Na tejto stránke: Služby | Obvodné zdravotné stredisko | Obecné služby

This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
Táto SlideShowPro foto-video prezentácia zo života obce Rabča vyžaduje flešový prehrávač a vo webovom prehliadači treba mať povolený Javascript.

Služby

Obec Rabča je sídlom miestneho významu a pólom rastu

Obec Rabča je pólom rastu – tvorí prirodzené spádové sídlo miestneho významu obcí: Rabčíc, Oravskej Polhory a Sihelného.

Obvodné zdravotné stredisko

Zdravotná starostlivosť

Lekári pre dospelých
• Všeobecný lekár – MUDr. Benčíková, 043/5594180, Rabčická 330, Ordinačné hodiny: pondelok – piatok: 7.00 – 8.00 (odbery), 8.00 – 14.00 (ošetrenie pacientov), 14.00 – 15.30 hod. (administratíva)
• Všeobecný lekár – MUDr. Kanderková, 043/5594181, Rabčická 330, strong>Ordinačné hodiny: pondelok – piatok: 6.30 – 11.00 (ošetrenie pacientov), 11.30 – 12.30 hod. (ošetrenie pacientov) 12.30 – 15.00 (administratíva a návštevy)

Lekári pre deti
• Detská lekárka – MUDr. Matúšová, 043/5594212, Rabčická 331, Ordinačné hodiny: pondelok – piatok: 7.00 – 13.00 (ošetrenie pacientov), 13.00 – 15.00 hod. (administratíva a návštevy)
• Detský lekár – MUDr. Sylvia Letavajová, 043/5594185, Rabčická 331, Ordinačné hodiny: pondelok – piatok: 7.00 – 13.00 (ošetrenie pacientov), 13.00 – 15.00 hod. (administratíva a návštevy)
• Detský lekár – MUDr. Straňák, 043/5594819, Rabčická 330, Ordinačné hodiny: utorok – štvrtok: 7.00 – 14.00 (ošetrenie pacientov), pondelok, streda, piatok: 10.00 – 14.00 (ošetrenie pacientov)

Lekárka pre budúce mamičky
• Gynekológ – MUDr. Plevová, 043/5594182, 5591267, Rabčická 330, Ordinačné hodiny: utorok, štvrtok: 7.00 – 13.00 (ošetrenie pacientov), 13.00 – 15.00 hod. (administratíva a návštevy)

Stomatologické ambulancie
• Stomatológ – MUDr. Radulayová, 043/3811730, Rabčická 330, Ordinačné hodiny: pondelok – utorok: 7.30 – 16.30 (ošetrenie pacientov); stredu, piatok 7.30 – 14.00 hod.(ošetrenie pacientov); štvrtok: 7.30 – 16.00(ošetrenie pacientov)
• Stomatológ – MUDr. Harmata, 043/5594235, Rabčická 330, Ordinačné hodiny: pondelok – piatok: 7.00 – 13.30 (ošetrenie pacientov), 13.30 – 15.30 hod. (administratíva)
• Stomatológ – MUDr. Jozef Hornák, 043/5594283, Rabčická 330, Ordinačné hodiny: pondelok – piatok: 7.00 – 13.30 (ošetrenie pacientov), 13.30 – 15.30 hod. (administratíva)

Zubná laborantka – Čučková Monika, Rabčická 330

Lekárne
• Lekáreň VIOLA – Mgr. Strýčková, 043/5594183, Rabčická 329
• Lekáreň KAMILKA – Mgr. Beáta Stoklasová, 043/2388353, Hlavná 427

Obecné služby

Obecný úrad Rabča

• Dušan Ratica, starosta obce; 0903/659113, e-mail: starosta@rabca.sk;

• Obec Rabča – Obecný úrad Rabča, ul. Hlavná 426, tel. 5594101, 5594219,
podateľňa: podatelna@rabca.sk, fax 5594345,

• miestne kultúrne stredisko – Ján Adamčík 043/5594101, 0903/386021, Hlavná 426;
• noviny samosprávy obce Rabča – Rabčiansky chýrnik, Ing. Vladimír Briš, tel.: 043/5594219, 043/5594101 – pýtajte spojiť, mob. 0908/627868, e-mail: vbvek@stonline.sk;
• dychová hudba Rabčanka – Ján Adamčík, 0903/386021, 043/5594101, Hlavná 426;
• Obecná knižnica – Galčíková Ružena:, 043/5594103, e-mail: okrabca@stonline.sk; Rabčická 334;

RABČAN, obecné služby – príspevková organizácia obce Rabča

RABČAN, obecné služby, Rabčická 412, 029 44 Rabča, Štefan Ratica – vedúci príspevkovej organizácie obce Rabča, tel. 043/5594223, Mob. 0903/409255; Bc. Mária Jagnešáková – ekonómka, tel. 043/5594223, e-mail: rabcan@orangemail.sk, pracovná doba: pondelok – piatok: 6.00 – 11.30, 12.00 – 14.00 hod.

RABČAN, s.r.o. – obchodná organizácia obce Rabča

RABČAN, s.r.o., Rabčická 412, 02944 Rabča, IČO 36376108, Pavol Kobyliak – konateľ, tel. 043/5594223, mob. 0948/038 418, Bc. Margita Vorčáková – ekonómka, tel. 043/5594223, e-mail: rabcansro@orangemail.sk, vodarabca@orangemail.sk

ZŠ s MŠ

Základná škola s materskou školou, sekretariát, ul. Rabčická s. č. 410, 029 44 Rabča, 043/5521640, www.zsrabca.edupage.sk, Rabčická 410, e-mail: Základná škola s materskou školou, riaditeľka Ing. Anna Kornhauserová, mobil: 0903/493 550.

Športová hala:
Základná škola s materskou školou, sekretariát, ul. Rabčická s. č. 410, 029 44 Rabča, 043/5521640, www.zsrabca.edupage.sk, Rabčická 410, e-mail: Základná škola s materskou školou, riaditeľka Ing. Anna Kornhauserová, mobil: 0903/493 550.

Základná umelecká škola – pobočka Rabča

Výtvarný odbor V budove základnej školy je zriadená pobočka Základnej umeleckej školy Ignáca Kolčáka Ul. Komenského 02901 Námestovo s výtvarným odborom, ktorý vyučujú učiteľky Mgr. Eva Mladá a Mgr. Zlatica Staníková. Telefonický kontakt na riaditeľa Mgr. Tomáš Buc: 043/552 3276, e-mail: Riaditeľstvo ZUŠ Ignáca Kolčáka. Viac sa dozviete na ZÚŠ Námestovo
Hudobný odbor V budove základnej školy je zriadená pobočka Základnej umeleckej školy Ignáca Kolčáka Ul. Komenského 02901 Námestovo s výtvarným odborom, ktorý vyučuje hru na akordeón Mgr.art. Mária Ponsová a hru na klavír – Katarína Budzelová (vyučuje aj hud. náuku).