• Podateľňa obecného úradu: podatelna@rabca.sk 
 • Samospráva obce

  Obecný úrad
  Obecný úrad v Rabči, ul. Hlavná 426, 029 44 Rabča
  Úradné hodiny: pondelok – piatok: 7.30 – 11.30, 12.00 – 15.30 hod.
  Podateľňa Obecného úradu v Rabči
  E-maily z podatelne, poskytovanie informácii, drobné stavby, zapisovateľka, ...: 043/28 121 11, *043/55 941 01,
  E-mail: podatelna@rabca.sk, E-mail: info@rabca.sk
  Prednosta Obecného úradu v Rabči – Ing. Vladimír Briš
  Tel.: el.: mob. 0908/627 868, 043/28 121 17, 55 942 19 – žiadajte spojiť, e-mail prednosta@rabca.sk
  Zamestnanci obecného úradu
  Sekretariát Obecného úradu v Rabči – Mgr. Eva Grancová
  E-maily z podatelne, poskytovanie informácii, drobné stavby, zapisovateľka, ...: 043/28 121 11, *043/55 942 19,
  E-mail: podatelna@rabca.sk, E-mail: info@rabca.sk
  Správa daní z nehnuteľnosti, poplatkov a majetku obce; evidencia odpadov; stavieb – Bc. Ľudmila Lubasová: tel. 043/28 121 21, ludmila.lubasova@rabca.sk
  Účtovník, ekonóm – Ing. Dana Kvasniaková: tel. 043/28 121 19, dana.kvasniakova@rabca.sk
  Sociálne veci, príprava projektov a verejného obstarávania – Mgr. Margita Kvasničáková: mob.: 0911/659 219, 043/28 121 13, margita.kvasnicakova@rabca.sk
  Podateľňa, pokladňa, archív, vyhlasovanie v rozhlase – Oľga Bolibruchová: tel. 043/28 121 15, olga.bolibruchova@rabca.sk
  Matričný úrad, evidencia obyvateľstva, úsek organizačný a vnútorných vecí – Ľudmila Iskierková: tel. 043/28 121 15, matrika@rabca.sk.
  Doručovanie, upratovanie – Helena Chromčáková, tel. 043/28 121 12
  Pozemky – Mária Fusková: tel. 043/28 121 22, maria.fuskova@rabca.sk
  Vedúcim kultúry Ján Adamčík – od 1. júna 2015 zástupca Róbert Brišák, mob.: 0910/583 883, tel.: 43/28 121 12, e-mail: kultura@rabca.sk; upratovanie domu kultúry – Margita Budzeľová
  Obecná knižnica – Bc. Ružena Galčíková: tel. 043/55 941 03 okrabca@rabca.sk
  Ing. Július Piták, starosta obce Rabča
  Mobil – starosta: 0903/538 529,
  tel.: 043/28 121 20
  , 55 942 19 – žiadajte spojiť;
  email: starosta@rabca.sk, alebo nepriamo cez podateľňu Obecného úradu v Rabči: podatelna@rabca.sk
  sekretariát: 0903/659 113, 043/28 121 11, 043/55 942 19, (* – žiadajte spojiť), e-mail podatelna@rabca.sk, info@rabca.sk.
  Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Rabča
  Monika Adamčíková, SMER-SD, 0902/746328, m.hadarova@gmail.com;
  Mgr. Gabriela Čulová, NEKA, 0905/688618, gabriela.culova@gmail.com;
  Ing. Pavol Jurčák, NEKA, 0905/513333, pavol@jurcak.sk;
  Pavol Kobyliak, SNS, 0948/038418, rabcansro@gmail.com, kobyddak@bigfoot.sk;
  Ing. Jozef Kovalíček, zástupca starostu, NEKA, 0908/812372, jozef.kovalicek@azet.sk;
  Mgr. Andrea Lubasová, NEKA, 0902/734085, andrealubasova@azet.sk;
  Ján Maťuga, SMER-SD, 0905/969347, matugajan@gmail.com;
  Bc. Jozef Oselský, NEKA, 0910/407303, jozef.oselsky@gmail.com;
  PhDr. Augustín Piták, KDH,0911/539858, pitak.g@gmail.com;
  Bc. Ľudmila Rešutíková, SMER-SD, 0905/798070, resutikova.ludmila@gmail.com;
  Ing. Jaroslav Jagnešák, SIEŤ, 0910/782567, jagnesakjaroslav@gmail.com;
  Mgr. Janka Prisenžňáková – hlavný kontrolór obce Rabča
  mob. 0904/521704, tel. 043/28 121 23, e-mail kontrolor@rabca.sk

  Výroba

  Zoznam výrob

  ELVIN, spol. s. r. o. – výroba vinutých dielov – elektrosúčiastok, konateľ spoločnosti Jozef Slovík, tel: +421 43 55 20 501, mob: +421 902/939 000, ELVIN, spol. s r.o., e-mail: elvin@elvin.sk, ul. Rabčická 332; C.H.S. spol. s. r. o. – výroba elektrosúčiastok, konateľ Dušan Hadár, tel: +421 43 55 20 500, ul. Rabčická 332; Jaluma Interiér – Ján Kubík – zákazková výroba nábytku, tel. 55 94 153, 0905/659 153, JALUMA – INTERIÉR, e-mail: jaluma@jaluma.sk, ul. Hlavná 802; TOMAR – Anton Hrubjak – výroba korbáčikov, tel. 55 94 311, mob.: 0905/429 834, SR 0297/811 723, TOMAR, ul. Hlavná 273; Plastové okná – RABSTAV – Ľuboš Pilarčík – 0904/498448, fax/tel: 043/5594533, rabstav@stonline.sk, TOMAR, Lúčna 86; Cestoviny – COMERCIAL – Gabriel Anton, 043/5594114, 043/5594317, Hlavná 801; Pekáreň RUSINA – Ing. Milan Rusina, 043/55 941 10, 043/58 121 25, Hlavná 807; RABČAN, s.r.o. – výroba tepla, správa obecného vodovodu, stavebná činnosť – konateľ Pavol Kobyliak, tel. 55 94 223, mob. 0948/038 418, e-mail: rabcansro@orangemail.com, poruchy voda: 043/55 942 23, 0948/038 418, e-mail: rabcansro@gmail.com, ul. Rabčická 334; Juraj Trstenský – piliarska výroba, tel. 0903/551 841; Matrace – Mgr. Pavol Revaj, Grúňanská 970; Drevárstvo – piliarska výroba Juraj Trstenský, 0903/551841 Družstevná; Stolárske práce – výroba nábytku Ľudovít Adamčík, 043/5594385, Radová 478; Stolárstvo – Jozef Skutka, 0905/749688, Družstevná, družstvo; Stolárstvo – Vladimír Iskierka , 043/5594063 Hlavná 630; Stolárstvo – Peter Rusnák, Hlavná; Kovové ploty a zábradlia – Ján Zboroň, Družstevná Družstvo; Kovové ploty a zábradlia – František Domiňák , Farská; Cukrárenská výroba – Pitáková Anna, Hlavná 567; Poľnohospodárske družstvo Magura – Rabča, 5594401, e-mail: pd.magura@stonline.sk , Farská 803.

  Služby

  Zoznam služieb

  Ubytovanie: Penzión – AMITO – Milan Turac, +421 (0)43 5524040-2, fax:+421 (0)43 5594118, +421 907 859 143, +421 908 939 070, e-mail: amito@amito.sk , e-mail: amito@amito.sk, AMITO, Hlavná 238; Penzión – Anton Hrubjak, 043/5594311, TOMAR, Hlavná 273; Bary a pohostinstvá: Bar Sivá – Radovan Galčík, 043/5594241, Hlavná 126; Bar MIMO – Adamčík Miroslav, Športovcov 305; Bar Laverna – Ing. Pavol Harbut, Hlavná 426; Pizzéria – Monika Adamčíková, 043/5594123, Hlavná 426; Pohostinstvo – Gaceľ – Monika Adamčíková, 043/5594123, Hlavná 432; Bocian u Staprasu – Marta Metesová, Hlavná 799; Odevy – šitie: Zákazkové šitie – JOKO Jolana Kormanová, 043/5594266, Hlavná 9; Zákazkové šitie – Margita Tatarková, Goborová 180; Zákazkové šitie Margita Žitňáková, 043/5594577, Mlynská 357; Svadobka – požičovňa šiat – Daniel Kozák, Hlavná 325; Kozmetika – Emília Baľaková, Hlavná 243; Kozmetika – Ľudmila Gužíková, Rabčická 330; Kaderníctvo – Mária Randiaková, Rabčická 330; Kaderníctvo – Monika Trstenská, 0902/578 029, Hlavná 290; Kadernictvo – Anna Neupauerová, 043/5594103, 0904/303964, Rabčická 334; Kaderníctvo – Zuzana Adamčíková, Hlavná 427; Autoopravovňa – Jozef Pilarčík, 0907/580515, Grúňanská 966; Autoopravovňa – Marián Kolčák, 0903/540279, Družstevná;Pneuservis – Michal Zboroň, 0907/883364, Hlavná 304; Autá – kontrola emisií, techn. stavu – EMADE – Marián Metes, Hlavná; Autá – Pneuservis Jagelkastav, s.r.o., Kostolná 1108; AutoŠkolstvo: AutoŠkolstvo – František Prisenžňák, Rabčická 412; Vydavateľstvo: Grafika – sadzba – foto – video – web služby – Justína Brišová , 043/5594328, e-mail: vbvek@stonline.sk, Hlavná 85; Sporenie: Stavebná sporiteľňa – Prvá stavebná sporiteľňa – Anna Pitáková, 043/5523701, Rabčická 330; Poistenie: Poisťovňa – Alianz, Rabčická 330; Obvodné zdravotné stredisko: Všeobecný lekár – MUDr. Benčíková, 043/5594180, Rabčická 330; Všeobecný lekár – MUDr. Kanderková, 043/5594181, Rabčická 330; Detská lekárka – MUDr. Márie Matúšová, 043/5594212, Rabčická 331; Detský lekár – MUDr. Sylvia Letavajová, 043/5594185, Rabčická 331; Detský lekár – MUDr. Straňák, 043/5594819, Rabčická 330; Gynekológ – MUDr. Plevová, 043/5594182, Rabčická 330; Stomatológ – MUDr. Harmata, 043/5594235, Rabčická 330; Stomatológ – MUDr. Jozef Hornák, Rabčická, 330; Zubná laborantka – Monika Čučková, Rabčická 330; Lekárne: Lekáreň VIOLA – Oľga Strýčková, Mgr. 043/5594183, Rabčická 329; Lekáreň KAMILKA – Beáta Stoklasová, Mgr. 2388353, Hlavná 427; Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Rabča, Kostolná 851, 029 44 Rabča, tel.: Mgr. Peter Bolibruch – farár 043 559 41 09, FARA - RABCA, e-mail: fararabca@gmail.com; Cirkevný spevácky zbor MARANA THA – Budzeľová Katarína, Bystrá 336; Obec Rabča: Obecný úrad Rabča, sekretariát 043/2812111, 043/5594219, Hlavná 426; Obecné podniky: RABČAN, s.r.o. – výroba tepla, správa obecného vodovodu, stavebná činnosť – konateľ Pavol Kobyliak, tel. 55 94 223, mob. 0948/038 418, e-mail: rabcansro@gmail.sk, e-mail poruchy voda: vodarabca@gmail.sk, ul. Rabčická 412 RABČAN, obecné služby – príspevková organizácia obce Rabča – komunálne služby – vedúci Štefan Ratica, tel. 55 942 23, mob. 0903/409 255, e-mail: rabcanos@gmail.com, ul. Rabčická 412; Kultúra: Miestne kultúrne stredisko – Róbert Brišák 043/2812112, 0910/583 883, kultura@rabca.sk, Hlavná 426; Noviny samosprávy obce Rabča – Rabčiansky chýrnik, Ing. Vladimír Briš, 043/2812117, 0908/627868, e-mail: prednosta@rabca.sk, Obecný úrad, Hlavná 426, 02944 Rabča; Dychová hudba Rabčanka – Ján Adamčík, 0903/386021, 043/5594101, Obecný úrad, Hlavná 426, 02944 Rabča; Knižnica: Obecná knižnica – Ružena Galčíková, 043/5594103, e-mail: okrabca@rabca.sk, Rabčická 334; Pošta – Slovenská pošta a.s. Mária Koňarčíková, Rabčická 334; Spoje: Telekomunikácie – Slovak Telecom, a.s.; Stavebné firmy: Stavby, predaj stavebnín – ORAVIA s.r.o. – Ing. Juraj Ratica, Riečna 859; Stavebné práce – František Hrubják – STASMO, s.r.o., Rabčická 330; Stavby – vysušovanie muriva – REN s.r.o. – Jozef Bugeľ 043/5594252, Rabčická 331; Stavebná a montážna činnosť – ORMO – Ján Kozák, Adamovka 529; Stavebné práce – CELSTA – Milan Korman, Hlavná 260; JAKOB SK, s.r.o., 5594375, Hlavná 715; Autodoprava: Autopreprava – Ján Korman, Družstevná; Autopreprava – Pavol Kolčák, Hlavná 62; Autopreprava AVIOU – Margita Žitniaková, 043/5594577, Mlynská 357; Účtovníctvo: Vedenie Účtovníctva – Mária Jagnešáková, 043/5594575, Rabčická 334; Vedenie Účtovníctva – Daniela Bugeľová, Rabčická 331; Školstvo: Základná škola s materskou školou Rabčická 410 Rabča, sekretariát 043/5524116, fax 043/5576150, e-mail: zsrabca@stonline.sk, riaditeľka Ing. Anna Kornhauserová: 043/5521640 a 0903/493550, ZŠ-MŠ-RABČA, Rabčická 410; Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka Ul. Slnečná (sídl. Brehy) – ELOKOVANÉ PRACOVISKO V RABČI (V BUDOVE ZŠ), Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka, vyučujúci: Mgr. Zlatica Staníková, Mgr. Janka Brišová; Umelecká škola – Zuzana Fernezová , Hlavná 427; Útulok – sociálne veci: Útulňa pre týrané matky s deťmi – Dom sv. Hildegardy z Bringen Spiš. kat. charita, 053/4424519, 5594257, Kostolná 850; Záujmové združenia: Šport – futbal, hádzaná, st. tenis ... TJ ORAVAN Rabča, 043/5594411, Bystrá 342; Lesné združenie obce Rabča, predseda Dušan Piták, 043/5594196, Radová 483; Lesy – pozemkové spoločenstvo: URBÁR Rabča – Ing. Jaroslav Jagnešák – URBÁR, poz. spol., 0905/793937, Rabčická 334.

  Predajne

  Zoznam predajni

  Cukrovinky – Eva Košútová, Rabčická 330; Cukrovinky – Marián Piták, Hlavná 441; Domáce potreby – Mária Kvasniaková, Hlavná 821; Elektroinštalácia – ELSPOL – Tomáš Šimurda, 043/5556459, Rabčická 412; Mäsna a potraviny – FAKOS, s.r.o., Hlavná 441; Mäsna, cukrovinky – Gabriela Kovaličková , 0908/973764, Hlavná 431; Nábož. tématika – FATIMA – Eva Kšenzuláková, Rabčická 327; Pracovné oblečenie – KAJOTEX – Katarína Pitáková, 0903/173325, Hlavná 427; Rozličný tovar – Miroslav Miklušák, Hlavná 61; Rozličný tovar – Ernest Galčík, 043/5594241, Hlavná 126; Rozličný tovar – Gabriela Jagnešáková, 043/5594310, Hlavná 279; Rozličný tovar – Anna Cubinková, Gaceľovská 325; Rozličný tovar – Čučka, Rabčická 407; Rozličný tovar – Milan Metes, Hlavná 427; Rozličný tovar – Ľudmila Sahuľová, 043/5594067, Hlavná 430; Rozličný tovar – COOP Jednota, 043/552316, Hlavná 432; Rozličný tovar – Anna Jagnešáková, 0907/497506, Hlavná 577; Rozličný tovar – COOP Jednota, 043/552316, Hlavná 801; Rozličný tovar – Jana Odumorková, Kostolná 888; Rozličný tovar – AMITO Milan Turac, 0911/939070, 5524040, Hlavná 207; Rozličný tovar – GRÚŇ Margita Kolčáková, 043/5594177, Grúňanská 968; Rozličný tovar – JAKOB SK, s.r.o., 5594375, Hlavná 715; Secondhand – Anna Ratulovská, Rabčická 330; Secondhand – Igor Pajta, 043/5564446, Adamovka 508; Secondhand – Gabriela Kocúrová, Hlavná 809; Secondhand – Terézia Bajzová, Kostolná 895; Secondhand – Jana Rusnáková, ObZS, Rabčická; Textil – Ľudmová Katarína, Hlavná 325; Textil – Renáta Zboroňová, 0915/809319, Rabčická 326; Textil – Martina Metesová, 0903/540149, Hlavná 427; Textil – Mária Metesová, Kostolná 845; Textil – Terézia Somsedíková, 043/5594501, Grúňanská 983; Textil – VESNA – Valéria Brenkusová, Hlavná 432; Textil lacný – KOBRA Ľudmila Šimulčíková, Rabčická 326; Zelenina – Ivan Slovík, Hlavná 303; Zmrzlina – Lušiová Renáta, Gaceľ, Hlavná; Stavebniny: Stavebniny – Ľubomír Ganobják, 043/5522665, 043/5594396, Hlavná 101; Stavebniny – Ingrid Grígeľová, Chotárna; Stavebniny – Ján Kovalik, 043/5594530, Goborová 176; Stavebniny – Marián Piták, Hlavná 441; UNIPAL, predaj piesku, štrku – Ing. Čelko, 0826/421388, Družstevná; Domáce potreby: Domáce potreby – železiarstvo, poľnopotreby – Ján Maťuga, 0905/969347, Hlavná 426; Kvetinárstvo, pohrebníctvo: Kvetinárstvo – Gabriela Kovaličková, 0908/973764, Hlavná 431; Zlatníctvo: Zlato, hodinky – Marta Adamčíková, 0903/017712, Rabčická 334; Auto – mototechna: Motorové súčiastky, priemyselný tovar – MAS Milan Slovík, 043/5594376, Hlavná 426.