2011, 42600, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu p. Jána Sahuľa, 27. 5. 2011, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.553 MB).

28. 5. 2011, 42600, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu p. Ľudovíta Raticu, 17. 5. 2011, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.534 MB).

28. 5. 2011, 42600, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu p. Františka Somsedika, 12. 5. 2011, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.589 MB).

28. 5. 2011, 42600, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu p. Jozefa Laštiaka, 12. 5. 2011, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.592 MB).

28. 5. 2011, 42600, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu do nového rodinného domu p. Milana Kozáka, 12. 5. 2011, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.569 MB).

13. 4. 2011, 42600, 36373354, INGEO – ENVILAB, s.r.o. Bytčická 16, 010 01 Žilina Oprávnený zástupca: Ing. Dušan Višnovský PhD. – konateľ s.r.o, zmluva na odbery vzoriek vody z obecného vodovodu a ich analýzy, 12. 4. 2011, celková cena je vo výške 1954 € bez DPH, Zhotoviteľ vykoná odbery a analýzy pre objednávateľa v priebehu roka 2011, Zmluva na odbery vzoriek vody z obecného vodovodu a ich analýzy (pdf, 0.218 MB).

13. 4. 2011, Zmluva o dielo č. 1/2011, 36376108, Viliam Volf, Hlavná 711, 029 44 Rabča, zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa zváračské práce na stavbe: Hasičská stanica obce Rabča, 28. 2. 2011, zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 1. 3. 2011  –  31. 12. 2011. Dohodnutá cena: 4.5 €/h za vykonané práce, ktoré sa budú fakturovať po ukončení prác. Zmluva o dielo 2011 (pdf, 0.075 MB).

13. 4. 2011, Zmluva o dielo č. 1/2011, 43 927 122, Anton Kobyliak, Hlavná 151, 029 44 Rabča, 6. 4. 2011, zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa montáž sadrokartónu na stavbe: Obecná hasičská stanica Rabča, 24. 1. 2011, zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 25. 1. 2011  –  31. 3. 2011. Dohodnutá cena: 8 €/m2 za vykonané práce, ktoré sa budú fakturovať po ukončení prác. Zmluva o dielo č. 1/2011 (pdf, 0.070 MB).

30. 3. 2011, 42600, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu, 25. 3. 2011, cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.365 MB).

Objednávky RABČAN, s.r.o.

2015

Číslo objednávky, IČO, Obchodný názov, adresa, Dátum vystavenia, Predmet, Cena v €, Objednávku podpísal;
22.12.2015, ZŠ s MŠ Rabča, Rabčická 410, 02944 Rabča, 22. 12. 2015, ZŠ s MŠ žiada o odstránenie havarijného stavu a poruchy kúrenia v HMŠ, Kostolná 855;
1. rozobratie a montáž podlahy, 2. montáž inž. sieti zubná ambulancia: voda, odpad, elektr. vzduch, 3. murárské práce – obklad, 4. maliarske práce, 5. stolárske práce – zárubňa, ostatné podľa dohody; 1. 7. 2015, 31939564, MUDr. Magdaléna Šeliánová, zubný lekár, Hviezdoslavová 49, 02901 Námestovo;
2015-779, 123W924, Úprava poklopov pre bezpečný výkon zimnej údržby, 15. 12. 2015, max. 1000 € bez DPH, 43941664, OHL ŽS SK, a.s., Furmanská 6, 84103 Bratislava 5;
ELSPOL, – SK, a.s.,Ľ. Štúra 778/46, 02901 Námestovo, 12. 10. 2015, Na základe cenovej ponuky z 7. 10. 2015 podľa § 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov si objednávame tovar špecifikovaný v prílohe č. l;
2015-601, 43941664, OHL ŽS SK, a.s., Furmanská 6, 84103 Bratislava 5, 7. 10. 2015, 399.24 € bez DPH, Objednávame u Vás prekládku vodovodného potrubia DN 110 HDPE v celkovej dĺžke max 5 m, vrátane zemných prác a materiálu; ukončiť do 14. 10. 2015;

Dodavateľské faktúry RABČAN, s.r.o.

2015 | 2014 | 2012 | 2011

Na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Rabča č. 7/2014 bod E. č. 8. z 30. 10. 2014 zverejňuje RABČAN, s.r.o. dodávateľské faktúry nad 100 €.

V druhom polroku 2012 si objednávky a faktúry RABČAN, s.r.o. zverejňoval na svojej webovej stránke www.rabcan.sk.

2015

Číslo faktúry, Číslo faktúry dodávateľa, Predmet, Dátum prijatia, Cena v € s DPH, IČO, Obchodný názov, Adresa dodávateľa;
15100241, 3059043652, DOXX stravné lístky, 31. 12. 2015, 526,40 €, 36391000, DOXX-Stravné lístky, 01001, Žilina, Kálov 356;
100240, 7511458600, telefón, 31. 12. 2015, 33,49 €, T-Com Slovak Telekom a.s., Karadžičová 10, 82513, Bratislava, 35763469;
15100239, 15100239, súdok, paleta, 28. 12. 2015, 62,40 €, BRENNTAG Slovakia s r. o., Glejovka 15, 90203, Pezinok, 31336884;
15100238, 20154088, stavebný materiál, 28. 12. 2015, 4729,10 €, 14168821, Marián Grígeľ, 02901, Námestovo, Miestneho priemyslu 1023;
61151327, 15100188, vzorky vody, 23. 12. 2015, 282,00 €, INGEO-ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, 01001 Žilina, 36373354;
15100236, 1311500654, poistné, 23. 12. 2015, 355,96 €, 35996129, RABČAN, obecné služby, 02944, Rabča, Rabčická 334;
15100235, 20150072, uhlie, 23. 12. 2015, 5552,52 €, 46344586, DKL – Trans. s.r.o., Rabča, Ferletová 111/2;
15100234, 20154088, tvárnica, 23. 12. 2015, 199,76 €, 14168821, Marián Grígeľ, 02901, Námestovo, Miestneho priemyslu 1023;
15100233, 1570191, betón, 18. 12. 2015, 278,40 €, 36373249, Stavebný podnik, s.r.o, 02901, Námestovo, Ulica miestneho priemyslu 561;
15100232, 50151489, oprava chlórovacieho zariadenia, 15. 12. 2015, 160,32 €, 31381821, ProMinent Slovensko, s.r.o., 83107 Bratislava, Roľnícka 21;
15100217, 1570164, betón, 8. 12. 2015, 2291,40 €, 36373249, Stavebný podnik, s.r.o, 02901, Námestovo, Ulica miestneho priemyslu 561;
15100228, 1501824, vodovodný materiál, 8. 12. 2015, 435,36 €, 31560202, PLASTIK spol. s r.o., 02901, Lokca, Ťapešovo 167;
15100227, 1312500640, práce na ihrisku, 7. 12. 2015, 945 €, 35996129, RABČAN, obecné služby, 02944, Rabča, Rabčická 334;
15100226, 201502, murárske práce, 7. 12. 2015, 468 €, 37731955, Peter Kovaliček, 02944, Rabča, Vysoká 268;
15100225, 201502, prípravné práce, 7. 12. 2015, 432 €, 44210116, Jozef Tomčík, 02944, Rabča, Hlavná 4;
15100224, 201508, murárske práce, 7. 12. 2015, 1020,25 €, 41730267, Peter Briš, 02944, Rabča, Morčinová 48;
15100223, 1817500093, práce na multifunkčnom ihrisku, 7. 12. 2015, 77 €, 35996129, RABČAN, obecné služby, 02944, Rabča, Rabčická 334;
15100222, 20150068, doprava štrku, 7. 12. 2015, 171,36 €, Anton Bublák autodoprava, Rabčice 329, 33596808;
15100221, 20150068, štrk, 7. 12. 2015, 240 €, Anton Bublák autodoprava, Rabčice 329, 33596808;
15100220, 20150069, uhlie, 7. 12. 2015, DKL – Trans. s.r.o., Rabča, 46344586, 2960,40 €;
15100217, 1570164, betón, 27. 11. 2015, 3146,40, 36373249, Stavebný podnik, s.r.o, 02901, Námestovo, Ulica miestneho priemyslu 561;
15100216, 21500367, elektromateriál, 26. 117. 2015, 1125,76 €, 36433721, ELSPOL-SK, s.r.o, 02901, Námestovo, Ľudovíta Štúra 778/46;
15100215, 201501, stavebné práce, 26. 11. 2015, 1026 €, 44210116, Jozef Tomčík, 02944, Rabča, Hlavná 4;
15100213, 1500021, práce na multifunkčnom ihrisku, 24. 11. 2015, 22324,13 €, 44033087, STAVPOČ s.r.o., 02901, Námestovo, Vojenské 812;
15100212, 2015007, výkopové práce, 23. 11. 2015, 100 €, 37391763, Michal Zboroň, 02944, Rabča, Soľná 396;
15100211, 1501774, vodovodný materiál, 23. 11. 2015, 383,46 €, 31560202, PLASTIK spol. s r.o., 02901, Lokca, Ťapešovo 167;
15100210, 2015047, umelá tráva, 23. 11. 2015, 35255,08 €, 36675121, SCANSIS SLOVAKIA s.r.o., 82101, Bratislava, Drieňová 14;
15100209, 1817500093, doprava, 13. 11. 2015, 308 €, 35996129, RABČAN, obecné služby, 02944, Rabča, Rabčická 334;
15100208, 20150062, 13. 11. 2015, DKL – Trans. s.r.o., Rabča, 46344586, 2841,99 €, Uhlie;
15100205, 20153620, dtavebný materiál, 10. 11. 2015, 3574,42 €, 31560202, OR-METAL s.r.o., Kliňanská cesta 1155, 02901, Námestovo;
15100204, 2015034, basketbalová doska, 10. 11. 2015, 475,20 €, 31560202, KARZOSPOL s.r.o., Radlinského 25, 92101, Piešťany;
15100203, 1501711, PEHD rúra, 10. 11. 2015, 1695,60 €, 31560202, PLASTIK spol. s r.o., 02901, Lokca, Ťapešovo 167;
15100202, 1501629, vodovodný materiál, 10. 11. 2015, 1029,12 €, 31560202, PLASTIK spol. s r.o., 02901, Lokca, Ťapešovo 167;
15100201, 2015135, 37047027, Mgr. Mária Kolčáková AUTOKOL, Radová 473 Rabča, 37047027, 888,52 €, oprava Suzuki, 18. 12.2014;
15100200, 4018236713, Rukavice ochranné, 6. 11. 2015, 181,68 €, Wurth spol. s r.o., 83255 Bratislava, 684864;
15100199, 1840211628, 31344445, Hiliti Slovakia spol s.r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 105,14 €, Vrták, lepidlo vytlačné, 6. 11. 2015;
15100198, 20150058, 6. 11. 2015, DKL – Trans. s.r.o., Rabča, 46344586, 1822,42 €, Uhlie;
15100197, 20150057, 6. 11. 2015, DKL – Trans. s.r.o., Rabča, 46344586, 580,32 €, Piesok;
15100193, 150947, Merače tepla, 2. 11. 2015, 639,10 €, IDAMER s.r.o., nám. Dr. Schweitzera 196/4, Stará Turá, 46102604;
15100192, 1500168, Valcovanie, práce AD, 30. 10. 2015, 148,26 €, Ján Piták, Slanická 470/21, Námestovo, 37730576;
15100191, 20153656, Štrkopiesok, 30. 10. 2015, 12109,06 €, 14168821, Marián Grígeľ, 02901, Námestovo, Miestneho priemyslu 1023;
15100188, 61151327, Vzorky vody, 30. 10. 2015, 282,00 €, INGEO-ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, 01001 Žilina, 36373354;
15100187, 201507, Murárske práce, 26. 10. 2015, 453,75 €, 41730267, Peter Briš, 02944, Rabča, Morčinová 48;
15100186, 2015140, Hnedé uhlie, 26. 10. 2015, 1012,98 €, Anna Koleštíková UKO, Hríbiky 176, 02744 Tvrdošín, 33238022;
15100185, 1501543, Vodovodný materiál, 26. 10. 2015, 578,45 €, 31560202, PLASTIK spol. s r.o., 02901, Lokca, Ťapešovo 167;
15100184, 515079, Stav. materiál, 232,88 €, Ľubomír Ganobják Stavebniny Hlavná 102, Rabča, 30218713, 26. 10. 2015;
15100179, 2015158, Betón, 19. 10. 2015, 4980 €, BETONÁREŇ, s.r.o., Zábiedovo 145, 45597677;
15100178, 62015, Oprava WC – zdravotné stredisko, 16. 10. 2015, 550 €, Miroslav Glovaťák, Or. Polhora 121, 48098736;
15902821, 15100177, Nafta motorová, 15. 10. 2015, 2071,20 €, 36373150, Benzol, s.r.o., 03401, Ružomberok, Bystrická cesta 2825;
5100176, 20150247, Výroba zásobníka, 30. 9. 2015, 351,60 €, KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 02951 Lokca, 36423084;
15100174, 1109737805, 12. 10. 2015, 108,06 €, Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, 35848863;
15101461, 1500172, Vodovodný materiál, 5. 10. 2015, 303,04 €, 31560202, PLASTIK spol. s r.o., 02901, Lokca, Ťapešovo 167;
15100168, 2015125, Uhlie, 30. 9. 2015, 2015,32 €, Anna Koleštíková UKO, Hríbiky 176, 02744 Tvrdošín, 33238022;
15100165, 1501321, Vodovodný materiál, 17. 9. 2015, 855,60 €, 31560202, PLASTIK spol. s r.o., 02901, Lokca, Ťapešovo 167;
15100164, 1501311, Vodovodný materiál, 17. 9. 2015, 337,82 €, 31560202, PLASTIK spol. s r.o., 02901, Lokca, Ťapešovo 167;
15100162, 1315500472, poistné 4. Q, 14. 9. 2015, 355,96 €, 35996129, RABČAN, obecné služby, 02944, Rabča, Rabčická 334;
15100159, 13 15500472, el. energia 2014, 4. 9. 2015, 5660,67 €, 35996129, RABČAN, obecné služby, 02944, Rabča, Rabčická 334;
15100157, 1501207, Vodovodný materiál, 3. 9. 2015, 806,33 €, 31560202, PLASTIK spol. s r.o., 02901, Lokca, Ťapešovo 167;
15100155, 150087, vŕtanie pod komunikáciou, 3. 9. 2015, 1380 €, MBM – GROUP, a.s., Hviezdoslavovo námestie č. 213, 02901, Námestovo, 36740519;
15100153, 282351647, chlornán sodny, 20. 8. 2015, 154,04 €, BRENNTAG Slovakia s r. o., Glejovka 15, 90203, Pezinok, 31336884;
15100152, 20 151361, Overenie vodomerov, 13. 8. 2015, 196 €, ZEN-SERVIS spol. s r. o., Lietavska č. 9, 85106, Bratislava V., 35919671;
15100150, 15902047, Nafta motorová, 7. 8. 2015, 2146,67 €, 36373150, Benzol, s.r.o., 03401, Ružomberok, Bystrická cesta 2825;
15100147, 61150911, Vzorky vody, 7. 8. 2015, 282,00 €, INGEO-ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, 01001 Žilina, 36373354;
15100146, 1500995, LDPE Rúra, 3. 8. 2015, 671,59 €, 31560202, PLASTIK spol. s r.o., 02901, Lokca, Ťapešovo 167;
15100145, 1316500426, Poistné 3. Q, 3. 8. 2015, 355,96 €, 35996129, RABČAN, obecné služby, 02944, Rabča, Rabčická 334;
15100144, 1500981, Vodovodný materiál, 4. 8. 2015, 671,59 €, 31560202, PLASTIK spol. s r.o., 02901, Lokca, Ťapešovo 167;
1500952, 15100143, Vodovodný materiál, 4. 8. 2015, 297,12 €, 31560202, PLASTIK spol. s r.o., 02901, Lokca, Ťapešovo 167;
15100142, 3208230600, El. energia, 3. 8. 2015, 108 €, Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica Republiky 5, Žilina, 36403008;
15100139, 3053025458, DOXX stravné lístky, 29. 7. 2015, 658,05 €, 36391000, DOXX-Stravné lístky, 01001, Žilina, Kálov 356;
15100137, 201521OO, Rúra betónová, 10. 7. 2015, 743,21 €, 14168821, Marián Grígeľ, 02901, Námestovo, Miestneho priemyslu 1023;
15100135, 201506, Fakturované služby, 7. 7. 2015, 942,50 €, Peter Briš, Rabča, Morčinová 48, 35379391;
15100134, 61150847, Vzorky vody, 7. 7. 2015, 1498,80 €, INGEO-ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, 01001 Žilina, 36373354;
15100131, 21500202, svietidlá, 1. 7. 2015, 117,55 €, 36433721, ELSPOL-SK, s.r.o, 02901, Námestovo, Ľudovíta Štúra 778/46;
15100128, 1313500322, teplo r. 2014, 30. 6. 2015, 180,41 €, 35996129, RABČAN, obecné služby, 02944, Rabča, Rabčická 334;
15100127, 1310500325, el. energia r. 2014, 30. 6. 2015, 218,91 €, 35996129, RABČAN, obecné služby, 02944, Rabča, Rabčická 334;
15100126, 150191, zvodový materiál, 30. 6. 2015, 124,84 €, 36761371, Jaffa, s.r.o., 02901, Námestovo, Slnečná 162/9;
15100125, 1500715, vodovodný materiál, 30. 6. 2015, 941,39 €, 31560202, PLASTIK spol. s r.o., 02901, Lokca, Ťapešovo 167;
15100124, 15901559, nafta motorová, 26. 6. 2015, 2276,34 €, 36373150, Benzol, s.r.o., 03401, Ružomberok, Bystrická cesta 2825;
15100123, 20150370, stav. materiál, 25. 6. 2015, 395,53 €, 36438308, DOMATRA, s.r.o., 02901, Námestovo, Miestneho priemyslu 570;
15100119, 21506013, servisná prehliadka HMK, 19. 6. 2015, 1437,76 €, 36621323, TOMS-SK, s.r.o., 96212, Detva, Jesenského 6;
15100117, 3059020704, Stravné lístky, 16. 6. 2015, 982,27 €, 36391000, DOXX-Stravné lístky, 01001, Žilina, Kálov 356;
15100116, 201506, prípravné práce pre stavbu, 12. 6. 2015, 112,50 €, 35379391, Ján Luscoň, 02944, Rabča 1158, ;
15100115, 20151553, baumit nivello, 12. 6. 2015, 107,26 €, 14168821, Marián Grígeľ, 02901, Námestovo, Miestneho priemyslu 1023;
15100112, 52015, Fa služby, 5. 6. 2015, 742,50 €, 41730267, Peter Briš, 02944, Rabča, Morčinová 48;
15100109, 32015, elektroinštalačné práce, 2. 6. 2015, 2053,00 €, 37979965, Tomáš Sivka ELTOS, 02944, Rabča, Hlavná 132
15100104, 150142, Žlaby, zvody, 26. 5. 2015, 137,93 €, Jaffa, s.r.o., Slnečná 162/9, Námestovo, 036761371;
15100102, 21500158, Svietidlá, 22. 2. 2015, 258,96 €, ELSPOL-SK, s.r.o, Ľudovíta Štúra 778/46, 02901 Námestovo, 36433721;
15100101, 21500159, Elektromateriál, 22. 2. 2015, 747,42 €, ELSPOL-SK, s.r.o, Ľudovíta Štúra 778/46, 02901 Námestovo, 36433721;
15100099, 20151140, Stav. materiál, 21. 5. 2015, 210,29 €, Marián Grígeľ, Miestneho priemyslu 1023, Námestovo, 14168821;
15100094, 2015088, Uhlie, 7. 5. 2015, 1997,58 €, Anna Koleštíková UKO, Hríbiky 176, 02744 Tvrdošín, 33238022;
15100092, 150109, ZN plech, 6. 5. 2015, 169,78 €, Jaffa, s.r.o., Slnečná 162/9, Námestovo, 036761371;
15100091, 3059015909, Stravné lístky, 6. 5. 2015, 820,16 €, DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, 01001 Žilina, 36391000;
15100088, 20150907, Stav. materiál, 30. 4. 2015, 493,16 €, Marián Grígeľ, Miestneho priemyslu 1023, Námestovo, 14168821;
15100087, 1500287, Vodovodný materiál, 30. 4. 2015, 167, 504,61 €, PLASTIK spol. s r.o., 31560202, Tapešovo 31560202;
15100085, 2015085, Uhlie, 27. 4. 2015, 1035,43 €, Anna Koleštíková UKO, Hríbiky 176, 02744 Tvrdošín, 33238022;
15100084, 10150030, Hranol, rezivo, 23. 4. 2015, 434,40 €, PC-DREVCOM, s.r.o., Or. Polhora 1047, 44440812;
15100083, 15100077, Materiál, 16. 4. 2015, 429,01 €, Marián Grígeľ, Miestneho priemyslu 1023, Námestovo, 14168821;
15100080, 1815500011, Práce na oprave OHS po požiari, 14. 4. 2015, 655 €, Rabčan, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 35996129;
15100077, 15100077, Fólia Judatach, 9. 4. 2015, 362,54 €, Marián Grígeľ, Miestneho priemyslu 1023, Námestovo, 14168821;
15100076, 32015, Fakturované služby, 8. 4. 2015, 981,75 €, Peter Briš, Rabča, Morčinová 48, 35379391;
15100075, 20154, Fakturované služby, 8. 4. 2015, 207,50 €, Ján Luscoň, Rabča 1158, 35379391;
15100073, 2015072, uhlie, 7. 4. 2015, 1398,31 €, Anna Koleštíková UKO, Hríbiky 176, 02744 Tvrdošín, 33238022;
15100072, 2015072, uhlie, 7. 4. 2015, 1380,58 €, Anna Koleštíková UKO, Hríbiky 176, 02744 Tvrdošín, 33238022;
15100071, 12015, Pokrývanie strechy OHS, 2. 4. 2015, Peter Vorčák, Rabča, Hlavná 235, 330 €, 34838015;
15100070, 515051, Podpora PVODwin, 2. 4. 2015, USYS Slovakia, s.r.o., Dolná Ždana 59, 31,76 €, 44908806;
15100069, 3059011614, Stravné lístky, 1. 4. 2015, 526,40 €, DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, 01001 Žilina, 36391000;
15100068, 1500157, Vodovodný materiál, 1. 4. 2015, PLASTIK spol. s r.o., 31560202, Tapešovo 167, 534,38 €, 11. 12. 2014;
15100059, 2015003, Montáž sendvičových panelov, 23. 3. 2015, 665,30 €, ProFi Panel s.r.o., Nám. A. Bernoláka 375/1, Námestovo, 47519461;
15100059, 2015003, Sendvičové panely, 19. 3. 2015, 4200 €, ProFi Panel s.r.o., Nám. A. Bernoláka 375/1, Námestovo, 47519461;
15100058, 20150107, Nosná strešná konštrukcia, 23. 3. 2015, 5781,60 €, KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 02951 Lokca, 36423084;
15100056, 2015056, uhlie, 19. 3. 2015, 2015,95 €, Anna Koleštíková UKO, Hríbiky 176, 02744 Tvrdošín, 33238022; 15100055, 31500015, Škridľa hrebenač, 17. 3. 2015, 2706,24 €, Blachotrapez s.r.o., 036423416;
15100053, 1500032, Práce AD 14, 16. 3. 2015, 280,80 €, Ján Piták, Slanická 470/21, Námestovo, 37730576;
15100052, 1500029, Práce AD 14, 16. 3. 2015, 280,80 €, Ján Piták, Slanická 470/21, Námestovo, 37730576;
15100050, 20150438, Stav. materiál, 12. 3. 2015, 553,86 €, Marián Grígeľ, Miestneho priemyslu 1023, Námestovo, 14168821;
15100049, 150042, Zn. plech, 12. 3. 2015, 327,73 €, Jaffa, s.r.o., Slnečná 162/9, Námestovo, 036761371;
15100046, 2015048, uhlie, 9. 3. 2015, 1075,62 €, Anna Koleštíková UKO, Hríbiky 176, 02744 Tvrdošín, 33238022;
15100030, 20150280, Stavebný materiál, 16. 2. 2015, 141,90 €, Marián Grígeľ, Miestneho priemyslu 1023, Námestovo, 14168821;
15100029, 15900292, nafta motorová, 13. 2. 2015, 2726,88 €, Benzol, s. r. o., Bystrická cesta 2825, 03401, Ružomberok, 36373150;
15100028, 2015033, uhlie, 13. 2. 2015, 4597,98 €, Anna Koleštíková UKO, Hríbiky 176, 02744 Tvrdošín, 33238022; 12015;
15100027, Oprava po požiari, 11. 2. 2015, 712,25 €, Peter Briš, Morčinová 48, 02944 Rabča, 41730267;
15100024, 150007, techn. dokumentácia, 9. 2. 2015, 100 €, BAUTEKA s.r.o., Vajanského 2441/13, 06901, Snina, 46167447;
15100023, 20150229, stav. materiál, 9. 2. 2015, 271,19 €, Marián Grígeľ, Miestneho priemyslu 1023, Námestovo, 14168821;
15100020, 20150180, stav. materiál, 5. 2. 2015, 2569,84 €, Marián Grígeľ, Miestneho priemyslu 1023, Námestovo, 14168821;
15100018, 10150007, rezivo – hranol, 3. 2. 2015, 909,10 €, PC-DREVCOM, s.r.o., Or. Polhora 1047, 44440812;
15100017, 10150002, rezivo, 3. 2. 2015, 1982,40 €, PC-DREVCOM, s.r.o., Or. Polhora 1047, 44440812;
15100016, 2015002, Lepenie dopravníkového pásu, 2. 2. 2015, 1540 €, Colimacon s. r. o., Vasiľov 37, 44944209;
15100015, 21500021, Elektromateriál, 2. 2. 2015, 146,12 €, ELSPOL-SK, s.r.o, Ľudovíta Štúra 778/46, 02901 Námestovo, 36433721;
15100014, 2015011, uhlie, 2. 2. 2015, 3666,40 €, Anna Koleštíková UKO, Hríbiky 176, 02744 Tvrdošín, 33238022; 14100246, 61140952, Vzorky vody, 31. 1. 2015, 2062,80 €, INGEO-ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, 01001 Žilina, 36373354;
15100011, 3059004058, Stravné lístky, 29. 1. 2015, 658,05 €, DOXX-Stravné lístky, Kálov 356, 01001 Žilina, 36391000;
14100245, 1316400636, El. energia – kancelária, 28. 1. 2015, 168,60 €, Rabčan, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 35996129;
15100010, 61150047, Vzorky vody, 28. 1. 2015, 180 €, INGEO-ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, 01001 Žilina, 36373354;
15100009, 20150116, Vodomer domový, 28. 1. 2015, 171 €, ZEN-SERVIS spol. s r. o., Lietavska č. 9, 85106, Bratislava V., 35919671;
15100006, 20150087, Folia judatach, 26. 1. 2015, 311,04 €, Marián Grígel, Miestneho priemyslu 1023, Námestovo, 14168821;
15100005, 4018155803, Vrtací skrutkovač, 26. 1. 2015, 173,39 €, Wurth spol. s r.o., 83255 Bratislava, 684864;
15100004, 1500006, Práce AD 14, 26. 1. 2015, 270 €, Ján Piták, Slanická 470/21, Námestovo, 37730576;
15100003, 2015003, Dosky 22 mm, 26. 1. 2015, 1105,92 €, C.F. spol. s.r.o., Mlynská 347, Rabča, 31627340;
15100002, 3208230600, El. energia, 26. 1. 2015, 108 €, Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica Republiky 5, Žilina, 36403008;
14100243, 201412, 14. 1. 2015, Jozef Tomčík, Hlavná 4, 02944 Rabča, 44210116, 627 €, Fakturované služby;
14100242, 1089782833, 12. 1. 2015, DKL – Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, 35848863, 124,69 €, Telefón.

2014

20140079, 20140059, 31. 12. 2014, DKL – Trans. s.r.o., Rabča, 46344586, 4282,38 €, Uhlie;
290/2014, 14000311, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 2528,78 €, teplo KD december, 31. 12. 2014;
289/2014, 14000312, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 253,96 €, teplo lekáreň december, 31. 12. 2014;
288/2014, 14000313, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 1923,43 €, teplo ZŠ december, 31. 12. 2014;
284/2014, 2142426856, 31338551, Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava – Petržalka, 137,92 €, prenájom zariadenia, 23. 12. 2014;
283/2014, 9140431, 46919805, TOPSET Solutions s.r.o., Stupava 2366/25 B, 90031 Stupava, 410,40 €, Tabule na cintorín, 23. 12. 2014;
14903423, 14100237, 22. 12. 2014, Benzol s.r.o. Bystrická cesta 2825 Ružomberok, 36373150, 3273,80 €, Nafta motorová;
282/2014, RA000016, 36433721, ELSPOL – SK, s.r.o., Ľudovíta Štúra 778/46, 02901 Námestovo, 345,60 €, verejné osvetlenie, 22. 12. 2014;
281/2014, 141394, 46919805, TOPSET Solutions s.r.o., Stupava 2366/25 B, 90031 Stupava, 744,00 €, Údržba programu, 22. 12. 2014;
280/2014, 3049040448, 36391000, DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, 658,05 €, 200 ks á 3,20 €, 22. 12. 2014;
1318400605, 14100231, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 355,96 €, Zákonné poistné, 17. 12.2014;
14400118, 14100232, 36135101, JUDr. Miroslav Bachynec, 02742 Podbiel 177, 360 €, Právne služby, 18. 12.2014;
14400118, 14100232, 36135101, JUDr. Miroslav Bachynec, 02742 Podbiel 177, 240 €, Právne služby, 18. 12.2014;
2014155, 14100234, 36135101, Mgr. Mária Kolčáková AUTOKOL, Radová 473 Rabča, 37047027, 398 €, oprava Suzuki, 18. 12.2014;
3049040175, 14100235, 36135101, DOXX – Stravné lístky, Kálov 356, Žilina, 36391000, 787,74 €, Stravné lístky, 18. 12.2014;
277/2014, VFK14163, 34755861, Váhy – servis, montáž a ciachovanie, Kotešová 326, 01361 Kotešová, 720,58 €, Váhy – ciachovanie;
Položky: váha, zberný dvor, 1 ks, Suma položky 720.58 €, 11. 12. 2014;
275/2014, 2142425148, 31338551, Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava – Petržalka, 328,64 €, prenájom zariadenia, 1. 12. 2014;
271/2014, 05312014, 45510393, BINS s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra, 936,00 €, Kuka nádoby 20 ks, plastová nádoba 20 ks; Položky: KUKA nádoby 30 ks, plastová 20 ks, 1 ks, Suma položky 936.00 €, 11. 12. 2014;
260/2014, 14000259, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 23210,62 €, Úprava ulíc, obec Rabča, 10. 12. 2014;
273/2014, 14000294, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 344,06 €, nafta 10. 12. 2014;
272/2014, 1840167828, 31344445, Hiliti Slovakia spol s.r.o., Rača 7, Bratislava – Rača, 137,04 €, nástroje, lavička pri Turacovi, 10. 12. 2014;
270/2014, 1212014, 37387731, Pilarčík Ľuboš – RABSTAV, Lúčna 86, 02944 Rabča, 803,45 €, dvere dielňa, 10. 12. 2014;
276/2014, 14000300, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 700,42 €, nafta, 9. 12. 2014;
269/2014, 20141745, 36200361, In kom s.r.o., Cesta pod Hradovou 40, 04001 Košice – Sever, 496,91 €, materiál verejné osvetlenie;
Položky: materiál verejné osvetlenie, 1 ks, Suma položky 496.91 €, 2. 12. 2014, 8. 12. 2014, 16. 12. 2014;
1401688, 14100229, 36376108, PLASTIK spol. s r.o., 31560202, Tapešovo 167, 840,43 €, Vodovodný materiál, 11. 12. 2014;
266/2014, 14000280, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 1643,78 €, teplo ZŠ november, 8. 12. 2014;
265/2014, 14000279, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 223,02 €, teplo lekáreň november, 8. 12. 2014;
264/2014, 14000278, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 2127,76 €, teplo KD november,8. 12. 2014;
263/2014, 14000277, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 396,50 €, teplo DS november, 8. 12. 2014;
262/2014, 14000276, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 577,56 €, teplo 12 b.j. november, 8. 12. 2014;
261/2014, 2714004878, 678856, IKAR, a.s., Kukuričná 13, 83103 Bratislava, 154,63 €, tovar predajňa OS, 19. 12. 2014;
253/2014, 1112014, 37387731, Pilarčík Ľuboš – RABSTAV, Lúčna 86, 02944 Rabča, 199,62 €, oprava dverí dielňa, 3. 12. 2014;
255/2014, 140104174, 44229950, SLOVPAP SK s.r.o., Pittsburgská 5, 01008 Žilina, 105,73 €, tovar predajňa OS, 3. 12. 2014;
256/2014, 201411, 41733002, Anton Žitňák, Soľná 394, 02944 Rabča, 871,00 €, práce vodiča, oprave mot. Vozidiel, Položky: verejné osvetlenie, 1 ks, Suma položky 146.25 €, ZŠ, 1 ks, Suma položky 48.75 €, cintorín, 1 ks, Suma položky 58.50 €, Kan. a cesty, 1 ks, Suma položky 143 €, vian. osvetlenie, 1 ks, Suma položky 266.50 €, oprava vozidiel, 1 ks, Suma položky 71.50 €, zberný dvor, 1 ks, Suma položky 136.50 €, 2. 12. 2014;
252/2014, 14000275, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 11250,00 €, Práce HMK pri povodňových prácach, Položky: práce HMK, 1 ks, Suma položky 11250 €, 26. 11. 2014;
254/2014, 2142423865, 31338551, Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava – Petržalka, 137,92 €, prenájom zariadenia, 25. 11. 2014;
251/2014, 2714004488, 678856, IKAR, a.s., Kukuričná 13, 83103 Bratislava, 178,64 €, tovar predajňa OS, 21. 11. 2014;
249/2014, 14000273, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 7312,08 €, materiál Lavička pri Turacovi, Položky: materiál Lavič. Turac, 1 ks, Suma položky 7312.08 €, 21. 11. 2014, 250/2014, 20140063, 46344586, DKL – Trans. s.r.o., Ferletová 1111/2, 02944 Rabča, 109,03 €, štrky, piesky;
Položky: štrky, piesky, 6.685676 t, Suma položky 109.03 €, 20. 11.2014;
243/2014, 14000269, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 180 €, Práce HMK, ulica Goborová, 19. 11. 2014; 14100219, 2782014, Oprava fiat Ducato, 3. 12. 2014, 2463,92 €, F.H.U. Glob-Cars ZBIGNIEW DUNAJ, Lipnica Wielka, 73524868;
14100218, 1815400072, Valcovanie ulíc, 2. 12. 2014, 250 €, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, Rabča, 35996129;
14100215, 3049037149, Stravné lístky, 27. 11. 2014, 494,40 €, DOXX – Stravné lístky, Kálov 356, Žilina, 36391000;
14100214, 1102014, Okno jednodielne, 26. 11. 2014, 119,78 €, Pilarcík Luboš – RABSTAV, Rabča, 37387731;
14100213, 20140062, Kamenivo, 21. 11. 2014, 1755,15 €, DKL – Trans. s.r.o., Rabča, 46344586;
14100212, 20140059, Uhlie, 20. 11. 2014, 4280,02 €, DKL – Trans. s.r.o., Rabča, 46344586;
14100211, 14903058, Nafta motorová, 14. 11. 2014, 2456,38 €, Benzol s.r.o. Bystrická cesta 2825 Ružomberok, 36373150;
14100210, 1086016265, Telefón, 11. 11. 2014, 107,76 €, Telefónica O2 Slovakia, s.r.o 85101 Einsteinova 24 Bratislava, 35848863;
14100209, 2014132, Oprava fiat, 10. 11. 2014, 355 €, Mgr. Mária Kolčáková AUTOKOL, Radová 473 Rabča, 37047027;
14100208, 2014131, Oprava Suzuki, 10. 11. 2014, 186,65 €, Mgr. Mária Kolčáková, AUTOKOL, Radová 473 Rabča, 37047027;
14100206, 201410, Rekonštrukcia ZŠ s MŠ, 10. 11. 2014, 888,25 €, Jozef Tomčík, Hlavná 4 Rabča, 44210116;
14100201, 20144029, Stav. materiál, 3. 11. 2014, 768,35 €, Marián Grígel, Miestneho priemyslu 1023 Námestovo, 14168821.

2012

Doklad, č. faktúry, fakt. čiastka, dodávateľ, IČO, splatnosť, zaplatené, dát. zaplatenia:
12100014, 9305368, 89.26 €, Wurth spol. s r.o., 684864, 14. 2. 2012;
12100013, 20121012, 3305.17 €, Emil Lach BOLARE, 33754217, 14. 2. 2012;
12100012, 212000098, 205.22 €, Poľnohospodárske družstvo, 30228531, 15. 2. 2012;
12100011, 2012100030, 122.48 €, GOTFRI spol. s.r.o., 35718021, 31. 1. 2012;
12100010, 3029003791, 735 €, DOXX-Stravné lístky, 36391000, 06. 2. 2012;
12100009, 2012031, 121.68 €, HSG s.r.o., 36398021, 09. 2. 2012;
12100008, 20120021, 226.80 €, KOTLY LOKCA, s.r.o., 36423084;
12100007, 2012011, 4180.45 €, Anna Koleštíková UKO, 33238022, 23. 2. 2012;
12100006, 1200013, 261.11 €, PLASTIK spol. s r.o., 31560202, 23. 1. 2012;
12100005, 12019, 7096.66 €, Váhy – predaj,výroba a ciachovan, 35286768, 27. 1. 2012;
12100004, 32082302, 93 €, Stredoslovenská energetika, a.s., 36403008, 15. 1. 2012;
12100003, 20120052, 288.90 €, Marián Grígeľ, 14168821, 21. 1. 2012;
12100002, 12000100, 86.40 €, Ing. Jaroslav Raška – JRS, 14167590, 15. 1. 2012;
12100001, 1315200031, 301.06 €, RABČAN, obecné služby, 35996129, 19. 1. 2012;
11100583, 20110070, 10507.60 €, Dárius Korman, 33756953, 26. 1. 2012;
11100584, 20114607, 188.82 €, Marián Grígeľ, 14168821, 19. 1. 2012;
11100585, 11000108, 900.90 €, JAKOB SK, s.r.o., 36822574, 13. 1. 2012;
11100586, 21108235, 289.84 €, HSD s.r.o., 44986823, 20. 1. 2012;
11100587, 11224, 14.34 €, Ľubomír Ganobják Stavebniny, 30218713, 22. 1. 2012;

2011

11100420, 2011170, 5503.80 €, Anna Koleštíková UKO, 033238022, 20. 11. 2011, 16. 12. 2011;
11100421, 20113824, 10107.44 €, Marián Grígeľ, 014168821, 31. 10. 2011, 16. 12. 2011;
11100428, 20110317, 5539.45 €, Jaffa, s.r.o., 036761371, 14. 11. 2011, ;
11100434, 10110064, 5127.92 €, PC­DREVCOM, s.r.o., 044440812, 11. 11. 2011, 16. 12. 2011;
11100437, 11000088, 4209.55 €, JAKOB SK, s.r.o., 036822574, 19. 11. 2011, 16. 12. 2011;
11100443, 20113988, 7143.91 €, Marián Grígeľ, 014168821, 14. 11. 2011, 30. 12. 2011;
11100474, 1314100462, 5569,95 €, RABČAN, obecné služby, 035996129, 30. 11. 2011, 31. 12. 2011;
11100479, 2011181, 4130.24 €, Anna Koleštíková UKO, 033238022, 14. 12. 2011, ;
11100482, 3110260, 3545.49 €, Blachotrapez s.r.o., 036423416, 15. 11. 2011, 16. 12. 2011;
11100500, 20114281, 3172.87 €, Marián Grígeľ, 014168821, 7. 12. 2011, ;
11100522, 2011210, 4002.34 €, Anna Koleštíková UKO, 033238022, 5. 1. 2012, ;
11100538, 2011051, 11322.84 €, REN, s.r.o., 031642519, 30. 12. 2011, ;
11100540, 22110036, ­20010 €, Oraving, s.r.o., 031637965, 14. 12. 2011, 16.12.2011;
11100541, 20114395, 1744.48 €, Marián Grígeľ, 014168821, 21. 12. 2011, ;
11100542, 20114426, 8871.30 €, Marián Grígeľ, 014168821, 22. 12. 2012, ;
11100546, 20114488, 7540.99 €, Marián Grígeľ, 014168821, 22. 12. 2011, ;
11100547, 99042011, 6994.50 €, ŠŠ trade s.r.o., 044747462, 7. 12. 2011, 22. 12. 2011;
11100552, 2011222, 6757.82 €, Anna Koleštíková UKO, 33238022, 20. 1. 2012, ;

stav k 24. 10. 2011 (pdf, 60 KB), stav k 25. 8. 2011 (pdf, 52 KB), stav k 26. 5. 2011 (pdf, 51 KB), stav k 15. 4. 2011 (pdf, 53 KB), stav k 7. 3. 2011 (pdf, 52 KB), stav k 3. 2. 2011 (pdf, 52 KB).

Odberateľské faktúry RABČAN, s.r.o.

2012 | 2011

2012

Doklad, č. faktúry, fakt. čiastka, dodávateľ, IČO, splatnosť, zaplatené, dát. zaplatenia:
12000028, 12000028 206.86 €, Obec Rabča, 00314838, 16. 2. 2012;
12000027, 12000027 120.31 URBÁR Rabča, pozemkové spol., 17059771, 16. 2. 2012;
12000026, 12000026 697.30 €, Spoločenstvo Bystrá 342, 37801872, 16. 2. 2012;
12000025, 12000025 551.39 €, Bytové spoločenstvo 343, 37802500, 16. 2. 2012;
12000024, 12000024 524.15 €, Základná škola s MŠ, 37810316, 14. 2. 2012;
12000023, 12000023 1020.,28 €, Základná škola s MŠ 37810316, 14. 2. 2012;
12000022, 12000022 1189.69 €, Základná škola s MŠ 37810316, 14. 2. 2012;
12000021, 12000021 1555.79 €, Základná škola s MŠ 37810316, 14. 2. 2012;
12000020, 12000020 1851.4 €, RABČAN, obecné služby 35996129, 14. 2. 2012;
12000019, 12000019 253.99 €, RABČAN, obecné služby 35996129, 14. 2. 2012;
12000018, 12000018 3154.76 €, RABČAN, obecné služby 35996129, 14. 2. 2012;
12000017, 12000017, 430.31 RABČAN, obecné služby, 35996129, 14. 2. 2012;
12000016, 12000016, 659.09 €, RABČAN, obecné služby, 35996129, 14. 2. 2012;
12000015, 12000015, 121.68 €, Obec Rabča, 00314838, 16. 2. 2012;
12000014, 12000014, 33.20 €, Luboš Pilarčík, 13. 2. 2012;
12000013, 12000013, 7.50 €, Vladimír Oginčuk, 9. 2. 2012;
12000012, 12000012, 15 €, Vladimír Oginčuk, 7. 2. 2012;
12000011, 12000011, 15 €, Anton Hrubják, TOMAR, 37046365, 7. 2. 2012;
12000010, 12000010, 51849.08 €, Obec Rabča, 00314838, 3. 2. 2012;
12000009, 12000009, 16.60 €, Anna KOcÚrová, 3. 2. 2012;
12000008, 12000008, 18.10 €, Základná škola s MŠ, 37810316, 1. 2. 2012;
12000007, 12000007, 65.63 €, Základná škola s MŠ, 37810316, 27. 1. 2012;
12000006, 12000006, 253093.78 €, Obec Rabča, 00314838, 11. 4. 2012;
12000005, 12000005, 217.40 €, Jozef Pilarčík, 25. 1. 2012;
12000004, 12000004, 65.29 €, Obecný úrad Zubrohlava, 00315044, 23. 1. 2012;
12000003, 12000003, 16.60 €, Anton Skurčák, 23. 1. 2012;
12000002, 12000002, 162.98 €, Lubomír Jagnešák 19. 1. 2012;
12000001, 12000001, 330 €, Peter Adamčík;
11000300, 11000300, 58614.89 €, Obec Rabča, 00314838, 13. 1. 2012;
11000299, 11000299, -5.58 €, Obyvateľstvo, Voda, 14. 1. 2012;
11000298, 11000298, 933.29 €, RABČAN, obecné služby, 35996129, 14. 1. 2012;
11000297, 11000297, 33.20 €, Jozef Slovík, 20. 1. 2012, 20. 1. 2012;

2011
11000208, 11000208, 17214.77 €, Obec Rabča, 00314838, 9. 1. 2012, 17214.77 €, 14. 12. 2011;
11000208, 11000208, 28170.58 €, Obec Rabča, 00314838, 10. 1. 2012, 28170.58 €, 14. 12. 2011;
11000210, 11000210, 5761.42 €, Obec Rabča, 00314838, 10. 1. 2012, 5761.42 €, 15. 12. 2011;
11000213, 11000213, 50982.78 €, Obec Rabča, 00314838, 22. 1. 2012, 50982.78 €, 14.12.2011;
11000215, 11000215, 134056.54 €, Obec Rabča, 00314838, 8. 11. 2011, 100000 €, 3. 11. 2011;
11000241, 11000241, -17643.39 €, Obec Rabča, 00314838 14. 11. 2011 ;
11000242, 11000242, -96.19 €, Obec Rabča, 00314838 14. 11. 2011, -96.19 €, 14. 12. 2011;
11000243, 11000243, -5559.74 €, Obec Rabča, 00314838 14. 11. 2011, -5559.74 €, 14. 12. 2011;
11000252, 11000252, 3381.48 €, RABČAN, obecné služby, 35996129, 16. 12. 2011, 3381.48 €, 28. 12. 2011;
11000268, 11000268, -9539.62 €, Obec Rabča 00314838, 28. 12. 2011 ;
11000269, 11000269, -3357.41 €, Obec Rabča 00314838, 28. 12. 2011 ;
11000270, 11000270, -28977.96 €, Obec Rabča 00314838, 28. 12. 2011, ;
11000271, 11000271, -16739.90 €, Obec Rabča 00314838, 28. 12. 2011 ;
11000288, 11000288, 3513.78 €, RABČAN, obecné služby, 35996129, 14. 1. 2012, 3513.78 €, 31. 12. 2011 ;
11000294, 11000294, 7799.93 €, Oravská vodárenská spoločnosť, 36672254, 23. 1. 2012 ;
11000295, 11000295, 35036.66 €, Obyvateľstvo Voda, 11, 14. 1. 2012, 15667.62 €, 12. 1. 2012;

stav k 30. 10. 2011 (pdf, 94vKB), stav kv30.v8. 2011 (pdf, 52vKB), stav k 4. 7. 2011 (pdf, 46 KB), stav k 26. 5. 2011 (pdf, 50 KB), stav k 15. 4. 2011 (pdf, 50 KB), stav k 7. 3. 2011 (pdf, 54 KB), stav k 8. 2. 2011 (pdf, 48 KB).

Zákazky RABČAN, s.r.o.

Majetok RABČAN, s.r.o.