Ekonomika: Obec | ZŠ s MŠ | RABČAN, obecné služby | RABČAN, s.r.o.

This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
Táto SlideShowPro foto-video prezentácia zo života obce Rabča vyžaduje flešový prehrávač a vo webovom prehliadači treba mať povolený Javascript.

Obec Rabča

Obec

V tejto časti: Záverečný účet obce Rabča | Rozpočet obce Rabča 2015

Rozpočet obce Rabča 2015 s výhľadom na roky 2016 – 2017

Rozpočet obce Rabča pre rok 2015 – 2017 v eurách, ktorý schválilo Obecné zastupiteľsto obce Rabča 30. októbra 2014 v pdf a xls formáte: Rozpočet obce Rabča 2015 s výhľadom na roky 2016 – 2017 (pdf, 0.66 MB), Rozpočet obce Rabča 2015 s výhľadom na roky 2016 – 2017 (xls, 0.26 MB).

Záverečný účet obce Rabča

Záverečný účet obce Rabča za rok 2014 je uvedený v dokumente   Záverečný účet obce Rabča za rok 2014 (rtf, 0.765 MB).

Hospodárenie obce Rabča za rok 2014 je uvedené v tabuľkovom súbore   Hospodárenie obce Rabča 2014 (xls, 0.255 MB).

Záverečný účet obce Rabča za rok 2013 je uvedený v dokumente   Záverečný účet obce Rabča za rok 2013 (rtf, 0.766 MB).

Hospodárenie obce Rabča za rok 2013 je uvedené v tabuľkovom súbore   Hospodárenie obce Rabča 2013 (xls, 0.244 MB).

Záverečný účet obce Rabča za rok 2012 je uvedený v dokumente   Záverečný účet obce Rabča za rok 2012. (rtf, 0.818 MB)

Záverečný účet obce Rabča za rok 2011 je uvedený v dokumente   Záverečný účet obce Rabča za rok 2011. (pdf, 0.544 MB)

Záverečný účet obce Rabča za rok 2010 je uvedený v dokumente   Záverečný účet obce Rabča za rok 2010. (rtf, 0.453 MB)

Hospodárenie obce Rabča za rok 2010 je uvedené v tabuľkovom súbore   Hospodárenie obce Rabča 2010 (xls, 0.256 MB).

Záverečný účet obce Rabča za rok 2009 je uvedený v dokumente   Záverečný účet obce Rabča za rok 2009. (rtf, 0.476 MB)

Záverečný účet obce Rabča za rok 2008 je uvedený v dokumente   Záverečný účet obce Rabča za rok 2008.

Hospodárenie obce Rabča za rok 2007 aj s porovnaním s rozpočtom obce Rabča na rok 2007 v tisícoch Sk je uvedené v dokumentoch:   Súhrné hospodárenie obce Rabča za rok 2007 a   Podrobné hospodárenie obce Rabča za rok 2007.

Hospodárenie obce Rabča za rok 2006 v tisícoch Sk je uvedené v tabuľke   Hospodárenie obce Rabča za rok 2006.

Rozpočet obce Rabča

Schválený rozpočet obce Rabča pre rok 2013 – 2015 v eurách, ktorý schválilo Obecné zastupiteľsto obce Rabča 14. decembra 2012 v pdf a xls formáte: Rozpočet obce Rabča pre rok 2012 a výhľadovo na roky 2013 a 2014 (0,342 MB), Rozpočet obce Rabča pre rok 2013 a výhľadovo na roky 2014 a 2015 (0,085 MB).

Rozpočet obce Rabča 2012 – 2014

Schválený rozpočet obce Rabča pre rok 2012 – 2014 v eurách, ktorý schválilo Obecné zastupiteľsto obce Rabča 16. decembra 2011 v pdf a xls formáte: Rozpočet obce Rabča pre rok 2012 a výhľadovo na roky 2013 a 2014 (0,923vMB), Rozpočet obce Rabča pre rok 2012 a výhľadovo na roky 2013 a 2014 (0,527 MB).

Rozpočet obce Rabča 2011 – 2013

Schválený rozpočet obce Rabča pre rok 2011 v eurách, ktorý schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Rabča 25. februára 2011 v pdf a xls formáte: Rozpočet obce Rabča obce Rabča pre rok 2011 a výhľadovo na roky 2012 a 2013 (0,143 MB), Rozpočet obce Rabča pre rok 2011 a výhľadovo na roky 2012 a 2013 (0,455 MB).

Rozpočet obce Rabča 2010 – 2012

Prvá úprava rozpočtu obce Rabča pre rok 2010 v Sk a eurách schválená obecným zastupiteľstvom 27. augusta 2010 je podrobne rozpísaná v tabuľke v pdf a xls formáte: Prvá úprava rozpočtu obce Rabča pre rok 2010 v Sk a eurách. (0,371 MB), Prvá úprava rozpočtu obce Rabča pre rok 2010 v Sk a eurách. (0,248 MB)

Schválený programový rozpočet obce Rabča pre rok 2010 v Sk a eurách je podrobne rozpísaný v tabuľke Programový rozpočet obce Rabča pre rok 2010 v Sk a eurách.

Programový rozpočet obce Rabča pre rok 2010 s výhľadom pre roky 2010 – 2012 v tisícoch Sk aveuro je uvedený v tabuľke Programový rozpočet obce Rabča pre rok 2010 a výhľad pre roky 2011 – 2012

Schválený programový rozpočet obce Rabča pre rok 2009 a výhľad rozpočtu pre roky 2010 a 2011 v tisícoch Sk aveurách je uvedený v tabuľke   Programový rozpočet obce Rabča pre rok 2009 a výhľad pre roky 2009 – 2011.

Rozpočet obce Rabča 2008 – 2010 aj s poslednou úpravou pre rok 2008 v tisícoch v tisícoch Sk je uvedený v tabuľke   Návrh rozpočtu obce Rabča pre rok 2008 a výhľad rozpočtu pre roky 2009 a 2010 aj svposlednou úpravou pre rok 2007 v tisícoch Sk.

Schválený programový rozpočet obce Rabča pre rok 2007 v tisícoch Sk je podrobne rozpísaný v tabuľke   Rozpočet obce Rabča pre rok 2007.

ZŠ s MŠ

Základná škola s materskou v Rabči – rozpočtová organizacia obce Rabča

V tejto časti: Hospodárenie ZŠ s MŠ Rabča | Rozpočet ZŠ s MŠ Rabča

Hospodárenie ZŠ s MŠ Rabča za rok 2014 Hospodárenie ZŠ s MŠ Rabča za rok 2014. (pdf, 0.063 MB)

Hospodárenie ZŠ s MŠ Rabča za rok 2013 Hospodárenie ZŠ s MŠ Rabča za rok 2013. (xls, 0.043 MB)

Hospodárenie ZŠ s MŠ Rabča za rok 2010 Hospodárenie ZŠ s MŠ Rabča za rok 2010.

Hospodárenie ZŠ s MŠ Rabča za rok 2009 v eurách je uvedené v tabuľke:   Hospodárenie ZŠ s MŠ Rabča za rok 2009.

Hospodárenie ZŠ s MŠ Rabča za rok 2007 aj s porovnaním s rozpočtom na rok 2007 v tisícoch Sk je uvedené v tabuľke:   Hospodárenie ZŠ s MŠ Rabča za rok 2007.

Hospodárenie ZŠ s MŠ Rabča za rok 2006 v tisícoch Sk je uvedené v tabuľke   Hospodárenie ZŠ s MŠ Rabča za rok 2006.

Rozpočet ZŠ s MŠ Rabča

Rozpočet ZŠ s MŠ vrátane školskej jedálne a školského klubu Rabča pre rok 2013 v eurách je podrobne rozpísaný v tabuľke v pdf a xls formáte:   Rozpočet ZŠ s MŠ vrátane školskej jedálne a školského klubu Rabča pre rok 2013 (0,092 MB), Rozpočet ZŠ s MŠ vrátane školskej jedálne a školského klubu Rabča pre rok 2013 (0,049 MB).

Rozpočet ZŠ s MŠ vrátane školskej jedálne a školského klubu Rabča pre rok 2012 v eurách je podrobne rozpísaný v tabuľke v pdf a xls formáte:   Rozpočet obce Rabča pre rok 2012 a výhľadovo na roky 2013 a 2014 (0,079 MB), Rozpočet ZŠ s MŠ vrátane školskej jedálne a školského klubu Rabča pre rok 2012 (0,038 MB).

Rozpočet ZŠ s MŠ vrátane školskej jedálne a školského klubu Rabča pre rok 2011 v eurách je podrobne rozpísaný v tabuľke   Rozpočet ZŠ s MŠ vrátane školskej jedálne a školského klubu Rabča pre rok 2011..

Schválený programový rozpočet ZŠ s MŠ vrátane školskej jedálne a školského klubu Rabča pre rok 2009 a výhľad rozpočtu pre roky 2010 a 2011 v tisícoch Sk a eurách je podrobne rozpísaná v tabuľke   programový rozpočet ZŠ s MŠ vrátane školskej jedálne a školského klubu Rabča pre roky 2009 – 2011.

RABČAN, obecné služby

RABČAN, obecné služby – príspevková organizácia obce Rabča

V tejto časti: Záverečný účet RABČAN, obecné služby | Rozpočet RABČAN, obecné služby

Príspevková organizácia obce RABČAN obecné služby

Hospodárenie príspevkovej organizácie obce Rabča RABČAN, obecné služby za rok 2014 v eurách je uvedené v tabuľke:   Hospodárenie príspevkovej organizácie obce Rabča RABČAN, obecné služby za rok 2014 (xls, 0.046 MB).

Hospodárenie príspevkovej organizácie obce Rabča RABČAN, obecné služby za rok 2013 v eurách je uvedené v tabuľke:   Hospodárenie príspevkovej organizácie obce Rabča RABČAN, obecné služby za rok 2013 (xls, 0.040 MB).

Hospodárenie príspevkovej organizácie obce Rabča RABČAN, obecné služby za rok 2010 v eurách je uvedené v tabuľke:   Hospodárenie príspevkovej organizácie obce Rabča RABČAN, obecné služby za rok 2010.

Hospodárenie príspevkovej organizácie obce Rabča RABČAN, obecné služby za rok 2009 v eurách je uvedené v tabuľke:   Hospodárenie príspevkovej organizácie obce Rabča RABČAN, obecné služby za rok 2009.

Hospodárenie príspevkovej organizácie obce Rabča RABČAN, obecné služby za rok 2007 aj s porovnaním s rozpočtom na rok 2007 v tisícoch Sk je uvedené v tabuľke:   Hospodárenie príspevkovej organizácie obce Rabča RABČAN, obecné služby za rok 2007.

Hospodárenie príspevkovej organizácie obce Rabča RABČAN, obecné služby za rok 2006 v tisícoch Sk je uvedené v tabuľke   Hospodárenie príspevkovej organizácie obce Rabča RABČAN, obecné služby za rok 2006.

Rozpočet RABČAN, obecné služby

Rozpočet RABČAN, obecné služby – príspevkovej organizácie obce Rabča pre rok 2013 v eurách je podrobne rozpísaný v tabuľke v pdf a xls formáte:  Rozpočet RABČAN, obecné služby – príspevkovej organizácie obce Rabča na rok 2013 (0,129 MB), Rozpočet RABČAN, obecné služby – príspevkovej organizácie obce Rabča na rok 2013 (0,063 MB).

Rozpočet RABČAN, obecné služby – príspevkovej organizácie obce Rabča pre rok 2012 v eurách je podrobne rozpísaný v tabuľke v pdf a xls formáte:  Rozpočet RABČAN, obecné služby – príspevkovej organizácie obce Rabča na rok 2012 (0,164 MB), Rozpočet RABČAN, obecné služby – príspevkovej organizácie obce Rabča na rok 2012 (0,063 MB).

Rozpočet RABČAN, obecné služby – príspevkovej organizácie obce Rabča pre rok 2011 v eurách je podrobne rozpísaný v tabuľke v pdf a xls formáte:  Rozpočet RABČAN, obecné služby – príspevkovej organizácie obce Rabča na rok 2011 (0, 64 MB), Rozpočet RABČAN, obecné služby – príspevkovej organizácie obce Rabča na rok 2011 (0,043 MB).

Rozpočet RABČAN, obecné služby – príspevkovej organizácie obce Rabča pre rok 2010 v eurách je podrobne rozpísaný v tabuľke v pdf a xls formáte:  Rozpočet RABČAN, obecné služby – príspevkovej organizácie obce Rabča na rok 2010 (0,039 MB), Rozpočet RABČAN, obecné služby – príspevkovej organizácie obce Rabča na rok 2010 (0,043 MB).

Rozpočet RABČAN, obecné služby – príspevkovej organizácie obce Rabča pre rok 2009 v eurách je podrobne rozpísaný v tabuľke v pdf a xls formáte:  Rozpočet RABČAN, obecné služby – príspevkovej organizácie obce Rabča na rok 2009 (0,076 MB), Rozpočet RABČAN, obecné služby – príspevkovej organizácie obce Rabča na rok 2009 (0,043 MB).

RABČAN, s.r.o.

RABČAN, s.r.o. – podnikateľská organizácia obce Rabča
RABČAN s.r.o. – obecná 100%-ná eseročka

Hospodárenie RABČAN, s.r.o. za rok 2014 v eurách je uvedené v tabuľke:   Hospodárenie RABČAN, s.r.o. za rok 2014 (xls, 0.037 MB).

Hospodárenie RABČAN, s.r.o. za rok 2013 v eurách je uvedené v tabuľke:   Hospodárenie RABČAN, s.r.o. za rok 2013 (xls, 0.034 MB).

RABČAN, s.r.o. založilo Obecné zastupiteľstvo obce Rabča a je 100% obecnou obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzením. Jej činnosť nie je rozpočtovaná.

Centrum voľného času Rabča

Centrum voľného času Rabča

Hospodárenie Centra voľného času Rabča za rok 2014 v eurách je uvedené v tabuľke:   Hospodárenie Centra voľného času Rabča za rok 2014 (xls, 0.037 MB).