„Vítajte v Rabči“: Život v Rabči dnes | Obyvateľstvo | Kontakty na samosprávu obce | Kontakty na výrobu | Kontakty na služby | Kontakty na predajne

Orientačná digitálna mapa Rabče

Život v Rabči dnes

Veľká, pekná, nová, stredisková goralská obec

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon 369/1990 v platnom znení, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Základné údaje o obci Rabča sú spracované vo farebnej propagačnej brožúre Rabča z roku 2007: Propagačná brožúra obce Rabča (PDF/3.380 MB, Acrobat Reader 5 a vyšší). História obce po rok 1995 je spracovaná vo vlastivednej monografií obce Rabča – elektronická verzia: monografia Rabča (PDF/10.945 MB, Acrobat Reader 5 a vyššia), textová verzia bez fotografií monografia Rabča (RTF/1.036 MB, WORD 97 a vyššia).

Obyvateľstvo

Mladé obyvateľstvo

Obec Rabča je veľká goralská obec Hornej Oravy s 4829 obyvateľmi. Rabča je treťou najväčšou obcou Oravy. Obec Rabča tvorí prirodzené spádové sídlo miestneho významu obcí: Rabčíc, Oravskej Polhory a Sihelného.

Rabča patrila s viacdetnými rodínami s počtom detí nad 8 medzi prvé obce Slovenska. Silnými stránkami obce je mladé obyvateľstvo, kvalitný nový bytový fond, pekná okolitá príroda. Obyvateľstvo Rabče, najmä starší, ešte rozprávajú goralským nárečím.

Hlavným zdrojom obživy väčšiny obyvateľstva obce je práca v stavebníctve ako živnostníci. Za prácou chodia nielen po Slovensku ale aj po krajinách Európskej únie.

Samospráva obce

Ing. Július Piták, starosta obce Rabča
Mobil – starosta: 0903/538 529,
tel.: 043/28 121 20
, 55 942 19 – žiadajte spojiť;
E-mail: starosta@rabca.sk, alebo nepriamo cez podateľňu Obecného úradu v Rabči: podatelna@rabca.sk
Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Rabča
Volebné obdobie 2014 – 2018 – 11 poslancov
Monika Adamčíková, SMER-SD, 0902/746328, m.hadarova@gmail.com;
Mgr. Gabriela Čulová, NEKA, 0905/688618, gabriela.culova@gmail.com;
Ing. Pavol Jurčák, NEKA, 0905/513333, pavol@jurcak.sk;
Pavol Kobyliak, SNS, 0948/038418, rabcansro@gmail.com, kobyliak@bigfoot.sk;
Ing. Jozef Kovalíček, zástupca starostu, NEKA, 0908/812372, jozef.kovalicek@azet.sk;
Mgr. Andrea Lubasová, NEKA, 0902/734085, andrealubasova@azet.sk;
Ján Maťuga, SMER-SD, 0905/969347, matugajan@gmail.com;
Bc. Jozef Oselský, NEKA, 0910/407303, jozef.oselsky@gmail.com;
PhDr. Augustín Piták, KDH,0911/539858, pitak.g@gmail.com;
Bc. Ľudmila Rešutíková, SMER-SD, 0905/798070, resutikova.ludmila@gmail.com;
Ing. Jaroslav Jagnešák, SIEŤ, 0910/782567, jagnesakjaroslav@gmail.com;
Politické zloženie: SMER 4, NEKA 4, KDH 1, SNS 1, SIEŤ 1.

Mgr. Janka Prisenžňáková – hlavný kontrolór obce Rabča
Pondelok 7.30 – 11.30, 12.00 – 15.30 hod..
tel.: 043/28 121 23; mob. 0904/521704, E-mail: kontrolor@rabca.sk
Kontakty na zamestancov – Obecného úradu v Rabči
Prednosta Obecného úradu v Rabči – Ing. Vladimír Briš
Tel.: 043/28 121 17, 55 942 19 – žiadajte spojiť;
Mob.: 0908/627 868;
email: prednosta@rabca.sk
Mgr. Janka Prisenžňáková – hlavný kontrolór obce Rabča
Pondelok 7.30 – 11.30, 12.00 – 15.30 hod..
tel.: 043/28 121 23; mob. 0904/521704, E-mail: kontrolor@rabca.sk
Mgr. Eva Grancová
E-maily z podatelne, poskytovanie informácii, drobné stavby, zapisovateľka, ...: 043/28 121 11, *043/55 942 19,
E-mail: podatelna@rabca.sk, E-mail: info@rabca.sk
Ing. Dana Kvasniaková
Účtovník, ekonóm: tel. 043/28 121 19, dana.kvasniakova@rabca.sk
Bc. Ľudmila Lubasová
Správa daní z nehnuteľnosti, poplatkov a majetku obce, evidencia odpadov, stavieb: tel. 043/28 121 21, ludmila.lubasova@rabca.sk
Mgr. Margita Kvasničáková
Sociálne veci, príprava projektov a verejného obstarávania: mob.: 0911/659 219, 043/28 121 13, margita.kvasnicakova@rabca.sk
Oľga Bolibruchová
Podateľňa, pokladňa, archív, vyhlasovanie v rozhlase: tel. 043/28 121 15, olga.bolibruchova@rabca.sk
Ľudmila Iskierková
Úsek matriky, úsek organizačný a vnútorných vecí, evidencia obyvateľstva: tel. 043/28 121 15, matrika@rabca.sk
Mária Fusková
Pozemky: tel. 043/28 121 22, maria.fuskova@rabca.sk
Helena Chromčáková
Doručovanie, upratovanie: tel. 043/28 121 12
Ján Adamčík – vedúci Miestneho kultúrneho strediska v Rabči
Kultúra: mob. 0903/386 021, tel. 043/28 121 12, kultura@rabca.sk;
– upratovanie domu kultúry
Ružena Galčíková – vedúca Obecnej knižnice v Rabči
Obecná knižnica: Bc. Ružena Galčíková: tel. 043/55 941 03, okrabca@rabca.sk

Výroba

Zoznam výrob

ELVIN, spol. s. r. o. – výroba vinutých dielov – elektrosúčiastok, konateľ spoločnosti Jozef Slovík, tel: +421 43 55 20 501, mob: +421 902/939 000, ELVIN, spol. s r.o., e-mail: elvin@elvin.sk, ul. Rabčická 332; C.H.S. spol. s. r. o. – výroba elektrosúčiastok, konateľ Dušan Hadár, tel: +421 43 55 20 500, ul. Rabčická 332; Jaluma Interiér – Ján Kubík – zákazková výroba nábytku, tel. 55 94 153, 0905/659 153, JALUMA – INTERIÉR, e-mail: jaluma@jaluma.sk, ul. Hlavná 802; TOMAR – Anton Hrubjak – výroba korbáčikov, tel. 55 94 311, mob.: 0905/429 834, SR 0297/811 723, TOMAR, ul. Hlavná 273; Plastové okná – RABSTAV – Ľuboš Pilarčík – 0904/498448, fax/tel: 043/5594533, rabstav@stonline.sk, TOMAR, Lúčna 86; Cestoviny – COMERCIAL – Gabriel Anton, 043/5594114, 043/5594317, Hlavná 801; Pekáreň RUSINA – Ing. Milan Rusina, 043/55 941 10, 043/58 121 25, Hlavná 807; RABČAN, s.r.o. – výroba tepla, správa obecného vodovodu, stavebná činnosť – konateľ Pavol Kobyliak, tel. 55 94 223, mob. 0948/038 418, e-mail: rabcansro@orangemail.sk, poruchy voda: 043/55 942 23, 0948/038 418, e-mail: rabcansro@gmail.com, ul. Rabčická 334; Juraj Trstenský – piliarska výroba, tel. 0903/551 841; Matrace – Mgr. Pavol Revaj, Grúňanská 970; Drevárstvo – piliarska výroba Juraj Trstenský, 0903/551841 Družstevná; Stolárske práce – výroba nábytku Ľudovít Adamčík, 043/5594385, Radová 478; Stolárstvo – Jozef Skutka, 0905/749688, Družstevná, družstvo; Stolárstvo – Vladimír Iskierka , 043/5594063 Hlavná 630; Stolárstvo – Peter Rusnák, Hlavná; Kovové ploty a zábradlia – Ján Zboroň, Družstevná Družstvo; Kovové ploty a zábradlia – František Domiňák , Farská; Cukrárenská výroba – Pitáková Anna, Hlavná 567; Poľnohospodárske družstvo Magura – Rabča, 5594401, e-mail: pd.magura@stonline.sk , Farská 803.

Služby

Zoznam služieb

Ubytovanie: Penzión – AMITO – Milan Turac, +421 (0)43 5524040-2, fax:+421 (0)43 5594118, +421 907 859 143, +421 908 939 070, e-mail: amito@amito.sk , e-mail: amito@amito.sk, AMITO, Hlavná 238; Penzión – Anton Hrubjak, 043/5594311, TOMAR, Hlavná 273; Bary a pohostinstvá: Bar Sivá – Radovan Galčík, 043/5594241, Hlavná 126; Bar MIMO – Adamčík Miroslav, Športovcov 305; Bar Laverna – Ing. Pavol Harbut, Hlavná 426; Pizzéria – Monika Adamčíková, 043/5594123, Hlavná 426; Pohostinstvo – Gaceľ – Monika Adamčíková, 043/5594123, Hlavná 432; Bocian u Staprasu – Marta Metesová, Hlavná 799; Odevy – šitie: Zákazkové šitie – JOKO Jolana Kormanová, 043/5594266, Hlavná 9; Zákazkové šitie – Margita Tatarková, Goborová 180; Zákazkové šitie Margita Žitňáková, 043/5594577, Mlynská 357; Svadobka – požičovňa šiat – Daniel Kozák, Hlavná 325; Kozmetika – Emília Baľaková, Hlavná 243; Kozmetika – Ľudmila Gužíková, Rabčická 330; Kaderníctvo – Mária Randiaková, Rabčická 330; Kaderníctvo – Monika Trstenská, Hlavná 290; Kadernictvo – Anna Neupauerová, 043/5594103, 0904/303964, Rabčická 334; Kaderníctvo – Zuzana Adamčíková, Hlavná 427; Autoopravovňa – Jozef Pilarčík, 0907/580515, Grúňanská 966; Autoopravovňa – Marián Kolčák, 0903/540279, Družstevná;Pneuservis – Michal Zboroň, 0907/883364, Hlavná 304; Autá – kontrola emisií, techn. stavu – EMADE – Marián Metes, Hlavná; Autá – Pneuservis Jagelkastav, s.r.o., Kostolná 1108; AutoŠkolstvo: AutoŠkolstvo – František Prisenžňák, Rabčická 412; Vydavateľstvo: Grafika – sadzba – foto – video – web služby – Justína Brišová , 043/5594328, e-mail: vbvek@stonline.sk, Hlavná 85; Sporenie: Stavebná sporiteľňa – Prvá stavebná sporiteľňa – Anna Pitáková, 043/5523701, Rabčická 330; Poistenie: Poisťovňa – Alianz, Rabčická 330; Obvodné zdravotné stredisko: Všeobecný lekár – MUDr. Benčíková, 043/5594180, Rabčická 330; Všeobecný lekár – MUDr. Kanderková, 043/5594181, Rabčická 330; Detská lekárka – MUDr. Márie Matúšováová, 043/5594212, Rabčická 331; Detský lekár – MUDr. ..., 043/5594185, Rabčická 331; Detský lekár – MUDr. Straňák, 043/5594819, Rabčická 330; Gynekológ – MUDr. Plevová, 043/5594182, Rabčická 330; Stomatológ – MUDr. Harmata, 043/5594235, Rabčická 330; Stomatológ – MUDr. Jozef Hornák, Rabčická, 330; Zubná laborantka – Monika Čučková, Rabčická 330; Lekárne: Lekáreň VIOLA – Oľga Strýčková, Mgr. 043/5594183, Rabčická 329; Lekáreň KAMILKA – Beáta Stoklasová, Mgr. 2388353, Hlavná 427; Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Rabča, Kostolná 851, 029 44 Rabča, tel.: Mgr. Peter Bolibruch – farár 043 559 41 09, FARA - RABCA, e-mail: fararabca@gmail.com; Cirkevný spevácky zbor MARANA THA – Budzeľová Katarína, Bystrá 336; Obec Rabča: Obecný úrad Rabča, 043/5594219, 043/5594101, sekretariát 043/5594219, Hlavná 426; Obecné podniky: RABČAN, s.r.o. – výroba tepla, správa obecného vodovodu, stavebná činnosť – konateľ Pavol Kobyliak, tel. 55 94 223, mob. 0948/038 418, e-mail: rabcansro@gmail.sk, e-mail poruchy voda: vodarabca@gmail.sk, ul. Rabčická 412 RABČAN, obecné služby – príspevková organizácia obce Rabča – komunálne služby – vedúci Štefan Ratica, tel. 55 942 23, mob. 0903/409 255, e-mail: rabcan@gmail.sk, ul. Rabčická 412; Kultúra: Miestne kultúrne stredisko – Adamčík Ján 043/5594101, 0903/386021, Hlavná 426; Noviny samosprávy obce Rabča – Rabčiansky chýrnik, Ing. Vladimír Briš, 043/5594219, 0908/627868, e-mail: vbvek@stonline.sk, prednosta@rabca.sk, Obecný úrad, Hlavná 426, 02944 Rabča; Dychová hudba Rabčanka – Ján Adamčík, 0903/386021, 043/5594101, Obecný úrad, Hlavná 426, 02944 Rabča; Knižnica: Obecná knižnica – Ružena Galčíková, 043/5594103, e-mail: okrabca@stonline.sk, Rabčická 334; Pošta – Slovenská pošta a.s. Mária Koňarčíková, Rabčická 334; Spoje: Telekomunikácie – Slovak Telecom, a.s.; Stavebné firmy: Stavby, predaj stavebnín – ORAVIA s.r.o. – Ing. Juraj Ratica, Riečna 859; Stavebné práce – František Hrubják – STASMO, s.r.o., Rabčická 330; Stavby – vysušovanie muriva – REN s.r.o. – Jozef Bugeľ 043/5594252, Rabčická 331; Stavebná a montážna činnosť – ORMO – Ján Kozák, Adamovka 529; Stavebné práce – CELSTA – Milan Korman, Hlavná 260; JAKOB SK, s.r.o., 5594375, Hlavná 715; Autodoprava: Autopreprava – Ján Korman, Družstevná; Autopreprava – Pavol Kolčák, Hlavná 62; Autopreprava AVIOU – Margita Žitniaková, 043/5594577, Mlynská 357; Účtovníctvo: Vedenie Účtovníctva – Mária Jagnešáková, 043/5594575, Rabčická 334; Vedenie Účtovníctva – Daniela Bugeľová, Rabčická 331; Školstvo: Základná škola s materskou školou Rabčická 410 Rabča, sekretariát 043/5524116, fax 043/5576150, e-mail: zsrabca@stonline.sk, riaditeľka Ing. Anna Kornhauserová: 043/5521640 a 0903/493550, ZŠ-MŠ-RABČA, Rabčická 410; Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka Ul. Slnečná (sídl. Brehy) – ELOKOVANÉ PRACOVISKO V RABČI (V BUDOVE ZŠ), Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka, vyučujúci: Mgr. Zlatica Staníková, Mgr. Janka Brišová; Umelecká škola – Zuzana Fernezová , Hlavná 427; Útulok – sociálne veci: Útulňa pre týrané matky s deťmi – Dom sv. Hildegardy z Bringen Spiš. kat. charita, 053/4424519, 5594257, Kostolná 850; Záujmové združenia: Šport – futbal, hádzaná, st. tenis ... TJ ORAVAN Rabča, 043/5594411, Bystrá 342; Lesné združenie obce Rabča, predseda Dušan Piták, 043/5594196, Radová 483; Lesy – pozemkové spoločenstvo: URBÁR Rabča – Ing. Jaroslav Jagnešák – URBÁR, poz. spol., 0905/793937, Rabčická 334.

Predajne

Zoznam predajni

Cukrovinky – Eva Košútová, Rabčická 330; Cukrovinky – Marián Piták, Hlavná 441; Domáce potreby – Mária Kvasniaková, Hlavná 821; Elektroinštalácia – ELSPOL – Tomáš Šimurda, 043/5556459, Rabčická 412; Mäsna a potraviny – FAKOS, s.r.o., Hlavná 441; Mäsna, cukrovinky – Gabriela Kovaličková , 0908/973764, Hlavná 431; Nábož. tématika – FATIMA – Eva Kšenzuláková, Rabčická 327; Pracovné oblečenie – KAJOTEX – Katarína Pitáková, 0903/173325, Hlavná 427; Rozličný tovar – Miroslav Miklušák, Hlavná 61; Rozličný tovar – Ernest Galčík, 043/5594241, Hlavná 126; Rozličný tovar – Gabriela Jagnešáková, 043/5594310, Hlavná 279; Rozličný tovar – Anna Cubinková, Gaceľovská 325; Rozličný tovar – Čučka, Rabčická 407; Rozličný tovar – Milan Metes, Hlavná 427; Rozličný tovar – Ľudmila Sahuľová, 043/5594067, Hlavná 430; Rozličný tovar – COOP Jednota, 043/552316, Hlavná 432; Rozličný tovar – Anna Jagnešáková, 0907/497506, Hlavná 577; Rozličný tovar – COOP Jednota, 043/552316, Hlavná 801; Rozličný tovar – Jana Odumorková, Kostolná 888; Rozličný tovar – AMITO Milan Turac, 0911/939070, 5524040, Hlavná 207; Rozličný tovar – GRÚŇ Margita Kolčáková, 043/5594177, Grúňanská 968; Rozličný tovar – JAKOB SK, s.r.o., 5594375, Hlavná 715; Secondhand – Anna Ratulovská, Rabčická 330; Secondhand – Igor Pajta, 043/5564446, Adamovka 508; Secondhand – Gabriela Kocúrová, Hlavná 809; Secondhand – Terézia Bajzová, Kostolná 895; Secondhand – Jana Rusnáková, ObZS, Rabčická; Textil – Ľudmová Katarína, Hlavná 325; Textil – Renáta Zboroňová, 0915/809319, Rabčická 326; Textil – Martina Metesová, 0903/540149, Hlavná 427; Textil – Mária Metesová, Kostolná 845; Textil – Terézia Somsedíková, 043/5594501, Grúňanská 983; Textil – VESNA – Valéria Brenkusová, Hlavná 432; Textil lacný – KOBRA Ľudmila Šimulčíková, Rabčická 326; Zelenina – Ivan Slovík, Hlavná 303; Zmrzlina – Lušiová Renáta, Gaceľ, Hlavná; Stavebniny: Stavebniny – Ľubomír Ganobják, 043/5522665, 043/5594396, Hlavná 101; Stavebniny – Ingrid Grígeľová, Chotárna; Stavebniny – Ján Kovalik, 043/5594530, Goborová 176; Stavebniny – Marián Piták, Hlavná 441; UNIPAL, predaj piesku, štrku – Ing. Čelko, 0826/421388, Družstevná; Domáce potreby: Domáce potreby – železiarstvo, poľnopotreby – Ján Maťuga, 0905/969347, Hlavná 426; Kvetinárstvo, pohrebníctvo: Kvetinárstvo – Gabriela Kovaličková, 0908/973764, Hlavná 431; Zlatníctvo: Zlato, hodinky – Marta Adamčíková, 0903/017712, Rabčická 334; Auto – mototechna: Motorové súčiastky, priemyselný tovar – MAS Milan Slovík, 043/5594376, Hlavná 426.