UZNESENIA

Samospráva obce Rabča

Zasadania obecného zastupiteľstva

Zasadania obecného zastupiteľstva obce Rabča sa konajú podľa potreby na základe zvolania starostom obce, najmenej však raz za tri mesiace v zasadačke Obecného úradu v Rabči na poschodí so vstupom cez kanceláriu starostu obce alebo cez dom kultúry a schodmi na poschodie spravidla vždy posledný piatok v mesiaci okrem letných mesiacov od pol piatej večer.
Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Kontrola uznesení zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Rabča

2014 | 2013 | 2012 | 2011

2014 – Kontrola uznesení zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Rabča
– predkladá obecnému zastupiteľstvu Hlavný kontrolór obce

Obec Rabča – zverejňovanie uznesení, zápisníc, ...

  2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

  2015  Zápisnice s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Rabča (ďalej len zápisnice OZ)

  2015: Zap-OZ-1015 (rtf, 0.914 MB) | Zap-OZ-915 (rtf, 1.847 MB) | Zap-OZ-815 (rtf, 0.641 MB) | Zap-OZ-715 (rtf, 0.404 MB) | Zap-OZ-615 (rtf, 0.664 MB) | Zap-OZ-515 (rtf, 0.486 MB) | Zap-OZ-415 (rtf, 0.552 MB) | Zap-OZ-315 (rtf, 0.699 MB) | Zap-OZ-215 (rtf, 0.933 MB) | Zap-OZ-115 (rtf, 0.274 MB).

  2014  Zápisnice s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Rabča (ďalej len zápisnice OZ)

  2014: Zap-OZ-914 (rtf, 0.84 MB), Zap-OZ-714 (rtf, 0.69 MB), Zap-OZ-614 (rtf, 0.85 MB), Zap-OZ-414 (rtf, 0.397 MB), Zap-OZ-314 (rtf, 0.604 MB), Zap-OZ-214 (rtf, 0.431 MB), Zap-OZ-114 (rtf, 0.82 MB).

  2013: Zap-OZ-1013 (rtf, 0.799 MB), Zap-OZ-913 (rtf, 0.391 MB), Zap-OZ-813 (rtf, 0.449 MB), Zap-OZ-713 (rtf, 0.51 MB), Zap-OZ-613 (rtf, 0.441 MB), Zap-OZ-513 (rtf, 0.688 MB), Zap-OZ-413 (rtf, 0.737 MB), Zap-OZ-313 (rtf, 0.308 MB), Zap-OZ-213 nie je, lebo OZ nebolo uznášania schopné, Zap-OZ-113 (rtf, 0.439 MB).

  2012: Zap-OZ-M-812 (rtf, 0.325 MB), Zap-OZ-R-712 (rtf, 0.374 MB), Zap-OZ-R-612 (rtf, 0.343 MB), Zap-OZ-R-512 (rtf, 0.300 MB), Zap-OZ-R-412 (rtf, 0.299 MB), Zap-OZ-R-312 (rtf, 0.247 MB), Zap-OZ-R-212 (rtf, 0.543 MB), Zap-OZ-R-112 (rtf, 0.232 MB).

  2011: Zap-OZ-M-1111 (rtf, 1.023 MB), Zap-OZ-M-1011 (rtf, 0.839 MB), Zap-OZ-R-911 (rtf, 0.959 MB), Zap-OZ-R-811 (rtf, 0.304 MB), Zap-OZ-R-711 (rtf, 0.351 MB), Zap-OZ-M-611 (rtf, 0.170 MB), Zap-OZ-M-511 (rtf, 0.163 MB), Zap-OZ-411 (rtf, 0.247 MB), Zap-OZ-311 (rtf, 0.336 MB), Zap-OZ-211 (rtf, 0.320 MB,) Zap-OZ-111 (rtf, 0.760 MB).

  2010: Zap-OZ-1210 (rtf, 0.321 MB), Zap-OZ-1110 (rtf, 0.288 MB),Zap-OZ-1010 (rtf, 0.103 MB), Zap-OZ-910 (rtf, 0.221 MB), Zap-OZ-810 (rtf, 0.256 MB), Zap-OZ-710 (rtf, 0.232 MB), Zap-OZ-610 (rtf, 0.102 MB), Zap-OZ-510 (rtf, 0.122 MB), Zap-OZ-410 (rtf, 0.126 MB), Zap-OZ-310 (rtf, 0.134 MB), Zap-OZ-210 (rtf, 0.143 MB), Zap-OZ-110 (rtf, 0.130 MB) .

  2009: Zap-OZ-909 (rtf, 0.286 MB), Zap-OZ-809 (rtf, 0.130 MB), Zap-OZ-709 (rtf, 0.198 MB), Zap-OZ-609 (rtf, 0.143 MB), Zap-OZ-509 (rtf, 0.130 MB), Zap-OZ-409 (rtf, 0.198 MB), Zap-OZ-309 (rtf, 0.114 MB), Zap-OZ-209 (rtf, 0.204 MB), Zap-OZ-109 (rtf, 0.233 MB) .

  2008: Zap-OZ-1208 (rtf, 0.191 MB), Zap-OZ-1108 (rtf, 0.208 MB), Zap-OZ-1008 (rtf, 0.105 MB), Zap-OZ-908 (rtf, 0.169 MB), Zap-OZ-808 (rtf, 0.237 MB), Zap-OZ-708 (rtf, 0.49 MB), Zap-OZ-608 (rtf, 0.128 MB), Zap-OZ-508 (rtf, 0.136 MB), Zap-OZ-408 (rtf, 0.198 MB), Zap-OZ-308 (rtf, 0.135 MB), Zap-OZ-208 (rtf, 0.246 MB), Zap-OZ-108 (rtf, 0.233 MB) .

  2007: Zap-OZ-1007 (rtf, 0.111 MB), Zap-OZ-907 (rtf, 0.275 MB), Zap-OZ-807 (rtf, 0.237 MB), Zap-OZ-707 (rtf, 0.267 MB), Zap-OZ-607 (rtf, 0.87 MB), Zap-OZ-507 (rtf, 0.79 MB), Zap-OZ-407 (rtf, 0.94 MB), Zap-OZ-307 (rtf, 0.283 MB), Zap-OZ-207 (rtf, 0.101 MB), Zap-OZ-107 (rtf, 0.194 MB) .

  2006: Zap-OZ-906 (rtf, 0.083 MB), Zap-OZ-806 (rtf, 0.100 MB), Zap-OZ-706 (rtf, 0.111 MB), Zap-OZ-606 (rtf, 0.138 MB), Zap-OZ-506 (rtf, 0.119 MB), Zap-OZ-406 (rtf, 0.162 MB), Zap-OZ-306 (rtf, 0.113 MB), Zap-OZ-206 (rtf, 0.133 MB), Zap-OZ-106 (rtf, 0.61 MB) .

  2005: Zap-OZ-905 (rtf, 0.083 MB), Zap-OZ-805 (rtf, 0.037 MB), Zap-OZ-705 (rtf, 0.035 MB), Zap-OZ-605 (rtf, 0.018 MB), Zap-OZ-505 (rtf, 0.119 MB), Zap-OZ-405 (rtf, 0.101 MB), Zap-OZ-305 (rtf, 0.122 MB), Zap-OZ-205 (rtf, 0.046 MB), Zap-OZ-105 (rtf, 0.033 MB) .

  2004: Zap-OZ-804 (rtf, 0.110 MB), Zap-OZ-704 (rtf, 0.103 MB), Zap-OZ-604 (rtf, 0.082 MB), Zap-OZ-504 (rtf, 0.082 MB), Zap-OZ-404 (rtf, 0.032 MB), Zap-OZ-304 (rtf, 0.090 MB), Zap-OZ-204 (rtf, 0.062 MB), Zap-OZ-104 (rtf, 0.092 MB) .

  2003: Zap-OZ-903 (rtf, 0.055 MB), Zap-OZ-803 (rtf, 0.033 MB), Zap-OZ-703 (rtf, 0.034 MB), Zap-OZ-603 (rtf, 0.026 MB), Zap-OZ-503 (rtf, 0.039 MB), Zap-OZ-403 (rtf, 0.032 MB), Zap-OZ-303 (rtf, 0.090 MB), Zap-OZ-203 (rtf, 0.026 MB), Zap-OZ-103 (rtf, 0.037 MB).

  2015: 9/2015 | 8/2015 | 7/2015 | 6/2015 | 5/2015 | 4/2015 | 3/2015 | 2/2015 | 1/2015 | 2014: 9/2014 | 7/2014 | 6/2014 | 4/2014 | 3/2014 | 2/2014 | 1/2014 | 2013: 4/2013 | 3/2013 | 1/2013

  2015

  UZNESENIE č. 10/A/2015
  z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča 11. 12. 2015


  A. Berie na vedomie

  1. Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 29. 10. 2015, ktorú predložila Mgr. Janka Prisenžňáková, hlavná kontrolórka obce Rabča.
  2. Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou v zmysle zák. č. 540/2007 Z. z. § 23 ods. 5, ktorú vykonal Ing. Igor Šramka, CA č. 609 dňa 9. 11. 2015.
  3. Informáciu starostu obce Rabča o výsledku volieb na predsedu a podpredsedu Rady školského zariadenia CVČ, Hlavná 426, Rabča, ktoré sa konali dňa 7. 12. 2015, kde bol zvolený za predsedu: Mgr. Martin Skočík a podpredsedu: Mgr. Andrea Lubasová.
  4. Odporúčacie stanovisko hlavnej kontrolórky obce Rabča Mgr. Janky Prisenžňákovej k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2017 – 2018 a k návrhu programového rozpočtu obce na rok 2016, aby sa predložený návrh rozpočtu schválil s pozmeňujúcimi návrhmi poslancov.
  5. Žiadosť Mariána Budzeľa, Rabča, Rovňová 1163, Vladimíra Skurcoňáka, Rabča, Mlynská 362, Margity Vronkovej, Rabča, Radová 462 a Terézie Kudjakovej, Rabča, Radová 477 o sprístupnenie príjazdovej cesty cez parcelu C-KN č. 3213/2 z Ul. Rovňovej priečne na Ul. Ružovú, nakoľko táto prístupová cesta je vo vlastníctve obce.
  6. Rozpočtové opatrenie č. 10/2015 schválené OZ 11. 12. 2015 v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších noviel, ktorým sa vykonáva zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2015 so súhlasom Obecného zastupiteľstva v Rabči, rozpočtovým opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov (viď príloha).
  7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 schválené OZ 11. 12. 2015 v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších noviel, ktorým sa vykonáva zmena rozpočtu ZŠ s MŠ Rabča na rok 2015 so súhlasom Obecného zastupiteľstva v Rabči, rozpočtovým opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov (viď príloha).
  8. Žiadosť o dotáciu na rok 2016 vo výške 27 000 € TJ Oravan Rabča na zabezpečenie športovej činnosti oddielov TJ v pravidelných a dlhodobých súťažiach športových zväzov v Rabči a Žilinskom kraji, kde sú cieľové skupiny: futbal a stolný tenis s tým, že žiadosť bude opätovne prejednaná na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva po prejednaní a predložení návrhu Komisie športu v obci Rabča.
  9. Žiadosť o dotáciu na rok 2016 vo výške 800 € Jozefa Tvarožka, Rabča, Horská 1153 na rozvoj volejbalu v obci Rabča a zapojenie sa do súťaží zriadeným volejbalovým zväzom s tým, že žiadosť bude opätovne prejednaná na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva po prejednaní a predložení návrhu  Komisie športu v obci Rabča.
  10. Žiadosť o dotáciu na rok 2016 vo výške 600 €  Milana Tisoňa, Rabča, Nad riekou 297 na rozvoj basketbalu mladých v obci Rabča s tým, že žiadosť bude opätovne prejednaná na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva po prejednaní a predložení návrhu  Komisie športu v obci Rabča.
  11. Žiadosť o dotáciu na rok 2016 vo výške 4 000 € Vladimíra Iskierku, bytom Rabča, Hlavná 630 na rozvoj hokeja v obci Rabča a na účasť v Oravskej hokejovej lige s tým, že žiadosť bude opätovne prejednaná na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva po prejednaní a predložení návrhu  Komisie športu v obci Rabča.
  12. Navrhnutú spoluprácu firmy Blachotrapez, s.r.o. v rámci marketingovej kampane a projekte „Buď videný“, kde pre našu základnú a materskú školu pripravili odovzdať 150 ks reflexných viest. Termín odovzdania si dohodne obec Rabča s predmetnou firmou a ZŠ s MŠ Rabča.
  13. Osobný list poslankyne Mgr. Gabriely Čulovej poslancom Obecného zastupiteľstva obce Rabča, v ktorom hlavne vyslovila nespokojnosť s účasťou poslancov na akciách, stretnutiach a pracovných poradách organizovaných obcou.

  B. Schvaľuje

  1. Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Mgr. Andrea Lubasová, členovia –Ján Maťuga a PhDr. Augustín Piták, poslanci OZ.
  2. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča s navrhnutou zmenou.
  3. Programový rozpočet obce Rabča na rok 2016 s výhľadom na 2017 – 2018 v celkovej sume:
  • Bežný rozpočet
  – príjmy ..........................  2 902 619 €
  – výdavky ......................  1 181 802 €
  • Kapitálový rozpočet
  – príjmy ..............................  401 000 €
  – výdavky ........................... 256 000 €
  • Finančné operácie
  – príjmy ..........................................  0 €
  – výdavky ............................. 48 880 €
  • Rozpočet spolu
  – príjmy ..........................  3 303 619 €
  – výdavky ....................    3 003 793€,           
  ktorého súčasťou je rozpočet organizácii: ZŠ s MŠ Rabča vo výške 1 462 211 € a RABČAN, obecné služby Rabča vo výške 184 150 €, Centrum voľného času Rabča vo výške 54 900 € s pripomienkami už zapracovanými v rozpočte. S pripomienkami poslancov – bez výhrad. Za hlasovali: Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, Monika Adamčíková, Mgr. Gabriela Čulová t. j. 7 z prítomných 7  poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  4. Žiadosť ZŠ s MŠ Rabča o vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2016
  na školskú jedáleň. Ide o práce súvisiace s dlhodobo nevyhovujúcim stavom pracovných podmienok v jedálni (zrážanie pary, vlhkosť, pleseň, zápach) v  hornej ZŠ ako aj dolu v Gaceli.
  Sekanie omietky – nové rozvody elektriky  500 €
  Maľovanie           1 500 €
  Okná na výdaj jedla, pracovné stoly, šatňa pre kuchárku         2 000 €
  Oprava odpadu z drezov (pivnica) 1 500 €
  Regály do skladu potravín                    500 €
  Kuchynský robot na mletie mäsa, mechanická váha               1 000 €
  Výmena podlahy                 1 000 €
  Odsávanie pary   2 000 €
  Spolu     10 000 €
  5. Zameniť majetok obce Rabča na základe žiadosti Michala Gužíka a manželky Kataríny Gužíkovej, obaja bytom Rabča, Hlavná 78 a to:
  – zámenu časti obecnej parcely E-KN č. 2718 o výmere 153 m2 vedenej na LV č. 2829 na obec Rabča za podiel v parcele E-KN č. 2720 a 2719 vedené parc. E-KN č. 2719 na LV č. 6302 pod B5 v podiele ¼-tiny úč., čo predstavuje výmeru 103,5 m2 a parc. E-KN č. 2720 na LV č. 6303 pod B7 v podiele 3/16-tin úč., čo predstavuje výmeru 49, 125 m2 na meno Michal Gužík a Katarína Gužíková o celkovej výmere 152,6 m2 z dôvodu výstavby rodinného domu žiadateľov a dodržania osadenia rodinného domu v zmysle stavebného zákona na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer zameniť majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Zámer bol zverejnený od 16. 11. 2015 do 1. 12. 2015.
  Poslanci zámenu  schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.
  Za hlasovali: Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, Monika Adamčíková, Mgr. Gabriela Čulová t. j. 7 z prítomných 7 poslancov; PROTI
  – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  6. Prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Emílie Balákovej, bytom Rabča, Hlavná 243 za účelom zriadenia kozmetického salónu a to: obecný priestor: hlavná miestnosť – o výmere 5,93 m2 – za ročný nájom 124,629 €, WC o výmere 1,43 m2 za ročný nájom 30,054 € a chodba o výmere 0,88 m2a 1,216 m2za ročný nájom 44,051 €, čo činí ročný nájom celkom 198,73 €, ide o obecný priestor v obecnej budove vo vlastníctve obce Rabča LV č. 5327, postavenej na parc. C-KN č. 5035/2, LV č. 1283, na dohodnutý účel podľa zák. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Zámer bol zverejnený od 16. 11. 2015 do 1. 12. 2015. Poslanci prenájom obecného majetku schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ s termínom prenájmu od 1. 1. 2016.
  Za hlasovali: Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, Monika Adamčíková, Mgr. Gabriela Čulová t. j. 7 z prítomných 7 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  7. Prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti JUDr. Miroslava Jagnešáka a manželky Márie Jagnešákovej, rod. Kubíkovej, obaja bytom Rabča, Soľná 393 za účelom osadenia garáže o výmere 19 m2 , prístrešku o výmere 2 m2 a garáže na vozík o výmere 8 m2 – ide o pozemok vo vlastníctve obce parc. C-KN č. 4464/17, LV č. 1283 priamo za ročný nájom vo výške 2,0746 €/m2/rok na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Zámer prenajať obecný majetok bol zverejnený od 16. 11. 2015 do 1. 12. 2015. Poslanci prenájom schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.
  Za hlasovali: Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, Monika Adamčíková, Mgr. Gabriela Čulová t. j. 7 z prítomných 7 poslancov;
  PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  8. Prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Miroslava Masničáka a manželky Márie Masničákovej, obaja bytom Rabča, Soľná 393 za účelom osadenia garáže o výmere 6 m2 (vytýčenie č. 2) a garáže o výmere 21 m2 (vytýčenie č. 3) – ide o pozemok vo vlastníctve obce parc. C-KN č. 4464/17, LV č. 1283 priamo za ročný nájom vo výške 2,0746 €/m2/rok na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Zámer bol zverejnený od 16. 11. 2015 do 1. 12. 2015. Poslanci prenájom schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.
  Za hlasovali: Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, Monika Adamčíková, Mgr. Gabriela Čulová t. j. 7 z prítomných 7 poslancov;
  PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  9. Prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Lucie Pilarčíkovej, rod. Vorčákovej, bytom Rabča, Soľná 393 za účelom osadenia garáže o výmere 19 m2 (vytýčenie č. 6) na časti parc. C-KN č. 4464/17 a časti parcele C-KN č. 4464/18, garáže o výmere 19 m2 (vytýčenie č. 7) na parc. C-KN č. 4464/18 – ide o pozemky vo vlastníctve obce parc. C-KN č. 4464/17, a C-KN parc. č. 4464/18, LV č. 1283 priamo za ročný nájom vo výške 2,0746 €/m2/rok na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Zámer bol zverejnený od 16. 11. 2015 do 1. 12. 2015. Poslanci prenájom schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.
  Za hlasovali: Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, Monika Adamčíková, Mgr. Gabriela Čulová t. j. 7 z prítomných 7  poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  10. Prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Petra Briliaka, bytom Rabča, Soľná 391 za účelom osadenia garáže o výmere 16 m2 na parc. C-KN č. 4464/20 (podľa vytýčenia garáž č. 13) – ide o pozemok vo vlastníctve obce parc. C-KN č. 4464/20, LV č. 1283 priamo za ročný nájom vo výške 2,0746 €/m2/rok na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Zámer bol zverejnený od 16. 11. 2015 do 1. 12. 2015. Poslanci prenájom schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.
  Za hlasovali: Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, Monika Adamčíková, Mgr. Gabriela Čulová t. j. 7 z prítomných 7  poslancov;
  PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  11. Odkúpenie podielov od spoluvlastníkov na obec Rabča za jednotkovú hodnotu pozemku vo výške 10,97 €/m2 podľa znaleckého posudku č. 143/2015, vyhotoveného na základe objednávky zo dňa 10. 11. 2015  Ing. Jánom Žochňákom, Námestovo, Rázusova 831/12, z dôvodu, že obec Rabča predmetné pozemky využije na verejnoprospešné účely. Obec Rabča uhradí náklady spojené s prevodom.
  Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie medzi obcou ako kupujúcim a spoluvlastníkmi ako predávajúcimi 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.  
  Predávajúci:
  LIST VLASTNÍCTVA č. 4578 – pozemok pri škôlke
  B1 v 62/ 1875-nách Anna Jagnešáková, 02944 Rabča, nar. 23.12.1897, E-KN 1564 orná p., 1592 m2, podpisuje sa 52,64 m2
  B4 v 62/1875-nách Ján Pienčák, 02944 Rabča, č. 164, nar. 30.5.1897, E-KN 1564 orná p., 1592 m2,
  Podpisuje sa 52,64 m2
  B5 v 62/1875-nách Karol Pienčák, 02944 Rabča, č. 196, nar. 6.12.1929, E-KN 1564 orná p., 1592 m2, podpisuje sa 52,64 m2
  B6 v 62/1875-nách Slovenský pozemkový fond, 81745 Bratislava 11, Búdkova cesta 36,
  E-KN 1564 orná p., 1592 m2 , podpisuje sa 52,64 m2
  B7 v 31/625-nách Anton Jagelka, 02944 Rabča, Adamovka 513, nar. 19.1. 1970, E-KN 1564 orná p., 1592m2, podpisuje sa 78,96 m2
  B8 v 62/ 5625-nách Emília Brezoňáková rod. Fernižáková, 02944 Rabča, Pod mostom 308,
  nar. 10.10. 1941, E-KN 1564 orná p., 1592 m2, podpisuje sa 17,55 m2
  B11 v 124/1875-nách Miroslav Miklušák, 02944 Rabča, Hlavná 571, nar. 20.8. 1955,
  E-KN 1564 orná p., 1592 m2, podpisuje sa 105,28 m2
  B12  v 31/5625-nách Rudolf Kvasňák, 96674 Veľké Pole č. 115, nar. 31.5. 1957,
  E-KN 1564 orná p., 1592 m2, podpisuje sa 8,77 m2
  B13 v 31/5625-nách Jozef Kvašňák, 96233 Budča, Pod Hôrkou 256, nar. 14.3.1954,
  E-KN 1564 orná p., 1592m2, podpisuje sa 8,77 m2
  B14 v 62/13125-nách Mária Bandíková rod. Miklušáková, 02945 Rabčice, č. 520, nar. 23.12.1952,
  E-KN 1564 orná p., 1592m2, podpisuje sa 12,95 m2
  B16 v 124/13125-nách Jozef Miklušák rod. Miklušák, 02944 Rabča, Hlavná 645, nar. 1.10.1939,
  E-KN 1564 orná p., 1592 m2, podpisuje sa 15,04 m2
  B18 v 31/1875-nách Štefan Pienčák, 02944 Rabča, Adamovka 509, nar. 26.6.1943,
  E-KN 1564 orná p., 1592 m2, podpisuje sa 26,32 m2
  B19 v 62/1875-nách Božena Hadarová rod. Kovalčíková, 02944 Rabča, Radová 445, nar. 22.1.1951,
  E-KN 1564 orná p., 1592 m2, podpisuje sa 52,64 m2
  B20 v 62/1875-nách Justína Pienčáková rod. Jochymová, 02944 Rabča, Krížna 913, nar. 13.2.1943,
  E-KN 1564 orná p., 1592 m2, podpisuje sa 52,64 m2
  B21 v 124/13125-nách Terézia Somsedíková rod. Boldoviaková, 02944 Rabča, Grúňanská 983,
  nar. 1.3.1956, E-KN 1564 orná p., 1592 m2, podpisuje sa 15,04 m2
  B22 v 62/13125-nách Augustín Boldovják, 02944 Rabča, Grúňanská 982, nar. 9.12.1958,
  E-KN 1564orná p., 1592 m2, podpisuje sa 15,04 m2
  B23 v 62/4375-nách Mária Olešová rod. Boldiviaková, 02944 Rabča, Grúňanská 984, nar. 16.2.1964,
  E-KN 1564 orná p., 1592m2, podpisuje sa 22,56  m2
  B24 v 62/ 4375-nách Marián Miklušák, 02944 Rabča, Pod mostom 310, nar. 27.3.1973,
  E-KN 1564 orná p., 1592 m2, podpisuje sa 22,56 m2
  B26 v 31/1875-nách Jozef Pienčák rod. Pienčák, 02945 Rabčice č. 495, nar. 17.3. 1956,
  E-KN 1564 orná p., 1592 m2, podpisuje sa 26,32 m2
  B27 v 253/625-nách obec Rabča, 02944 Rabča, Hlavná 426, E-KN 1564 orná p., 1592 m2,
  podpisuje sa 644,44 m2
  B28 v 62/625-nách Janka Pacholská, rod.  Tyrolová, 02944 Rabča, Hlavná 490, nar. 16.2.1943,
  E-KN 1564 orná p., 1592 m2, podpisuje sa 157,93 m2
  B29 v 62/5625-nách Anna Gerátová rod. Kormanová, 02755 Dlhá nad Oravou, č. 89, nar. 8.3.1960,
  E-KN 1564 orná p., 1592 m2, podpisuje sa 17,59 m2
  B30 v 31/625-nách Anna Kocúrová rod. Ďubeková, 02944 Rabča, Radová 449, nar. 21.12. 1955,
  E-KN 1564 orná p., 1592 m2, podpisuje sa 78,96 m2
  B31 v 62/13125-nách Ladislav Miklušák rod. Miklušák, 02947 Oravská Polhora, č. 143, nar. 6.1.1960,
  E-KN 1564 orná p., 1592 m2, podpisuje sa 7,52 m2
  LIST VLASTNÍCTVA č. 3153
  B3 v 3/40-nách Ing. Kristína Adamčíková, nar. 1.1.1930, E-KN 1563/2 orná p., 180 m2,
  podpisuje sa 13,5 m2
  B4 v 3/20-nách Janka Ďubeková rod. Adamčíková, 02944 Rabča, Hlavná 784, nar. 4.9.1931,
  E-KN 1563/2 orná p., 180 m2, podpisuje sa 27 m2
  B5 v 3/40-nách Mária Sládeková rod. Adamčíková, 81101 Bratislava 1, Solivarská 1, nar. 19.12.1926,
  E-KN 1563/2 orná p., 180 m2, podpisuje sa 13,5 m2
  B6 v 3/40-nách Anton Jagelka, 02944 Rabča, Adamovka 513, nar. 19.1.1970,
  E-KN 1563/2 orná p., 180 m2, podpisuje sa 13,5 m2
  B9 v 1/8- ine Mária Sládeková rod. Adamčíková, 81101 Bratislava 1, Solivarská 1, nar. 7.9.1939,
  E-KN 1563/2 orná p., 180 m2, podpisuje sa 22,5 m2
  B10 v 1/16- ine Miroslav Jagelka, 03601 Martin, Kolonia Hviezda 5243/48, nar. 18.10.1959,
  E-KN 1563/2 orná p., 180 m2, podpisuje sa 11,25 m2
  B11 v 1/16- ine Ján Jagelka, 02944 Rabča, Adamovka 512, nar. 26.11.1960, E-KN 1563/2 orná p., 180m2, 11,25 m2
  B12 v 1/8- ine Janka Pacholská rod. Tyrolová, 02944 Rabča, Hlavná 490, nar. 16.2.1943,
  E-KN 1563/2 orná p., 180 m2, podpisuje sa 22,5 m2
  B13 v 1/4- ine  MUDr. Ľudmila Djubeková, 02944 Rabča, Radová 448, nar. 26.12. 1988,
  E-KN 1563/2 orná p., 180 m2, podpisuje sa 45 m2.
  Za hlasovali: Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, Monika Adamčíková, Mgr. Gabriela Čulová t. j. 7 z prítomných 7  poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
  Obec Rabča má 11 poslancov.
  12. Do Komisie kultúry v Rabči nového člena:  Mgr. Róberta Brišáka od 1. 1. 2016. 
  13. Zmluvu o spolupráci medzi mestom Šenov z Českej republiky a obcou Rabča.
  14. Odkúpenie podielov od spoluvlastníkov na obec Rabča za cenu 1 € pod Ul. Grúňanskú:
  Predávajúci: (viď príloha č. 1, 2, 3, 4, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia a uznesenie je bez prílohy neplatné).
  Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie medzi obcou ako kupujúcim a spoluvlastníkmi ako predávajúcimi 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov za cenu 1 € z dôvodu, že obec Rabča vysporiadava existujúcu miestnu komunikáciu do celku na obec. Obec Rabča uhradí náklady spojené s prevodom a vyhotovené geometrické plány: č. 41962249-63/2015, vyhotovený Ing. Jozefom Revajom, Hviezdoslavova 45, Námestovo dňa 27. 5. 2015, overený Okresným úrad, katastrálny odbor, Námestovo Ing. Františkom Dzurekom dňa 28. 10. 2015 pod č. 485/2015; č. 41962249-64/2015, vyhotovený Ing. Jozefom Revajom, Hviezdoslavova 45, Námestovo dňa 18. 5. 2015, overený Okresným úrad, katastrálny odbor, Námestovo Ing. Františkom Dzurekom dňa 28. 10. 2015 pod č. 458/2015; č. 41962249-65/2015, vyhotovený Ing. Jozefom Revajom, Hviezdoslavova 45, Námestovo dňa 20. 5. 2015, overený Okresným úrad, katastrálny odbor, Námestovo Ing. Františkom Dzurekom dňa 28. 10. 2015 pod č. 461/2015; č. 41962249-83/2015, vyhotovený Ing. Jozefom Revajom, Hviezdoslavova 45, Námestovo dňa 29. 5. 2015, overený Okresným úrad, katastrálny odbor, Námestovo Ing. Františkom Dzurekom dňa 27. 10. 2015 pod č. 484/2015. Za hlasovali: Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, Monika Adamčíková, Mgr. Gabriela Čulová t. j. 7 z prítomných 7 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  15. Aby obec Rabča ako kupujúci odkúpila od p. Antona Jagelku, bytom Rabča, Adamovka 513 ako predávajúceho podiely pri a pod Zberným dvorom v Rabči a to parcely:  C-KN č. 4787/79 – ostatná plocha o výmere 4 m2 a parc. C-KN č. 4787/91 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2, kde ostal podiel p. Antona Jagelku v parc. C-KN č. 4787/79 o výmere 0,1984 m2 a v parc. C-KN č. 4787/91 – podiel na p. Antona Jagelku o výmere 0,099 m2 vedené na LV č. 5473 na meno Anton Jagelka pod B4 v podiele 31/625-tin úč., čo predstavuje celkovú výmeru 0,29 m2 za cenu 1 €. Náklady spojené s prevodom uhradí obec Rabča.
  Za hlasovali: Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, Monika Adamčíková, Mgr. Gabriela Čulová t. j. 7 z prítomných 7  poslancov;
  PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.

  C. Neschvaľuje

  1. Zámenu pozemkov medzi obcou Rabča a Eugenom Pitákom a manželkou Annou Pitákovou, obaja bytom Rabča, Bystrá 337 na základe ich podmieneného súhlasu  so zápisom geometrického plánu č. 17883369-045/2015 zo dňa 19. 6. 2015 pre obec Rabča, ktorý podmienili zámenou pozemkov:  67 m2 odčlenených od ich pozemku C-KN parc. č. 3657/39 o výmere 426 m2 orná pôda vedeného na LV č. 3079 k. ú. Rabča  s pozemkom o výmere 67 m2 odčlenených od obecného pozemku C-KN parc. č. 3213/2 o výmere 231 m2 zastavané plochy a nádvoria vedeného na LV č. 1283 k. ú. obce Rabča vo vlastníctve obce Rabča.
  ZA zámenu hlasovali – 0;  ZDRŽAL SA  – Ján Maťuga, Mgr. Gabriela Čulová t. j. 2 z prítomných 7 poslancov;  PROTI: Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Monika Adamčíková t. j. 5 z prítomných 7 poslancov. Obec Rabča má 11 poslancov.
  2. Žiadosť Jána Iskerku a manželky Ľubomíry Iskerkovej, obaja bytom Rabča, Soľná 391 o zrušenie uznesenia č. 9/2015 zo dňa 29. 10. 2015 písm. B) ods. 14) o zrušenie nájomnej zmluvy na prenajatý obecný pozemok na parc. C-KN č. 4464/23 k. ú. obce Rabča v celom rozsahu.

  D. Doporučuje

  1. Schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Gabriely Kovaličkovej, bytom  Rabča, Vysoká 268, IČO: 41733525 a to časť parc. C-KN č. 4549/2 k. ú. obce Rabča za účelom využívania pozemku ako sklad substrátov, ozdobnej kôry, sezónneho tovaru (okrasných stromčekov, tují, ovocných stromčekov), ktorý má v prenájme do 31. 12. 2015. Ide o majetok obce a to časť obecného pozemku parc. C-KN č. 4549/2 o výmere 336 m2 k. ú. obce Rabča za účelom využitia tohto priestoru ako sklad substrátov, ozdobnej kôry, sezónneho tovaru (okrasných stromčekov, tují, ovocných stromčekov) s termínom od 1. 1. 2016 na dohodnutý účel priamo za ročný nájom vo výške 550 €/rok na dobu určitú a to od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.
  ZA hlasovali: Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, Monika Adamčíková, Mgr. Gabriela Čulová t. j. 7 z prítomných 7 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  2. Schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Rastislava Štefaňáka a manželky Dagmar Štefaňákovej, obaja bytom Rabča, Soľná 391 a to prenájom obecného pozemku pod drevenú garáž o výmere 19 m2 na parc. C-KN č. 4464/20 a časti parcely C-KN č. 4464/21 k. ú. obce Rabča pri bytovom dome súp. č. d. 391, Ul. Soľná, kde sú vlastníkmi bytu.
  Ide o pozemok vo vlastníctve obce parc. C-KN č. 4464/20 a C-KN parc. č. 4464/21, LV č. 1283 o výmere 19 m2 (vytýčenie č. 16) priamo za ročný nájom vo výške 2,0746 €/m2/rok na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.
  Za hlasovali: Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, Monika Adamčíková, Mgr. Gabriela Čulová t. j. 7 z prítomných 7 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  3. Schváliť zámer predať obce Rabča na základe žiadosti Ignáca Kolčáka a manželky Margity Kolčákovej, rod. Pilarčíkovej, obaja bytom Rabča, Grúňanská 968 – o odkúpenie pozemku parc. C-KN č. 15111/6 – TTP o výmere 44 m2 podľa geometrického plánu č. 17883369-046/2015 vyhotoveného Ing. Ferdinand Bolibruch a úradne overeného dňa 26. 8. 2015 nachádzajúceho sa v k. ú. obce Rabča, kde dôvodom odkúpenia nehnuteľnosti je, že predmetný pozemok užívajú a je súčasťou ich dvora a schváliť zámer predať majetok obce Rabča na základe žiadosti Jozefa Pilarčíka a manželky Dariny Pilarčíkovej rod. Sekulovej, obaja bytom Rabča, Grúňanská 966 o odkúpenie pozemku parc. C-KN č. 15111/5 – TTP o výmere 42 m2 podľa geometrického plánu č. 17883369-046/2015 vyhotoveného Ing. Ferdinand Bolibruch a úradne overeného dňa 26. 8. 2015 nachádzajúceho sa v k. ú. obce Rabča, kde dôvodom odkúpenia nehnuteľnosti je, že predmetný pozemok užívajú a je súčasťou ich dvora.
  Poslanci odporučili schváliť zámer predať majetok obce Rabča na základe žiadosti Ignáca Kolčáka a manželky Margity Kolčákovej, rod. Pilarčíkovej, bytom Rabča, Grúňanská 968 – ide o pozemok vo vlastníctve obce parc. C-KN č. 15111/6 – TTP o výmere 44 m2 vytvorená z C-KN parc. č. 15111/1, vedená na LV obce Rabča č. 1283 podľa geometrického plánu č. 17883369-046/2015 vyhotoveného Ing. Ferdinand Bolibruch a úradne overeného dňa 26. 8. 2015 nachádzajúceho sa v k.ú. obce Rabča priamo za cenu určenú znaleckým posudkom na základe objednávky zo dňa 15.11.2015, č. znaleckého posudku: 160/2015, vyhotovený znalcom: Ing. Miroslavom Obtulovičom, Pod Žiarcom 787, Tvrdošín za cenu 3,28 €/m2 podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer predať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ ako prevod  osobitného zreteľa, nakoľko predmetný pozemok manželia využívali v dobrej viere ako priľahlý pozemok k rodinnému domu, ktorý mali aj oplotený s tým, že náklady spojené s prevodom, vyhotovenie kúpno-predajnej zmluvy, vyhotovenie geometrického plánu a vyhotovenie znaleckého posudku budú znášať žiadatelia. Za hlasovali: Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, Monika Adamčíková, Mgr. Gabriela Čulová t. j. 7 z prítomných 7 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  Poslanci odporučili schváliť zámer predať majetok obce Rabča na základe žiadosti Jozefa Pilarčíka a manželky Dariny Pilarčíkovej, rod. Sekulovej, bytom Rabča, Grúňanská 966 – ide o pozemok vo vlastníctve obce parc. C-KN č. 15111/5 – TTP o výmere 42 m2 vytvorená z C-KN parc. č. 15111/1, vedená na LV obce Rabča č. 1283 podľa geometrického plánu č. 17883369-046/2015 vyhotoveného Ing. Ferdinand Bolibruch a úradne overeného dňa 26. 8. 2015 nachádzajúceho sa v k.ú. obce Rabča priamo za cenu určenú znaleckým posudkom na základe objednávky zo dňa 15.11.2015, č. znaleckého posudku: 160/2015, vyhotovený znalcom: Ing. Miroslavom Obtulovičom, Pod Žiarcom 787, Tvrdošín za cenu 3,28 €/m2 podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer predať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ ako prevod  osobitného zreteľa, nakoľko predmetný pozemok manželia využívali v dobrej viere ako priľahlý pozemok k rodinnému domu, ktorý mali aj oplotený s tým, že náklady spojené s prevodom, vyhotovenie kúpno-predajnej zmluvy, vyhotovenie geometrického plánu a vyhotovenie znaleckého posudku budú znášať žiadatelia.
  Za hlasovali: Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, Monika Adamčíková, Mgr. Gabriela Čulová t. j. 7 z prítomných 7 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  4. Jánovi Iskerkovi a manželke Ľubomíre Iskerkovej, obaja bytom Rabča, Soľná 391 požiadať obec Rabča o prenájom obecnej parcely C-KN č. 4464/21 k. ú. obce Rabča pred ich bytovým domom súp. č. 391 za účelom osadenia garáže resp. skladového priestoru na drevo.

  E. Nedoporučuje

  1. Aby RABČAN, obecné služby Rabča uzavrel novú zmluvu na prenájom obecného bytu v bytovom dome súp. č. d. 336, Ul. Bystrá s p. Tomášom Zaťkom.

  F. Ruší

  1. Uznesenie č. 7/2015 z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva a to písm. C) ods. 1 v plnom rozsahu tohto znenia: „Vedúcemu RABČAN, obecné služby p. Štefanovi Raticovi v prípade schválenia žiadosti o verejné osvetlenie, aby demontované svietidlá riadne zaevidoval, riadne uskladnil a v prípade potreby použil na ďalšie osvetlenie vedľajších a nových ulíc v obci. Po demontáži bude vedúci informovať poslancov o stave a počte demontovaných svietidiel. Termín: po schválení žiadosti na verejné osvetlenie; Zodpovedný: v texte,“ nakoľko sa tieto svietidlá budú likvidovať firmou, ktorá bude inštalovať nové svietidlá verejného osvetlenia.  ZA zrušenie uznesenia hlasovali:  Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, Monika Adamčíková, Mgr. Gabriela Čulová t. j. 7 z prítomných 7 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.

  G. Ukladá

  1. Komisii športu v obci Rabča do budúceho obecného zastupiteľstva prejednať a navrhnúť výšku dotácie na základe predložených žiadostí žiadateľ o dotáciu na rok 2016.
  Termín: v texte; Zodpovedný: v texte
  2. Pozemkovému oddeleniu Obecného úradu v Rabči požiadať o odkúpenie prenajatého majetku od LESOV, š. p. Banská Bystrica, ktorý ma obec Rabča prenajatý v areáli Zberného dvoru Rabča.
  Termín: do 31. 1. 2016; Zodpovedný: Mária Fusková
  3. Hlavnej kontrolórke obce Rabča Mgr. Janke Prisežňákovej preveriť právnu stránku pozície povereného vedením CVČ Rabča Ing. Júliusa Pitáka.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: v texte
  4. Obecnému úradu v Rabči požiadať OVS, a. s. Dolný Kubín o opravu prepadnutej už zaasfaltovanej cesty na Rabčickej ulici pri č. d. 345, ktorá sa prepadla po výkopoch na kanalizácii z dôvodu, že môže dôjsť k úrazom alebo dopravným kolíziám.
  Termín: ihneď; Zodpovedný: Mgr. Eva Grancová
  5. Obecnému úradu v Rabči zvolať jednanie na 28. 12. 2015 o 15.00 hod. pred bytovým domom súp. č. d. 391, Ul. Soľná za účasti vlastníkov bytov tohto bytového domu, všetkých poslancov obecného zastupiteľstva a Komisie ŽP, VP a výstavby  za účelom prejednania úpravy obecného pozemku pred bytovým domom súp. č. d. 391 a osadenia garáži resp. iných stavieb na obecnej parcele C-KN č. 4464/21 k. ú. obce Rabča.
  Termín: do 22. 12. 2015; Zodpovedný: Mgr. Eva Grancová
  6. Predsedom obecných komisií minimálne 3 dni pred zasadnutím komisie zverejniť na úradnej tabuli a webovej stránke obce Rabča termín konania zasadnutia komisie a o jednaní komisie stručne informovať poslancov obecného zastupiteľstva.
  Termín: úloha trvalá; Zodpovedný: predsedovia obecných komisií
  Zapísala: Mgr. Andrea Lubasová, poslankyňa OZ a predseda návrhovej komisie.

  UZNESENIE č. 10/B/2015
  z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča 11. 12. 2015


  A) Schvaľuje

  1. 3/5-tinovou väčšinou prítomných poslancov Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rabča. ZA hlasovali: Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, Monika Adamčíková, Mgr. Gabriela Čulová t. j. 7 z prítomných 7  poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  2. 3/5-tinovou väčšinou prítomných poslancov Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Rabča. ZA hlasovali: Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, Monika Adamčíková, Mgr. Gabriela Čulová t. j. 7 z prítomných 7  poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  3. 3/5-tinovou väčšinou prítomných poslancov Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení.
  ZA hlasovali: Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, Monika Adamčíková, Mgr. Gabriela Čulová t. j. 7 z prítomných 7 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.

  B) Ruší

  1. 3/5-tinovou väčšinou prítomných poslancov Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 o podmienkach nájmu nájomných bytov postavených s podporou štátu schváleného Obecným zastupiteľstvom obce Rabča dňa 16. 12. 2010. ZA hlasovali: Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, Monika Adamčíková, Mgr. Gabriela Čulová t. j. 7 z prítomných 7  poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.

  Zapísala: Mgr. Andrea Lubasová, poslankyňa OZ

  UZNESENIE č. 9/2015 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča 29. 10. 2015

  A. Berie na vedomie

  Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 21. 8. 2015, ktorú predložila Mgr. Janka Prisenžňáková, hlavná kontrolórka obce Rabča.
  2. Protokol o výsledku kontroly vynakladania verejných prostriedkov na nájomné byty vo vlastníctve miest a obcí a ich využitie zo dňa č. 1. 6. 2015 na základe poverenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR č. 1406/01, ktorá bola vykonaná v čase od 11. 6. 2015 do 10. 9. 2015 v obci Rabča.
  3. Prijatie opatrení k Protokolu o výsledku kontroly vynakladania verejných prostriedkov na nájomné byty vo vlastníctve miest a obcí a ich využitie zo dňa č. 1. 6. 2015 na základe poverenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR č. 1406/01, ktorá bola vykonaná v čase od 11. 6. 2015 do 10. 9. 2015 v obci Rabča, ktoré obec prijala dňa 22. 9. 2015 pod č. 2015/1469 a zaslala na Najvyšší kontrolný úrad SR, p. predsedovi Ing. Karolovi Mitríkovi, Priemyselná 2, Bratislava, ktorý ich prevzal dňa 25. 9. 2015 a na Najvyšší kontrolný úrad SR, expozitúra Žilina, Predmestská 1613, Žilina, ktorá ich prevzala dňa 25. 9. 2015.
  4. Informáciu hlavnej kontrolórky obce Rabča o stanovisku zo dňa 24. 9. 2015 Správy ciest ŽSK, m. Rázusa 104, Žilina č. 53/2015/SCŽSK-18 vo veci našich žiadosti zo dňa 15. 6. 2015 a 2. 9. 2015, ohľadne opravy poškodeného mostu a podmytého brehu a to, že v priebehu mesiaca október bude so správcom cesty III/2278 (III/52015) a mostného objektu ev. č. 52015-002 zvolané pracovné stretnutie so správcom toku, kde bude určený ďalší postup pre odstránenie daného problému.
  5. Informáciu starostu o výsledku volieb členov Rady školského zariadenia CVČ, Hlavná 426, Rabča, ktoré sa konali dňa 14. 10. 2015, a kde za rodičov boli zvolení: p. Mária Fusková a p. Anna Jatyelová.
  6. Oznámenie u ukončení prevádzky – Kaderníctva p. Anny Neupauerovej, bytom Rabča, Pod Magurou 1051 v obecných priestoroch obce Rabča, Rabčická 334 (dom služieb) k 1. 1. 2016.
  7. Oznámenie predsedov jednotlivých obecných komisii o schválení tajomníkov komisii a to:
  Bytová a sociálna komisia – Mgr. Margita Kvasničáková
  Kultúrna komisia – Mgr. Andrea Lubasová
  Komisia ŽP, VP a výstavby – Ing. Jaroslav Jagnešák
  Komisia športu – Juraj Maxa
  Finančná komisia – Jozef Balek
  Komisia na ochranu verejného záujmu – Mgr. Andrea Lubasová
  8. Informáciu starostu obce o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Ministerstva hospodárstva SR pod č. 21408/2015-1000-47103, kód výzvy KaHR-22VS-1501 vo výške 221 051,52 € na Obnovu verejného osvetlenia v obci Rabča. Obec žiadala o finančný príspevok vo výške 276 468,32 .

  B. Schvaľuje

  1. Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Ing. Jozef Kovaliček, členovia – Pavol Kobyliak a Ján Maťuga, poslanci OZ.
  2. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča s navrhovanými zmenami.
  3. Program rozvoja obce Rabča 2015 – 2022 bez pripomienok.
  obci
  4. Opravu uznesenia na upozornenie poslankyne Mgr. Lubasovej a to uznesenie č. 8/A/2015 zo dňa 21. 8. 2015 písm. C) ods. 2 a to: „Do Rady školy CVČ, ...“ zmeniť na: „Do rady školského zariadenia CVČ, ...“ ostatné ustanovenia uznesenia ostávajú nezmenené.
  5. Rozpočtové opatrenie č. 9/2015 schválené OZ 29. 10. 2015 v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších noviel, ktorým sa vykonáva zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2015 so súhlasom Obecného zastupiteľstva v Rabči, rozpočtovým opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov (viď príloha).
  6. Aby obec dala vyhotoviť pracovný geometrický plán s vyčlenením parcely na prístup k pozemkom p. Macekovej, p. Tomčíkovej, p. Mačincovej a p. Prisenžňákovej s následným preklasifikovaním na ostatnú plochu aj zvyšného pozemku (podľa náčrtu priloženého k zápisnici) s tým, že prístupová cesta z Ul. Kostolnej bude mať šírku 7 m a prístupová cesta k pozemkom 4 m. Tento zámer sa následne predloží žiadateľkám s tým, aby podpísali svoj podiel v Ul. Šelcyk, Konečná a v ulici okolo rieky.
  7. Žiadosť Jozefa Bugeľa a manželky Daniely Bugeľovej, rod. Tvarožkovej, bytom Mlynská 355, Rabča o schválenie prenájmu majetku obce za účelom osadenia garáže o výmere 19 m2
  – ide o pozemok vo vlastníctve obce parc. C-KN č. 4464/18, LV č. 1283 priamo za ročný nájom vo výške 2,0746 €/m2/rok na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Uvedený zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Rabča od 3. 9. 2015 do 18. 9. 2015. Poslanci predmetný prenájom schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená do 30. 11. 2015.
  ZA schválenie prenájmu hlasovali: Monika Adamčíková, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Jozef Oselský, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, PhDr. Augustín Piták t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  8. Žiadosť ZO – Jednoty dôchodcov, Rabča o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2016 vo výške 2 000 € podľa priloženého rozpočtu na aktivity (obecné páračky, fašiangy, vstúpenie „Spievajúci seniori“, nákup kvetov ku kostolu a starostlivosť o ne, posedenia pri okrúhlych výročiach, posedenie s Mikulášom, návštevy počas celého roku o občanov, ktorí majú vyšší vek alebo sú chorí, nevládni, návšteva kúpeľov, pamiatok a pod.) z položky Kultúra.
  9. Prípravu Zmluvy o spoločnom financovaní a o vzájomných právach a povinnostiach pri asfaltovaní ciest medzi obcou Rabča a OVS, a. s. Dolný Kubín a s následným podpísaním tejto zmluvy starostom obce Rabča Ing. Júliusom Pitákom.
  10. Ohňostroj od 00:00 1. 1. 2016 v obci Rabča na námestí v Gaceli.
  11. Cenu za nákup ohňostroja vo výške 800 €.
  12. Žiadosť Slovenského červeného kríža, Paulína Oselská, Rabča, Hlavná 688 o poskytnutie dotácie vo výške 800 € na rok 2016 na zvýšenie počtu darcov kriv, podporenie súčasných darcov, poskytovanie zdravotnej pomoci pri športových a kultúrnych podujatiach obce Rabča, zvýšenie počtu návštev starých a opustených ľudí v obci, poskytnutie darcom transfúznej stanice priamo v obci a zapojenie sa do súťaže prvej pomoci, preventívne poradenské vyšetrenie, integrovaný systém, s tým, že dotácia bude riadne zúčtovaná do 30. 11. 2016 TJ Oravan Rabča.
  13. Aby obec neprenajímala obecnú parcelu C-KN č. 4464/23, vedenú na LV č. 1283 k. ú. obce Rabča nachádzajúcu sa oproti bytovému domu č. 391, Ul. Soľná za účelom osadenia garáži alebo iných drobných stavieb.
  14. Aby obec vypovedala nájomnú zmluvu s terajším nájomcom p. Jánom Iskerkom a manželkou Ľubomírou Iskerkovou, bytom Rabča, Soľná 391, ktorí majú prenajatý obecný pozemok parc. C-KN č. 4464/23 k. ú. obce Rabča, na ktorom majú umiestnenú garáž s termínom ukončenia nájmu k 31. 8. 2016. Nájomca k uvedené termínu musí garáž z obecného pozemku odstrániť.
  15. Aby obec vlastníkom bytov v bytovom dome č. 391, 392 a 393 na Ul. Soľná, ktorí už majú umiestnené garáže resp. iné drobné stavby na obecných parcelách na Ul. Soľná pri bytovom dome č. 391, 392 a 393 a doteraz s obcou Rabča nemali uzavretú riadnu nájomnú zmluvu a obci neplatili žiadny nájom za užívanie obecného pozemku, bola do nájomnej zmluvy zapracovaná aj podmienky úhrady spätného užívania obecného pozemku s termínom od 1. 1. 2013.
  16. Zásady Komisie ŽP, VP a výstavby o podmienkach prenájmu obecných pozemkov k. ú. obce Rabča na osadenie garáži a iných drobných stavieb na Ul. Soľná pri bytových domoch č. 391, 392 a 393 nasledovne:
  – žiadateľ o prenájom obecného pozemku musí mať na obec Rabča podanú písomnú žiadosť
  – každý majiteľ bytu si môže umiestniť jednu garáž a inú drobnú stavbu pred bytový dom, v ktorom býva;
  – garáže a iné drobné stavby budú umiestnené vedľa seba prípadne s odstupom na ich údržbu; – odstup bude započítaný do nájomnej plochy;
  – každú písomnú žiadosť o umiestnenie stavby najskôr prehodnotí Komisia ŽP, VP a výstavby;
  – nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace;
  – ak chce majiteľ bytu ďalšiu garáž alebo inú drobnú stavbu, musí mu to odsúhlasiť bytové spoločenstvo konkrétneho bytového domu, kde vlastní byt, o čom žiadateľ doloží písomné vyjadrenie;
  – ak chce postaviť garáž pred iným bytovým domom, v ktorom nevlastní byt, musí mu to odsúhlasiť bytové spoločenstvo bytového domu, pred ktorou má byť garáž alebo iná drobná stavba umiestnená a žiadateľ musí doložiť o tom písomný súhlas bytového spoločenstva bytového domu, v ktorom nevlastní byt.
  obci
  17. Odpredaj obecných pozemkov parc. C-KN č. 15111/5 a parc. C-KN č. 15111/6 k. ú. obce Rabča vedené na LV č. 1283 podľa geometrického plánu č. 17883369-046/2015 vyhotoveného Ing. Ferdinand Bolibruch a úradne overeného dňa 26. 8. 2015 s tým, že obec pri predaji bude postupovať v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
  ZA uznesenie hlasovali: Monika Adamčíková, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Jozef Oselský, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, PhDr. Augustín Piták t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0.
  18. Odkúpenie podielov od spoluvlastníkov ako predávajúcich na obec Rabča ako kupujúcu za cenu 1 € pod novovytvorené ulice na Adamovke III:
  Predávajúci:
  Namislovská Johana, rod. Vrúblová, nar. 19. 5. 1956, 02942 Bobrov 66, LV č. 6096/1
  Kurhajcová Johana, rod. Zoššáková, nar. 12. 9. 1958, 02901 Námestovo, Slnečná 161/3, LV č. 6144/1
  Bušková Janka, rod. Bartkovjaková, nar. 10. 4. 1945, 02944 Rabča, Gaceľovská 418, LV č. 6214/1
  Bolibruch Milan, rod. Bolibruch, nar. 26. 11. 1952, 02944 Rabča, Hlavná 128, LV č. 6111/1
  Pienčák Vendelín, rod. Pienčák, nar. 6. 2. 1973, 029 62 Oravské Veselé 13, LV č. 6229/1
  Barnáš Pavol, rod. Barnáš, nar. 2. 2. 1945, 02944 Rabča, Hlavná 822, LV č. 6186/1
  Lovás Martin, rod. Lovás, nar. 1. 2. 1993, 02744 Tvrdošín, Medvedzie 124/9, LV č. 6494/1
  Domin Vendelín, rod. Domin, nar. 19. 12. 1963, 02944 Rabča, Hlavná 602, LV č. 1023/1
  Pitáková Apolónia, rod. Dominová, nar. 9. 2. 1936, 02944 Rabča, Gaceľovská 423, LV č.6178/1
  Bandíková Michaela, rod. Žmijovská, nar. 15. 11. 1988, 029 01 Vavrečka 280, LV č. 6157/1
  Brenkusová Mária, rod. Dominová, nar. 16. 8. 1964, 029 45 Rabčice 371, LV č. 6129/1
  Grancová Eva, rod. Sahuľová, Bc., nar. 21. 12. 1969, 02944 Rabča, Rabčická 346, LV č. 6203/1
  Miklušák Miroslav, rod. Miklušák, nar. 20. 8. 1955, 02944 Rabča, Hlavná 291, LV č. 6219/1
  Pienčák Ivan, rod. Pienčák, nar. 18. 11. 1979, 02945 Rabčice 495, LV č. 6341/1
  Jurášová Monika, rod. Kubíková, nar. 26. 10. 1970, 02944 Rabča, Hlavná 590, LV č. 6136/1
  Jagnešáková Mária, rod. Kubíková, nar. 18. 12. 1962, 02944 Rabča, Soľná 393, LV č. 6188/1
  Laštíková Margita, rod. Kubíková, nar. 2. 9. 1954, 029 01 Námestovo, Sama Chalupku 799/18,
  LV č. 6215/1
  Kvasniaková Ivana, rod. Kvasniaková, Mgr., nar. 17. 1. 1978, 02944 Rabča, Radová 482, LV č. 6132/1
  Pafčugová Margita, rod. Kvasniaková, nar. 24. 3. 1963, 02944 Trstená, J. Kráľa 707/3, LV č. 6240/1
  Koňarčík Jozef, rod. Koňarčík, nar. 1. 1. 1955, 027 44 Štefanov nad Oravou, Dolný Štefanov 68,
  LV č. 6154/1
  Koňarčík Pavol, rod. Koňarčík, nar. 1. 6. 1964, 02944 Rabča, Hlavná 569, LV č. 6141/1
  Koňarčík Vladimír, rod. Koňarčík, nar. 11. 11. 1968, 02944 Rabča, Adamovka 524, LV č. 6167/1
  Revajová Justína, rod. Pitáková, nar. 19. 2. 1926, 02944 Rabča, Adamovka 541, LV č. 6133/1
  Randjaková Anna, rod. Uramová, nar. 8. 8. 1951, 02944 Rabča, Hlavná 236, LV č. 6168/1
  Havrilová Juliana, rod. Uramová, nar. 14. 2. 1975, 028 01 Brezovica 225, LV č. 6241/1
  Valentová Emília, rod. Pilarčíková, nar. 11. 6. 1932, 917 00 Trnava, Jirásková 19, LV č. 6249/1
  Oghinciuc Peter, nar. 24. 3. 1961, 029 45 Rabčice 20, LV č. 6249/11
  Horvátová Margita, rod. Tyroľová, nar. 3. 5. 1927, 029 47 Oravská Polhora 55, LV č. 6249/13
  Hrubjaková Irena, rod. Kozáková, nar. 3. 12. 1953, 029 01 Námestovo, SNP 593/10, LV č. 6249/14
  Kozák Jozef, rod. Kozák, vl.č.181, nar. 17. 5. 1958, 02944 Rabča, Smreková 679, LV č. 6249/15
  Vevurková Marta, rod. Kozáková, nar. 28. 12. 1959, 029 01 Námestovo, Okružná 943/30, LV č. 6249/16
  Kozák Miroslav, rod. Kozák, nar. 18. 2. 1965, 02944 Rabča, Smreková 678, LV č. 6249/17
  Válečková Mária, rod. Tyrolová, Mudr., nar. 9. 2. 1958, 034 06 Ružomberok, Ľ. Štúra 6, LV č. 6249/18
  Pienčák Ľubomír, rod. Pienčák, nar. 25. 2. 1968, 029 46 Sihelné 216, LV č. 6249/19
  Adamčíková Janka, rod. Maťugová, nar. 16. 7. 1922, 02944 Rabča, Hlavná 497, LV č. 6249/2
  Budzeľ Marian, rod. Budzeľ, nar. 18. 8. 1974, 02944 Rabča, Rovňová 1163, LV č. 6249/3
  Kormanová Terézia, rod. Vorčáková, nar. 19. 4. 1931, 02944 Rabča, Javorová 114, LV č. 6249/4
  Skurcoňák Vladimír, rod. Skurcoňák, nar. 8. 10. 1963, 02944 Rabča, Mlynská 362, LV č. 6249/5
  Kudjaková Terézia, rod. Skurcoňáková, nar. 2. 1. 1955, 02944 Rabča, Radová 477LV č. 6249/6
  Skurcoňák Anton, nar. 24. 5. 1957, 02944 Rabča, Adamovka 534, LV č. 6249/7
  Vronková Margita, rod. Skurcoňáková, nar. 8. 9. 1950, 02944 Rabča, Radová 462, LV č. 6249/8
  Lubasová Margita, rod. Pilarčíková, nar. 15. 10. 1954, 029 01 Námestovo, Štefaniková 1063/94,
  LV č. 6249/9
  Kuriaková Anna, rod. Žitniaková, nar. 11. 12. 1940, 027 44 Tvrdošín, Medvedzie 128/5, LV č. 6092/1
  Čulová Helena, rod. Prisežňáková, nar. 11. 5. 1954, 02944 Rabča, Hlavná 622, LV č. 6126/1
  Kornhauserová Anna, rod. Prisenžňáková, nar. 30. 6. 1964, 02944 Rabča, Kostolná 864, LV č. 6097/1
  Pilarčík Miroslav, rod. Pilarčík, nar. 18. 2. 1967, 029 01 Námestovo, Slnečná 163/8, LV č. 6107/1
  Líšková Mária, rod. Paliderová, Ing., nar. 26. 9. 1970, 029 52 Babín 18, LV č. 6201/1
  Studenská Vlasta, rod. Slovíková, nar. 17. 11. 1949, 708 00 Ostrava 8 - Poruba,
  G.Klimenta 495, ČR, LV č. 6081/1
  Piták Peter, rod. Piták, nar. 25. 6. 1980, 029 45 Rabčice 191, LV č. 6246/1
  Piták Augustín, rod. Piták, nar. 26. 5. 1977, 02944 Rabča 564, LV č. 6094/1
  Piták Anton, rod. Piták, nar. 7. 6. 1950, 02944 Rabča, Adamovka 518, LV č. 6189/1
  Parížková Terézia, rod. Slovíková, nar. 12. 9. 1955, 029 01 Námestovo, Veterná 150/19, LV č. 6226/1
  Chudá Ľudmila, rod. Slovíková, nar. 15. 8. 1951, 028 01 Trstená, Západ 1056/12-5, LV č. 6161/1
  Mordel Ignác, rod. Mordel, Ing., nar. 5. 3. 1951, 02944 Rabča, Adamovka 536, LV č. 6153/1
  Labajová Anna, rod. Voreková, nar. 1. 1. 1948, 029 43 Zubrohlava, Nová Bobrovská 84, Lv č. 6237/1
  Adamčík Jozef, rod. Adamčík, nar. 10. 12. 1971, 02944 Rabča, Hlavná 581, LV č. 6124/1
  Kozák Daniel, rod. Kozák, nar. 14. 7. 1955, 02944 Rabča, Hlavná 681, LV č. 6163/1
  Bartkovjak Štefan, rod. Bartkovjak, nar. 23. 5. 1956, 02944 Rabča, Adamovka 542, LV č. 6131/1
  Bartkovjak Štefan, rod. Bartkovjak, nar. 23. 5. 1956, 02944 Rabča, Adamovka 542, LV č. 6130/1
  Vajdečková Elena, nar. 2. 10. 1959, 02944 Rabča, Rabčická 345, LV č. 6134/1
  Gallik Tomáš, rod. Gallik, nar. 20. 8. 1990, 029 47 Oravská Polhora 580, LV č.6456/1
  Zboňák Štefan, rod. Zboňák, nar. 27. 8. 1942, 02944 Rabča, Hlavná 271, LV č. 6182/1
  Girovská Anna, rod. Miklušáková, nar. 3. 5. 1951, 093 01 Vranov nad Topľou 1,
  1. mája 1220/25, LV č. 6114/1
  Vajdečková Mária, nar. 8. 7. 1962, 919 51 Špačince 30, LV č. 6208/1
  Miklušák Jozef, rod. Miklušák, nar. 7. 5. 1955, 02944 Rabča, Adamovka 552, LV č. 6196/1
  Žitňák Anton, rod. Žitňák, nar. 1. 1. 1941, 02944 Rabča, Hlavná 502, LV č. 6172/1
  Jendreas Anton, rod. Jendreas, nar. 30. 8. 1940, 02944 Rabča, Hlavná 610, LV č. 6223/1
  Kocúr Peter, rod. Kocúr, nar. 16. 5. 1979, 02901 Námestovo, Brezová 1568/13, LV č. 6373/1
  Miklušák Miroslav, rod. Miklušák, nar. 14. 12. 1978, 02944 Rabča, Hlavná 571, LV č. 6233/1
  Jagnešáková Božena, rod. Svetlošáková, nar. 28. 4. 1942, 029 43 Zubrohlava, Slanicka 39, LV č. 6118/1
  Zboroňová Oľga, rod. Revajová, nar. 10. 11. 1949, 02944 Rabča, Adamovka 550, LV č. 6113/1
  Portalová Helena, rod. Barnašová, nar. 1. 9. 1960, 02944 Rabča, Hlavná 620, LV č. 6120/1
  Žilka Patrik, rod. Žilka, nar. 20. 12. 1974, 02945 Rabča, Lánová 519, LV č. 6231/2
  Domin Pavol, rod. Domin, nar. 21. 9. 1975, 02944 Rabča, Hlavná 597, LV č. 6191/1
  Pilarčíková Jolana, rod. Dominová, nar. 11. 5. 1963, 02944 Rabča, Bystrá 341, LV č. 6123/1
  Hudeková Ľudmila, rod. Dominová, nar. 8. 11. 1965, 015 01 Veľká Čierna 22, LV č. 6195/1
  Kovaličková Margita, rod. Dominová, nar. 9. 6. 1967, 02944 Rabča, Adamovka 540, LV č. 6216/1
  Domin Milan, rod. Domin, nar. 18. 11. 1971, 02944 Rabča, Hlavná 833, LV č. 6212/1
  Dominová Martina, rod. Dominová, nar. 6. 2. 1992, 02944 Rabča, Hlavná 602, LV č. 6187/2
  Ratica Juraj, rod. Ratica, Ing., nar. 24. 10. 1962, 02944 Rabča, Riečna 859, LV č. 6109/1
  Ratica Juraj, rod. Ratica, Ing., nar. 24. 10. 1962, 02944 Rabča, Riečna 859, LV č. 6108/1
  Jašák Silvester, rod. Jašák, nar. 20. 12. 1979, 02944 Rabča, Hlavná 593, LV č. 6193/1
  Jašák Miroslav, rod. Jašák, nar. 15. 3. 1974, 02944 Rabča, Pod Magurou 1069, LV č. 6119/2
  Pienčak Jozef, rod. Pienčak, nar. 21. 2. 1969, 02944 Rabča, Hlavná 608, LV č. 6185/1
  Pienčák Štefan, rod. Pienčák, nar. 26. 6. 1943, 02944 Rabča, Adamovka 509, LV č. 6116/1
  Romaňák Ján, rod. Romaňák, nar. 9. 1. 1980, 02944 Rabča, Adamovka 555, LV č. 6297/1
  Skurcoňáková Ľudmila, rod. Grobarčíková, nar. 16. 3. 1950, 02944 Rabča, Pod Grapou 246,
  LV č. 6156/1
  Cubinková Jolana, rod. Tyrolová, nar. 2. 6. 1932, 029 47 Oravská Polhora 70, LV č. 6095/1
  Miklušák Peter, rod. Miklušák, nar. 17. 7. 1977, 02944 Rabča, Adamovka 553, LV č. 6137/1
  Revajová Marta, rod. Pilarčíková, nar. 17. 3. 1961, 02944 Rabča, Hlavná 614, LV č. 6221/1
  Pitáková Margita, rod. Dominová, nar. 20. 2. 1934, 02944 Rabča, Hlavná 596, LV č. 6244/1
  Štraus Dušan, rod. Štraus, nar. 14. 7. 1975, 02944 Rabča, Hlavná 595, LV č. 6210/1
  Žitňák Miroslav, rod. Žitňák, Ing.,PhD., nar. 17. 5. 1974, 951 21 Rišňovce 669, LV č. 6367/1
  Piták František, rod. Piták, nar. 20. 7. 1982, 02944 Rabča, Radová 475, LV č. 6218/1
  Pienčák Jozef, rod. Pienčák, nar. 28. 1. 1981, 02945 Rabčice 495, LV č. 6220/2
  Tyrol Dominik, rod. Tyrol, Ing., nar. 14. 7. 1988, 02944 Rabča, Hlavná 493, LV č. 6314/1
  Ganobčíková Janka, rod. Kvasniaková, nar. 24. 5. 1952, 029 62 Oravské Veselé 762, LV č. 6227/1
  Tyrol Lukáš, rod. Tyrol, Ing., nar. 16. 1. 1986, 02944 Rabča, Hlavná 493, LV č. 6088/2
  Barnašová Zdenka, rod. Bartkovjaková, nar. 10. 4. 1954, 02944 Rabča, Adamovka 546, LV č. 6217/1
  Bartkovjak Vladimír, rod. Bartkovjak, nar. 20. 4. 1963, 02944 Rabča, Hlavná 643, LV č. 6142/1
  Piták Vladimír, rod. Piták, Ing., nar. 24. 7. 1955, 02944 Rabča, Adamovka 539, LV č.6171/1
  Vorčáková Marta, rod. Pitáková, nar. 19. 11. 1957, 02944 Rabča, Adamovka 538, LV č. 6121/1
  Mordelová Anna, rod. Kubíková, nar. 30. 9. 1952, 02944 Rabča, Adamovka 536, LV č. 6238/1
  Zboroň Radoslav, rod. Zboroň, nar. 11. 6. 1982, 02944 Rabča, Radová 468, LV č. 6285/1
  Piták Jozef, rod. Piták, nar. 1. 5. 1979, 02944 Rabča, Hlavná 324, LV č. 6082/1
  Pilarčík Jozef, rod. Pilarčík, nar. 20. 5. 1956, 02944 Rabča, Adamovka 548, LV č. 6192/1
  Pilarčík Rastislav, rod. Pilarčík, Mgr., nar. 16. 11. 1975, 02944 Rabča, Adamovka 1222, LV č. 4928/1
  Adamčíková Marta, rod. Brišáková, nar. 18. 6. 1959, 02944 Rabča, Adamovka 533, LV č. 6234/1
  Adamčík Ján, rod. Adamčík, nar. 1. 1. 1954, 02944 Rabča, Adamovka 533, LV č. 6242/1
  Kozák Miroslav, rod. Kozák, nar. 9. 8. 1969, 02944 Rabča, Hlavná 576, LV č. 6084/1
  Čučka Jaroslav, rod. Čučka, nar. 14. 5. 1989, 02944 Rabča, Mlynská 351, LV č. 6086/2
  Vorčáková Jolana, rod. Vajdečková, nar. 21. 1. 1961, 02944 Rabča, Rabčická 409, LV č. 6205/1
  Zboňáková Paulína, rod. Vajdečková, nar. 6. 2. 1941, 02944 Rabča, Hlavná 242, LV č. 6199/1
  Zboňák Anton, rod. Zboňák, nar. 20. 2. 1933, 02944 Rabča, Hlavná 242, LV č. 6158/1
  Miklušák Marián, rod. Miklušák, adresa manželky: ul. Konečná 872, Rabča, nar. 1. 11. 1973
  02944 Rabča, Adamovka 526, LV č. 6228/1
  Voreková Mária, rod. Jančová, nar. 2. 4. 1945, 02944 Rabča, Gaceľovská 425, LV č. 6145/1
  Kornhauzerová Anna, rod. Belkotiaková, nar. 14. 9. 1953, 02944 Rabča, Hlavná 565, LV č. 6100/1
  Košútová Zdenka, rod. Belkoťáková, nar. 16. 7. 1970, 029 47 Oravská Polhora 680, LV č.6087/1
  Čučková Monika, rod. Ďubeková, nar. 17. 1. 1959, 02944 Rabča, Adamovka 514, LV č. 6160/2
  Pitáková Anna, rod. Zboroňová, nar. 7. 1. 1957, 02944 Rabča, Hlavná 567, LV č. 6098/2
  Štefaňák Martin, rod. Štefaňák, nar. 6. 11. 1984, 02944 Rabča, Hlavná 489, LV č. 6200/1
  Piták Anton, rod. Piták, nar. 7. 11. 1953, 02944 Rabča, Hlavná 567, LV č. 6169/1
  Ďubek Pavol, rod. Ďubek, nar. 29. 4. 1986, 02944 Rabča, Hlavná 748, LV č. 6135/1
  Ratica Milan, rod. Ratica, nar. 19. 8. 1967, 029 46 Sihelné 400, LV č. 6248/1
  Budzeľová Daniela, rod. Miklušáková, nar. 8. 1. 1975, 029 47 Oravská Polhora 38, LV č. 6151/1
  Bernaťáková Oľga, rod. Miklušáková, nar. 29. 3. 1965, 029 47 Oravská Polhora 48, LV č. 6093/1
  Žuffová Mária, rod. Miklušáková, nar. 29. 5. 1970, 029 43 Zubrohlava, Výhonová 545, LV č. 6102/1
  Adamčíková Jozefína, rod. Miklušáková, nar. 19. 6. 1941, 02944 Rabča, Gaceľovská 415, LV č.6165/1
  Floreková Alexandra, rod. Floreková, nar. 29. 1. 1992, 02944 Rabča, Hlavná 570, LV č.6230/2
  Miklušák Dominik, rod. Miklušák, adresa manželky: Rabča, Cigaňáková 66, nar. 12. 3. 1990 02947 Oravská Polhora 143, LV č. 6183/2
  Piták Ľudovít, rod. Piták, nar. 12. 7. 1966, 029 47 Oravská Polhora 493, LV č. 6117/1
  Holmiková Jana, rod. Brišáková, nar. 10. 6. 1966, 029 42 Bobrov, Vyšný Koniec 240, LV č.6149/1
  Brišák Antón, rod. Brišák, nar. 10. 12. 1964, 02944 Rabča, Pod Magurou 1042, LV č. 6104/1
  Kolčáková Terézia, rod. Brišáková, nar. 22. 3. 1970, 02944 Rabča, Pod Magurou 1043, LV č. 6174/1
  Brišák Tomáš, rod. Brišák, nar. 26. 1. 1986, 02944 Rabča, Radová 471, LV č. 6143/2
  Spuchláková Jolana, rod. Revajová, nar. 2. 10. 1956, 029 47 Oravská Polhora 322, LV č. 6175/1
  Ďubeková Janka, rod. Adamčíková, nar. 4. 9. 1931, 02944 Rabča, Hlavná 784, LV č. 6079/1
  Kocúrová Anna, rod. Ďubeková, nar. 21. 12. 1955, Rabča, Radová 449, LV č. 6079/2
  Ďubeková Ľudmila, rod. Belkoťáková, nar. 21. 11. 1957, 02944 Rabča, Hlavná 793, LV č. 6239/1
  Piták Štefan, rod. Piták, nar. 2. 7. 1967, 02944 Rabča, Hlavná 566, LV č. 6089/1
  Piták Peter, rod. Piták, nar. 25. 6. 1980, 029 45 Rabčice 191, LV č. 6245/1
  Kocúrová Eva, rod. Jagnešáková, nar. 22. 2. 1982, 02944 Rabča, Adamovka 523, LV č. 6179/1
  Djubeková Anna, rod. Djubeková, nar. 11. 4. 1958, 974 01 Banská Bystrica, Pieninska 6430/23, LV č.6099/1
  Mlynarčíková Jozefa, rod. Vorčáková, nar. 25. 11. 1943, 029 47 Oravská Polhora 562, LV č.6159/1
  Brišáková Marianna, rod. Žitňáková, nar. 17. 6. 1976, 02944 Rabča, Mokrá 1082, LV č. 6150/1
  Jagnešák Ľubomír, rod. Jagnešák, nar. 13. 5. 1959, 02944 Rabča, Adamovka 557, LV č. 6125/2
  Pajtová Helena, rod. Kozáková, nar. 5. 6. 1955, 02944 Rabča, Adamovka 508, LV č. 6224/1
  Vorčáková Jana, rod. Ďubašáková, nar. 18. 4. 1937, 029 46 Sihelné 330, LV č. 6085/1
  Kozáková Mária, rod. Kozáková, nar. 9. 1. 1989, 02944 Rabča, Adamovka 529, LV č. 6105/2
  Jagelka Anton, rod. Jagelka, nar. 19. 1. 1970, 02944 Rabča, Adamovka 513, LV č. 6206/1
  Hrubjaková Elena, rod. Adamčíková, nar. 12. 3. 1958, 02944 Rabča, Adamovka 515, LV č. 6106/1
  Šurinčík Jozef, rod. Šurinčík, nar. 27. 8. 1994, 02944 Rabča, Grúňanská 987, LV č. 6091/2
  Domiňáková Elena, rod. Pitáková, nar. 3. 2. 1961, 02944 Rabča, Kostolná 847, LV č. 6115/1
  Zboňák Ján, rod. Zboňák, nar. 26. 4. 1973, 02944 Rabča, Adamovka 515, LV č. 6235/1
  Zboňák Ján, rod. Zboňák, nar. 26. 4. 1973, 02944 Rabča, Adamovka 515, LV č. 6236/1
  Pacholský Jozef, rod. Pacholský, nar. 3. 4. 1941, 02944 Rabča, Hlavná 490, LV č. 6152/1
  Vnenčáková Mária, rod. Budzeľová, nar. 3. 9. 1931, 02944 Rabča, Hlavná 738, LV č. 6170/1
  Fabianová Oľga, rod. Tyrolová, nar. 21. 8. 1966, 029 01 Námestovo, Slnečná 166/24, LV č. 6247/1
  Kubasák Július, rod. Kubasák, nar. 23. 4. 1933, 02944 Rabča, Hlavná 498, LV č. 6190/1
  Bandik Ján, rod. Bandik, nar. 17. 7. 1970, 02944 Rabča, Hlavná 494, LV č. 6103/2
  Vorčáková Anna, rod. Pitáková, nar. 7. 9. 1949, 02944 Rabča, Adamovka 516, LV č. 6197/1
  Žitňáková Margita, rod. Tyrolová, nar. 2. 2. 1965, 02944 Rabča, Mlynská 357, LV č. 6211/1
  Pitáková Eva, rod. Pienčáková, nar. 26. 11. 1989, 02945 Rabčice 495, LV č. 6342/1
  Šimove Marcela, rod. Pienčáková, nar. 8. 3. 1974, 02801 Trstená, Československej armády 84, LV č.6313/1
  Chutňáková Janka, rod. Pacholská, nar. 19. 6. 1969, 02944 Rabča, Soľná 400, LV č. 6140/2
  Ľudma Štefan, nar. 31. 7. 1936, 029 47 Oravská Polhora 282, LV č. 6198/1
  Matušák Martin, rod. Matušák, nar. 29. 9. 1993, 029 41 Klin 370, LV č.6352/1
  Garaj Michal, rod. Garaj, nar. 13. 10. 1988, 02944 Rabča, Hlavná 108, LV č. 6213/2
  Škrková Adriána, rod. Pitáková, Mgr., nar. 15. 4. 1977, 02944 Rabča, Bystrá 336, LV č. 4282/1
  Piták Eugen, rod. Piták, nar. 20. 4. 1965, 02944 Rabča, Bystrá 337, LV č.3079/4
  Adamčík Ľudovít, rod. Adamčík, nar. 30. 4. 1955, 02944 Rabča, Radová 478, LV č. 315/1
  Kozák Daniel, rod. Kozák, nar. 30. 3. 1983, 02944 Rabča, Hlavná 499, LV č. 5436/1
  Kozák Miroslav, rod. Kozák, nar. 23. 4. 1987, 02944 Rabča, Hlavná 499, LV č.5437/1
  Cubinek Pavol, rod. Cubinek, nar. 19. 9. 1973, 029 47 Oravská Polhora 1047, LV č. 5018/1
  C-KN par. č. 17215 o výmere 4 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17236 o výmere 1 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17241 o výmere 1 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17357 o výmere 8 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17629 o výmere 1 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17176/2 o výmere 17 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17177/2 o výmere 8 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17178/3 o výmere 22 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17180/3 o výmere 15 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17180/4 o výmere 25 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17182/2 o výmere 6 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17187/2 o výmere 8 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17188/2 o výmere 11 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17193/2 o výmere 20 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17194/2 o výmere 21 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17199/2 o výmere 16 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17200/2 o výmere 6 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17201/2 o výmere 18 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17204/2 o výmere 18 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17205/2 o výmere 23 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17208/2 o výmere 22 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17209/2 o výmere 18 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17213/2 o výmere 58 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17213/3 o výmere 11 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17216/2 o výmere 49 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17219/2 o výmere 22 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17220/2 o výmere 18 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17221/2 o výmere 22 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17224/2 o výmere 21 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17225/2 o výmere 22 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17228/2 o výmere 9 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17229/2 o výmere 9 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17232/2 o výmere 9 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17233/2 o výmere 16 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17237/2 o výmere 21 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17240/2 o výmere 7 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17244/2 o výmere 18 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17245/2 o výmere 18 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17248/2 o výmere 18 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17249/2 o výmere 7 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17252/2 o výmere 10 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17254/2 o výmere 21 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17255/2 o výmere 36 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17256/2 o výmere 49 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17259/2 o výmere 18 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17260/2 o výmere 4 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17263/2 o výmere 17 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17264/2 o výmere 24 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17267/2 o výmere 43 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17268/2 o výmere 27 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17271/2 o výmere 20 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17272/2 o výmere 28 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17274/2 o výmere 53 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17277/2 o výmere 67 m2 ostatné plochy
  C-KN par. č. 17278/2 o výmere 31 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17281/2 o výmere 2 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17282/2 o výmere 28 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17283/2 o výmere 26 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17286/2 o výmere 26 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17287/2 o výmere 3 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17290/2 o výmere 13 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17291/2 o výmere 18 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17296/2 o výmere 19 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17297/2 o výmere 19 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17300/2 o výmere 19 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17301/2 o výmere 32 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17303/2 o výmere 61 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17306/2 o výmere 2 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17307/2 o výmere 17 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17310/2 o výmere 25 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17311/2 o výmere 14 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17314/2 o výmere 10 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17315/2 o výmere 34 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17319/2 o výmere 8 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17320/2 o výmere 8 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17323/2 o výmere 8 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17324/2 o výmere 17 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17327/2 o výmere 2 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17328/2 o výmere 17 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17331/2 o výmere 33 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17332/3 o výmere 57 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17335/2 o výmere 64 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17336/2 o výmere 23 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17339/2 o výmere 14 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17340/2 o výmere 36 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17345/2 o výmere 62 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17346/2 o výmere 37 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17351/2 o výmere 1 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17354/2 o výmere 10 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17355/2 o výmere 26 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17358/2 o výmere 2 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17358/3 o výmere 2 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17359/2 o výmere 2 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17359/3 o výmere 1 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17360/2 o výmere 1 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17360/3 o výmere 1 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17361/2 o výmere 21 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17361/3 o výmere 4 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17364/2 o výmere 20 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17367/2 o výmere 35 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17373/2 o výmere 46 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17374/2 o výmere 30 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17379/2 o výmere 23 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17380/2 o výmere 35 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17382/2 o výmere 26 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17386/2 o výmere 16 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17389/2 o výmere 2 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17390/2 o výmere 1 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17391/3 o výmere 23 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17392/3 o výmere 28 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17394/2 o výmere 20 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17396/2 o výmere 17 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17397/2 o výmere 9 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17400/2 o výmere 14 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17402/2 o výmere 19 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17403/2 o výmere 21 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17406/2 o výmere 25 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17407/2 o výmere 26 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17410/2 o výmere 19 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17411/2 o výmere 16 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17413/2 o výmere 21 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17415/2 o výmere 73 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17416/2 o výmere 10 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17417/2 o výmere 34 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17417/3 o výmere 15 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17418/2 o výmere 21 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17422/2 o výmere 1 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17423/2 o výmere 46 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17426/2 o výmere 42 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17427/2 o výmere 64 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17430/2 o výmere 20 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17431/2 o výmere 19 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17434/2 o výmere 18 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17435/2 o výmere 19 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17438/2 o výmere 20 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17439/2 o výmere 18 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17442/2 o výmere 19 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17443/2 o výmere 19 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17446/2 o výmere 18 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17447/2 o výmere 16 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17450/2 o výmere 20 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17451/3 o výmere 5 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17451/4 o výmere 3 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17454/2 o výmere 21 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17455/2 o výmere 21 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17458/2 o výmere 22 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17459/2 o výmere 46 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17462/2 o výmere 25 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17463/2 o výmere 24 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17466/2 o výmere 52 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17470/2 o výmere 84 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17471/2 o výmere 19 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17475/2 o výmere 16 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17476/2 o výmere 21 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17478/2 o výmere 6 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17481/2 o výmere 84 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17482/2 o výmere 49 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17483/2 o výmere 48 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17487/2 o výmere 26 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17488/2 o výmere 26 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17489/2 o výmere 33 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17493/2 o výmere 15 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17494/2 o výmere 20 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17497/2 o výmere 11 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17498/2 o výmere 94 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17501/2 o výmere 28 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17502/2 o výmere 18 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17505/2 o výmere 17 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17506/2 o výmere 16 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17509/2 o výmere 20 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17510/2 o výmere 2 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17515/2 o výmere 11 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17516/2 o výmere 18 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17518/2 o výmere 29 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17519/2 o výmere 26 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17521/2 o výmere 305 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17526/2 o výmere 13 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17527/2 o výmere 11 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17537/2 o výmere 16 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17538/2 o výmere 2 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17541/2 o výmere 9 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17542/2 o výmere 1 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17546/2 o výmere 18 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17547/2 o výmere 7 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17548/2 o výmere 14 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17551/2 o výmere 11 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17552/2 o výmere 28 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17557/2 o výmere 7 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17558/2 o výmere 3 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17564/2 o výmere 20 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17565/2 o výmere 21 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17568/2 o výmere 20 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17569/2 o výmere 20 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17572/2 o výmere 20 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17573/2 o výmere 36 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17575/2 o výmere 14 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17577/2 o výmere 11 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17578/2 o výmere 17 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17580/2 o výmere 17 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17581/2 o výmere 18 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17583/2 o výmere 18 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17584/2 o výmere 2 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17586/2 o výmere 2 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17587/2 o výmere 12 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17589/2 o výmere 12 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17590/2 o výmere 18 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17592/2 o výmere 19 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17593/2 o výmere 16 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17595/2 o výmere 16 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17596/2 o výmere 17 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17598/2 o výmere 17 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17599/3 o výmere 26 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17599/4 o výmere 8 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17601/3 o výmere 31 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17601/4 o výmere 8 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17602/2 o výmere 9 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17603/2 o výmere 3 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17603/3 o výmere 9 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17604/2 o výmere 24 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17604/3 o výmere 17 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17609/2 o výmere 11 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17612/2 o výmere 2 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17613/2 o výmere 5 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17616/2 o výmere 6 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17617/2 o výmere 16 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17622/2 o výmere 2 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17623/2 o výmere 16 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17628/2 o výmere 4 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17634/2 o výmere 4 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17635/2 o výmere 4 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17638/4 o výmere 2 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17639/4 o výmere 23 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17640/3 o výmere 23 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17641/2 o výmere 21 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17644/2 o výmere 21 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17645/2 o výmere 21 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17648/2 o výmere 25 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17649/2 o výmere 28 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17652/2 o výmere 24 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17653/2 o výmere 12 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17656/2 o výmere 22 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17657/2 o výmere 33 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17660/2 o výmere 25 m2 ostatné plochy
  C-KN par. č. 17661/2 o výmere 24 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17665/3 o výmere 57 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17668/2 o výmere 21 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17669/2 o výmere 2 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17671/2 o výmere 13 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17676/2 o výmere 2 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17677/2 o výmere 30 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17678/2 o výmere 18 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17681/2 o výmere 24 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17682/4 o výmere 6 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17682/5 o výmere 18 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17682/6 o výmere 18 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17685/2 o výmere 12 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17689/2 o výmere 48 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17692/2 o výmere 14 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17693/2 o výmere 4 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17694/2 o výmere 10 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17698/2 o výmere 15 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17700/2 o výmere 41 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17703/2 o výmere 8 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17704/2 o výmere 2 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17707/2 o výmere 18 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17708/2 o výmere 3 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17711/2 o výmere 12 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17712/2 o výmere 16 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17715/2 o výmere 15 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17716/2 o výmere 16 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17719/2 o výmere 26 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17720/2 o výmere 18 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17722/3 o výmere 1 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17723/3 o výmere 1 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17724/2 o výmere 18 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17731/2 o výmere 19 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 17732/2 o výmere 2 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17737/2 o výmere 15 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17738/2 o výmere 4 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17743/2 o výmere 18 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17744/2 o výmere 2 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17750/2 o výmere 17 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17751/2 o výmere 15 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17755/2 o výmere 33 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17757/2 o výmere 22 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17762/2 o výmere 20 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17763/2 o výmere 8 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17771/2 o výmere 21 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17772/2 o výmere 21 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 17781/2 o výmere 2 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 3545/75 o výmere 14 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 3657/61 o výmere 67 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 3657/62 o výmere 47 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 3657/63 o výmere 26 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 3975/49 o výmere 35 m2 trv. tráv. porast
  C-KN par. č. 3975/50 o výmere 36 m2 zast. plochy
  C-KN par. č. 3981/38 o výmere 24 m2 orná pôda
  C-KN par. č. 3981/39 o výmere 21 m2 ostatné plochy
  C-KN par. č. 3981/40 o výmere 53 m2 orná pôda
  ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Jozef Oselský, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, PhDr. Augustín Piták t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  19. Odkúpenie podielov od spoluvlastníkov na obec Rabča za cenu 1 € pod Ul. Konečná:
  Predávajúci:
  Labuda Jozef, nar. 28. 2. 1964, bytom Jánov, Litvínov, Gluchova 244/B
  Elena Pavlíčková, nar. 24. 1. 1967, bytom Dolné Lefantovce 88
  Margita Prisenžňáková, nar. 2. 8. 1951, bytom Oravská Polhora 107
  Tomčíková Mária, nar. 10. 5. 1952, bytom Rabča, Konečná 870
  Miklušáková Helena, nar. 18. 10. 1968, bytom Rabča, Pod mostom 311
  Štefaňáková Margita, nar. 6. 5. 1966, bytom Oravská Polhora 418
  Bandíková Júlia, nar. 28. 6. 1967, bytom Oravská Polhora 417
  Skurčáková Anna, nar. 10. 2. 1971, bytom Oravská Polhora 438
  Žitniak Štefan, nar. 24. 10. 1973, bytom Oravská Polhora 380
  Žitniak Ján, nar. 24. 10. 1973, bytom Oravská Polhora 380
  Žitniak Daniel, nar. 26. 5. 1978, bytom Oravská Polhora 438
  Gužiňáková Janka, nar. 8. 6. 1974, bytom Oravská Polhora 85
  Jaššák Jozef, nar. 21. 7. 1979, bytom Oravská Polhora 85
  Jaššák Michal, nar. 25. 1. 1985, bytom Oravská Polhora 85
  Jaššáková Valéria, nar. 29. 3. 1985, bytom Oravská Polhora 85
  Košút Jozef, nar. 21. 10. 1967 a manželka Košútová Ľubomíra, nar. 23. 11. 1971, obaja bytom Oravská Polhora 155
  Piták Miloš, nar. 12. 1. 1980, bytom Oravská Polhora 7
  Kovalíčková Mária, nar. 11. 2. 1965, bytom Veterná 157/8, Námestovo
  Kapitulčinová Terézia, nar. 22. 7. 1976, bytom Oravská Polhora 297
  Gužiňák Miroslav, nar. 10. 12. 1967 a manž. Janka Gužiňáková, nar. 8. 6. 1974, obaja bytom Rabča, Konečná 1120
  Biernat Rudolf, nar. 22. 5. 1966, bytom Nová Včelnice, Modřinova 304
  Fidrová Viera, nar. 13. 1. 1962, bytom Rabča, Hlavná 788
  Biernat Pavel, nar. 5. 8. 1969, bytom Nová Včelnice, Modřinova 485
  Turacová Emília, nar. 13. 8. 1944, bytom Rabča, Hlavná 441
  Balek Ján, nar. 20. 9. 1971, bytom Oravská Polhora 521
  Ďubašák Dávid, nar. 24. 9. 1989, bytom Sihelné 240
  parc. C-KN č. 16772/17 – zastavaná plocha o výmere 110 m2, parc. C-KN č. 16772/18 – zastavaná plocha o výmere 73 m2zapísané na LV č. 4726 na meno Labuda Jozef v 1/360-tin úč., Pavlíčková Elena v 1/360-tin úč.
  parc. C-KN č. 16772/12 – zastavaná plocha o výmere 299 m2 zapísaná na LV č. 4728 na meno Prisenžňáková Margita v 5/21-nin úč.
  parc. C-KN č. 16772/1 – zastavaná plocha o výmere 477 m2, parc. C-KN č. 16772/13 – zastavaná plocha o výmere 51 m2zapísané na LV č. 4727 na meno Prisenžňáková Margita v 1/16-tine; Tomčíková Mária v 1/16-tine úč.
  parc. C-KN č. 16772/9 – zastavaná plocha o výmere 31 m2, parc. C-KN č. 16772/10 – zastavaná plocha o výmere 113 m2 , parc. C-KN č. 16772/11 – zastavaná plocha o výmere 121 m2zapísané na LV č. 4729 na meno Miklušáková Helena v 1/98-mine úč.; Štefaňáková Margita v 1/98-mine úč.; Bandíková Júlia v 1/98-mine úč.; Skurčáková Anna v 1/98-mine úč.; Žitniak Štefan v 1/98-mine úč., Žitniak Ján v 1/98-mine úč.; Žitniak Daniel v 1/98-mine úč..
  parc. C-KN č. 16772/3 – zastavaná plocha o výmere 141 m2 zapísaná na LV č. 5360 na meno Gužiňáková Janka v 1/840-tine úč.; Jaššák Jozef v 1/840-tine úč.; Jaššák Michal v 1/840-tine úč.; Jaššáková Valéria v 1/840-tine úč.; Košút Jozef a manželka Ľubomíra Košútová v 7/48-mine úč.; Piták Miloš v 41/336-tin úč.;
  parc. C-KN č. 16772/5 – zastavaná plocha o výmere 73 m2, parc. C-KN č. 16772/8 – zastavaná pl. o výmere 76 m2zapísané na LV č. 5361 na meno Kovaličková Mária v 1/12-tine úč.
  parc. C-KN č. 16772/4 – zastavaná plocha o výmere 43 m2 zapísané na LV č. 5362 na meno Kapitulčinová Terézia v 29/30-tin úč.,
  parc. C-KN č. 16801/14 – zastavaná plocha o výmere 8 m2 zapísané na LV č. 2335 na meno Gužiňák Miroslav a manželka Janka Gužiňáková v BSM 1/1-nine úč.,
  parc. C-KN č. 16859/5 – zastavaná pl. o výmere 99 m2 zapísané na LV č. 5363 na meno Biernat Rudolf v 19/960-tin úč.; Fidrová Viera v 19/480-tin úč.; Biernat Pavel v 19/960-tin úč.
  parc. C-KN č. 16859/6 – zastavaná plocha o výmere 99 m2 zapísané na LV č. 4141 na meno Turacová Emília v 1/10-tina úč.; Balek Ján v 4/5-tiny úč.; Ďubašák Dávid v 1/10-tine úč.
  parcely C-KN č. 16801/11 a 16859/6 sú zamerané geometrickým plánom č. 41962249-134/2007 Ing. Jozef Revaj, Nám. A. Bernoláka dňa 5. 9. 2007.
  Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie medzi obcou ako kupujúcim a spoluvlastníkmi ako predávajúcimi 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov za cenu 1 € z dôvodu, že obec Rabča vysporiadava existujúcu miestnu komunikáciu do celku na obec. Obec Rabča uhradí náklady spojené s prevodom.
  UZNESENIE: Za hlasovali: Monika Adamčíková, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Jozef Oselský, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, PhDr. Augustín Piták t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0.
  Obec Rabča má 11 poslancov.

  C. Neschvaľuje

  1. Žiadosť Petra Briliaka, bytom Rabča, Soľná 391 za účelom osadenia garáže o výmere 18 m2 na parc. C-KN č. 4464/23 k. ú. obce Rabča z dôvodu, že poslanci obecného zastupiteľstva schválili, aby obec túto obecnú parcelu neprenajímala.
  2. Žiadosť Jána Iskerku a manželky Ľubomíry Iskerkovej, bytom Rabča, Soľná 391 za účelom osadenia garáže o výmere 15 m2 na parc. C-KN č. 4464/23 k. ú. obce Rabča vedľa už ich jestvujúcej garáže, ktorú majú riadne v prenájme od obce Rabča z dôvodu, že poslanci obecného zastupiteľstva schválili, aby obec túto obecnú parcelu neprenajímala.

  D. Doporučuje

  1. Poslanci odporučili schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Emílie Balákovej, bytom Rabča, Hlavná 243 za účelom zriadenia kozmetického salónu a to: obecný priestor: hlavná miestnosť – o výmere 5,93 m2 – za ročný nájom 124,629 €, WC o výmere 1,43 m2 za ročný nájom 30,054 € a chodba o výmere 0,88 m2 a 1,216 m2 za ročný nájom 44,051 €, čo činí ročný nájom celkom 198,73 €, ide o obecný priestor v obecnej budove vo vlastníctve obce Rabča LV č. 5327, postavenej na parc. C-KN č. 5035/2 k. ú. obce Rabča, LV č. 1283, na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.
  ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Jozef Oselský, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, PhDr. Augustín Piták t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  2. Poslanci odporučili schváliť zámer zameniť majetok obce Rabča na základe žiadosti Michala Gužíka a manželky Kataríny Gužíkovej, obaja bytom Rabča, Hlavná 78 a to:
  Zámenu časti obecnej parcely E-KN č. 2718 o výmere 153 m2 vedenej na LV č. 2829 na obec Rabča za podiel v parcele E-KN č. 2720 a 2719 vedené parc. E-KN č. 2719 na LV č. 6302 pod B5 v podiele ¼-tiny úč., čo predstavuje výmeru 103,5 m2 a parc. E-KN č. 2720 na LV č. 6303 pod B7 v podiele 3/16-tin úč., čo predstavuje výmeru 49, 125 m2 na meno Michal Gužík a Katarína Gužíková o celkovej výmere 152,6 m2 z dôvodu výstavby rodinného domu žiadateľov a dodržania osadenia rodinného domu v zmysle stavebného zákonana dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer zameniť majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.
  Monika Adamčíková, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Jozef Oselský, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, PhDr. Augustín Piták t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  3. Poslanci odporučili schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti JUDr. Miroslav Jagnešák a manželka Mária, rod. Kubíková, bytom Rabča, Soľná 393 za účelom osadenia garáže o výmere 19 m2 , prístrešku o výmere 2 m2 a garáže na vozík o výmere 8 m2 – ide o pozemok vo vlastníctve obce parc. C-KN č. 4464/17, LV č. 1283 priamo za ročný nájom vo výške 2,0746 €/m2/rok na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ. ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Jozef Oselský, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, PhDr. Augustín Piták t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  4. Poslanci odporučili schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Miroslava Masničáka a manželke Márie Masničákovej, bytom Rabča, Soľná 393 za účelom osadenia garáže o výmere 19 m2 , prístrešku o výmere 2 m2 a garáže na vozík o výmere 8 m2 – ide o pozemok vo vlastníctve obce parc. C-KN č. 4464/17, LV č. 1283 priamo za ročný nájom vo výške 2,0746 €/m2/rok na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ. ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Jozef Oselský, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, PhDr. Augustín Piták t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  obci
  5. Poslanci odporučili schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Lucie Pilarčíkovej, rod. Vorčákovej, bytom Rabča, Soľná 393 za účelom osadenia garáže o výmere 19 m2 na časti parc. C-KN č. 4464/17 a časti parcele C-KN č. 4464/18, garáže o výmere 19 m2 na parc. C-KN č. 4464/18 – ide o pozemky vo vlastníctve obce parc. C-KN č. 4464/17, a C-KN parc. č. 4464/18, LV č. 1283 priamo za ročný nájom vo výške 2,0746 €/m2/rok na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.
  ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Jozef Oselský, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, PhDr. Augustín Piták t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  6. Poslanci odporučili schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Petra Briliaka, bytom Rabča, Soľná 391 za účelom osadenia garáže o výmere 16 m2 na parc. C-KN č. 4464/20 (podľa vytýčenia č. 13) ide o pozemok vo vlastníctve obce parc. C-KN č. 4464/20, LV č. 1283 priamo za ročný nájom vo výške 2,0746 €/m2/rok na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.
  ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Jozef Oselský, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, PhDr. Augustín Piták t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  7. Aby obec Rabča vstúpila do jednania so spoluvlastníkmi pozemkov na parcelách E-KN č. 1564 – orná pôda o výmere 1592 m2 zapísaná na LV č. 4578 a parcela E-KN č. 1563/2 – orná pôda o výmere 180 m2 zapísaná na LV č. 3153 k. ú. obce Rabča, ktoré sa nachádzajú pri MŠ v Gaceli, aby tieto spoluvlastnícke podiely obec odkúpila za účelom vytvorenia nových parkovacích miest resp. rozšírenia ihriska, pričom obec Rabča má už vysporiadanú výmeru cca 644 m2.
  8. Na základe žiadosti Ignáca Kolčáka a Margity Kolčákovej, rod. Pilarčíkovej, bytom Rabča, Grúňanská 968 o odkúpenie pozemku parc. C-KN č. 15111/6 – TTP o výmere 44  m2 podľa geometrického plánu č. 17883369-046/2015 vyhotoveného Ing. Ferdinand Bolibruch a úradne overeného dňa 26. 8. 2015 nachádzajúceho sa v k. ú. obce Rabča z dôvodu, že predmetný pozemok užívajú a je súčasťou ich dvora. Poslanci schválili odpredaj obecných pozemkov parc. C-KN č. 15111/5 a parc. C-KN č. 15111/6 k. ú. obce Rabča vedené na LV č. 1283 za nasledovných podmienok:
  – žiadatelia si na vlastné náklady dajú vyhotoviť geometrickým plán, na ktorom budú odčlenené parcely, ktoré chcú odkúpiť od obce;
  – žiadatelia si na vlastné náklady dajú vyhotoviť znalecký posudok na pozemky, ktoré žiadajú od obce odkúpiť;
  – žiadatelia si na vlastné náklady dajú po schválení predaja vyhotoviť kúpno-predajnú zmluvu; po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku poslancom OZ títo opätovne
  prerokujú žiadosť o odpredaj obecných parciel a budú postupovať v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
  9. Na základe žiadosti Jozefa Pilarčíka a Dariny Pilarčíkovej rod. Sekulovej, bytom Rabča, Grúňanská 966 o odkúpenie pozemku parc. C-KN č. 15111/5 – TTP o výmere 42 m2 podľa geometrického plánu č. 17883369-046/2015 vyhotoveného Ing. Ferdinand Bolibruch a úradne overeného dňa 26. 8. 2015 nachádzajúceho sa v k. ú. obce Rabča z dôvodu, že predmetný pozemok užívajú a je súčasťou ich dvora. Poslanci schválili odpredaj obecných pozemkov parc. C-KN č. 15111/5 a parc. C-KN č. 15111/6 k. ú. obce Rabča vedené na LV č. 1283.
  za nasledovných podmienok:
  – žiadatelia si na vlastné náklady dajú vyhotoviť geometrickým plán, na ktorom budú odčlenené parcely, ktoré chcú odkúpiť od obce;
  – žiadatelia si na vlastné náklady dajú vyhotoviť znalecké posudky na pozemky, ktoré žiadajú od obce odkúpiť;
  – žiadatelia si na vlastné náklady dajú po schválení predaja vyhotoviť kúpno-predajné zmluvy; po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku poslancom OZ títo opätovne prerokujú žiadosť o odpredaj obecných parciel a budú postupovať v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí;
  10. Vzhľadom k zlým poveternostným podmienkam začať s asfaltovaním Ul. Grúňanskej v jarnom období. Ulica sa začne pripravovať v priebehu zimného obdobia na jarné asfaltovanie v r. 2016 v celej šírke s tým, že sa rozšíri o chodník a dažďovú kanalizáciu.

  E. Ruší

  1. Prijaté uznesenie č. 8/A/2015 z riadneho zasadnutia OZ obce Rabča zo dňa 21. 8. 2015 písm. B) ods. 4 v celom rozsahu v nasledovnom znení: „Zámenu pozemkov s obcou Rabča na základe žiadosti Michala Gužíka a manželky Kataríny Gužíkovej, bytom Hlavná 78, Rabča za časť v obecnej parcely č. 2718 o výmere 153 m2 k. ú. obce Rabča podľa priloženého návrhu za podmienky, že žiadatelia zamenia obci Rabča adekvátnu výmeru 153 m2 za pozemok v 1/1-nine pri obecnom pozemku.“ Za hlasovali: Monika Adamčíková, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Jozef Oselský, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, PhDr. Augustín Piták t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.

  F. Ukladá

  1. Poslancom Obecného zastupiteľstva obce Rabča vyjadriť sa a zaslať pripomienky k Programu rozvoja obce 2015 – 2022.
  Termín: do 13. 11. 2015; Zodpovedný: v texte
  2. Pozemkovému oddeleniu OcÚ Rabča začať s vysporiadaním Ul. Grúňanskej, tak aby bolo začaté najneskôr v termíne do 30. 11. 2015.
  Termín: do 30. 11. 2015; Zodpovedný: M. Fusková, pozemkové oddelenie OcÚ
  3. Pozemkovému oddeleniu OcÚ Rabča ukončiť nájomnú zmluvu s nájomcom p. Jánom Iskerkom a manželkou Ľubomírou Iskerkovou na obecnú parc. C-KN č. 4464/23 k. ú. obce Rabča, na ktorej majú umiestnenú garáž a to k termínu 31. 8. 2015 v zmysle riadne uzavretej nájomnej zmluvy s tým, že nájomcovia musia do uvedeného termínu garáž z obecného pozemku odstrániť.
  Termín: v texte; Zodpovedný: Mária Fusková, pozemkové oddelenie OcÚ
  obci
  4. Pozemkovému oddeleniu OcÚ Rabča na základe schválených prenájmov v zmysle zák. č. 138/1991 o majetku obcí vlastníkom bytov v bytovom dome č. 391, 392 a 393 na Ul. Soľná, ktorí už majú umiestnené garáže resp. iné drobné stavby na obecných parcelách na Ul. Soľná pri bytovom dome č. 391, 392 a 393 a doteraz s obcou Rabča nemali uzavretú riadnu nájomnú zmluvu a obci neplatili žiadny nájom za užívanie obecného pozemku, zapracovať do nájomnej zmluvy aj podmienky úhrady spätného užívania obecného pozemku s termínom od 1. 1. 2013.
  Termín: pri podpise nájomnej zmluvy; Zodpovedný: Mária Fusková, pozemkové oddelenie OcÚ
  5. Aby Obecný úrad v Rabči oboznámil bytové spoločenstvá bytových domov č. 391, 392 a 393 na Ul. Soľná so Zásadami prideľovania garáži a iných drobných stavieb na obecných pozemkoch obce Rabča na Ul. Soľná.
  Termín: do 30. 11. 2015; Zodpovedný: Mgr. Eva Grancová

  Ing. Július Piták, starosta obce

  Zapísal: Ing. Jozef Kovaliček, poslanec OZ a predseda návrhovej komisie.

  UZNESENIE č. 8/2015 z. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča 21. 8. 2015

  A. Berie na vedomie

  1. Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 12. 6. 2015 a 24. 7. 2015, ktorú predložila Mgr. Janka Prisenžňáková, hlavná kontrolórka obce Rabča.
  2. Informáciu starostu obce Rabča o jednaní zo dňa 20. 8. 2015 na základe námietky p. Antona Pitáka, bytom Rabča, Hlavná 567.

  B. Schvaľuje

  1. Návrhovú  komisiu v zložení: predseda: Bc. Jozef Oselský – členovia: Mgr. Gabriela Čulová a Ing. Pavol Jurčák, poslanci OZ.
  2. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča bez zmien.
  3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Rabča Mgr. Janky Prisenžňákovej
  na II. polrok 2015.
  4. Zámenu pozemkov s obcou Rabča na základe žiadosti Michala Gužíka a manželky Kataríny Gužíkovej, bytom Hlavná 78, Rabča za časť v obecnej parcely č. 2718 o výmere 153 m2 k. ú. obce Rabča podľa priloženého návrhu za podmienky, že žiadatelia zamenia obci Rabča adekvátnu výmeru 153 m2 za pozemok v 1/1-nine pri obecnom pozemku. 
  5. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností, podnetov a petícii v podmienkach obce Rabča s účinnosťou od 1. 9. 2015.
  6. Odpustenie nájmu pre Asociáciu športových Klubov Orava, Ľubomír Jagnešák, Rabča, Adamovka 558, IČO 42218381 na akciu Kasprof Security Liga dňa 26. 9. 2015 v Športovej hale v Rabči.
  7. Žiadosť Ing. Veroniky Jagelkovej, bytom Rabča, Adamovka 512 o schválenie priestorov v nadstavbe nad lekárňou v ObZS Rabča za účelom finančného sprostredkovania stavebného sporenia – ide o priestor v obecnej budove súp. č. d. 329, Ul. Rabčická, LV č. 1283 o výmere 52,21 m2 priamo za ročný nájom vo výške 1027,33 € na dohodnutý účel podľa  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Uvedený zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Rabča od 19. 6. 2015 do 6. 7. 2015. Poslanci prenájom obecného majetku schválili 3/5-tinovou väčšinou s tým, že nájomná zmluva so žiadateľkou bude uzavretá od 1. 9. 2015.
  ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Lubasová, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, t. j. 10 prítomných 10 poslancov; ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  8. Zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 7/2015 schválené OZ
  21. 8. 2015 v zmysle par. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších noviel, ktorým sa vykonáva zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2015 so súhlasom Obecného zastupiteľstva v Rabči, rozpočtovým opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov (viď príloha).
  9. Zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 8/2015 schválené OZ
  21. 8. 2015 v zmysle par. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších noviel, ktorým sa vykonáva zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2015 so súhlasom Obecného zastupiteľstva v Rabči, rozpočtovým opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov (viď príloha).
  10. Zmena rozpočtu CVČ, Hlavná 426, Rabča na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 1/2015 schválené OZ 21. 8. 2015 (viď príloha).
  11. Žiadosť MUDr. Silvia Letavayová – detskej lekárky ObZS Rabča, Kindermed, s.r.o., Rabča 331 o finančnú podporu pri rekonštrukcií toaliet pred deti a rodičov v ObZS Rabča s tým, že žiadateľka uskutoční komplexnú rekonštrukciu vstupnej chodby ambulancie, čakárne a priestorov ambulancie, spolu s ich novým zariadením na vlastné náklady cca 6000 € za predpokladu, že obec Rabča zabezpečí rekonštrukciu toaliet pre deti a rodičov v cene cca 4500 €. Poslanci súhlasia s predloženým pomerov nákladov. Obec zároveň umožní odpísanie rekonštrukcie z ceny nájomného v najbližších mesiacoch po rekonštrukcii a to po dobu 20 mesiacov zo sumy 4500 €, kde mesačný nájom predstavuje 224,47 €. Nájom bude odpustený po ukončení prác. Žiadateľka predloží vizualizáciu a rozpočet do konca budúceho týždňa na Obecný úrad v Rabči. Žiadateľka vstúpi priebežne do jednania s RABČAN, s.r.o. Rabča.
  12. Schvaľuje 5% spoluúčasť obce Rabča na projekt nakladania s biologickými odpadmi (nákup kompostérov, elektrické kompostovacieho zriadenia, drviča a osveta) v max. sume 8000 €, ktorý podáva Mikroregión Biela Orava.
  13. Hlavnej kontrolórke obce Rabča Mgr. Janke Prisenžňákovej v zmysle § 18 ods. 1) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení na jej žiadosť, že môže podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

  C. Volí

  1. Do rady školy ZŠ s MŠ, Rabčická 410 Rabča týchto poslancov:
  1. PhDr. Augustín Piták
  2. Ján Maťuga
  3. Mgr. Pavol Revaj
  4. Katarína Budzelová s účinnosťou od 21. 8. 2015.
  2. Do Rady školy CVČ, Hlavná 426, Rabča týchto poslancov:
  1. Mgr. Andrea Lubasová
  2. Mgr. Gabriela Čulová s účinnosťou od 21. 8. 2015.

  D. Neschvaľuje

  1. Žiadosť o dotáciu na rok 2015 pre Asociáciu športových Klubov Orava, Ľubomír Jagnešák, Rabča, Adamovka 558, IČO: 42218381 na športové aktivity vo výške 800 € na akciu Kasprof Security Liga dňa 26. 9. 2015 v Športovej hale v Rabči.
  2. Na základe žiadosti zriadenie Súkromnej základnej umeleckej školy HEURÉKA, ZŠ s MŠ Nová 361, 029 42 Bobrov v obci Rabča.

  E. Doporučuje

  1. Schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Jozefa Bugeľa a manželky Daniely Bugeľovej, bytom Rabča, Mlynská 355 za účelom osadenia garáže o výmere 19 m2 pri bytovom dome č. 393, Ul. Soľná, v ktorom vlastnia byt – ide o pozemok vo vlastníctve obce parc. CKN č. 4464/18, LV č. 1283 priamo za ročný nájom vo výške 2,0746 €/m2/rok na dobu určitú 1 rok na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.
  ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Lubasová, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, t. j. 10 prítomných 10 poslancov; ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  2. Aby Komisia ŽP, VP a výstavby prejednala žiadosť p. Margity Prisenžňákovej, bytom Oravská Polhora 107 a Marcely Mačincovej, bytom Konečná 870 odpredať časť obecného pozemku, ktorý sa nachádza pri rieke na parc. č. 6632 v dĺžke cca 154 m2 k. ú. obce Rabča, ktorý budú žiadateľky v budúcnosti využiť ako príjazdovú cestu k ich pozemkom. Komisia zároveň prizve na jednanie aj ostatných vlastníkov súvisiacich s obecným pozemkom.

  F. Ruší

  1. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Rabča schválené Obecným zastupiteľstvom obce Rabča dňa 19. 5. 2010 uznesením č. 5/2010.

  G. Odvoláva

  1. K dnešnému dňu doterajších členov za zriaďovateľa v Rade školy ZŠ s MŠ Rabčická 410 Rabča: PhDr. Augustína Pitáka, Ing. Karola Sahuľa, Mgr. Pavla Revaja a Katarínu Budzelovú.

  H. Ukladá

  1. Poslancom OZ, aby najneskôr do 10. 9. 2015 zaslali na Obecný úrad v Rabči svoje pripomienky resp. návrhy k cestovnému poriadku SAD LIORBUS a to pre linky, ktoré prechádzajú našou obcou a Obecný úrad v Rabči zverejni na stránke obce a oznámi v obecnom rozhlase, aby občania zaslali na Obecný úrad v Rabči v termíne do 10. 9. 2015 svoje pripomienky a návrhy k cestovným poriadkom.
  Termín: do 10. 9. 2015; Zodpovedný: poslanci OZ, OcÚ Rabča
  2. Komisii ŽP, VP a výstavby pripraviť návrh osadenia garáži pri Ul. Soľnej pri bytovom dome č. 391 v spolupráci s vlastníkmi bytov v termíne do 30. 10. 2015.
  Termín: do 30. 10. 2015; Zodpovedný: v texte
  3. Komisii ŽP, VP a výstavby zvolať spoluvlastníkov ulice Konečnej, aby sa vyjadrili a odsúhlasili vybavenie stavebného povolenia výstavbu Ul. Konečnej (asfaltovanie, dažďová kanalizácia).
  4. Aby Obecný úrad  Rabča urgoval odpoveď na Slovenskú správu ciest Dolný Kubín o opravu mostu cez rieku Polhoranku smerom na Sihelné, nakoľko je most v zlom technickom stave a na našu žiadosť o jeho opravu neodpovedali.
  Termín: do 31. 8. 2015; Zodpovedný: v texte
  5. Aby Obecný úrad Rabča vstúpil do jednania s Ing. Pavlíkom, Spoločný obecný úrad Zákamenné, sídlo Námestovo, ohľadne odstránenia zhoreniska Šašina a postupoval v zmysle stavebného zákona.
  Termín: do 15. 9. 2015; Zodpovedný: v texte
  6. Aby RABČAN, obecné služby Rabča vstúpil do jednania a pripravil splátkový kalendár pre MUDr. Jozefa Hornáka. V prípade, že bude dlžník dodržiavať splátkový kalendár OZ sa vráti k preriešeniu dlhu po roku.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: v texte
  7. Predsedom Komisií OZ predložiť do budúceho OZ návrh tajomníkov jednotlivých komisií.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: v texte
  8. Mgr. Margite Kvasničákovej začať s vybavovaním stavebného povolenia na Ul. Konečnú (asfaltovanie, dažďová kanalizácia).
  Ing. Július Piták, starosta obce Rabča, v. r.
  Zapísal: Bc. Jozef Oselský, poslanec OZ a predseda návrhovej a volebnej  komisie.

  UZNESENIE č. 8/B/2015

  z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča 21. 8. 2015

  A. Schvaľuje

  1. 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov Doplnok č. 2/2015 k VZN č. 60/2009 – Štatút obce Rabča. ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Lubasová, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, t. j. 10 prítomných 10 poslancov; ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  2. 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov Doplnok č. 4/2015 k VZN č. 54/2009 – o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabča. ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Lubasová, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, t. j. 10 prítomných 10 poslancov; ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  3. 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 – Povodňový plán záchranných prác obce Rabča spolu s pripomienkami. ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Lubasová, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, t. j. 10 prítomných 10 poslancov; ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  Ing. Július Piták, starosta obce Rabča, v. r.
  Zapísal(a): Bc. Jozef Oselský, poslanec OZ a predseda  návrhovej a volebnej komisie.

  UZNESENIE č. 7/2015 z. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča 24. 7. 2015

  A. Berie na vedomie

  1. Informácie starostu obce Rabča Ing. Júliusa Pitáka o stave a problémoch na kanalizácii v obci Rabča.
  2. Informácie starostu obce Rabča Ing. Júliusa Pitáka o štádiu príprav na vysporiadania Ul. Grúňanskej.

  B. Schvaľuje

  1. Návrhovú a volebnú komisiu v zložení: predseda: Ján Maťuga – členovia: Monika Adamčíková a Pavol Kobyliak, poslanci OZ.
  2. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča bez zmien.
  3. V rámci výzvy Ministerstva hospodárstva SR, kód výzvy KaHR-22VS-1501:
  a) predloženia žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu: „Obnova verejného osvetlenia obce Rabča“, korý je realizovaný obcou Rabča,
  b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
  c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
  4. Rozpočet projektu: „Obnova verejného osvetlenia obce Rabča“ v sume 276 468,32 € s DPH. ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Monika Adamčíková, Bc. Ľudmila Rešutíková, Mgr. Andrea Lubasová, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga, t. j. 6  z prítomných 6 poslancov; ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0.
  5. Aby Centrum voľného času, Hlavná 426, Rabča pripravilo štúdiu a zámer horolezeckej steny v športovej hale v Rabči.

  C. Ukladá

  1. Vedúcemu RABČAN, obecné služby p. Štefanovi Raticovi v prípade schválenia žiadosti o verejné osvetlenie, aby  demontované svietidla riadne zaevidoval, riadne uskladnil a v prípade potreby použil na ďalšie osvetlenie vedľajších a nových ulíc vvobci. Po demontáži  bude vedúci informovať poslancov o stave a počte demontovaných svietidiel.
  Termín: po schváleni žiadosti na verejné osvetlenie; Zodpovedný: v texte
  2. Tým poslancom, ktorí sa prihlásili na návštevu Wolfersheimu v Nemeckej spolkovej republike, aby bezodkladne oznámili na Obecný úrad v Rabči o aký druh ubytovania majú záujem: hotel, penzión alebo ubytovanie v rodine.
  Termín: najneskôr do 15. 8. 2015; Zodpovedný: v texte
  Zapísal(a): Ján Maťuga, poslanec(kyňa) OZ a predseda(kyňa) návrhovej komisie.

  UZNESENIE č. 6/2015 z. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča 12. 6. 2015

  A. Berie na vedomie

  1. Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 9. 4. 2015 a 15. 5. 2015, ktorú predložil Ing. Vladimír Briš, prednosta Obecného úradu v Rabči.
  2. Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Rabča za rok 2014, ktorú vykonal Ing. Igor Šramka, CA č. 609 dňa 11. 5. 2015.
  3. Vzdanie sa členstva p. Jána Adamčíka v Komisii kultúry v obci Rabča k 31. 5. 2015.
  4. Informáciu starostu obce o prihlásených poslancov OZ a zástupcov zložiek obce Rabča na družobnú návštevu do Wölfhersheimu v dňoch od 1. – 4. 10. 2015.
  5. Žiadosť Mgr. Lucie Tomovčíkovej, Rabča, Grúňanská 1262/156 o ukončenie nájomnej zmluvy na prenajaté priestory v priestoroch nad lekárňou, Rabčická 329, Rabča.
  6. Návrhy predsedu vlády SR, ktoré prezentoval na 26. sneme ZMOS.
  7. Rozbor hospodárenia obce Rabča za rok 2014.
  8. Rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ Rabča za rok 2014.
  9. Rozbor hospodárenia CVČ, Hlavná 426 Rabča za rok 2014.
  10. Rozbor hospodárenia RABČAN, obecné služby Rabča za rok 2014 s pripomienkami poslancov.
  11. Hospodársky výsledok RABČAN, s.r.o. Rabča za rok 2014 s pripomienkami poslancov.
  12. Žiadosť občanov z Ul. Konečná o urýchlenú nápravu Ul. Konečná a konštatuje, že v danej veci obec koná a ulica je zaradená medzi ulice, na ktoré sa bude robiť projekt. Uvedené už bolo schválené na OZ č. 5/2015 zo dňa 15. 5. 2015.
  13. Žiadosť o opätovne prehodnotenie rozhodnutia riaditeľstva ZŠ s MŠ Rabča o priestoroch pre výtvarný odbor ZUŠ I. Kolčáka v Námestove, elokované pracovisko Rabča na šk. rok 2015/2016 s tým, že táto situácia bude trvať len rok a vyučovací proces ZUŠ nebude narušený.
  14. Informácie starostu obce Rabča.

  B. Schvaľuje

  1. Návrhovú a volebnú komisiu v zložení: predseda: Ing. Jaroslav Jagnešák – členovia: Bc. Jozef Oselský a Ing. Pavol Jurčák, poslanci OZ.
  2. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča s navrhovanou zmenou.
  3. Záverečný účet obce Rabča a celoročné hospodárenie za rok 2014 bez výhrad (viď príloha).
  Za hlasovali: Bc. Ľudmila Rešutíková, Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga, t.j. 11 z prítomných 11 poslancov; ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
  4. Prebytok rozpočtu zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) upravený o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 426 225,30 €, ktoré sú zdrojom rezervného fondu.
  5. Na základe návrhu Komisie športu poskytnúť dotáciu pre Marián Oselský, Rabča, Hlavná 1131 vo výške 400 € z požadovanej sumy 800 € na rozvoj športových zručností a vedomostí u mladých hokejistov s tým, že dotácia bude riadne zúčtovaná do 15. 12. 2015 TJ Oravan Rabča.
  6. Aby atrakcie na odpust a Dni Rabče boli umiestnené tak ako doteraz pri ihrisku v Gaceli.
  7. Predĺženie termínu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rabča na roky 2015 – do roku 2022.
  8. Aby obec Rabča začala majetkovo-právne vysporiadavať Ul. Grúňanskú, ktorú zameral geodet Ing. Jozef Revaj, Hviezdoslavova 45, Námestovo dňa 20. 5. 2015 geometrickým plánmi č.: 41962249-63/2015 a č. 41962249-64/2015. Za hlasovali: Bc. Ľudmila Rešutíková, Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga, t.j. 11 z prítomných 11 poslancov; ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
  9. Odkúpenie podielov od spoluvlastníkov na obec Rabča za cenu 1 € pod novú ulicu
  Pri Luscoňovi:
  Predávajúci:
  Fidriková Anna, nar. , Rabča
  Garaj Emil, nar. , Rabča
  Garaj Ignác, nar. , Rabča
  Garaj Ľudovít, nar. , Rabča
  Garajová Margita, nar. , Rabča
  Gluštík Ľudovít, nar. , Rabča
  Gužíková Mária, nar. , Rabča
  Korman Vladimír, nar. , Rabča
  Luscoň Marián, nar. , Rabča
  Oselská Oľga, nar. , Rabča
  Ratulovská Anna, nar. , Rabča
  Sivka Štefan, nar.  a manželka Terézia Sivková, nar. , obaja Rabča
  Šurin Ján, nar. , Rabča
  parc. CKN č. 7319/4 – orná pôda o výmere 39 m2 zapísaná na LV č. 3407 na meno Garaj Ľudovít v ¼-tine úč., Gužíková Mária v ¼-tine úč.
  parc. CKN č. 7319/5 – orná pôda o výmere 37 m2 zapísaná na LV č. 3375 na meno Sivka Štefan a manželka Sivková Terézia v BSM v 1/9-tine úč.; Fidriková Anna v 2/3-tinách úč., Šurin Ján v 2/9-tin. úč.
  parc. CKN č. 7320/11 – TTP o výmere 49 m2 zapísaná na LV č. 4430 na meno Korman Vladimír v 1/6-tine úč., Garajová Margita v 3/16-tin úč., Garaj Emil v 3/16-tin úč., Garaj Ignác v 3/16-tin úč., Oselská Oľga v 1/12-tine úč., Ratulovská Anna v 3/16-tin úč.
  parc. CKN č. 7320/12 – TTP o výmere 174 m2 zapísaná na LV č. 3408 na meno Korman Vladimír v 5/144-tin úč., Garajová Margita v 9/128-min úč., Garaj Emil v 9/128-min úč., Garaj Ignác v 9/128-min úč., Oselská Oľga v 5/288-min úč., Garaj Ľudovít v 1/16-tin úč., Gužíková Mária v 1/16-tin úč., Gluštík Ľudovít v 1/6-tin úč., Sivka Štefan a manželka Sivková Terézia v BSM v 1/36-tin úč., Fidriková Anna v 1/6-tin úč., Šurin Ján v 1/18-min úč., Ratulovská Anna v 9/128-min úč.
  parc. CKN č. 7389/40 – orná pôda o výmere 132 m2 zapísaná na LV č. 2472 na meno Marián Luscoň v 1/1-nine úč.
  Všetky parcely sú zamerané geometrickým plánom č. 17883369-107/2014 Ing. Ferdinand Bolibruch 20. 1. 2015 – GEODET, Jozef Kupčulák – GEODET, Hattalova 341, Námestovo 
  20. 1. 2015, vyhotovil Ing. Ferdinand Bolibruch. Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie medzi obcou ako kupujúcim a spoluvlastníkmi ako predávajúcimi 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov za cenu 1 € s tým, že náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu uhradí obec Rabča. Za hlasovali: Bc. Ľudmila Rešutíková, Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga, t.j. 11 z prítomných 11 poslancov; ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
  10. Na návrh starostu týchto členov dozornej rady: Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Maťuga, Mgr. Andrea Lubasová, Jozef Balek, Alojz Spuchľák.
  Za hlasovali: Bc. Ľudmila Rešutíková, Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, t.j. 10 z prítomných 11 poslancov; ZDRŽAL SA – Pavol Kobyliak, t.j. 1 z prítomných 11 poslancov; PROTI – 0.
  11. Aby sa obec Rabča prihlásila do výzvy na verejné osvetlenie s projektom „Obnova verejného osvetlenia obce Rabča.“ ZA hlasovali: Bc. Ľudmila Rešutíková, Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga, t.j. 11 z prítomných 11 poslancov; ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
  12. Zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 6/2015 schválené OZ
  12. 6. 2015 v zmysle par. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších noviel, ktorým sa vykonáva zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2015 so súhlasom Obecného zastupiteľstva v Rabči, rozpočtovým opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov:
  Bežné výdavky / schválený / upravený / rozdiel / rozpočet:
  01.1.1.   Obec KZ 41 637005 Poplatky právnické / 2000,00 / 7000,00 / 5000,00
  04.5.1. Cestná doprava KZ 41 / 635006 Údržba ciest / 112000,00 / 107000,00 / -5000,00
  SPOLU: 114000,00 / 114000,00 / 0,00
  Presunom rozpočtových výdavkov sa celkové výdavky nemenia.
  13. Aby obec podala žiadosť na výzvu číslo III. Prezídia Policajného zboru 2015 o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly MV SR s názvom: „Zvýšenie bezpečnosti na cestách v obci Rabča“ s tým, že sa obec Rabča bude podieľať vo výške najmenej 5% z celkových predpokladaných výdavkov z vlastných zdrojov a to v sume: 840 €.

  C. Neschvaľuje

  1. Uzavretie nájomnej zmluvy medzi obcou Rabča a PD Magura Rabča na prenájom obecných parciel o celkovej výmere 212 m2 na parc. CKN č. 4992/110 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 84 m2 v podiele 10973/17280-tin úč., čo predstavuje 1,3 m2; parc. CKN č. 4992/111 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 507 m2 v podiele 166417/259200-tin úč., čo predstavuje 208,7 m2 a parc. CKN č. 4992/112 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 122 m2 v podiele 10973/17280-tin úč., čo predstavuje výmere 2,5 m2 za cenu 0,017 €/m2, čo je v prepočte 3,60 €/rok.
  2. Vypracovanie štúdie na oplotenie fontány a šachovnice na námestí v Rabči.
  3. Zatiaľ žiadosť MUDr. Jozefa Hornáka, Rabča, Bystrá 337 o odpustenie dlhu na dodávku tepla v priestoroch, v ktorých mal zriadenú stomatologickú ambulanciu v ObZS, Rabčická 330. Žiadosť bude opätovne prejednaná na budúcom OZ, kde sa k žiadosti po preverení nájomnej zmluvy vyjadrí hlavná kontrolórka obce Rabča.
  4. Žiadosti o udelenie výnimky v rámci VZN č. 2/2015 o poskytnutí jednorazového kolaudačného príspevku pri skolaudovaní nového rodinného domu vo výške 500 € pre: Anton Domiňák a manželka Lucia, Rabča, Mlynská 361; Tomáš Brišák a manželka Jana, Rabča, Radová 471; Dominika Sivková a manžel Tomáš, Rabča Hlavná 613.
  5. Zatiaľ Zásady postupu pri vybavovaní sťažností, podnetov a petícii v podmienkach obce Rabča s účinnosťou od 12. 6. 2015 s tým, že sa presunú na prejednanie do budúceho OZ.

  D. Doporučuje

  1. Schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Ing. Veroniky Jagelkovej, Adamovka 512, Rabča za účelom umiestnenia finančného sprostredkovania stavebného sporenia v obecnej budove nad lekárňou – ide o priestor v obecnej budove súp. č. d. 329, Ul. Rabčická, LV č. 1283 o výmere 52,21 m2 (miestnosť o výmere 45,22 m2 + časť soc. zariadenia 0,81 m2 a časť chodby + schodisko 6,18 m2) priamo za ročný nájom vo výške 1027,33 € na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ. Bc. Ľudmila Rešutíková, Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga, t.j. 11 z prítomných 11 poslancov; ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  2. Aby poslanci obecného zastupiteľstva dostávali kontrolu plnenia uznesení e-mailom ešte pred zasadnutím OZ.
  3. Aby pri návšteve Wölfhersheimu v SRN, boli poslanci obce Rabča a zástupcovia ostatných zložiek v obci, ubytovaní spoločne v jednom hoteli.

  E. Volí

  1. Na základe tajného hlasovania za hlavnú kontrolórku obce Rabča p.: Mgr. Janku Prisenžňákovú s nástupom do funkcie 1. 7. 2015 s úväzkom 0,25/mesiac.

  F. Ukladá

  1. Komisii ŽP, VP a výstavby prerokovať žiadosť Spoločenstva domu Soľná 392 o neprideľovaní ďalších garáží na Ul. Soľná pred bytovým domom 392.
  Termín: do 2 mesiacov; Z: PhDr. Augustín Piták, predseda komisie
  2. Komisii ŽP, VP a výstavby zvolať jednanie na tvárnosti miesta na základe ústnej žiadosti p. Margity Pindjakovej, Rabča, Vysoká 270 a preveriť jej spor so susedom Ing. Jaroslavom Jagnešákom.
  Termín: do budúceho OZ; Z: PhDr. Augustín Piták, predseda komisie
  3. Obecný úrad Rabča v spolupráci s obcou Sihelné požiadať Slovenskú správu ciest Dolný Kubín o opravu mostu cez rieku Polhoranku smerom na Sihelné, nakoľko je most v zlom technickom stave.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: OcÚ Rabča
  4. Aby Obecný úrad Rabča dal vypracovať predbežnú cenovú kalkuláciu na opravu mostu cez rieku Polhoranka v smere od baru MIMO na Ul. Pod Magurou.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: Mgr. Kvasničáková
  5. Aby Obecný úrad Rabča opätovne požiadal SSC, Dolný Kubín o vyznačenie priechov pre chodcov a to hlavne na ceste I. triedy, nakoľko ich vôbec nevidno.
  Termín: do budúceho OZ; Z: v texte
  6. Aby Obecný úrad Rabča opätovne preriešil možnosť odstránenia zhoreniska Šašiny (bývalého pohostinstva).
  Termín: do budúceho OZ; Z: v texte
  7. Mgr. Kvasničáková Margita preveriť, či bola zahrnutá výstavba brány za Kultúrnym domom v Rabči pri rekonštrukcii kultúrneho domu.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: v texte
  8. Vedúcemu RABČAN, obecné služby rozpísať do budúceho OZ, čo predstavuje v rozbore hospodárenia za rok 2014: všeobecné služby a všeobecný materiál.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: v texte
  9. RABČAN, obecné služby Rabča predložiť na budúce OZ zoznam všetkých dlžníkov na nájme obecného majetku vrátane bytov.
  Termín: v texte; Zodpovedný: v texte
  10. Konateľovi RABČAN, s.r.o. do budúceho OZ pripraviť:
  – spotrebu pitnej vody od r. 2010 do 31. 12. 2014
  – vyčísliť záväzky a pohľadávky organizácie ku koncu roka 2014
  – predložiť stav účtu
  – HV za rok 2014 predložiť podľa stredísk, tak ako bol predkladaný po minulé roky.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: v texte
  11. Hlavnej kontrolórke obce Rabča Mgr. Janke Prisenžňákovej preveriť a podať informáciu o uzavretej nájomnej zmluve medzi RABČAN, obecné služby Rabča a MUDr. Jozefom Hornákom, Rabča, Bystrá 337 na nebytové obecné priestory, ktoré mal v prenájme MUDr. Jozef Hornák do 30. 4. 2015 ako stomatologickú ambulanciu.
  Termín: v texte; Zodpovedný: v texte
  12. Prednostovi OcÚ pripraviť doplnok č. 1/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Rabča č. 2/2015 o poskytovaní jednorazového kolaudačného príspevku pri skolaudovaní nového rodinného domu na základe návrhov poslancov k Adamovke III.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: prednosta OcÚ
  13. Prednostovi OcÚ Ing. Vladimírovi Brišovi preposlať poslancom e-mailom do budúceho OZ Zásady postupu pri vybavovaní sťažností, podnetov a petícii v podmienkach obce Rabča
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: prednosta OcÚ
  14. Prednostovi OcÚ Ing. Vladimírovi Brišovi pripraviť návrh – doplnok č. 1/2015 k VZN obce Rabča č. 54/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zriadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabča pre materské školy zo sumy 7 € na 10 € a zverejniť ho na úradnej tabuli.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: prednosta OcÚ
  Ing. Július Piták, starosta obce
  Zapísal(a): Ing. Jaroslav Jagnešák, poslanec(kyňa) OZ a predseda(kyňa) návrhovej a volebnej komisie.

  UZNESENIE č. 5/2015 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča 15. 5. 2015

  A. Berie na vedomie

  1. Vzdanie sa členstva p. Ilony Pitákovej, bytom Rabča, Gaceľovská 1167/8 vo Finančnej komisii od 12. 4. 2015.
  2. Nesúhlasné stanovisko OR PZ, ODI, Dolný Kubín č. ORPZ-DK-ODI1-25-063/2015 zo dňa 7. 5. 2015 o zriadenie nového priechodu pre chodcov z Ul. Radová smerom k súp. č. d. 487 a to z dôvodu, že po oboch stranách komunikácie nie sú vybudované chodníky pre peších.
  3. Informáciu starostu obce o návšteve mesta Wölfersheimu v Nemecku, v rámci partnerskej spolupráce, v termíne od 1. 10. 2015, kde bude aj prezentácia našej obce na jarmoku – stánok. Organizáciu návštevy má na starosti Mgr. Janka Michaľáková.
  4. Informáciu zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 10. 4. 2015 vo veci preverenia legálnosti súťaže na dodávku uhlia na RABČAN, s.r.o. Rabča.
  5. Informácie Mgr. Lubasovej o jej pripravovaných aktivitách v obci Rabča pre deti, ktoré organizuje v spolupráci CVČ Námestovo, ZŠ s MŠ Rabča a CVČ Rabča.

  B. Schvaľuje

  1. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Mgr. Andrea Lubasová – členovia: PhDr. Augustín Piták a Pavol Kobyliak, poslanci OZ.
  2. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča s navrhovanou zmenou (s návrhom poslankyne Mgr. Lubasovej zaradiť do bodu programu aj bod „Prejednanie a schválenie rokovacieho poriadku činnosti komisií obecného zastupiteľstva.“
  3. Zmenu výberového konania na funkciu „Hlavný kontrolór obce Rabča“ na deň 12. 6. 2015 o 1630 hod. (piatok) s tým, že ostatné náležitosti ostávajú nezmenené.
  4. Zoznam ulíc: 1. Grúňanská; 2. Športovcov; 3. Konečná; 4. Radová; 5. Adamovka; 6. Mlynská; 7. Bystrá; 8. Krížna; 9. Nad riekou; 10. Šviderkova; 11. Vysoká; 12. Rovňová; 13. Osadská za účelom vypracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukcie miestnych komunikácii alebo vytvorenie nových ulíc nasledovne. Poradie nie je záväzné.
  5. Predložené návrhy obnovy obecných budov nasledovne: príprava projektov – ObZS a budovu štadióna TJ k.ú. obce Rabča.
  6. Rozpočet na „Multifunkčné ihrisko“ v k.ú. obce Rabča vo výške 114 076,87 € s DPH s podielom spoluúčasti obce Rabča vo výške 56% t.j. 64 118,07 € z rozpočtu obce Rabča.
  ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, Monika Adamčíková t.j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
  7. Aby obec Rabča uzavrela zmluvu o nájme na parc. CKN č. 614/6 – TTP o výmere 1173 m2 k.ú. obce Rabča, vedenú na LV č. 1493, podľa geometrického plánu č. 41962249-69/2015 zo dňa 5. 5. 2015 vyhotoveným GEODET, Ing. Jozef Revaj, Hviezdoslavova 45, Námestovo za účelom zriadenia multifunkčného ihriska s dobou prenájmu 20 rokov za 1 €/ročne.
  8. Žiadosť spoločnosti  BELLIDENTI, s.r.o., MDDr. Kristína Gašparová, Rabčická 330, 02944  Rabča, sídlo spoločnosti: Na Vynohrady 1, 91105 Trenčín o prenájom nebytového priestoru vo vlastníctve obce za účelom zriadenia stomatologickej ambulancie.
  Ide o priestor: v Obvodnom zdravotnom  stredisku v Rabči, Ul. Rabčická 330, vo vlastníctve obce Rabča LV č. 1283, na 1. poschodí, parc. CKN č. 5099/2, výmera priestoru: ambulancia – 13,09  m2, prechod k zubnému laboratóriu o výmere 18,59  m2, čakáreň – 24,91   m2, sociálne zariadenia 1/7-mina – 1,80 m2 a zádverie vstupná hala 1/14-nina – 6,97 m2 za cenu: ambulancia – 23,322 €/m2/rok a ostatná plocha 11,0084 €/m2/rok na dohodnutý účel.
  Podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení je obec povinná zverejniť zámer prenajať majetok obce najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Uvedený zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Rabča od 22. 4. 2015 do 7. 5. 2015.
  ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, Monika Adamčíková t.j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  9. Žiadosť MUDr. Magdaléna Šelianová, MDDr. Alexander Šelian, Hviezdoslavova 49, 02901 Námestovo o prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania zubnej ambulancie v obci Rabča. Ide o priestor nachádzajúci sa v obci Rabča, Ul. Rabčická 329, priestor Nadstavba nad lekárňou vo výmere 67,69   m2, zapísaná na LV č. 1283 na obec Rabča a to: miestnosť č. 1 o výmere 28,56  m2, miestnosť č. 2 o výmere 19,40   m2, miestnosť č. 3 o výmere 4,10  m2, sociálne zariadenie o výmere 5,5  m2, miestnosť č. 5 o výmere 5,4  m2, časť osc. zariadenia (1/5-tin) o výmere 0,81 m2 a časť chodby + schodisko (1/5-tina) o výmere 3,92 m2 za nájom vo výške 23,322 €/m2/rok za priestory ambulancie a 11,0084 €/m2/rok za sociálne zariadenie a chodbu na dohodnutý účel.  Podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení je obec povinná zverejniť zámer prenajať majetok obce najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Uvedený zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Rabča od 22. 4. 2015 do 7. 5. 2015.
  ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, Monika Adamčíková t.j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  10. Rozpočet na objekt SO 01 – oprava Obecnej hasičskej stanice (OHS) vo výške 59 992,06 € s DPH, ktorý sa upraví formou Dodatku č. 1/2015 k Zmluve o dielo č. 3/2015 medzi obcou Rabča a RABČAN, s.r.o. Rabča zo dňa 22. 1. 2015 na zhotovenie diela „Oprava OHS“.
  11. Rozpočet na objekt SO 02 – kotolňa, uhoľňa vo výške 25 983,34 € s DPH (znížený o sumu 9 743 €), ktorý sa upraví formou Dodatku č. 1/2015 k Zmluve o dielo č. 4/2015 medzi obcou Rabča a RABČAN, s.r.o. Rabča zo dňa 22. 1. 2015 na zhotovenie diela „Oprava SO 02 Kotolňa, uhoľňa, SO 03 Zdravotné stredisko“.
  12. Zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 5/2015 schválené OZ
  15. 5. 2015 v zmysle par. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších noviel, ktorým sa vykonáva zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2015 so súhlasom Obecného zastupiteľstva v Rabči, rozpočtovým opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov:
  Kapitálové výdavky / schválený / upravený / rozdiel / rozpočet:
  06.6.0. Rozvoj obcí KZ 41 635006 Oprava a údržba budovy Hasičskej stanice 50 000,00 / 86 000,00 / 36 000,00;
  04.5.1 Cestná doprava
  KZ 41 716 (príprava proj. dok. MK) 0,00 / 136 000,00 / 86 000,00
  Schválením rozpočtových výdavkov sa celkové výdavky zvyšujú o 86 000 €.

  C. Neschvaľuje

  1. Aby komisie obecného zastupiteľstva obce Rabča mali schválené rokovacie poriadky.
  2. Zatiaľ poskytnúť dotáciu na rok 2015 na základe žiadosti p. Mariána Oselského, bytom Rabča, Hlavná 1131 vo výške 800 € na rozvoj športových zručností a vedomostí mladých hokejistov s tým, že túto žiadosť do budúceho obecného zastupiteľstva prehodnotí športová komisia.

  D. Doporučuje

  1. Komisiám Obecného zastupiteľstva obce Rabča dodržiavať Štatút obce Rabča, hlavne v časti popisujúcej činnosť obecných komisií.
  2. Aby Obecný úrad v Rabči požiadal Coop Jednota, spotrebné družstvo Námestovo o možnosť zriadenia inzertnej tabule v priestoroch predajne Coop Jednota Supermarket 1-25 Rabča – Gaceľ.
  D. Ukladá
  1. Komisii športu prehodnotiť žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2015 p. Mariána Oselského, bytom Rabča, Hlavná 1131 vo výške 800 € na rozvoj športových zručností a vedomostí mladých hokejistov.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: Predseda Komisie športu, Ing. Jozef Kovaliček
  2. Poslancom Obecného zastupiteľstva obce Rabča v termíne do 31. 5. 2015 potvrdiť svoju účasť Mgr. Eve Grancovej na návšteve partnerského mesta Wölfersheim v dňoch od 1. – 4. 10. 2015.
  Termín: do 31. 5. 2015; Zodpovedný: poslanci OZ
  Zapísala: Mgr. Andrea Lubasová, poslankyňa OZ a predsedkyňa návrhovej komisie

  UZNESENIE č. 4/A/2015 z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča 9. 4. 2015
  A. Berie na vedomie

  1. Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 5. 3. 2015, ktorú predložil Ing. Vladimír Briš, prednosta Obecného úradu v Rabči.
  2. Zápisnicu zo zasadnutia Finančnej komisie a Komisie ŽP, VP a výstavby zo dňa 20. 3. 2015 k prístavbe ZŠ s MŠ pri kostole.
  3. Poďakovanie starostu obce Ing. Júliusa Pitáka za vykonanú prácu doterajšiemu hlavnému kontrolórovi obce Rabča JUDr. Dušanovi Kriškovi, ktorý abdikoval na svoju funkciu.
  4. Informácie starostu obce Ing. Júliusa Pitáka o možnosti rekonštrukcie obecného úradu.
  5. Informácie starostu obce Ing. Júliusa Pitáka o jednaní s poisťovňou Generali v Bratislave dňa 9. 4. 2015, ohľadne poistenia obecných budov.
  6. Informácie Ing. Anny Kornhauserovej riaditeľky ZŠ s MŠ Rabča o zápise do 1. ročníka a pripravovaných aktivitách školy.

  B. Schvaľuje

  1. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Mgr. Gabriela Čulová – členovia: Ing. Pavol Jurčák a Bc. Jozef Oselský, poslanci OZ.
  2. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča s navrhovanými zmenami.
  3. Nové Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v obci Rabča s účinnosťou od 9. 4. 2015.
  4. Novú kapitálovú rozpočtovú položku, ktorá sa týka rekonštrukcie Obecného úradu v Rabči a to nasledovne:
  717002 Rekonštrukcia a modernizácia 20 000 €
  716 Prípravná a proj. dokumentácia 10 000 €
  Schválením rozpočtových výdavkov sa celkové výdavky navyšujú o 30 000 €.
  ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Monika Adamčíková  t. j. 9 z prítomných 9 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
  5. Žiadosť Mgr. Martina Cubinka, bytom Rabča, Kožušníkova 773 o dotáciu na telocvičňu v obci Rabča na rok 2015 vo výške 400 € na športové aktivity, aktivity detí a mládeže, výchovu a vzdelávanie s tým, že dotácia bude riadne zúčtovaná do 15. 12. 2015 TJ ORAVAN Rabča.
  6. Výberové konanie na funkciu „Hlavný kontrolór obce Rabča“ v súlade so zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení s tým, že voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28. 5. 2015 s tým, že prihlášky môžu záujemcovia zaslať alebo doručiť na Obecný úrad v Rabči do 26. 5. 2015 do 15.00 hod.
  7. Na základe § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:
  a) s poukazom na § 2 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v otázke dovolenky starostu považuje za primerané uplatnenie Zákonníka práce (zák. č. 311/2001 Z. z. v platnom znení), že starosta má dovolenku v rovnakej výmere ako jemu podriadení zamestnanci v rovnakej vekovej skupine,
  b) na základe § 152 ods. 8 písm. c) Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v platnom znení – patrí starostovi stravné v rovnakej forme a v rovnakom rozsahu ako zamestnancom obecného úradu. Uvedené je potrebné zapracovať do Pracovného poriadku obce Rabča.
  8. Aby Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rabča 2015 – 2020 vypracoval prednosta Obecného úradu v Rabči Ing. Vladimír Briš.

  C. Doporučuje

  1. Vyhovieť žiadosti Jozef Vorčák a spol., Oravská Polhora 18 o doplnenie parciel a zmenu ÚP obce Rabča na základe poverenia ostatných vlastníkov novovytvorených parciel podľa geometrického plánu č. 37048201-139/2014 tieto parcely:
  – pôvodná parcela 826 a nové parcely č. 1878/73, 1878/74, 2570/17, 2570/18 a 2570/19; z pôvodnej parcely 827; 2570/16/15/14/13/12 bez zmeny (je v ÚP). Zmena ÚP – presun navrhovanej cesty mimo pôvodnej parcely 827 (nové 2570/12/13/14/15/16/.
  a geometrického plánu č. 37048201-140/2014 o tieto parcely:
  – pôvodná parcela 855 – nová parcela 2570/21
  – pôvodná parcela 852/2 – nové parcely 2570/20 a 2570/21
  – pôvodná parcela 856 – nové parcely 2570/20, 2570/21, 2570/23 a 2570/2 za podmienky, že ulica bude mať šírku 6 m a žiadosť sa bude riešiť v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona formou doplnku k ÚPD obce Rabča.
  2. Poslancom obecného zastupiteľstva predložiť Valnej hromade RABČAN, s.r.o. Rabča svoje návrhy na členov dozornej rady v RABČAN, s.r.o. Rabča.
  3. Schváliť zámer prenajať majetok obce na základe žiadosti BELLIDENTI, s.r.o., MDDr. Kristína Gašparová, Rabčická 330, 029 44 Rabča, sídlo spoločnosti: Na Vynohrady 1, 911 05 Trenčín o prenájom nebytového priestoru vo vlastníctve obce za účelom zriadenia stomatologickej ambulancie. Ide o priestor: v Obvodnom zdravotnom  stredisku v Rabči, Ul. Rabčická 330, vo vlastníctve obce Rabča LV č. 1283, na 1. poschodí, parc. CKN č. 5099/2, výmera priestoru: ambulancia – 13,09 m2, prechod k zubnému laboratóriu o výmere 18,59 m2, čakáreň – 24,91 m2, sociálne zariadenia 1/7-mina – 1,80 m2 a zádverie vstupná hala 1/14-nina– 6,97 m2 za cenu: ambulancia – 23,322 €/m2/rok a ostatná plocha 11,0084 €/m2/rok na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom obec je povinná zverejniť zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
  Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ. ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Monika Adamčíková  t. j. 9 z prítomných 9 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  4. Schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti MUDr. Magdaléna Šelianová, MDDr. Alexander Šelian, Hviezdoslavova 49, 029 01 Námestovo o prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania zubnej ambulancie v obci Rabča. Ide o priestor nachádzajúci sa v obci Rabča, Ul. Rabčická 329, priestor Nadstavba nad lekárňou vo výmere 67,69 m2, zapísaná na LV č. 1283 na obec Rabča a to: miestnosť č. 1 o výmere 28,56 m2, miestnosť č. 2 o výmere 19,40 m2, miestnosť č. 3 o výmere 4,10 m2, sociálne zariadenie o výmere 5,5 m2, miestnosť č. 5 o výmere 5,4 m2, časť osc. Zariadenia (1/5-tin) o výmere 0,81 m2 a časť chodby + schodisko (1/5-tina) o výmere 3,92 m2 za nájom vo výške 23,322 €/m2/rok za priestory ambulancie a 11,0084 €/m2/rok za sociálne zariadenie a chodbu na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom obec je povinná zverejniť zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ. ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová,  Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Monika Adamčíková  t. j. 9 z prítomných 9 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.

  D. Vymenúva

  1. Na základe zák. č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi za veliteľa Obecného hasičského zboru v Rabči p. Miroslava Pikoša, bytom Rabča, Pod grapou 249 a zástupcu veliteľa p. Martina Pitáka, bytom Rabča, Hlavná 598 po súhlase OR HZZ v Námestove zo dňa 9. 4. 2015 č. ORHZ-NO2-201/2015.

  E. Ukladá

  1. Finančnej komisie v obci Rabča preveriť legálnosť súťaže na dodávku uhlia na RABČAN, s.r.o. Rabča.
  Termín: 10. 4. 2015; Zodpovedný: Finančná komisia
  2. Konateľ RABČAN, s.r.o. Pavol Kobyliak predloží všetky doklady súvisiace so súťažou na dodávku uhlia.
  Termín: 10. 4. 2015 o 7.00 hod.; Zodpovedný: v texte
  3. Konateľovi RABČAN, s.r.o. Rabča Pavlovi Kobyliakovi, aby v termíne do 17. 4. 2015 písomne pripravil odpovede na zistené nedostatky Finančnou komisiou a Komisiou ŽP, VP a výstavby zo dňa 20. 3. 2015 k prístavbe ZŠ s MŠ pri kostole a predložil ich starostovi obce.
  Termín: do 17. 4. 2015; Zodpovedný: v texte
  4. Komisii ŽP, VP a výstavby v Rabči zvolať jednanie na Obecný úrad v Rabči za účasti žiadateľov Augustín Boldovják a manželka Bc. Anna Boldovjáková, bytom Rabča, Grúňanská 982 za účasti druhej strany a to p. Jozef Laštiak a manželka Marcela Laštiaková, obaja bytom Rabča, Grúňanská 1258 a František Somsedík a manželka Zuzana Somsedíková, obaja bytom Rabča, Grúňanská 1271.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: PhDr. Augustín Piták, predseda Komisie ŽP,VP a V
  5. Vedúcemu RABČAN, obecné služby Štefanovi Raticovi umiestniť tabuľu s nápisom: „Vstup na vlastnú zodpovednosť!!!“ na lávku cez rieku Polhoranka smerom k Magure.
  Termín: ihneď; Zodpovedný: v texte
  6. Vedúcemu RABČAN, obecné služby Štefanovi Raticovi vykonať osobnú obhliadku na mieste a zabezpečiť opravu a výmenu dosiek na lávke cez rieku Polhoranku; zabezpečiť výplň výtlkov na Ul. Športovcov, zabezpečiť návoz štrkodrvy smerom od lávky až po hlavný most na základe žiadosti p. Jozef Bubláka a spol., Pod Magurou 1119/58, Rabča.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: v texte
  7. Vedúcemu RABČAN, obecné služby Štefanovi Raticovi zistiť stanovisko statika k mostu cez rieku Polhoranka pri bare MIMO.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: v texte
  8. Vedúcemu RABČAN, obecné služby Štefanovi Raticovi vykonať osobnú obhliadku časti plochy od ZŠ k MŠ v Gaceli a zabezpečiť návoz podľa uváženia na zamokrenú časť.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: v texte
  9. Vedúcemu RABČAN, obecné služby Štefanovi Raticovi vykonať zabezpečiť umiestnenie oznamovacích tabúľ „Vstup do fontány na vlastné riziko!“ a na fontánu a šachovnicu umiestniť tabuľu s nápisom: „Pozor šmýka sa!“
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: v texte
  10. Aby Obecný úrad v Rabči požiadal SPF o odkúpenie resp. prenájom prístupovej cesty na pod Magurou, prípadne získania stanoviska, že parcela sa bude udržiavať ako ulica.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: prednosta OcÚ
  11. Prednostovi Obecného úradu v Rabči Ing. Vladimírovi Brišovi pripraviť návrh nájomnej zmluvy na ihrisko pri kostole s Cirkvou – Rímskokatolickým farským úradom v Rabči s minimálnou dobou prenájmu 10 rokov.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: v texte
  12. Mgr. Margite Kvasničákovej vyzvať firmu ORAVING, s.r.o., M. R. Štefánika 1833, 02601 Dolný Kubín ako realizátora o dodanie brán v zmysle projektu Revitalizácia centra obce Rabča – Námestie Gaceľ
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: v texte
  13. Mgr. Margite Kvasničákovej preveriť cez riadiaci orgán na projekt Revitalizácia centra obce Rabča – Námestie Gaceľ, či je možné vykonať oplotenie časti námestia – fontána a šachovnica (podlaha mramor) a to z dôvodu, že dochádza k častým úrazom detí a občanov.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: v texte
  Zapísal(a): Mgr. Gabriela Čulová,  poslankyňa OZ a predsedkyňa návrhovej komisie.

  UZNESENIE č. 4/B/2015 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča z 9. apríla 2015

  A. Schvaľuje

  1. 3/5-tinovou väčšinou prítomných poslancov Doplnok č. 1/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013 o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa.
  ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Monika Adamčíková  t. j. 10 z prítomných 10 poslancov;
  PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
  2. 3/5-tinovou väčšinou prítomných poslancov Doplnok č. 1/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 60/2009 Štatút obce Rabča.
  ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Monika Adamčíková  t. j. 10 z prítomných 10 poslancov;
  PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
  3. 3/5-tinovou väčšinou prítomných poslancov Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o poskytovaní jednorazového kolaudačného príspevku pri skolaudovaní nového rodinného domu.
  ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Monika Adamčíková t. j. 10 z prítomných 10 poslancov;
  PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
  Ing. Július Piták, starosta obce Rabča, v.r.
  Zapísal(a): Mgr. Gabriela Čulová, poslankyňa OZ a predsedkyňa návrhovej komisie

  UZNESENIE č. 3/A/2015 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča 5. 3. 2015

  A. Berie na vedomie

  1. Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 29. 1. 2015, ktorú predložil hlavný kontrolór obce Rabča, JUDr. Dušan Kriško.
  2. Informáciu o činnosti jednotlivých komisií Obecného zastupiteľstva obce Rabča.
  3. Koncepciu CVČ, Hlavná 426, Rabča, ktorú predložila Mgr. Andrea Lubasová.
  4. Žiadosť Karola Strýčka, Rabča o vybudovanie prístupovej cesty. OVS, a.s. Dolný Kubín plánuje výstavbu kanalizácie stoka „S1“ cez pozemky parc. č. 128, 374/2, 394/6, 395/3, 395/2 a 394/8, ktorá končí na farskej ceste a ide okolo p. Huráka. Žiada o zahrnutie do územného plánu, kadiaľ bude viesť kanalizácia, nech bude po tejto trase plánovaná prístupová cesta k týmto pozemkov. Ak v tejto časti bude v budúcnosti vybudovaná ulica, musí mať šírku 6 m, v opačnom prípade ju obec neprevezme do majetku obce.
  5. Informácie starostu obce Rabča Ing. Júliusa Pitáka o možnosti podania žiadosti na oteplenie hornej školy pri kostole na základe výzvy, ktorá by mala byť vyhlásená v mesiaci apríl 2015.
  6. Informáciu Ing. Kornhauserovej riaditeľky ZŠ s MŠ o vyčíslení nákladov na oteplenie hornej základnej školy pri kostole vo výške 32 tis. €.
  7. Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce Rabča JUDr. Dušana Krišku k termínu 31. 3. 2015.

  B. Schvaľuje

  1. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Ing. Jaroslav Jagnešák – členovia: Ján Maťuga a Monika Adamčíková, poslanci OZ.
  2. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča s navrhovanými zmenami.
  3. Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Rabča na rok 2015 vo výške bežných výdavkov 1 413 151 € a kapitálových výdavkov vo výške 12 000 € – rozpočtové opatrenie č. 1/2015, schválené OZ 5. 3. 2015 v zmysle par. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorým sa vykonáva zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2015 so súhlasom Obecného zastupiteľstva v Rabči, rozpočtovým opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov nasledovne – viď príloha.
  4. Zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 3/2015 schválené OZ
  5. 3. 2015 v zmysle par. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších noviel, ktorým sa vykonáva zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2015 so súhlasom Obecného zastupiteľstva v Rabči, rozpočtovým opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov – viď príloha.
  5. Odkúpenie podielov od spoluvlastníkov na obec Rabča za cenu 1 € pod novú ulicu
  Rozvoja:
  Predávajúci:
  Turacová Mária, bytom Mikulovice, Šumperk ČR
  Tyrol Jozef, bytom Rabča
  Spuchliaková Jolana, bytom Rabča
  Ferenčíková Marta, bytom Tvrdošín
  Tyrol František, bytom Brezno
  vorčáková Janka, bytom Rabča
  Pitáková Andrea, bytom Rabča
  Masničák Anton a manželka Margita Masničáková, bytom Rabča
  Romaňáková Marta, bytom Rabča
  Piták Ján, bytom Rabča
  Pňačková Marta, bytom Rabča
  Briliaková Anna, bytom Rabčice
  Barillová Mária, bytom Svidník
  Valentová Emília, bytom Trnava
  Pitáková Apolónia, bytom Rabča
  Pitáková Margita, bytom Rabča
  Domin Pavol, bytom Rabča
  Domin Milan, bytom Rabča
  Brenkusová Mária, bytom Rabčice
  Pilarčíková Jolana, bytom Rabča
  Hudeková Ľudmila, bytom Veľká Čierna
  Kovaličková Margita, bytom Rabča
  Mgr. Dominová Daniela, bytom Rabča
  Pilarčík Milan, bytom Martin
  Revajová Marta, bytom Rabča
  Revajová Justína, bytom Rabča
  Štraus Dušan, bytom Rabča
  Ing. Ratica Juraj a manželka Mária Raticová, bytom Rabča
  Pitáková Emília, bytom Rabčice
  Skurcoňáková Ľudmila, bytom Rabča
  Štefaňák Martin, bytom Rabča
  Tropeková Margita, bytom Sklabiná
  Mudr. Válečková Mária, bytom Liptovský Mikuláš
  Pienčák Jozef, bytom Rabčice
  Zboňák Anton a manželka Paulína Zboňáková, bytom Rabča
  Zboroňová Oľga, bytom Rabča,
  Girovská Anna, bytom Vranov nad Topľou
  Miklušák Jozef, bytom Rabča
  Vajdečková Mária, bytom Špačince
  Bernaťáková Oľga, bytom Oravská Polhora
  Véghová Justína, bytom Pohronský Ruskov
  Piták Anton, bytom Rabča
  Piták Jozef, Český Těšín
  Nodžáková Ľudmila, bytom Bobrov
  Piták Štefan, bytom Rabča
  Ratica Jozef, bytom Rabča
  Pitáková Jolana, bytom Oravská Polhora
  Ľudma Štefan, bytom Oravská Polhora
  MUDr. Djubeková Ľudmila, bytom Rabča
  Miklušák Miroslav, bytom Rabča
  Slovenský pozemkový fond so sídlom Bratislava 11, Búdková cesta 36, IČO: 17335345
  parc. CKN č. 2970/27 – TTP o výmere 347   m2, parc. CKN č. 2970/28 – TTP o výmere 344 m2 zapísaná na LV č. 4739 na meno Turacová Mária v 9/1600-tin úč., Tyrol Jozef v 1/16-tina úč., Spuchliaková Jolana v 1/16-tina úč., Ferenčíková Marta v 3/80-tina úč., Tyrol František v 3/80-tina úč.,vorčáková Janka v 3/800-tina úč., Pitáková Andrea v 1/16-tina úč.,
  parc. CKN č. 2970/30 – TTP o výmere 179   m2, parc. CKN č. 3005/29 – orná pôda o výmere 62 m2 zapísaná na LV č. 4741 na meno Masničák Anton a Margita v BSM v 10/49-tin úč., Romaňáková Marta v 59/2352-jin úč.
  parc. CKN č. 2970/31 – TTP o výmere 341 m2 zapísaná na LV č. 4741 na meno Piták Ján v 1/80-tine úč., Pňačková Marta v 1/80-tina úč., Briliaková Anna v 1/224-tin úč., Romaňáková Marta v 1/224-tin úč.
  parc. CKN č. 2970/32 – TTP o výmere 354 m2 zapísaná na LV č. 4743 na meno Tyrol Jozef v 1/24-tina úč., Spuchliaková Jolana v 1/24-tina, Barillová Mária v 1/8-mine úč., Pitáková Andrea v 1/24-tine. úč.
  parc. CKN č. 2970/34 – TTP o výmere 65 m2 zapísaná na LV č. 4744 na meno Valentová Emília v 7/300-tin úč., Pitáková Margita v 1/15-tin úč., Pitáková Apolónia v 1/15-tina úč., Domin Pavol v 1/105-tin úč., Domin Milan v 1/105-tin úč., Brenkusová Mária v 1/105-tin úč., Pilarčíková Jolana v 1/105-tin úč., Hudeková Ľudmila v 1/105-tin úč., Kovaličková Margita v 1/105-tin úč., Dominová Daniela v 1/105-tin úč., Pilarčík Milan v 7/300-tiny úč.
  parc. CKN č. 2970/35 – TTP o výmere 65 m2 zapísaná na LV č. 4745 na meno Valentová Emília v 7/600-tin úč., Pitáková Apolónia v 1/30-tin úč., Pitáková Margita v 1/30-tine úč., Domin Pavol v 1/210-tin úč., Domin Milan v 1/210-tin úč., Brenkusová Mária v 1/210-tin úč., Pilarčíková Jolana v 1/210-tin úč., Hudeková Ľudmila v 1/210-tin úč., Kovaličková Margita v 1/210-tin úč., Dominová Daniela v 1/210-tin úč., Pilarčík Milan v 7/600-tin úč., Revajová Marta v 1/24-tin úč.
  parc. CKN č. 2970/37 – TTP o výmere 267   m2, parc. CKN č. 2970/38 – TTP o výmere 225 m2 zapísaná na LV č. 4746 na meno Pitáková Margita v 1/60-tina úč., Pitáková Apolónia v 1/60-tina úč., Revajová Justína v 2/27-min úč., Štraus Dušan v 4/45-tin úč., Domin Pavol v 167/1350-tin úč.,vorčáková Janka v 2/675-tin úč.
  parc. CKN č. 3005/26 – orná pôda o výmere 53 m2 zapísaná na LV č. 4747 na meno Ratica Juraj a manželka Mária Raticová v BSM v 5225/22764-tin úč., Pitáková Emília v 1045/22764-tin úč., Romaňáková Marta v 1045/45528-min úč.
  parc. CKN č. 3005/27 – orná pôda o výmere 181 m2 zapísaná na LV č. 4748 na meno Skucoňáková Ľudmila v 27/400-tin úč., Štefaňák Martin v 189/800-tin., Tropeková Margita v 81/1600-tin úč., Romaňáková Marta v 19/800-tin úč.
  parc. CKN č. 3005/32 – orná pôda o výmere 132 m2 zapísaná na LV č. 4750 na meno Valečková Mária v 1/1440-tin úč., SR-SPF v 241/480-tin úč.
  parc. CKN č. 3005/33 – orná pôda o výmere 68 m2 zapísaná na LV č. 4751 na meno Pienčák Jozef v ¼-tine úč.,
  parc. CKN č. 3700/10 – TTP o výmere 475 m2 zapísaná na LV č. 4752 na meno Zboňák Anton v 1/120-tina úč., Zboňáková Paulína v 1/120-tina úč., Zboroňová Oľga v 1/3-tine úč.
  parc. CKN č. 3700/14 – TTP o výmere 79 m2 zapísaná na LV č. 4753 na meno Girovská Anna v 1/18-tina úč., Miklušák Jozef v 1/18-tina úč., Vajdečková Mária v 1/18-tina úč.
  parc. CKN č. 3700/16 – TTP o výmere 196 m2 zapísaná na LV č. 4754 na meno Bernaťáková Oľga v 5/96-tin úč.
  parc. CKN č. 3700/17 – TTP o výmere 175   m2, parc. CKN č. 3811/2 – zastavaná plocha o výmere 13  m2, parc. CKN č. 3813/2 – zastavaná plocha o výmere 5 m2 zapísaná na LV č. 4755 na meno Véghová Justína v 1/12-tine úč., Piták Anton v 2/12-tinách úč., Piták Jozef v 1/12-tine úč., Nodžáková Ľudmila v 1/12-tine, Piták Štefan v 1/8-mine úč., Romaňáková Marta v ¼-tine úč.
  parc. CKN č. 3700/18 – TTP o výmere 5 m2 zapísaná na LV č. 4756 na meno Piták Anton v 119/240-tina úč., Ratica Jozef v 1/24-tina úč., Romaňáková Marta v 7/192-jine úč.
  parc. CKN č. 3813/3 – zastavaná plocha o výmere 171  m2, parc. CKN č. 3813/4 – zastavaná plocha o výmere 51 m2 zapísaná na LV č. 4757 na meno Piták Anton v 119/240-tin úč., Romaňáková Marta v 7/192-jin úč.,
  parc. CKN č. 3813/5 – zastavaná plocha o výmere 4 m2 zapísaná na LV č. 4758 na meno Ľudma Štefan v 7/1728-min úč., Pienčák Jozef v 1/1024-tin úč., Pitáková Jolana v 7/1728-min úč., Djubeková Ľudmila v 1/64-tin úč.
  parc. CKN č. 3700/12 – TTP o výmere 62  m2, parc. CKN č. 3700/15 – TTP o výmere 68 m2 zapísaná na LV č. 3090 na meno SPF v 1/12-tina úč.
  parc. CKN č. 3700/11 – TTP o výmere 83  m2, parc. CKN č. 3700/13 – TTP o výmere 80 m2 zapísaná na LV č. 3089 na meno Miklušák Miroslav v 1/1-nine úč.
  Parcely sú zamerané geometrickým plánom č. 41962249-41/2007 vyhotovený Ing. Jozef Revajom 12. 7. 2007.
  Obecné zastupiteľstvoschválilo odkúpenie medzi obcou ako kupujúcim a spoluvlastníkmi ako predávajúcimi 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov za cenu 1 € z dôvodu, že obec Rabča vysporiadava pozemky pod miestnu komunikáciu novú ulicu Rozvoja pre ďalšiu plánovanú výstavbu a infraštruktúru k. ú. obce Rabča s tým, že náklady spojené s prevodom uhradí obec. ZA hlasovali: Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Jozef Oselský, Ing. Pavol Jurčák, Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Monika Adamčíková, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ján Maťuga, Ing. Jozef Kovaliček t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  6. Náplne práce predložených predsedami komisií: Komisia ŽP, verejného poriadku a výstavby, Komisia na ochranu verejného záujmu, Komisia finančná, Komisia sociálna a bytová, Komisia kultúry, Komisia športu – viď príloha.
  7. Žiadosti o dotácie obce Rabča na rok 2015
  Na základe návrhu športovej komisie o schválenie dotácie na rok 2015 nasledovne:
  Vladimír Iskierka, Rabča, Hlavná 630
  Dotáciu na rok 2015 vo výške 2 500 € za podmienky, že dotácia bude riadne zúčtovaná do
  15. 12. 2015 TJ Oravan Rabča.
  TJ Oravan Rabča, Miroslav Adamčík, predseda, IČO: 142220156
  Dotáciu na rok 2015 vo výške 33 000 € za podmienky, že dotácia bude riadne zúčtovaná do 20. 12. 2015 obci Rabča.
  Spojený florbalový klub Rabča a Or. Polhora, IČO: 42385784, Oravská Polhora 332
  Dotáciu na rok 2015 vo výške 3 000 € za podmienky, že dotácia bude riadne zúčtovaná do
  20. 12. 2015 obci Rabča.
  Juraj Maxa, Rabča
  Dotáciu na rok 2015vovýške 500 € s tým, že dotácia bude riadne zúčtovaná do 15. 12. 2015 TJ Oravan Rabča.
  Milan Tisoň, Rabča
  Dotáciu na rok 2015 vo výške 500 € za podmienky, že dotácia bude riadne zúčtovaná do
  15. 12. 2015 TJ Oravan Rabča.
  Jozef Tvarožek, Rabča
  Dotáciu na rok 2015 vo výške 850 € za podmienky, že dotácia bude riadne zúčtovaná do
  15. 12. 2015 TJ Oravan Rabča.
  8. Žiadosti o finančný príspevok obce Rabča na rok 2015
  Na základe návrhu kultúrnej komisie o schválenie finančného príspevku na rok 2015 nasledovne:
  Základná organizácia – Jednota dôchodcov Rabča
  Finančný príspevok na rok 2015 vo výške 1 600 € za podmienky, že príspevok bude riadne zúčtovaný do 15. 12. 2015.
  Katarína Budzelová, Rabča
  Zakúpenie klávesového nástrojavovýške 1100 € pre obec Rabča s tým, že nástroj bude využívaný v obci Rabča, ZŠ s MŠ a CVČ Rabča.
  Ján Adamčík, vedúci kultúry Rabča
  Zakúpenie mixu a mikrofónov na ozvučenie nástrojov dychovej hudby Rabčianka vo výške 2 500 €.
  9. Predložený rozpočet OHS, konateľom RABČAN, s.r.o. Rabča, Pavlom Kobyliakom na OHS (obecnú hasičskú stanicu)vovýške Zdravotné stredisko 14 919,48 € s DPH, Kotolňa – uhoľňa 62 508,56 € s DPH a Oprava OHS 151 587,42 € s DPH.
  10. Nájomnú zmluvu medzi obcou Rabča a OVS, a.s. Dolný Kubín na prenájom kanalizácie v časti Nad ihriskom a na Ul. Radovej za cenu 1 €/rok so zapracovanými podmienkami obce Rabča schválenými Obecným zastupiteľstvom obce Rabča 30. 10. 2014 č. uz. 7/2014 písm. D, ods. 6).
  11. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Rabčice o poskytnutie finančného sponzorstva vo výške 250 € z rozpočtu obce Rabča na oslavy: 360-tého výročia založenia katolíckej farnosti v Rabčiciach a 200-tého výročia kostola Všetkých svätých v Rabčiach v r. 2016.
  12. Vstup obce Rabča za člena do Regiónu Beskydy, z. p. o. so sídlom: 01001 Žilina, Námestie obetí komunizmu 1.
  13. Aby sa výberové konanie na miesto riaditeľa CVČ, Hlavná 426, Rabča prejednalo v marci 2016.
  14. Zakúpenie o položenie rúr cca 30 ks s priemerom 1000 mm s vyústením do rieky na cintoríne formou elektronického trhoviska.
  15. Plat starostu Ing. Júliusa Pitáka v zmysle § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. v platnom znení, vo výške 40 % s účinnosťou od 9. 3. 2015. 

  C. Neschvaľuje
  1. Odkúpenie podielov od spoluvlastníkov na obec Rabča za cenu 1 € pod novú ulicu
  Pri Luscoňovi:
  Predávajúci:
  Fidriková Anna, bytom Rabča
  Garaj Emil, bytom Rabča
  Garaj Ignác, bytom Rabča
  Garaj Ľudovít, bytom Rabča
  Garajová Margita, bytom Rabča
  Gluštík Ľudovít, bytom Rabča
  Gužíková Mária, bytom Rabča
  Korman Vladimír, bytom Rabča
  Luscoň Marián, bytom Rabča
  Oselská Oľga, bytom Rabča
  Ratulovská Anna, bytom Rabča
  Sivka Štefan a manželka Terézia Sivková, obaja bytom Rabča
  Šurin Ján, bytom Rabča
  parc. CKN č. 7319/4 – orná pôda o výmere 31 m2 zapísaná na LV č. 3407 na meno Garaj Ľudovít v ¼-tine úč., Gužíková Mária v ¼-tine úč.
  parc. CKN č. 7319/5 – orná pôda o výmere 30 m2 zapísaná na LV č. 3375 na meno Sivka Štefan a manželka Sivková Terézia v BSM v 1/9-tine úč.; Fidriková Anna v 2/3-tinách úč., Šurin Ján v 2/9-tin. úč.
  parc. CKN č. 7320/11 – TTP o výmere 40 m2 zapísaná na LV č. 4430 na meno Korman Vladimír v 1/6-tine úč., Garajová Margita v 3/16-tin úč., Garaj Emil v 3/16-tin úč., Garaj Ignác v 3/16-tin úč., Oselská Oľga v 1/12-tine úč., Ratulovská Anna v 3/16-tin úč.
  parc. CKN č. 7320/12 – TTP o výmere 141 m2 zapísaná na LV č. 3408 na meno Korman Vladimír v 5/144-tin úč., Garajová Margita v 9/128-min úč., Garaj Emil v 9/128-min úč., Garaj Ignác v 9/128-min úč., Oselská Oľga v 5/288-min úč., Garaj Ľudovít v 1/16-tin úč., Gužíková Mária v 1/16-tin úč., Gluštík Ľudovít v 1/6-tin úč., Sivka Štefan a manželka Sivková Terézia v BSM v 1/36-tin úč., Fidriková Anna v 1/6-tin úč., Šurin Ján v 1/18-min úč., Ratulovská Anna v 9/128-min úč.
  Všetky parcely sú zamerané geometrickým plánom č. 17883369-107/2014 Ing. Ferdinand Bolibruch 20. 1. 2015 – GEODET, Jozef Kupčulák-GEODET, Hattalova 341, Námestovo
  20. 1. 2015, vyhotovil Ing. Ferdinand Bolibruch.
  Obecné zastupiteľstvoneschválilo odkúpenie medzi obcou ako kupujúcim a spoluvlastníkmi ako predávajúcimi 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov za cenu 1 € z dôvodu, že je potrebné dať vyhotoviť nový geometrický plán so zameraním ulice na šírku 8 m, nakoľko ide o strategickú ulicu, ktorá nadväzuje na ulicu v Územnom pláne obce Rabča. PROTI hlasovali Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Jozef Oselský, Ing. Pavol Jurčák, Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Monika Adamčíková, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ján Maťuga, Ing. Jozef Kovaliček t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; ZA – 0; ZDRŽAL SA – 0.
  2. Zatiaľ žiadosť Jozefa Vorčáka a spol., Oravská Polhora 18 o doplnenie parciel a zmenu ÚP obce Rabča na základe poverenia ostatných vlastníkov novovytvorených parciel podľa geometrického plánu č. 37048201-139/2014 tieto parcely:
  – pôvodná parcela 826 a nové parcely č. 1878/73, 1878/74, 2570/17, 2570/18 a 2570/19; z pôvodnej parcely 827; 2570/16/15/14/13/12 bez zmeny (je v ÚP). Zmena ÚP – presun navrhovanej cesty mimo pôvodnej parcely 827 (nové 2570/12/13/14/15/16/.
  a geometrického plánu č. 37048201-140/2014 o tieto parcely:
  – pôvodná parcela 855 – nová parcela 2570/21
  – pôvodná parcela 852/2 – nové parcely 2570/20 a 2570/21
  – pôvodná parcela 856 – nové parcely 2570/20, 2570/21, 2570/23 a 2570/2.
  Žiadosť preverí na tvárnosti Komisia ŽP, VP a výstavby v obci Rabča.
  3. Zatiaľ žiadosť Augustína Boldovjáka a manželky Anny Boldovjákovej, Rabča, Grúňanská 982 o vyjadrenie sa k vysporiadaniu ulice na Grúni.
  4. Navrhované nové Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v obci Rabča s účinnosťou od 5. 3. 2015.

  D. Ukladá

  1. Hlavnému kontrolórovi obce Rabča preveriť, prečo nebola verejná súťaž na RABČAN, s.r.o. Rabča na dodávku uhlia.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: v texte
  2. Konateľ RABČAN, s.r.o. Rabča Pavol Kobyliak na budúcom zasadnutí OZ predloží vyjadrenie k dodávke uhlia.
  Termín: v texte; Zodpovedný: v texte
  3. CVČ Hlavná 426, Rabča informovať v najbližšom čísle Rabčianskeho chýrnika o činnosti centra aj na web stránke obce Rabča.
  Termín: do najbližšieho vydania RCH; Zodpovedný: CVČ
  4. Preposlať poslancom Obecného zastupiteľstva všetky pracovné náplne schválených komisií OZ.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: Mgr. Eva Grancová
  5. Konateľovi RABČAN, s.r.o. Rabča Pavlovi Kobyliakovi zabezpečiť odstránenie nádrže s naftou vedľa kotolne; preveriť stav hydrantov na území obce Rabča, vybudovať hydrant pri Zbernom dvore v Rabči; zvážiť možnosť riešenia záložného zdroja v kotolni.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: v texte
  6. Prednostovi OcÚ Ing. Vladimírovi Brišovi pripraviť do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčíslenie všetkých nákladov za posledné dva roky za služby spojené so správou počítačov a sieti na Obecnom úrade v Rabči.
  Termín: v texte; Zodpovedný: v texte
  7. Komisii ŽP, VP a výstavby v obci Rabča preveriť na tvárnosti miesta žiadosť p. Jozefavorčáka a spol., Oravská Polhora 18 o doplnenie parciel a zmenu ÚP v obci Rabča.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: v texte
  8. Vedúcemu RABČAN, obecné služby Rabča, Štefanovi Raticovi na základe žiadosti p. Augustína Boldovjáka a manželky Anny Boldovjákovej, bytom Rabča, Grúňanská 982, aby obecné zastupiteľstvok predmetnej žiadosti mohlo zaujať stanovisko, preveriť na tvárnosti miesta kanalizáciu , ktorú vybudovali Jozef Laštiak a František Somsedík.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: v texte
  9. Zaslať poslancom OZ zoznam ulíc v obci Rabča spolu s legendou.
  Termín: do 12. 3. 2015; Zodpovedný: OcÚ Rabča
  10. Obecný úrad pripraviť do 12. 3. 2015 návrh na výberové konanie na miesto hlavného kontrolóra obce Rabča.
  Termín: v texte; Zodpovedný: v texte
  11. Jánovi Adamčíkovi, vedúcemu kultúry určiť podmienky pri preberaní tanečnej sály od nájomcov po výpredaji, svadbe alebo plese. Viac kontrolovať stav tanečnej sály po prevzatí a v prípade poškodenia žiadať od nájomcov úhradu za vzniknutú škodu.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: v texte
  12. Opätovne RABČAN, obecné služby Rabča zverejňovať všetky faktúry nad 100 € na web stránke obce Rabča.
  Termín: ihneď; Zodpovedný: v texte
  Zapísal(a): Ing. Jaroslav Jagnešák, poslanec OZ a predseda návrhovej komisie.

  UZNESENIE č. 3/B/2015
  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča z 5. marca 2015

  A. Schvaľuje

  1. 3/5-tinovou väčšinou prítomných poslancov Doplnok č. 1/2015 k VZN č. 4/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení.
  ZA hlasovali: Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Jozef Oselský, Ing. Pavol Jurčák, Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Monika Adamčíková, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták,
  Ján Maťuga, Ing. Jozef Kovaliček t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA
  – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.

  Ing. Július Piták, starosta obce Rabča

  Zapísal(a): Ing. Jaroslav Jagnešák, poslanec OZ a predseda návrhovej komisie

  UZNESENIE č. 2/A/2015
  z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča 29. 1. 2015

  A. Berie na vedomie

  1. Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 11. 12. 2014 a 11. 1. 2015, ktorú predložil hlavný kontrolór obce Rabča, JUDr. Dušan Kriško.
  2. Stanovisko Slovenskej správy ciest, M. Rázusa 104/A, Žilina zo dňa 25. 11. 2014 vo veci umiestnenia trvalého dopravného značenia na štátnej ceste I/78 o posun v staničení km 34,370 a zriadenie nového priechodu pre chodcov v staničení km 34,400 na základe žiadosti obce Rabča.
  3. Stanovisko Okresného riaditeľstva PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Dolný Kubín zo dňa 2. 12. 2014 o posun priechodu pre chodcov a vyznačenie nového priechodu na štátnej ceste I. triedy I/78 na základe žiadosti obce Rabča.
  4. Žiadosť o stanovisko obce Zubrohlava k návrhu Zmeny a doplnku č. 1 územného plánu obce bez pripomienok.
  5. Návrh starostu obce Rabča na zástupcu starostu obce Rabča Ing. Pavla Jurčáka, poslanca OZ s účinnosťou od 1. 2. 2015.
  6. Informáciu Mgr. Lubasovej o prípravách zriadenia nadácie v obci Rabča.
  7. Zoznam ulíc s výmerou, percentom vysporiadania a vyčíslenými nákladmi na asfaltovanie po ukončení kanalizácie, ktoré predložil prednosta OcÚ, Ing. Vladimír Briš.

  B. Schvaľuje

  1. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Bc. Ľudmila Rešutíková – členovia: Ing. Jozef Kovaliček a Mgr. Andrea Lubasová, poslanci OZ.
  2. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča bez zmeny.
  3. Zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 2/2015, schválené OZ
  29. 1. 2015 v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších noviel, sa vykonáva zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2015 so súhlasom Obecného zastupiteľstva v Rabči, rozpočtovým opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov nasledovne – presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a)
  Bežné výdavky
  01.1.1. Obce
  KZ 41 635006 Rekonštrukcia OcÚ:   schválený rozpočet: 70000 €, upravený rozpočet: 65000 €, rozdiel: 5000 €;
  KZ 41 633001 Interiérové vybavenie OcÚ: schválený rozpočet: 1000 €, upravený rozpočet: 6000 €, rozdiel:-5000 €.
  Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.
  O3.2.0. Ochrana pred požiarmi: KZ 41 633006 Materiálové náklady SČK: schválený rozpočet: 0 €, upravený rozpočet: 900 €, rozdiel: -900 €.
  Schválením rozpočtových prostriedkov sa celkové výdavky rozpočtu navyšujú o 900 €.
  4. Rozdelenie zriadenej Komisie kultúry a športu na ustanovujúcom zasadnutí obecného za-stupiteľstva dňa 11. 12. 2014 na dve samostatné komisie a to: Komisia kultúry a Komisia športu.
  5. Žiadosť Slovenského červeného kríža Rabča, Paulína Oselská, Rabča, Hlavná 688 o dotáciu na rok 2015 vo výške 900 € na zvýšenie počtu darcov krvi a podporu súčasných darcov. Poskytovanie zdravotnej pomoci pri športových a kultúrnych podujatiach obce Rabča. Zvýšenie počtu návštev starých a opustených ľudí v obci. Poskytovanie darcom transfúznu stanicu priamo v obci. Zapojenie sa do súťaže prvej pomoci, preventívne poradenské vyšetre-nie, integrovaný systém. Zamerať sa na širokú verejnosť (deti, mládež a rôznu vekovú štruk-túru) obyvateľstva. Zapájať darcov do študentskej kvapky krvi, Učiteľská kvapka krvi. Pod-porovať rozvoj členskej základne. Žiadosť sa schvaľuje za podmienky, že dotácia bude riadne zúčtovaná do 15. 12. 2015.
  6. Sobášiaceho Ing. Júliusa Pitáka a zástupcu sobášiaceho Ing. Jozefa Kovalička, poslanca obecného zastupiteľstva.
  7. Odkúpenie podielov od spoluvlastníkov na obec Rabča za cenu 1 € pod novú ulicu
  Pri Hrubjakovi – Šelcyk:
  Predávajúci:
  Babinský Štefana, nar., bytom Rabča, ...
  Bandíková Viera, nar., bytom Oravská Polhora ...
  Bandíková Júlia, nar., bytom Oravská Polhora ...7
  Belkotiak Anton, nar., bytom Rabča, Adamovka ...
  Belkotiak Jozef, SR
  Brišáková Margita, nar., bytom Rabča,...
  Ďubeková Ľudmila, nar., bytom Rabča,...
  Gabriel Anton, nar., bytom Rabča,...
  Hrubjak Jozef, nar. a manželka Zuzana Hrubjaková, nar., obaja bytom Rabča,...
  Kozáková Emília, nar., bytom Námestovo,...
  Mačincová Marcela, nar., bytom Rabča, ...
  Maslaňáková Monika, nar., bytom Sihelné ...
  Miklušáková Helena, nar., bytom Rabča, ...
  Prisenžňáková Margita, nar., bytom Oravská Polhora ...
  Rešutíková Ľudmila, nar., bytom Rabča,...
  Rusnáková Libuša, nar., bytom Sihelné ...
  Rusnáková Anna, nar., bytom Sihelné ...
  Skurčák Roman, nar. a manželka Skučáková Margity, nar., obaja bytom Rabča, ...
  Skurčáková Anna, nar., bytom Oravská Polhora ...
  Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, Bratislava 11, IČO: 17335345
  Štefaňáková Margita, nar., bytom Oravská Polhora ...
  Tomčíková Mária, nar., bytom Rabča, ...
  Turacová Emília, nar., bytom Rabča, ...
  Žilka Juraj, nar., bytom Zubrohlava ...
  Žitniak Ján, nar., bytom Oravská Polhora ...
  Žitniak Štefan, nar., bytom Oravská Polhora ...
  Žitniak Daniel, nar., bytom Oravská Polhora ...
  Žitňáková Anna, nar., bytom Oravská Polhora ...
  Žitňáková Margita, nar., bytom Rabča, Konečná ...
  CKN parc. č. 16709/7 – ostatné plochy o výmere 116 m2 zapísané na LV č. 5647 na meno Jozef Hrubjak a Zuzana Hrubjaková v 1/1-nine úč.
  CKN parc. č. 16928/3 – zastavaná plocha o výmere 182 m2, CKN parc. č. 16709/10 – orná pôda o výmere 54 m2 zapísané na LV č. 4133 na meno: Kozáková Emília v 1/12-tine úč., Rusnáková Anna v ¼-tine úč., Žitňáková Anna v ¼-tine úč., Žitňáková Margita v 3/56-tin úč., Gabriel Anton v 5/56-tin úč., Babinský Štefan v 1/28-mine úč., Prisenžňáková Margita v 5/21-nine úč.
  CKN parc. č. 16928/4 – zastavaná plocha o výmere 309 m2, CKN parc. č. 16709/12 – orná pôda o výmere 92 m2, CKN parc. č. 16709/11 – orná pôda o výmere 27 m2 zapísané na LV č. 1398 na meno: Belkotiak Jozef, SR v 3/40-tiny úč., Prisenžňáková Margita v 4/16-tin úč., Ďubeková Ľudmila v 3/40-tiny úč., Brišáková Margita v 5/80-tin úč., Rusnáková Libuša v 3/32-jin úč.; Maslaňáková Monika v 3/32-jin úč., Ďubeková Ľudmila v 1/40–tin.úč.; Belko-ťák Anton v 3/40-tin úč., Tomčíková Mária v 1/16-tine úč., Žilka Juraj v 1/40-tina úč., Ma-čincová Marcela v 1/8-mina úč., Bandíková Viera v 3/80-tina úč.,
  CKN parc. č. 16709/13 – TTP o výmere 39 m2, CKN parc. č. 16928/5 – zastavaná plocha o výmere 44 m2, CKN parc. č. 16928/7 – zastavaná plocha o výmere 13 m2 zapísané na LV č. 2974 na meno: SPF v 1/1-nina úč.,
  CKN parc. č. 16928/2 – zastavaná plocha o výmere 117 m2 – zapísané na LV č. 5702 na meno Miklušáková Helena v 1/98-mine úč., Štefaňáková Margita v 1/98-mine úč., Bandíková Júlia v 1/98-mine úč., Skurčáková Anna v 1/98-mine úč., Žitniak Štefan v 1/98-mine úč., Žitniak Ján v 1/98-mine úč., Žitniak Daniel v 1/98-mine úč., Rešutíková Ľudmila v 10/12-tine úč.,
  CKN parc. č. 16928/6 – zastavaná plocha o výmere 19 m2 – zapísané na LV č. 4130 na meno: Rusnáková Anna v 1/16-tine úč, Žitňáková Anna v 1/16-tine úč., Žitňáková Margita v 3/224-tine úč., Gabriel Anton v 5/224-tine úč., Babinský Štefan v 1/112-tin úč., Belkotiak Jozef v 3/80-tine úč., Prisenžňáková Margita v 23/112-tin úč., Ďubeková Ľudmila v 3/80-tine úč., Turácová Emília v 1/32-jine úč., Brišáková Margita v 3/16-tine úč., Skurčák Roman a manželka Margita Skurčáková, BSM v 3/160-tin úč., Rusnáková Libuša v 1/32-jine úč., Maslaňáková Monika v 1/32-jine úč., Miklušáková Helena v 19/588-min úč., Štefaňáková Margita v 19/588-min úč., Bandíková Júlia v 19/588-min. úč., Skurčáková Anna v 19/588 -min úč.; Žitniak Štefan v 19/588-min. úč., Žitniak Ján v 19/588-min. úč., Žitniak Daniel v 19/588-min. úč., Mačincová Marcela v 3/32-jine úč..
  Všetky parcely sú zamerané geometrickým plánom č. 17883369-090/2014 Ing. Ferdinandom Bolibruchom, GEODET Námestovo dňa 3. 11. 2014.
  Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie medzi obcou ako kupujúcim a spoluvlastníkmi ako predávajúcimi 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov za cenu 1 € z dôvodu, že obec Rabča vysporiadava pozemky pod miestnu komunikáciu novú ulicu Pri Hrubjakovi – Šelcyk pre ďalšiu plánovanú výstavbu k. ú. obce Rabča s tým, že náklady spojené s prevodom uhradí obec.
  ZA hlasovali: Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Jozef Oselský, Ing. Pavol Jurčák, Bc. Ľudmila Re-šutíková, Ing. Jozef Kovaliček, Ing. Jaroslav Jagnešák, Monika Adamčíková, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ján Maťuga, Pavol Kobyliak t. j. 11 z prítomných 11 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  8. Aby obec dala vyhotoviť nový geometrický plán na Adamovku III. ZA hlasovali: Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Jozef Oselský, Ing. Pavol Jurčák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Jozef Kovaliček, Monika Adamčíková, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ján Maťuga, Pavol Kobyliak t. j. 10 z prítomných 11 poslancov;
  PROTI – Ing. Jaroslav Jagnešák PhDr 1 z prítomných 11; ZDRŽAL SA – 0.

  C. Konštatuje, že

  1. Poslanec – prvý náhradník Ing. Jaroslav Jagnešák zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

  D. Volí

  1. Predsedu: PhDr. Augustín Piták a členov: Ing. Patrik Cubinek, Jozef Tvarožek, Alojz Spuchľák, Ing. Jaroslav Jagnešák Komisie životného prostredia, verejného poriadku a výstavby s účinnosťou od 1. 2. 2015.
  2. Predsedu: Ján Maťuga a členov: Ing. Jaroslav Jagnešák, PhDr. Augustín Piták, Pavol Kobyliak, Mgr. Andrea Lubasová Komisie na ochranu verejného záujmu s účinnosťou od 1. 2. 2015.
  3. Predsedu: Ing. Pavol Jurčák a členov: Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Tomáš Bugeľ, Jozef Balek, Bc. Ilona Pitáková, Ing Veronika Jagelková Komisie finančnej s účinnosťou od 1. 2. 2015.
  4. Predsedu: Mgr. Gabriela Čulová a členov: Paulína Oselská, Mgr. Janka Michaláková, Marta Gužíková, Monika Adamčíková, Mgr. Margita Kvasničáková Komisie sociálnej a bytovej s účinnosťou od 1. 2. 2015.
  5. Predsedu: Bc. Jozef Oselský a členov: Mgr. Andrea Lubasová, Margita Pindjaková,
  PaedDr. Adriána Škrková, Mgr. Viera Bolibruchová, Ján Adamčík, Katarína Budzelová Komisie kultúry s účinnosťou od 1. 2. 2015.
  6. Predsedu: Ing. Jozef Kovaliček a členov: Juraj Maxa, Mgr. Ľubomír Jagnešák, Martin Adamčík, Vladimír Iskierka, Miroslav Adamčík Komisie športu s účinnosťou od 1. 2. 2015.

  E. Doporučuje

  1. Požiadať – Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii na základe vyjadrenia OR PZ, odbor ODI, Dolný Kubín o posun priechodu pre chodcov na štátnej ceste I. triedy oproti pohostinstvu Bocian u Staprasu.

  G. Neschvaľuje

  1. Žiadosť Moniky Skurčákovej, Rabča, Hlavná 150 o dotáciu na rok 2015 vo výške 150 € na vzdelávací projekt v rámci praktickej maturity na vytvorenie propagačných materiálov na prezentáciu projektu – brožúry, kalendáre, pozvánky, menovky a plagáty, ktorý sa bude realizovať v hoteli Altis 10. 4. 2015.
  2. Žiadosť ZO – Jednota dôchodcov, 029 44 Rabča o prenájom miestnosti pod kultúrnym domom vedľa Pizzérie a to z dôvodu, že predmetné priestory nemá obec ešte stavebne ukončené. Po dokončení predmetných priestorov sa obecné zastupiteľstvo bude žiadosťou opätovne zaoberať, resp. žiadatelia opätovne podajú žiadosť o prenájom.
  3. Žiadosť Dávida Boldovjáka a spol., Grúňanská 982, Rabča o zabezpečenie výstavby verej-ného osvetlenia a chodníkov na novej obecnej ulici – Iglarčíkova. Žiadosť sa bude riešiť až po ukončení kanalizácie v obci Rabča.
  4. Odkúpenie podielov od spoluvlastníkov na obec Rabča za cenu 1 € pod novú ulicu na Grú-ni:
  Predávajúci:
  Dominová Daniela, nar., bytom Rabča, ...
  Kekelák Stanislav, nar., bytom Rabča, ...
  Herudová Justína, nar., bytom Rabča, ...
  Boldovják Augustín, nar. a manželka Bc. Boldovjáková Anna, nar., bytom Rabča, ...
  Pienčak Jozef, nar. a manželka Oľga Pienčaková, nar., bytom Rabča, ...
  Klušáková Monika, nar., bytom Rabča, ...
  Olešová Mária, nar., bytom Rabča, ...
  Belkoťáková Helena, nar., bytom Hruštín ...
  Žiláková Anna, nar., bytom Rabča, ...
  Boldovják Augustín, nar., bytom Rabča, ...
  CKN parc. č. 14700/7 – orná pôda o výmere 5 m2, CKN parc. č. 14717/3 – TTP o výmere 55 m2, CKN parc. č. 14717/5 – TTP o výmere 65 m2, CKN parc. č. 15066/10 – zastavaná plocha o výmere 8 m2 zapísané na LV č. 5782 na meno: Žiláková Anna 5/24-tin úč., Klušáková Monika v 125/324-tin úč., Olešová Mária v 65/648-min úč., Belkoťáková Helena v 2/9-tine úč.
  CKN parc. č. 14700/8 – orná pôda o výmere 12 m2, CKN parc. č. 14717/1 – TTP o výmere 214 m2, CKN parc. č. 14717/2 – TTP o výmere 731 m2, CKN parc. č. 14724/2 – zastavaná plocha o výmere 3 m2, CKN parc. č. 15066/11 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 zapísané na LV č. 5781 na meno: Pienčak Jozef a Oľga Pienčaková BSM v 10/363-tin úč., Dominová Daniela v 27/968-in úč., Kekelák Stanislav v 27/484-tin úč., Žiláková Anna v 45/968-min úč., Klušáková Monika v 1765/13068–min. úč., Herudová Justína v 27/969-tin úč., Boldovják Augustín a Anna Boldovjáková BSM v 27/242-jin úč., Olešová Mária v 1069/26136-tin úč., Belkoťáková Helena v 16/121-nin úč..
  CKN parc. č. 14717/4 – TTP o výmere 188 m2, CKN parc. č. 14717/6 – TTP o výmere 45 m2, CKN parc. č. 14717/7 – TTP o výmere 10 m2, CKN parc. č. 14717/8 – TTP o výmere 31 m2 zapísané na LV č. 4037 na meno Dominová Daniel v 1/8-mine úč., Kekelák Stanislav v ¼–tine, Herudová Justína v 1/8-mine, Boldovják Augustín a Anna Boldovjáková BSM v ½-vici úč.
  CKN parc. č. 14717/9 – TTP o výmere 32 m2 zapísanej na LV č. 4035 na meno Žiláková Anna v 5/24-tin úč., Klušáková Monika v 125/324-tin úč., Belkoťáková Helena v 2/9-tin úč., Olešová Mária v 10/192-jin úč., Boldovják Augustín v 125/2592-jin úč.
  Všetky parcely sú zamerané geometrickým plánom č. 41962249-177/2014 Ing. Jozefom Re-vajom, Námestovo dňa 10. 10. 2014.
  Obecné zastupiteľstvo neschválilo odkúpenie medzi obcou ako kupujúcim a spoluvlastníkmi ako predávajúcimi 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov za cenu 1 € z dôvodu, že pred-metná ulica nemá parametre ulice t. j. 6 m.
  PROTI hlasovali: Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Jozef Oselský, Ing. Pavol Jurčák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Jozef Kovaliček, Ing. Jaroslav Jagnešák, Monika Adamčíková, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ján Maťuga, Pavol Kobyliak t. j. 11 z prítomných 11 poslancov; ZA – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.

  H. Ukladá

  1. Finančnej komisii pripraviť vyhodnotenie ponúk na zakúpenie spomaľovacieho radara, ktorý bude umiestnený na Ul. Rabčická.
  Termín: po predložení CP; Zodpovedný: v texte
  2. Finančnej komisii a Komisii ŽP, VP a výstavby v spolupráci s p. riaditeľkou ZŠ s MŠ Rabča prešetriť problém s vodou pod MŠ v Gaceli, kde denne uniká 200 l vody.
  Termín: po predložení CP; Zodpovedný: v texte
  3. Komisii športu prejednať a predložiť na schválenie na budúce zasadnutie obecného zastupi-teľstva žiadosti o dotácie na rok 2015 a to:
  • Žiadosť Vladimíra Iskierku, Rabča, Hlavná 630 o dotáciu na rok 2015 vo výške 2 500 € na športové aktivity a to zviditeľnenie obce Rabča v hokejovej činnosti (účasť v Oravskej hokejovej súťaži, rozvoj hokeja v Rabči).
  • Žiadosť TJ Oravan Rabča, Miroslav Adamčík, predseda, IČO: 142220156 o dotáciu na rok 2015 vo výške 26 000 € na športové aktivity a aktivity detí a mládeže.
  Ide o zabezpečenie športovej činnosti oddielov TJ v pravidelných a dlhodobých súťažiach športových zväzov v rámci Oravy a Žilinského kraja. Organizovanie krátkodobých akcií pre neregistrovaných a rekreačných hráčov. Cieľové skupiny: futbal – žiaci, dorast a dospelí, stolný tenis – žiaci dorast a dospelí.
  • Žiadosť Spojeného florbalového klubu Rabča a Or. Polhora, IČO: 42385784, Oravská Polhora 332 o dotáciu na rok 2015 vo výške 3 000 € na športové aktivity.
  • Žiadosť Jozefa Tvarožka, Rabča, Horská 1153 o poskytnutie dotácie na rok 2015 vo výške 850 € na rozvíjanie volejbalu v obci tak, aby v budúcnosti bol volejbalový klub zapojený do súťaží riadenými volejbalovým zväzom.
  • Žiadosť Juraja Maxu, Rabča, Hlavná 276 o schválenie dotácie na r. 2015 vo výške 500 € na rozvoj biatlonu.
  • Žiadosť Milana Tisoňa, Rabča, Nad riekou 297 o poskytnutie dotácie na rok 2015 vo výške 500 € na rozvoj basketbalu v obci Rabča a zapojenie mladých do aktívneho športovania.
  4. Komisii kultúry prejednať a predložiť na schválenie na budúce zasadnutie obecného zastu-piteľstva žiadosti o finančné príspevky na rok 2015 a to:
  • Žiadosť Základnej organizácie – Jednota dôchodcov Rabča o poskytnutie finančného príspevku na rok 2015 vo výške 1 600 € na aktivity.
  • Žiadosť Kataríny Budzelovej, Rabča, Bystrá 336 o zakúpenie klávesového nástroja – syntetizátora z dôvodu, že pôvodný nástroj, ktorý bol majetkom obce, bol čiastočne zničený požiarom dňa 10. 1. 2015.
  • Požiadavku p. Jána Adamčíka vedúceho kultúry o zakúpenie mixu a mikrofónov na ozvučenie v predpokladanej cene 2 500 €.
  5. Prednostovi Obecného úradu Ing. Vladimírovi Brišovi zabezpečiť opravu Rokovacieho poriadku, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Rabča 11. 12. 2014 č. uzn. 9/2014 a to v prvej vete za § 12 opraviť „ods. 7“ na „ods. 12.“
  Termín: ihneď; Zodpovedný: v texte
  6. Centru voľného času, Hlavná 426, Rabča dopracovať zistené právne nedostatky CVČ.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: v texte
  7. Mgr. Andrea Lubasová pripraví koncepciu činností CVČ v obci Rabča, ktorú prepošle e-mailom poslancom OZ.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: v texte
  8. Zaradiť do programu na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva bod k centru voľného času, ohľadne prejednania možnosti výberového konania na riaditeľa CVČ.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: OcÚ Rabča
  9. Zaradiť do programu na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva bod školstvo.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: OcÚ Rabča
  10. Presunúť na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva a preposlať poslancom OZ rozpo-čet OHS.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: OcÚ Rabča, Pavol Kobyliak, konateľ RABČAN, s.r.o. Rabča.
  11. Predsedom komisii zriadených komisií: PhDr. Augustínovi Pitákovi, Jánovi Maťugovi, Ing. Pavlovi Jurčákovi, Mgr. Gabriele Čulovej, Bc. Jozefovi Oselskému a Ing. Jozefovi Kovaličkovi predložiť na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva pracovné náplne na schválenie.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: v texte
  12. Riaditeľka ZŠ s MŠ Rabča Ing. Anne Kornhauserovej pripraviť do budúceho obecného zastupiteľstva rozpočet na oteplenie Základnej školy pri kostole, Kostolná 855.
  Termín: v texte; Zodpovedný: v texte
  13. PhDr. Augustínovi Pitáková predložiť do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva cenové ponuky na vyhotovenie nového geometrického plánu na nové odčlenenie ulíc na Adamovke III.
  Termín: v texte; Zodpovedný: v texte
  14. RABČAN, obecné služby Rabča, Štefanovi Raticovi preveriť možnosť umiestnenia kon-tajnera na sklo na Hlavnej ceste pri p. Jendreasovej.
  Termín: ihneď; Zodpovedný: v texte
  Zapísal(a): Bc. Ľudmila Rešutíková, poslanec OZ a predseda návrhovej komisie.


  UZNESENIE č. 2/B/2015br /> zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča z 29. januára 2015

  A. Schvaľuje

  1. 3/5-tinovou väčšinou prítomných poslancov VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobo-vania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Rabča. ZA hlasovali: Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Jozef Oselský, Ing. Pavol Jur-čák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Jozef Kovaliček, Ing. Jaroslav Jagnešák, Monika Adamčíková, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ján Maťuga, Pavol Kobyliak t. j. 11 z prítomných 11 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
  Ing. Július Piták, starosta obce Rabča
  Zapísala: Bc. Ľudmila Rešutíková, poslanec OZ a predseda návrhovej komisie.

  UZNESENIE č. 1/2015

  z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča z 11. januára 2015

  A. Berie na vedomie

  1. Informáciu starostu obce Rabča o požiari v Spoločnej kotolni v Rabči, ktorý vznikol dňa 10. 1. 2015 cca o 300 hod.

  2. Odporúčanie JUDr. Dušana Krišku, hlavného kontrolóra obce Rabča, aby sa vyčlenili finančné prostriedky na opravu obecných objektov zničených po požiari 10. 1. 2015 z osobitného účtu obce Rabča.

  3. Upozornenie JUDr. Dušana Krišku, hlavného kontrolóra obce Rabča, že poslanec obecného zastupiteľstva nemôže mať žiadny pracovný vzťah s obcou Rabča, inak mu zaniká mandát poslanca.

  B. Schvaľuje

  1. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Bc. Jozef Oselský – členovia: Mgr. Gabriela Čulová a Ing. Pavol Jurčák, poslanci OZ.

  2. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča bez zmeny.

  3. Vyčleniť z rozpočtu obce Rabča 50 000 € z osobitného účtu obce Rabča na odstránenie škôd po požiari dňa 10. 1. 2015 a zabezpečenie chodu obecnej kotolne. ZA hlasovali Monika Adamčíková, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Mgr. Andrea Lubasová, Ján Maťuga, Bc. Jozef Oselský, PhDr. Augustín Piták, Bc. Ľudmila Rešutíková t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0.

  4. Aby práce po požiari prevádzali: firma RABČAN, s.r.o. a RABČAN, obecné služby Rabča na bezprostredné odstraňovanie škôd po požiari.
  ZA hlasovali: Monika Admčíková, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Mgr. Andrea Lubasová, Ján Maťuga, Bc. Jozef Oselský, PhDr. Augustín Piták, Bc. Ľudmila Rešutíková t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0.

  C. Ukladá

  1. Konateľovi RABČAN, s.r.o. Pavlovi Kobyliakovi vypracovať a e-mailom zaslať poslancom obecného zastupiteľstva rozpočet na zabezpečenie prác a opráv obecných objektov po požiari dňa 10. 1. 2015.
  Termín: 15. 1. 2015; Zodpovedný: v texte

  Zapísal: Bc. Jozef Oselský, poslanec OZ a predseda návrhovej komisie.

  2014

  UZNESENIE č. 9/2014
  z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča z 11. decembra 2014

  A. Berie na vedomie

  1. Výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, konaných 15. 11. 2014, ktoré predložila zapisovateľka miestnej volebnej komisie Ing. Dana Kvasniaková.

  2. Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 30. 10. 2014, ktorú predložil hlavný kontrolór obce Rabča, JUDr. Dušan Kriško.

  3. Vystúpenie novozvoleného starostu obce Rabča, Ing. Júliusa Pitáka.

  4. Odporúčacie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2015 – 2017 a k návrhu programového rozpočtu obce na rok 2015, aby sa predložený návrh rozpočtu schválil s pozmeňujúcimi návrhmi poslancov.

  5. Plat starostu v zmysle § 3 ods. 12 zák. č. 253/1994 Z. z. v platnom znení a to priemerná mzda x násobok (podľa počtu obyvateľov) t. j. 824 € x 2,17 (násobok podľa počtu obyvateľov) = 1 788,08 € zaokrúhlene nahor 1 789,00 €.

  6. Programový rozpočet s výhľadom na roky 2016 a 2017.

  7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Rabča, JUDr. Dušana Krišku ku kauze RABČAN, s.r.o. Rabča (pdf, 0.04 MB).

  B. Schvaľuje

  1. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: PhDr. Augustín Piták – členovia: Bc. Ľudmila Rešutíková a Mgr. Gabriela Čulová, poslanci OZ.

  2. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča s navrhnutou zmenou s tým, že sa rozpočet ZŠ s MŠ Rabča z bodu č. 15 presunie za bod č. 8.

  3. Programový rozpočet obce Rabča na 2015 vo výške príjmov: 2 670 695 € a vo výške výdavkov: 2 289 847 € s navrhovanými zmenami poslancov obecného zastupiteľstva. Za hlasovali: Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Oselský Jozef, Ing. Pavol Jurčák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ján Maťuga, Monika Adamčíková, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, PhDr. Augustín Piták, Mgr. Andrea Lubasová t. j. 10 z prítomných 10 poslancov, PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.

  4. Žiadosť Jaroslava Joščáka, bytom Rabča, Soľná 392 o schválenie prenájmu obecného pozemku za účelom osadenia garáže o výmere 15 m2 – ide o pozemok vo vlastníctve obce parc. CKN č. 4464/19. Poslanci na riadnom zasadnutí OZ 30. 10. 2014 3/5-tinovou väčšinou odporučili schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča – ide o obecný pozemok o výmere 15 m2 – ide o pozemok vo vlastníctve obce parc. CKN č. 4464/19, LV č. 1283 priamo za ročný nájom vo výške 2,0746 €/m2/rok na dobu určitú 1 rok na dohodnutý účel.
  Podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov je obec povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Uvedený zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Rabča od 11. 11. 2014 do 26. 11. 2014. Za hlasovali: Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Oselský Jozef, Ing. Pavol Jurčák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ján Maťuga, Monika Adamčíková, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, PhDr. Augustín Piták, Mgr. Andrea Lubasová t. j. 10 z prítomných 10 poslancov, PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
  Obec Rabča má 11 poslancov.

  5. Žiadosť Jána Iskerku a manželky Ľubomíry Iskerkovej o schválenie umiestnenia plechovej garáže na obecnom pozemku obce Rabča CKN č. 4464/19 o výmere 18 m2.
  Poslanci na riadnom zasadnutí OZ 30. 10. 2014 3/5-tinovou väčšinou odporučili schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča – ide o pozemok o výmere 18 m2 vo vlastníctve obce parc. CKN č. 4464/19, LV č. 1283 priamo za ročný nájom vo výške 2,0746 €/m2/rok na dobu určitú 1 rok na dohodnutý účel.
  Podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov je obec povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Uvedený zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Rabča od 11. 11. 2014 do 26. 11. 2014. Za hlasovali: Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Oselský Jozef, Ing. Pavol Jurčák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ján Maťuga, Monika Adamčíková, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, PhDr. Augustín Piták, Mgr. Andrea Lubasová t. j. 10 z prítomných 10 poslancov, PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
  Obec Rabča má 11 poslancov.

  6. Žiadosť Aleny Jancúrovej, bytom 029 44 Rabča, Pod mostom 309 o prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa nad lekárňou VIOLA vedľa kancelárie p. Tomčíkovej. Tieto priestory chce využiť na podnikanie v oblasti krajčírstva (šitie a úprava odevov, požičovňa) s termínom od 1. 1. 2015. Poslanci na riadnom zasadnutí OZ 30. 10. 2014 3/5-tinovou väčšinou odporučili schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča – ide o priestor v obecnej budove súp. č. d. 329, Ul. Rabčická, parc. CKN č. 5099/1, LV č. 1283 o celkovej výmere 54,29 m2 priamo za ročný nájom vo výške 1056,25 €/rok na dohodnutý účel. Podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov je obec povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Uvedený zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Rabča od 11. 11. 2014 do 26. 11. 2014. Za hlasovali: Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Oselský Jozef, Ing. Pavol Jurčák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ján Maťuga, Monika Adamčíková, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, PhDr. Augustín Piták, Mgr. Andrea Lubasová t. j. 10 z prítomných 10 poslancov, PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
  Obec Rabča má 11 poslancov.

  7. Žiadosť Gabriely Kovaličkovej, IČO: 41733525, 029 44 Rabča, Vysoká 268 o schválenie predĺženia prenájmu časti obecného pozemku parc. CKN č. 4549/2 o výmere 336 m2 , ktorý má prenajatý do 31. 12. 2014 za účelom využitia tohto priestoru ako sklad substrátov, ozdobnej kôry, sezónneho tovaru (okrasných stromčekov, tují, ovocných stromčekov) s termínom od 1. 1. 2015.
  Poslanci na riadnom zasadnutí OZ 30. 10. 2014 3/5-tinovou väčšinou odporučili schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča – ide o obecný pozemok o výmere 336 m2 – ide o pozemok vo vlastníctve obce parc. CKN č. 4549/2, LV č. 1283 priamo za ročný nájom vo výške 550 €/rok na dobu určitú od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 na dohodnutý účel.
  Podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov je obec povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Uvedený zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Rabča od 11. 11. 2014 do 26. 11. 2014. Za hlasovali: Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Oselský Jozef, Ing. Pavol Jurčák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ján Maťuga, Monika Adamčíková, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, PhDr. Augustín Piták, Mgr. Andrea Lubasová t. j. 10 z prítomných 10 poslancov, PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
  Obec Rabča má 11 poslancov.

  8. Oznámenie o úprave rozpočtových položiek rozpočtu obce Rabča na rok 2014 v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších noviel, sa vykonáva zmena rozpočtu Základnej školy s materskou školou Rabčická 410 Rabča na rok 2014 so súhlasom Obecného zastupiteľstva v Rabči, rozpočtovým opatrením:
  Bežné výdavky 15 687,00 €
  09121  Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 15 959,00 €
  61        KZ 111 Platy zamestnancov – navýšenie rozpočtu z OU ŽA 15 959,00 €
  61        KZ 111 Platy zamestnancov – presun z položky 62 odvody 10 000,00 €
  62        KZ 111 Odvody zamestnancov – 10 000,00 €
  09111  Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou – 272,00 €
  61        KZ 111 Tarifný plat – predškoláci MŠ I. – úprava z OÚ ŽA 108,00 €
  61        KZ 111 Tarifný plat – predškoláci MŠ II. – úprava z OÚ ŽA – 380,00 €
  61        KZ 41 Platy zamestnancov – presun z položky 63 4 000,00 €
  63        KZ 41 Bežné výdavky – presun na položku 61 – 4 000,00 €
  09501 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie – €
  09601 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a ZŠ – €

  9. Zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2014 – rozpočtové opatrenie č. 6/2014, schválené OZ 11. 12. 2014 v zmysle par. 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších noviel, sa vykonáva zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2014 so súhlasom Obecného zastupiteľstva v Rabči, rozpočtovým opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov nasledovne:
  Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky:
  Bežné príjmy
  KZ 111 312001 Dotácia zo ŠR (záchr. povodňové práce) + 16 620,00 €
  KZ 111 312001 Dotácia pre ZŠ školské potreby + 2 150,00 €
  KZ 41 121001 Daň z pozemkov + 2 000,00 €
  KZ 41 133013 Poplatok za komun. odpady + 3 000,00 €
  KZ 41 221003 Ostatné poplatky + 4 000,00 €
  KZ 41 242 Úroky z vkladov + 100,00 €
  Bežné výdavky
  01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť
  KZ 41 637035 Daň zrážková + 100,00 €
  01.1.1.6. Obce
  KZ 41 611 Tarifný plat 3.-mesačné odstupné p. Dušan Ratica + 8 127,00 €
  KZ 41 62 Odvody do poisťovní + 1 624,00 €
  KZ 41 627 Príspevok do dopl., dôchod., poisťovní + 500,00 €
  KZ 41 631001 Cestovné tuzemské + 50,00 €
  KZ 41 632002 Energie + 3 000,00 €
  KZ 41 634001 Palivá, mazivá (osobný automobil) + 400,00 €
  KZ 41 637005 Špeciálne služby + 1 000,00 €
  KZ 41 637005 Poplatky právnické + 2 000,00 €
  0.4.5.1 Cestná doprava
  KZ 41 635006 Údržba ciest + 700,00 €
  06.2.0. Rozvoj obcí
  KZ 111 633006 Všeobecný materiál (aktivačné činnosti) + 400,00 €
  KZ 111 637015 Poistné (aktivačné činnosti) + 20,00 €
  KZ 41 633006 Všeobecný materiál (aktiv. činnosti) + 200,00 €
  KZ 41 637015 Poistné (aktivačné činnosti) + 20,00 €
  06.6.0.Bývanie a občianska vybavenosť
  KZ 111 635006 Údržba budov, miestnych komunikácií + 16 620,00 €
  (dotácia MF na povodňové zabezp. práce)
  KZ 41 635006 Prístavba ZŠ s MŠ (oprava a údržba) + 8 200,00 €
  08.2.0. Kultúrne služby
  KZ 41 611 Tarifný plat + 210,00 €
  KZ 41 62x Odvody do poisťovní + 403,00 €
  KZ 41 632001 Energie – 8 000,00 €
  08.2.0.5. Knižničné služby
  KZ 41 632003 Poštové služby, telek. služby + 60,00 €
  KZ 41 633006 Všeobecný materiál – 60,00 €
  08.2.0.9. Ostatná činnosť v kultúre
  KZ 41 633006 Všeobecný materiál + 300,00 €
  KZ 41 637002 Konkurzy a súťaže (akcie obce – Dni Rabče, Deň matiek, Mikuláš, Deň dôchodcov, ...)                                     + 2 000,00 €
  08.4.0. Náboženské a iné spoloč. aktivity
  KZ 111 642007 Transfer cirkvi (Dom charitas) – 606,00 €
  10.1.2.3. Ďalšie sociálne služby
  KZ 41 611 Tarifný plat (opatrovateľky) + 550,00 €
  KZ 41 62x     Odvody do poisťovní (opatrovateľky) + 705,00 €
  KZ 41 633006  Všeobecný materiál – 475,00 €
  KZ 41 637005  Všeobecné služby (strava dôchodci) + 130,00 €
  KZ 41 637014  Stravovanie – 200,00 €
  KZ 41 637027  Odmeny na základe dohody o vyk. práce – 400,00 €
  KZ 41 642015 na nemocenské dávky – 100,00 €
  10.9.0. Sociálne zabezpečenie
  KZ 41 642026 na dávku v hmotnej núdzi + 60,00 €

  10. Plat starostu v zmysle § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. v platnom znení vo výške 0 %, čo predstavuje: 0 €.

  11. Mesačný plat zástupcu starostu obce Rabča vo výške 66 €.

  12. Odmenu poslancov obecného zastupiteľstva vo výške 25 €/1 zasadnutie s účinnosťou od 11. 12. 2014.

  13. Odmenu predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva nasledovne: predseda – 17 €/1 zasadnutie a členovia 10 €/1 zasadnutie.

  14. Aby zasadnutia obecného zastupiteľstva boli spravidla posledný štvrtok v mesiaci o 1630 hod.

  15. Výšku poplatku za prenájom predajného dreveného stánku obce Rabča vo výške 30 €/1 stánok/1 deň len na predaj alkoholických nápojov a konzumných výrobkov. Prenájom na remeselné výrobky je bezplatný.

  C) Konštatuje, že

  1. Novozvolený starosta obce, Ing. Július Piták zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.

  2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
  Monika Adamčíková,
  Mgr. Gabriela Čulová,
  Ing. Jurčák Pavol,
  Pavol Kobyliak,
  Ing. Jozef Kovaliček,
  Mgr. Andrea Lubasová,
  Ján Maťuga,
  Bc. Jozef Oselský,
  PhDr. Piták Augustín,
  Bc. Ľudmila Rešutíková.

  3. Ing. Július Piták nepodpísal zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva z dôvodu, že podpísal sľub starostu a funkcia starostu nie je zlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva v zmysle § 11 ods. 2 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

  D. Poveruje

  1. Poslankyňu Bc. Ľudmilu Rešutíkovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

  2. Novým vedením Centra voľného času, Hlavná 426, 029 44 Rabča Ing. Júliusa Pitáka, starostu obce Rabča s účinnosťou od 11. 12. 2014 bez nároku na odmenu.

  E. Odvoláva

  1. Dušana Raticu z doterajšieho vedenia Centra voľného času, Hlavná 426, 029 44 Rabča dňom 11. 12. 2014.

  F. Zriaďuje

  1. Komisie obecného zastupiteľstva:
  a) Komisia životného prostredia, verejného poriadku a výstavby,
  b) Komisia na ochranu verejného záujmu,
  c) Komisia finančná
  d) Komisia sociálna a bytová,
  e) Komisia kultúry a športu.

  G. Určuje

  1. V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu – Ing. Júliusa Pitáka vo výške: 1 789,00 €.

  H. Ukladá

  1. Aby Obecný úrad v Rabči prizval na najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rabča 1. náhradníka Ing. Jaroslava Jagnešáka vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 15. 11. 2014 a to z dôvodu, že sa uvoľnil jeden mandát poslanca.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: v texte

  2. Aby novozvolená Finančná komisia vyhodnotila ponuku na zakúpenie spomaľovacieho radara, ktorý bude umiestnený na Ul. Rabčická z dôvodu, že táto úloha nebola splnená doteraz schválenou Komisiou na verejné obstarávanie.
  Termín: po schválení členov Finančnej komisie; Zodpovedný: v texte

  3. Aby p. riaditeľka ZŠ s MŠ, Ing. Anna Kornhauserová v spolupráci s vedúcim RABČAN, obecné služby Rabča, Štefanom Raticom zabezpečili ešte jednu osobu, ktorá bude dozerať na deti pri prechode pre chodcov na ceste I. triedy ráno cestou do školy, nakoľko táto úloha nebola splnená.
  Termín: do budúceho OZ, Zodpovedný: v texte

  4. Aby Obecný úrad presunul a dal opätovne prejednať doplnok č. 1/2014 k VZN č. 4/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: v texte

  5. CVČ Hlavná 426 Rabča pripraviť Správu o výchovno-vzdelávacom činnosti CVČ Rabča za šk. r. 2013/2014.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: v texte

  6. Obecný úrad rozposlať e-mailom upravený Rokovací poriadok poslancov obecného zastupiteľstva v Rabči.
  Termín: do 31. 12. 2014; Zodpovedný: v texte

  7. Ján Adamčík, vedúci kultúry pripraviť koncepciu na akciu obce Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia dňa 21. 12. 2014.
  Termín: do 15. 12. 2014; Zodpovedný: v texte

  8. Poslancom OZ pripraviť návrhy na predsedov a členov zriadených komisií a ich členov a náplne práce týchto komisií ( Komisia životného prostredia, verejného poriadku a výstavby; Komisia na ochranu verejného záujmu; Komisia finančná; Komisia sociálna a bytová a Komisia kultúry a športu).

  Zapísal: PhDr. Augustín Piták, poslanec OZ a predseda návrhovej komisie.

  UZNESENIE č. 9/B/2014
  z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča z 11. decembra 2014

  A)Schvaľuje

  1. 3/5-tinovou väčšinou prítomných poslancov Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rabča. ZA hlasovali: Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Oselský Jozef, Ing. Pavol Jurčák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ján Maťuga, Monika Adamčíková, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, PhDr. Augustín Piták, Mgr. Andrea Lubasová t. j. 10 z prítomných 10 poslancov, PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.

  B)Neschvaľuje

  1. 3/5-tinovu väčšinou prítomných poslancov doplnok č. 1/2014 k VZN č. 4/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení. ZA doplnok č. 1/2014 hlasovalo – 0 poslancov; PROTI – Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Jozef Oselský, Ing. Pavol Jurčák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ján Maťuga, Monika Adamčíková, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták t. j. 10 z prítomných 10 poslancov OZ; ZDRŽAL SA – 0.

  Ing. Július Piták, starosta obce Rabča

  Zapísal(a): PhDr. Augustín Piták, poslanec OZ a predseda návrhovej komisie.

  UZNESENIE č. 7/2014
  zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča
  z 30. októbra 2014

  A. Berie na vedomie

  1. Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča zo dňa 26. 9. 2014.

  2. Informáciu hlavného kontrolóra obce Rabča, ktorý informoval o liste p. Rusnáka zo dňa 29. 9. 2014, ktorý sa dotazuje, žiada vysvetlenie, preverenie a odstránenie. List sa týka kostola Navštívenia Panny Márie, cintorína, ozvučenia, parkovania, osadenie kríža, zimnej údržby okolo kostola, úpravy po výrube stromov, zabezpečenia prechodu pre chodcov, ....

  3. Návrh VZN č. 1/2014 o obmedzení a zakázaní používania pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely na území obce Rabča.

  B. Schvaľuje

  1. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Ing. Patrik Cubinek – členovia: PhDr. Augustín Piták a Katarína Budzelová, poslanci OZ; overovateľov: Ján Domin a Ing. Karol Sahuľ, poslanci OZ; zapisovateľku – Mgr. Eva Grancová.

  2. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča s navrhnutou zmenou.

  3. Zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2014 – rozpočtové opatrenie č. 5/2014, schválené OZ dňa 30. 10. 2014 v zmysle par. 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších noviel, sa vykonáva zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2014 so súhlasom Obecného zastupiteľstva v Rabči, rozpočtovým opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov nasledovne:
  Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky:
  Bežné výdavky
  01.1.1.6. Obce
  KZ 41 632001 Energie  + 3 000,00 €
  KZ 41 641009 Transfer obci Or. Podzámok na spolufinancovanie projektu
  „Partnervo obci v oblasti cestovného ruchu na Orave“ + 463,00 €
  08.4.0. Náboženské a iné spol. aktivity
  KZ 111 642007 Transfer cirkvi (charita) - 7 294,00 €
  03.2.0. Ochrana pred požiarmi
  KZ 41 637027 Odmeny na základe dohody o vyk. práce + 1 300,00 €
  KZ 41 632xxx Odvody do poisťovní + 425,00 €
  KZ 41 633006 Náklady SČK + 106,00 €
  08.2.0. Kultúrne služby
  KZ 41 633006 Materiálové náklady (vybavenie kuchynky) + 2 000,00 €
  KZ 41 635004 Oprava a údržba zariadení + 200,00 €
  KZ 41 635006 Oprava a údržba budov - 200,00 €
  Celková výška príjmov a výdavkov zostáva nezmenená.

  4. Žiadosť MDDr. Kristíny Gašparovej, konateľky spoločnosti BELLIDENTI, s .r.o., Na Vinohrady 1, 911 05 Trenčín o schválenie prenájmu nebytového priestoru v obecnej budove (ObZS) za účelom zriadenia stomatologickej ambulancie. Poslanci na riadnom zasadnutí OZ 26. 9. 2014 3/5-tinovou väčšinou odporučili schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča – ide o priestor v obecnej budove súp. č. d. 330, Ul. Rabčická, parc. CKN č. 5099/2, LV č. 1283 o celkovej výmere 20,75 m2 priamo za ročný nájom vo výške 483,89 €/rok na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ. Uvedený zámer bol doporučený schváliť OZ dňa 26. 9. 2014 a bol zverejnený na úradnej tabuli obce Rabča od 7. 10. 2014 do 22. 10. 2014. Poslanci prenájom obecného majetku schválili 3/5-tinovu väčšinou s tým, že nájomná zmluva so žiadateľkou bude uzavretá od 1. 11. 2015.
  ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Ing. Karol Sahuľ, Katarína Budzelová, Ing. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Mgr. Ľubomír Jagnešák t. j. 11 z prítomných 11 poslancov; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Obec Rabča má 11 poslancov.

  5. Zakúpiť 1 ks spomaľovacieho radaru na Ul. Rabčická.

  6. Stavebné úpravy na ZŠ s MŠ, Kostolná 855, Rabča a to prerobenie skladu s vybudovaním verandy pred kuchyňou vo výške rozpočtu 4 700 € bez regálu.

  C. Doporučuje

  1. Schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Aleny Jancúrovej, Pod mostom 309, 02944 Rabča v obecnej budove (ObZS) nad lekárňou Viola za účelom zriadenia krajčírstva (šitie a úprava odevov, požičovňa) s termínom od 1. 1. 2015 – ide o priestor v obecnej budove súp. č. d. 329, Ul. Rabčická, parc. CKN č. 5099/1, LV č. 1283 o celkovej výmere 54,29 m2 priamo za ročný nájom vo výške 1056,25 €/rok na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.
  ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Ing. Karol Sahuľ, Katarína Budzelová, Ing. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Mgr. Ľubomír Jagnešák t. j. 11 z prítomných 11 poslancov; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0.
  Obec Rabča má 11 poslancov.

  2. Schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Jaroslava Joščáka, bytom Rabča, Soľná 392 za účelom osadenia garáže o výmere 15 m2 – ide o pozemok vo vlastníctve obce parc. CKN č. 4464/19, LV č. 1283 priamo za ročný nájom vo výške 2,0746 €/m2/rok na dobu určitú 1 rok na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.
  ZA hlasovali: ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ján Domin, Ing. Karol Sahuľ, Katarína Budzelová, Ing. Patrik Cubinek, Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Mgr. Ľubomír Jagnešák t. j. 9 z prítomných 10 poslancov; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: Ing. Jaroslav Jagnešák, t. j. 1 z prítomných 10 poslancov OZ. V čase hlasovania nebol prítomný v rokovacej miestnosti PhDr. Augustín Piták. Obec Rabča má 11 poslancov.

  3. Schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Jána Iskerku a manželky Ľubomíry Iskerkovej, bytom Rabča, Soľná 391 za účelom osadenia garáže o výmere 18 m2 – ide o pozemok vo vlastníctve obce parc. CKN č. 4464/19, LV č. 1283 priamo za ročný nájom vo výške 2,0746 €/m2/rok na dobu určitú 1 rok na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ. ZA hlasovali: ZA hlasovali: Ing. Karol Sahuľ, Katarína Budzelová, Ing. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Mgr. Ľubomír Jagnešák t. j. 8 z prítomných 11 poslancov; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: Ján Domin, Ing. Jaroslav Jagnešák, Mgr. Pavol Revaj, t. j. 3 z prítomných 11 poslancov OZ.
  Obec Rabča má 11 poslancov.

  4. Poslanci odporučili schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Gabriely Kovaličekovej, Vysoká 268, Rabča, IČO: 41733525 a to časť obecného pozemku parc. CKN č. 4549/2 o výmere 336 m2 za účelom využitia tohto priestoru ako sklad substrátov, ozdobnej kôry, sezónneho tovaru (okrasných stromčekov, tují, ovocných stromčekov) s termínom od 1. 1. 2015 na dobu určitú na dohodnutý účel priamo za ročný nájom vo výške 550 €/rok na dobu určitú a to od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.
  ZA hlasovali: ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Ing. Karol Sahuľ, Katarína Budzelová, Ing. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Mgr. Ľubomír Jagnešák t. j. 11 z prítomných 11 poslancov; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Obec Rabča má 11 poslancov

  D. Neschvaľuje

  1. Žiadosť prenajať obecný pozemok parc. CKN č. 4464/19 k. ú obce Rabča na základe žiadosti Jaroslava Joščáka, 02944 Rabča, Soľná 392 za účelom postavenia malého prístrešku na skladovanie dreva o výmere 16 m2 pri bytovom dome č. 392, Ul. Soľná

  2. Zatiaľ žiadosť o dotáciu obce Rabča na rok 2015 pre TJ Oravan Rabča na základe žiadosti vo výške 26 000 € z dôvodu, že sa vypustil bod č. 6 Návrh rozpočtu obce Rabča pre rok 2015
  – 2017 a žiadosť sa presúva do budúceho OZ.

  3. Zatiaľ žiadosť o dotáciu obce Rabča na rok 2015 pre Slovenský červený kríž, Paulína Oselská, Rabča, Hlavná 688 na základe žiadosti vo výške 900 € z dôvodu, že sa vypustil bod č. 6 Návrh rozpočtu obce Rabča pre rok 2015 – 2017 a žiadosť sa presúva do budúceho OZ.

  4. Zatiaľ žiadosť o dotáciu obce Rabča na rok 2015 pre Vladimír Iskierka, Rabča, Hlavná 630 na základe žiadosti vo výške 2 500 € z dôvodu, že sa vypustil bod č. 6 Návrh rozpočtu obce Rabča pre rok 2015 – 2017 a žiadosť sa presúva do budúceho OZ.

  5. Zatiaľ žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rok 2015 pre Základná organizácia
  – Jednota dôchodcov Rabča vo výške 1 600 € z dôvodu, že sa vypustil bod č. 6 Návrh rozpočtu obce Rabča pre rok 2015 – 2017 a žiadosť sa presúva do budúceho OZ.

  6. Zatiaľ Zmluvu o nájme č. 182/2014 medzi obcou Rabča a Oravskou vodárenskou spoločnosťou, a.s . Dolný Kubín o prenájom obecného majetku: „Kanalizácia v ul. Radová“ v rozsahu: časť zberača PVC DN 300 o dĺžke 210,56 m vo výške nájmu 1 €/rok pokiaľ OVS, a.s . Dolný Kubín nezabezpečí splnenie nasledovných podmienok obce:
  – OVS, a.s . Dolný Kubín zabezpečí prepojenie kanalizácie novej Ul. Rozvoja s Ul. Radovou
  – OVS, a.s . Dolný Kubín vybuduje predĺženie kanalizácie na Ul. Nad riekou a napojí ju na plánovanú kanalizáciu

  E. Ukladá

  1. Aby Obecný úrad v Rabči zaevidoval žiadosť p. Ľudmily Chudej, bytom Západ 1056/12-5, 028 01 Trstená o začlenenie parcely CKN č. 17285 a 17286 lokalita Adamovka III. Rabča do doplnku Územného plánu obce Rabča v zmysle § 30 ods. 4) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
  Termín: ihneď; Zodpovedný: v texte

  2. Aby Obecný úrad v Rabči zaevidoval žiadosť p. Terézie Parížkovej, bytom Veterná 150/19, 029 01 Námestovo o začlenenie parcely CKN č. 17283 a 17284 lokalita Adamovka III. Rabča do doplnku Územného plánu obce Rabča v zmysle § 30 ods. 4) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
  Termín: ihneď; Zodpovedný: v texte

  3. Aby Obecný úrad v Rabči postúpil žiadosť p. Kataríny Jurčákovej, bytom Rabča, Nad riekou 294 na Spoločný obecný úrad Zákamenné na vykonanie štátneho stavebného dohľadu , či stavebník Jozef Belkotiak, bytom Rabča, Nad riekou 1232 pracuje podľa stavebného povolenia a či nedošlo k jeho porušeniu postavením betónového múru – plota.
  Termín: ihneď; Zodpovedný: v texte

  4. Aby Komisia ŽP za účasti p. Kataríny Jurčákovej, bytom Rabča, Nad riekou 294 a p. Jozefa Belkotiaka, bytom Rabča, Nad riekou 1232 prešetrila dňa 3. 11. 2014 jej žiadosť na tvárnosti miesta a našla riešenie vybavenia jej žiadosti o úpravu prístupovej cesty na ulici Nad riekou k rodinnému domu navezením hrubého štrku (makadamu). Hodinu stretnutia dohodnúť telefonicky.
  Termín: 3. 11. 2014; Z: v texte

  5. Aby Komisia pre verejné obstarávanie vyhodnotila ponuky na zakúpenie spomaľovacieho radara, ktorý bude umiestnený na Ul. Rabčická.
  Termín: 12/2014; Zodpovedný: v texte

  6. Aby p. riaditeľka ZŠ s MŠ, Ing. Anna Kornhauserová v spolupráci s vedúcim RABČAN, obecné služby Rabča, Štefanom Raticom zabezpečili ešte jednu osobu, ktorá bude dozerať na deti pri prechode pre chodcov na ceste I. triedy ráno cestou do školy.
  Termín: do budúceho OZ, Zodpovedný: v texte

  7. Hlavnému kontrolórovi obce Rabča, JUDr. Dušanovi Kriškovi do 7. 11. 2014 do 12.00 hod. zaslať e-mailom jeho vyhodnotenie daňovej kontroly na RABČAN, s.r.o. Rabča a jeho stanovisko poslancom OZ.
  Termín: v texte; Zodpovedný: v texte

  8. Aby RABČAN, s.r.o. Rabča a RABČAN, obecné služby Rabča zverejňovali všetky došlé faktúry nad 100 € na web stránke obce Rabča.
  Termín: ihneď; Zodpovedný: v texte

  9. Aby RABČAN, obecné služby Rabča, Štefan Ratica zabezpečil opravu strechy na kostole.
  Termín: ihneď; Zodpovedný: v texte

  10. Aby Obecný úrad v Rabči požiadal o vrátenie pôvodného kríža z vežičky, kde sú cengálky a o uvedenom sa informovať u p. Hrubjaka.
  Termín: 11/2014; Zodpovedný: v texte

  11. Aby Obecný úrad v Rabči požiadal Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát a Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie , Predmestská 1613, 01195 Žilina o posunutie prechodu pre chodcov na ceste I. triedy I/78 v smere od Gazdíka na Ul. Kostolnú.
  Termín: 11/2014; Zodpovedný: v texte

  Zapísal(a): Ing. Patrik Cubinek, poslanec OZ a predseda návrhovej komisie.

  UZNESENIE č. 6/2014
  zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča
  z 26. septembra 2014

  A. Berie na vedomie

  1. Informáciu starostu obce Rabča o zaslanom stanovisku Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Ružomberok zo dňa 14. 7. 2014 č. CZ 16953/2014/pod. vo veci žiadosti obce o zvýšenie hrádze na Soľnom potoku.

  2. Informáciu starostu obce Rabča o zaslanej odpovedi, OR PZ, ODI, Dolný Kubín zo dňa 28. 7. 2014 č. ORPZ-DK-ODI-500/2014 o vykonávaní častejších kontrol na dodržanie pravidiel cestnej dopravy motorových vozidiel – hlavne rýchlosti na ceste III. triedy č. 52014 (Rabčická cesta).

  3. Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča zo dňa 27. 6. 2014.

  4. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014 ZŠ s MŠ Rabča, ktorá je dostupná aj na web stránke ZŠ s MŠ Rabča.

  5. Správu nezávislého audítora za rok 2013 ku konsolidovanej účtovnej závierke, ktorý skonštatoval, že Konsolidovaná účtovná závierka obce Rabča poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie v súlade so zákonom o účtovníctve.

  6. Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou v zmysle zák. č. 540/2007 Zb.§ 23 ods. 5, nezávislého audítora za rok 2013, ktorý skonštatoval, že účtovné informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe obce Rabča sú v súlade s Konsolidovanou účtovnou závierkou k 31. 12. 2013.

  7. Informácie starostu obce Rabča o zasadnutí Miestnej volebnej komisie v Rabči, ktorá dňa 26. 9. 2014 na svojom zasadnutí zaregistrovala všetkých kandidátov na starostu obce Rabča a kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 15. 11. 2014.

  8. Informácie p. Jána Domina o výročnej členskej schôdzi PD Magura Rabča zo dňa 26. 9. 2014.

  9. Požiadavku zamestnankyne RABČAN, obecné služby Rabča p. Oľgy Skurcoňákovej o možnosti zvýšenia platu. Obecné zastupiteľstvo toto ponecháva na rozhodnutí vedúceho RABČAN, obecné služby Rabča, p. Štefana Raticu, ako priameho nadriadeného p. Oľgy Skurcoňákovej.

  B. Schvaľuje

  1. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Ján Domin – členovia: Pavol Kobyliak a Ing. Juraj Ratica, poslanci OZ; overovateľov: PhDr. Augustín Piták a Katarína Budzelová, poslanci OZ; zapisovateľku – Mgr. Eva Grancová.

  2. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča bez zmeny.

  3. Žiadosť Oľgy Oselskej, 02944 Rabča, Hlavná 181 o nápravu odtoku vody, ktorá sa zlieva z ulíc Goborova, Osadská, Hlavná a štrk, skaly sa zlievajú pri jej rodinnom dome, ktoré stekajú do jej záhrady, nakoľko tam nie je dostatočná odpadová diera, aby voda mohla odtekať s tým, že predmetná žiadosť sa bude riešiť pri výkopových prácach kanalizácie.

  4. Zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2014 – rozpočtové opatrenie č. 4/2014, schválené OZ dňa 26. 9. 2014 v zmysle par. 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších noviel, sa vykonáva zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2014 so súhlasom Obecného zastupiteľstva v Rabči, rozpočtovým opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov nasledovne:
  Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky:

  Bežné výdavky
  01.1.1.6. Obce
  KZ 41 632002 Vodné, stočné + 120,00 €
  KZ 41 633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky + 35,00 €
  KZ 41 632004 Komunikačná infraštruktúra - 155,00 €
  KZ 41 637005 Špeciálne služby + 2500,00 €
  KZ 41 637031 Pokuty a penále + 15,00 €
  KZ 41 637036 Reprezentačné výdavky + 100,00 €
  01.7.0. Transakcie verejného dlhu
  KZ 41 651 004 Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi - 2315,00 €
  01.6.0. Všeobecné verejné služby (voľby)
  KZ 111 614 Odmeny + 150,00 €
  KZ 111 621 Poistné do VšZP + 35,00 €
  KZ 111 625001 Na nemoc. poistenie + 7,00 €
  KZ 1111 625002 Na starob. poistenie + 65,00 €
  KZ 111 625003 Na úraz. poistenie + 4,00 €
  KZ 111 625004 Na inval. poistenie + 15,00 €
  KZ 111 625005 Na poistenie v nezamestnanosti + 5,00 €
  KZ 111 625007 Na poistenie do rezerv. fondu + 23,00 €
  KZ 111 631001 Cestovné tuzemské + 65,00 €
  KZ 111 632003 Poštové a telek. služby + 30,00 €
  KZ 111 634004 Prepravné a nájom dopr. prostriedkov + 55,00 €
  KZ 111 637007 Cestovné náhrady + 200,00 €
  KZ 111 637027 Odmeny mimo prac. pomeru + 400,00 €
  KZ 111 637026 Odmeny a príspevky - 1 054,00 €
  03.2.0. Ochrana pred požiarmi
  KZ 41 633016 Reprezentačné + 100,00 €
  KZ 41 637027 Odmeny mimo PP + 50,00 €
  KZ 41 637015 Poistné - 150,00 €
  06.2.0. Rozvoj obcí
  KZ 41 633006 Všeobecný materiál + 500,00 €
  06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
  KZ 41 632002 Vodné, stočné + 100,00 €
  KZ 41 633006 Všeobecný materiál + 500,00 €
  KZ 41 637004 Všeobecné služby + 100,00 €
  KZ 41 637005 Špeciálne služby + 800,00 €
  KZ 41634003 Poistenie motor. vozidiel - 2 300,00 €
  08.1.0.
  KZ 41 641009 Transfer obci + 300,00 €
  08.2.0. Kultúrne služby
  KZ 41 632003 Poštové služby a telek. služby + 100,00 €
  KZ 41 633010 Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky + 20,00 €
  KZ 41 635004 Údržba prev. strojov, zariadení - 120,00 €
  08.2.0.5. Knižničné služby
  KZ 111 633009 Knihy, časopisy, noviny (dotácia MK) + 800,00 €
  10.4.0.5. Ďalšie dávky soc. zabezpečenia (rodina a deti)
  KZ 111 637006 Náhrady (Pnd, soc. Dávky)+ 2 500,00 €
  08.2.0.9. Ostatná činnosť v kultúre
  KZ 111 637004 Všeobecné služby (preprava detí - projekty ŽSK) + 800,00 €
  KZ 41 634004 Prepravné a nájom dopr. prostriedkov + 100,00 €
  KZ 41 637002 Jednota dôchodcov Rabča + 120,00 €
  KZ 41 637002 Konkurzy a súťaže - 1 020,00 €
  08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby
  KZ 41 637004 Všeobecné služby - 7 000,00 €
  KZ 41 642006 Na členské príspevky+ 9 000,00 €
  KZ 111 642007 Transfer cirkvi, náb. spoločnosti- 5 600,00 €

  Bežné príjmy
  KZ 41 212002 Príjmy z prenajatých pozemkov + 200,00 €
  KZ 41 212003 Príjmy z prenajatých priestorov (KD el. energia) + 1 700,00 €
  KZ 41 212003 Príjmy z prenaj. priestorov (KD kuchynka) + 500,00 €
  KZ 41 212003 Príjmy z prenaj. priestorov (KD kuchynka – pošk.) + 500,00 €
  KZ 41 221004 Ost. poplatky (matrika over. podpisov) + 2 000,00 €
  KZ 41 221004 Ost. poplatky (stavebné, kolaudačné) + 3000,00 €
  KZ 41 221004 Ost. poplatky (výťažok SYNOT TIP) + 40,00 €
  KZ 41 221004 Ost. poplatky (výťažok Fortuna, a.s., ) + 40,00 €
  KZ 41 221004 Ost. poplatky (matrika - cudzinci) + 200,00 €
  KZ 41 221004 Ost. poplatky (matrika - rôzne) + 50,00 €
  KZ 41 223001 Popl.za tovary a posk. služby(MK upomienky) + 700,00 €
  KZ 41 223001 Popl.za tovary a posk. služby (MK – MVS) + 400,00 €
  KZ 41 223001 Popl. za tovary a posk. služby (kopírovanie) + 30,00 €
  KZ 41 242 Úroky + 400,00 €
  KZ 41 292017 Z vratiek (pôžička Labudjak) + 400,00 €
  KZ 41 292017 Z vratiek (z minul. rokov) + 6 000,00 €
  KZ 41 292027 Iné príjmy (úhrada fa) + 2 000,00 €
  KZ 111 312001 Transfery v rámci VS (PnD, SD) + 2 500,00 €
  KZ 111 312001 Transfery v rámci VS (akt. činnosť) + 800,00 €
  KZ 111 312001 Transfery v rámci VS (MK dotácia ) + 1 800,00 €
  KZ 111 312012 Transfery prenes. výkon ŠS – matrika + 185,00 €
  KZ 111 312012 Transfery prenes. výkon ŠS – dotácia MK - 42,00 €
  KZ 111 312001 Transfery v rámci VS (Spiš. kat. charita) - 14 400,00 €
  KZ 111 133013 Za komun. odpady a DSO (TKO FO, PO) - 9 003,00 €

  Kapitálové príjmy
  KZ 43 233001 Z predaja pozemkov + 200,00 €
  KZ 111 322002 Zo štátneho účelového fondu - 200,00 €

  Celková výška príjmov a výdavkov zostáva nezmenená.

  5. Ulica Ružová – odkúpenie podielov od spoluvlastníkov na obec Rabča ako kupujúci za cenu 1 € pod ulicu Ružovú:

  CKN parc. č. 3020/23 – orná pôda o výmere 205  – predávajúci: Marián Budzeľ, tr. bytom Rabča, Hlavná, 759, LV č. 3066, 1/4-úč.; Terézia Kormanová, tr. bytom Rabča, Javorová, 114, 3066, 1/4-úč.; Terézia Kudjaková, tr. bytom Rabča, Radová, 477, 3066, 1/8-úč.; Vladimír Skurcoňák, tr. bytom Rabča, Mlynská, 362, 3066, 1/8-úč.; Anton Skurcoňák, tr. bytom Rabča, Adamovka, 534, 3066, 1/8-úč.; Margita Vronková, tr. bytom Rabča, Radová, 462, 3066, 1/8-úč.;

  CKN parc. č. 3020/27 – orná pôda o výmere 296 m2 – predávajúci: Anton Jendreas a Kristína Jendreasová, obaja tr. bytom Rabča, Hlavná, 610, 5074, BSM 1/8-úč.; Margita Kovaličková, tr. bytom Rabča, Mlynská, 350, LV č. 5074, 11/120-úč.; Anna Kuriaková, tr. bytom Tvrdošín, Medvedzie, 128/5, LV č. 5074, 1/8-úč.; Miroslav Miklušák, tr. bytom Rabča, Hlavná, 571, LV č. 5074, 91/600-úč.; Peter Miklušák a Eva Miklušáková, obaja tr. bytom Rabča, Rovňová, 1138, LV č. 5074, BSM 1/75-úč.; Jozef Pienčák, tr. bytom Rabča, Hlavná, 608, LV č. 5074, 1/16-úč.; Štefan Pienčak, tr. bytom Rabča, Adamovka, 509, LV č. 5074, 2/75-úč.; Vendelín Pienčák, tr. bytom Or. Veselé, 13, LV č. 5074, 1/16-úč.; Andrea Pitáková, tr. bytom Rabča, Kvetná, 1113, LV č. 5074, 1/24-úč.; Jolana Spuchláková, tr. bytom Or. Polhora, 322, LV č. 5074, 11/120-úč.; Jolana Spuchliaková, tr. bytom Rabča, Hlavná, 629, LV č. 5074, 1/24-úč.; Jozef Tyrol, tr. bytom Rabča, Gluštíkova, 631, LV č. 5074, 1/24-úč.; Margita Vajdečková, tr. bytom Trstená, Západ, 1144/33, LV č. 5074, 1/8-úč.;

  CKN parc. č. 3045/74 – TTP o výmere 122 m2, CKN parc. č. 3045/73 – TTP o výmere 9 m2, CKN parc. č. 3045/40 – TTP o výmere 90 m2, CKN parc. č. 1878/49 – orná pôda o výmere 390 m2, CKN parc. č. 3045/53 – TTP o výmere 56 m2, CKN parc. č. 3045/56 – TTP o výmere 37 m2 – predávajúci: Milan Glovaťák, tr. bytom Rabča, Hlavná, 619, LV č. 4689, 3511/10080 -úč.; Jozef Koňarčík, tr. bytom Štefanov, Dolný Štefanov, 68, LV č. 4689, 1/224 -úč.; Johana Kurhajcová, tr. bytom Námestovo, Slnečná, 161/3, LV č. 4689, 5/56 -úč.; Anna Kuriaková, tr. bytom Tvrdošín, Medvedzie, 128/5, LV č. 4689, 1/18 -úč.; Emília Pitáková, tr. bytom Rabča, Potočná, 435, LV č. 4689, 1/336 -úč.; Vladimír Revaj, tr. bytom Rabča, Hlavná, 614, LV č. 4689, 5/28 -úč.; Justína Revajová, tr. bytom Rabča, Hlavná, 611, LV č. 4689, 1/12 -úč.; Mária Turňová, tr. bytom Námestovo, Veterná, 151/17, LV č. 4689, 19/80 -úč.;

  CKN parc. č. 3051/1 – zastavaná plocha o výmere 160 m2, CKN parc. č. 3045/70 – TTP o výmere 242 m2 – predávajúci: Janka Adamčíková, tr. bytom Rabča, Hlavná, 497, LV č. 5142, 1/96-úč.; Marta Bandíková, tr. bytom Rabča, Hlavná, 618, LV č. 5142, 1/84-úč.; Anna Briliaková, tr. bytom Rabčice, 582, LV č. 5142, 101/14112-úč.; Anton Buška, tr. bytom Rabča, SR, LV č. 5142, 1/720-úč.; Janka Bušková, tr. bytom Rabča, Gaceľovská, 418, LV č. 5142, 5/144-úč.; Helena Čulová, tr. bytom Rabča, Hlavná, 622, LV č. 5142, 13/240-úč.; Milan Glovaťák, tr. bytom Rabča, Hlavná, 619, LV č. 5142, 1/336-úč.; Mária Glovaťáková, tr. bytom Rabča, Hlavná, 619, LV č. 5142, 34/1568-úč.; Jana Glovaťáková, tr. bytom Rabča, Hlavná , 619, LV č. 5142, 15/1568-úč.; Anton Jendreas a Kristína Jendreasová, obaja tr. bytom Rabča, Hlavná, 610, LV č. 5142, BSM 5/144-úč.; Anna Kornhauserová, tr. bytom Rabča, Kostolná, 864, LV č. 5142, 1/15-úč.; Marta Kubáňová, tr. bytom Ružomberok, I. Houdeka, 1941/41, LV č. 5142, 1/3024-úč.; Johana Kurhajcová, tr. bytom Námestovo, Slnečná, 161/3, LV č. 5142, 3/56-úč.; Anna Kuriaková, tr. bytom Tvrdošín, Medvedzie, 128/5, LV č. 5142, 19/216-úč.; Anna Labajová, tr. bytom Zubrohlava, Nová Bobrovská, 84, LV č. 5142, 5/147-úč.; Anna Maťugová, tr. bytom Rabča, Hlavná, 258, LV č. 5142, 1/96-úč.; Miroslav Miklušák, tr. bytom Rabča, Hlavná, 453, LV č. 5142, 23/4704-úč.; Margita Pafčugová, tr. bytom Trstená, J. Kráľa, 707/3, LV č. 5142, 17/882-úč.; Jozef Pienčák, tr. bytom Rabča, Hlavná, 608, LV č. 5142, 29/432-úč.; Vendelín Pienčák, tr. bytom Or. Veselé, 13, LV č. 5142, 29/432-úč.; Miroslav Pilarčík a Bibiána Pilarčíková, obaja tr. bytom Námestovo, Slnečná, 163/8, LV č. 5142, BSM 1/144-úč.; Anton Piták, tr. bytom Rabča, Hlavná, 431, LV č. 5142, 59/42336-úč.; Anton Piták, tr. bytom Rabča, Adamovka, 518, LV č. 5142, 1/144-úč.; Ignác Piták, tr. bytom Rabča, SR, LV č. 5142, 1/42-úč.; František Piták, tr. bytom Námestovo, Náčina Borina, 896/3, LV č. 5142, 1/3024-úč.; Ľudovít Piták, tr. bytom Or. Polhora, 364, LV č. 5142, 1/3024-úč.; Augustín Piták, tr. bytom Rabča, Hlavná, 564, LV č. 5142, 5/1323-úč.; Emília Pitáková, tr. bytom Rabča, Potočná, 435, LV č. 5142, 59/42336-úč.; Margita Pitáková, tr. bytom Rabča, Hlavná, 596, LV č. 5142, 1/24-úč.; Helena Portálová, tr. bytom Rabča, Hlavná, 620, LV č. 5142, 23/14112-úč.; Vladimír, Revaj, tr. bytom Rabča, Hlavná, 614, LV č. 5142, 26477/211680-úč.; Justína Revajová, tr. bytom Rabča, Hlavná, 611, LV č. 5142, 1/24-úč.; Marta Romaňáková, tr. bytom Rabča, Adamovka, 555, LV č. 5142, 59/14112v Katarína Šnapková, tr. bytom Rabča, Hlavná, 619, LV č. 5142, 15/1568-úč.; Mária Turňová, tr. bytom Námestovo, Veterná, 151/17, LV č. 5142, 19/240-úč.; Anton Žitňák, tr. bytom Rabča, Hlavná, 502, LV č. 5142, 2/45-úč.; Vladimír Rusnák a Mária Rusnáková, obaja tr. bytom Rabča, Hlavná, 236, LV č. 5142, BSM 107/14112-úč.;

  CKN parc. č. 3051/3 – zastavaná plocha o výmere 18 m2, CKN parc. č. 3045/72 – TTP o výmere 59 m2 a CKN parc. č. 3045/55 – zastavaná plocha o výmere 113 m2 – predávajúci:

  Milan Glovaťák, tr. bytom Rabča, Hlavná, 619, LV č. 4779, 236/21168-úč.; Mária Glovaťáková, tr. bytom Rabča, Hlavná, 619, LV č. 4779, 9929/2352-úč.; Jozef Koňarčík, tr. bytom Štefanov, Dolný Štefanov, 68, LV č. 4779, 59/2352-úč.;Johana Kurhajcová, tr. bytom Námestovo, Slnečná, 161/3, LV č. 4779, 1/7-úč.;Anton Masničák a Margita Masničáková, tr. bytom Rabča, Hlavná, 589, LV č. 4779, BSM 10/49-úč.; Margita Pafčugová, tr. bytom Trstená, J. Kráľa, 707/3, LV č. 4779, 115/1176-úč.;Anton Piták, tr. bytom Rabča, Hlavná, 431, LV č. 4779, 59/7056-úč.;Daniela Pitáková, tr. bytom Or. Podzámok, Dolná Lehota, 469, LV č. 4779, 59/21168-úč.; Emília Pitáková, tr. bytom Rabča, Potočná, 435, LV č. 4779, 59/7056-úč.; Helena Portálová, tr. bytom Rabča, Hlavná, 620, LV č. 4779, 23/2352-úč.; Vladimír Revaj, tr. bytom Rabča, Hlavná, 614, LV č. 4779, 59/882-úč.; Marta Romaňáková, tr. bytom Rabča, Adamovka, 555, LV č. 4779, 59/2352-úč.; Monika Zboroňová, tr. bytom Nižná, Hviezdoslavova , 190, LV č. 4779, 59/21168-úč.;

  CKN parc. č. 3051/4 – zastavaná plocha o výmere 23 m2 a CKN parc. č. 3045/71 – TTP o výmere 126 m2 – predávajúci: Vladimír Revaj, tr. bytom Rabča, Hlavná, 614, LV č. 5035, 253/360-úč.; Anna Kuriaková, tr. bytom Tvrdošín, Medvedzie, 128/5, LV č. 5035, 1/18-úč.; Vladimír Revaj, tr. bytom Rabča, Hlavná, 614, LV č. 5035, 29/120-úč.;

  CKN parc. č. 1878/51 – orná pôda o výmere 158 m2 – predávajúci: Monika Zboroňová, tr. bytom Nižná, Hviezdoslavova , 190, LV č. 4335, 59/21168-úč.; Daniela Pitáková, tr. bytom Or. Podzámok, Dolná Lehota, 469, LV č. 4335, 59/21168-úč.; Marta Romaňáková, tr. bytom Rabča, Adamovka, 555, LV č. 4335, 59/2352-úč.; Oľga Sifková, tr. bytom Rabča, Ružová, 615, LV č. 4335, 3181/7056-úč.; Anton Masničák a Margita Masničáková, obaja tr. bytom Rabča, Hlavná, 589, LV č. 4335, BSM 10/49-úč.; Oľga Sifková, tr. bytom Rabča, Ružová, 615, LV č. 4335, 59/756-úč.; Milan Glovaťák, tr. bytom Rabča, Hlavná, 619, LV č. 4335, 71/336-úč.; Anna Briliaková, tr. bytom Rabčice, 582, LV č. 4335, 59/2352-úč.;

  CKN parc. č. 1878/50 – orná pôda o výmere 771 m2, CKN parc. č. 3045/11 – zastavaná plocha o výmere 637 m2 – predávajúci: Justína Revajová, tr. bytom Rabča, Hlavná, 611, LV č. 6304, 1/24-úč.; Janka Bušková, tr. bytom Rabča, Gaceľovská, 418, LV č. 6304, 5/144-úč.; Margita Pitáková, tr. bytom Rabča, Hlavná, 596, LV č. 6304, 1/24-úč.; Anton Jendeas a Kristína Jendreasová, obaja tr. bytom Rabča, Hlavná, 610, LV č. 6304, BSM 5/144-úč.; Anna Kuriaková, tr. bytom Tvrdošín, Medvedzie, 128/5, LV č. 6304, 19/216-úč.; Anton Piták, tr. bytom Rabča, Adamovka, 518, LV č. 6304, 1/144-úč.; Johana Adamčíková, tr. bytom Rabča, Hlavná, 497, LV č. 6304, 1/96-úč.; Ignác Piták, tr. bytom Rabča, SR, LV č. 6304, 1/42-úč.; Anna Briliaková, tr. bytom Rabčice, 582, LV č. 6304, 101/14112-úč.; Mária Glovaťáková, tr. bytom Rabča, Hlavná, 619, LV č. 6304, 34/1568-úč.; Helena Portalová, tr. bytom Rabča, Hlavná, 620, LV č. 6304, 23/14112-úč.; Anna Labajová, tr. bytom Zubrohlava, Nová Bobrovská, 84, LV č. 6304, 5/147-úč.; Marta Romaňáková, tr. bytom Rabča, Adamovka, 555, LV č. 6304, 59/14112-úč.; Anton Buška, tr. bytom Rabča, 182, LV č. 6304, 1/720-úč.; Anton Žitňák, tr. bytom Rabča, Hlavná, 502, LV č. 6304, 2/45-úč.; Helena Čulová, tr. bytom Rabča, Hlavná, 622, LV č. 6304, 13/240-úč.; Anna Kornhauserová, tr. bytom Rabča, Kostolná, 864, LV č. 6304, 1/15-úč.; Marta Bandíková, tr. bytom Rabča, Hlavná, 618, LV č. 6304, 1/84-úč.; Miroslav Pilarčík a Bibiána Pilarčíková, obaja tr. bytom Rabča, Adamovka, 1204, LV č. 6304, BSM 1/144-úč.; Emília Pitáková, tr. bytom Rabča, Potočná, 435, LV č. 6304, 59/42336-úč.; Anton Piták, tr. bytom Rabča, 431, LV č. 6304, 59/42336-úč.; Marta Kubáňová, tr. bytom Ružomberok, I. Houdeka, 1941/41, LV č. 6304, 1/3024-úč.; František Piták, tr. bytom Námestovo, Náčina Borina, 896/3, LV č. 6304, 1/3024-úč.; Ľudovít Piták, tr. bytom Or. Polhora, 364, LV č. 6304, 1/3024-úč.; Augustín Piták, tr. bytom Rabča, Hlavná, 564, LV č. 6304, 5/1323-úč.; Vladimír Revaj, tr. bytom Rabča, Hlavná, 614, LV č. 6304, 26477/211680-úč.; Mária Turňová, tr. bytom Námestovo, Veterná, 151/17, LV č. 6304, 19/240-úč.; Milan Glovaťák, tr. bytom Rabča, Hlavná, 619, LV č. 6304, 1/336-úč.; Jozef Pienčak, tr. bytom Rabča, Hlavná, 608, LV č. 6304, 29/432-úč.; Vendelín Pienčak, tr. bytom Or. Veselé, 13, LV č. 6304, 29/432-úč.; Miroslav Miklušák, tr. bytom Rabča, Hlavná, 453, LV č. 6304, 23/4704-úč.; Johana Kurhajcová, tr. bytom Námestovo, Slnečná, 161/3, LV č. 6304, 3/56-úč.; Jana Glovaťáková, tr. bytom Rabča, Hlavná, 619, LV č. 6304, 15/1568-úč.; Katarína Šnapková, tr. bytom Rabča, Hlavná, 619, LV č. 6304, 15/1568-úč.; Anna Maťugová, tr. bytom Rabča, Hlavná, 258, LV č. 6304, 1/96-úč.; Margita Pafčugová, tr. bytom Trstená, J.Kráľa, 707/3, LV č. 6304, 17/882-úč.; Vladimír Rusnák a Mária Rusnáková, obaja tr. bytom Rabča, Hlavná, 236, LV č. 6304, BSM 125/42336-úč.; Jozef Kobyliak a Oľga Kobyliaková, obaja tr. bytom Rabča, Ružová, 616, LV č. 6304, BSM 1/216-úč.;

  CKN parc. č. 3045/50 – TTP o výmere 33 m2 a CKN parc. č. 3045/52 – zastavaná plocha o výmere 18 m2 – predávajúci: Branislav Vorčák a Zuzana Vorčáková, obaja tr. bytom Rabča, Rúžová, 1190, LV č. 2685, BSM 1/1-úč.;

  CKN parc. č. 3045/51 – TTP o výmere 70 m2 – predávajúci: Justína Revajová, tr. bytom Rabča, Hlavná, 611, LV č. 4609, 1/12-úč.; Vladimír Revaj, tr. bytom Rabča, Hlavná, 614, LV č. 4609, 31/168-úč.; Anna Kuriaková, tr. bytom Tvrdošín, Medvedzie, 128/5, LV č. 4609, 1/18-úč.; Milan Glovaťák, tr. bytom Rabča, Hlavná, 619, LV č. 4609, 3481/10080-úč.; Mária Turňová, tr. bytom Námestovo, Veterná, 151/17, LV č. 4609, 19/80-úč.; Johana Kurhajcová, tr. bytom Námestovo, Slnečná, 161/3, LV č. 4609, 1/28-úč.; Terézia Zoššáková, tr. bytom Or. Polhora, 695, LV č. 4609, 3/56-úč.; Marta Romaňáková, Rabča, Adamovka, 555, LV č. 4609, 1/224-úč.;

  CKN parc. č. 3045/54 – TTP o výmere 6 m2 – predávajúci: Anna Pitáková, tr. bytom Rabča, SR, LV č. 4991, 1/7-úč.; Jana Glombíková, tr. bytom Rabča, SR, LV č. 4991, 23/2352-úč.; Terézia Kulková, tr. bytom Rabča, SR, LV č. 4991, 23/2352-úč.; Anna Dobierková, tr. bytom Rabča, SR, LV č. 4991, 23/2352-úč.; Mária Pitáková, tr. bytom Rabča, SR, LV č. 4991, 23/2352-úč.; Kristína Pitáková, tr. bytom Rabča, SR, LV č. 4991, 23/2352-úč.; Jozef Bandík tr. bytom Rabča, SR, LV č. 4991, 23/2352-úč.; Ján Bandík, tr. bytom Rabča, SR, LV č. 4991, 23/2352-úč.; Mária Glovaťáková, tr. bytom Rabča, Hlavná, 619, LV č. 4991, 9/49-úč.; Monika Zboroňová, tr. bytom Nižná, Hviezdoslavova , 190, LV č. 4991, 59/21168-úč.; Daniela Pitáková, tr. bytom Oravský Podzámok, Dolná Lehota, 469, LV č. 4991, 59/21168-úč.; Marta Romaňáková, tr. bytom Rabča, Adamovka, 555, LV č. 4991, 59/2352-úč.; Anton Masničák a Margita Masničáková, obaja tr. bytom Rabča, Hlavná, 589, LV č. 4991, BSM 10/49-úč.; Vladimír Revaj, tr. bytom Rabča, Hlavná, 614, LV č. 4991, 59/882-úč.; Milan Glovaťák, tr. bytom Rabča, Hlavná, 619, LV č. 4991, 236/21168-úč.; Ľudovít Piták, tr. bytom Or. Polhora, 493, LV č. 4991, 1195/7056-úč.; Margita Pafčugová, tr. bytom Trstená, J. Kráľa, 707/3, LV č. 4991, 115/1176-úč.; Marta Romaňáková, tr. bytom Rabča, Adamovka, 555, LV č. 4991, 59/2352-úč.;

  CKN parc. č. 3045/57 – zastavaná plocha o výmere 61 m2 a CKN parc. č. 3045/58 – zastavaná plocha o výmere 51 m2 – predávajúci: Milan Glovaťák, Rabča, Hlavná, 619, LV č. 5576, 3481/10080-úč.; Jana Glovaťáková, Rabča, Hlavná, 619, LV č. 5576, banka-3/56-úč.; Johana Kurhajcová, Námestovo, Slnečná, 161/3, LV č. 5576, 1/28-úč.; Anna Kuriaková, Tvrdošín, Medvedzie, 128/5, LV č. 5576, 1/18-úč.; Vladimír Revaj, Rabča, Hlavná, 614, LV č. 5576, 31/168-úč.; Justína Revajová, Rabča, Hlavná, 611, LV č. 5576, 1/12-úč.; Katarína Šnapková, Rabča, Hlavná, 619, LV č. 5576, banka-1/224-úč.; Mária Turňová, Námestovo, Veterná, 151/17, LV č. 5576, 19/80-úč.;

  CKN parc. č. 1878/49 – orná pôda o výmere 390 m2 – predávajúci: Vladimír Revaj, tr. bytom Rabča, Hlavná, 614, 5089, 5/28-úč.; Anna Kuriaková, tr. bytom Tvrdošín, Medvedzie, 128/5, 5089, 1/18-úč.; Emília Pitáková, tr. bytom Rabča, Potočná, 435, 5089, 1/336-úč.; Milan Glovaťák, tr. bytom Rabča, Hlavná, 619, 5089, 3511/10080-úč.; Mária Turňová, tr. bytom Námestovo, Veterná, 151/17, 5089, 19/80-úč.; Johana Kurhajcová, tr. bytom Námestovo, Slnečná, 161/3, 5089, 5/56-úč.; Vladimír Revaj, tr. bytom Rabča, Hlavná, 614, 5089, 1/12-úč.; Jozef Koňarčík, tr. bytom Štefanov, Dolný Štefanov, 68, 5089, 1/224.

  Všetky parcely sú zamerané geometrickým plánom č. 41962249-100/2014, 41962249-161/2010, Ing. Jozefom Revajom, Hviezdoslavova 45, Námestovo.

  Kúpno-predajná zmluva medzi obcou a spoluvlastníkmi bola schválená 3/5-tinovou väčšinou poslancov za cenu 1 € z dôvodu, že obec Rabča vysporiadava pozemky pod miestnu komunikáciu Ul. Ružová pre ďalšiu plánovanú výstavbu k. ú. obce Rabča s tým, že náklady spojené s prevodom a vyhotovenie geometrického plánu uhradí obec Rabča.

  ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica, Katarína Budzelová, Ing. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Ing. Karol Sahuľ, Mgr. Ľubomír Jagnešák, Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jozef Kovaliček t. j. 11 z prítomných 11 poslancov; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0.

  6. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Rabča s účinnosťou od 1. 10. 2014. ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ra-tica, Katarína Budzelová, Ing. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták , Ing. Karol Sahuľ, Mgr. Ľubomír Jagnešák,  Mgr.  Pavol Revaj, Ing. Jozef Kovaliček t. j. 11 z prítomných 11 poslancov; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0.

  C. Doporučuje

  1. Schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti MDDr. Kristíny Gašparovej, konateľky spoločnosti BELLIDENTI, s.r.o., Na Vinohrady 1, 91105 Trenčín za účelom zriadenia stomatologickej ambulancie – ide o priestor v obecnej budove súp. č. d. 330, Ul. Rabčická, parc. CKN č. 5099/2, LV č. 1283 o celkovej výmere 20,75 m2 priamo za ročný nájom vo výške 483,89 €/rok na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.
  ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica, Katarína Budzelová, Ing. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Ing. Karol Sahuľ, Mgr. Ľubomír Jagnešák, Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jozef Kovaliček t. j. 11 z prítomných 11 poslancov; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. pObec Rabča má 11 poslancov.

  2. Schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Aleny Jancúrovej, Pod mostom 309, 02944 Rabča v obecnej budove (ObZS) nad lekárňou Viola za účelom zriadenia krajčírstva (šitie a úprava odevov, požičovňa) s termínom od 1. 1. 2015 – ide o priestor v obecnej budove súp. č. d. 329, Ul. Rabčická, parc. CKN č. 5099/1, LV č. 1283 o celkovej výmere 67,69 m2 priamo za ročný nájom vo výške 1356,30 €/rok na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.
  ZA hlasovali: Ing. Jagnešák, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica, Katarína Budzelová, Ing. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Ing. Karol Sahuľ, Mgr. Ľubomír Jagnešák, Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jozef Kovaliček t. j. 11 z prítomných 11 poslancov; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. pObec Rabča má 11 poslancov.

  D. Neschvaľuje

  1. Žiadosť prenajať obecný pozemok parc. CKN č. 4464/19 k. ú obce Rabča na základe žiadosti Jaroslava Joščáka, 02944 Rabča, Soľná 392 za účelom postavenia garáže o výmere 15 m2 a malého prístrešku na skladovanie dreva o výmere 16 m2 pri bytovom dome č. 392, Ul. Soľná.

  2. Žiadosť Michaely Kmeťovej a Miloslava Kmeťa, bytom Rabča, Bystrá 342 o pridelenie parkovacieho miesta, ktoré bude označené ako rezervované pre EČ ich vozidla príp. prenajatie pozemku pod garáž.

  E. Ukladá

  1. Prednostovi OcÚ, Ing. Vladimírovi Brišovi pripraviť do budúceho OZ návrh Všeobecne záväzného nariadenia na povolenie ohňostrojov v obci Rabča.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: v texte

  2. Obecný úrad v Rabči požiadať SVP, š. p. Ružomberok o zaradenie do investičného plánu tejto organizácie – zvýšenie hrádze Soľného potoku v obci Rabča.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: v texte

  3. Komisii životného prostredia, verejného poriadku a výstavby preverí na tvárnosti miesta žiadosť p. Jaroslava Joščáka, bytom Rabča, Soľná 392 o prenájom 15 m2 za účelom postavenia garáže a malého prístrešku na skladovanie dreva o výmere 16 m2.
  Termín: do OZ; Zodpovedný: v texte

  4. Obecný úrad v Rabči uzatvárať nájomné zmluvy schválené obecným zastupiteľstvom na prenájom obecných pozemkov za účelom umiestnenia garáže len na dobu určitú t. j. 1 rok.
  Termín: úloha trvalá; Zodpovedný: Mária Fusková

  5. Obecný úrad v Rabči vyzvať firmu ELVIN, s.r.o. Rabča, Rabčická 332, aby zabezpečila parkovanie svojich zamestnancov v areáli firmy, a aby títo zamestnanci nevyužívali parkovacie miesta obce.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: v texte

  6. Obecný úrad v Rabči cez Spoločný obecný úrad Zákamenné zistiť možnosť likvidácie zhoreniska Šašina v k. ú. obce Rabča, Ul. Rabčická.
  Termín: do budúceho OZ, Z: v texte

  7. Obecný úrad v Rabči predvolať MUDr. Jozef Hornáka na Obecný úrad v Rabči za účasti vedúceho RABČAN, obecné služby, Štefana Raticu vo veci úhrady za dodávku tepla.
  Termín: do budúceho OZ, Z: v texte

  8. Obecný úrad v Rabči odpovedať na otvorený list starostu s tým, že OZ predmetný list plne podporuje a uvedené riešiť a zaslať na OVS, a.s. Dolný Kubín.
  Termín: do budúceho OZ, Z: v texte

  9. Vedúcemu RABČAN, obecné služby, Štefanovi Raticovi pripraviť do budúceho obecného zastupiteľstva štúdiu parkovacích miest pri bytových domoch na Ul. Bystrá.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: v texte

  10. Vedúcemu RABČAN, obecné služby, Štefanovi Raticovi zabezpečiť lepšie nastavenie dopravného zrkadla na Ul. Rabčickej.
  Termín: ihneď; Zodpovedný: v texte

  11. Vedúcemu RABČAN, obecné služby, Štefanovi Raticovi zabezpečiť pred zimným obdobím revíziu všetkých odkvapových rúr na obecných budovách.
  Termín: do 10/2014; Z: v texte

  12. Pani riaditeľke ZŠ s MŠ Rabča, Ing. Anne Kornhauserovej, aby v spolupráci s vedúcim RABČAN, obecné služby Rabča, Štefanom Raticom zabezpečili pracovníka, ktorý bude dozerať na deti pri prechode cez cestu – I. triedy a Ul. Rabčickej zo a do školy v Rabči.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: v texte

  13. Konateľovi RABČAN, s.r.o. Rabča, Pavlovi Kobyliakovi pripraviť do budúceho OZ rozpočet na prerobenie skladu a vybudovania verandy pred kuchyňou v hornej škole pri kostole, Rabča, Kostolná 855.
  Termín: v texte; Zodpovedný: v texte

  14. Konateľovi RABČAN, s.r.o. Rabča, Pavlovi Kobyliakovi pripraviť dozornej rade výsledok daňovej kontroly a všetky podklady s tým súvisiace na deň 3. 10. 2014 o 16.00 h. v kancelárii s.r.o. za účasti účtovníčky RABČAN, s.r.o. Rabča.
  Termín: 3. 10. 2014; Zodpovedný: v texte

  15. Hlavnému kontrolórovi, JUDr. Dušanovi Kriškovi preveriť do budúceho OZ povinnosť zverejňovania faktúr RABČAN, s.r.o. Rabča a RABČAN, obecné služby Rabča na webe, či nedochádza k porušeniu zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
  Termín: do OZ; Zodpovedný: v texte

  Zapísal(a): Ján Domin, poslanec OZ a predseda návrhovej komisie.

  UZNESENIE č. 4/2014

  zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča z 27. júna 2014 (ďalej len uznesenia OZ)

  A. Berie na vedomie

  1. Informáciu starostu obce Rabča o jednaní dňa 12. 6. 2014, ohľadne kanalizácie v obci Rabča – kontrolný deň.
  2. Plat starostu obce Rabča, Dušana Raticu v zmysle § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. v platnom znení a to priemerná mzda x násobok (podľa počtu obyvateľov) t.j. 824 € x 2,17 (násobok podľa počtu obyvateľov) = 1 788,08 € s účinnosťou od 1. 1. 2014.
  3. Správu nezávislého audítora Ing. Igora Šramku, CA č. 609, EKOAUDITOR, s.r.o., Letecká 22, 83103  Bratislava Obecnému zastupiteľstvu obce Rabča za rok 2013 (audit účtovnej závierky obce Rabča).
  4. Správu hlavného kontrolóra obce Rabča, JUDr. Dušana Krišku k Záverečnému účtu obce Rabča za rok 2013.
  5. Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča zo dňa
  30. 5. 2014.
  6. Informáciu starostu obce Rabča o povodni v obci od 15. 5. 2014 do 26. 6. 2014, kedy obec zrušila II.v st. p. a.

  B. Schvaľuje

  1. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Katarína Budzelová – členovia: PhDr. Augustín Piták a Ing. Patrik Cubinek, poslanci OZ; overovateľov: Ing. Juraj Ratica a Ing. Jozef Kovaliček, poslanci OZ; zapisovateľku – Mgr. Eva Grancová.
  2. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča s navrhnutou pripomienkou – aby sa žiadosť p. Margity Prisenžňákovej a p.  Márie Tomčíkovej prejednala ihneď po bode Kontrola plnenia uznesenia.
  3. Žiadosť MUDr. Magdalény Babčanovej – MASIBA, s.r.o., trvale bytom 957 01 Bánovce nad Bebravou, Družstevná 616/8  o schválenie prenájmu celých priestorov detskej ambulancie na zdravotnícke účely v obci Rabča po MUDr. Márii Matúšovej za účelom zriadenia detskej ambulancie – ide o priestor v obecnej budove súp. č. d. 331, Ul. Rabčická, LV č. 1283 o celkovej výmere 126,86 m2 priamo za ročný nájom vo výške 2958,63 € na dohodnutý účel podľa  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť –  zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Uvedený zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Rabča od 6. 6. 2014 do 23. 6. 2014. Poslanci prenájom obecného majetku schválili 3/5-tinovu väčšinou s tým, že nájomná zmluva so žiadateľkou bude uzavretá od 1. 1. 2015.
  ZA hlasovali: Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, Ing. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Ing.  Karol Sahuľ, Ján Domin, Bc. Jagnešák t. j. 9 z prítomných 9 poslancov; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0.
  Obec Rabča má 11 poslancov.
  4. Žiadosť Lucie Tomovčíkovej, bytom Rabča, Grúňanská 1262 o schválenie priestorov v nadstavbe nad lekárňou v ObZS Rabča za účelom zriadenia finančného poradenstva a sprostredkovania – ide o priestor v obecnej budove súp. č. d. 329, Ul. Rabčická, LV č. 1283 o výmere 52,21 m2 priamo za ročný nájom vo výške 1027,33 € na dohodnutý účel podľa  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Uvedený zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Rabča od 6. 6. 2014 do 23. 6. 2014. Poslanci prenájom obecného majetku schválili 3/5-tinovou väčšinou s tým, že nájomná zmluva so žiadateľkou bude uzavretá od 1. 7. 2014.
  ZA hlasovali: Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, Ing. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Ing.  Karol Sahuľ, Ján Domin, Bc. Jagnešák t. j. 9 z prítomných 9 poslancov; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0.
  Obec Rabča má 11 poslancov.
  5. Záverečný účet obce Rabča za rok 2013 bez výhrad.
  ZA hlasovali: Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, Ing. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Ing.  Karol Sahuľ, Ján Domin, Bc. Jagnešák t. j. 9 z prítomných 9 poslancov; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0.
  6. Zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2014 – rozpočtové opatrenie č. 3/2014, schválené OZ dňa 27. 6. 2014 v zmysle par. 14 ods.2 písm. b)zákona č.  583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších noviel, sa vykonáva zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2014 so súhlasom Obecného zastupiteľstva v Rabči, rozpočtovým opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov nasledovne: Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky:
  Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky:
  Bežné výdavky
  01.6.0. Všeobecné verejné služby (voľby)
  KZ 111 621 Poistné do VšZP           + 300,00 €
  KZ 111 637007 Cestovné náhrady + 400,00 €
  KZ 111 637027 Odmeny mimo prac. Pomeru + 400,00 €
  KZ 111 633006 Všeobecný materiál  - 200,00 €
  KZ 111 631001  Cestovné náhrady (vlastní zam.)  - 150,00 €
  KZ 111 637026 Odmeny členom komisií  - 750,00 €         
  03.2.0. Ochrana pred požiarmi
  KZ 41 633006 Všeobecný materiál   - 160,00 €
  KZ 41 633006 Všeobecný materiál (členské známky)  + 160,00 €
  KZ 41 637015 Poistné (okrem motor. vozidiel)  - 140,00 €
  KZ 41 634003 Zákonné poistenie motor. Vozidiel  + 140,00 €
  04.5.1 Cestná doprava
  KZ41 633006 Všeobecný materiál (doprav. zrkadlá) +500,00 €

  06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
  KZ 41 637027 Odmeny mimo prac. Pomeru + 1 800,00 €
  ( dozor pri výstavbe kanalizácie)
  KZ 41 635006 Údržba budov, objektov (spev. opôr nov. mostu)  + 3 000,00 €
  08.2.0. Kultúrne služby
  KZ 41 633004 Drevené stánky na predaj  +600,00 €
  (doúčtovanie plachty na krytinu)
  08.2.0.9. Ostatná činnosť v kultúre
  KZ 41 637002  Športové a kult. podujatia dôchodcov
  (Jednota dôchodcov Rabča)  + 500,00 €
  Kapitálové výdavky
  06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
  KZ 41 717001 Realizácia nových stavieb-oplotenie oddychového
  Areálu  + 2 500,00 €
  KZ 41 717001 realizácia nových stavieb
  Lávka pre peších (Turac) + 13 684,00 €
  7. Žiadosť Jednoty dôchodcov Rabča o poskytnutie finančného príspevku vo výške 500 € na realizáciu ich aktivít: posedenie pri hudbe – guláš, kultúrna činnosť, stretnutie s deťmi, návšteva chorých, návšteva pamiatok, rekreačná a športová činnosť. 
  8. Rozpočet Lávky pre peších vo výške 13 684 €, predložený Štefanom Raticom, vedúcim RABČAN, obecné služby Rabča. ZA hlasovali: Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, Ing.  Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Ján Domin, Ing. Karol Sahuľ, Bc.  Jagnešák t. j. 9 z prítomných 9 poslancov; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0.
  9. Vyčleniť z rozpočtu obce Rabča  3000 € na spevnenie opôr nové mosta. ZA hlasovali: Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, Ing. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Ing. Karol Sahuľ, Ján Domin, Bc. Ľubomír Jagnešák  t. j. 9 z prítomných 9 poslancov; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0.
  10. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Rabča, JUDr. Dušana Krišku na II. polrok 2014 bez pripomienok.
  11. Počet poslancov 11 pre volebné obdobie 2014 – 2018 v obci Rabča v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. v platnom znení.
  12. Jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obci v obci Rabča v zmysle zák. č. 346/1990 Zb. v platnom znení pre volebné obdobie 2014 – 2018.
  13. Podľa § 4 ods. 2 zák. 253/1994 Z. z. v platnom znení plat starostu obce Rabča, Dušana Raticu v doterajšej výške 50% s účinnosťou od 1. júla 2014.

  C. Neschvaľuje

  1. Opätovne neschvaľuje žiadosť Margita Prisenžňáková, bytom Oravská Polhora 107 a Mária Tomčíková, bytom Rabča, Konečná 870 o prerokovanie návrhu a to výmenu ich pozemkov vedených v k.ú. obce Rabča na Konečnej ulici. Časť ich pozemkov už dali pod cestu na Ul. Konečnej a túto časť by chceli vymeniť za časť obecného pozemku nachádzajúcom sa v k.ú. Rabča pri rieke parc. E-KN č. 6632 v dĺžke spolu 154 m2 a trvá na pôvodnom uznesení č. 3/2014 z 30. 5. 2014 písm. E) ods. 1).
  PROTI schváleniu žiadosti hlasovali: Pavol Kobyliak, Ing.  Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, Ing. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Ing. Karol Sahuľ, Ján Domin, Bc. Ľubomír Jagnešák  t. j. 9 z prítomných 9 poslancov; ZA: 0; ZDRŽAL SA: 0.

  D. Ukladá

  1. Poslankyni Obecného zastupiteľstva obce Rabča, p. Kataríne Budzelovej v termíne do 31. 8. 2014 predložiť poslancom: súhlasy spolu s podpismi vlastníkov a nájomcov bytov, že súhlasia s umiestnením spomaľovača a zároveň určia miesto jeho umiestnenia.
  Termín: v texte; Zodpovedný: v texte
  2. Dohodnúť so správcom farnosti vdp. farárom Bolibruchom posvätenie opravenej kaplnky v časti obce Rabča  „Malkovky“ na 15. 9. 2014 a pokúsiť sa na tento deň zorganizovať aj púť v spolupráci s okolitými obcami.
  Termín: do 15. 9. 2014; Z: Katarína Budzelová, poslankyňa OZ
  3. Ing. Vladimírovi Brišovi upozorniť občanov v Rabčianskom chýrniku, že bez súhlasu obce nemôžu v obci odpaľovať ohňostroje, v opačnom prípade im bude uložená pokuta.
  Termín: v RCH; Zodpovedný: v texte
  4. Obecný úrad v Rabči požiadať p. Jána Adamčíka, riaditeľa MKS a p. Moniku Adamčíkovú, Pizzéria Rabča, aby upozornili svadobčanov, konateľov osláv, že nemôžu v obci Rabča odpaľovať ohňostroje bez súhlasu obce Rabča v zmysle platných právnych predpisov.
  Termín: do 31. 7. 2014; Zodpovedný: v texte
  5. Aby Obecný úrad v Rabči požiadal SSC, Dolný Kubín o sprietočnenie zabetónovaného priepustu pri rodinnom dome č. 748 v obci Rabča, Ul. Hlavná.
  Termín: do 31. 7. 2014; Zodpovedný: v texte
  6. Aby Obecný úrad v Rabči požiadal, z dôvodu zrušenia ranného autobusu, SAD LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok a SAD LIORBUS, Mláka 4/6, 02901 Námestovo, aby z Námestova išiel autobusový spoj o 8.00 hod. a následne 0,5 hod. počkal v Gaceli.
  Termín: do 31. 7. 2014; Zodpovedný: v texte
  7. Vedúcemu RABČAN, obecné služby Rabča, Štefanovi Raticovi zistiť stav rodinného domu (statika, okná, strecha) p. Antona Žitňáka a zabezpečiť jeho opravu príp. v spolupráci s Jednotou dôchodcov v Rabči nájsť spôsob pomoci.
  Zapísal(a): Katarína Budzelová, poslanec OZ a predseda návrhovej komisie.

  UZNESENIE č. 3/2014
  z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča z 30. mája 2014

  A. Berie na vedomie
  1. Informáciu starostu obce Rabča o povodni v obci Rabča od 15. 5. 2014, kedy bol vyhlásený III. povodňový stupeň a teraz je vyhlásený II. povodňový stupeň, ktorý pokračuje a o prácach, ktoré obec počas povodne vykonáva.
  2. Rozbor hospodárenia obce Rabča za rok 2013 (viď príloha zápisnice).
  3. Rozbor hospodárenia RABČAN, obecné služby Rabča za rok 2013 (viď príloha zápisnice).
  4. Rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ Rabčická 411 Rabča za rok 2013 (viď príloha zápisnice).
  5. Rozbor hospodárenia Centra voľného času, Hlavná 426, Rabča za rok 2013 (viď príloha zápisnice).
  6. Najnižšiu ponuku projektanta URBAN projekcia – Ing. arch. Soňa Poldaufová Urbanová, A. Sládkoviča 1795/16, Dolný Kubín v cene 1750 € s DPH na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie k IBV a jeho financovanie (lokalita Adamovka III) – infraštruktúra (cesty, elektrika, vodovod a kanalizácia, osvetlenie)
  7. Najnižšiu ponuku na výrobu predajných stánkov od Jozefa Skutku, Drevená 318, Rabča v počte 5 ks za cenu 3375 €/5 ks vrátane DPH.
  8. Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča zo dňa
  28. 2. 2014 a 27. 3. 2014 (viď príloha zápisnice).
  9. Informáciu starostu obce Rabča, Dušana Raticu o možnosti podania žiadosti na výzvu na Envirofonde a to: „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“. Realizácia projektu je možná od 1. 5. 2014 do 31. 8. 2015 len na základe transparentného výberového procesu t. j. verejným obstarávaním, nie priamym zadaním.
  10. Hospodársky výsledok RABČAN, s.r.o. Rabča, Rabčická 334, Rabča za rok 2013 (viď príloha zápisnice).
  11. Kontrolu č. 4/2014 na poskytovanie dotácii cez TJ ORAVAN Rabča športovým a spoločenským organizáciám v obci Rabča (viď príloha zápisnice).

  B. Schvaľuje
  1. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Ján Domin – členovia: Pavol Kobyliak a Ing. Juraj Ratica, poslanci OZ; overovateľov: Mgr. Pavol Revaj a Ing. Jozef Kovaliček, poslanci OZ; zapisovateľku – Mgr. Eva Grancová.
  2. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča s navrhovanými pripomienkami.
  3. Program odpadového hospodárstva obce Rabča. ZA hlasovali  – Bc. Ľubomír Jagnešák, Mgr. Pavol Revaj, Ing. Karol Sahuľ, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, PhDr. Augustín Piták t. j. 9 z prítomných 9 poslancov;
  ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0.
  4. Vstup obce Rabča do občianskeho združenia Miestna akčná skupina Biela Orava, so sídlom Beňadovo 66, 029 63  Beňadovo a zradenie obce Rabča do územia tohto verejno-súrkomného partnerstva. ZA hlasovali: Bc. Ľubomír Jagnešák, Mgr. Pavol Revaj, Ing. Karol Sahuľ, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, PhDr. Augustín Piták t. j. 9 z prítomných 9 poslancov; ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0.
  5. Žiadosť Mgr. Kataríny Skurcoňákovej a manžela Antona Skurcoňáka, bytom Rabča, Hlavná 261 a spol. o úpravu miestnej komunikácie „Nad ihriskom“, ktorá  momentálne nevyhovuje podmienkam bývania s tým, že sa ulica navezie podľa potreby, nakoľko je v tejto ulici už kanalizácia, elektrika, vodovod.
  6. Žiadosť Mareka Juritku a manželky Zuzany, bytom Oravská Polhora 287 a spol. o vybudovanie spevnenia prístupovej komunikácie, ktorá je vo vlastníctve obce a to vytýčením tejto novej ulice „Iglarčíkova“ – smerom pod cestou, stiahnutím ornice a jej zrovnaním tak, aby bola prejazdná a do dier naviesť štrk.
  7. Uzavrieť zmluvu na víťaznú ponuku a to s projekciou URBAN projekcia – Ing. arch. Soňa Poldaufová  Urbanová, A. Sládkoviča 1795/16, Dolný Kubín na „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie Adamovka III“ vo výške 1750 € s DPH – infraštruktúra (cesty, elektrika, vodovod a kanalizácia, osvetlenie).
  8. Doplnenie uznesenia č. 1/2014 písm. B) ods. 20 pre Annu Grobarčíkovú, bytom Rabča, Kostolná 894 a to dôvod nasledovného znenia: že žiadateľka predmetné pozemky užíva dlhodobo, v dobrej viere ako svoju záhradu, nakoľko v minulosti došlo k posunu Ul. Kostolnej. Zámenná zmluva bola schválená 3/5-tinovou väčšinou poslancov s tým, že náklady za vyhotovenie kúpno-predajnej zmluvy uhradí žiadateľka a návrh na vklad uhradí obec.
  ZA hlasovali: ZA schválenie hlasovali: Bc. Ľubomír Jagnešák, Mgr. Pavol Revaj, Ing. Karol Sahuľ, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, PhDr. Augustín Piták t. j. 9 z prítomných 9 poslancov; ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0.
  Obec Rabča má 11 poslancov.
  9. Zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2014 – rozpočtové opatrenie č. 2/2014, schválené OZ dňa 30. 5. 2014 v zmysle par. 14 ods.2 písm. b)zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších noviel, sa vykonáva zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2014 so súhlasom Obecného zastupiteľstva v Rabči, rozpočtovým opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov nasledovne: Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky:
  Finančné operácie výdavkové
  01.7.0. Transakcie verejného dlhu
  KZ 41 824      Kopírovací stroj – lízing  +720,00 € (180 € štvrť.)
  Bežné výdavky
  KZ 41  637004  Kopír. stroj – kopírovanie
  (farebné a ČB výtlačky) +1 600,00 €
  KZ 41 634005 Diaľničné známky, parkovné  +200,00 €
  KZ 41 634005 Pohon. hmoty (Fabia benzín) – 200,00 €
  01.1.1.6. Obce
  KZ 41 637005  PD k územnému rozhodnutiu Adamovka  III. +1 800,00 €
  KZ 41 637005  GP Adamovka III. (rozšírenie ulíc)  +500,00  €
  KZ 41 637012 Poplatky notárske, právnické Adamovka III.  +500,00 €
  08.1.0 Rekreačné a športové služby
  KZ 41 642001 Transfér – Marek Lubas  +200,00 €
  08.2.0 Kultúrne služby
  KZ 41 633004 Drevené stánky na predaj +3 500,00 €
  Kapitálové výdavky
  06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť
  KZ 41 717001 Realizácia nových stavieb (oplot. oddych. areálu)  +2000,00 €
  10. Zmena rozpočtu Centra voľného času, Hlavná 426, Rabča na rok 2014 – rozpočtové opatrenie č. 1/2014, schválené OZ dňa 30. 5. 2014 v zmysle par. 14 ods.2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších noviel, sa vykonáva zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2014 so súhlasom Obecného zastupiteľstva v Rabči, rozpočtovým opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov nasledovne: Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravuje:
  Bežné výdavky
  111 09502 611 Plat tarifný, osobný – 250   
  111 09 502 625004 Invalidné poistenie + 200         
  111 09 502 625006 Garančné poistenie +   50
  11. Oznámenie o úprave rozpočtových položiek rozpočtu obce Rabča na rok 2014 zo dňa 30. 5. 2014 v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších noviel, sa vykonáva zmena rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčická 410 Rabča na rok 2014 so súhlasom Obecného zastupiteľstva v Rabči, rozpočtovým opatrením:
  Bežné výdavky 368,18 €
  09121 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 48,38 €
  632004 KZ 41 Komunikačná infraštruktúra 48,38 €
  09111 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 319,80 €
  634004 KZ 41 Preprava žiakov 199,80 €
  635005 KZ 41 Údržba strojov 120,00 €
  09501 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - €
  09601 Školské stravovanie v predškolských zariadenia a ZŠ          - €
  12. Žiadosť Mareka Lubasa, bytom Rabča, Hlavná 149 a o poskytnutie dotácie na rok 2014 na nasledovné akcie: Vltavský pohár ČR 2014, Majstrovstvá ČR 2014 v práci s motorovou pílou, Miedzynarodove zawody Duwali Bobrowa – PĽR 2014, Majstrovstvá SR v práci s motorovou pílou – Drevorubač SR 2014, Majstrovstvá sveta v práci s motorovou pílou Švajčiarsko – september 2014 a to vo výške 200 € (z požadovanej dotácie 700 €) s tým, že žiadateľ musí predložiť vyúčtovanie do 30. 11. bežného roku TJ ORAVAN Rabča a dotácia bude poskytnutá až po predložení dokladov na preplatenie TJ ORAVAN Rabča.
  13. Spôsobu realizácie stavby „Prestavba soc. zariadení a prístavba ZŠ a MŠ Rabča“ priamym zadaním firmou RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 029 44  Rabča, IČO: 36376108 so 100% účasťou obce. Za priame zadanie hlasovali: Bc. Ľubomír Jagnešák, Ing. Karol Sahuľ, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, PhDr. Augustín Piták t. j. 7 z prítomných 9 poslancov; PROTI – Katarína Budzelová t. j. 1 z prítomných poslancov 9, ZDRŽAL SA – Mgr. Pavol Revaj t. j. 1 z prítomných 9 poslancov. Obec Rabča má 11 poslancov.
  14. Rozpočet stavby „Prestavba sociálnych zariadení a prístavba ZŠ a MŠ Rabča“ vo výške 73 783,52 s DPH. ZA rozpočet hlasovali – Bc. Ľubomír Jagnešák, Mgr. Pavol Revaj, Ing. Karol Sahuľ, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef  Kovaliček, PhDr. Augustín Piták t.j. 8 z prítomných 9 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – Katarína Budzelová t. j. 1 z prítomných 9 poslancov.
  15. Prenájom predajných obecných stánkov záujemcom vo výške minimálne 50 €/1 stánok/deň.
  C. Ruší
  1. Uznesenie č. 1/2014 písm. B) ods. 10 v plnom znení: Vstup obce Rabča do občianskeho združenia Miestna akčná skupina BABIA HORA, so sídlom Oravská Polhora č. 454, 029 47  Oravská Polhora a zaradenie obce Rabča do územia tohto verejno-súkromného partnerstva. ZA hlasovali Bc. Jagnešák Ľubomír, Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, PhDr. Augustín Piták t. j. 9 z prítomných 9 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
  Obec Rabča má 11 poslancov.
  D. Doporučuje
  1. Schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Mgr. Lucia Tomovčíková, trvale bytom Rabča, Grúňanská 1262 za účelom umiestnenia zriadenia finančného poradenstva a sprostredkovania v obecnej budove nad lekárňou – ide o priestor v obecnej budove súp. č. d. 329, Ul. Rabčická, LV č. 1283 o výmere 52,21 m2 (miestnosť o výmere 45,22 m2+ časť soc.zariadenia 0,81 m2 a časť chodby + schodisko 6,18 m2) priamo za ročný nájom vo výške 1027,33 € na dohodnutý účel podľa  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.
  ZA hlasovali:  Bc. Ľubomír Jagnešák, Mgr. Pavol Revaj, Ing. Karol Sahuľ, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, PhDr. Augustín Piták t. j. 9 z prítomných 9 poslancov; ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0.
  Obec Rabča má 11 poslancov.
  2. Schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti MUDr. Magdalény Babčanovej – MASIBA, s.r.o.,  trvale bytom 957 01  Bánovce nad Bebravou, Družstevná 616/8 a to prenájom celých priestorov detskej ambulancie na zdravotnícke účely  v obci Rabča po MUDr. Márii Matúšovej od 1. 1. 2015 za účelom zriadenia detskej ambulancie – ide o priestor v obecnej budove súp. č. d. 331, Ul. Rabčická, LV č. 1283 o celkovej výmere 126,86 m2priamo za ročný nájom vo výške 2958,63 €/ročne na dohodnutý účel podľa  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.
  ZA hlasovali: ZA hlasovali:  Bc. Ľubomír Jagnešák, Mgr. Pavol Revaj, Ing. Karol Sahuľ, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, PhDr. Augustín Piták t. j. 9 z prítomných 9 poslancov; ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  E. Neschvaľuje
  1. Žiadosť Margita Prisenžňáková, bytom Oravská Polhora 107 a Mária Tomčíková, bytom Rabča, Konečná 870 o prerokovanie návrhu a to výmenu ich pozemkov vedených v k. ú. obce Rabča na Konečnej ulici. Časť ich pozemkov už dali pod cestu na Ul. Konečnej a túto časť by chceli vymeniť za časť obecného pozemku nachádzajúcom sa v k. ú. Rabča pri rieke parc.
  E-KN č. 6632 v dĺžke spolu 154 m2.
  PROTI hlasovali Bc. Ľubomír Jagnešák, Mgr. Pavol Revaj, Ing. Karol Sahuľ, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, PhDr. Augustín Piták t. j. 9 z prítomných 9 poslancov; ZDRŽAL SA – 0; ZA – 0.
  F. Ukladá
  1. Márii Fuskovej zvolať jednanie so spoluvlastníkmi Ul. Vysoká z dôvodu odpredaja ich podielov obci Rabča za 1 € a následne predložiť na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
  Termín: 30. 6. 2014; Zodpovedný: v texte
  2. Márii Fuskovej zvolať jednanie so spoluvlastníkmi v časti „Šelcyk“ pri stavebnom pozemku Bc. Zuzany Hrubjakovej vo veci prejednania možnosti vyhotovenia geometrického plánu a následne  majetkovo-právne vysporiadanie prístupovej cesty na obec Rabča za 1 €.
  Termín: 30. 6. 2014; Zodpovedný: v texte
  3. Vedúcemu RABČAN, obecné služby, Štefanovi Raticovi  zaslať poslancom rozpočet lávky pre peších e-mailom v termíne do 3. 6. 2014 s tým, že sa poslanci vyjadria do 6. 6. 2014.
  Termín: do 3. 6. 2014; Zodpovedný: v texte
  4. Vedúcemu RABČAN, obecné služby, Štefanovi Raticovi naviesť novú ulicu „Nad ihriskom“ podľa potreby na základe žiadosti p. Kataríny Skurcoňákovej a spol..
  Termín: do 30. 6. 2014; Zodpovedný: v texte
  5. Vedúcemu RABČAN, obecné služby, Štefanovi Raticovi na základe žiadosti p. Mareka Juritku a manželky Zuzany, bytom Oravská Polhora 287 a spol. vytýčiť novú ulicu „Iglarčíkovú“ – smerom pod cestou s spolupráci s Obecným úradom v Rabči, stiahnuť ornicu a zrovnať tak, aby bola prejazdná a do dier naviesť štrk.
  Termín: do 30. 6. 2014; Zodpovedný: v texte
  6. Vedúcemu RABČAN, obecné služby, Štefanovi Raticovi zabezpečiť väčší počet košov na TDO ku bytovej jednotke súp. č. d. 336 alebo zabezpečiť častejší vývoz košov na TDO.
  Termín: ihneď; Zodpovedný: v texte
  7. Vedúcemu RABČAN, obecné služby, Štefanovi Raticovi zistiť a na budúce zasadnutie OZ predložiť cenu a možnosť umiestnenia spomaľovača na Ul. Bystrá z vjazdu z Ul. Rabčická.
  Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: v texte
  8. Prednostovi OcÚ, Ing. Vladimírovi Brišovi v Rabčianskom chýrniku opätovne venovať celú jednu stranu odpadom – upozorniť občanov na separáciu, vyzdvihnúť aj to, že sa zlepšila a upozorniť, že sa budú kontrolovať koše na TDO a ten, ktorý bude obsahovať odpad, ktorý doň nepatrí, nebude vysypaný.
  Termín: do budúceho čísla Rabčianskeho chýrnika; Zodpovedný: v texte
  9. Správcovi obecného vodovodu v Rabči, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334 prejednať žiadosť Margity Pindjakovej a spol., bytom Rabča, Vysoká 270 o zriadenie vodovodného potrubia na Ul. Vysokej, nakoľko vodovodné potrubie je zatiaľ potiahnuté len po rodinný dom
  p. Bodnára.
  Termín: do 30. 6. 2014; Zodpovedný: v texte
  10. Obecný úrad Rabča vytypovať a uzavrieť dohodou o vykonaní práce s nejakým občanom z obce, ktorý bude dozerať na výkopové práce pod kanalizáciu v obci Rabča.
  Termín: ihneď; Zodpovedný: OcÚ Rabča
  Zapísal(a): Ján Domin, poslanec OZ a predseda návrhovej komisie.

  UZNESENIE č. 2/2014
  zo 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča z 27. marcaa 2014
  A.Berie na vedomie

  1. Informáciu starostu obce Rabča o jednaní so zástupcom riaditeľa Krajského policajného zboru zo Žiliny, ohľadne zriadenia policajnej stanice v obci Rabča.
  2. Oznámenie o úprave rozpočtových položiek rozpočtu obce Rabča na rok 2014, ktoré 
  vykonáva Základná škola s materskou školou Rabčická 410 Rabča na rok 2014 (viď príloha).
  B. Schvaľuje
  1. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Bc.  Patrik Cubinek – členovia: Katarína Budzelová a PhDr. Augustín Piták, poslanci OZ; overovateľov: Ján Domin a Ing.  Juraj Ratica, poslanci OZ; zapisovateľku – Mgr. Eva Grancová.
  2. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča bez pripomienok.
  3. Presunúť tento bod „Spôsob realizácie stavby ‚Prestavba sociálnych zariadení a prístavba ZŠ a MŠ Rabča’ priamym zadaním cez RABČAN, s.r.o. Rabča, Rabčická 334, 029 44  Rabča, IČO: 36376108 alebo verejnou súťažou cez Vestník“ na budúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rabča.
  4. Obec Rabča formou výberového konania osloví projektantov na vyhotovenie cenovej ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie na výstavbu komunikácii a inžinierskych sieti v lokalite Adamovka III.
  5. Žiadosť Jozefa Tropeka, bytom Rabča, Soľná 391 o prenájom obecného pozemku parc. CKN č. 4464/21 k. ú. obce Rabča o výmere 18 m2 za účelom osadenia prenosnej plechovej garáže bez pevného základu. Poslanci na riadnom zasadnutí OZ dňa 28. 2. 2014 3/5-tinovou väčšinou odporučili schváliť zámer prenajať majetok obce priamo za cenu: 2,0746 € /m2/ročne na dohodnutý účel podľa  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec bola povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Uvedený zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Rabča od 7. 3. 2014 do 24. 3. 2014. Poslanci uvedenú žiadosť schválili s tým, že nájomná zmluva so žiadateľom bude uzavretá od 1. 4. 2014. ZA hlasovali: Ing.  Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Pavol Kobyliak,  Ing.  Juraj Ratica, Ing.  Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, Bc.  Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Bc.  Ľubomír Jagnešák  t. j. 9 z prítomných 9 poslancov; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  6. Odpredaj CKN parc. č. 16424/7 – zastavaná plocha o výmere 49 m2 k. ú. obce Rabča vedená na LV č. 2829 na meno obec Rabča v podiele 1/1-nina úč. kupujúcej Anne Grobarčíkovej, nar. 10. 1., bytom Rabča, Kostolná 894 za cenu 1€/m2 v celkovej sume 49€  a to z dôvodu, že žiadateľka predmetný pozemok užíva  dlhodobo v dobrej viere ako svoju záhradu, nakoľko v minulosti došlo k posunu ulice Kostolnej.
  Poslanci 3/5-tinovou väčšinou na riadnom zasadnutí OZ dňa 28. 2. 2014 odporučili schváliť zámer odpredať majetok obce priamo za cenu: 49€  a to CKN parc. č. 16424/7 – zastavaná plocha o výmere 49 m2 v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa s tým, že žiadateľka predmetný pozemok užíva  dlhodobo v dobrej viere ako svoju záhradu, nakoľko v minulosti došlo k posunu ulice Kostolnej. Obec bola povinná zverejniť – zámer predať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Uvedený zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Rabča od 7. 3. 2014 do 24. 3. 2014. Žiadateľka uhradí všetky náklady spojené s prevodom. ZA hlasovali: Ing.  Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Pavol Kobyliak,  Ing.  Juraj Ratica, Ing.  Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, Bc.  Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Bc.  Ľubomír Jagnešák  t. j. 9 z prítomných 9 poslancov; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  7. Žiadosť Karola Šutyho, bytom 1. Mája 1435, Krásno nad Kysucou o prenájom priestoru na prízemí vedľa pošty v Rabči, ktorý bude uvedený priestor využívať  na založenia vinotéky, hlavne  ambulantný predaj sudového a fľaškového vína + alkoholické nápoje. Poslanci na riadnom zasadnutí OZ dňa 28. 2. 2014 3/5-tinovou väčšinou odporučili schváliť zámer prenajať obecný nebytový priestor umiestnený na prízemí Domu služieb v Rabči, Ul. Rabčická 334, Rabča , CKN parc. č. 5035/2 k. ú. obce Rabča, vedené na LV č. 5327. Nebytový priestor je o výmere 28,5 m2 , s ročným prenájom 598,98€ /rok (49,91€ /mesiac) na dohodnutý účel podľa  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec bola povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Uvedený zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Rabča od 7. 3. 2014 do 24. 3. 2014.
  Poslanci uvedenú žiadosť schválili s tým, že nájomná zmluva so žiadateľom bude uzavretá
  od 1. 4. 2014. ZA hlasovali: Ing.  Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Pavol Kobyliak,  Ing.  Juraj Ratica, Ing.  Jozef Kovaliček, Bc.  Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Bc.  Ľubomír Jagnešák t. j. 8 z prítomných 9 poslancov; PROTI: Katarína Budzelová t. j. 1 z prítomných 9 poslancov; ZDRŽAL SA: 0. Obec Rabča má 11 poslancov.

  C. Ukladá

  1. Preveriť možnosť získania dotácie na havarijný stav na školu z Ministerstva školstva SR.
  T: do budúceho OZ; Z: Mgr.  Kvasničáková
  2. Konateľ RABČAN, s.r.o. Rabča, Pavol Kobyliak pripraviť rozpočet na stavbu „Prestavba soc. zariadení a prístavba ZŠ a MŠ Rabča“ a tento zaslať poslancom OZ.
  T: do 2 týždňov; Z: v texte
  3. Formou výberového konania osloviť projektantov na vyhotovenie cenovej ponuky
  na vypracovanie projektovej dokumentácie územné konanie na výstavbu komunikácii a inžinierskych sieti v lokalite Adamovka III.
  T: do budúceho OZ; Z: Mgr.  Kvasničáková
  4. Obecný úrad v Rabči zašle žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky aspoň  trom stolárom v obci Rabča na výrobu 5 ks predajných stánkov, ktoré sa budú využívať na Dni Rabče a Vianočné trhy.  
  T: do budúceho OZ; Z: v texte
  5. Zabezpečiť na verejných priestranstvách obce Rabča najmä (areál školy, ObZS, námestie) osadenie tabuliek „Nevenčiť psy“.
  T: do budúceho OZ; Z: Štefan Ratica, RABČAN, obecné služby Rabča
  6. Zabezpečiť výmenu batérie v zariadení, ktoré upozorňuje na rýchlosť „Spomaľ“ pri Vitamíne.
  T: do budúceho OZ; Z: Štefan Ratica, RABČAN, obecné služby Rabča
  7. Doplniť smetné koše na zastávkach v časti obce Rabča Grúň.
  T: do budúceho OZ; Z: Štefan Ratica, RABČAN, obecné služby Rabča
  8. Zabezpečiť, aby všetky motorové vozidlá obce Rabča mali logo obce.
  T: ihneď; Z: Štefan Ratica, RABČAN, obecné služby Rabča
  9. Osadiť doplnkové tabule pri ObZS, aby mohli mamičky s deťmi (telesne postihnutými) zájsť autom až pred ambulanciu.
  T: ihneď, Z: Štefan Ratica, RABČAN, obecné služby Rabča
  10. Preveriť v zmysle stavebného zákona stavbu oplotenia na hlavnom potrubí, ktorú realizoval p. Ján Kubík, Jaluma Interiér.
  T: ihneď; Z: OcÚ Rabča
  11. Zistiť možnosť rozšírenia chodníka v smere od kostola na miestnu časť Grúň a zistiť vlastníkov dotknutých pozemkov.
  T: do budúceho OZ; Z: Fusková Mária
  12. Požiadať OVS, a.s. Dolný Kubín o predloženie plánu realizácie kanalizácie a následne porovnať plán s realitou (nová výstavba rodinných domov).
  13. Predvolať p. Ferdinanda Barčáka z dôvodu nedovoleného odstavenia obecného vodovodu dňa 15. 3. 2014.
  T: do budúceho OZ; Z: Komisia ŽP a konateľ RABČAN, s.r.o. Rabča, p. Pavol Kobyliak
  14. Vedúci RABČAN, obecné služby do budúceho OZ predložiť predbežný rozpočet lávky pre peších pri p. Turacovi.
  T: do budúceho OZ; Z: p. Štefan Ratica
  Zapísal(a): Bc.  Patrik Cubinek, poslanec OZ a predseda návrhovej komisie.

  UZNESENIE č. 1/2014
  z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča z 28. Februára 2014
  A. Berie na vedomie

  1. Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rabča č. 10/2013 zo 6. 12. 2013, ktorú predniesol hlavný kontrolór obce Rabča, JUDr. Dušan Kriško.
  2. Schválenie predsedu Bc. Ľubomíra Jagnešáka Komisie športu v obci Rabča.
  3. Vyhodnotenie účasti poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach v roku 2013.
  4. Zamietavé stanovisko Slovenskej pošty, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 o zriadenie bankového priečinku s jedným pracovníkom na pošte v Rabči a to z dôvodu priestorového a personálneho.
  5. Pozvanie poslancov na oslavu Slovenského červeného kríža Rabča 9. marca 2014 do kultúrneho domu z dôvodu 80. výročia založenia SČK v Rabči.
  6. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rabča za rok 2013.
  7. Informácie starostu obce Rabča, Dušana Raticu o jednaní dňa 11. 2. 2014 s riaditeľom okresného riaditeľstva v Dolnom Kubíne s plk. JUDr. Ľubomírom Lehotským vo veci zriadenia vysunutého pracoviska policajného zboru v obci Rabča a dňa 24. 2. 2014 so zástupcom okresného riaditeľa: pplk. Mgr. Jozefom Tabačákom, aby sa v obci zabránilo vandalizmu, kriminálnej činnosti, alkoholizmu u mladistvých, rozširovaniu rôznych návykových látok a pod.
  8. Informáciu starostu obce Rabča, Dušana Raticu o začatí výstavby kanalizácie v obci Rabča.

  B. Schvaľuje

  1. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Pavol Kobyliak – členovia: Ing. Jaroslav Jagnešák a Ján Domin, poslanci OZ; overovateľov: PhDr. Augustín Piták a Ing. Jozef Kovaliček, poslanci OZ; zapisovateľku – Mgr. Eva Grancová.
  2. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča bez pripomienok.
  3. Predloženú Koncepciu financovania športu v obci Rabča, ktorú predložila Športová komisia obce Rabča s nasledovnými kritériami:
  – masovosť športu od 15 r. veku
  – organizovanie športových podujatí v obci
  – reprezentácia obce
  – výsledky športového klubu
  – počet občanov obce Rabča v športovom klube
  4. Pridelenie dotácii pre žiadateľov podľa návrhu Športovej komisie obce Rabča nasledovne:
  a) Vladimír Iskierka, 029 44 Rabča, Hlavná 630 o poskytnutie dotácie na rok 2014 na športové aktivity: rozvoj hokeja a reprezentácie obce vo výške 1900 € (z požadovanej sumy 2000 €), štartovné pre rok 2014 – 2015 s tým, vyúčtovanie musí byť predložené do 30. 11. bežného roku TJ ORAVAN Rabča a dotácia bude poskytnutá až po predložení dokladov na preplatenie TJ Oravan Rabča.
  b) Jozefa Tvarožek, 02944 Rabča, Horská 1153 o poskytnutie dotácie na rok 2014 vo výške 600 € (z požadovanej sumy 800 €) na rozvoj volejbalu v Rabči s tým, že vyúčtovanie musí byť predložené do 30. 11. bežného roku TJ ORAVAN Rabča a dotácia bude poskytnutá až po predložení dokladov na preplatenie TJ Oravan Rabča.
  c) Mgr. Martin Cubinek, 02944 Rabča, Kožušníkova 773 (v zastúpení mladých z obce Rabča, ktorí pracujú na rôznych aktivitách v rámci obce) o preplatenie nájomného za využívanie športovej haly v Rabči počas zimného obdobia na r. 2013/2014 vo výške 400 € s tým, že vyúčtovanie musí byť predložené do 30. 11. bežného roku TJ ORAVAN Rabča a dotácia bude poskytnutá až po predložení dokladov na preplatenie TJ Oravan Rabča.
  d) AWK Orava Rabča pod záštitou AŠK Orava, Bc. Ľubomír Jagnešák, 02944 Rabča, Adamovka 558, IČO: 42218381 o dotáciu na rok 2014 na športové aktivity a aktivity detí a mládeže – reprezentácia obce na celom Slovensku, v Európe a vo svete, obhájenie titulov majstra Európy a sveta, rozvoj armwrestlingu v našej obci a v celom regióne, podpora a rozvoj mládeže, organizácia športového turnaja v Rabči vo výške 1500 € (z požadovanej sumy 2500 €) s tým, že z tejto dotácie bude 500 € použité na akciu v mesiaci apríl 2014 KasProf Security liga v pretláčaní rukou a MMA, ktorá sa bude konať v Športovej hale v Rabči.
  e) Peter Adamčík, 02944 Rabča, Radová 478 o poskytnutie dotácie na r. 2014 vo výške 2200 € (z požadovanej sumy 3000 €) na športové aktivity – zviditeľniť a rozvíjať florbal v obci Rabča a Oravská Polhora. Ďalšiu dotáciu vo výške 3000 € budú žiadať od obce Oravská Polhora s tým, že vyúčtovanie musí byť predložené do 30. 11. bežného roku TJ ORAVAN Rabča a dotácia bude poskytnutá až po predložení dokladov na preplatenie TJ Oravan Rabča.
  f) Andrej Bugeľ, 02944 Rabča, Mlynská 355 o poskytnutie dotácie na r. 2014 vo výške 400 € (z požadovanej sumy 500 €) na športové aktivity a to na rozvoj basketbalu v obci Rabča, zapojenie mládeže do aktívneho športovania, organizovanie turnajov s tým, že vyúčtovanie musí byť predložené do 30. 11. bežného roku TJ ORAVAN Rabča a dotácia bude poskytnutá až po predložení dokladov na preplatenie TJ Oravan Rabča.
  5. Dodatok č. 1/2013 k Nájomnej zmluve č. 1/2003 medzi obcou Rabča a RABČAN, s.r.o.., zastúpená konateľom Pavlom Kobyliakom, IČO: 36376108, so sídlom: 029 44 Rabča, Rabčická 334 na nehnuteľný majetok obce Rabča a to budovu: Spoločná kotolňa č. 1249, Ul. Rabčická pri hasičskej stanici v obstarávacej cene 54 865,16 €, zostatkovej cene 54 589,16 € vedenej na LV č. 1283 na obec Rabča a to vo výške nájmu: 1 €/rok. ZA hlasovali Bc. Jagnešák Ľubomír, Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, PhDr. Augustín Piták t. j. 9 z prítomných 9 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
  6. Zmenu uznesenia č. 10/2013 písm. B) ods. 12 z riadneho zasadnutia zo dňa 6. 12. 2013 z dôvodu zlej identifikácie parciel a súp. č. d. p. Alene Turacovej, trvale bytom Rabča, Hlavná 241, kde sa zmení súp. č. d. prenajatého priestoru z č. 1184 na súp. č. d. 329,  parc. CKN č. 5099/26 zapísaná na LV č. 5776 na parc. č. CKN 5099/1 zapísaná na LV č. 5777, ostatné ustanovenia v uznesení ostávajú nezmenené. ZA hlasovali: Bc. Jagnešák Ľubomír, Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, PhDr. Augustín Piták, Bc. Patrik Cubinek t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  7. Doplnenie uznesenia č. 4/2013 z 26. 4. 2013 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča písm. B) ods. 6 nasledovne: Kúpno-predajnú zmluvu medzi obcou Rabča a Ján Ďubek, nar., trvale bytom Rabča, Hlavná 793. Ide o predaj pozemkov z LV č. 4788 vedený pod B20 v podiele 1/1-nine úč. a to z parc. CKN č. 990/76 – ostatná plocha o  vým. 29 m2; CKN parc. č. 990/77 – ostatná plocha o  vým. 26 m2 ; ďalej z LV č. 5607 pod B24 v podiele 91/768-min úč. a to CKN parc. č. 731/1- zastavaná plocha o  vým. 447 m2; z LV č. 5096 pod B21 v podiele 57/256-tin úč. CKN parc. č. 990/84 – orná pôda o  vým. 837 m2, vytvorené podľa geometrického plánu č. 41962249-35/2013, vyhotovený Ing. Jozefom Revajom, A. Bernoláka 375/1, Námestovo 13. 3. 2013, overený Správou katastra Námestovo 25. 3. 2013 Ing. Františkom Dzurekom pod č. 204/2013.
  Celkovo o  vým. 294 m2. Kúpno-predajná zmluva bola schválená 3/5-tinovou väčšinou poslancov za cenu 0,03 € z dôvodu, že obec Rabča vysporiada novú ulicu – okolo JALUMY do celku pre ďalšiu plánovanú výstavbu k. ú. obce Rabča s tým, že náklady spojené s prevodom a náklady na GP uhradí obec. ZA hlasovali: Bc. Jagnešák Ľubomír, Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, PhDr. Augustín Piták, Bc. Patrik Cubinek t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
  Obec Rabča má 11 poslancov.
  8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rabča na I. polrok 2014.
  9. Presun 70000 € z rozpočtu obce Rabča (ktoré sa mali použiť na stavebné úpravy a udržiavacie práce obecného úradu v Rabči) na osobitný účet obce Rabča a tieto sa použijú na opravu ulíc po dokončení kanalizácie v obci Rabča s tým, že sa vytvorí koncepcia obnovy ulíc. ZA hlasovali Bc. Jagnešák Ľubomír, Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, PhDr. Augustín Piták t. j. 9 z prítomných 9 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
  10. Vstup obce Rabča do občianskeho združenia Miestna akčná skupina BABIA HORA, so sídlom Oravská Polhora č. 454, 029 47 Oravská Polhora a zaradenie obce Rabča do územia tohto verejno-súkromného partnerstva. ZA hlasovali Bc. Jagnešák Ľubomír, Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, PhDr. Augustín Piták t. j. 9 z prítomných 9 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
  Obec Rabča má 11 poslancov.
  11. Zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2014 – rozpočtové opatrenie č. 1/2014, schválené OZ dňa 28. 2. 2014 v zmysle par. 14 ods.2 písm. b)zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších noviel, sa vykonáva zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2014 so súhlasom Obecného zastupiteľstva v Rabči, rozpočtovým opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov nasledovne: Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky:
  Bežné výdavky
  01.1.1.6. Obce
  KZ 41 633001 Interierové vyb. Kancelárii + 1 700,00 €
  KZ 41 632001 Energie - 1 700,00 €
  03.2.0. Požiarna ochrana
  KZ 41 637027 Odmeny mimo prac. pomeru  + 900,00 €
  KZ 41 633006 Materiálové náklady – 900,00 €
  08.2.0. Kultúrne služby
  KZ 41 633006 Prevádz. stroje, prístroje, zariadenia  + 2 500,00 €
  KZ 41 635006 Údržba budov, zariadení  + 450,00 €
  KZ 41 632001 Energie - 2 950,00 €
  Kapitálové príjmy
  KZ 111 322001 Projekt „Rabča – oddychový areál“           - 10 200,00 €
  Bežné príjmy
  KZ 11S1 312002 Projekt „Rabča – odd.areál“ – BV           + 13 000,00 €
  KZ 11S2 312002 Projekt „Rabča – odd.areál“ – BV           +  2 300,00 €
  Kapitálové výdavky
  KZ 41 717003 Stavebné úpravy „Rabča – odd.areál“ - 16 800,00 €
  Bežné výdavky
  06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
  KZ 111 630 Tovary a služby + 15 300,00 €
  Bežné príjmy
  KZ 41 111003 Výnos dane z príjmov + 52 572,00 €
  KZ 111 312012 Dotácia na prenes. výkon (ŽP) – 46,00 €
  KZ 111 312012 Dotácia na prenes. výkon (matričná činnosť) – 30,00  €
  KZ 111 312012 Dotácia na prenes. výkon (REGOB)  + 24,00 €
  Základná škola s MŠ – príjmy
  KZ 111 312012 Dotácia na prenes. výkon (ZŠ prenes. komp.)  + 71 158,00 €
  KZ 111 312012 Dotácia na prenes. výkon (ZŠ vzdel. poukazy) + 389,00  €
  KZ 111 312012 Dotácia na prenes. výkon (ZŠ výchova a vzd.)  + 620,00 €
  KZ 111 312012 Dotácia na prenes. výkon (MŠ 5 r.) + 988,00 €
  KZ 111 312012 Dotácia na prenes. výkon (ZŠ asist. učiteľa) + 600,00  €
  KZ 111 312001 Dotácia – regionálne školstvo – 17 132,00 €
  Základná škola s MŠ – výdavky
  (viď príloha ZŠ) + 90 759,00 €
  12. Ulica Veterná
  Milan Kozák, nar. a manželka Mária Kozáková, nar., bytom Rabča, Grúňanská 961, Marta Harbutová, nar., bytom Rabča, Grúňanská 938 , Pavol Staš, nar. 8a manželka Daniela Stašová, nar., obaja bytom Rabča, Konečná 885, Zuzana Vargončíková, nar., bytom Rabča, Konečná 885
  Zámena s obcou Rabča a to: CKN parc. č. 16428/26 – orná pôda o  vým. 81 m2zapísaná na LV č. 1283 na obec Rabča za CKN parc. č. 16428/80 – orná pôda o  vým. 80 m2 zapísaná na LV č. 4118 na meno Milan Kozák a Mária Kozáková v podiele ½ a na meno Marta Harbutová v podiele ½ úč.
  Zámena s obcou Rabča a to: CKN parc. č. 16428/77 – orná pôda o  vým. 43 m2 zapísaná na LV č. 1283 na obec Rabča za CKN parc. č. 16428/76 – zastavaná plocha o  vým. 42 m2 zapísaná na LV č. 2618 na meno Pavol Staš a Daniela Stašová v podiele 1/1-ina úč. a LV č. 2619 na meno Zuzana Vargončíková v podiele 1/1-ina úč.
  Odkúpenie podielov od spoluvlastníkov na obec Rabča za cenu 1 €.
  Emília Brezoňáková, Rabča, Ľudovít Kozák, Rabča, Justína Jagelková, Rabča, Peter Brandys, Oravská Polhora, Anna Grobarčíková, Rabča, Ľudmila Vorčáková, Rabča
  CKN parc. č. 16428/81 – orná pôda o  vým. 69 m2 zapísaná na LV č. 4117 na meno Emília Brezoňáková v 1/8-mine, na meno Ľudovít Kozák v ½-vici úč.
  CKN parc. č. 16428/79 – orná pôda o  vým. 93 m2 zapísaná na LV č. 4125 na meno Justína Jagelková v 1/1-nine úč.
  CKN parc. č. 16428/78 – orná pôda o  vým. 105 m2 zapísaná na LV č. 5761 na meno Peter Brandys v 1/1-nine úč.
  CKN parc. č. 16428/68 – orná pôda o  vým. 122 m2 zapísaná na LV č. 4127 na meno Anna Grobarčíková v 1/4-ne, na meno Ľudmila Vorčáková v 2/4-tinách, ne meno Ján Štefaňák
  v ¼-tine úč.
  Všetky parcely sú zamerané geometrickým plánom č. 17883369-027/2013 Geodet, Jozef Kupčulák, Námestovo 3. 12. 2013, overený Okresný úrad Námestovo, katastrálny odbor 2. 1. 2014 pod č. 998/2013.
  Kúpno-predajná zmluva a zámena medzi obcou spoluvlastníkmi bola schválená 3/5-tinovou väčšinou poslancov za cenu 1 € z dôvodu, že obec Rabča vysporiadava pozemky pod miestnu komunikáciu novú ulicu – Veterná pre ďalšiu plánovanú výstavbu k. ú. obce Rabča s tým, že náklady spojené s prevodom uhradí obec. ZA hlasovali: Bc. Jagnešák Ľubomír, Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, PhDr. Augustín Piták, Bc. Patrik Cubinek t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  13. Ulica Skočík – Uram
  Odkúpenie podielov od spoluvlastníkov na obec Rabča za cenu 1 € pod novú ulicu Skočík – Uram:
  Predávajúci: Miroslav Skočík, nar. a manželka Božena Skočíková, nar., bytom Rabča;  Ján Chudiak, nar., Sihelné; František Gura, nar, Rabča; Jozef Vargončík, nar. a manželka Jana Vargončíková, nar., Rabča; Zdenka Barnášová, nar Rabča; Štefan Bartkovjak, nar., abča; Jozef Bartkovjak, nar., Rabča; Vladimír Bartkovjak, nar., Rabča; Ján Martinkovič, nar., Rabča; Margita Miklušáková, nar. 8, Rabča; Juliana Havrilová, nar., Brezovica; Terézia Kocúrová, nar., Námestovo,; Žofia Vonšáková, nar., Sihelné; Mária Blinová, nar., Tvrdošín; Peter Randjak, nar. a manželka Anna Randjaková, nar. Rabča; Peter Gura, nar. a manželka Martina Gurová, nar., Rabča; Miroslav Gura, nar. a manželka Anna Gurová, nar., Rabča; Anna Randjaková, nar., Rabča; Jolana Žúborová, nar., Dlhá nad Oravou; Janka Lužbeťáková, nar., Čimhová; Monika Bobrovská, nar., Liesek; Jaroslav Skočík, nar., Rabča;
  CKN parc. č. 2562/14 – zastavaná plocha o  vým. 54 m2zapísaná na LV č. 1022 na meno Miroslav Skočík a Božena Skočíková v 1/1-nine úč.;
  CKN parc. č. 2545/14 – TTP o  vým. 24 m2, CKN parc. č. 2545/15 – TTP o  vým. 19 m2 zapísané na LV č. 5679 na meno Ján Chudiak v 1/1-nine úč.;
  CKN parc. č. 2545/7 – TTP o  vým. 79 m2, CKN parc. č. 2564/1 – zastavaná plocha o  vým. 187 m2 zapísané na LV č. 5255 na meno Fratnišek Gura v 1/16-tine, na meno Jozef Vargončík a Jana Vargončíková v 1/8-mine, na meno Božena Skočíková v 1/8-mine, na meno Zdenka Barnášová v 1/32-jine, na meno Štefan Bartkovjak v 1/32-jine, na meno Jozef Bartkovjak v 1/32-jine, na meno Vladimír Bartkovjak v 1/32-jine, na meno Ján Martinkovič v 2/45-tine, na meno Margita Miklušáková v 1/90-tine, na meno Juliana Havrilová v 47/2400-tine, na meno Terézia Kocúrová v 47/2400-tine, na meno Žofia Vonšáková v 29/800-tine, na meno Mária Blinová v 47/2400-tine, na meno Peter Randjak a Anna Randjaková v 47/2400-tine, na meno Peter Gura a Martina Gurová v 1/16-tine, na meno Miroslav Gura a Anna Gurová v 1/8-mine, úč.;
  CKN parc. č. 2562/13 – TTP o  vým. 45 m2 zapísané na LV č. 3017 na meno Božena Skočíková v 1/1-nine úč.;
  – všetky parcely sú zamerané geometrickým plánom č. 37048201-162/2013 vyhotovený Geodetická kancelária, Ing. arch. Mária Genšorová, Námestie A. Bernoláka 377, 02901 Námestovo 10. 12. 2013, overený Okresným úradom, katastrálny odbor 2. 1. 2014 Ing. Františkom Dzurekom pod č. 999/2013;
  CKN parc. č. 2567/23 – orná pôda o  vým. 18 m2 zapísané na LV č. 3017 na meno Božena Skočíková v 1/1-nine úč.;
  CKN parc. č. 2567/24 – orná pôda o  vým. 48 m2, CKN parc. č. 2567/25 – orná pôda o  vým. 53 m2 zapísané na LV č. 1907 na meno Miroslav Gura v 1/1-nine úč.;
  CKN parc. č. 2564/2 – zastavaná plocha o  vým. 687 m2zapísané na LV č. 3018 na meno František Gura v 1/16-tine, na meno Jozef Vargončík a Jana Vargončíková v 1/8-mine, na meno Božena Skočíková v 1/8-mine, na meno Zdenka Barnášová v 1/32-jine, na meno Štefan Bartkovjak v 1/32- jine, na meno Jozef Bartkovjak v 1/32-jine, na meno Vladimír Bartkovjak v 1/32-jine, na meno Ján Martinkovič v 2/45-tine, na meno Margita Miklušáková v 1/90-tine, na meno Anna Randjaková v 47/2400-tine, na meno Terézia Kocúrová v 47/2400-tine, na meno Žofia Vonšáková v 29/800-tine, na meno Mária Blinová v 47/2400-tine, na meno Peter Gura a Martina Gurová v 1/16-tine, na meno Miroslav Gura a Anna Gurová v 1/8-mine, na meno Jolana Žuborová v 47/7200-tine, na meno Janka Lužbeťáková v 47/7200-tine, na meno Monika Bobrovská v 47/7200-tine úč.;
  – všetky parcely sú zamerané geometrickým plánom č. 37048201-102/2012 vyhotovený Geodetická kancelária, Bc. Paulína Boškajová, Námestie A. Bernoláka 377, 02901 Námestovo z 9. 10. 2012, overený Správou katastra Námestovo 29. 10. 2012 Ing. Františkom Dzurekom pod č. 832/2012;
  CKN parc. č. 2545/16 – TTP o  vým. 9 m2 zapísané na LV č. 5680 na meno Terézia Kocúrová v 1/7-mine, na meno Žofia Vonšáková v 3/17-minách, na meno Mária Blinová v 3/17-minách úč.;
  CKN parc. č. 2545/17 – TTP o  vým. 9 m2zapísané na LV č. 5681 na meno Anna Randjaková v 1/1-nine úč.;
  CKN parc. č. 2567/19 – orná pôda o  vým. 47 m2, CKN parc. č. 2567/20 – orná pôda o  vým. 56 m2 , CKN parc. č. 2567/21 – orná pôda o  vým. 29 m2zapísané na LV č. 5513 na meno Jozef Vargončík a Jana Vargončíková v 1/5-tine, na meno Jaroslav Skočík
  v 2/5-tinách, na meno Miroslav Gura a Anna Gurová v 2/5-tinách úč.;
  CKN parc. č. 2543/13 – orná pôda o  vým. 35 m2 , CKN parc. č. 2564/6 – zastavaná plocha o  vým. 15 m2 zapísané na LV č. 5682 na meno Mária Blinová v 1/1-nine úč.      
  CKN parc. č. 2543/14 – orná pôda o  vým. 3 m2 , CKN parc. č. 2564/5 – zastavaná plocha o  vým. 52 m2 , CKN parc. č. 2564/7 – zastavaná plocha o  vým. 4 m2 , zapísané na LV č. 5683 na meno Žofia Vonšáková v 1/1-nine úč. 
  CKN parc. č. 2564/4 – zastavaná plocha o  vým. 40 m2, CKN parc. č. 2564/8 – zastavaná plocha o  vým. 25 m2 , CKN parc. č. 2570/9 – TTP o  vým. 2 m2 , zapísané na LV č. 5684 na meno Jolana Žúborová v 1/3-tine, na meno Janka Lužbeťáková v 1/3-tine, na meno Monika Bobrovská v 1/3-tine úč.
  Kúpno-predajná zmluva medzi obcou a spoluvlastníkmi bola schválená 3/5-tinovou väčšinou poslancov za cenu 1 € z dôvodu, že obec Rabča vysporiadava pozemky pod miestnu komunikáciu novú ulicu Skočík – Uram pre ďalšiu plánovanú výstavbu k. ú. obce Rabča s tým, že náklady spojené s prevodom uhradí obec. ZA hlasovali: Bc. Jagnešák Ľubomír, Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, PhDr. Augustín Piták, Bc. Patrik Cubinek t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  14. Uzavretie Nájomnej zmluvy č. 1/2014 medzi Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Rabča a obcou Rabča a to: objekt pozostávajúci z budovy pod názvom Základná škola s materskou školou, Rabčická 410, Rabča, elokované pracovisko, Kostolná súp. č. 855 nachádzajúcej sa na pozemku parcely CKN č. 618 a pozemok parc. CKN č. 618 – zastavaná plocha a nádvorie o výmera pozemku 2120 m2 k. ú. obce Rabča, zapísaných na liste vlastníctva č. 1493 k. ú. Obce Rabča za cenu nájmu nehnuteľností spolu vo výške 5 €/rok (slovom: päť Eur ročne), z toho: za budovy 4 €/rok za pozemky 1 €/rok. Nájomná zmluva je uzavretá na dobu určitú od 1. 4. 2014 do 31. 12. 2027.
  15. Aby školské časopisy Horňáčik a Rabconek vychádzali spolu s Rabčianskym chýrnikom, tak ako doteraz s tým, že termín uzávierky príspevkov stanoví šéfredaktor Ing. Vladimír Briš.
  16. Žiadosť Dany Kvasniakovej, bytom Rabča, Hlavná 1200 o zavedenie verejného osvetlenia na novej ulici k jej rodinnému domu.
  17. Žiadosť obyvateľov a vlastníkov pozemkov na ul. Šviderková o zavedenie verejného osvetlenia na túto ulicu.
  18. Žiadosť Miroslava Žajáka a manželky Jany Žajákovej, bytom Oravská Polhora 30 a Jaroslava Cigaňáka a manželky Martiny Cigaňákovej, bytom Rabča, Grúňanská 1256 o vytýčenie novej obecnej ulice „Iglarčík“ a následne jej nasypanie z dôvodu, že stará ulica sa nachádza na ich pozemkoch a dochádza k ničeniu a neustálemu blateniu týchto súkromných pozemkov.
  19. Alternatívu č. 2., ktorú navrhol Ing. Vladimír Ratica a to: Výmena – posunutie cesty 2 m od rodinného domu Libuše Raticovej, aby sa vyriešilo poškodzovanie základov, žumpa i zásobovanie za podmienky, aby obec mala zachovanú výmeru ulice a iniciatívu na posun a zámenu obec očakáva zo strany rodiny Raticovej. ZA hlasovali Bc. Jagnešák Ľubomír, Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, PhDr. Augustín Piták t. j. 9 z prítomných 9 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
  20. Zámenu pozemkov medzi: Anna Grobarčíková, nar. 10. 1. 1953, bytom Rabča, Kostolná 894 s obcou Rabča:
  podiel v parc. CKN č. 17171/6 – zastavaná plocha o  vým. 60 m2 zameraná geometrickým plánom č. 30216613-001/2008, vyhotovený Margita Farská, Geodet, Dolný Kubín 5. 3. 2008, overený Správou katastra 26. 4. 2008 pod č. 353/08, ktorý sa nachádza v chodníku v ulici Kostolná zapísaná na LV č. 5592 na meno Anna Grobarčíková v podiele ¼-tina úč. o  vým. 15 
  ďalej parc. CKN č. 16772/17 – zastavaná plocha o  vým. 110 m2 , CKN č. 16772/18 – zastavaná plocha o  vým. 73 m2 zapísaná na LV č. 4726 na meno Anna Grobarčíková v podiele 1/6-tina úč., čo predstavuje celkom výmeru 30 m2;
  ďalej v ulici Veternej, ktorá sa bude riešiť samostatnou zmluvou medzi Annou Grobarčíkovou a obcou Rabča, kde jej podiel predstavuje výmeru 30,5 m2
  za CKN parc. č. 16422/2 – zastavaná plocha o  vým. 61 m2 vedená na LV č. 2829 na meno obec Rabča v podiele 1/1-nine úč..
  Zámenná zmluva bola schválená 3/5-tinovou väčšinou poslancov s tým, že náklady spojené s prevodom uhradí žiadateľka. ZA hlasovali Bc. Jagnešák Ľubomír, Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, PhDr. Augustín Piták, Bc. Patrik Cubinek t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  C. Doporučuje
  1. Schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Jozefa Tropeka, trvale bytom Rabča, Soľná 391 za účelom umiestnenia prenosnej plechovej garáže o rozmeroch 18 m2 bez pevného základu na obecnej parcele CKN č. 4464/21 – zastavané plochy a nádvoria o  vým. 869 m2 vedenej na LV č. 4464 na obec Rabča k. ú. obce Rabča priamo za cenu: 2,0746 €/m2/ročne na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.
  ZA hlasovali: Bc. Jagnešák Ľubomír, Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, PhDr. Augustín Piták, Bc. Patrik Cubinek t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  2. Schváliť zámer odpredať CKN parc. č. 16424/7 – zastavaná plocha o  vým. 49 m2k. ú. obce Rabča vedená na LV č. 2829 na meno obec Rabča v podiele 1/1-nina úč. kupujúcej
  – žiadateľke Anne Grobarčíkovej, nar. 10. 1. 1953, bytom Rabča, Kostolná 894 za cenu 1€/m2 v celkovej sume 49 € a to z dôvodu, že žiadateľka predmetný pozemok užíva dlhodobo v dobrej viere ako svoju záhradu, nakoľko v minulosti došlo k posunu ulice Kostolnej.
  Poslanci 3/5-tinovou väčšinou odporučili schváliť zámer odpredať majetok obce priamo za cenu: 49 € a to CKN parc. č. 16424/7 – zastavaná plocha o  vým. 49 m2 v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa s tým, že žiadateľka predmetný pozemok užíva dlhodobo v dobrej viere ako svoju záhradu, nakoľko v minulosti došlo k posunu ulice Kostolnej, pričom obec je povinná zverejniť – zámer predať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci zámer schválili s tým, že žiadateľka uhradí všetky náklady spojené s prevodom. ZA hlasovali Bc. Jagnešák Ľubomír, Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, PhDr. Augustín Piták, Bc. Patrik Cubinek t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  3. Schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča – obecný nebytový priestor umiestnený na prízemí Domu služieb v Rabči, Ul. Rabčická 334, Rabča , CKN parc. č. 5035/2 k. ú. obce Rabča, vedené na LV č. 5327. Nebytový priestor je o  vým. 28,5 m2, s ročným prenájmom 598,98 €/rok (49,91 €/mesiac) pre Karol Šuty, 1. mája 1435, 02302 Krásno nad Kysucou za účelom využitia priestoru ako založenia vinotéky, hlavne ambulantný predaj sudového a fľaškového vína + alkoholické nápoje.
  Poslanci 3/5-tinovou väčšinou odporučili schváliť zámer prenajať majetok obce priamo za cenu: 598,98 €/rok na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci zámer schválili.
  ZA hlasovali: Bc. Jagnešák Ľubomír, Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jozef Kovaliček, t. j. 7 z prítomných 9 poslancov; PROTI – Katarína Budzelová, PhDr. Augustín Piták; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  4. Vedúcemu RABČAN, obecné služby Rabča vybrať si pracovníčku podľa vlastného uváženia po dobu zastupovania účtovníčky Mgr. Márie Jagnešákovej.

  D) Neschvaľuje

  1. Stavebné úpravy a udržiavacie práce obecného úradu v Rabči.
  2. Žiadosť Petra Adamčíka, 02944 Rabča, Radová 478 o poskytnutie dotácie na r. 2014 vo výške 2900 € na športové aktivity pre žiakov, ktorých majú t. č. zaregistrovaných 40. Žiadosť si môže podať na Centrum voľného času, Hlavná 426, Rabča.
  3. Zatiaľ žiadosť Kataríny Jurčákovej, bytom Rabča, Nad riekou 294 o úpravu prístupovej cesty k jej rodinnému domu na Ul. Nad riekou navezením štrku – makadamu a následným zavalcovaním z dôvodu, že sa v obci Rabča začalo s odkanalizovaním obce Rabča. Žiadosť bude prejednaná až po ukončení výstavby kanalizácie.
  4. Žiadosť Dany Kvasniakovej, bytom Rabča, Hlavná 1200 o úpravu miestnej komunikácie k jej rodinnému domu z dôvodu, že sa v obci Rabča začalo s odkanalizovaním obce Rabča. Žiadosť bude prejednaná až po ukončení výstavby kanalizácie.
  5. Žiadosť Silvie Hrubjakovej, bytom Rabča, Páleničná 1240 o vysypanie ulice a zavedenie verejného osvetlenia z dôvodu, že ulica nie je majetkovo-právne vysporiadaná na obec Rabča.  
  6. Žiadosť Ing. Miroslav Kozák, Rabča, Smreková 678 o opravu ulice Smreková a to navezením 35 m3 makadamu frakcie od 2 – 3 cm a urovnaním s tým, že drobné úpravy vykoná na vlastné náklady z dôvodu, že ulica nie je majetkovo-právne vysporiadaná na obec Rabča. 
  7. Žiadosť obyvateľov a vlastníkov pozemkov na ul. Šviderková o úpravu miestnej komunikácie, ktorá bola bezplatne vlastnícky prevedená na obec Rabča a to spevnením cesty drveným štrkom a následne jeho zhutnením z dôvodu, že sa v obci Rabča začalo s odkanalizovaním obce Rabča. Žiadosť bude prejednaná až po ukončení výstavby kanalizácie.

  E. Ukladá

  1. RABČAN, s.r.o.. Rabča, konateľovi p. Pavlovi Kobyliakovi, aby zvolal ešte jedno posledné jednanie s Mgr. Mokošákovou, predsedkyňou PD Magura Rabča, ohľadne vymoženia nedoplatku za vodu. V prípade, že toto jednanie nebude úspešné, tak riešiť vymoženie pohľadávky spracovaním návrhu na vymoženie dlžnej sumy súdnou cestou, vrátane úrokov z omeškania.
  T: do budúceho OZ; Z: v texte.
  2. RABČAN, s.r.o.. Rabča, konateľovi p. Pavlovi Kobyliakovi predložiť na budúce zasadnutie OZ zoznam dlžníkov a výšku dlhu
  T: do budúceho OZ; Z: v texte.
  3. Obecnému úradu v Rabči podať žiadosti o schválenie umiestnenia dopravných zrkadiel na ceste II. a III. triedy – Okresný dopravný inšpektorát v Dolnom Kubíne a na ceste I. triedy Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žilina na tieto miesta: Ul. Soľná, Mlynská, Kožušníková, Zelená, pri škole v Gaceli, pri p. Pitákovi s. č. 564 a tieto po schválení postupne umiestňovať na vybrané lokality podľa finančných možností obce.
  T: do budúceho OZ; Z: OcÚ Rabča.
  4. Obecnému úradu v Rabči opätovne vstúpiť do jednania s PD Magura Rabča a LESY SR, š. p. Námestovo, aby sa urýchlene zabezpečila oprava mostu cez rieku Bystrú, na Ul. Družstevnej smerom do areálu PD Magura Rabča.
  T: ihneď; Z: OcÚ Rabča
  5. Aby Obecný úrad v Rabči zabezpečil pozvanie vdp. Farára Bolibrucha na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva vo veci prejednania zriadenia ihriska pri kostole.
  T: do budúceho OZ; Z: v texte.
  6. Obecnému úradu v Rabči požiadať Slovenskú správu ciest Dolný Kubín o opravu prechodov pre chodcov na ceste III. triedy č. 52014 a zabezpečiť ďalší prechod na tejto ceste pri autobusovej zástavke smerom na Rabčice.
  T: do budúceho OZ; Z: v texte.
  7. RABČAN, obecné služby Rabča, Štefan Ratica do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva predložiť návrh riešenia opravy mostu cez rieku Polhoranku smerom od Baru MIMO na ul. Mokrú a opravy resp. odstránenia lávky cez rieku Polhoranku.
  T: do budúceho OZ; Z: Štefan Ratica, vedúci RABČAN, obecné služby Rabča.
  8. RABČAN, obecné služby Rabča, Štefan Ratica zabezpečiť vybudovanie verejného osvetlenia v novej ulici Kvasniakovej a na ulici Šviderková v obci Rabča.
  T: do 31. 5. 2014; Z: v texte.
  9. RABČAN, obecné služby Rabča, Štefan Ratica požiadať Združenie Biela Orava, pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava, Grúnik 56, 02953 Breza o častejší vývoz kontajnerov na sklo a možnosti dodania viac kusov kontajnerov.
  T: ihneď; Z: v texte.
  10. Márii Fuskovej pripraviť do budúceho obecného zastupiteľstva zoznam vysporiadaných ulíc v k. ú. obce Rabča.
  T: do budúceho OZ; Z: v texte.
  11. Márii Fuskovej osloviť exekútora vo veci zápisu novej ulice Skočík – Uram po majetkovo-právnom vysporiadaní na Okresný úrad, katastrálny odbor, Námestovo.
  T: do vysporiadania ulice; Z: v texte.
  12. Márii Fuskovej dokončiť majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov za Zberným dvorom Rabča.
  T: priebežne; Z: v texte.
  Zapísal(a): Pavol Kobyliak, poslanec OZ a predseda návrhovej komisie.

  UZNESENIE č. 4/2013
  zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča z 26. apríla 2013
  A. Berie na vedomie

  1. Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rabča č. 3/2013, ktorú predniesol hlavný kontrolór obce Rabča, JUDr. Dušan Kriško.
  2. Výsledok vyhodnotenia cenových ponúk s nízkou hodnotou na projekt „Kamerový systém. 2013“ pod č. sp. 2013/205, ktorú vyhrala firma: PC Slovakia, s.r.o. v zastúpení Ing. Ján Blažek, Malý rad 129/20, Trstená.
  3. Informáciu hlavného kontrolóra obce Rabča o vykonanej kontrole na RABČAN, s.r.o. Rabča na vyberanie poplatkov za vodu a stočné.
  4. Informáciu starostu obce Rabča o jednaní Komisie pre verejné obstarávania za účasti zástupcov OVS, a.s. Dolný Kubín, starostu obce Or. Polhora – Ing. Petra Horvátha a starostu obce Sihelné – Mgr. Jozefa Gabriela z 19. 4. 2013 vo veci prejednania žiadosti OVS, a.s., D. Kubín „Sihelné – Rabča, prepojenie vodovodov“ – o súhlasné stanovisko s realizáciou u stavby „Sihelné – Rabča, prepojenie vodovodov“ a to pripokládkou vodovodného potrubia ku kanalizačnému potrubiu, ktoré bude realizované v stavbe „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2“ s tým, že obec sa vyjadrí až po predložení zmluvy OVS, a.s. D. Kubín a čí budú v zmluve zapracované požiadavky obce Rabča.
  5. Žiadosť p. Jána Maťugu, bytom Rabča, Hlavná 1196 o výmenu vchodových dverí v priestoroch, ktoré má prenajaté v budove kultúrneho domu s tým, že keď bude obec Rabča vymieňať vchodové dvere do kancelárie prvého kontaktu na Obecný úrad v Rabči bude aj žiadateľovi zabezpečená výmena vchodových dverí.

  B. Schvaľuje

  1. Návrhovú a volebnú komisiu v zložení: predseda: Bc. Patrik Cubinek – členovia: PhDr. Augustín Piták a Katarína Budzelová, poslanci OZ; overovateľov: Ján Domin a Mgr. Pavol Revaj, poslanci OZ; zapisovateľku – Mgr. Eva Grancová.
  2. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča s navrhovanými zmenami.
  3. Žiadosť Magdalény Mlynarčíkovej, bytom Rabča, Hlavná 664 o prenájom obecných priestorov v ObZS Rabča nad lekárňou VIOLA za účelom zriadenia kaderníckeho salónu.
  Poslanci 3/5-tinovou väčšinou schválili prenajať majetok obce priamo najmenej za nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov.
  ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Karol Sahuľ, Ján Domin, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, Bc. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták t. j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ; ZDRŽAL SA: 0; PROTI: 0 s podmienkou, že termín prenájmu je od 1. 5. 2013. Obec zámer prenajať majetok zverejnila v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce a to od 26. 3. 2013 do 10. 4. 2013.
  4. Žiadosť Ľudmily Rešutíkovej, bytom Rabča, Konečná 879 o prenájom obecných priestorov v ObZS Rabča, Rabčická 330 vedľa priestoru terajšej kancelárie Allianzu – slovenská poisťovňa a to za účelom rozšírenia týchto služieb. Poslanci 3/5-tinovou väčšinou schválili prenajať majetok obce priamo najmenej za nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov.
  ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Karol Sahuľ, Ján Domin, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, Bc. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták t. j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ; ZDRŽAL SA: 0; PROTI: 0 s podmienkou, že termín prenájmu je od 1. 5. 2013. Obec zámer prenajať majetok zverejnila v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce a to od 26. 3. 2013 do 10. 4. 2013.
  5. Kúpno-predajnú zmluvu na vysporiadanie novej ulice medzi obcou Rabča a p. Ladislavom Oselským, bytom Rabča, Hlavná 225, p. Jozefom Pikošom a manželka Katarínou Pikošovou, obaja bytom Rabča, Hlavná 591, p. Rudolfom Oselským, bytom Rabča, Hlavná 226 a to pozemky z LV č. 5483 vedený pod B1 a B3 v podiele 1/3-tine úč. a to parc. CKN č. 6317/4 – zastavaná plocha o výmere 176 m2 ; z LV č. 2664 pod B2 a B3 v podiele 2/3-tiny úč. a to parc. CKN č. 6320/9 – ostatná plocha o výmere 282 m2 ; z LV č. 5337 vedený pod B1 a B2 v celosti a to parc. CKN č. 6264/6 – ostatná plocha o výmere 81 m2 a parc. CKN č. 6320/39 – TTP o výmere 304 m2 k. ú. obce Rabča. Kúpno-predajná zmluva bola schválená 3/5-tinovou väčšinou poslancov za cenu 0,03 € z dôvodu, že obec Rabča vysporiada novú ulicu – prepojenie Vyhňová do celku pre ďalšiu plánovanú výstavbu k. ú. obce Rabča s tým, že náklady spojené s prevodom a vyhotovením geometrického plánu uhradí obec.
  ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Karol Sahuľ, Ján Domin, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, Bc. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták t. j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ; ZDRŽAL SA: 0; PROTI: 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  6. Kúpno-predajnú zmluvu medzi obcou a Ján Ďubek, Rabča, Hlavná 793. Ide o predaj pozemkov z LV č. 4788 vedený pod B20 v podiele 1/1-nine úč.  a to z parc. CKN č. 990/71 – orná pôda o výmere 51 m2 novovytvorená CKN č. 990/76 – orná pôda o výmere 29 m2 ; z CKN parc. č. 990/72 – orná pôda o výmere 647 m2 novovytvorená CKN parc. č. 990/77 – orná pôda o výmere 26 m2 vytvorené podľa geometrického plánu č. 41962249-35/2013, vyhotovený Ing. Jozefom Revajom, A. Bernoláka 375/1, Námestovo 13. 3. 2013, overený Správou katastra Námestovo 25. 3. 2013 Ing. Františkom Dzurekom pod č. 204/2013. Ďalej z LV č. 5607 pod B24 v podiele 91/768-min úč. a to EKN parc. č. 286/1 – zastavaná plocha o výmere 450 m2 novovytvorená CKN parc. č. 731/1- zastavaná plocha o výmere 447 m2 ; z LV č. 5096 pod B21 v podiele 57/256-tin úč. EKN parc. č. 286/2 – zastavaná plocha o výmere 837 m2 novovytvorená CKN parc. č. 990/84 – orná pôda o výmere 837 m2 . Celkovo o výmere 294 m2 . Kúpno-predajná zmluva bola schválená 3/5-tinovou väčšinou poslancov za cenu 0,03 € z dôvodu, že obec Rabča vysporiada novú ulicu – okolo JALUMY do celku pre ďalšiu plánovanú výstavbu k. ú. obce Rabča s tým, že náklady spojené s prevodom a náklady na GP uhradí obec.
  ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Karol Sahuľ, Ján Domin, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, Bc. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták t. j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ; ZDRŽAL SA: 0; PROTI: 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  7. Kúpno-predajnú zmluvu na novú ulicu – Na medzi (Skočík – Uram)
  medzi obcou Rabča a spoluvlastníkmi z LV č. 3017, 3018, 1907, 5513, 5255, 5682, 4326, 5683, 5681, 5680, 5679, 5684 a to CKN parcely zamerané podľa geometrického plánu č. 37048201-102/2012 vyhotovený Geodetická kancelária, Ing. Jaroslav Genšor, Námestie A. Bernoláka 377, 02901 Námestovo z 9. 10. 2012, overený Správou katastra Námestovo 29. 10. 2012 Ing. Františkom Dzurekom pod č. 832/2012. Kúpno-predajná zmluva bude medzi obcou spoluvlastníkmi Kúpno-predajná zmluva bola schválená 3/5-tinovou väčšinou poslancov za cenu 0,03 € z dôvodu, že obec Rabča vysporiada novú ulicu – Na medzi pre ďalšiu plánovanú výstavbu k. ú. obce Rabča s tým, že náklady spojené s prevodom uhradí obec.
  ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Karol Sahuľ, Ján Domin, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, Bc. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták t. j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ; ZDRŽAL SA: 0; PROTI: 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  8. Aby starosta obce Rabča, Dušan Ratica poveril od 2. 5. 2013 jednu osobu zriadením CVČ v Rabči na dohodu s tým, že od 1. 9. 2013 bude dočasne poverený ako riaditeľ CVČ do 31. 12. 2013.
  9. Žiadosť Mareka Lubasa, bytom Rabča, Hlavná 149 o poskytnutie dotácie rok
  2013 a to na účasť v projektoch: Vltavský pohár ČR, Majstrovstvá ČR v práci s motorovou pílou, Majstrovstvá SR v práci s motorovou pílou – Drevorubač SR. 2013, Majstrovstvá sveta v práci s motorovou pílou Rakúsko – september 2013 a to vo výške 200 €, ktorá je znížená z požadovanej dotácie 800 € za podmienky, že dotácia bude riadne zúčtovaná do 15. 12. 2013 TJ Oravan Rabča.
  10. Aby obec Rabča požiadala Slovenský pozemkový fond Bratislava o odpredaj:
  Zberný dvor:
  CKN parc. č. 4787/56 – ostatná plocha a nádvoria o výmere 85 m2 vo vlastníctve SR v podiele 62/1875-tin úč.  t. j. 2,81 m2 vedený na LV č. 5133;CKN parc. č. 4787/78 – ostatná plocha a nádvoria o výmere 353 m2 vo vlastníctve SR v podiele 62/1875-tin úč. t. j. 11,67 m2 vedený na LV č. 5471; CKN parc. č. 4787/79 – ostatná plocha a nádvoria o výmere 6 m2 vo vlastníctve SR v podiele 62/1875-tin úč. t. j. 0,2 m2 vedený na LV č. 5473 k. ú. obce Rabča celkovo o výmere 14,68 m2 , ktoré má obec prenajaté na základe Nájomnej zmluvy č. 1686/2012-PNZ-P40238/12.00 z 3. 1. 2013 od Slovenský pozemkový fond, 817 15 Bratislava, Búdková 36 za ročný nájom vo výške 40 € na dobu určitú do 31. 12. 2027.
  Bývalé sklady PD:
  EKN parc. č. 1584/2 – orná pôda o výmere 715 m2 a EKN parc. č. 1583 – orná pôda o výmere 287 m2 k. ú. obce Rabča o celkovej výmere 1002 m2 vedené na LV č. 2974, ktoré má obec prenajaté na základe Nájomnej zmluvy č. P46931/08 od Slovesný pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava od 17. 7. 2008 do 31. 12. 2017 za ročný nájom 16,60 €. Tieto parcely žiadala obec prenajať z dôvodu rozšírenia areálu ZŠ s MŠ v Rabči ako aj využitia týchto parciel ako verejné priestranstvo v obci Rabča.
  Poslanci schválili, aby obec Rabča požiadala o odkúpenie týchto parciel do vlastníctva obce Rabča. ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Karol Sahuľ, Ján Domin, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, Bc. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták t. j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ; ZDRŽAL SA: 0; PROTI: 0.

  C. Neschvaľuje

  1. Zatiaľ odstránenie protipožiarneho hydrantu z pozemku p. Viery Bandíkovej, Rabča, Grúňanská 1015 a informovať o tom p. Bandíkovú.

  D. Doporučuje

  1. Schváliť žiadosť Marty Macekovej, bytom Námestovo, Ľ. Štúra 742/34 – žiadosť o prevod pozemku do vlastníctva o schválenie prevodu pozemku do jej vlastníctva a to parcely CKN parc. č. 16388/8 – zastavaná plocha o výmere o výmere 9 m2 , CKN parc. č. 16388/9 – zastavané plochy o výmere 42 m2 a CKN parc. č. 16387/2 – zastavané plochy o výmere 58 m2 vytvorené z EKN parc. č. 6874/3 celkom spolu o výmere 109 m2 vedené na LV č. 2829 na obec Rabča v celosti podľa geometrického plánu č. 17883369-37/2010, vyhotovený Jozef Kupčulák – Geodet, Hatalová 341, Námestovo 12. 5. 2010, overený Správou katastra Námestovo 9. 6. 2010 pod č. 540/2010 Ing. Mariánom Matušákom. Poslanci predmetnú žiadosť prerokovali a odporučili schváliť podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Rabča. do výlučného vlastníctva Marty Macekovej, trvale bytom Námestovo, Ľ. Štúra 742/34 za kúpnu cenu vo výške 1 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadateľka odpredala obci Rabča pod miestnu komunikáciu ulica Konečná 162,90 m2 za symbolickú cenu 0,03 €. Obec doporučuje zámer odpredať majetok v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení zverejneniť na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Rabča po dobu 15 dní. Náklady s prevodom uhradí žiadateľka.
  ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Karol Sahuľ, Ján Domin, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, Bc. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták t. j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ; ZDRŽAL SA: 0; PROTI: 0. Obec Rabča má 11 poslancov.

  E. Ukladá

  1. Vedúcemu RABČAN, obecné služby Rabča, Štefanovi Raticovi pripraviť do budúceho OZ vyčíslenie nákladov na zabezpečenie dvoch priechodov pre chodcov pri škole pri kostole; vyčíslenie nákladov na prestrešenia: vchodu do kultúrneho domu, nad Pizzériou a predajňou p. Maťugu v kultúrnom dome v Rabči. Z.: v texte; T.: do budúceho OZ.
  2. Zabezpečiť, aby na každej nádobe na TKO v obci Rabča bol nalepený informačný leták o separovaní odpadov a prevádzkových hodinách na Zbernom dvore v obci Rabča. Z.: RABČAN, obecné služby Rabča: T.: do 30. 6. 2013.
  3. Zabezpečiť vykurovacie odtokové žľaby nad vchodom na Obecný úrad v Rabči, aby nedochádzalo v zimnom období k padaniu ľadu a snehu a tak sa predišlo možným úrazom. Z.: RABČAN, obecné služby Rabča, T.: do 31. 12. 2013.
  4. RABČAN, s.r.o. Rabča, aby v termíne do 31. 12. 2013 vymohol nedoplatok od PD Magura Rabča za dodávku vody z obecného vodovodu. Z.: v texte; T.: do 31. 12. 2013.
  5. Zabezpečiť náter priechodu pre chodcov z parkoviska pred Obecným úradom k obchodnému domu p. Čučku.
  6. Aby Obecný úrad v Rabči vyzval všetkých geodetov na Orave, aby pred vyhotovením geometrického plánu zaslali jeho návrh e-mailom na obec Rabča. Z.: OcÚ Rabča, T.: do budúceho OZ.
  7. Aby Obecný úrad v Rabči požiadal OVS, a.s. Dolný Kubín o vydanie súhlasného stanoviska spolu s náčrtom trasy na rozšírenie a vybudovanie obecného vodovodu. Z.: OcÚ, T.: do budúceho OZ.
  Dušan Ratica, starosta obce Rabča, v.r.
  Zapísal: Bc. Patrik Cubinek, poslanec OZ a predseda návrhovej komisie.

  UZNESENIE č. 3/2013 z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča z 22. marca 2013
  A. Berie na vedomie

  1. Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rabča č. 1/2013, ktorú predniesol hlavný kontrolór obce Rabča, JUDr. Dušan Kriško.
  2. Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2012.
  3. Stanovisko Ing. Jozefa Pavlíka zo Spoločného obecného úradu Zákamenné, pracovisko stavebného úseku Námestovo zo dňa 18. 2. 2013 č. 13/0013/RA, ktoré zaslal na základe žiadosti Obce Rabča 6. 2. 2013 pod č. 2013/155 na základe uznesenia č. 1/2013 písm. D) ods. 2) Obecného zastupiteľstva obce Rabča z riadneho zasadnutia 1. 2. 2013 k výstavbe bytového domu žiadateľov Jozefa Belkotiaka a manželky Kataríny Belkotiakovej, obaja bytom Rabča, Nad riekou 1232.
  4. Informácie starostu obce Rabča o kontrole Správy finančnej kontroly Zvolen na projekt „Revitalizácia centra obce Rabča – námestie Gaceľ“.
  5. Oznámenie COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo, Hviezdoslavova 1/11, Námestovo zo dňa 15. 2. 2013 č. 2013/154 o vybudovanie lapačov snehu na Supermarkete
  1 – 25 Rabča v časti medzi obchodom a kultúrnym domom pri modernizácii objektu predajne v 2. štvrťroku 2013.

  B. Schvaľuje

  1. Návrhovú a volebnú komisiu v zložení: predseda: Ján Domin – členovia: PhDr. Augustín Piták a Mgr. Pavol Revaj, poslanci OZ; overovateľov: Ing. Jaroslav Jagnešák a Bc. Patrik Cubinek, poslanci OZ; zapisovateľku – Mgr. Eva Grancová.
  2. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča s navrhovanými zmenami.
  3. Žiadosti o dotácie na rok 2013 nasledovne:
  a) Peter Adamčík, Rabča, Radová 478 vo výške 400 € (z požadovanej dotácie 1100 €) na založenie florbalovej ligy v Rabči v r. 2013 a účasť na turnajoch v Trstenej, Nižnej, Čadci, Brne, Rožňave, ako aj účasť na najkvalitnejšej halovej lige v Trstenej v r. 2014 3. liga za podmienky, že žiadateľ dotáciu riadne zúčtuje do 15. 12. 2013 TJ ORAVAN Rabča.
  b) Mgr. Martin Cubinek, Rabča, Kožušníkova 773 vo výške 400 € na podporu deti a mládeže v športových aktivitách za podmienky, že žiadateľ dotáciu riadne zúčtuje do 15. 12. 2013 TJ ORAVAN Rabča.
  4. Žiadosť stavebníka: firma Imobel, s.r.o. Nad riekou 1232, 02944 Rabča, IČO: 47 043 563, konateľa firmy: Jozef Belkotiak, ktorá žiada o vydanie súhlasu na výstavbu Bytového domu „EMU“ a súhlas k trvalému odňatiu poľnohospodárskej pôdy pre investičný zámer –výstavba bytového domu podľa § 17 ods. 5 zák. č. 220/2004 Z.z. na parc. CKN č. 5490/43 – orná pôda o výmere 84 m2, CKN č. 5490/44 – orná pôda o výmere 115 m2, CKN č. 5490/46 – orná pôda o výmere 302 m2, CKN č. 5490/48 – orná pôda o výmere 74 m2, CKN č. 5490/49 – orná pôda o výmere 78 m2, CKN č. 5490/50 – orná pôda o výmere 225 m2 vedené na LV č. 2753 pod B3 na mená Jozef Belkotiak a Katarína Belkotiaková v podiele 1/1-nina úč. a CKN č. 5490/45 – orná pôda o výmere 124 m2 , CKN č. 5490/47 – orná pôda o výmere 71 m2 k. ú. obce Rabča vedené na LV č. 3912 pod B3 na mená Jozef Belkotiak a Katarína Belkotiaková v podiele 1/1-nina úč. k. ú. obce Rabča geometrický plán č. 37048201-39/2004 vyhotovený Ing. Jaroslav Genšor, Geodetická kancelária, Námestovo 14. 4. 2004, overený Správou katastra Námestovo 22. 4. 2004 pod č. 248/2010 a kópia katastrálnej mapy z 13. 3. 2013 vystavená Správou katastra Námestovo (doložené perspektívne pohľady vyhotovené Ing. arch. C. Abonyi, Ružomberok zo 17. 3. 2013).
  5. Kúpno-predajnú zmluvu na vysporiadanie ulice Nad riekou k. ú. obce Rabča medzi obcou Rabča a spoluvlastníkmi: Jozef Belkotiak a manželka Katarína Belkotiaková, obaja trvale bytom Nad riekou 1232, Rabča, Ján Kozák a manželka Oľga Kozáková, obaja trvale bytom Nad riekou 292. Ide o predaj pozemkov z LV č. 5670 vedený pod B4 na meno Jozef Belkotiak a Katarína Belkotiaková v podiele 5/784-tin úč. a to parc. CKN č. 5360/120 – TTP o výmere 25 m2 ; z LV č. 761 pod B1 na meno Ján Kozák a manželka Oľga Kozáková v podiele 1/1-nine úč.  a to parc. CKN č. 5360/26 – TTP o výmere 53 m2 , parc. CKN č. 5490/134 – orná o výmere 2 m2 ; CKN parc. č. 5490/92 – orná pôda o výmere 74 m2 a parc. CKN č. 5490/83 – orná pôda o výmere 49 m2 ; z LV č. 5669 vedený pod B2 na meno Jozef Belkotiak a Katarína Belkotiaková v podiele 37/49-tin úč. a to z EKN parc. č. 1837 novovytvorená CKN parc. č. 5360/121 – TTP o výmere 8 m2 k. ú. obce Rabča podľa geometrického plánu č. 41962249-271/2008 vyhotovený Ing. Jozef Revaj, Geodetická kancelária, Námestie A. Bernoláka č. 375/1, Námestovo 1. 12. 2008 a overený Správou katastra Námestovo 12. 12. 2008 Ing. Mariánom Matušákom, pod č. 1195/08. Kúpno-predajná zmluva bola schválená 3/5-tinovou väčšinou poslancov za cenu 0,03 € z dôvodu, že obec Rabča vysporiadava ulicu Nad riekou do celku pre ďalšiu plánovanú výstavbu v k. ú. obce Rabča s tým, že náklady spojené s prevodom uhradí Jozef Belkotiak a manželka Katarína Belkotiaková. ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, Bc. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Ing. Karol Sahuľ t. j. 9 z prítomných 9 poslancov OZ; ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  6. Návrh kúpno-predajnej zmluvy a to: medzi obcou Rabča a Mgr. Gabrielou Jurincovou, trvale bytom Rabča, Hlavná 279. Ide o predaj pozemku z LV č. 1522 vedený pod B2 na meno Gabriela Jagnešáková v podiele 1/1-nina úč. a to z CKN parc. č. 5496/1 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 917 m2 novovytvorená CKN parc. č. 5496/6 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 70 m2 k. ú. obce Rabča podľa geometrického plánu č. 41962249-223/2008 vyhotovený Ing. Jozef Revaj, Geodetická kancelária, Námestie A. Bernoláka č. 375/1, Námestovo 13. 10. 2008 a overený Správou katastra Námestovo 22. 10. 2008 Ing. Mariánom Matušákom, pod č. 1010/08. Kúpno-predajná zmluva bola schválená 3/5-tinovou väčšinou poslancov za cenu 0,03 € z dôvodu, že obec Rabča vysporiadava ulicu Šviderkovu do celku pre ďalšiu plánovanú výstavbu v k. ú. obce Rabča s tým, že náklady spojené s prevodom uhradí obec Rabča. ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, Bc. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Ing. Karol Sahuľ t. j. 9 z prítomných 9 poslancov OZ; ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  7. Doplnok č. 1/2013 k Zásadám odmeňovania starostu obce Rabča, poslancov obecného zastupiteľstva obce Rabča a obecných komisií s účinnosťou od 22. 3. 2013.
  8. Predložený splátkový kalendár Dávida Vojtěcha, bytom Rabča, Bystrá 1169/4 na splatenie nedoplatkov na nájomnom bytu č. 4 v bytovom dome č. 1169, Bystrá, Rabča, ktorý sa zaväzuje splatiť do konca roku 2013 za podmienky, že v prípade nezaplatenia splátky alebo nájomného za dva po sebe nasledujúce mesiace bude obec voči nájomcovi postupovať v zmysle platných právnych predpisov.

  C. Neschvaľuje

  1. Zatiaľ žiadosť Jána Maťugu, Rabča, Hlavná 1196 o výmenu vchodových dverí v priestoroch, ktoré má prenajaté v budove kultúrneho domu. Žiadosť bude opätovne prejednaná na budúcom zasadnutí OZ.
  2. Zatiaľ žiadosť OVS, a.s., Dolný Kubín o súhlasné stanovisko s realizáciou u stavby „Sihelné – Rabča, prepojenie vodovodov“ a to pripokládkou vodovodného potrubia ku kanalizačnému potrubiu, ktoré bude realizované v stavbe „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2“. Žiadosť bude opätovne prejednaná na budúcom zasadnutí OZ.

  D. Doporučuje

  1. Na základe žiadosti Magdalény Mlynarčíkovej, bytom Rabča, Hlavná 664, ktorá žiada o prenájom obecných priestorov v ObZS Rabča nad lekárňou VIOLA za účelom zriadenia kaderníckeho salónu. Poslanci 3/5–tinovou väčšinou odporučili schváliť zámer prenajať majetok obce priamo najmenej za nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili. ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Bc. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Ing. Karol Sahuľ, Bc. Ľubomír Jagnešák t. j. 9 z prítomných 9 poslancov OZ; ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0.
  2. Na základe žiadosti Ľudmily Rešutíkovej, bytom Rabča, Konečná 879, ktorá žiada o prenájom obecných priestorov v ObZS Rabča, Rabčická 330 vedľa priestoru terajšej kancelárie Allianzu – slovenská poisťovňa a to za účelom rozšírenia týchto služieb.
  Poslanci 3/5–tinovou väčšinou odporučili schváliť zámer prenajať majetok obce priamo najmenej za nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili. ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Bc. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Ing. Karol Sahuľ, Bc. Ľubomír Jagnešák t. j. 9 z prítomných 9 poslancov OZ; ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0.

  E. Volí

  1. Na základe tajného hlasovania za hlavného kontrolóra obce Rabča p.: JUDr. Dušana Krišku s nástupom do funkcie 1. 4. 2013 s úväzkom 0,25/mesiac.

  F. Ukladá

  1. Komisii pre Verejné obstarávanie obce Rabča, aby vyhodnotila predložené cenové ponuky na zabezpečenie zákazky na projekt s názvom „Kamerový systém 2013“ a výsledok vyhodnotenia predložila na budúcom zasadnutí OZ. Z:predseda Komisie pre VO, Ing. Jaroslav Jagnešák; T: do budúceho OZ.
  2. Komisii pre Verejné obstarávanie obce Rabča, aby prejednala návrh OVS, a.s. Dolný Kubín o súhlasné stanovisko s realizáciou u stavby „Sihelné – Rabča, prepojenie vodovodov“ a to pripokladkou vodovodného potrubia ku kanalizačnému potrubiu, ktoré bude realizované v stavbe „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2“ a výsledok jednania predložiť na budúce zasadnutie OZ. Z:predseda Komisie pre VO, Ing. Jaroslav Jagnešák; T: do budúceho OZ.
  3. RABČAN, obecné služby Rabča, zistiť akou formou sa zabezpečovala výmena vchodových dverí s inými nájomcami v budove Kultúrneho domu v Rabči. Z: Štefan Ratica,
  vedúci RABČAN, obecné služby; T: do budúceho OZ.
  4. Vedúcemu RABČAN, obecné služby Rabča, Štefanovi Raticovi pravidelne informovať poslancov o dodržaní splátkového kalendára p. Vojtěcha Dávida a mesačne starostu obce Rabča. Z: v texte; T: každé OZ.
  5. Ekonómke obce Rabča, Ing. Kvasniakovej pripraviť do budúceho OZ návrh zmeny rozpočtu obce Rabča na r. 2013. Z: v texte; T: budúce OZ.
  Dušan Ratica, starosta obce Rabča
  Zapísal: Ján Domin, poslanec OZ a predseda návrhovej a volebnej komisie.

  UZNESENIE č. 1/2013 z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča z 1. februára 2013
  A. Berie na vedomie

  1. Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rabča č. 8/2012, ktorú predniesol hlavný kontrolór obce Rabča,  JUDr. Dušan Kriško.
  2. Petíciu občanov obce Rabča zaslanú na Obec Rabča 3. 1. 2013 pod č. sp.: 2013/6 proti postaveniu bytového domu na ulici Nad riekou v obci Rabča.

  B. Schvaľuje

  1. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Katarína Budzelová – členovia: PhDr. Augustín Piták a Bc. Patrik Cubinek, poslanci OZ; overovateľov: Ing. Jaroslav Jagnešák a Ján Domín, poslanci OZ; zapisovateľku – Mgr. Eva Grancová.
  2. Zmenu program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča a to tak, že za bodom 3) bude nasledovať bod 6). Ostatné body programu ostávajú nezmenené.
  3. Žiadosti o dotácie nasledovne:
  a) TJ Oravan Rabča, IČO 142220156 – žiadosť o dotáciu na rok 2013 vo výške 27 000 € za účelom zabezpečenia športovej činnosti oddielov TJ Oravan Rabča v pravidelných dlhodobých súťažiach športových zväzov, organizovanie krátkodobých športových akcii zníženú o sumu 1146,14 €, ktorú nevyčerpali z r. 2012 t. j. dotácia na rok 2013 bude vo výške 25 853,86 € za podmienky, že dotácia bude riadne zúčtovaná do 31. 12. 2013. Zároveň sa TJ Oravan Rabča navyšuje dotácia o sumu 1400 € (SČK – 600 €, volejbalisti – 400 € a basketbalisti – 400 €).
  b) Slovenský červený kríž v Rabči – žiadosť o dotáciu na rok 2013 vo výške 800 € za účelom zvýšenia počtu darcov krvi, podpory súčasných darcov, poskytovania zdravotnej pomoci pri športových a kultúrnych podujatiach obce Rabča, zvýšiť počet návštev starých a opustených ľudí v obci a poskytovať darcom transfúznu stanicu priamo v obci a to zníženú na sumu 600 € za podmienky, že táto žiadosť bude riadne zúčtovaná do 15. 12. 2013 cez TJ Oravan Rabča.
  c) Jozef Tvarožek, Rabča, Horská 1153 – žiadosť o dotáciu obce Rabča na rok 2013 vo výške 500 € za účelom rozvoja volejbalu v Rabči a to zníženú na sumu 400 € za podmienky, že táto žiadosť bude riadne zúčtovaná do 15. 12. 2013 TJ Oravan Rabča.
  d) Ján Korman, Pod Magurou 1046 o dotáciu na rozvoj basketbalu v Rabči vo výške 400 € s tým, že dotácia bude riadne zúčtovaná do 15. 12. 2013 TJ Oravan Rabča.
  e) Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti (ďalej sa uvádza len skratka SŠSZČ), Hattalova 471, 027 43 Nižná, IČO 42067162 – žiadosť o pridelenie dotácie v zmysle zákona č. 352/2012 Z.z. , ktorý je v platnosti od 1. 1 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní škôl a školských zariadení, o pridelenie dotácie na záujmovú činnosť na deti s trvalým pobytom v obci Rabča z výnosu dane obciam od januára 2013. Súčasťou ich dokumentácie je prihláška dieťaťa s vyhlásením súhlasu rodiča na započítanie údajov v šk. roku 2012/2013 do zberu údajov, rozhodnutie o prijatí dieťaťa na činnosť v SŠSZČ s prideleným číslom rozhodnutia. K žiadosti je priložená: zriaďovacia listina, doklad o pridelení IČO, doklad o pridelení DIČ, zaradenie do siete škôl a školských zariadení, menný zoznam detí – členov SŠSZČ Nižná. Obec Rabča poskytne dotáciu vo výške 5 €/1 člen CVČ/mesiac po dovŕšení 5 rokov do 15 rokov od 1. 1. 2013 do 31. 5. 2013 za podmienky, že žiadateľ do 10. dňa v mesiaci predloží obci Rabča rozvrh a podpísanú dochádzku členmi a až následne mu bude uvoľnená dotácia z obce Rabča najneskôr však do 12. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac.
  f) Žiadosť Mesta Námestovo, Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo ako zriaďovateľ CVČ Maják o pridelenie dotácie na záujmovú činnosť od 1. 1. 2013 na základe zákona č. 352/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K žiadosti zároveň prikladajú zoznam detí. Obec Rabča poskytne dotáciu vo výške 5 €/1 člen CVČ/mesiac po dovŕšení 5 rokov do 15 rokov od
  1. 1. 2013 do 31. 5. 2013 za podmienky, že žiadateľ do 10. dňa v mesiaci predloží obci Rabča rozvrh a podpísanú dochádzku členmi a až následne mu bude uvoľnená dotácia z obce Rabča najneskôr však do 12. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac.
  4. Žiadosť Zdena Dominová, Rabča, Hlavná 20 o prenájom obecných nebytových priestorov v ObZS Rabča na prízemí vedľa Lekárne VIOLA – miestnosť pre hasičov za účelom zriadenia služby pre obyvateľstvo s termínom využitie od 1. 1. 2013. Poslanci 3/5-tinovou väčšinou schválili prenajať majetok obce priamo najmenej za nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. ZA hlasovali: Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Ing. Jozef Kovaliček, PhDr. Augustín Piták, Bc. Patrik Cubinek, Katarína Budzelová , Bc. Ľubomír Jagnešák t.j. 8 z prítomných 8; PROTI: 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov. Obec zámer prenajať majetok zverejnila v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce a to od 30. 11. 2012 do 17. 12. 2012.
  5. Žiadosť Ján Maťuga, trvale bytom Rabča, Hlavná 1196 o preplatenie nákladov pri výmene plastových okien v prenajatých obecných priestoroch vo výške 130 €. Celkové náklady na výmenu okien predstavujú podľa FA č. 1/2013 sumu 130 €.
  6. Záložnú zmluvu v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, odbore ekonomiky bývania, Námestie slobody 6, P. O. Box 100, 810 05 Bratislava na základe záložnej zmluvy č. 0052-PRB/2011/Z na
  Stavba 8 b. j., ktorá sa nachádza v k. ú. Rabča na parcele registra „C“ parc. č. 5106/15 o výmere 576 m2 zastavanej plochy, súp. č. 336, zapísanej na LV č. 5628 a to
  Byt č. 25, vchod 1, 4.N.P., spoluvlastnícky podiel 1/1; podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 4999/148198;
  Byt č. 26, vchod 1, 4.N.P., spoluvlastnícky podiel 1/1; podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 5121/148198;
  Byt č. 27, vchod 1, 4.N.P., spoluvlastnícky podiel 1/1; podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 4860/148198;
  Byt č. 28, vchod 1, 4.N.P., spoluvlastnícky podiel 1/1; podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 4978/148198;
  Byt č. 29, vchod 2, 4.N.P., spoluvlastnícky podiel 1/1; podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 4999/148198;
  Byt č. 30, vchod 2, 4.N.P., spoluvlastnícky podiel 1/1; podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 5121/148198;
  Byt č. 31, vchod 2, 4.N.P., spoluvlastnícky podiel 1/1; podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 4860/148198;
  Byt č. 32, vchod 2, 4.N.P., spoluvlastnícky podiel 1/1; podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 4978/148198 do katastra nehnuteľností – Správa katastra Námestovo. ZA hlasovali: Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Ing. Jozef Kovaliček, PhDr. Augustín Piták, Bc. Patrik Cubinek, Katarína Budzelová , Bc. Ľubomír Jagnešák t. j. 8 z prítomných 8; PROTI: 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  7. Žiadosť Coop Jednota Námestovo, spotrebné družstvo, Hviezdoslavova 1/11, 02901 Námestovo na stavbu: „Prístavba a stavebné úpravy SUPERMARKET 1-25 Rabča“, snímok z katastrálnej mapy zo 16. 1. 2013 vydaný Správou katastra Námestovo, list vlastníctva č. 390.
  8. Žiadosť Dávid Boldovjak a manželka Zdenka Boldovjaková, Grúňanská 982, Rabča
  o vydanie súhlasu na výstavbu rodinného domu a súhlas k trvalému odňatiu poľnohospodárskej pôdy pre investičný zámer – výstavba rodinného domu podľa § 17 ods. 5 zák. č. 220/2004 Z.z. na parc. CKN č. 14484/12 – orná pôda o výmere 789 m2 , LV č. 5666, kópia katastrálnej mapy zo dňa 21. 1. 2013 vydaný Správou katastra Námestovo.
  9. Žiadosť Ing. Miroslav Jurinec a manželka Mgr. Gabriela Jurincová, obaja trvale bytom Hlavná 279, Rabča o vydanie súhlasu na výstavbu rodinného domu na parc. CKN
  č. 5496/1 – zastávané plochy a nádvoria o výmere 917 m2 , LV č. 1522, kópia katastrálnej mapy zo dňa 22. 1. 2013 vydaný Správou katastra Námestovo za podmienky, že vlastníčka pozemku Mgr. Gabriela Jurincová prevedie na obec Rabča odčlenenú časť parc. CKN 5496/1 pod ulicu Šviderkovu, ktorú na základe reklamácie odčlení geodet Ing. Jozef Revaj.
  10. Žiadosť Miroslav Somsedík a manželka Marta Somsedíková, obaja trvale bytom Rabča, Bystrá 335 o vydanie súhlasu na výstavbu rodinného domu na parc. CKN č. 3813/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2 a parc. CKN č. 3813/17 – zastávané plochy a nádvoria o výmere 204 m2 , LV č. 5651, geometrický plán č. 41962249-184/2012, vyhotovený Ing. Jozef Revaj, A. Bernoláka 375/1, Námestovo 19. 11. 2012, overený Správou katastra Námestovo, Ing. Františkom Dzurekom, 28. 11. 2012 pod č. 950/2012.
  11. Žiadosť Ing. Karol Sahuľ, trvale bytom Rabča, Hlavná 429 o vydanie súhlasu na výstavbu Polyfunkčného objektu – prístavba a nadstavba na parc. CKN č. 4559/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 103 m2 , 4559/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 101 m2 , 4559/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m2 , 4559/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 151 m2 , LV č. 849, geometrický plán č. 31562388-30/02, vyhotovený Geodézia Žilina, a.s., Dolný Kubín 11. 4. 2002, overený Správou katastra Námestovo 23. 4. 2002 pod č. 234/2002 Ing. Mariánom Matušákom.
  12. Kúpno-predajnú zmluvu na vysporiadanie ulice Nad riekou k. ú. obce Rabča medzi obcou Rabča a spoluvlastníkmi: Jozef Belkotiak a manželka Katarína Belkotiaková, obaja trvale bytom Nad riekou 1232, Rabča, Ján Kozák a manželka Oľga Kozáková, obaja trvale bytom Nad riekou 292 a Mária Kvasňáková, trvale bytom Hlavná 287, Rabča. Ide o predaj pozemkov z LV č. 1515 vedený pod B1 na meno Jozef Belkotiak v podiele 1/1-nina a to parc. CKN č. 5490/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 154 m2 ; z LV č. 5563 pod B1 vedený na meno Katarína Belkotiaková, rod. Šurinová v podiele 1/9-tina účasti a pod B15 Jozef Belkotiak a Katarína Belkotiaková v podiele 1/12-tina účasti a to parc. CKN č. 5416/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m2 ; z CKN parc. č. 5490/25 – orná pôda o výmere 165 m2 z LV 1515 pod B1 na meno Jozef Belkotiak v podiele 1/1-ina úč. a to len tú časť novovytvorenej CKN parcely č. 5490/123 – orná pôda o výmere 11 m2 ; z CKN parcely č. 5490/22 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 115 m2 z LV č. 1515 pod B1 na meno Jozef Belkotiak v 1/1-nine úč. a to len tú časť novovytvorenej CKN parcely č. 5490/124 – orná pôda o výmere 4 m2 ; z CKN parcely č. 5490/26 – orná pôda o výmere 430 m2 z LV č. 2250 pod B1 na meno Jozef Belkotiak a Katarína Belkotiaková v podiele 1/1-nina úč. a to tú časť novovytvorenej CKN parcely č. 5490/125 – orná pôda o výmere 6 m2 ; z CKN parcely
  č. 5490/43 – orná pôda o výmere 84 m2 z LV č. 2753 pod B3 na meno Jozef Belkotiak a Katarína Belkotiaková v podiele 1/1-nina účasti a to tú časť novovytvorenej CKN parcely č. 5490/127 – orná pôda o výmere 12 m2 ; z CKN parcely č. 5360/42 – TTP o výmere 138 m2 z LV č. 2756 pod B1-2 na meno Katarína Belkotiaková v podiele 1/1-nina účasti a to tú časť novovytvorenej CKN parcely č. 5360/126 – TTP o výmere 31 m2 k. ú. obce Rabča podľa geometrického plánu č. 41962249-271/2008 vyhotovený Ing. Jozef Revaj, Geodetická kancelária, Námestie A. Bernoláka č. 375/1, Námestovo 1. 12. 2008 a overený Správou katastra Námestovo 12. 12. 2008 Ing. Mariánom Matušákom, pod č. 1195/08. Pozemok CKN parcela č. 5416/3 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 112 m2 z LV č. 5568 pod B1 na meno Kvasňáková Mária v podiele 5/24-tin účasti a pod B2 na meno Ján Kozák a Oľga Kozáková v podiele 5/48-min účasti k. ú. obce Rabča. Kúpno-predajná zmluva bola schválená 3/5-tinovou väčšinou poslancov za cenu 0,03 € z dôvodu, že obec Rabča vysporiadava ulicu Nad riekou do celku pre ďalšiu plánovanú výstavbu v k. ú. obce Rabča s tým, že náklady spojené s prevodom uhradí Jozef Belkotiak a manželka Katarína Belkotiaková. ZA hlasovali: Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Ing. Jozef Kovaliček, PhDr. Augustín Piták, Bc. Patrik Cubinek, Katarína Budzelová , Bc. Ľubomír Jagnešák t. j. 8 z prítomných 8; PROTI: 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  13. Kúpno-predajnú zmluvu na vysporiadanie ulice Poľná k.ú. obce Rabča medzi obcou Rabča a spoluvlastníkmi – dedičmi po neb. Márii Stašovej, rodenej Tyrolovej, Anton Sivka, Jana Tatiková, Mária Tatiková a Jozef Sučák. Ide predaj pozemkov z LV č. 4908 CKN parcela č. 1878/33 – orná pôda o výmere 576 m2 , CKN parcela č. 1878/34 – orná pôda o výmere 434 m2 , CKN parcela č. 2233/2 – ostatné plochy o výmere 910 m2 , CKN parcela č. 2233/6 – ostatné plochy o výmere 178 m2 a CKN parcela č. 2233/7 – ostatné plochy o výmere 14 m2 vedených pod B1 na meno Stašová Mária rod. Tyrolová v podiele 1/72-tin účasti; pod B2 na meno Anton Sifka v podiele 1/42-tin účasti; pod B4 na meno Jana Tatiková v podiele 1/12-tina účasti, pod B5 na meno Mária Tatíková v podiele 1/6-tina účasti a pod B8 na meno Jozef Sučák v podiele 1/9-tina účasti; z LV č. 4764 CKN parcela č. 2233/1 – ostatné plochy o výmere 371 m2 vedených pod B1 na meno Stašová Mária rod. Tyrolová v podiele 1/72-tin účasti; pod B9 na meno Anton Sifka v podiele 1/42-tin účasti; pod B13 na meno Jana Tatiková v podiele 1/12-tina účasti, pod B14 na meno Mária Tatíková v podiele 1/6-tina účasti a pod B21 na meno Jozef Sučák v podiele 1/9-tina účasti; z LV č. 4909 CKN parcela č.1878/35 –orná pôda o výmere 5 m2 a CKN parcela č. 2233/8 – ostatné plochy o výmere 6 m2 vedených pod B1 na meno Stašová Mária rod. Tyrolová v podiele 1/24-tina účasti. Kúpno-predajná zmluva bola schválená z dôvodu, že obec Rabča vysporiadava ulicu Poľná do celku pre ďalšiu plánovanú výstavbu v k. ú. obce Rabča. Poslanci kúpno-predajnú zmluvu schválili 3/5-tinovou väčšinou za cenu 0,03 €. ZA hlasovali: Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Ing. Jozef Kovaliček, PhDr. Augustín Piták, Bc. Patrik Cubinek, Katarína Budzelová, Bc. Ľubomír Jagnešák t. j. 8 z prítomných 8; PROTI: 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  14. Kúpno-predajnú zmluvu na vysporiadanie ulice (Kudjak, Samek) k. ú. obce Rabča medzi obcou Rabča a spoluvlastníkmi Vendelín Samek, Ján Samek, Anna Kovaličková, Justína Pilarčíková, Margita Bandíková, Lukáš Domin a Katarína Dominová, Jozef Labudjak, Miroslav Šteťár, Ladislav Pidík, Pavol Kudjak, Ľudovít Kvasniak, Jozef Budzeľ, Mária Plevjáková, Mária Grobarčíková. Ide o predaj pozemkov z LV č. 5639 CKN parcela č. 1799/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2 , CKN parcela č. 1799/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2 , CKN parcela č. 1799/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 55 m2 , CKN parcela č. 1799/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2 , CKN parcela č. 1820/25 – orná pôda o výmere 84 m2 , CKN parcela č. 1820/26 – orná pôda o výmere 141 m2 , CKN parcela č. 1820/48 – orná pôda o výmere 69 m2 , CKN parcela č. 1820/49 – orná pôda o výmere 95 m2 vedené pod B1 na meno Vendelín Samek v podiele 3/10-tin účasti, pod B2 na meno Ján Samek v podiele 1/10-tina účasti, pod B3 Anna Kovaličková v podiele 1/10-tina účasti, pod B4 Justína Pilarčíková v podiele 1/5-tina účasti, pod B5 Margita Bandíková v podiele 1/5-tina účasti, pod B6 Lukáš Domin a Katarína v podiele 1/10-tina účasti; z LV č. 4551 CKN parcela č. 1799/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2 vedené pod B2 na meno Jozef Labudják v podiele 1/3-tina účasti, pod B3 Miroslav Šteťár v podiele 19/360-tin účasti, pod B5 Ladislav Pidík v podiele 19/180-tin účasti, pod B6 Pavol Kudjak v podiele 19/180-tin účasti, pod B8 Ľudovít Kvasňák v podiele 7/20-tin účasti; z LV č. 5520 EKN parcela č. 688/2 – orná pôda o výmere 176 m2 vedené pod B1 na meno Jozef Budzeľ v podiele 19/180-tin účasti, pod B2 Jozef Labudják v podiele 1/3-tina účasti, pod B3 Mária Plevjáková v podiele 19/180-tin, pod B4 Miroslav Šteťár v podiele 19/360-tin účasti, pod B6 Ľudovít Kvasňák v podiele 7/20-tin účasti; z LV č. 2987 EKN parcela č. 685/2 – orná pôda o výmere 86 m2 vedená pod B1 na meno Vendelín Samek v podiele 3/10-tiny účasti, pod B2 Justína Prisenžňáková v podiele 1/5-tina účasti, pod B3 Milan Samek v podiele 1/10-tina účasti, pod B4 Ján Samek v podiele 1/10-tina účasti, pod B5 Anna Kovaličková v podiele 1/10-tina účasti, pod B6 Justína Pilarčíková v podiele 1/5-tina účasti; z LV č. 2986 CKN parcela č. 1820/24 – orná pôda o výmere 69 m2 vedená pod B4 na meno Mária Grobarčíková v 1/1-nine účasti. Kúpno-predajná zmluva bola schválená z dôvodu, že obec Rabča vysporiadava ulicu (Kudjak, Samek) do celku pre ďalšiu plánovanú výstavbu v k. ú. obce Rabča. Poslanci kúpno-predajnú zmluvu schválili 3/5-tinovou väčšinou za cenu 0,03 €. ZA hlasovali: Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Ing. Jozef Kovaliček, PhDr. Augustín Piták, Bc. Patrik Cubinek, Katarína Budzelová , Bc. Ľubomír Jagnešák t. j. 8 z prítomných 8; PROTI: 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
  15. Aby obec Rabča naďalej ponechala zmluvu s firmou ELMA na zabezpečenie bezpečnostného systému na Obecnom úrade v Rabči.
  16. Priame zadanie pre RABČAN, obecné služby Rabča, príspevkovú organizáciu obce Rabča na stavebnú činnosť vo výške rozpočtu 31 000 € s DPH na rekonštrukciu a stavebné úpravy kuchynky a vestibulu Kultúrneho domu v Rabči.
  17. Zariadenie kuchynky Kultúrneho domu v Rabči vo výške 9 000 €.

  C. Neschvaľuje

  1. Žiadosť Miroslava Golčáková, Rabča, Gaceľovská 422 o prenájom obecných priestorov v ObZS Rabča nad lekárňou VIOLA za účelom zriadenia kaderníckeho salónu s termínom otvorenia – február 2013. Poslanci 3/5-tinovou väčšinou schválili prenajať majetok obce priamo najmenej za nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Obec zámer prenajať majetok zverejnila v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce a to od 30. 11. 2012 do 17. 12. 2012. Z dôvodu, že žiadateľka telefonicky oznámila vedúcemu RABČAN, obecné služby Rabča, že svoju žiadosť ruší.

  D. Ukladá

  1. Prednostovi OcÚ, Ing. Vladimírovi Brišovi pripraviť voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce Rabča v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkom s dva dni pred zverejnením poslať e-mailom poslancom OZ na schválenie vypísania výberového konania. Z: v texte
  2. Aby Obecný úrad v Rabči z dôvodu podania petície proti výstavbe bytovky požiadal Ing. Jozefa Pavlíka, Spoločný obecný úrad Zákamenné o písomné odborné stanovisko k výstavby bytovky, ktorej výstavbu chce zrealizovať žiadateľ p. Jozef Belkotiak a manželka Katarína Belkotiaková, resp. prizvať Ing. Jozefa Pavlíka na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
  3. Mgr. Eve Grancovej predložiť, ak bolo schválené, uznesenie o účasti Komisie ŽP, VP a výstavby v Rabči o ich účasti na stavebných konaniach v obci Rabča. T: budúce OZ, Z: v texte.
  4. Aby Obecný úrad v Rabči vyzval Coop Jednotu Námestovo na zabezpečenie lapačov snehu na Supermarkete 1-25 v Rabči v časti medzi Supermarketom a Kultúrnym domom v Rabči.
  Dušan Ratica, starosta obce Rabča
  Zapísal: Katarína Budzelová, poslanec OZ a predseda návrhovej komisie.

  Uznesenie č. 1/2013 Obecného zastupiteľstva obce Rabča zo dňa 1. februára 2013
  A) Schvaľuje

  1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa.

  B) Ruší

  1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Rabča č. 57/2008 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa schválené Obecným zastupiteľstvom v Rabči dňa 12. 12. 2008.
  Dušan Ratica, starosta obce Rabča
  Zapísal: Katarína Budzelová, poslanec OZ

  2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

  2015 Zápisnice z komisií Obecného zastupiteľstva obce Rabča (ďalej len komisie OZ)

  Zápisnica kultúrnej komisie č. 6 (rtf, 0.109 MB)

  2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

  Výstraha

  Výstraha 2. stupňa

  Meteoroligický ústav vydal v dňoch 17. 11. – 18. 11. 2015 výstrahu II. stupňa pred nárazovým vetrom

  Výstraha 2. stupňa

  Jav: vietor, trvanie javu od 20. 12. 2012 1000 do 22. 12. 2012 2300.