Na tejto stránke: Najnovšie číslo Rabčianskeho chýrnika | Rabčiansky chýrnik – zameranie | Archív RCH |

Rabčiansky chýrnik

Obecné občasné noviny

Zameranie

Zameranie

V tejto časti: Zameranie | Úspechy


Občasník. Obsahom Rabčianskeho chýrnika je obec Rabča. Cieľom je prinášať informácie z činnosti samosprávy obce, zachytiť súčasné udalosti v obci, poučiť sa z histórie obce, robiť osvetu – prinášať užitočné rady občanom obce, prinášať zaujímavé príbehy zo života obyvateľov a rodákov obce Rabča, chrániť životné prostredie obce, motivovať obyvateľstvo obce, dať priestor mladým autorom z obce. Udalosti, články sú vždy doplnené reportážnymi a dokumentárnymi fotografiami z aktuálnych udalostí.

Ako prílohy Rabčianskeho chýrnika vychádzajú dvakrát ročne školské časopisy: Rabconek a Horňáčik.

Rabčiansky chýrnik získal v celoslovenskej súťaží Miestne noviny 2011 znovu 1. miesto
Aj v 3. ročníku celoslovenskej súťaže MIESTNE NOVINY 2011 o najlepšie obecné, mestské, regionálne, kultúrnoinformačné a  kultúrnoturistické noviny a časopisy v súťažnej kategórii NOVINY, ČASOPIS OBCE NAD 1 000 OBYVATEĽOV sa umiestnil RABČIANSKY CHÝRNIK opäť na 1. mieste.

Ing. Vladimír Briš – šéfredaktor Rabčianskeho chýrnika:
Túto cenu si nesmierne vážim. Je to odmena všetkým, ktorí sa podieľali na tom, že Rabčiansky chýrnik stále vychádza.
Ďakujem organizátorom MIESTNYCH NOVÍN, že takúto náročnú súťaž organizujú a zodpovedne vyhodnocujú.
Opätovné 1. miesto je potvrdením, že kvalita obsahu a výtvarného spracovania so zameraním na kľúčové témy zaujímajúce obyvateľov Rabče zvíťazila.
Súťažiacim nepomohli ani farebné noviny, kým my sme zostali čiernobieli na novinovom papieri.
Zároveň opätovné 1. miesto beriem ako výzvu do ďalších rokov, aby Rabčiansky chýrnik naďalej čo najviac vychádzal so zaujímavým obsahom aj napriek ďalšej hospodárskej kríze.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo v piatok 4. novembra 2011 v budove Slovenského syndikátu novinárov na Župnom námestí 7 v Bratislave.

Celoslovenskú súťaž MIESTNE NOVINY 2011 usporiadali organizátori, ktorými boli: Národná osveta s garanciou Národného osvetového centra, Slovenský syndikát novinárov, Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave, Združenie miest a obcí Slovenska, Obecné noviny – v spolupráci s akultou masmédií Paneurópskej vysokej školy, mediálnymi partnermi Obecné noviny – týždenník miest a obcí, Fórum – mesačník Slovenského syndikátu novinárov, Slovenské pohľady – na literatúru, život a umenie, a Národná osveta – mesačník pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej tvorivosti, a s podporou Tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Rabčiansky chýrnik získal 1. miesto v celoslovenskej súťaží Miestne noviny 2007
Najlepšími novinami, časopisom obce nad tisíc obyvateľov sú obecné noviny Rabčiansky chýrnik – vyhlásenie poroty súťaže Miestne noviny 2007, ktoré sa uskutočnilo 30. januára 2008 v Bratislave v Dome novinárov v priestoroch Slovenského syndikátu novinárov. Od spoločnosti MUNICIPALIA, a.s. – dcérskej spoločnosti Dexia banky Slovensko a ZMOS na návrh poroty šéfredaktor získal aj mimoriadnu cenu.

Rabčiansky chýrnik sú obecné noviny, ktoré vychádzajú podľa potreby samosprávy obce Rabča od roku 1993. Vydavateľom novín je obec Rabča. Celkový počet doposiaľ vydaných strán dosiahol 1700. Všetky doterajšie vydania sú spracované aj farebne na tomto webe vrátane súhrnu vo formáte pdf.

Rabconek

2013 – Rabconek sa umiestnil na 2. mieste

V 10. ročníku regionálnej súťaže školských časopisov základných škôl, ktorú vyhlásila Oravská knižnica Antona Habovštiaka v spolupráci s mediálnymi partnermi: Petit Press, a. s. – MY – Oravské noviny, MY – Liptovské noviny, MY – Turčianske noviny sa náš časopis Rabconek umiestnil na 2. mieste. Teší nás úspech školského časopisu Rabconek, ktorý po minuloročnom prvenstve opäť bodoval v konkurencii sedemnástich časopisov navvrcholných miestach.

2012 – Náš časopis Rabconek získal 1. miesto

Výsledky 9. ročníka regionálnej súťaže školských časopisov základných škôl, ktorú vyhlásila Oravská knižnica Antona Habovštiaka v spolupráci s mediálnymi partnermi: MY – Oravské noviny MY – Liptovské noviny MY – Turčianske noviny 1. kategória – časopisy žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ Zúčastnilo sa 27 časopisov. Umiestnenie: 1. Rabconek – ZŠ v Rabči 2. Úsmev – CZŠ sv. apoštola Pavla v Sihelnom 3. Bonzák – ZŠ Bystrická cesta 14 v Ružomberku Čestné uznanie: Moták – ZŠ s MŠ v Novoti Trójka – ZSS Nr 3 v Limanowej.

Horňáčik bol v roku 2008 vyhodnotený ako najlepší školský časopis Oravy medzi základnými školami s triedami prvého stupňa.

Šéfredaktorom je Ing. Vladimír Briš, ktorý bol iniciátor vydávania obecných novín a okrem tlače zabezpečuje v spolupráci s  viacerými prispievateľmi celú prípravu. Distribúciu do každej domácnosti zabezpečuje miestne kultúrne stredisko obecného úradu.

Archív

Archív

V tejto časti: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007


Rabčiansky chýrnik 2007 – 2016
2016: RCH 216 s prílohami Rabconek a Horňáčik (pdf, 6.928 MB), RCH 116 s prílohami Rabconek a Horňáčik (pdf, 7.952 MB), RCH 116 (pdf, 5.250 MB), prílohy: Rabconek 116 (pdf, 3.761 MB), Horňáčik 116 (pdf, 3.304 MB);

2015: RCH 215 s prílohami (pdf, 10.78 MB), RCH 215 (pdf, 7.245 MB), prílohy: "Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2" (pdf, 0.68 MB), Rabconek 115 (pdf, 3.14 MB), Horňáčik 215 (pdf, 3.017 MB); RCH 115 (pdf, 6.21 MB), RCH 115 (pdf, 7.245 MB), príloha: Horňáčik 115 (pdf, 2.784 MB);

2014: RCH 214 (pdf, 3.35 MB), RCH 114 (pdf, 7.245 MB), prílohy: Rabconek 214 (pdf, 2.069 MB), Horňáčik 114 (pdf, 3.044 MB);

2013: RCH 413 s prílohou Horňáčik (pdf, 4.245 MB), Horňáčik 213 (pdf, 3.044 MB);RCH 313 (pdf, 11.114 MB);RCH 213 (pdf, 4.239 MB);RCH 213 s prílohami Rabconek 1 a 2 a Horňáčik 1 (pdf, 7.034 MB);RCH 113 (pdf, 4.383 MB);RCH 312 s prílohami Rabconek a Horňáčik (pdf, 6.034 MB);

2012: RCH 212 s prílohami Rabconek a Horňáčik (pdf, 13.396 MB); RCH 112 s prílohami Rabconek a Horňáčik (pdf, 14.239 MB);

2011: RCH 211 s prílohami Rabconek a Horňáčik (pdf, 11.303 MB);RCH 111 s prílohami Rabconek a Horňáčik (pdf, 16.31 MB);

2010: RCH 5610 (pdf, 7.66 MB); RCH 3410 s prílohami Rabconek a Hornáčik (pdf, 12.33 MB); RCH 210 (pdf, 8.87 MB); RCH 110 (pdf, 8.93 MB);

2009: RCH 409 (pdf, 6.38 MB);RCH 309 (pdf, 5.84 MB); RCH 209 (pdf, 4.514 MB); RCH 109 (pdf, 4.832 MB);

2008: RCH 408 (pdf, 4.485 MB); RCH 308 s prílohami Rabconek a Hornáčik (pdf, 8.482 MB); RCH 208 (pdf, 5.037 MB); RCH 108 (pdf, 5.7 MB).

RCH 407 (pdf, 4.23 MB); RCH 307 (pdf, 2.22 MB); RCH 207 (pdf, 2.130 MB); RCH 107 (pdf, 5.888 MB).

Najnovšie číslo
RCH 216 s prílohami Rabconek a Horňáčik (pdf, 7.952 MB), prílohy: Rabconek 216 (pdf, 3.761 MB), Horňáčik 216 (pdf, 3.304 MB);