Na tejto stránke: „Vítajte v Rabči“: 90 ROKOV DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU V RABČI | Najnovšie číslo Rabčianskeho chýrnika –  » VIAC | Kalendár obce Rabča 2016 | Miestne kultúrne stredisko | Dychová hudba Rabčanka | Obecná knižnica | Kronika obce Rabča

This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
Táto SlideShowPro foto-video prezentácia zo života obce Rabča vyžaduje flešový prehrávač a vo webovom prehliadači treba mať povolený Javascript.

Kalendár obce Rabča

Kalendár obce Rabča 2016

O akciách v Rabči, ... počas roku 2016 sa dozviete z: Kalendára obce Rabča 2016 (pdf, 1.8 MB) a na www.cokdeje.sk

Miestne kultúrne stredisko

Vedúci MKS

Vedúcim kultúry – od 1. júna 2015 zástupca Róbert Brišák, mob.: 0910/583 883, tel.: 43/28 121 12, e-mail: kultura@rabca.sk

Miestne kultúrne stredisko je začlenené v rámci organizačnej štruktúry obecného úradu. Vedúci kultúry zabezpečuje aj prenájom tanečnej sály podľa cenníka schváleného obecným zastupiteľstvom. Kino pre malý záujem a stratovosť už nepremieta.

Ceny za prenájom sály a kuchynky na svadbu: tanečná sála 120 €, kuchynka 20 €, obrus 0,5 €/ks, elektrina 0,22 €/kWh, voda 0,7 €/m3, stočné 1 €/m3;
cena za prenájom tanečnej sály na podnikateľské účely: 20 €/h prenajatej doby.

Dychová hudba Rabčanka

Dychovka Rabčanka

Vedúcim dychovej hudby Rabčanka je Ján Adamčík – mob.: 0903/386021, tel.: 043/*5594101, e-mail: podatelna@rabca.sk.

História rabčianskej dychovky je spracovaná v brožúre: 25 rokov dychovej hudby RABČANKA 1975 – 2000 (PDF/3.387 MB). Brožúru, DVD si môžete zapožičať cez Obecnú knižnicu v Rabči. V roku 2007 bola história dychovej hudby spracovaná pre potreby obce spracovaná na filmové DVD: “Dychová hudba RABČANKA 1975 – 2007”

Obecná knižnica

Obecná knižnica v Rabči

Vedúcou knižnice je Bc. Ružena Galčíková, tel.: 043/*5594103, e-mail: okrabca@rabca.sk

Knižnica je otvorená: pondelok – piatok: 7.30 – 11.30, 12.00 – 15.30 hod.

Obecná knižnica poskytujé knižničné služby. V rámci projektu z fondov EÚ poskytuje na bezplatný internet. V knižnici je zriadená predajňa kníh, kancelárských potrieb, počítačových doplnkov. Je možné farebne scanovať, kopírovať, tlačiť z pdf súboru až do formátu A3+.

Kronika Rabče

Kronika obce Rabča

Kronikárom obce Rabča je Ing. Vladimír Briš, mob.: 0908/627868, tel.: 043/*5594101, e-mail: ivbrisk@gmail.com

Obsahom kroniky obce sú chronologické udalosti v samospráve obce Rabča. Prílohou kroniky obce je zbierka kópii listín, novinových výstrižkov. Samostatné prílohy sú fotografie a video sekvencie z udalosti v obci za príslušný kalendárny rok.

2007 Základné údaje o obci Rabča sú spracované vo farebnej propagačnej brožúre Rabča: Propagačná brožúra obce Rabča (pdf/3.380 MB, Acrobat Reader 5 a vyšší).

1995 História obce po rok 1995 je spracovaná vo vlastivednej monografií obce Rabča – elektronická verzia: monografia Rabča (pdf/10.945 MB, Acrobat Reader 5 a vyššia), textová verzia bez fotografií monografia Rabča (rtf/1.036 MB, WORD 97 a vyššia) .

1963 Obecná kronika – uč. Anton Brišák Obecná kronika Rabča, MNV, 1963 (txt/0.254 MB). Spracoval kronikár obce Rabča Ing. Vladimír Briš.

1989 – 1. 6. 2013 Pamätná kniha 1989– 1. 6. 2012, ZPOZ: Pamätná kniha 1989 – 1. 6. 2012 (txt/0.044 MB); do digitálnej podoby spracoval kronikár obce Rabča Ing. Vladimír Briš.

2012 – 1989 Kronika obce Rabča 2012– 1989, text, kronikár obce Rabča Ing. Vladimír Briš Kronika obce Rabča 2012 – 1989 (txt/3.173 MB).

2013 Kronika obce Rabča 2013, html, kronikár obce Rabča Ing. Vladimír Briš Kronika obce Rabča 2013 (rtf/2.58 MB), Kronika obce Rabča 2013 (txt/0.431 MB).

2014 Kronika obce Rabča 2014, html, kronikár obce Rabča Ing. Vladimír Briš Kronika obce Rabča 2014 (rtf/1.8 MB), Kronika obce Rabča 2014 (txt/0.189 MB).

1996 – 2013 Zapisnice Obecného zastupiteľstva obce Rabča 1996– 2013, obec Rabča, kronikár obce Rabča Ing. Vladimír Briš Kronika obce Rabča 1996 – 2013 (txt/2.828 MB).

1989 – 2013 Hospodárenie obce Rabča 1996– 2013, kronikár obce Rabča Ing. Vladimír Briš Kronika obce Rabča 1996 – 2013 (xls/0.753 MB).