Knižničné služby

Vedúcou knižnice je Bc. Ružena Galčíková: tel.: 043/55 941 03, email: okrabca@stonline.sk

Knižnica je otvorená: pondelok – piatok: 7. 30 – 11.30, 12.00 – 15.30 hod.

Obecná knižnica poskytujé knižničné služby.

VYHĽADAVANIE KNÍH V ON-LINE KATALÓGU

V rámci projektu z fondov EÚ poskytuje bezplatný internet.

V knižnici je zriadená predajňa kníh, kancelárských potrieb, počítačových doplnkov.

Je možné farebne scanovať, kopírovať, tlačiť z pdf súboru až do formátu A3+.

This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
Táto SlideShowPro foto-video prezentácia zo života obce Rabča vyžaduje flešový prehrávač a vo webovom prehliadači treba mať povolený Javascript.