Úradná tabuľa: Pozvánka na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rabča | NÁVRHY VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ, ROZPOČTU OBCE RABČA 2015 – 2017 | VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB – 15. 11. 2014 | OZNÁMENIA – VYHLÁŠKY – ROZHODNUTIA | OBEC RABČA – Zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok, verejné obstaranie nad 1000 €, zverejňovanie zámerov obce na: nájmy, predaj majetku obce ... | Informácie čo obec Rabča zverejňuje...

Úradná tabuľa obce Rabča

Obec Rabča

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB – 15. 11. 2014


Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 3457 (VO1: 1277, VO2: 1120, VO3: 1060);
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 1896 (VO1: 701, VO2: 597, VO3: 598);
Počet odovzdaných obálok: 1896 (VO1: 701, VO2: 597, VO3: 598);
Počet platných HL odovzdaných pre OZ: 1827 (VO1: 684, VO2: 556, VO3: 587);
Počet platných HL odovzdaných pre voľby starostu: 1867 (VO1: 697, VO2: 580, VO3: 590);
Volebná účasť v percentách: 54,845% (VO1: 54,845%, VO2: 53,304%, VO3: 56,415%.)

MIESTNA VOLEBNÁ KOMISIA v OBCI RABČA
VÝSLEDKY VOLIEB NA STAROSTU OBCE RABČA
15. novembra 2014

Starostom obce Rabča sa stáva Ing. Július Piták, nezávislý kandidát

1. Július Piták, Ing., 45 r., riaditeľ odboru kontroly DÚ, nezávislý kandidát, 848 (297, 310, 241) hlasov;
2. Dušan Ratica, 62 r., starosta, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, 359 (171, 94, 94) hlasov;
3. Pavol Kobyliak, 52 r., konateľ  a.s., Slovenská národná strana, 227 (84, 63, 80) hlasov
4. Ľudmila Rešutíková, Bc., 46 r., riaditeľka poisťovne, SMER – sociálna demokracia, 161 (20, 39, 102) hlasov;
5. – 6. Ján Kozák, 49 r., podnikateľ, Národ a Spravodlivosť – naša strana, 98 (21, 31, 46) hlasov;
5. – 6. Jozef Tvarožek, 38 r., SZČO, nezávislý kandidát, 98 (70, 21, 7) hlasov;
7. Katarína Budzelová, 47 r., učiteľka, Kresťanskodemokratické hnutie, 40 (25, 9, 6) hlasov;
8. Anton Harbut, 47 r., živnostník, nezávislý kandidát, 36 (9, 13, 14) hlasov.

MIESTNA VOLEBNÁ KOMISIA v OBCI RABČA
VÝSLEDKY VOLIEB NA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVÁ V RABČI
15. novembra 2014

  1.  Jozef Kovaliček, Ing., 51 r., podnikateľ, SMER-SD, 755 (335, 230, 190) hlasov ;
  2.  Monika Adamčíková, 55 r., podnikateľka, SMER-SD, 701 (264, 265, 172) hlasov;
  3.  Július Piták, Ing., 45 r., riaditeľ odboru kontroly DÚ, nezávislý kandidát, 693 (283, 203, 207) hlasov;
  4.  Ján Maťuga, 37 r., podnikateľ, SMER-SD, 660 (266, 231, 163) hlasov;
  5.  Pavol Kobyliak, 52 r., konateľ  a.s., SNS, 607 (213, 173, 221) hlasov;
  6.  Augustín Piták, PhDr., 37 r., štátny zamestnanec, KDH, 603 (210, 211, 182) hlasov;
  7.  Jozef Oselský, Bc., 34 r., administratívny pracovník, nezávislý kandidát, 556 (165, 161, 230) hlasov;
  8.  Ľudmila Rešutíková, Bc., 46 r., riaditeľka poisťovne, SMER-SD, 502 (146, 128, 228) hlasov;
  9.  Pavol Jurčák, Ing., 46 r., riaditeľ spoločnosti, nezávislý kandidát, 449 (176, 147, 126) hlasov;
10. Gabriela Čulová, Mgr., 39 r., učiteľka, nezávislá kandidátka, 404 (126, 155, 123) hlasov;
11. Andrea Lubasová, Mgr., 39 r., vychovávateľka, nezávislá kandidátka, 389 (180, 149, 60) hlasov;


NÁHRADNÍCI:
12. Jaroslav Jagnešák, Ing., 49 r., lesný inžinier, SIEŤ, 349 (125, 117, 107) hlasov;
13. Patrik Cubinek, Ing., 27 r., nezamestnaný, KDH, 348 (95, 81, 172) hlasov;
14.  Dávid Boldovják, 26 r., SZČO, SOĽ, 336 (54, 48, 234) hlasov;
15.  Katarína Budzelová, 47 r., učiteľka, KDH, 335 (163, 100, 72) hlasov;
16. Jozef Tvarožek, 38 r., SZČO, nezávislý kandidát, 327 (187, 84, 56) hlasov;
17. Karol Sahuľ, Ing., 53 r., podnikateľ, SOĽ, 326 (132, 102, 92) hlasov;
18. Jozef Balek, 42 r., vedúci investičného oddelenia, SMER-SD, 313 (92, 73, 148) hlasov;
19. Ján Domin, 52 r., podnikateľ, SMER-SD, 292 (159, 78, 55) hlasov;
20. Peter Pilarčík, Ing., 39 r., projekt manažér, SMER-SD, 289 (51, 52, 186) hlasov;
21. Marta Gužíková, 48 r., zdravotná sestra, KDH, 287 (140, 86, 61) hlasov;
22. Ľubomír Jagnešák, Mgr., 27 r., právnik, SMER-SD, 284 (90, 134, 60) hlasov;
23. Vladimír Iskierka, 47 r., živnostník, KDH, 278 (124, 87, 67) hlasov;
24. Pavol Revaj, Mgr., 40 r., právnik, SIEŤ, 275 (101, 129, 45) hlasov;
25. Juraj Ratica, Ing., 52 r., podnikateľ, SMER-SD, 265 (107, 63, 95) hlasov;
26. Ján Kozák, 49 r., podnikateľ, NaS-ns, 264 (70, 80, 114) hlasov;
27. Dušan Ratica, 42 r., SZČO, SOĽ, 258 (110, 76, 72) hlasov;
28. Eva Raticová, Mgr., 48 r., učiteľka, SNS, 239 (153, 51, 35) hlasov;
29. Jozef Bartkovjak, 34 r., živnostník, KDH, 234 (57, 81, 96) hlasov;
30. Alojz Spuchľák, 50 r., živnostník, KDH, 229 (113, 62, 54) hlasov;
31. Štefan Lubas, 50 r., vodoinštalatér, SOĽ, 212 (137, 41, 34) hlasov;
32. Miroslav Skočík, 51 r., elektromechanik, SOĽ, 199 (65, 89, 45) hlasov;
33. Janka Prisenžňáková, Mgr., 33 r., podnikateľka, SMER-SD, 192 (69, 80, 43) hlasov;
34. Dušan Piták, 63 r., technik, SDS, 184 (70, 68, 46) hlasov;
35. Veronika Jagelková, Ing., 51 r., riaditeľka stavebnej sporiteľne, SMER-SD, 175 (70, 55, 50) hlasov;
36. Jozef Kornhauser, 52 r., živnostník, KDH, 167 (48, 21, 98) hlasov;
37. Rastislav Slovík, 33 r., manažér, NaS-ns, 163 (82, 56, 25) hlasov;
38. Miroslav Pikoš, 43 r., strojný mechanik, SOĽ, 155 (93, 45, 17) hlasov;
39. Ján Vnenčák, 22 r., fotograf, nezávislý kandidát, 153 (36, 40, 77) hlasov;
40. Mária Glombíková, 52 r., robotníčka, KDH, 144 (89, 30, 25) hlasov;
41. Juraj Kornhauser, Mgr., 26 r., právny asistent, nezávislý kandidát, 142 (36, 58, 48) hlasov;
42. Rastislav Bajza, 43 r., SZČO, SOĽ, 137 (16, 10, 111) hlasov;
43. Jozef Kozák, 56 r., robotník, KDH, 135 (42, 36, 57) hlasov;
44. Adriána Škrková, PaedDr., 37 r., pedagogička, nezávislá kandidátka, 107 (31, 54, 22) hlasov.

V Rabči 15. 11. 2014, Mgr., Bc. Lukáš Ratica

NÁVRHY VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ, doplnkov k VZN, ROZPOČTU OBCE, ...

Úradná tabuľa: Návrh rozpočtu obce Rabča 2016 s výhľadom na 2017 – 2018 | VZN č. 3/2015 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Rabča | Doplnok č. 1 k VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rabča | Doplnok č. 2 k VZN č. 4/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škol a školských zariadení


Rozpočet obce Rabča 2016 s výhľadom na 2017 – 2018 (xls, 0.265 MB).

VZN č. 3/2015 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Rabča (pdf, 0.126 MB).

Doplnok č. 1 k VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rabča (rtf, 0.044 MB).

Doplnok č. 2 k VZN č. 4/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škol a školských zariadení

Doplnok č. 2 k VZN č. 4/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škol a školských zariadení (pdf, 0.049 MB).

Doplnok č. 4/2015 k VZN č. 54/2008 o výške príspevku na  čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabče

Doplnok č. 4/2015 k VZN č. 54/2008 o výške príspevku na  čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabče (pdf, 0.45 MB).

Návrh VZN č. 3/2015 – Povodňový plán záchranných prác obce Rabča

VZN č. 3/2015 – Povodňový plán záchranných prác obce Rabča (rtf, 0.45 MB).

Návrh Zásad postupu pri vybavovaní sťažností, podnetov a  petícii v  podmienkach obce Rabča

Návrh Zásad postupu pri vybavovaní sťažností, podnetov a petícii v podmienkach obce Rabča (rtf, 0.71 MB).

Doplnok č. 1/2015 k VZN č. 60/2009 Štatút obce Rabča

Doplnok č. 1/2015 k VZN č. 60/2009 Štatút obce Rabča (rtf, 0.055 MB).

Doplnok č. 1/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Rabča č. 1/2013 o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa

Doplnok č. 1/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Rabča č. 1/2013 o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa (rtf, 0.121 MB).

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rabča č. 2/2015 o poskytovaní jednorazového kolaudačného príspevku pri skolaudovaní nového rodinného domu

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rabča č. 2/2015 o poskytovaní jednorazového kolaudačného príspevku pri skolaudovaní nového rodinného domu (rtf, 0.134 MB).

OZNÁMENIA – VYHLÁŠKY – ROZHODNUTIA

Úradná tabuľa: OZNAM o Regionálnej integrovanej územnej stratégii Žilinského kraja ... oznam o vypracovaní správy o hodnotení strat. dokumentu | OZNAM O VOĽBÁCH DO NR SR – VOĽBY DO NR SR SA KONAJÚ 5. 3. 2016 od 700 do 2200 | OZNAM O VYHLÁŠKE OVS » – Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou ... | OZNAM O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU PETROVI KORMANOVI | Rozhodnutie o Poľovnom revíre Rabča | Rozhodnutie – schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Oravská Polhora | Oznámenie o vypracovaní správy pre strategický dokument „Program rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020” | Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárského a sociálneho rozvoja obce Rabča na roky 2015 – 2022” | ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE RABČA 2014 | Účasť poslancov na zasadnutiach 2014 – 2018

21. 12. 2015

OZNAM o Regionálnej integrovanej územnej stratégii Žilinského kraja ... oznam o vypracovaní správy o hodnotení strat. dokumentu OZNAM o Regionálnej integrovanej územnej stratégii Žilinského kraja ... (pdf, 0.321 MB).

24. 11. 2015

OVS a.s.» – Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou ...
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje o začatí konania o zmene stavby „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2” pred jej dokončením verejnou vyhláškou a  upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním ... Zmena pozostáva zo zmeny termínu dokončenia stavby, kde pôvodne stanovený termín sa mení do 31. 12. 2020. Oznámenie o začatí konania o zmene stavby „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2” ... (pdf, 0.193 MB).

16. 11. 2015

Rozhodnutie o Poľovnom revíre Rabča
Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor ... zastavuje konanie ... – platí nájomná zmluva na Poľovný revír Rabča ... Rozhodnutie o Poľovnom revíre Rabča (pdf, 0.087 MB).

13. 11. 2015

OZNAM O VOĽBÁCH DO NR SR – VOĽBY DO NR SR SA KONAJÚ 5. 3. 2016 od 700 (pdf, 0.057 MB)

3. 11. 2015

Oznámenie o vypracovaní správy pre strategický dokument „Program hospodárského a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020” je uvedené v dokumente   Oznámenie o vypracovaní správy pre strategický dokument „Program rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020” (pdf, 0.137 MB).

21. 10. 2015

OZNAM O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU (pdf, 0.086 MB)

Ohlasovňa pobytu v Rabči na návrh spoluvlastníkov budovy... zrušila dňom 20. októbra 2015 trvalý pobyt Petrovi Kormanovi, narodenému 14. 11. 1972

Miestom nového trvalého pobytu je obec Rabča.

19. 10. 2015

Zvolávatelia:
Vlastníci poľovných pozemkov v rámci Poľovného revíru Rabča ... resp. ich splnomocnení zástupcovia o výmere presahujúcej 1/3 celkovej výmery PR: ... Vás touto cestou ...
pozývajú
na Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do Poľovného revíru Rabča,
ktoré sa uskutoční dňa 27. októbra 2015 so začiatkom o 10.00 hod.
v Chate LUX nachádzajúcej sa na adrese Oravice č. 88, 02712 Vitanová
za prítomnosti JUDr. Petra Šulaia,
so sídlom Notárskeho úradu M. R. Štefánika 14, 940 02 Nové Zámky.
PROGRAM je uvedený v prílohe: POZVÁNKA NA ZHROMAŽDENIE VLASTNÍKOV POĽOVNÝCH REVÍROV (pdf, 0.111 MB).

13. 10. 2015

Rozhodnutie č. 2015/022088/SCH – schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Oravská Polhora Rozhodnutie č. 2015/022088/SCH – návrh programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Oravská Polhora (rtf, 0.274 MB).

8. 9. 2015

Informácie o voľnom pracovnom mieste – riaditeľstvo ZŠ s MŠ Rabčická 410 Rabča

Pozícia: Asistent/Asistentka učiteľa

Úväzok: plný úväzok
Dátum nástupu: 16. 9. 2015
Požiadavky: Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov. Riaditeľka školy rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalosti a schopností na výkon práce vo verejnom záujme. Uchádzač/ka bude vybraný/á na základe osobného pohovoru.

Výberové konanie bude prebiehať v dňoch 9. 9. 2015 a 11. 9. 2015 v čase od 800 do 1400 hod. v kancelárii riaditeľky školy.
Dňom 11. 9. 2015 sa výber uchádzačov na pozíciu asistent/ka učiteľa končí.

25. 6. 2015

Oznámenie o strategickom dokumente „Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ZSK” je uvedené v dokumente   Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ZSK (rtf, 0.257 MB).

14. 6. 2015

Oznámenie o strategickom dokumente „Program rozvoja obce Rabča na roky 2015 – 2022” je uvedený v dokumente   Program rozvoja obce Rabča na roky 2015 – 2022 (rtf, 0.116 MB).

14. 6. 2015

Oznámenie o strategickom dokumente „Program rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020” je uvedené v dokumente   Program rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020 (rtf, 0.107 MB).

12. 5. 2015

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE RABČA 2014

Záverečný účet obce Rabča za rok 2014 je uvedený v dokumente   Záverečný účet obce Rabča za rok 2014 (rtf, 0.765 MB).

Hospodárenie obce Rabča za rok 2014 je uvedené v tabuľkovom súbore   Hospodárenie obce Rabča 2014 (xls, 0.255 MB).

10. 4. 2015

Výberové konanie na funkciu
 „Hlavný kontrolór obce Rabča“
Obec Rabča vypisuje výberové konanie na funkciu „Hlavný kontrolór obce Rabča“ v súlade so zák.
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Rabča č. 4/2015 zo dňa 9. apríla 2015 a uznesenia č. 5/2015 zo dňa 15. mája 2015
Voľby
Hlavného kontrolóra obce Rabča
sa uskutočnia na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Rabča
dňa 12. júna 2015

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
– Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie;
– Bezúhonnosť;
– Aktívne ovládanie práce na počítači;
– Znalosť základných noriem samosprávy;
– Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície;
– Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
– Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace;
– Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve a súhlas podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov, ktoré boli získané na účel tohto výberového konania
Všeobecné podmienky:
– Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov;
– Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Rabča č. 4/2015 rozsah pracovného úväzku Hlavného kontrolóra obce Rabča je 0,25 úväzku (38 hodín/mesiac).
1. Písomnú prihlášku
2. Profesijným životopisom
3. Fotokópiou dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
4. Výpis z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace)  
5. Súhlasom so zverejnením osobných údajov
zašlite alebo osobne doručte na adresu:
Obecný úrad Rabča
Mgr. Eva Grancová
Hlavná 426
02944 Rabča

v uzatvorenej obálke označenej: „Kontrolór – neotvárať“ v termíne do 26. mája 2015 s adresou odosielateľa.
Bližšie informácie: Prednosta Obecného úradu v Rabči Ing. Vladimír Briš, č. t.: 043/2812117, 5594101, 043/5594219.
Zverejnené na úradnej tabuli obce: 15. mája 2015 Mgr. Eva Grancová
Zvesené z úradnej tabule obce: .................
Ing. Július Piták, starosta obce Rabča v.r.

14. 1. 2015

Návrh na vydanie stavebného povolenia verejnou vyhláškou na stavbu "Rabča-Grúň-Rek.VNPyrell3O3-ts-rabca_ grun, LM-7009" ...

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. v zast. fy ELSPOL – SK s.r.o. podala Návrh na vydanie stavebného povolenia verejnou vyhláškou na stavbu "Rabča-Grúň-Rek.VNPyrell3O3-ts-rabca_ grun, LM-7009". VIAC: Návrh na vydanie stavebného povolenia ... (pdf, 0,365 MB).

5. 1. 2015

Výstraha 1. stupňa

Jav: vietor, trvanie javu od 5. 1. 2015 od 800 do 6. 1. 2014 do 1200.

Výstraha 1. stupňa

Jav: sneh a snehové záveje, trvanie javu od 5. 1. 2015 od 900 do 6. 1. 2014 do 1200.

Výstraha 1. stupňa

Jav: sneženie 10 – 20 cm, trvanie javu od 5. 1. 2015 od 900 do 5. 1. 2014 do 2200.

4. 1. 2015

Výstraha 2. stupňa

Jav: vietor, trvanie javu od 4. 1. 2015 od 600 do 5. 1. 2014 do 2400.

Výstraha 1. stupňa

Jav: sneh a snehové záveje, trvanie javu od 4. 1. 2015 od 500 do 5. 1. 2014 do 1700.

Výstraha 1. stupňa

Jav: sneženie 20 – 40 cm, trvanie javu od 4. 1. 2015 od 2400 do 5. 1. 2014 do 1200.

Oznámenie o prerušeni distribúcie elektriny

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. v súlade s ustanovením § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike ... Vám oznamuje
že v termine od: 14. 1. 2015 730 hod. do: 14. 1. 2015 1730 hod.
bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa ...
VIAC: Oznámenie ... (pdf, 0,066 MB).

Oznámenie o vykonani zápisu vecného bremena – LV č. 5477, 5478, 3523, 3522, 4237, 4236, 4239, 1681, 3521, pre k.ú. Rabča

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. v súlade s ustanovením § 11ods. 10 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike ... Vám oznamuje ako spoluvlastníkovi pozemku parc. KNC č. 8106/19, 8106/20, 8106/24, 8106169, 811217, 8112/9, 8112/10 a KNE č. 3197/2, 3205, 3206, 3207, 3208/1, 3208/2, k.ú. Rabča vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľnosti na list vlastníctva č. 5477, 5478, 3523, 3522, 4237, 4236, 4239, 1681, 3521.
Názov stavby: "Rabča – Nad bývalým Lignotypom, NNK, pre IBV"
Vecné bremeno ... spočíva v priznaní ochranného pásma elektrického vedenia + právo vstupu, prechodu a pristupu na pozemky ... . VIAC: Oznámenie ... (pdf, 0,044 MB).

Rozhodnutie o proteste prokurátora pre ochranné pásmo 1. a 2. stupňa pre prírodný liečivý zdroj s označením vrt FPJ – 1.

Minister zdravotnictva Slovenskej republiky vyhovel protestu prokurátora...
VIAC: Rozhodnutie (pdf, 0,646 MB).

Oznamenie o čase a mieste prerokovania programu starostlivosti o lesy s obhospodarovateľmi lesov ...

Oznamujeme Vám, že firma Lesotaxácia, s.r.o. vypracovala návrh programu starostlivosti o lesy pre lesné pozemky nachádzajúce sa v Lesnom celku Or. Polhora v k.ú. Rabča.
Vyhotoviteľ programu starostlivosti je povinný prerokovať návrh programu starostlivosti s obhospodarovateľmi lesov pred jeho predloženfm na okresný úrad.
Na základe žiadosti vyhotoviteľa Vám oznamujeme,
že
prerokovať návrh programu starostlivosti o lesy s jeho vyhotoviteľom bude možné dňa
24. novembra 2014
vo Zvolene na adrese: Pod Dráhami 1, v priestoroch firmy EuroForest, s.r.o.
v čase od 1000 do 1300 hod.
Bližšie informácie je možné získať na adrese: Ing. Miroslav Nosál, Pod Dráhami 1, Zvolen, t.č. 0908276778
Ing. Miroslav Nosal, Vyhotoviteľ programu starostlivosti o lesy.
VIAC: Oznámenie (pdf, 0,047 MB).

Komunálne voľby 15. 11. 2014 – Oznámenia

28. 8. 2014 Oznámenie (pdf, 66 kB).
Obec Rabča oznamuje, že počet obyvateľov obce Rabča k 5. 8. 2014 je 4834.
Obec Rabča oznamuje, že pre voľby do orgánov samosprávy obcí je schválený:
• počet volebných obvodov: 1
• počet poslancov, ktorý sa má voliť: 11

Oznámenie formou verejnej vyhlášky – Rozhodnutie o umiestnení stavby

7. 10. 2014
Obec Rabča – stavebný úrad oznamuje Návrh na vydanie Rozhodnutia o umiestnení stavby verejnou vyhláškou „Rabča-Grúň-Rek.VNP_prell3O3-ts-rabca_grun, LM-7009“ pre navrhovateľa Stredoslovenská energetika – distribúcia a.s. ... na pozemkoch: EKN č. 6890/2. EKN č. 6890/17, EKN č. 6462, EKN č. 6464. EKN č. 6465/I. EKN č. 6483/l. EKN č. 6484/l, EKN č. 6489. EKN č. 6490. EKN č. 6493/l, EKN č. 6494/l, EKN č. 6481/l. EKN č. 6482/l, EKN č. 6499/l, EKN č. 6500/l, EKN č. 6503/l, EKN č. 6505/3, EKN č. 6612/l. EKN č. 6622, EKN č. 6641/l. EKN č. 6656/I, EKN č. 6875/l, EKN č. 6659. EKN č. 6672 a CKN č. 16732. CKN č. 17171/l, CKN č. 16428/49. CKN č. 16428/50. CKN č. 16428/36, CKN č. 16428/1, CKN č. 16428/80. CKN č. 16295. CKN č. 16235/l, CKN č. 16235/5. CKN č. 16235/4, CKN č. 16235/2, CKN č. 16235/3 a ďalších. nakoľko ide o liniovú stavbu, v katastrálnom území Rabča.
Účelom stavby je odstrániť časté poruchy na VN vzdušnom vedení stavby, ktoré má popraskané betónové podpemé body a izolátory. ...

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskoršíeh predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na Obec Rabča, Ul. Hlavná 426, 02944 Rabča.
Rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou (§ 36 ods. 4 a § 61 ods. 4 stavebného zákona – stavba s veľkým počtom účastníkov konania.
VIAC: Rozhodnutie o umiestnení stavby (pdf, 0,37 MB).

Verejná vyhláška
Splnomocnení zástupcovia drobných vlastníkov poľovných pozemkov ... zvolávajú zhromaždenie vlastnikov poľovných pozemkov(ZVPP) v Poľovnom revíri Oravské Veselé...
za účelom rozhodnutia o postúpeni užívania Poľovného revíru Oravské Veselé v zmysle ust. II ods. I zákona o poľovníctve na ďalšie obdobie... ktoré sa bude konať:
dňa 15. 10. 2014 so začiatkom o 1000 na Obecnom úrade v Oravskom Veselom
Zhromaždeniu bude predchádzať prezencia vlastníkov alebo ich splnomocnených zástupcov v mieste konania zhromaždenia, so začiatkom prezentácie od 900 hod. do 915 hod..
VIAC: Verejná vyhláška (pdf, 0,16 MB).

Evidenica účasti poslancov Obecného zastupiteľstva obce Rabča (OZ) 2014 – 2018

– r. 2015 ku konci júla 2015
N – neprítomný bez ospravedlnenia, O – neprítomný, ale ospravedlnený, P – prítomný
Počet OZ: 11. 12. 2014 (10 poslancov – 91% účasť), ustanovujúce 11. 1. 2015 (10 poslancov – 91% účasť), 29. 1. 2015 (11 poslancov – 100% účasť), 5. 3. 2015 (10 poslancov – 91% účasť), 9. 4. 2015 (10 poslancov – 91% účasť), 15. 5. 2015 (10 poslancov – 91% účasť), 12. 6. 2015 (11 poslancov – 100% účasť), 24. 7. 2015 (6 poslancov – 55% účasť), 21. 8. 2015 (10 poslancov – 91% účasť), 29. 10. 2015 (10 poslancov – 91% účasť), 21. 8. 2015 (10 poslancov – 91% účasť), 11. 12. 2015 (7 poslancov – 64% účasť).

Poslanci:
1. Monika Adamčíková: P, P, P, P, P, P, P, P, P, P, P;
2. Mgr. Gabriela Čulová: P, P, P, P, P, P, P, O, P, P, P;
3. Ing. Jaroslav Jagnešák – I. náhradník: –, –, P, P, P, P, P, P, P, O, O;
4. Ing. Pavol Jurčák: P, P, P, P, P, P, P, O, P, P, P;
5. Pavol Kobyliak: P, P, P, O, P, P, P, P, 0, P, O;
6. Ing. Jozef Kovaliček: P, P, P, P, P, P, P, O, P, P, P;
7. Mgr. Andrea Lubasová: P, P, P, P, P, P, P, P, P, P, P;
8. Ján Maťuga: P, P, P, P, O, P, P, P, P, P, P;
9. Bc. Jozef Oselský: P, P, P, P, P, P, P, O, P, P, O;
Ing. Július Piták – vzdal sa mandátu;
10. PhDr. Augustín Piták: P, P, P, P, P, P, P, O, P, P, P;
11. Bc. Ľudmila Rešutíková: P, P, P, P, P, O, P, P, P, P, O.

Zverejnené na úradnej tabuli obce Rabča dňa: 18. 12. 2015, Mgr. Eva Grancová

Účasť poslancov na zasadnutiach 2009 – 2014

 1. PhDr. Augustín Piták 36x (100%);
 2. Katarína Budzelová 35x (97,2%);
 3. Ing. Karol Sahuľ (1. náhr.) 33x (91,7%);
 4. Ing. Anna Kornhauserová (2. náhr.) sa zasadnutí zúčastnila od roku 2011 do polovice 2012) 12x z 13 zasadnutí (92,3%);
 5. Ing. Patrik Cubinek (3. náhradník –  od polovice 2012 – 2014) 20x z 23 zasadnutí (87%);
 6.– 7. Ing. Jozef Kovaliček 31x (86,1%);
 6.– 7. Ján Domin 31x (86,1%);
 8. Ing. Juraj Ratica 29x (80,6%);
 9. Mgr. Pavol Revaj 27x (75%);
 10. Mgr. Ľubomír Jagnešák 24x (66,7%);
 11. Pavol Kobyliak 23x (63,9%);
 12. Ing. Jaroslav Jagnešák 20x (55,6%);

Priemerná účasť poslancov na zasadnutí bola v roku: 2010 (ustanovujúce) 90,9%, 2011 85,1%, 2012 80,7%, 2013 75,5%, 2014 77,3%

Počet zasadnutí: 2010 1x (ustanovujúce), 2011 11x, 2012 8x, 2013 10x (z toho bolo jedno zasadnutie pre počet poslancov pod 50% neuznášania schopné), 2014 7x (z toho bolo jedno zasadnutie pre počet poslancov pod 50% neuznášania schopné)

Poslanecký sľub v roku 2010 zložil aj poslanec Ján Maťuga st. ale náhla smrť mu prerušila jeho účasť na zasadnutiach.

Celkom sa zasadnutí za celý rok zúčastnilo poslancov: 2010: 10, 2011: 103, 2012: 71, 2013: 83, 2014: 51, 2010 – 2014: 318.

Informácie čo obec Rabča zverejňuje...

VŠETKY ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE SÚ UVEDENÉ PODROBNE NIŽŠIE POD TÝMITO TEXTAMI ↓

Zverejňovanie zmlúv a ich dodatkov, objednávok, faktúr podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z.z..

Zverejňovanie zákazok s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € v zmysle § 102 ods. 4) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli v obci Rabča od 1. 1. 2013 vykonané prieskumy trhu s predpokladanou hodnotou zákazky minimálne 1 000 €

Zámery obce na prenájom nebytových priestorov, investičný zámer a zmeny obecného majetku v zmysle ust. § 9a ods. 9 v spojení s ods. 1 písm. c), a ods. 5 – ods. 7 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obec tu zverejňuje návrhy všeobecne záväzných nariadení, pozvánky na zasadnutie obecného zastupiteľstva, verejné vyhlášky, dôležité rozhodnutia a ďalšie dôležité dokumenty.

Uznesenia aj zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Rabča sú zverejnené na tomto webe v časti Uznesenia

Obec Rabča – zverejnenie

Zmluvy obce Rabča

V tejto časti: 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

2015

Dátum zverejnenia, Číslo, IČO, Dodávateľ, Obsah, Dátum schválenia, Cena celkom v €.

28. 12. 2015, Kúpna zmluva, Kúpujúci: 00314838, Obec Rabča, Predávajúci: Monika Gogoláková – Rabča, kúpa o prevode hnuteľnej veci – reprezentačných predmetov – 4 ks anjelik za 40 €, dátum uzavretia zmluvy 16. 12. 2015 kúpna zmluva (pdf, 0.021 MB).

28. 12. 2015; Zmluva o výkone správy majetku obce; vlastník: obec Rabča, IČO 00314838, správca: RABČAN, obecné služby, Rabča, IČO 35996129; Predmetom zmluvy je správa nehnuteľného majetku vlastníka obce Rabča – budovy Nadstavba 8 b.j. č.p. 336, ul. Bystrá, parc. č. 5106/15 ... na dobu neurčitú; podpísaná 11. 12. 2015; Zmluva o výkone správy majetku obce (pdf, 0.058 MB).

22. 12. 2015, Zmluva o dielo č. 2/2015, Objednávateľ: IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Poskytovateľ: 36034207, ČaS ENERGO PLUS, s.r.o., Oremburská 10, 97404 Banská Bystrica; predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať Objednávateľovi služby spojené so záverečným Svetelnotechnickým meraním po realizácii rekonštrukcie verejného osvetlenia Objednávateľa..., 22. 12. 2015, Zmluva o dielo (rtf, 0.133 MB).

21. 12. 2015, Zmluva o spolupráci medzi mestom Šenov a obcou Rabča, medzi stranami: ŠENOV, 73934 Šenov, Radniční náměstí 300, 73934 Šenov a obcou Rabča, Hlavná 426, 02944 Rabča, Slovenská republika, predmetom zmluvy je rozvoj vzájomnej spolupráce smerujúcej k prehĺbeniu vzťahov medzi mestom Šenov a obcou Rabča, hlavne v oblastiach spomenutých v § 2 tejto zmluvy ...; 17. 12. 2015, Zmluva o spolupráci medzi mestom Šenov a obcou Rabča (pdf, 0.039 MB).

21. 12. 2015, Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie, Poskytovateľ: IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Príjemca: 37905643, Centrum voľného času Maják, Komenského 487,02901 Námestovo; zmena výšky dotácie pre CVČ Maják Námestovo ..., 14. 12. 2015, Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie (pdf, 0.031 MB).

21. 12. 2015, Zmluva o spolupráci medzi mestom Šenov a obcou Rabča, medzi stranami: ŠENOV, 73934 Šenov, Radniční náměstí 300, 73934 Šenov a obcou Rabča, Hlavná 426, 02944 Rabča, Slovenská republika, predmetom zmluvy je rozvoj vzájomnej spolupráce smerujúcej k prehĺbeniu vzťahov medzi mestom Šenov a obcou Rabča, hlavne v oblastiach spomenutých v § 2 tejto zmluvy ...; 17. 12. 2015, Zmluva o spolupráci medzi mestom Šenov a obcou Rabča (pdf, 0.039 MB).

21. 12. 2015, Kúpna zmluva, Kúpujúci: 00314838, Obec Rabča, Predávajúci: Anton Jagelka, Rabča, kúpa pozemkov – zberný dvor – predávajúci predáva kupujúcej a kupujúca od predávajúceho kupuje nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 5473 k. ú. Rabča pod A parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape CKN č.„C“4787/79 ostatné plochy o výmere 4 m2 a CKN č. 4787/91 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2 v podiele 31/625-in úč., v pomere k celku; 15. 12. 2015, kúpna cena za 1 m2 je 1 € ... viac v zoskenovanej pdf zmluve kúpna zmluva (pdf, 0.045 MB).

21. 12. 2015, Kúpna zmluva, Kúpujúci: 00314838, Obec Rabča, Predávajúci – z Rabče: Marián Luscoň, Štefan Sivka, Rabča, Terézia Sivková, Anna Fidriková, Ján Šurin, Ľudovít Garaj, Mária Gužíková, Vladimír Korman, Margita Garajová, Emil Garaj, Ignác Garaj, 0ľga Oselská, Ľudovít Gluštík, Anna Ratulovská, predali 7. 8. 2015 obci Rabča za kúpnu cenu  1 m2 je 1 €, pozemky – pre novú cestu, ... viac v zoskenovanej pdf zmluve, kúpna zmluva (pdf, 0.597 MB).

17. 12. 2015, Mandátna Zmluva č. 1/2015, Mandant: IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Mandatár: IČO: 10851534, Ing. Igor Sameliak INREZ 1000, 02962 Oravské Veselé 583; stavebný dozor pre projekt „Obnova verejného osvetlenia“ Mandátna Zmluva (pdf, 0.1 MB).

17. 12. 2015, Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku č. 421/2015-2050-1200, Poskytovateľ: IČO: 00686832, Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 82715 Bratislava 212; Prijímateľ: IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; projekt „Obnova verejného osvetlenia“ Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku s prílohami (pdf, 0.637 MB).

14. 12. 2015, Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 4/2015, Objednávateľ: IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, Zmeny termínov na kompletné ukončenie stavebných prác"Oprava SO 02 Kotolňa, uhoľňa, SO 03 Zdravotné stredisko", 18. 5. 2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné práce –  "Oprava SO 02 Kotolňa, uhoľňa, SO 03 Zdravotné stredisko" (pdf, 0.062 MB).

8. 12. 2015, Nájomná zmluva č. 1/2015, Prenajímateľ: IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Nájomca: manželia Jozef a Daniela Bugeľovci, Rabča; Nájomná zmluva o nájme pozemku na dobu neurčitú od 1. 1. 2016 o výmere 19 m2 za 39,42 €/rok, 24. 11. 2015, Nájomná zmluva (pdf, 0.045 MB).

6. 12. 2015, Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-R-539/2015, Požičavateľ: 00151866, Slovenská republika – Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 81272 Bratislava; Vypožičiavateľ: IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Zmluva o zapožičaní súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky – KOVOFLEX KF-T-2 v účtovnej hodnote 14359 € pre obecné hasičské zbory..., 2. 11. 2015, Zmluva o výpožičke (pdf, 0.605 MB).

3. 12. 2015; Príloha č. 1/2015 k zmluve o dodávke tepla č. 1/2012; Odberateľ: IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Dodávateľ: RABČAN, s.r.o., Rabčická 334; Dodávka tepla do ObZS – hasičská stanica od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016; 30. 11. 2015 Príloha č. 1/2015 k zmluve o dodávke tepla č. 1/2012 (pdf, 0.052 MB).

2. 12. 2015, Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb, Zdravotná poisťovňa: 35942436, DÔVERA zdravotna poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 85101 Bratislava; Vypožičiavateľ: IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb... – účelom zmluvy je realizovať vzájomné doručovanie dokumentov elektronicky prostredníctvom Elektronickej pobočky a sprístupniť Požívateľovi ďalšie Elektronické služby, 25. 11. 2015, Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb (pdf, 0.142 MB).

26. 11. 2015, Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-R-540-001/2015, Požičavateľ: 00151866, Slovenská republika – Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 81272 Bratislava; Vypožičiavateľ: IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Zmluva o zapožičaní Hasičského automobilu – cisternovej automobilovej striekačky IVECO CAS 15 v účtovnej hodnote 114015,60 € pre obecné hasičské zbory..., 28. 10. 2015, Zmluva o výpožičke (pdf, 0.517 MB).

24. 11. 2015, Dodatok ku kúpnej zmluve V-1761/2015, Kúpujúci: 00314838, Obec Rabča, Predávajúci: Branislav Vorčák s manž.Zuzanou, Marián Budzeľ – Rabča, Terézia Kormanová – Rabča, Vladimír Skurcoňák – Rabča, Terézia Kudjaková – Rabča, Anton Skurčák – Rabča, Margita Vronková – Rabča, 0ľga Sifková – Rabča, Anton Masničák – Rabča, s manž. Margitou, – Rabča, Milan Glovaťák – Rabča, Anna Briliaková – Rabča, Justína Revajová – Rabča, Vladimír Revaj – Rabča, Anna Kuriaková – Tvrdošín, Mária Turňová – Námestovo, Johana Kurhajcová – Námestovo, Mária Glovaťáková – Rabča, Helena Portalová – Rabča, Anton Piták – Rabča, Margita Pafčungová – Trstená, Ľudovít Piták – Or. Polhora, Jozef Tyrol – Rabča, Jolana Spuchliaková – Rabča, Štefan Pienčák – Rabča, Jozef Pienčák – Rabča, Vendelín Pienčák – Or. Veselé, Anton Jendreas – Rabča s manž. Kristínou, Margita Kovalíčková – Rabča, Andrea Pitáková – Rabča, Margita Pitáková – Rabča, Johana Adamčíková – Rabča, Marta Bandíková – Rabča, Augustín Piták, PhDr. – Rabča, Miroslav Miklušák – Rabča, Jana Glovaťáková – Rabča, Katarína Šnapková – Rabča, Anna Maťugová – Rabča, Vladimír Rusnák a manž. Mária – Rabča, Jozef Kobyliak s manž. Oľgou – Rabča, oprava znenia kúpnej zmluvy zo dňa 12. 12. 2014 na kúpu – pozemkov – ulica Ružová podľa GP č. 41962249-100/2014 z 18. 6. 2014 za 1 € ... viac v zoskenovanom dodatku pdf ku predmetnej zmluve kúpna zmluva (pdf, 0.288 MB).

23. 11. 2015, Zmluva č. 1/2015, Objednávateľ: IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Zhotoviteľ: IČO: 44007841, IMAO electric s.r.o., Mládežnícka 108, 01701 Považská Bystrica; Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo „Obnova verejného osvetlenia v obci Rabča” ... za cenu diela vo výške 257585,52 € s DPH; podpísaná 23. 11. 2015 Zmluva o dielo (pdf, 0,181 MB).

21. 11. 2015, Zmluva o výpožičke, Z-D-2015-001581-00, 36442151, Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., sídlo: Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina, Vypožičiavateľ: IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; doba neurčitá, zmluvné strany sa dohodli na vypožičaní podperných bodov (stĺpov) elektrických vedení, ..., bezplatne, na dobu neurčitú, 18. 11. 2015 Zmluva o výpožičke (pdf, 0.318 MB).

21. 11. 2015, Príloha k zmluve o výpožičke č. KRHZ-ZA-R-540-001/2015, Požičavateľ: 35832550, Slovenská republika – Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 81272 Bratislava; Vypožičiavateľ: IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Zmluva o zapožičaní Hasičského automobilu – cisternovej automobilovej striekačky, 13. 11. 2015, cena za 1 predstavenie 29,90 € ..., Príloha k zmluve o výpožičke (pdf, 0.142 MB).

21. 11. 2011, Zmluva o spolupráci, Z-D-2015-001581-00, 36442151, Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., sídlo: Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina, IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto dohody o spolupráci pri plnení úloh a povinnosti, ktoré zmluvným stranám vyplývajú z platných právnych predpisov, ..., na dobu neurčitú, 13. 11. 2015 Zmluva o spolupráci (pdf, 0.084 MB).

21. 11. 2015, Doplnok k Dohode o zneškodnení odpadov, Dodávateľ: IČO 30222281, Technické služby mesta Námestovo; Odberateľ: IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Technické služby rušia s Rabčou príjem odpadov s veľkým objem na skládku TKO Zubrohlava od 4. 11. 2015 ..., 26. 11. 2014. Dohoda o  zneškodnení odpadov (pdf, 0.064 MB).

21. 11. 2015, Zmluva o poskytnutí dotácie, Poskytovateľ: IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Príjemca: 37905643, Centrum voľného času Maják, Komenského 487,02901 Námestovo; Prevádzkovateľ projekcie: Kino Orava, IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Zmluva o poskytnutí dotácie pre CVČ Maják Námestovo na obdobie 10 – 12/2015 vo výške 42 € a na obdobie 1 – 5/2016 70 €, dlhodobo, 12. 10. 2015, výpožičné, Zmluva o poskytnutí dotácie (pdf, 0.122 MB).

15. 11. 2015, Zmluva o prenájme DVD na verejné premietanie, Prenajímateľ: 35832550, Magic Box Slovakia, s.r.o., Trenčianska 47, 82108 Bratislava; Prevádzkovateľ projekcie: IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Zmluva o poskytnutí práva na verejnú projekciu, neurčitá, 23. 10. 2015, cena za 1 predstavenie 29,90 € ..., Zmluva o poskytnutí práva na verejnú projekciu (pdf, 0.211 MB).

13. 11. 2015, Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. STŠ – 1512015, Objednávateľ: IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; 36259039, GALEN, s.r.o., Komenského 90, 91904 Smolenice, Svetelno-techn. štúdia: 3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s plnením predmetu zmluvy ... 4. Oprávnené osoby sú najmä: a) Poskytovateľ NFP (Riadiaci orgán pre ROP) a ním poverené osoby, ..., 12 .11. 2015, Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. STŠ – 1512015 (pdf, 0.055 MB);

1. 11. 2015, Dohoda číslo: č. 15/21/012/38 Dohoda o o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec...; Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo, Námestie A. Bernoláka 381/4, 02901 Námestovo, IČO 30794536; Zamestnávateľ: IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Predmetom dohody je poskytovanie aktivačného príspevku úradom práce..., zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovného miesta udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2016 pre najviac 12 UoZ pričom rozsah aktivačnej činnosti pripadajúcej na jedného UoZ je najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne; podpísaná 21. 10. 2015; Dohoda o aktivačných prácach (pdf, 0.264 MB);

21. 10. 2015; Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov; Poskytovateľ: obec Rabča, Hlavná 426, IČO 00341838; Prijímateľ: Centrum voľného času „Maják“, Komenského 487, 02901 Námestovo, IČO 37905643; predmetom zmluvy je, že poskytovateľ poskytne príjemcovi príspevok na záujmovú činnosť na obdobie október – december 2015 vo výške 42 € a na obdobie január – máj 2016 70 € (7 detí, príspevok na 1 dieťa 2 €); Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (pdf, 0.125 MB); zmluva sa uzatvára na dobu určitú 2015 – 2016; podpísaná 12. 10. 2015.

18. 10. 2015, Zmluva o prenájme DVD na verejné premietanie, Prenajímateľ: 35730897, Continental film, s.r.o., Ševčenková 19, 85101 Bratislava; Prevádzkovateľ projekcie: IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Zmluva o poskytnutí práva na verejnú projekciu, neurčitá, 13. 10. 2015, požičovné, Zmluva o poskytnutí práva na verejnú projekciu (pdf, 0.14 MB).

15. 10. 2015, Dohoda číslo: č. 6/2015/§ 54-ŠnZ-ŠR Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu "Šanca na zamestnanie" pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť ...; Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo, Námestie A. Bernoláka 381/4, 02901 Námestovo, IČO 30794536; Zamestnávateľ: IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Predmetom dohody je poskytovanie finančného príspevku úradom, zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov, podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti ... 3 pomocných pracovníkov, 2 administratívnych pracovníkov, 1 pracovník v kultúre, všetci na 9 mesiacov; Mesačná výška príspevku je najviac vo výške 95% celkovej ceny práce zamestnanca, z toho najviac vo výške MCCP na rok 2015, t. j. maximálne 513,76 € na jedno dohodnuté pracovné miesto; podpísaná 12. 10. 2015. Dohoda o absolventskej praxi (pdf, 0.383 MB)

11. 10. 2015, Zmluva o prenájme DVD na verejné premietanie, Prenajímateľ: 00151513, BONTONFILM a.s., Na vrátkach 1F, 84101 Bratislava; Prevádzkovateľ projekcie: Kino Orava, IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Zmluva o poskytnutí DVD na projekciu, dlhodobo, 30. 9. 2015, výpožičné, Zmluva o prenájme DVD na verejné premietanie (pdf, 0.149 MB).

11. 10. 2015, Zmluva o dielo č. 965/2015, Poskytovateľ: 00151513, Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, 81370 Bratislava 1; Prijímateľ: IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015 multifunkčné ihriská číslo: 965/2015, 5. 10. 2015, dotácia 40000 € na výstavbu –  "Multifunkčného ihriska", Zmluva o poskytnutí dotácie na výstavbu –  "Multifunkčného ihriska" (pdf, 0.946 MB).

4. 10. 2015, Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 3/2015, Objednávateľ: IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, Zmeny termínov Zmluvy o dielo na stavebné práce "Oprava Obecnej hasičskej stanice" ..., 30. 9. 2015 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na stavebné práce –  "Oprava Obecnej hasičskej stanice" (pdf, 0.089 MB).

27. 9. 2015; Poistná zmluva č. 2401056133; účastníci zmluvy: Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, IČO: 35709332, a Obec Rabča, Hlavná 426, 02944 Rabča, IČO 00314838; Predmetom zmluvy je havarijné poistenie hnuteľného majetku "Zberného dvora obce Rabča" na Rabčickej 1244 od 4. 7. 2015 na dobu neurčitú; výška poistného je 549,62 €/rok; podpísaná 1. 7. 2015; Havarijné poistenie – Zberný dvor obce Rabča (pdf, 5.314 MB).

27. 9. 2015; Poistná zmluva č. 2401056132; účastníci zmluvy: Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, IČO: 35709332, a Obec Rabča, Hlavná 426, 02944 Rabča, IČO 00314838; Predmetom zmluvy je havarijné poistenie hnuteľného majetku "Zberného dvora obce Rabča" na Rabčickej 1244 od 4. 7. 2015 na dobu neurčitú; výška poistného je 2398,47 €/rok; podpísaná 1. 7. 2015; Havarijné poistenie – Zberný dvor obce Rabča (pdf, 5.314 MB).

27. 9. 2015; Poistná zmluva č. 2401056131; účastníci zmluvy: Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, IČO: 35709332, a Obec Rabča, Hlavná 426, 02944 Rabča, IČO 00314838; Predmetom zmluvy je havarijné poistenie hnuteľného majetku "Zberného dvora obce Rabča" na Rabčickej 1244 od 4. 7. 2015 na dobu neurčitú; výška poistného je 542,58 €/rok; podpísaná 1. 7. 2015; Havarijné poistenie – Zberný dvor obce Rabča (pdf, 5.314 MB).

23. 9. 2015, Zmluva o dielo č. 5/2015, Objednávateľ: IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Zhotoviteľ: 36376108, RABČAN,  s.r.o., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, Zmluva o dielo na stavebné práce"Multifunkčné ihrisko", 21. 9. 2015, cena 99358,96 € s DPH, Zmluva o dielo na stavebné práce –  "Multifunkčné ihrisko" (pdf, 0.217 MB).

14. 9. 2015; Poistná zmluva č. 2404802185; účastníci zmluvy: Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, IČO: 35709332, a Obec Rabča, Hlavná 426, 02944 Rabča, IČO 00314838; Predmetom zmluvy je poistenie hnuteľného majetku a zodpovednosti za škodu "Zberného dvora obce Rabča" na Rabčickej 1244 od 30. 6. 2015 na dobu neurčitú; výška poistného je 459,10 €/rok; podpísaná 26. 6. 2015; Poistná zmluva – Zberný dvor obce Rabča (pdf, 0.952 MB).

11. 8. 2015, Zmluva o poskytnutí dotácie; Príjemca: IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Poskytovateľ: Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 01109 Žilina, IČO 37808427; poskytovateľ poskytne žiadateľovi Obci Rabča, IČO 00314838, finančný príspevok vo výške 300 € na akciu s názvorn „DHZ Rabča – nákup hasičskej výstroje“; zmluva sa uzatvára na dobu určitú; podpísaná 6. 8. 2015. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku (pdf, 0.14 MB).

11. 8. 2015, Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2005711/1933, Objednávateľ: IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Prevádzkovateľ: 36376108, DSI DATA s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, 02901 Námestovo, zmena mesačného programu prístupu do internetu na program DSiNET Wireless, prevádzkovaného na adrese Hlavná 426, Rabča od 5. 8. 2015, cena 13,99 € bez DPH, 5. 8. 2015 Dodatok k zmluve (pdf, 0.035 MB).

11. 8. 2015, Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2005711/1933, Objednávateľ: IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Prevádzkovateľ: 36376108, DSI DATA s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, 02901 Námestovo, zmena údajov uvedených v Zmluve o využívaní dátovej siete DSI DATA, prevádzkovaného na adrese Hlavná 426, Rabča od 5. 8. 2015, 5. 8. 2015 Dodatok k zmluve (pdf, 0.037 MB).

27. 7. 2015, Kúpna zmluva, Kúpujúci: 00314838, Obec Rabča, Predávajúci: Branislav Vorčák s manž.Zuzanou, Marián Budzeľ – Rabča, Terézia Kormanová – Rabča, Vladimír Skurcoňák – Rabča, Terézia Kudjaková – Rabča, Anton Skurčák – Rabča, Margita Vronková – Rabča, 0ľga Sifková – Rabča, Anton Masničák – Rabča, s manž. Margitou, – Rabča, Milan Glovaťák – Rabča, Anna Briliaková – Rabča, Justína Revajová – Rabča, Vladimír Revaj – Rabča, Anna Kuriaková – Tvrdošín, Mária Turňová – Námestovo, Johana Kurhajcová – Námestovo, Mária Glovaťáková – Rabča, Helena Portalová – Rabča, Anton Piták – Rabča, Margita Pafčungová – Trstená, Ľudovít Piták – Or. Polhora, Jozef Tyrol – Rabča, Jolana Spuchliaková – Rabča, Štefan Pienčák – Rabča, Jozef Pienčák – Rabča, Vendelín Pienčák – Or. Veselé, Anton Jendreas – Rabča s manž. Kristínou, Margita Kovalíčková – Rabča, Andrea Pitáková – Rabča, Margita Pitáková – Rabča, Johana Adamčíková – Rabča, Marta Bandíková – Rabča, Augustín Piták, PhDr. – Rabča, Miroslav Miklušák – Rabča, Jana Glovaťáková – Rabča, Katarína Šnapková – Rabča, Anna Maťugová – Rabča, Vladimír Rusnák – Rabča, Jozef Kobyliak s manž. Oľgou – Rabča, kúpa – pozemkov – ulica Ružová podľa GP č. 41962249-100/2014 z 18. 6. 2014 za 1 € ... viac v zoskenovanej pdf zmluve kúpna zmluva (pdf, 0.69 MB).

16. 7. 2015, Požičavateľ: SITB-002-2015/000011-929, 00151866, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 81272 Bratislava, 00314838, Vypožičiavateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 02944 Rabča, uzavreli Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku – prebytočného hnuteľného majetku štátu, a to počítač stolný; multifunkčnú tlačiareň, čítacie zariadenie čipových kariet, monitor, všetko v hodnote 1258 € – pre účely práce matrikárky, zmluva sa uzatvára na dobu určitú 5 rokov. Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku (pdf, 0,151 MB).

23. 6. 2015, MK-95/2015/2.5, 00165182, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33, 81331 Bratislava, 00314838, Obec Rabča, Hlavná 426, 02944 Rabča, uzavreli Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR MK-95/2015/2.5 na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v sume 1000 € – na podporu realizácie projektu s názvom “Aktualizácia knižného fondu – Nákup knižného fondu”; obec Rabča sa zaväzuje financovať projekt, na ktorý sa dotácia poskytuje, aj z iných zdrojov najmenej vo výške 5 %, t.j. 100 €; dátum uzavretia 22. 6. 2015, ukončenie do 31. 12. 2015. Zmluva o poskytnutí dotácie – “Aktualizácia knižného fondu” (pdf, 0,278 MB).

14. 6. 2015, Zmluva o poskytnutí dotácie; Príjemca: IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Poskytovateľ: Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 01109 Žilina, IČO 37808427; poskytovateľ poskytne žiadateľovi Obci Rabča, IČO 31912109, finančný príspevok vo výške 800 € na Týždeň plný prekvapení; zmluva sa uzatvára na dobu určitú; podpísaná 10. 6. 2015. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku (pdf, 0.178 MB).

16. 6. 2015, Zmluva o dielo č. STŠ-15/2015, Objednávateľ: IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Zhotoviteľ: 36376108, GALEN, s.r.o., Komenského 90, 91904 Smolenice, dodávka svetelnotechnickej štúdie pre projekt „VEREJNÉ OSVETLENIE OBEC RABČA“ do max. 14 dní od prebratia podkladov od objednávateľa, najneskôr od podpísania zmluvy, cena 900 € bez DPH, 15. 6. 2015 Zmluva o dielo (pdf, 0.095 MB).

14. 6. 2015, Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Účastník: IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Dodávateľ služby: IČO: 35763469, Slovak Telekom,&nbs a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; predmetom zmluvy je kúpa programu HAPPY XL VOLANIA NAJ za BIZNIS STAR 3 podpísaná 22. 4. 2015; Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (pdf, 0.138 MB).

20. 3. 2015, Poisťovňa: Zánik poistenia poistnej zmluvy k 4. 7. 2015 Komunálnou poisťovňou – poisťovňou, a.s. Vienna Insurance Group Agentúra Žilina, Uhoľná 1, 01001 Žilina, Klient: IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča: Zánik poistenia poistnej zmluvy 6811866751/4419001654 (pdf, 0.051 MB), Zánik poistenia poistnej zmluvy 6811866753/4419001654441 (pdf, 0.051 MB), Zánik poistenia poistnej zmluvy 6811890366/2600019102 (pdf, 0.051 MB), Zánik poistenia poistnej zmluvy 6811890163/2600019101 (pdf, 0.051 MB), Zánik poistenia poistnej zmluvy 6811890972/2600019103 (pdf, 0.051 MB),.

4. 6. 2015, Zmluva o poskytovaní verejných služieb, Účastník: IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Dodávateľ služby: IČO: 35763469, Slovak Telekom,&nbs a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; predmetom zmluvy je kúpa SIM karty podpísaná 25. 5. 2015; Zmluva o poskytovaní verejných služieb (pdf, 0.14 MB).

25. 5. 2015, Zmluva o dielo č. 3/2015, Objednávateľ: IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, Zmeny termínov Zmluvy o dielo na stavebné práce "Oprava Obecnej hasičskej stanice" ..., 18. 5. 2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné práce –  "Oprava Obecnej hasičskej stanice" (pdf, 0.113 MB).

25. 5. 2015, Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 4/2015, Objednávateľ: IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, Zmeny termínov Zmluvy o dielo na stavebné práce"Oprava SO 02 Kotolňa, uhoľňa, SO 03 Zdravotné stredisko", 18. 5. 2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné práce –  "Oprava SO 02 Kotolňa, uhoľňa, SO 03 Zdravotné stredisko" (pdf, 0.106 MB).

18. 5. 2015, Zmluva o nájme, 00314838, Obec Rabča, IČO 31912109, Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rabča, Rabča, prenájom pozemku tr. tr. pl. C-KN parc. č. 614/6 o výmere 1173 m2 za účelom výstavby multifunkčného ihriská ... za 1 € ročne; na dobu určitú 20 rokov od 15. 5. 2015; podpísaná 15. 5. 2015; Nájomná zmluva (pdf, 0.064 MB).

13. 4. 2015, Zmluva o termínovanom vklade, Kúpujúci: 42346886, IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča a PRIMA banka Slovensko.&nbs a.s., IČO 31575951, Žilina, zriadenie bežného účtu, dátum uzavretia zmluvy 2. 4. 2015 Zmluva o termínovanom vklade 1 (pdf, 0.069 MB), Zmluva o termínovanom vklade 2 (pdf, 0.069 MB) Zmluva o termínovanom vklade 3 (pdf, 0.069 MB) Zmluva o termínovanom vklade 4 (pdf, 0.069 MB) Zmluva o termínovanom vklade 5 (pdf, 0.069 MB) Zmluva o termínovanom vklade 6 (pdf, 0.069 MB) Zmluva o termínovanom vklade 7 (pdf, 0.069 MB) Zmluva o termínovanom vklade 8 (pdf, 0.069 MB).

31. 3. 2015, Zmluva o dielo č. 3/2015, Objednávateľ: IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Dodávateľ: 36376108, RABČAN,  s.r.o., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, Zmluva o dielo na stavebné práce "Oprava Obecnej hasičskej stanice" v rozsahu podľa podľa PD v tých častiach, ktoré sa týkajú poškodených časti požiarom..., 22. 1. 2015, Celková cena opravy kotolne a uhoľne predstavuje sumu: 151587,42 € s DPH, zmluva je uzavretá na dobu určitú do 4 mesiacov od podpisu Zmluva o dielo na stavebné práce –  "Oprava Obecnej hasičskej stanice" (pdf, 0.215 MB).

31. 3. 2015, Zmluva o dielo č. 4/2015, Objednávateľ: IČO: 00314838, Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Dodávateľ: 36376108, RABČAN,  s.r.o., Rabčická 334, Rabča, PSČ 02944, Zmluva o dielo na stavebné práce"Oprava SO 02 Kotolňa, uhoľňa, SO 03 Zdravotné stredisko", 22. 1. 2015, Celková cena opravy kotolne a uhoľne predstavuje sumu: 77428,04 € s DPH, zmluva je uzavretá na dobu určitú do 4 mesiacov od podpisu Zmluva o dielo na stavebné práce –  "Oprava SO 02 Kotolňa, uhoľňa, SO 03 Zdravotné stredisko" (pdf, 0.215 MB).

31. 3. 2015, Objednávateľ: IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Dodávateľ: IČO: 35765143, Slovanet,&nbs a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava, predmetom zmluvy je poskytovanie elektronickej komunikačnej služby na dobu určitú, podpísaná 25. 2. 2015; Zmluva o poskytovaní verejných služieb (pdf, 0.205 MB).

31. 3. 2015, Zmluva o poskytnutí dotácie; Príjemca: IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Poskytovateľ: Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 01109 Žilina, IČO 37808427; poskytovateľ poskytne žiadateľovi Obci Rabča, IČO 31912109, finančný príspevok vo výške 250 € na akciu s názvom 40. vyročie dychovej hudby Rabčanka; zmluva sa uzatvára na dobu určitú; podpísaná 26. 3. 2015. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku (pdf, 0.178 MB).

31. 3. 2015, Objednávateľ: IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Dodávateľ: IČO: 35765143, Slovanet,&nbs a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava, predmetom zmluvy je poskytovanie elektronickej komunikačnej služby na dobu určitú, podpísaná 25. 2. 2015; Zmluva o poskytovaní verejných služieb (pdf, 0.178 MB).

20. 3. 2015, Poisťovňa: Výpoveď poistnej zmluvy č. 6572958641/3550055334 k 12. 2. 2015 KOOPERATÍVOU – poisťovňou, a.s. Vienna Insurance Group Agentúra Žilina, Uhoľná 1, 01001 Žilina, Klient: IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; predmetom zmluvy je výpoveď na – motorové vozidlo BOBR; Výpoveď poistnej zmluvy (pdf, 0.032 MB).

20. 3. 2015, Poisťovňa: Výpoveď poistnej zmluvy č. 6572958641/3550055334 k 12. 2. 2015 KOOPERATÍVOU – poisťovňou, a.s. Vienna Insurance Group Agentúra Žilina, Uhoľná 1, 01001 Žilina, Klient: IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; predmetom zmluvy je výpoveď na – motorové vozidlo P73S, EČV N0171YA; Výpoveď poistnej zmluvy (pdf, 0.035 MB).

4. 2. 2015, Rámcová zmluva na dodávku tovaru – nákup IKT, Objednávateľ: IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Dodávateľ: IČO: 0986411, Jaroslav Randják, PC plus, Radová 443, 02944 Rabča; predmetom zmluvy je rámcová zmluva o dodávke tovaru na obdobie 48 mesiacov, podpísaná 25. 2. 2015; Rámcová zmluva (pdf, 0.077 MB).

16. 2. 2015, Zmluva o vykonávaní Pracovnej zdravotnej služby; Objednávateľ: 00314838, obec Rabča, Hlavná 426, 02944 Rabča; Dodávateľ: 41730780, Ján Domin, Hlavná 20, 02944 Rabča, Služby OBP PO; Príjemca: Obec Rabča Ul. Hlavná 416, 02944 Rabča; predmetom zmluvy je Zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami pre I. a II. rizikovú kategóriu, cena 6 € bez DPH na zamestnanca a rok bez DPH; podpísaná 12. 2. 2015 na dobu neurčitú; Zmluva o vykonávaní Pracovnej zdravotnej služby (pdf, 0.083 MB).

4. 2. 2015, Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 903538529, Účastník: IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Dodávateľ služby: IČO: 35763469, Slovak Telekom,&nbs a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; predmetom zmluvy je Program služieb Happy XL NAJ s podmienkou využívať službu nepretržite počas 24-mesačnej doby viazanosti podpísaná 14. 11. 2014; Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (pdf, 0.244 MB).

19. 1. 2015; Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 3967/2013, Obec Rabča, Hlavná 426, IČO 00341838; Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s, IČO 35743565; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany; predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa po dobu účinnosti tejto zmluvy dodávať elektrinu do odberných miest odberateľa podľa prílohy č. 1 a doplnilo sa nové odberné miesto Gaceľovská 4569-0; Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny (pdf, 0.081 MB); fakturačné obdobie je rok; podpísaná 9. 1. 2015.

2. 1. 2015; Nájomná zmluva 5/2014; prenajímateľ: obec Rabča, IČO 00314838, nájomca: Gabriela Kovaličková, Rabča; predmetom zmluvy je prenájom pozemku parcela KN č. 4549/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 336 m2 za účelom skladovania s následovným predajom ovocných, okrasných stromčekov ... na dobu určitú od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015; cena nájmu je 550 €/rok; podpísaná 29. 12. 2014; Nájomná zmluva (pdf, 0.094 MB).

17. 1. 2015, Zmluva o poskytovaní sociálnej požičky 2/2015, Poskytovateľ: 00314838, Obec Rabča, Prijímateľ: Anton Labudjak – Rabča, poskytnutie sociálnej pôžičky vo výške 350 € na 7 mesiacov, dátum uzavretia zmluvy 16. 1. 2015 zmluva o sociálnej pôžičke (pdf, 0.087 MB).

9. 1. 2015, Kúpna zmluva, Kúpujúci: 00314838, Obec Rabča, Predávajúci: Monika Gogoláková – Rabča, kúpa o prevode hnuteľnej veci – reprezentačných predmetov – 5 ks anjelik za 40 €, dátum uzavretia zmluvy 5. 1. 2015 kúpna zmluva (pdf, 0.042 MB).

2. 1. 2015; Nájomná zmluva 5/2014; prenajímateľ: obec Rabča, IČO 00314838, nájomca: Jaroslav Joščák, Rabča; predmetom zmluvy je prenájom pozemku parcela KN č. 4464/19 – zastavaná plocha vo výmere 15 m2, pod plechovú garáž na dobu určitú od 1. 1. 2015 do 31. 12. 20152015; cena nájmu je 31,12 €/rok; podpísaná 29. 12. 2014; Nájomná zmluva (pdf, 0.077 MB).

2. 1. 2015; Nájomná zmluva 6/2014; prenajímateľ: obec Rabča, IČO 00314838, nájomca: Ján Iskierka s manželkou, Rabča; predmetom zmluvy je prenájom pozemku parcela KN č. 4464/19 – zastavaná plocha vo výmere 18 m2, pod plechovú garáž na dobu určitú od 1. 1. 2015 do 31. 12. 20152015; cena nájmu je 37,34 €/rok; podpísaná 29. 12. 2014; Nájomná zmluva (pdf, 0.075 MB).

2014

Dátum zverejnenia, Číslo, IČO, Dodávateľ, Obsah, Dátum schválenia, Cena celkom v €.

17. 12. 2014, Dohoda o  zneškodnení odpadov č. 17/2015 IČO 30222281, Technické služby mesta Námestovo; Technické služby uzatvorili s Rabčou dohodu pre rok 2015 o zneškodnení odpadov na skládke TKO Zubrohlava, 26. 11. 2014. Dohoda o  zneškodnení odpadov (pdf, 0.064 MB).

3. 12. 2014, Príloha č. 1/2015 k zmluve o dodávke tepla č. 1/2012, Odberateľ: 00314838, Obec Rabča, Hlavná 426, Dodávateľ: 6376108, RABČAN,  a.s., Rabčická 334, Rabča, Odberateľ si objednáva od dodávateľa pre odberné miesto – Hasičská stanica 3,79 kW fixnej zložky tepla pre rok 2015 v cene schválenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre rok 2014 – 2016, dátum uzavretia zmluvy 25. 11. 2014 s účinnosťou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, Príloha č. 1/2015 k zmluve o dodávke tepla č. 1/2012 (pdf, 0.042 MB).

12. 11. 2014, Kúpna zmluva, Kúpujúci: 00314838, Obec Rabča, Predávajúci: Miroslav Skočík s manž. Boženou – Rabča, Miroslav Gura – Rabča, František Gura – Rabča, Jozef Vargončík s manž. – Rabča, Božena Skočíková, Zdenka Barnašová – Rabča, Štefan Bartkovjak – Rabča, Jozef Bartkovják – Rabča, Vladimír Bartkovjak – Rabča, Margita Miklušáková – Rabča, Anna Randjaková – Rabča, Terézia Kocúrová – Námestovo, Mária Blinová – Tvrdošín, Peter Gura s manž. – Rabča, Miroslav Gura s manž. – Rabča, Jolana Žúborová – Dlhá nad Oravou, Janka Lužbeťáková – Čimhová, Ján Chudiak – Sihelné, Peter Randjak s manž., Júliana Havrilová – Brezovica, Jozef Vargončík s manž. – Rabča, Jaroslav Skočík – Rabča, kúpa – pozemkov pre ulicu Tehelná (okolo domu Miroslava Skočíka) za 1 €, dátum uzavretia zmluvy 14. 10. 2014 kúpna zmluva (pdf, 0.432 MB).

15. 10. 2014, Kúpna zmluva, Kúpujúci: 00314838, Obec Rabča, Predávajúci: Emília Brezoňáková – Rabča, Ľudovít Kozák – Rabča, Anna Grobarčíková – Rabča, Ľudmila Vorčáková – Rabča, Ján Štefaňák – Rabča, Peter Brandys – Oravská Polhora, Justína Jagelková – Rabča, kúpa – pozemkov pre ulicu Veterná za 1 €, dátum uzavretia zmluvy 14. 10. 2014 kúpna zmluva (pdf, 0.186 MB).

13. 10. 2014; Zmluva o dodávke elektriny č. 3967/2013, Obec Rabča, Hlavná 426, IČO 00341838; Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s, IČO 35743565; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany; predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa po dobu účinnosti tejto zmluvy dodávať elektrinu do odberných miest odberateľa podľa prílohy č. 1; Zmluva o dodávke elektriny (pdf, 0.125 MB); zmluva sa uzatvára od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015; cena je uvedená podľa druhov silovej elektriny v článku IV.; podpísaná 13. 10. 2014.

27. 9. 2014; Zmluva o poskytnutí služieb...; Objednávateľ obec Rabča, 00314838, Dodávateľ: EKOAUDITOR, spol. s r.o., Letecká 22, 831 03 Bratislava, IČO 31397727; Dodávateľ zabezpečí v rokoch 2015 – 2018 audítorské overenie ročnej účtovnej závierky a konsolidovanej úzavierky obce Rabča...; Cena za zhotovenie predmetu plnenia je 1200 € bez DPH; Zmluva na prevedenie účtovného auditu obce Rabča za rok 2014 (pdf, 168 kB).

27. 9. 2014, Zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu; Darca: 36138517, Slovenská národná knižnica, Nám.  J.  C.  Hronského 1, 03601 Martin,; Obdarovaný: Obec Rabča Ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; predmetom tejto zmluvy je prebytočný hnuteľný majetok štátu – počítačové zariadenia ...; podpísaná 15. 9. 2014; cena: bezodplatne Zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu do majetku obce – obecnej knižnice (pdf, 0.102 MB).

25. 9. 2014, Zmluva č. 2532014/7 o poskytnutí služby; MITILION  a.s., Kliňanská cesta 565, 02901 Námestovo, IČO 47148377; prijímateľ poskytne objednávateľovi obci Rabča službu SuperBasic, IČO 31912109, úhrada za služby 42 € s DPH; zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Zmluva o poskytnutí služby (pdf, 0.064 MB).

16. 9. 2014, Dodatok č. 1 k Dohode o partnerstve ..."Partnerstvo obcí v oblasti cestovného ruchu na Orave" ... kód výzvy "ROP-3.2b-2010/01" z 25. 5. 2010; Obec Or. Podzámok, IČO 00314731; a obcou Rabča, IČO 00314838; predmetom dodatku je spolupráca subjektov pri realizácii projektu... vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt... pre obec Rabču to je 5485,23 €; podpísaná od 22. 8. 2014. Dodatok k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby (pdf, 0.305 MB).

15. 9. 2014, Dodatok č. 3/2014 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 14/ZK/2012; Domov soc. služieb a zar. pre seniorov Zákamenné, 02956 Zákamenné 559, IČO 00632848; súdom ustanovený opatrovník obec Rabča, IČO 00314838; dodatkom sa nahrádza časť textu zmluvy č. 14/ZK/2012, účinnosť od 1. 7. 2014. Dodatok k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby (pdf, 0.214 MB).

24. 8. 2014, Zmluva č. 199/2014/OSV o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – „Týždeň plný prekvapení“; Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 01109 Žilina, IČO 37808427; poskytovateľ poskytne žiadateľovi Obci Rabča, IČO 31912109, finančný príspevok vo výške 400 €; zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu do riadneho splnenia všetkých záväzkov a povinností žiadateľa z nej vyplývajúcich voči poskytovateľovi; čas vykonávania opatrení uvedených v projekte: od 1. 8. 2013 do 31. 8. 2013.; podpísaná 8. 7. 2013. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na Týždeň plný prekvapení (pdf, 0.214 MB).

24. 8. 2014, Zmluva č. 199/2014/OSV o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – „Poď s nami“; Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 01109 Žilina, IČO 37808427; poskytovateľ poskytne žiadateľovi Obci Rabča, IČO 31912109, finančný príspevok vo výške 400 €; zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu do riadneho splnenia všetkých záväzkov a povinností žiadateľa z nej vyplývajúcich voči poskytovateľovi; čas vykonávania opatrení uvedených v projekte: od 1. 7. 2013 do 31. 7. 2013.; podpísaná 8. 7. 2013. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na Týždeň plný prekvapení (pdf, 0.239 MB).

19. 8. 2014, Dodatok k Zmluve č. 076/2008, 36374199, KASprof-SECURITY agency,  a.s., 02962 Oravské Veselé 440, Dodatok k Zmluve č. 076/2008 z 26. 1. 2005, zmluvné body zostávajú nezmenené okrem identifikačných údajov, 3. 7. 2014, Dodatok k Zmluve č. 076/2008 (pdf, 0.032 MB).

17. 8. 2014, Zmluva o dielo č. 3/2014, 00314838, Obec Rabča, IČO 31912109, 36376108, RABČAN,  a.s., Rabčická 334, Rabča, PSč 02944, Predmetom tejto zmluvy je “Prestavba sociálnych zariadení a prístavba ZŠ a MŠ Rabča” za 61486,27 € bez DPH; 14. 7. 2014; zmluva je uzavretá na dobu určitú od 15. 7. 2014 do 30. 11. 2014 Zmluva o dielo č. 3/2014 (pdf, 0.07 MB).

4. 8. 2014; Dohoda o vývoze odpadu; Objednávateľ: ZŠ s MŠ Rabča, Rabčická 410, IČO 37810316; Dodávateľ: obec Rabča, Hlavná 426, IČO 00314838; Dodávateľ zabezpečí vývoz žumpy z hornej ZŠ; podpísaná 9. 6. 2014; Dohoda o vývoze odpadu (pdf, 34 kB).

2. 6. 2014; Nájomná zmluva 3/2014; prenajímateľ: obec Rabča, IČO 00314838, nájomca: Jozef Tropek, Rabča; predmetom zmluvy je prenájom pozemku parcela KN č. 4464/21 – zastavaná plocha vo výmere 18 m2, pod plechovú garáž na dobu neurčitú; cena nájmu je 37,34 €/rok; podpísaná 30. 5. 2014; Nájomná zmluva (pdf, 0.041 MB).

2. 6. 2014, Kúpná a Zámenná zmluva: 00314838, Obec Rabča, Anna Gorbarčíková, Rabča; kúpa a zámena pozemkov; obec zamenila 60 m2 pozemku, dátum uzavretia zmluvy 28. 5. 2014 zámenná zmluva (pdf, 59 kB).

28. 5. 2014; Zmluva o poskytnutí služieb...; Objednávateľ obec Rabča, 00314838, Dodávateľ: EKOAUDITOR, spol. s r.o., Letecká 22, 831 03 Bratislava, IČO 31397727; Dodávateľ zabezpečí v roku 2013 je audítorské overenie ročnej účtovnej závierky a konsolidovanej úzavierky obce Rabča za obdobie roku 2014...; Cena za zhotovenie predmetu plnenia je 1200 €; Zmluva na prevedenie účtovného auditu obce Rabča za rok 2014 (pdf, 130 kB).

26. 5. 2014, Zámenná zmluva: 00314838, Obec Rabča, Anna Kornhauserová a Jozef Kornhauser, Rabča; zámena pozemkov, dátum uzavretia zmluvy 22. 4. 2014 zámenná zmluva (pdf, 189 kB).

20. 5. 2014, Zámenná zmluva: 00314838, Obec Rabča, Pavol Staš s manželkou, Rabča, Milan Kozák s manž., Rabča, Marta Harbutová, Rabča; zámena – časti pozemkov C-KN parc. č.: 16428/26, 16428/36, 16428/77 v celkovej výmere 331 m2, dátum uzavretia zmluvy 27. 3. 2014 kúpna a zámenná zmluva (pdf, 71 kB).

20. 5. 2014, Zámenná zmluva: 00314838, Obec Rabča, Pavol Staš s manželkou, Rabča, Milan Kozák s manž., Rabča, Marta Harbutová, Rabča; zámena – časti pozemkov C-KN parc. č.: 16428/26, 16428/36, 16428/77 v celkovej výmere 331 m2, dátum uzavretia zmluvy 27. 3. 2014 zámenná zmluva (pdf, 247 kB).

12. 5. 2014, MK-121/2013/2.5, 00165182, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33, 81331 Bratislava, 00314838, Obec Rabča, Hlavná 426, 02944 Rabča, uzavreli Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR MK-120/2014/2.1 na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v sume 2700 € – na podporu realizácie projektu s názvom “Aktualizácia knižného fondu” vo výške 800 €; obec Rabča sa zaväzuje financovať projekt, na ktorý sa dotácia poskytuje, aj z iných zdrojov najmenej vo výške 5 %, t.j. 200 €; dátum uzavretia 9. 5. 2014, ukončenie do 31. 12. 2014. Zmluva o poskytnutí dotácie – “Aktualizácia knižného fondu” (pdf, 292 kB).

6. 5. 2014, 00314838, Obec Rabča, Hlavná 426, 02944 Rabča, Zmluva o dielo, Jozef Skutka, 02944 Rabča, Drevená 318, IČO: 34840605; predmetom ktorej je vykonanie diela — Drevené predajné stánky v počte 5 ks za 3375 € s DPH/5 ks v termíne do 15. 6. 2014; podpísaná 5. 5. 2014; Zmluva o dielo (pdf, 91 kB).

15. 4. 2012, MK-120/2014/2.1, 00165182, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33, 81331 Bratislava, 00314838, Obec Rabča, Hlavná 426, 02944 Rabča, uzavreli Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR MK-120/2014/2.1 na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v sume 2700 € – na podporu realizácie projektu s názvom Obnova technického vybavenia knižnice; obec Rabča sa zaväzuje financovať projekt, na ktorý sa dotácia poskytuje, aj z iných zdrojov najmenej vo výške 5 %, t.j. 150 €; dátum uzavretia 7. 4. 2014, ukončenie do 31. 10. 2014 (20. 1. 2015). Zmluva o poskytnutí dotácie – Obnova technického vybavenia knižnice (pdf, 0.338 MB).

19. 3. 2014, Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1/2003, 00314838, Obec Rabča, IČO 31912109, 36376108, RABČAN,  a.s., Rabčická 334, Rabča, PSč 02944, Predmetom tejto zmluvy je prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Spoločná kotolňa č. súp. 1249, Ul. Rabčická (pri Hasič. stanici) za 1 € ročne; 28. 2. 2014; Celková cena kotolne predstavuje sumu: 54865.167 € s DPH, zmluva je uzavretá na dobu určitú do 8 mesiacov Dodatok k nájomnej zmluve (pdf, 0.63 kB).

19. 3. 2014, Nájomná zmluva č. 1/2014, 00314838, Obec Rabča, IČO 31912109, Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rabča, Rabča, prenájom nehnuteľností objektu Elokovaného pracoviska Kostolná ul. 855 ako súčasť ZŠ s MŠ Rabčická 410 ... za 5 € ročne; na dobu určitú od 1. 4. 2014 do 31. 12. 2027; podpísaná 6. 3. 2014; Nájomná zmluva (pdf, 0.173 MB).

6. 3. 2013, Zmluva č. 344-11-120012014 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností, Odberateľ: IČO 00314838, obec Rabča; Dodávateľ: IČO 17316219, Geodetický a kartografický ústav Bratislava (ďalej len GKÚ), Chlumeckého 4, 82745 Bratislava; Dodávateľ poskytne objednávateľovi vybrané údaje z katastrálneho územia Rabča; údaje budú poskytnuté prvýkrát po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy a následne s dátumom aktuálnosti údajov k 31. 12. 2014; odberateľ použije údaje len pre vlastnú potrebu...; podpísaná 28. 2. 2014; Zmluva o poskytnutí údajov z katastra (pdf, 0.056 MB).

10. 2. 2014; Nájomná zmluva č. 2/2014; Obec Rabča, Hlavná 426, IČO 00341838; Nájomca: Poľnohospodárske družstvo Magura, Farská 803, 02944 Rabča, IČO 30228531; predmetom nájmu je prenájom obecného pozemku pri tržnici v časti Gaceľ o výmere 15 m2 za účelom umiestnenia mliečneho automatu; Nájomná zmluva (pdf, 0.077 MB); zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; nájomné 240 € s DPH ročne; podpísaná 8. 2. 2014.

6. 2. 2014, Zmiuva na uskutočnenie prác; Objednávateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, IČO 00341838; Zhotoviteľ: IČO 36376108, RABČAN,  a.s., Rabčická 334, Rabča, PSč 02944; Predmetom tejto zmiuvy je uskutočnenie prác (zhotovenie dlela): Rabča – oddychový areál podľa ponuky doručenej objednávateľovi dňa 17. 12. 2013, ...; cena za zhotovenie celého diela podľa článku 1 činí: 34194,32 € s DPH: termín zahájenia prác: do 7 dni od podpisu zmluvy, termín ukončenia prác: do 30. 4. 2014; uzavretá 6. 2. 2013. Zmluva na uskutočnenie prác (pdf, 0.112 MB), Príloha k zmluve na uskutočnenie prác (pdf, 0.662 MB);

4. 2. 2014, Oznámenie o zriadení vecného bremena; Povinný: Obec Rabča, Hlavná 426, IČO 00341838; Oprávnený: IČO 35442151, Stredoslovenská energetika,&nbs a.s., Pri Rajčianke 8591/4B; 01047 Žilina; Predmetom vecného bremena je v povinnosť priznať ochranné pásmo inžinierskych sietí a právo trvalého prístupu za účelom opravy a údržby inžinierskych sietí na pozemky v rámci stavby Rabča – Družstevná – zahustenie TS Družstevná; Zriadenie vecného bremena (pdf, 0.043 MB); oznam 30. 1. 2014.

4. 2. 2014; Nájomná zmluva č. 2013/106; Obec Rabča, Hlavná 426, IČO 00341838; Nájomca: Gabriela Kovaličková, 02944 Rabča; predmetom nájmu je prenájom obecného pozemku pri tržnici v časti Gaceľ o výmere 336 m2 za účelom predaja okrasných drevín a kríkov; Nájomná zmluva (pdf, 0.641 MB); zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov; nájomné 550 € s DPH ročne; podpísaná 31. 1. 2014.

4. 2. 2014; Dodatok č. 2 k zamestnávateľskej zmluve č. 00314838/OURC o o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov; Obec Rabča, Hlavná 426, IČO 00341838; INGTatry – Sympatia, d.d.s.,&nbs a.s., Trnavská cesta č. 50/B, 82102 Bratislava 2; predmetom dodatku zmluvy je zmena výšky príspevku zamestnávateľa na doplnkovové dôchodkové sporenie z 3% mesačne zúčtovanej mzdy na 40,00 € mesačne; Dodatok k  zmluve (pdf, 0.148 MB); podpísaná 28. 1. 2014.

30. 1. 2014; Nájomná zmluva č. 2013/106; Obec Rabča, Hlavná 426, IČO 00341838; Dodávateľ: XEROX LIMITED, IČO 30814677; Digital Park II, Einsteinova 23, 85101 Bratislava; predmetom nájmu je zariadenie WC 7220; Nájomná zmluva (pdf, 0.206 MB); zmluva sa uzatvára na dobu 48 mesiacov; nájomné 180 € s DPH štvrťročne pozadu; podpísaná 4. 12. 2013.

15. 1. 2014; Dodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku NN I 905080; Obec Rabča, Hlavná 426, IČO 00341838; Dodávateľ: RIGHT POWER ENERGY  a.s., IČO 44742479; M. R. Štefánika 3570/129, 01001 Žilina; predmetom dodatku je: článok III. Platnosť zmluvy sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným: 1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 1. 1. 2014 o 00,00 hod. a uzatvára sa na dobu určitú do 31. 12. 2014 do 2400 hod.; Dodatok č. 3 k Zmluve o  združenej dodávke elektriny (pdf, 0.461 MB); zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014; cena je uvedená podľa druhov v novej prílohe č. 3; podpísaná 30. 12. 2013.

12. 1. 2013, Dohoda o zneškodnení odpadov č. 17/2013, IČO 30222281, Technické služby mesta Námestovo; Technické služby uzatvorili s Rabčou dohodu o zneškodnenie odpadov na Skládke TKO Zubrohlava Dohoda o zneškodnení odpadov (pdf, 0.083 MB).

3. 1. 2014, Odberateľ: 00314838, Obec Rabča, Dodávateľ: 36376108, RABČAN,  a.s., Rabčická 334, Rabča, PSč 02944, Zmluva o dielo ... na dodávku tepla do odberného miesta – Hasičská stanica v súlade s Rozhodnutím úradu pre reguláeiu sieťových odvetví... z 19. 11. 2013, 6. 12. 2013, Odberateľ si objednáva u dodávateľa 2,60 kW fixnej zložky tepla pre rok 2014, Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi objednané množstvo tepla v cene, ktorá je schválená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví – pre rok 2014 (viď príloha) Zmluva na dodávku tepla pre rok 2014 do objektu Hasičskej stanice (pdf, 0.072 MB).

2013

Dátum zverejnenia, Číslo, IČO, Dodávateľ, Obsah, Dátum schválenia, Cena celkom v €.

27. 12. 2013, Kúpna zmluva, Kúpujúci: 00314838, Obec Rabča, Predávajúci: Ján Korman a Margita Kormanová, Rabča, kúpa – časti pozemkov pod budovou obecnej prevádzky na PD MAGURA Rabča a pod zberným dvorom celkom za 7667.48 €, dátum uzavretia zmluvy 20. 12. 2013 kúpna zmluva (pdf, 0.193 MB).

5. 12. 2013; Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov; Poskytovateľ: obec Rabča, Hlavná 426, IČO 00341838; Prijímateľ: Mesto Námestovo, MsÚ, IČO 00314676; Cyrila a Metoda 329/6, 0290l Námestovo; predmetom zmluvy je, že poskytovateľ poskytne príjemcovi prispevok na záujmovú činnosť Centra voľného času Maják vo výške 3,50 €/na dieťa (6 deti – na základe predloženej žiadosti); Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (pdf, 0.541 MB); zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30. júna 2014; podpísaná 25. 10. 2013.

28. 11. 2013, Zmluva č. 69 o poskytnutí o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu PL-SK/ZA/IPP/III/046 “Hľadajme možnosti na spoločné aktivity pre všetky komunity v našom pohraničí” ktorý je realizovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja podľa Rozhodnutia Monitorovacieho podvýboru č. 4/2012 zo dňa 13. decembra 2012 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013; Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 01109 Žilina, IČO 37808427; 1. Euroregión/VÚC poskytne spôsobom určeným v Programe prijímateľovi na Implementáciu mikroprojektu, v súlade s § 2, odsek 1 finančnú podporu ERDF vo výške nepresahujúcej: 42731,69 eur (slovom: štyridsaťdvatisícsedemstotridsaťjeden 69/100 eur), ktorá tvorí 85% z celkových oprávnených nákladov vo výške 50272,58 eur (slovom: päťdesiattisícdvestosedemdesiatdva 58/100 eur); 2. Prijímateľ sa v mene všetkých partnerov zaväzuje, že na implementáciu mikroprojektu prispeje vlastnými zdrojmi vo výške: 2513,63 eur (slovom: dvetisícpäťstotrinásť 63/100 eur), čo predstavuje 5% celkových oprávnených výdavkov projektu...; 3. Národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu tvorí nie viac ako 5027,26 eur (slovom: päťtisícdvadsaťsedem 26/100 eur), čo predstavuje 10,00 % oprávnených nákladov mikroprojektu, v súlade s odsekom 1, pričom definitívna čiastka bude určená po finančnom overení, ktoré vykoná Euroregión/VÚC; zmluva sa uzatvára na dobu určitú: Doba implementácie mikroprojektu zahŕňa: 1) dátum začiatku realizácie mikroprojektu: 1. november 2013, 2) dátum vecného ukončenia realizácie mikroprojektu: 31. mája 2014; uzavretá 27. 11. 2013. Zmluva č. 69 o poskytnutí o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu PL-SK/ZA/IPP/III/046 “Hľadajme možnosti na spoločné aktivity pre všetky komunity v našom pohraničí” (pdf, 2.347 MB);

21. 11. 2013; Zmluva o dodávke služieb; Obec Rabča, Hlavná 426, IČO 00341838; Dodávateľ: MAGNA E. A.  a.s., IČO 35743565; Beethovenova 5/1810; 92101 Piešťany; predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa po dobu účinnosti tejto zmluvy dodávať do odberných miest odberateľa podľa prílohy zmluvy distribúciu elektriny a služby s tým spojené; Zmluva o združenej dodávke elektriny (pdf, 0.541 MB); zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014; cena je uvedená podľa druhov v článku IV.; podpísaná 15. 11. 2013.

21. 10. 2013, Darovacia zmluva; Darca: Obec Rabča, Hlavná 426, IČO 00341838; Obdarovaný: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégeho D. Kubín, IČO 00634905; Predmetom zmluvy je, že sa darca zaväzuje darovať obdarovanému finančné prostriedky v celkovej výške 500 € a to výlučne za účelom finančnej pomoci pri pristrojovom dovybavení Interného oddelenia formou nákupu novej prístrojovej techniky (transezofageá1na sonda); Darovacia zmluva na nákup transezofageá1nej sondy (pdf, 0.062 MB); zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; cena je určená platným cenníkom pre príslušný kalendárny rok; podpísaná 6. 10. 2013.

6. 16. 2013, DOHODA o dočasnom navýšení členského príspevku člena Združenia BABIA HORA; Poskytovateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, IČO 00341838; Príjemca: Združenie BABIA HORA so sídlom v Or. Polhora s. č. 454, IČO 37798570; Predmetom dohody je dočasné navýšení členského príspevku člena Združenia BABIA HORA; DOHODA o dočasnom navýšenie členského príspevku člena Združenia BABIA HORA v súvislosti s realizáciou projektu s názvom BTIS - Babiahorský turistický informačný systém (pdf, 0.036 MB); zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; pôžička je vo výške 4800 €; podpísaná 25. 10. 2013.

20. 10. 2013, Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy; Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, IČO 00341838; Dodávateľ: Stredoslovenská energetika,&nbs a.s., Pri Rajčianke 8591/4B; 01047 Žilina; Predmetom zmluvy je pripojenie odberného miesta Hala na PD; Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy (pdf, 0.066 MB); zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; cena je určená platným cenníkom pre príslušný kalendárny rok; podpísaná 6. 10. 2013.

20. 10. 2013, Dodatok č. 1 k zmluve č. 5/2009; Dodávateľ: 41730780, Ján Domin, Hlavná 20, 02944 Rabča, Služby OBP PO; Príjemca: Obec Rabča Ul. Hlavná 416, 02944 Rabča; predmetom tohto dodatku je zabezpečovanie služieb na ochranu bezpečnosti práce, ... aj pre Centrum voľného času Rabča, cena 20 € bez DPH mesačne; podpísaná 1. 10. 2013 na dobu neurčitú; Dodatok č. 1 (pdf, 0.063 MB).

14. 10. 2013, Zmluva č. 3/2013; Požičiavateľ: 36138517, Slovenská národná knižnica, Nám.  J.  C.  Hronského 1, 03601 Martin,; Vypožičiavateľ: Obecná knižnica Rabča Ul. Rabčická 334, 02944 Rabča; predmetom tejto zmluvy je bezodplatné vypožičanie dočasne prebytočného hnuteľného majetku štátu - počítačových zariadení ...; podpísaná 30. 9. 2013 na dobu určitú a to do 31. decembra 2013; Zmluva o výpôžičke (pdf, 0.082 MB).

20. 9. 2013, Kúpna zmluva, Predávajúci: 00314838, Obec Rabča, Kúpujúci: Emil Dobierka a Emília Dobierková, Rabča, kúpa – neknihovanej časti ulice vo dvore spolu zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 za 1 €, dátum uzavretia zmluvy 20. 9. 2013 kúpna zmluva (pdf, 0.042 MB).

18. 9. 2013, Kúpna zmluva, Predávajúci: 00314838, Obec Rabča, Kúpujúci: Marta Maceková, Námestovo, kúpa – neknihovanej časti ulice v záhrade spolu zastavané plochy a nádvoria o výmere 127 m2 a trvalé trávne plochy o výmere 61 m2 za 2 €, dátum uzavretia zmluvy 17. 9. 2013 kúpna zmluva (pdf, 0.083 MB).

10. 9. 2013, Zmluva č. 3/2013; Nadobúdateľ: Centrum voľného času, Hlavná 426, 02944 Rabča, IČO: 42346886 a Poskytovateľ: IČO: 46919805, TOPSET Solutions  a.s., Hollého č. 2366/25B, 90031 STUPAVA; Prijímateľ: IČO: 00314838, Obec Rabča, 02944 Rabča; predmetom zmluvy sú práva a povinnosti poskytovateľa a nadobúdateľa vo vzťahu k udelenej licencii na priebežne aktualizované programy ... ; aktualizačný poplatok za ročnú aktualizáciu programov a za služby systémovej podpory je 216 € s DPH; podpísaná 10. 9. 2013 na dobu neurčitú; Zmluva č.3/2013 (pdf, 0.394 MB).

4. 9. 2013, Zmluva; LE CHEQUE DEJEUNER  a.s., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO 31396674; predmetom zmluvy je komplexné zabezpečovanie a distribúcia a odovzdávanie stravných poukážok pre zamestnancov Obecného úradu v Rabči; 27 mesiacov v termíne od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2015; celková cena za 1 ks stravnej poukážky s nominálnou hodnotou 4 € vrátane provízie dodávateľa vrátane DPH je 4,072 € a predpokladaný odber je 8 500 ks stravných poukážok; podpísaná 4. 9. 2013. Zmluva o dodávke stravných poukážok pre zamestnancov Obecného úradu (pdf, 0.136 MB).

18. 8. 2013, Zmluva o bežnom účte, Príjemca: 42346886, Centrum voľného času, Hlavná 426, Rabča, Riaditeľ: Dušan Ratica a PRIMA banka Slovensko.&nbs a.s., IČO 31575951, Žilina, zriadenie bežného účtu, dátum uzavretia zmluvy 15. 8. 2013 Zmluva o bežnom účte (pdf, 0.069 MB).

13. 8. 2013, Kúpna zmluva, Kúpujúci: 00314838, Obec Rabča, Predávajúci: Ing. Pavel Fric s manž. Ing. Elenou Fricovou, Rabča, dodatok - kúpa - časti ulice tvoriacu ulicu Osadská za účelom obecnej cesty, dátum uzavretia dodatku 12. 8. 2013 kúpna zmluva (pdf, 0.082 MB).

5. 8. 2013, Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. OS/2010 zo dňa 20. 9. 2010; Margita Farská – GEODET, 02901 Námestovo, IČO 30216613; vypracovanie a vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Rabča – v lokalite Adamovka III. – z dôvodu zvýšenia skutočného počtu memých jednotiek o 0.30 MJ a z dôvodu predlženia prerokovávania návrhu nového usporiadania pozemkov sa zmluvné strany dohodli na cene za dielo v rámci jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške 21001,80 € bez DPH; termínové a cenové zostavenie etáp diela Jednoduché pozemkové úpravy Rabča – Adamovka III.: podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových v termíne 30. 11. 2013, pozemkov rozdeľovaci plán vo forme geometrického plánu v termíne 31. 3. 2014; podpísaný 17. 6. 2013. Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. OS/2010 JPÚ Adamovka III. (pdf, 0.133 MB)

1. 8. 2013, Zmluva č. 582/2013/0SV o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – Deťom radosť a úsmev; Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 01109 Žilina, IČO 37808427; poskytovateľ poskytne žiadateľovi finančný príspevok vo výške 500 €; zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu do riadneho splnenia všetkých záväzkov a povinností žiadateľa z nej vyplývajúcich voči poskytovateľovi; čas vykonávania opatrení uvedených v projekte: od 1. júla 2013 do 31. augusta 2013.; podpísaná 1. 8. 2013. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (pdf, 0.213 MB)

1. 8. 2013, Zmluva č. 581/2013/0SV o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – Týždeň plný prekvapení; Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 01109 Žilina, IČO 37808427; poskytovateľ poskytne žiadateľovi finančný príspevok vo výške 500 €; zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu do riadneho splnenia všetkých záväzkov a povinností žiadateľa z nej vyplývajúcich voči poskytovateľovi; čas vykonávania opatrení uvedených v projekte: od 1. júla 2013 do 31. augusta 2013.; podpísaná 1. 8. 2013. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (pdf, 0.219 MB).

29. 7. 2013, DODATOK č. 1 k zmluve o nájme verejnej kanalizácie z 28. 4. 2011; Prenajímateľ: 00314838, Obec Rabča, Nájomca: 36672254, Oravská vodárenská spoločnosť,&nbs a.s., D. Kubín, nájom verejnej kanalizácie – prenajímateľ ako vlastník verejnej kanalizácie prenáša na nájomcu ako prevádzkovateľa verejnej kanalizácie povinnosť podľa § 23 ods. 1 zák. č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach požiadať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o vydanie potvrdenia o registrácii; Dotatok k nájomnej zmluve (pdf, 0.041 MB).

24. 7. 2013, DODATOK ku kúpnej zmluve zapísanej pod č. V-ll02/13-F zo 22. 5. 2013; Kúpujúci: 00314838, Obec Rabča, Predávajúci: Ján Ďubek, Rabča, kúpa - časti ulice tvoriacu súčasť ulice okolo JALUMY poza Barnáša od vlastníka pod novú obecnú cestu a na jej rozšírenie, spresnenie prevodu, dátum uzavretia dodatku 17. 7. 2013 Dotatok ku kúpnej zmluve (pdf, 0.052 MB).

24. 7. 2013, MK-3079/2013/2.5, 00165182, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33, 81331 Bratislava, 00314838, Obec Rabča, uzavreli Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-3079/2013/2.5 – poskytnutie dotácie z štátneho rozpočtu na podporu realizácie projektu na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v sume 700 € jednorázovo na podporu realizácie projektu s názvom Aktuálny fond v našej knižnici (ďalej len “projekt”) – Nákup knižničného fondu; obec Rabča sa zaväzuje financovať projekt, na ktorý sa dotácia poskytuje, aj z iných zdrojov najmenej vo výške 5 %, t.j. 200 €; dátum uzavretia 16. 7. 2013, ukončenie do 31. 12. 2013; Zmluva o poskytnutí dotácie (pdf, 0.327 MB).

11. 7. 2013; Nájomná zmluva 1.1/2013; prenajímateľ: obec Rabča, IČO 00314838, nájomca: Ján Zboroň, Rabča; predmetom zmluvy je prenájom pozemku parcela KN č. 4464/21 – zastavaná plocha vo výmere 18 m2, pod garáž (rozmery garáže 3x6 m) na dobu neurčitú; cena nájmu je 37,34 €/rok; podpísaná 1. 7. 2013; Nájomná zmluva (pdf, 0.041 MB).

9. 7. 2013, Zmluva o združenej dodávke elektriny ; Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, IČO 00341838; Dodávateľ: Stredoslovenská energetika,&nbs a.s., Pri Rajčianke 8591/4B; 01047 Žilina; Predmetom zmluvy je dodávka a odber silovej elektriny z odberného miesta č.: 3208284, 3208257, 3311535, 3208281, 3208260, 3208265, 3208264; Zmluva o združenej dodávke elektriny (pdf, 0.541 MB); zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016; cena je určená platný cenníkom pre príslušný kalendárny rok obsahujúci cenu silovej elektriny TOP 14 – 16 II.; podpísaná 26. 6. 2013.

15. 6. 2013; Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3.1 a 3.2/2013; IČO 46724672, Ľudmila Rešutiková, Rabča; 30.  4. 2013; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 19,19 m2 nebytových priestorov – vykonávanie ohlasovacej živnosti, sprostredkovatel'ská činnosť, podnikateľské poradenstvo a obchodnú činnosť v rozsahu voľnej živnosti – maloobchod, veľkoobchod – ročný nájom v sume 324,70 € v splátkach splatných po 27,06 € mesačne. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za služby spojené s nájmom ročne v sume 183,84 € v splátkach splatných ako záloha vo výške 15,32 € mesačne. Ostatné služby budú vyúčtované pri ročnom zúčtovaní. Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf, 75 kB).

24. 6. 2013, Kúpna zmluva, Kúpujúci: 00314838, Obec Rabča, Predávajúci: Ladislav Oselský, Rudolf Oselský, Jozef Pikoš a Katarína Pikošová, Rabča, kúpa pozemkov C-KN parc. č.: 6264/6, 6320/39, 6320/9, 6317/4, do vlastníctva obce Rabča za účelom zriadenia novej miestnej komunikácie, cena 0,03 €, dátum kúpy 21. 6. 2013 kúpna zmluva (pdf, 0.087 MB).

19. 6. 2013; Zmluva na služby; Objednávateľ Obec Rabča, IČO 00314838, Dodávateľ Justína Brišová, Rabča, IČO 43282172; Dodávateľ zabezpečí každoročne digitálné písomné spracovanie kroniky obce Rabča, zabezpečí fotografie pre fotokroniku a web sídlo obce Rabča vrátane aktuálizácie; Cena za zhotovenie predmetu plnenia je 990 €/rok; zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú; podpísaná 19. 6. 2013; Zmluva na služby (pdf, 0.136 MB).

19. 6. 2013; Zmluva na služby; Objednávateľ Obec Rabča, IČO 00314838, Dodávateľ Justína Brišová, Rabča, IČO 43282172; Dodávateľ zabezpečí aktualizáciu údajov, máp, územného plánu obce a optimalizáciu veľkosti dát na web sídle obce Rabča a pre RABČAN, obecné služby. Cena za zhotovenie predmetu plnenia je 290 €/rok; zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú; podpísaná 19. 6. 2013; Zmluva na služby (pdf, 0.100 MB).

19. 6. 2013; Zmluva na služby; Objednávateľ Obec Rabča, IČO 00314838, Dodávateľ Justína Brišová, Rabča, IČO 43282172; Dodávateľ zabezpečí každoročne videá pre videokroniku a web sídlo obce Rabča; Cena za zhotovenie predmetu plnenia je 990 €/rok; zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú; podpísaná 19. 6. 2013; Zmluva na služby (pdf, 0.115 MB).

18. 6. 2013, Príkazná zmluva, Príkazca:: 00314838, Obec Rabča, Príkazník: 00327972, Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba 1,08221 Veľký Šariš a dodávateľ odborných služieb Slovenské centrum obstarávania, občianske združenie (SCO), 42260515, P.O. Box 29, 97201 Bojnice; Predmetom zmluvy je v prospech príkazcu kompletná realizácia procesu centrálneho verejného obstarávania (CVO) elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpecením distribučných služieb, ... ; Cena na základe objednávky po ukončení CVO, dátum uzavretia 7. 6. 2013 kúpna zmluva (pdf, 0.056 MB).

27. 5. 2013, Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2013, Príjemca: IČO 00314676, Mesto Námestovo, MsÚ, 02901 Námestovo; Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť finančné prostriedky formou bežných transferov z rozpočtových prostriedkov obce na financovanie prevádzkových a mzdových nákladov spojených s vykonávaním záujmovej činnosti detí vo veku 5 až 15 rokov na území s tr. pobytom na území poskytovateľa podľa stavu k 1.  januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje, v školskom zariadení s právnou subjektivitou Centrum voľného času „Maják“, ktorého zriaďovateľom je Mesto Námestovo. Poskytovateľ sa zaväzuje poukázať finančné prostriedky zo svojho rozpočtu bezhotovostným prevodom na účet prijímateľa v mesačných splátkach podľa počtu detí z Rabče (5 €/dieťa), Zmluva je na dobu určitú do 30. 5. 2013. Podpísané 28. 2. 2013; Zmluva (pdf, 1,818 MB).

15. 6. 2013, Kúpna zmluva, Kúpujúci: 00314838, Obec Rabča, Predávajúci: Ing. Pavel Fric s manž. Ing. Elenou Fricovou, Rabča, kúpa - časti ulice tvoriacu ulicu Osadská za účelom obecnej cesty, Cena 1 €, dátum kúpy 10. 6. 2013 kúpna zmluva (pdf, 0.079 MB).

22. 5. 2013, Kúpna zmluva, Kúpujúci: 00314838, Obec Rabča, Predávajúci: Mgr. Gabriela Jurincová, Rabča, kúpa - časti ulice tvoriacu súčasť ulice ŠVIDERKOVA od vlastníčky na rozšírenie, Cena 0,03 €, dátum kúpy 20. 5. 2013 kúpna zmluva (pdf, 0.071 MB).

27. 5. 2013, Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2013, Príjemca: IČO 00314676, Mesto Námestovo, MsÚ, 02901 Námestovo; Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť finančné prostriedky formou bežných transferov z rozpočtových prostriedkov obce na financovanie prevádzkových a mzdových nákladov spojených s vykonávaním záujmovej činnosti detí vo veku 5 až 15 rokov na území s tr. pobytom na území poskytovateľa podľa stavu k 1.  januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje, v školskom zariadení s právnou subjektivitou Centrum voľného času „Maják“, ktorého zriaďovateľom je Mesto Námestovo. Poskytovateľ sa zaväzuje poukázať finančné prostriedky zo svojho rozpočtu bezhotovostným prevodom na účet prijímateľa v mesačných splátkach podľa počtu detí z Rabče (5 €/dieťa), Zmluva je na dobu určitú do 30. 5. 2013. Podpísané 28. 2. 2013; Zmluva (pdf, 1,818 MB).

23. 5. 2013, Kúpna zmluva, Kúpujúci: 00314838, Obec Rabča, Predávajúci: Ján Ďubek, Rabča, kúpa - časti ulice tvoriacu súčasť ulice okolo JALUMY poza Barnáša od vlastníka pod novú obecnú cestu a na jej rozšírenie, Cena 0,083 €, dátum kúpy 22. 5. 2013 kúpna zmluva (pdf, 1.094 MB).

22. 5. 2013, Kúpna zmluva, Kúpujúci: 00314838, Obec Rabča, Predávajúci: Mgr. Gabriela Jurincová, Rabča, kúpa - časti ulice tvoriacu súčasť ulice ŠVIDERKOVA od vlastníčky na rozšírenie, Cena 0,03 €, dátum kúpy 20. 5. 2013 kúpna zmluva (pdf, 0.071 MB).

22. 5. 2013, Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2013, Príjemca: IČO 42067162, Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti, Hattalova 471, 02744 Nižná; Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť finančné prostriedky formou bežných transferov z rozpočtových prostriedkov obce na financovanie prevádzkových a mzdových nákladov spojených s vykonávaním záujmovej činnosti detí vo veku 5 až 14 rokov s trvalým pobytom na území poskytovateľa a na jej materiálno-technické zabezpečenie. Poskytovateľ sa zaväzuje poukázať finančné prostriedky zo svojho rozpočtu bezhotovostným prevodom na účet prijímateľa v mesačných splátkach (775 €/mes.), Zmluva je na dobu určitú do 30. 6. 2013. Podpísané 26. 2. 2013; Zmluva (pdf, 0,071 MB).

16. 5. 2013, Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie č. 17/2013, Dodávateľ: IČO 34223207, skupina AYA, Námestie Ľudovíta Fullu 1666/20, 010 08 Žilina; Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie hudobnej produkcie dodávateľom 29. 6. 2013 na Dní Rabče na námestí v Gaceli v dĺžke 2 hodiny. Cena za výstupenie je vo výške 1000 €. Zmluva (pdf, 0.063 MB).

9. 5. 2013, Dodatok k Dohode o zneškodnení odpadov č. 17/2013, IČO 30222281, Technické služby mesta Námestovo; Technické služby Námestovo rušia jednostranne rušíme príjem odpadov s veľkým objemom na skládku od 6. 5. 2013; oznámený 30. 4. 2013 Dodatok k dohode o zneškodnení odpadov (pdf, 0.033 MB).

9. 5. 2013, Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.  TP4062106289911, Poskytovateľ: IČO: 35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava; Účastnik: IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; predmetom dodatku je poskytnutie TP - Biznis Uni 50 - základný poplatok - používanie a prenosného telefónu Gigaset A120; podpísané 7. 5. 2013; Zmluva o poskytovaní verejných služieb (pdf, 0.353 MB).

9. 5. 2013, MK-307812013/2.1, 00165 182, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33, 81331 Bratislava, 00314838, Obec Rabča, uzavreli Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č.  – poskytnutie dotácie z štátneho rozpočtu na podporu realizácie projektu s názvom Knižnično-informačné služby vyššej kvality (ďalej len "projekt") - zakúpenie výpočtovej techniky v sume 1000 €; obec Rabča sa zaväzuje financovať projekt, na ktorý sa dotácia poskytuje, aj z iných zdrojov najmenej vo výške 5 %, t.j. 175 €; dátum uzavretia 6. 5. 2013, ukončenie do 31. 12. 2013. Zmluva o poskytnutí dotácie (pdf, 0.262 MB).

3. 4. 2012, NZ 11433/2012, 00314838, Obec Rabča, vyhlásenie o vydržaní vlastníckeho práva podľa § 63 zák. č. 323/92 Zb. v znení zák. 327/2000 – časť pozemku pod zberným dvorom, dátum osvedčenia 30. 3. 2012 notárska zápisnica (pdf, 0.102 MB).

9. 4. 2013, Kúpna zmluva, 00314838, Obec Rabča, kúpa - ulice Nad riekou od ďalších spoluvlastníkov uvedených v prílohe, Cena 0,03 €, dátum kúpy 9. 4. 2013 kúpna zmluva (pdf, 0.207 MB).

9. 4. 2013, NZ 9952/2013, 00314838, Obec Rabča, vyhlásenie o vydržaní vlastníckeho práva - ul. poniže gaceľovského mostu, dátum zápisu držby 26. 3. 2013 notárska zápisnica (pdf, 0.203 MB).

4. 3. 2013, Dodatok č. 1 ku zmluve č. A/1916/1O/2008; Poskytovateľ: IČO: 46919805, TOPSET Solutions  a.s., Hollého č. 2366/25B, 90031 STUPAVA; Prijímateľ: IČO: 00314838, Obec Rabča, 02944 Rabča; predmetom dodatku zmluvy je aktuálizácia firemných údajov k zmluve o poskytovaniu software; podpísaná 4. 3. 2013; Dodatok č. 1 ku zmluve č. A/1916/1O/2008 (pdf, 0.030 MB).

3. 3. 2013, Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby; Poskytovateľ: IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Prijímateľ: IČO: 35514221, Spišská katolícka charita, Jesenského 5, 05201 Spišská Nová Ves; predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov poskytovateľovi na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 78b ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách; poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi jednorazovo finančné prostriedky v celkovej výške 14400 €. Finančné prostriedky prijímateľ sa zaväzuje použiť v zariadení sociálnych služieb pre účely nocľahárne zriadenej v Dome sv. Hildegardy z Bingenu; zmluva je na dobu určitú do 31. 3. 2014; podpísaná 11. 2. 2013; Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (pdf, 0.113 MB).

18. 2. 2013, Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.  TP4062106289911, Poskytovateľ: IČO: 35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava; Účastnik: IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; predmetom dodatku je poskytnutie TP – Biznis Uni 50 - základný poplatok - používanle; podpísané 29. 1. 2013; Zmluva o poskytovaní verejných služieb (pdf, 0.390 MB).

18. 2. 2013, Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.  TP0136242, Poskytovateľ: IČO: 35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava; Účastnik: IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; predmetom dodatku je poskytnutie TP – Biznis Uni 50 - základný poplatok - používanle; podpísané 29. 1. 2013; Zmluva o poskytovaní verejných služieb (pdf, 0.166 MB).

18. 2. 2013, Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.  TP 00167282, Poskytovateľ: IČO: 35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava; Účastnik: IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; predmetom dodatku je poskytnutie TP – Biznis Uni 50 - základný poplatok - používanle; podpísané 29. 1. 2013; Zmluva o poskytovaní verejných služieb (pdf, 0.332 MB).

18. 2. 2013, Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.  INT 9901085626, Poskytovateľ: IČO: 35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava; Účastnik: IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; predmetom dodatku je poskytnutie rýchlejšieho VRI – DSL prístup bez zriaď. poplatku; podpísané 29. 1. 2013; Zmluva o poskytovaní verejných služieb (pdf, 0.160 MB).

7. 2. 2013, Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby... Poskytovateľ: IČO: OO681156, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4,6,8, 81643 Bratislava; Prijímateľ: IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 78b ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách; poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi jednorazovo finančné prostriedky v celkovej výške 14400 €, ktoré môže prijímateľ použiť v lehote od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Finančné prostriedky prijímateľ sa zaväzuje použiť v zariadení sociálnych služieb pre účely nocľahárne zriadenej v Dome sv. Hildegardy z Bingenu; podpísané 2.. január 2013; Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (pdf, 0.113 MB).

2. 2. 2013; Zmluva o nájme bytu s Antoniou Chromčákovou, 02944 Rabča; 31. 1. 2013; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 12. 2012 do 30. 11. 2015 s možnosťou ďalšieho predĺženia. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 21,22 m2obytných a za vedľajších 20 m2 ročné nájomné v sume 794,40 € v mesačných splátkach splatných po 66,20 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa príslušného mesiaca. Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.073 MB).

28. 1. 2013, Nájomná zmluva č. 1686/2012-PN-P40238/12, Nájomca: IČO 00314838, Prenájímateľ: Slovenský pozemkový fond, IČO 17335345, 81715 Bratislava, Búdková č. 36; Účelom nájmu je nepoľnohospodárske využitie pozemku na realizáciu projektu Zbemý dvor Rabča výmere 14.68 m2 v cene za 40 € ročne; na dobu určitú do 31. 12. 2027; podpísaná 3. 1. 2013; Nájomná zmluva (pdf, 0.223 MB).

23. 1. 2013, Zmluva o poskytnutí údajov z katastra č. 18/2013, IČO 00314838, Obec Rabča, IČO 37808095/2021618137, Správa katastra Žilina; Dodávateľ poskytne objednávateľovi tieto údaje z katastrálneho územia Rabča; na dobu určitú do 31. 12. 2013; podpísaná 21. 1. 2013; Zmluva o poskytnutí údajov z katastra (pdf, 0.043 MB).

23. 1. 2013, Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve z 21. 4. 2010, 00314838, Obec Rabča, IČO 31912109, Rímskokatolícka cirkev Farnosť Rabča, Rabča, prenájom pozemku pod novým domom smútku o výmere 461 m2 pozemku; na dobu určitú do 21. 4. 2060; podpísaná 21. 1. 2013; Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (pdf, 0.038 MB).

16. 1. 2013, Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve z 8. 11. 2012, 00314838, Obec Rabča, Michal Zboroň, Rabča, kúpa 87 m2 pozemku; podpísaná 15. 1. 2013; v cene za 10 € za celkom 770 €; Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve (pdf, 0.055 MB).

14. 1. 2013; Záložná zmluva č. 0052-PRB/20111 Z; Záložca: Obec Rabča, 00314838; Záložný veriteľ: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, IČO 30416094; Záložca sa zaviazal využiť bytové jednotky v stavbe 8 b.j. po dobu minimálne 30 rokov výlučne na účely nájomného bývania. V prípade, že záložca poruší túto svoju povinnosť, je povinný vrátiť dotáciu v plnej výške: 107770,00 € záložnému veriteľovi; podpísaná 31. 12. 2012; Záložná zmluva (pdf, 0.072 MB).

14. 1. 2013, RI, kupujúca obec Rabča, 00314838, Obec Rabča, predavajúci Ján Vorčák a Slavomíra Vorčáková, trvale bytom Oravská Polhora, kúpa časti pozemku na LV č. 4994-5, kúpna cena prevádzaných nehnuteľností bola účastníkmi dohodnutá na sumu 0,03 €, dátum kúpy 14. 12. 2012 kúpna zmluva (pdf, 0.069 MB).

9. 1. 2013, Dohoda o zneškodnení odpadov č. 17/2013, IČO 30222281, Technické služby mesta Námestovo; Technické služby Námestovo sa zaviazali za dohodnutých podmienok a cene na zneškodnení odpadov na Skládke TKO Zubrohlava produkovaných, alebo dovezených obcou Rabčou ako objednávateľom v súlade s prevádzkovým poriadkom skládky; uzavretá 29. 11. 2012 na dobu do konca roka 2013 Dohoda o zneškodnení odpadov (pdf, 0.071 MB).

9. 1. 2013; Nájomná zmluva 1.1/2012; prenajímateľ: obec Rabča, IČO 00314838, nájomca: Ferdinand Košút, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom pozemku pod garáž na dobu neurčitú; cena nájmu je 37,34 €/rok; podpísaná 28. 12. 2012; Nájomná zmluva (pdf, 0.051 MB).

9. 1. 2013; Dodatok č. 12012 k Zmluve na poskytnutie služby č. 108/2007; objednávateľ: obec Rabča, IČO 00314838, zhotoviteľ: DATALAN,&nbs a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava, IČO 35810734; Predmetom zmluvy je poskytnutie práva používať aplikačné programové vybavenie – počítačový program s obchodným názvom "Informačný systém KORWlN" pre 5 používateľov; cena služby je 150 €/mesiac; podpísaná 30. 11. 2012; Dodatok č. 12012 k Zmluve na poskytnutie služby č. 108/2007 (pdf, 0.100 MB).

2012

Dátum zverejnenia, Číslo, IČO, Dodávateľ, Obsah, Dátum schválenia, Cena celkom v €.

27. 12. 2012; Zmluva o správe a prevádzke "Zberného dvora obce Rabča"; vlastník: obec Rabča, IČO 00314838, správca a prevádzkovateľ: RABČAN, obecné služby, Rabča, IČO 35996129; Predmetom zmluvy je bezplatná správa a prevádzkovanie "Zberného dvora obce Rabča" v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP č . 032/4.1MP/2011; podpísaná 27. 11. 2012; Zmluva o správe a prevádzke "Zberného dvora obce Rabča" (pdf, 0.074 MB).

12. 12. 2012; Kúpna zmluva; Predávajúci: obec Rabča, 00314838, Kupujúci: URBÁR RABčA - pozemkové spoločenstvo, Rabča, IČO 1705959771; Predmetom prevodu tejto kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti – pozemky v k.ú. Rabča zobrazené ako parcela CKN č. 5035/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 120 m2, parcela CKN č. 5037/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2 a parcela CKN č. 5035/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 309 m2 v 1/2-ci úč., čo spolu na prevádzaný podiel predstavuje výmeru 222 m2 v k.ú. Rabča za 1 €/m2, čo predstavuje sumu 222 €; podpísaná 12. 10. 2012; Kúpna zmluva (pdf, 0.137 MB).

12. 12. 2012; Záložná zmluva č. 507/283/2011; Záložca: obec Rabča, 00314838; Záložný veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava, IČO 31749542; Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí zmluvy o zriadení záložného práva k bytom v bytovom dome číslo súpisné 336, postaveného na parc. reg. CKN č. 5106/15 v pomere k podielom bytov; Záložné právo je zriadené na rozsah poskytnutého úveru t.j. 251470,70 € až do doby splatenia úveru; podpísaná 3. 12. 2012; Záložná zmluva (pdf, 0.082 MB).

7. 12. 2012; Budúca kúpna zmluva; Budúci kupujúci: obec Rabča, 00314838, Budúci predávajúci: Jana Glovaťáková, Katarína Šnapková; Zmluvné strany sa dohodli, že budúci predávajúci sa zaväzuje uzatvoriť a podpísať bez výhrad a zdržiavania s budúcim kupujúcim budúcu kúpnu zmluvu na pozemky zapísané v katastri nehnuteľnosti k.ú. obce Rabča na LV č. 5142 ako parcela registra E evidovaná na katastráInej mape pod parcelným číslom 1059/2, 1059/1, na LV č. 5576 ako parcela registra C 3045/57, 3045/58 v prospech obce Rabča za účelom majetkoprávneho vysporiadania miestnej komunikácie, ulice Ružová.; Budúca kúpna cena prevádzaného pozemku predstavuje symbolickú sumu 0,03 €; podpísaná 6. 12. 2012; Budúca kúpna zmluva (pdf, 0.061 MB).

4. 12. 2012; Zmluva č. 11/12012-MS o poskytnutí verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Obvodného úradu Námestovo...; Príjemca: Obec Rabča, IČO 00314838; Poskytovateľ: Obvodný úrad Námestovo, IČO 42059925; Poskytovateľ poskytne prijímateľovi v roku 2012 finančné prostriedky vo výške 13.276,20 € na úhradu nákladov vynaložených na záchranné práce počas mimoriadnej situácie v katastri obce Rabča za obdobie január – február 2012; podpísaná 16. 10. 2012; Zmluva o poskytnutí verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu... (pdf, 0.051 MB).

15. 11. 2012; Zmluva na administratívnu správu a grafické úpravy web sídla obce Rabča; Objednávateľ Obec Rabča, IČO 00314838, Dodávateľ Justína Brišová, Rabča, IČO 43282172; Dodávateľ zabezpečí pre objednávateľa administratívnu správu a grafické úpravy web sídla obce Rabča; zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú; Cena za zhotovenie predmetu plnenia je za rok 300 €; podpísaná 15. 11. 2012; na administratívnu správu a grafické úpravy web sídla obce Rabča (pdf, 0.042 MB).

15. 11. 2012; Zmluva na grafické spracovanie Rabčianskeho chýrnika; Objednávateľ Obec Rabča, IČO 00314838, Dodávateľ Justína Brišová, Rabča, IČO 43282172; Dodávateľ zabezpečí pre objednávateľa grafické spracovanie ... Rabčianskeho chýrnika; zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú; podpísaná 15. 11. 2012; Zmluva na grafické spracovanie Rabčianskeho chýrnika (pdf, 0.041 MB).

14. 11. 2012; Zmluva o poskytnutí právnej pomoci; Objednávateľ obec Rabča, 00314838, Dodávateľ: JUDr. Stanislav Vrana – advokát, Námestovo, IČO 36133329; Advokát sa zaväzuje poskytovať klientovi právnu pomoc, ktorá spočíva vo vybavovaní: - vyhotovenie darovacej zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra na nehnuteľnosti... nová miestná komunikácia na Grúni; Cena za zhotovenie predmetu plnenia je 240 €; podpísaná 9. 11. 2012; Zmluva o poskytnutí právnej pomoci (pdf, 0.030 MB).

9. 11. 2012, Kúpna zmluva, 00314838, Obec Rabča, Michal Zboroň, Rabča, kúpa 70 m2 pozemku; podpísaná 8. 11. 2012; v cene za 10 € za celkom 770 €; Kúpna zmluva (pdf, 0.128 MB).

30. 10. 2012; Zmluva o poskytnutí služieb...; Objednávateľ obec Rabča, 00314838, Dodávateľ: EKOAUDITOR, spol. s r.o., Letecká 22, 831 03 Bratislava, IČO 31397727; Dodávateľ zabezpečí v roku 2013 je audítorské overenie ročnej účtovnej závierky a konsolidovanej úzavierky obce Rabča za obdobie roku 2012...; Cena za zhotovenie predmetu plnenia je 1200 €; podpísaná 30. 10. 2012; Zmluva o uverejnení inzercie (pdf, 0.064 MB).

26. 10. 2012; Zmluva o uverejnení inzercie; Objednávateľ obec Rabča, 00314838, Dodávateľ: NEO Slovakia,  a.s., Levočská 4292, 05801 Poprad, IČO 46463127; Dodávateľ zabezpečí uverejnenie inzercie v knihe Cestovania po Slovensku ako aj zverejnenie na webovej stránke knihy; Cena za zhotovenie predmetu plnenia je 124 €; podpísaná 26. 10. 2012; Zmluva o uverejnení inzercie (pdf, 0.078 MB).

22. 10. 2012, RI, kupujúca obec Rabča, 00314838, Obec Rabča, predavajúca Alena Bartkoviaková, trvale bytom Rabča, kúpa časti pozemku pod tréningovým ihriskom v Gaceli KN-C parc. č. 6350/2 orná o výmere 462 m2 v 1/288-úč., kúpna cena prevádzaných nehnuteľností bola účastníkmi dohodnutá na sumu 9,92 €/m2, dátum kúpy 19. 10. 2012 kúpna zmluva (pdf, 0.066 MB).

9. 10. 2012, Darovacia zmluva; Zmluvné strany: Pavol Miklušák – Bučany, Anna Brčáková – Námestovo, Janka Miklušáková – Rabča, Anton Miklušák – Košolná, manželia Pavol a Marta Špigurovci – Rabča, manželia Milan a Marcela Buškovci – Rabča, Marcela Ferleťjaková – Rabča, Ľudovít Ferletják – Trstená, Ján Ferletják – Trenčín, Jolana Fernézová – Sihelné, Margita Žajaková – Oravská Polhora; IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Predmetom prevodu tejto darovacej zmluvy sú pozemky uvedené v priloženej darovacej zmluve pre právne vysporiadanie novej miestnej komunikácie v časti obce Grúň v kat. úz. Rabča; podpísané 4. 10. 2012; Darovacia zmluva (pdf, 0.167 MB).

4. 10. 2012; Zmluva na Kalendár obce Rabča 2013; Objednávateľ Obec Rabča, IČO 00314838, Dodávateľ Justína Brišová, Rabča, IČO 43282172; Dodávateľ zabezpečí pre objednávateľa grafické spracovanie farebného stolového kalendára obce Rabča pre rok 2013 s dôrazom na historické výročia základnej školy v Rabči v roku 2012 vrátane dodania aj vlastných fotografii; Cena za zhotovenie predmetu plnenia je 290 €; zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to do 31. 10. 2012; podpísaná 3. 10. 2012; Zmluva na Kalendár obce Rabča 2013 (pdf, 0.026 MB).

4. 10. 2012; Zmluva na fotografie a videá zo života obce Rabča počas roka 2012; Objednávateľ Obec Rabča, IČO 00314838, Dodávateľ Justína Brišová, Rabča, IČO 43282172; Dodávateľ zabezpečí pre objednávateľa grafické spracovanie vlastných a dodaných dokumentárnych a reportážnych fotografií a videí zo života obce Rabča počas roku 2012; Cena za zhotovenie predmetu plnenia je: fotografie 500 €, videá 700 €; zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to do 31. 12. 2012; podpísaná 3. 10. 2012; Zmluva na fotografie a videá zo života obce Rabča počas roka 2012 (pdf, 0.035 MB).

2. 10. 2012, NZ33402/2012, 00314838, Obec Rabča, vyhlásenie o vydržaní vlastníckeho práva, ulica Ferletová notárska zápisnica (pdf, 0.288 MB).

12. 9. 2012, Dodatok č. 3 k zmluve o výpožičke č. 2011/403 uzatvorenej medzi MO SR a obcou Rabča. Dodatkom sa predlžuje výpožička dočasného vojenského mosta do 30. septembra 2013.Dodatok k zmluve o dielo č. 3 (pdf, 0.032 MB).

9. 9. 2012, Zmluva o zverení majetku do správy; Zmluvné strany: IČO: 37810316, Základná škola s materskou školou Rabčická 410 Rabča, 02944 Rabča; IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Predmetom zmluvy je zverenie majetku do správy pod vedením novej riaditeľky Ing. Anny Kornhauserovej; podpísaná 30. 8. 2012; Zmluva o zverení majetku do správy (pdf, 0.123 MB).

9. 9. 2012, Zámenná zmluva; Zmluvné strany: Johana Djubeková, 02944 Rabča; IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej výmene podielov pozemkov na Adamovke a Zbernom dvore; podpísané 4. 9. 2012; Zámenná zmluva (pdf, 0.116 MB).

22. 8. 2012, Zámenná zmluva; Zmluvné strany: Poľnohospodárske družstvo Magura, družstvo so sídlom Farská, 02944 Rabča; IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej výmene podielov pozemkov; podpísané 14. 8. 2012; Zámenná zmluva (pdf, 0.631 MB).

19. 8. 2012, Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny; Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, IČO 00341838; Dodávateľ: Stredoslovenská energetika,&nbs a.s., Pri Rajčianke 8591/4B; 01047 Žilina; Predmet zmluvy je dodávka a odber silovej elektriny z odberného miesta č. 3317955 na Gaceľovskej ulici 4569; Zmluva o dodávke a odbere silovej elektriny (pdf, 0.166 MB), podpísaná 27. 7. 2012.

27. 7. 2012, Rozhodnutie o zmene projektu č. Z067/4.1/2012; Prijímateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, IČO 00341838; Dodávateľ: MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Sekcia environmentálnych programov a projektov, Odbor Riadenia Implementácie Projektov, Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava; Predmet a účel zmluvy – v bode 2.4 sa pôvodný termín ukončenia realizácie aktivít projektu Zberný dvor obce Rabča z 8/2012 mení na 12/2012; Rozhodnutie o zmene projektu (pdf, 0.038 MB).

20. 7. 2012, Zámenná zmluva; Zmluvné strany: Janka Pacholská, 02944 Rabča; IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej výmene podielov pozemkov na Adamovke a Zbernom dvore; podpísané 16. 7. 2012; Zámenná zmluva (pdf, 0.094 MB).

20. 7. 2012, Zmluva č. 595/2012/0SV o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie; Poskytovateľ: Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO 37808427; Vykonávateľ opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Poskytovateľ poskytuje žiadateľovi finančný príspevok na projekt s názvom Pridaj sa k nám vo výške 800 €; podpísaná 13. 7. 2012. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku... (pdf, 0.128 MB).

10. 7. 2012, Zmluva č. 594/2012/0SV o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie; Poskytovateľ: Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO 37808427; Vykonávateľ opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Poskytovateľ poskytuje žiadateľovi finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; podpísaná 13. 7. 2012. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku... (pdf, 0.116 MB).

10. 7. 2012, Zmluva č. 595/2012/0SV o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie; Poskytovateľ: Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO 37808427; Vykonávateľ opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Poskytovateš poskytuje žiadateľovi finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; podpísaná 13. 7. 2012. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku... (pdf, 0.112 MB).

10. 7. 2012, Dohoda číslo: č. 195/§51/2012 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie; Poskytovateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove, IČO 37905481; Zamestnávateľ: IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Zabezpečenie absolventskej praxe v rozsahu 20 hodín týždenne a ktorá je financovaná z finančných prostriedkov €ópskeho sociálneho fondu vo výške 85% a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 15%; podpísaná 27. 6. 2012. Dohoda o absolventskej praxi (pdf, 0.093 MB).

10. 7. 2012, Zámenná zmluva; Zmluvné strany: Anton Jagelka, 02944 Rabča; IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej výmene podielov pozemkov na Adamovke a Zbernom dvore; podpísané 27. 6. 2012; Zámenná zmluva (pdf, 0.059 MB).

1. 7. 2012, Zmluva o umiestnení zbernej nádoby na použitý odev a textil; Objednávateľ: IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Poskytovateľ: 45734305, Pomocný anjel, n.o., Hospodársky dvor PPO 436, 02742 Podbiel; Pomocný anjel n.o. zabezpečí bezplatné dodanie a umiestnenie zbernej nádoby na obnosené a nepotrebné šatstvo a textil v obci Rabča; bezplatne; zmluva je na dobu neurčitú; podpísaná 19. 6. 2012; Zmluva o umiestnení zbernej nádoby na použitý odev a textil (pdf, 0.032 MB).

1. 7. 2012, Zmluva o dielo na stavbu mostu na dolnom konci; Objednávateľ: IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Zhotoviteľ: 36376108, RABČAN,  a.s., Rabčická 334, Rabča, PSč 02944; zhotoviteľ sa zavazuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo – stavbu mostu na nižnom konci na základe priameho zadania (výpis uznesenia č. 2/2012) v súlade s platnou projektovou dokumentáciou a dodržania požadovaných kvalitatívnych parametrov pre stavbu mostu; celková cena stavby s DPH je vo výške 264616,80 €; zmluva je na dobu určitú do 31. 10. 2012; podpísaná 20. 6. 2012; Zmluva o dielo na stavbu mostu (pdf, 0.163 MB).

1. 7. 2012, Zmluva na poskytnutie služby o činnosti stavebného dozoru; Objednávateľ: IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Poskytovateľ: 46714618, Ing. Karol Strásky, Varín; Zmluva na poskytnutie služby o činnosti stavebného dozoru pre stavbu Most cez rieku Polhoranku v Rabči; celková cena stavebného dozoru s DPH je vo výške 2000 €; zmluva je na dobu určitú do preberacieho protokolu; Zmluva na poskytnutie služby o činnosti stavebného dozoru (pdf, 0.081 MB).

14. 6. 2012, Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby; Poskytovateľ: IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Prijímateľ: IČO: 35514221, Spišská katolícka charita, Jesenského 5, 05201 Spišská Nová Ves; predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov poskytovateľovi na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 78b ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách; poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi jednorazovo finančné prostriedky v celkovej výške 12000 €. Finančné prostriedky prijímateľ sa zaväzuje použiť v zariadení sociálnych služieb pre účely nocľahárne zriadenej v Dome sv. Hildegardy z Bingenu; zmluva je na dobu určitú do 31. 3. 2013; podpísaná 14. 6. 2012; Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (pdf, 0.079 MB).

14. 6. 2012, NZ 11433/2012, 00314838, Obec Rabča, vyhlásenie o vydržaní vlastníckeho práva podľa § 63 zák. č. 323/92 Zb. v znení zák. č. 327/2000 – miestna komunikácia Nad riekou, dátum osvedčenia 6. 6. 2012 notárska zápisnica (pdf, 0.143 MB).

10. 6. 2012, Zámenná zmluva; Zmluvné strany: Emilia Záhumenská, 02944 Rabča; IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej výmene podielov pozemkov na Grúni; podpísané 4. 6. 2012; Zámenná zmluva (pdf, 0.087 MB).

4. 6. 2012, Zmluva o budúcej kúpnej zmluve; Budúci povinní: Peter a Miriama Adamčíkovci, 02944 Rabča; Oprávnená: IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Zmluvné strany sa dohodli, že budúcu zmluvu o odkúpení pozemku uzatvoria najneskôr do podania žiadosti na kolaudáciu stavby Rodinného domu na pozemku parc. č. C-KN 6285/4, k.ú. Rabča, ktorého výlučným bezpodielovým vlastníkom bude budúci oprávnený zo zmluvy o budúcej zmluve.; podpísané 1. 6. 2012; Zmluva o budúcej kúpnej zmluve (pdf, 0.176 MB).

1. 6. 2012, Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby... Poskytovateľ: IČO: OO681156, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4,6,8, 81643 Bratislava; Prijímateľ: IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 78b ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách; poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi jednorazovo finančné prostriedky v celkovej výške 12000 €, ktoré môže prijímateľ použiť v lehote od 1. 3. 2012 do 31. 12. 2012. Finančné prostriedky prijímateľ sa zaväzuje použiť v zariadení sociálnych služieb pre účely nocľahárne zriadenej v Dome sv. Hildegardy z Bingenu; podpísané 23. 5. 2012; Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (pdf, 0.134 MB).

29. 5. 2012, Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9901259184, Účastník: IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Dodávateľ služby: IČO: 35763469, Slovak Telekom,&nbs a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; predmetom zmluvy je využitie akciovej ceny za používanie programov Magio internet Turbo 3 s podmienkou využívať službu Internet (VRINRI Solo) nepretržite počas 24-mesačnej doby viazanosti za 21,98 € s DPH/mesiac; podpísané 29. 5. 2012; Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (pdf, 0.201 MB).

24. 5. 2012, Zmluva o vykonaní exekúcie, Oprávnený: IČO: 35996129, RABČAN, obecné služby, ul. Rabčická 334, 02944 Rabča; Súdny exekútor: JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, Exekútorský úrad Ružomberok; predmetom zmluvy je vykonanie exekúcie – vypratanie bytu pre RABČAN, obecné služby; trovy vyúčtované v zmysle Vyhlášky č. 288/95 Z.z. + DPH; podpísané 15. 5. 2012; Zmluva o vykonaní exekúcie (pdf, 0.050 MB).

18. 5. 2012, Zmluva o outsorcingu č. 93/AJ/VO, 45360430, Dodávateľ: Elauk  a.s., Štúrova 27, 040 01 Košice; predmetom zmluvy je pre obec Rabču realizovať pre odberateľa elektronickú aukciu na kľúč pre tovary na stavbu nového mostu; Odberateľ: Obec Rabča, IČO 00314838; Odmena dodávateľa a platobné podmienky sú uvedené v článku V predmetnej zmluvy; podpísané 14. 5. 2012; Zmluva o outsorcingu na elektronickú aukciu (pdf, 0.069 MB).

20. 4. 2012, Rozhodnutie o zmene projektu č. Z043/4.1I2012, Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálnych programov a projektov, Odbor riadenia implementácie projektov, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava; PROJEKT: Zberný dvor obce Rabča, kód projektu 24140110187; č. zmluvy o poskytnutí NFP: 032/4.1MP/2011 PRIJÍMATEĽ: Obec Rabča, IČO 00314838; SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU Z OPERAčNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, PRIORITNÁ OS – 4. Odpadové hospodárstvo, OPERAčNÝ CIEĽ – 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu; Predmet zmeny projektu: Pôvodná Príloha č. 2  – Predmet podpory NFP sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o NFP č. 032/4.1MP/2011 a v článku č. 2 Predmet a účel zmluvy, v bode 2.4 sa pôvodný termín ukončenia realizácie aktivít projektu 04/2012 mení na 08/2012; v Bratislave podpísané 16. 4. 2012; Rozhodnutie o zmene projektu (pdf, 0.090 MB).

12. 4. 2012, RI, predávajúca obec Rabča, 00314838, Obec Rabča, kupujúci VITAMIN, s.r.o. Oravská Polhora, IČO 31643779, kúpa časti pozemku pod bývalou hasičskou zbrojnicou KN-C parc. č.5421/4 zastavaná plocha o výmere 6 m2 v celku, kúpna cena prevádzaných nehnuteľností bola účastníkmi dohodnutá na sumu 10 €/m2, dátum kúpy 12. 4. 2012 kúpna zmluva (pdf, 0.044 MB).

11. 4. 2012, RI 11433/2012, predávajúca Mária Kovalíčková, kupujúca 00314838, Obec Rabča, kúpa časti pozemku pod tréningovým ihriskom v Gaceli zapísaná na LV č. 4826 C-KN parc. č. 6350/12 – orná pôda o výmere 462 m2, pod B1-Kovalíčková Mária v podiele 77/240-in., kúpna cena prevádzaných nehnuteľností bola účastníkmi dohodnutá na sumu 9,96 €/m2, dátum kúpy 11. 4. 2012 kúpna zmluva (pdf, 0.102 MB).

10. 4. 2012, MK-4280/2012/2.5, 00165 182, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33, 81331 Bratislava, 00314838, Obec Rabča, uzavreli Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-4280/2012/2.5 – poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v sume 800 €; na podporu realizácie projektu s názvom Knižnica – nové a aktuálne informácie – nákup knižničného fondu; obec Rabča sa zaväzuje financovať projekt, na ktorý sa dotácia poskytuje, aj z iných zdrojov najmenej vo výške 5 %, tj. 200 €; dátum uzavretia 26. 3. 2012, ukončenie do 31. 12. 2012. Zmluva o poskytnutí dotácie (pdf, 0.133 MB).

3. 4. 2012, NZ 11433/2012, 00314838, Obec Rabča, vyhlásenie o vydržaní vlastníckeho práva podľa § 63 zák. č. 323/92 Zb. v znení zák. 327/2000 – časť pozemku pod zberným dvorom, dátum osvedčenia 30. 3. 2012 notárska zápisnica (pdf, 0.102 MB).

25. 3. 2012; Zmluva o poskytovaní mediálnych služieb; Objednávateľ Obec Rabča, IČO 00314838, Dodávateľ TV ORAVIA,  a.s., Miestneho priemyslu 1028, 029 01 Námestovo, IČO 44380887; Dodávateľ sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečiť vo vysielaní TV ORAVIA výrobu a odvysielanie: – videotextovej relácie –  SAMOSPRÁVY ORAVY, – spravodajských príspevkov v hlavnej spravodajskej relácii ORAVA DNES; za videotextové služby zaplatí objednávateľ dodávateľovi paušálnu odmenu v sume 40 € mesačne bez DPH; za výrobu a odvysielanie 1 objednaného spravodajského príspevku vo vysielaní TV ORAVIA uhradí objednávateľ dodávateľovi odmenu vo výške 30 € bez DPH; zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to do 31.12. 2012. Zmluva o poskytovaní mediálnych služieb (pdf, 0.051 MB).

14. 2. 2012, Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 2. 11. 2011 na stroje a zariadenia pre zberný dvor obce Rabča; Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, IČO 00341838; Dodávateľ: IČO 31641440, KOBIT-SK,  a.s., M. R. Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín; Obsah: v súvislosti so zabezpečením súladu predmetu zmluvy s udeleným Osvedčením o typovom schválení samostatnej technickej jednotky č. N-00080-00 vydaným Ministerstvom dopravy pôšt a telekomunikácií sa Predávajúci a Kupujúci dohodli na oprave chybne uvedeného textu v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy zo dňa 02.11.20 ll, časti Snežná fréza; Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve (pdf, 0.033 MB).

3. 2. 2012, Kolektívna zmluva; Zmluvné strany: Základná organizácia SLOVES-ZO pri Obecnom úrade v Rabči; IČO: 00314838, obec Rabča, ul. Hlavná 426, 02944 Rabča; Zmluvné strany sa dohodli na Kolektívnej zmluve pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2012; podpísaná 31. 1. 2012; Kolektívna zmluva (pdf, 0.128 MB).

30. 1. 2012; Zmluva č. 15/2012; Objednávateľ Obec Rabča, IČO 00314838, Dodávateľ Katastrálny úrad v Žiline, IČO 30222281; Katastrálny úrad v Žiline poskytne obci Rabča údaje z katastrálneho územia Rabča špecifikované v zmluve; údaje sa poskytujú bezplatne a jednorázovo len pre účely obce Rabča; Zmluva o poskytnutí údajov z katastra pre obec Rabču (pdf, 0.041 MB).

9. 1. 2012, Dohoda o zneškodnení odpadov č. 17 2012, IČO 30222281, Technické služby mesta Námestovo; Technické služby Námestovo sa zaviazali za dohodnutých podmienok a cene na zneškodnení odpadov na Skládke TKO Zubrohlava produkovaných, alebo dovezených obcou Rabčou ako objednávateľom v súlade s prevádzkovým poriadkom skládky; uzavretá 27. 12. 2011 na dobu do konca roka 2012 Dohoda o zneškodnení odpadov (pdf, 0.048 MB).

9. 1. 2012, Kupná zmluva uzavretá 27. 12. 2011, 00314838, Obec Rabča, Kupná zmluva na predaj pozemku obce Rabča: parcela reg. "CKN", parc. č. 3975/20, orná pôda o výmere 97 m2, pod B 1 v 1/1 úč. k.u. obce Rabča zapísaná na LV č. 1283 v prospech kupujúcich Peter Kozák a manželku Luciu Kozákovú, Kupná zmluva (pdf, 0.042 MB).

2011

Dátum zverejnenia, Číslo, IČO, Dodávateľ, Obsah, Dátum schválenia, Cena celkom v €.

15. 12. 2011, Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení externého manažmentu projektu z 20. 12. 2010, IČO 45368309, Agentúra Európa, s.r.o. Dolné Rudiny 8209/43, 010 01 Žilina, Ing. Juraj Bielik, konateľ; zmluvné strany sa po vzájomnej dohode v zmysle článku VI ods. 1b) zmluvy dohodli na rozviazaní zmluvného vzťahu. Vzťahy zmluvných strán sú týmto vysporiadané; 3. 10. 2011dodatok k zmluve (pdf, 0.034 MB).

13. 12. 2011, NZ 52209/2011, 00314838, Obec Rabča, vyhlásenie o vydržaní vlastníckeho práva, dátum zápisu držby 8. 12. 2011notárska zápisnica (pdf, 0.046 MB).

28. 11. 2011, Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke č. 2011/403 uzatvorenej medzi MO SR a Obcou Rabča, Ministerstvo obrany SR Úrad pre investície a akvizície, 21. 11. 2011, predĺženie zmluvy o výpožičke; bezplatne, dodatok k zmluve predlžuje nájom do 30. septembra 2012 Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke č. 2011/403 uzatvorenej medzi MO SR a Obcou Rabča (pdf, 0.026 MB).

11. 11. 2011, Ukončenie zmluvy na software, dodavateľ, IČO 36 041 688, MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, zast. Ing. Pavol Skočovský, konateľ spoločnosti; obec Rabča zmluvne ukončila k 31. 12. 2011 používanie počítačového programu URBIS; ukončenie zmluvy akceptované 20. 10. 2011ukončenie zmluvy (pdf, 0.023 MB).

7. 11. 2011, Kúpna zmluva, predávajúci Poľnohospodárske družstvo Magura, IČO 30 228 531, sídlo 02944 Rahča, Farská 44, zast. predsedom Mgr. Ľudmilou Mokošákovou; predávajúci Jozef Mokošák a manželka Ľudmila Mokošáková, Mgr. bytom Zubrohlava; obec Rabča zakúpila podiel pozemkov pod budovou obecných služieb v areáli družstva... za 6.60 €,/m2, dátum kúpy 14. 10. 2011kúpna zmluva (pdf, 0.118 MB).

2. 11. 2011, Kúpna zmluva na stroje a zariadenia pre zberný dvor obce Rabča, IČO 31641440, KOBIT-SK,  a.s., M. R. Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín, Kúpna zmluva je uzatvorená ... ako výsledok zadávania nadlimitnej zákazky. Presná technická špecifikácia predmetu zmluvy vychádzajúca z ponuky úspešného uchádzača tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 1. Predávajúci dodá, inštaluje, konfiguruje, predvedie systém a zaškolí obsluhu tovaru špecifikovaného v prílohe č. 1 do 7 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy; 2. 11. 2011; Cena tovaru predstavuje sumu 699528 € s DPH; Kúpna zmluva (pdf, 0.233 MB).

27. 10. 2011, Dodatok č 1 k zmluve o dielo na zhotovenie dokumentácie na premostenie Polhoranky v Rabči, 35919922, BETONING, s.r.o. Mozartová 2/A, 81102 Bratislava, týmto dodatkom sa mení článok 5 zmluvy zo 16. 8. 2011 –  termín na dodanie projektovej dokumentácie; 21. 10. 2011dodatok k zmluve odielo (pdf, 0.09 MB).

4. 10. 2011, NZ 36020/2011, 00314838, Obec Rabča, vyhlásenie o vydržaní vlastníckeho práva, dátum zápisu držby 29. 9. 2011notárska zápisnica (pdf, 0.09 MB).

4. 10. 2011, Kúpna zmluva, Albín Latko, bytom Martin, Novomeského 2, kúpa 4 ks rôznych kníh do obecnej knižnice, dátum kúpy 3. 10. 2011kúpna zmluva (pdf, 0.035 MB).

26. 9. 2011; Dodatok č. DZ221401202210101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214012022101; 00156621; Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, 7. 6. 2011; Predmetom tohto Dodatku je zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP –  Rozpočet projektu. Výdavky projektu a NFP: – maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje 967280,75 € – celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 960672,75 € – Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 912639,11 € (95%); podpísaný Poskytovateľom 20. 9. 2011 a Prijímateľom 23. 9. 2011 Dodatok č. DZ221401202210101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi MPRV SR a obcou Rabča (pdf, 3.070 MB).

22. 9. 2011, Dohoda číslo: č. 10/§ 52/2011INP V-2 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec; Zabezpečiť po dobu od 12. 9. 2011 do 29. 2. 2012 vykonávanie aktivačnej činnosti pre 4 UoZ; Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove, IČO 37905481; podpísaná 9. 9. 2011. Dohoda o aktivačnej činnosti (pdf, 0.171 MB).

21. 9. 2011, Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s cennými papiermi č234/NAM/II-M, 31575951, Dexia banka Slovensko a.s., Predmetom zmluvy o poskytovaní služieb súvisiacich s cennými papiermi je záväzok banky obstarať vo svojom mene a na účet klienta, alebo v mene klienta a najeho účet nasledujúce investičné služby: a) priame vysporiadanie kúpy alebo predaja cenných papierov... Zmluva bola podpísaná 30. 8. 2011, Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s cennými papiermi (pdf, 0.138 MB).

13. 9. 2011, Príkazná zmluva č. 03/2011, 44936516, Maxtor  a.s., Predmetom je výkon stavebného a autorského dozoru a odborného poradenstva pri realizovaní projektu: – Výstavba nájomných bytov – nadstavba bytového domu 8 b.j., 20. 5. 2011, cena 1000 €, Príkazná zmluva (pdf, 0.096 MB).

7. 9. 2011, NZ 25359/2011, 00314838, Obec Rabča, vyhlásenie o vydržaní vlastníckeho práva, dátum zámeny 11. 7. 2011notárska zápisnica (pdf, 0.278 MB).

7. 9. 2011, Protokol č. 30/2011 o prechode vlastníctva, postúpení majetkových práv a záväzkov, 42059950, Predmetom prechodu sú nehnuteľnosti v kat. území Rabča: pozemok parc. EKN č. 1807 zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m2, zapísaný na LV č. 3051, k.ú. Rabča v celosti. EKN parcela 1807 bola zapísaná na LV č. 3051 titulom nadobudnutia z pk. prot. 804, kde sa ako posledný vlastník parcely uvádza československý štát – Miestny národný výbor v Rabči; dátum zmeny 21. 7. 2011Protokol (pdf, 0.069 MB).

7. 9. 2011, NZ 25359/2011, 00314838, Obec Rabča, vyhlásenie o vydržaní vlastníckeho práva, dátum zámeny 11. 7. 2011notárska zápisnica (pdf, 0.278 MB).

7. 9. 2011, NZ 25411/2 011, 00314838, Obec Rabča, vyhlásenie o vydržaní vlastníckeho práva, dátum zámeny 12. 7. 2011notárska zápisnica (pdf, 0.278 MB).

7. 9. 2011, NZ 25421/2O11, Peter Miklušák a manželka Eva Miklušáková, Rabča, vyhlásenie o vydržaní vlastníckeho práva, dátum zámeny 12. 7. 2011notárska zápisnica (pdf, 0.278 MB).

7. 9. 2011, Dodatok č. 1 k Zmluve č. 42/2011 mandátnej zmluve, 36665789, ROVEST s.r.o. Kremnička 3 97405 Banská Bystrica, výkon stavebného dozoru investora nad realizáciou stavby "Zberný dvor obce Rabča", Mandatár sa zaväzuje vykonávať stavebný dozor na stavbe v období od 09/20 II – začiatok činnosti do 0412012 – ukončenie činnosti, dátum zámeny 11. 7. 2011Dodatok č. 1 k Zmluve č. 42/2011 mandátnej zmluve (pdf, 0.048 MB).

23. 8. 2011, Zmluva č. 2/2011 Po o poskytnutí verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Krajského úradu životného prostredia v Žiline ...; 37906321; Krajský úrad životného prostredia v Žiline, Námestie M. R. Štefánika 1, 01001 Žilina; poskytovateľ poskytne prijímateľovi v roku 2011 finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške: 14992,75 € na úhradu nákladov vynaložených na zabezpečovacie práce v katastri obce Rabča za obdobie od 1. septembra do 31. decembra 2010. Finančné prostriedky boli schválené vládou SR uznesením č. 326 z 18. mája 2011 k správe o priebehu a následkoch povodní na území SR.; podpísaná 17. 6. 2011. Zmluva o poskytnutí verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu (pdf, 0.050MB).

19. 8. 2011, Zmluva č. 381/2011/0SV o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 01109 Žilina, IČO 37808427; poskytovateľ poskytne žiadateľovi finančný príspevok vo výške 1000 €; zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu do riadneho splnenia všetkých záväzkov a povinností žiadateľa z nej vyplývajúcich voči poskytovateľovi; podpísaná 17. 8. 2011. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (pdf, 0.113 MB).

19. 8. 2011, Zmluva č. 15.1/2011 o nájme 15 m2 pozemku pre garáž, Joščák Jaroslav z Rabče, 10. 8. 2011, zmluva o nájme; za 31.11 € ročne, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace. Zmluva o nájme pozemku pre garáž (pdf, 0.030 MB).

18. 8. 2011, Zmluva o dielo, 43 849 733, BETONING, s.r.o. Mozartová 2/A 811 02 Bratislava, Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo (podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka) na zhotovenie projektovej dokumentácie na premostenie Polhoranky
v Rabči. Dokumentácia bude dodaná 75 dní od podpísania tejto dohody. Cena diela vrátane DPH je 22800 €. Predmetná zmluva bola podpísaná 16. 8. 2011, Zmluva o dielo (pdf, 0.033 MB).

18. 8. 2011, Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny..., 43 849 733, Komunal Energy, a.s., Kálov 4, 010 01 Žilina, Zmluvné strany sa v zmysle článku VII., ods. 2 Zmluvy o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 905080 ... . Dodatok sa uzatvára na dobu určitú od: 1. 1. 2012  –  31. 12. 2012. Dodatok č. 1 k predmetnej zmluve bol podpísaný 3. 8. 2011, Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny... (pdf, 0.269 MB).

18. 8. 2011, Mandátna zmluva č. 21/001/11 Dodatok č. 1, 31575951, Dexia banka Slovensko a.s., uzatvárajú v súlade s § 516 ods. 1 Občianskeho zákonníka tento dodatok k Mandátnej zmluve č. 21/001/11 zo dňa 17.01.2011 (ďalej aj Mandátna zmluva), na základe ktorého sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení nasledovných ustanovení uvedenej zmluvy: Bod 2.2.1. sa ruší a nahrádza nasledovným textom: Hodnota poskytnutého ručenia: 251470,70 €,. Hodnota poskytnutého ručenia sa bude znižovať v závislosti od skutočného splácania istiny úveru identifikovaného v bode 2.2.2. Zmluvy; Bod 2.2.1. sa ruší a nahrádza nasledovným textom: 2.2.2. Forma ručenia: vystavenie bankovej záruky v prospech osoby oprávnenej z bankovej záruky: Štátny fond rozvoja bývania, Sídlo: Larnačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava, IČO: 31 749 542 (ďalej aj ŠFRB) za účelom zabezpečenia pohľadávky z istiny úveru poskytnutého Klientovi na základe Zmluvy o poskytnutí podpory uzavretej so ŠFRB podľa zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej aj úverová zmluva), na účel “výstavbu nájomných bytov – výstavba nájomných bytov 8 b.j.” vo výške istiny úveru 251470,70 €. Doplnok č. 1 k predmetnej mandátnej zmluve bol podpísaný 1. 8. 2011, Doplnok č. 1 k mandátnej zmluve (pdf, 0.044 MB).

3. 8. 2011, Zmluva o spolupráci č. 1/2011 uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, 30797896, Potravinová banka Slovenska, o.z., kpt. Nálepku 19, 082 71 Lipany, 2. 8. 2011, Potravinová banka Slovenska zmluvou dáva výhradné právo konečnému distribútorovi, aby zahezpečil rozdávanie potravín, ktoré zabezpečí PBS na svojom teritóriu pôsobenia obce Rabča podľa nižšie uvedených kritérií. Zmluva o spolupráci č.1/2011 s Potravinová banka Slovenska, o.z. o potravinovej pomoci najodkázanejším osobám. (pdf, 0.265 MB).

11. 7. 2011, Kúpna zmluva na pozemok s Antonom Žitňákom, hodnota pozemku 229.50 €, dátum kúpy 20. 6. 2011Kúpna zmluva (pdf, 0.249 MB).

11. 7. 2011, DOHODA číslo: 105/§ 51/2011 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu "Absolventská prax" (Kód ITMS 27110130017); Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove, IČO 37905481; podpísaná 27. 6. 2011. Absolventská prax (pdf, 0.734 MB).

4. 7. 2011, Zmluva č. 0052-PRB/2011 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov v rozpočtovom roku 2011, 30416094, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 81005 Bratislava 15, Nám. slobody 6, 22. 6. 2011, predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov formou ... na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní na účel obstarania 8 nájomných bytov pre stavbu BD 8 b.j. – nadstavba vo výške 107770  € vrátane DPH. Zmluva č. o poskytnutí dotácie na obstaranie 8 nájomných bytov. (pdf, 0.600 MB).

28. 6. 2011, Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru uzavretá podľa ustanovení zákona č. 607/2003 Z.z o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov § 497 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. –  Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, číslo: 507/283/2011, 31749542, Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta č.8, 833 04 Bratislava 37, 23. 6. 2011, predmetom zmluvy je poskytnutie podpory vo forme úveru vo výške 251470.70 € s úrokovou sadzbou 1 % p.a. s lehotou splatnosti na dobu 30 rokov za účelom výstavby nájomného bytu Nájomný bytový dom – 8 b.j.. Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFR výstavby nájomného bytu na výstavbu nájomného bytovéhodomu – 8 b.j.. (pdf, 1.446 MB).

23. 6. 2011, Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky číslo: MK-13112011/2.5, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, 14. 6. 2011, Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v sume 700 €, (slovom: sedemsto €,) na podporu realizácie projektu s názvom Obnova a doplnenie knižného fondu (ďalej len "projekt") – Nákup knižničného fondu. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR (pdf, 1.051 MB).

15. 6. 2011, Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. 2011/403 uzatvorenej medzi MO SR a Obcou Rabča, Ministerstvo obrany SR Úrad pre investície a akvizície, 7. 6. 2011, predĺženie zmluvy o výpožičke; bezplatne, dodatok k zmluve predlžuje nájom do 31. 12. 2011 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. 2011/403 uzatvorenej medzi MO SR a Obcou Rabča (pdf, 0.105 MB).

9. 6. 2011, 36376108, RABČAN,  a.s., Rabčická 334, Rabča, PSč 02944, Zmluva o dielo ... na stavebné práce –  výstavbu zberného dvora ..., 9. 6. 2011, Celková cena stavby predstavuje sumu: 431102.27 € s DPH, zmluva je uzavretá na dobu určitú do 8 mesiacov Zmluva o dielo na stavebné práce –  výstavbu zberného dvora (pdf, 0.367 MB).

9. 6. 2011, 33 572 534, Jozef čurilla – JOMA, Záhradnicka 1/A, 038 61 Vrútky, Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v cestovnom informátore, 9. 6. 2011, celková cena stavby predstavuje sumu: 320 € s DPH, zmluva je uzavretá na dobu určitú do vydania cestovného informátora 2012 Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v cestovnom informátore (pdf, 0.189 MB).

31. 5. 2011, Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy, P29902011040338, 36442151, Stredoslovenská energetika  –  distribúcia, a.s., sídlo: ulica Republiky 5, 01047 Žilina, doba n€čitá, pripojovací poplatok 1489.09 €, Zmluva o pripojení ... P21402011040041 (pdf, 0.331 MB).

31. 5. 2011, Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy, P29902011040338, 36442151, Stredoslovenská energetika  –  distribúcia,a.s., sídlo: ulica Republiky 5, 01047 Žilina, doba n€čitá, pripojovací poplatok 1489.09 €, Zmluva o pripojení ... P29902011040338, (pdf, 0.297 MB).

21. 4. 2011, Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy, P21402011040041, 36442151, Stredoslovenská energetika  –  distribúcia,a.s., sídlo: ulica Republiky 5, 01047 Žilina, doba n€čitá, pripojovací poplatok 1489.09 €, Zmluva o pripojení ... P21402011040041 (pdf, 0.331 MB).

2. 6. 2011, Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Územný plán obce Rabča, 37972260, Ing. arch. Monika Callová, autorizovaný architekt SKA, reg. č. 1283 AA, Ploštín 212, 031 01 Liptovský Mikuláš, doba určitá, 1. 6. 2011, cena 5742.55 €, Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (pdf, 0.188 MB).

4. 5. 2011, Zmluva o nájme a prevádzkovaní verejnéj kanalizácie vybudovanej prenajímateľom, 36672254, Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom ul. Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, 1. 4. 2011, Zmluva o nájme; za 1 € ročne, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú Zmluva o nájme a prevádzkovaní verejného vodovodu a dažďovej kanalizácie (pdf, 0.105 MB).

30. 4. 2011, Zmluva o poskytovaní služieb, IČO 44 065 094, Tendrex, s.r.o.Zemplínska 4081/9, Bratislava, ... Zmluvné strany sa dohodli na odmene za poskytovanie odborných služieb vo verejnom obstarávaní a súvisiacich konzultačných a pcradenských služieb vo výške: • 3 367.70 € s DPH; • 3 760.40 € s DPH za obstaranie dodávateľa tovarov; zmluva podpísaná 2. 9. 2010Zmluva o poskytovaní služieb (pdf, 0.079 MB).

30. 4. 2011, Poistná zmluva čislo 49 – 8014265 pre poistenie stavebno-montážnych rizík; KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Centrála spoločnosti, ul. Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, Slovenská republika; účinná od 1. 5. 2011, na dobu 12 mesiacov. POISTNÁ ZMLUVA PRE STAVEBNO-MONTÁŽNE POISTENIE (pdf, 1.323 MB).

27. 4. 2011, DODATOK č. 1 k Dohode č. 253/§51/2010 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie ...; Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove, IČO 37905481; podpísaná 24. 3. 2011. Absolventská prax (pdf, 0.061 MB).

27. 4. 2011, MK-01441/2011/9.1, 00165182, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava, SR; Dohoda o spolupráci pri realizácii dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky –  programu Kultúrne poukazy 2011, 14. 4. 2011, dohoda je uzavretá do 13. novembra 2011;Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (pdf, 0.073 MB).

27. 4. 2011, Zmluva o nájme a prevádzkovaní verejného vodovodu a dažďovej kanalizácie vybudovanej prenajímateľom, 36376108, RABČAN,  a.s., Rabčická 334, Rabča, PSč 02944, 1.4.2011, Zmluva o nájme; za 1 € ročne, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú Zmluva o nájme a prevádzkovaní verejného vodovodu a dažďovej kanalizácie (pdf, 0.077 MB).

26. 4. 2011, Zámenná zmluva na pozemky s Antonom Žitňákom, hodnota pozemkov 1 €,o, dátum zámeny 26. 4. 2011Zámenná zmluva (pdf, 0.452 MB).

14. 4. 2011, Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, 31637965, Oraving,  a.s., M.R. Štefánika 1833, Dolný Kubín, PSč 02601, Týmto dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo z 5. 4. 2011 na zhotovenie stavby „Revitalizácia centra obce Rabča“  (ďalej len „zmluva“) sa zmluvné strany v zmysle čl. IV ods. 4.1 zmluvy, dohodli na nasledovnej zmene a doplnení nižšie uvedených ustanovení zmluvy: 2.1 čl. IV ods.4.1  zmluvy  o dielo z dňa 5. 4. 2011 sa upravuje v nasledovnom znení: Termín začatia: do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska; Termín ukončenia: do 31. 3. 2012. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (rtf, 0.247 MB).

6. 4. 2011, 42/2011, 36665789, mandatár ROVEST,  a.s., Kremnička 3, Banská Bystrica, PSč 97405, 6. 4. 2011, Mandátna zmluva, kde mandatár, sa zaväzuje, že v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených bude vykonávať pre mandatára Investorskú inžiniersku činnosť v mene investora  –  výkon stavebného dozoru investora nad realizáciou stavby Zberný dvor obce Rabča. Dohodnutá cena: 22780.80 € s DPH, zmluva je uzavretá na dobu určitú: od 4/2011 do 4/2012. Mandátna mluva –  Zberný dvor obce Rabča (pdf, 0.388 MB).

5. 4. 2011, Zmluva o dielo, 31637965, Oraving,  a.s., M.R. Štefánika 1833, Dolný Kubín, PSč 02601, 5. 4. 2011, Združenie: Revitalizácia centra obce Rabča, Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení  –  uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela: " Revitalizácia centra obce Rabča" zhotoviteľom pre objednávateľa. Cena spolu s DPH 934416 €, zmluva je uzavretá na dobu určitú: Termín začatia: do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska; Termín ukončenia: do 23 mesiacov odo dňa podpisu zmluv; presný termín bude uvedený v dodatku k Zmluve o dielo.Zmluva o dielo –  Revitalizácia centra obce Rabča (pdf, 3.548 MB).

30. 3. 2011, 42600, 36376108, RABČAN,  a.s., Rabčická 334, Rabča, PSč 02944, 25.3.2011, Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu, Cena je daná množstvom spotrebovaných kubíkov krát cena za kubik pitnej vody vo výške 0.6971 € s DPH za 1 m3, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú Zmluva na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu (pdf, 0.365 MB).

30. 3. 2011, 032/4.1MP/2011, 42181810, Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava, SR; Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, projekt Zberný dvor obce Rabča, podpísaná 7. 3. 2011; celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projekt sú vo výške 1 238 378.81 €, výška nenávratného finačného príspevku pre prijímateľa je vo výške 1 176 459.87 € Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (pdf, 0.496 MB) a príloha Príloha k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (pdf, 0.938 MB) Zmluva bola už zverejnená v centrálnom registri zmlúv a nadobudla účinnosť 24. 3. 2011.

30. 3. 2011, Zámenná zmluva na pozemky s Johanou Dominovou, tr. bytom Rabča, hodnota pozemkov 1 €,o, dátum zámeny 1. 3. 2011Zámenná zmluva (pdf, 0.523 MB).

21. 3. 2011, Mandátna zmluva č. 21/001/11, 31575951, Dexia banka Slovensko a.s., Mandátna zmluva podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s rozhodnutím Obecného zastupiteľstva obce Rabča zo dňa 16. 12. 2010 na poskytnutie ručenia pre obec Rabču vo výške 251474 €. Ide o vystavenie bankovej záruky v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania za účelom zabezpečenia pohľadavky z istiny úveru poskytnutého klientovi na základe Zmluvy o poskytnutí podpory uzavretej so ŠFRB podľa zák. č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania na účel “Na zabezpečenie úverov poskytnutých mestám a obciam na výstavbu nájomných bytov – výstavba nájomných bytov 8 b.j.” vo výške istiny úveru 251474 €. Mandátna zmluva bola podpísaná 17. 1. 2011, Mandátna zmluva (pdf, 3.25 MB).

10. 3. 2011, Dodatok č. l k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania, IČO 44 065 094, Tendrex, s. r. o. Na grunte 5, 831 52 Bratislava, ... Zmluvné strany sa dohodli na odmene za poskytovanie odborných služieb vo verejnom obstarávaní a súvisiacich konzultačných a poradenských služieb vo výške: • 3 396 € s DPH za obstaranie dodávateľa stavebných prác; • 3 792 € s DPH za obstaranie dodávateľa tovarov ...; 10. 3. 2011dodatok č. 1 k zmluve o dielo (pdf, 0.035 MB).

7. 2. 2011, FT000210, 32272529, Matej Juričák – ELMA, Zmluva o poskytovaní technickej služby (servisná zmluva na zabezpečenie servisu, údržby a periodických revízií Poplachového systému na hlásenie narušenia v objektoch Obecného úradu v Rabči), 7.2.2011, 50 € paušálna náhrada + 15 €/hod. + 0.40 €/km, Zmluva o poskytovaní technickej služby (pdf, 0.194 MB).

22. 2. 2011, Kúpna zmluva na pozemok, kupujúci Žitňák Anton rok nar. 1941, tr. bytom Rabča, odkúpil od obce na základe osobitného zreteľa (z dôvodu, že už obci odpredal parc. C-KN č. 3975/8 za 1 € pod miestnu komunikáciu) 22. 2. 2011 za 1 € pozemok C-KN parc. č. 3975/21 orná pôda o výmere 94 m 2 Kúpna zmluva (pdf, 0.150 MB).

28. 2. 2011, Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec Rabču ... č. 5/§ 52/2011/NP V-2; Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove, IČO 37905481; podpísaná 23. 2. 2011. Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec Rabču ... č. 5/§ 52/2011/NP V-2 (pdf, 1.130 MB).

Objednávky obce Rabča

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

2015

Číslo objednávky, IČO, Obchodný názov, adresa, Dátum vystavenia, Predmet, Cena v € s DPH, Objednávku podpísal, funkcia;
4/1500102, 35832550, Magic Box Slovakia, s.r.o., Trenčianska 47, 82109 Bratislava – Ružinov, 7. 12. 2015, 36 €, Objednávame u Vás požičovné na film Sedem zhavranených bratov, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500101, 561108, Miklušák Milan, Hlavná 131, 02944 Rabča, 28. 12. 2015, 84 €, Objednávame u Vás elektroinštalačné práce – kino Orava Rabča, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500100, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 28. 12. 2015, 492,5 €, Objednávame u Vás montáž a demontáž tribúny, stánkov, adventných vencov, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500099, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 28. 12. 2015, 60 €, Objednávame u Vás dopravu vozidlo NO 600 AB (dovoz a odvoz dielcov na pódium, stánky a adventné vence), Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500098, 46344586, DKL – Trans s.r.o., Ferletová, 02944 Rabča, 28. 12. 2015, 4050 €, Objednávame u Vás makadam 16/32 250 t, Ing. Július Piták, starosta obce, 238;
4/1500097, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 28. 12. 2015, 22,14 €, Objednávame u Vás dopravu autobusom na polnočnú omšu, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500096, 43282172, Justína Brišová, Lúčna 85/2, 02944 Rabča, 28. 12. 2015, 70 €, Objednávame u Vás archívne DVD Rabč. chýrnik 2015 (5 ks), Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500095, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 28. 12. 2015, 78,69 €, Objednávame u Vás práce – výroba adventných vencov, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500094, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 28. 12. 2015, 120 €, Objednávame u Vás práce – doprava vozidlom T 148 ul. Rozvoja, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500093, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 28. 12. 2015, 1939,5 €, Objednávame u Vás práce – dažďová kanalizácia na ul. Vyšná, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500092, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 21. 12. 2015, 295 €, Objednávame u Vás práce na ul. pri fare, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500091, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 21. 12. 2015, 250 €, Objednávame u Vás dopravu vozidlom T148 – ul. pri fare, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500090, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 21. 12. 2015, 842,5 €, Objednávame u Vás práce na ul. Konečná, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500089, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 21. 12. 2015, 560 €, Objednávame u Vás dopravu vozidlom T148 – ul. Konečná, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500088, 34839496, Marián Kolčák, Radová 473, 02944 Rabča, 18. 12. 2015, 174,5 €, Objednávame u Vás opravu mot. vozidla Škoda Superb NO474 AS, Ing. Július Piták, starosta obce;
6, 17883369, Jozef Kupčulák – GEODET, Hattalová 341, 02901 Námestovo, 16. 12. 2015, objednávka geom. plánu – ul. Kamenická, 184 €, Ing. Július Piták, starosta obce;
ES154689753, 35840773, MUZIKER, a.s., Einsteinová 18, 85101 BRATISLAVA 5, 15. 12. 2015, 290 €, Objednávame u Vás: Soundking E07 Drum Microphone KitBlack 1 ks 129 €, Soundking MIC011-6M 7 ks 49,63 €, RockStand RS20700 6 ks 129 €, PikCard PC417 Color Swirls Pickcard 1 ks 0 €, spolu 256,03€; Ing. Július Piták, starosta obce;
15/2015, 47751011, Tlačiareň Kubík, Kliňanská cesta 567, 029 Ol Námestovo, 14. 12. 2015, 1752,60 €, Objednávame u Vás tlač farebného stolového kalendára obce Rabča na rok 2016 s vyradením zviazaním až po hotový stolový kalendár, Ing. Július Piták, starosta obce;
2015/1921, 37058843, Ing. Martina Ďurišová, Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22, 911 Ol Trenčín; Obec Rabča si u Vás objednáva novú CD príručku: Poznávanie drevín 2 – Listnaté kry, za cenu 13,50 €, 8. 12. 2015, Ing. Vladimír Briš, prednosta OcÚ;
4/1500087, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 4. 12. 2015, 679 €, Objednávame u Vás 2 ks konštrukcie na adventné vence, ktoré budú umiestnené v Gaceli pred Kult. domom a na námestí., Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500086, 36138517, Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1, 03601 Martin, 7. 12. 2015, 3,75 €, Objednávame u Vás digitálne kópie pre čitateľov obce Rabča, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500085, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 25. 12. 2015, 513 €, Objednávame u Vás práce HMK a práce T148 na ul. Rozvoja, pri Pikošovi, ul. Kožušníkovej, Ing. Július Piták, starosta obce;
2015/1903, Rereality, realitná kancelária, Mgr. Juliana Žuffová, 02742 Podbiel, 1. 12. 2015, 2000 €, Objednávame u Vás vypracovanie kúpnej zmluvy na ulicu Grúňanskú, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500084, 43282172, Justína Brišová, Lúčná 85, 02944 Rabča, 10. 12. 2015, 290 €, Objednávame u Vás grafické spracovanie farebného stolového kalendára obce Rabča na rok 2016, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500083, 35987006, Štátna ved. knižnica, Lazovná 9, 97558 Banská Bystrica, 3. 12. 2015, 2,7 €, Objednávame u Vás medziknižničné výpožičné služby pre čitateľov, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500082, 35987006, Štátna ved. knižnica, Lazovná 9, 97558 Banská Bystrica, 1. 12. 2015, 26 €, Objednávame u Vás vypracovanie rešerší v počte 7 ks., Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500081, 37805495, Klinovský Ferdinand, JUDr., Radlinského 47, 02601 Dolný Kubín, 27. 11. 2015, 400 €, Objednávame u Vás právne služby – právne postavenie starostu vo vzťahu k SRO, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500080, 47751011, Tlačiareň Kubík, s.r.o, Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo, 27. 11. 2015, 14,4 €, Objednávame u Vás potlač plakiet 12 ks pre spevácky zbor Marana Tha ( 20. výročie vzniku), Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500076, 36410853, PC Slovakia, s.r.o., Malý rad 129/20, 02801 Trstená, 26. 11. 2015, 300 €, Objednávame u Vás licenciu – ESET Endpoint Protection Standard 1 ks, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500079, 37049062, Adamčíková Monika, Rabča, 02944 Rabča, 25. 11. 2015, 280 €, Objednávame u Vás stravu pre hostí pri príležitosti 40. výročia dychovej hudby v Rabči, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500077, 44185375, Jagelka Miroslav, Krížna 911, 02944 Rabča, 25. 11. 2015, 460 €, Objednávame u Vás prepravu autobusom pre dôchodcov – kúpele Nimnice, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500078, 37049062, Adamčíková Monika, Rabča, 02944 Rabča, 19. 11. 2015, 51,44 €, Objednávame u Vás stravu a občerstvenie pre účastníkov futb. turnaja konaného 15. 11. 2015 v športovej hale v Rabči, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500075, 47751011, Tlačiareň Kubík, s.r.o, Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo, 19. 11. 2015, 72 €, Objednávame u Vás potlač plakiet z príležitosti 40. výročia dychovej hudby Rabčanka v počte 60 ks., Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500074, 44550359, VEGA-TAKÁČ, s.r.o., Kráľovská 828 2, 92701 Šaľa, 19. 11. 2015, 53 €, Objednávame u Vás reklamné predmety v počte 12 ks z príležitosti 20. výročia speváckeho súboru Marana Tha, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500073, 47570555, TYROL Truck, s.r.o., Hlavná 504, 02944 Rabča, 3. 11. 2015, 220,6 €, Objednávame u Vás materiál k PC, toner HP Q2612A, papier A4, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500072, 44601263, M.S. HOLDING s.r.o., Komenského 500/30, 02901 Námestovo, 2. 11. 2015, 44,5 €, Objednávame u Vás reklamné predmety v počte 5 ks, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500071, 44550359, VEGA - TAKÁČ, s.r.o., Kráľovská 828/2, 92701 Šaľa, 2. 11. 2015, 242,9 €, Objednávame u Vás reprezentačné predmety z príležitosti 40. výročia dychovej hudby Rabčanka, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500070, 47751011, Tlačiareň Kubík s.r.o, Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo, 2. 11. 2015, 1197 €, Objednávame u Vás z príležitosti stretnutia s dôchodcami dáždnik s erbom obce Rabča v počte 250 ks, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500069, 36433721, ELSPOL-SK, s.r.o., Ľ.Štúra 778/46, 02901 Námestovo, 28. 10. 2015, 106,4 €, Objednávame u Vás materiál na opravu a údržbu kina, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500068, 40341666, Sivoň Michal, Sihelné 563, 02946 Sihelné, 28. 10. 2015, 890 €, Objednávame u Vás opravu a údržbu ul. Tehelnej, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500067, 43897452, Gastro Vrábeľ, s.r.o., M.R.Štefánika 1832, 02601 Dolný Kubín, 27. 10. 2015, 273,6 €, Objednávame u Vás čistiace prostriedky RM Clean umývací 12 kg, RM Rinse oplácový 10 kg (umývací stroj), Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500066, 37049062, Adamčíková Monika, Rabča, 02944 Rabča, 23. 10. 2015, 285 €, Objednávame u Vás občerstvenie z príležitosti odovzdávania hasičského vozidla ministrom vnútra p. Kaliňákom Róbertom dňa 23. 10. 2015, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500065, 37049062, Adamčíková Monika, Rabča, 02944 Rabča, 15. 10. 2015, 1050 €, Objednávame u Vás občerstvenie z príležitosti stretnutia dôchodcov dňa 15.10.2015 v počte 350 osôb, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500064, 37049062, Adamčíková Monika, Rabča, 02944 Rabča, 6. 10. 2015, 75 €, Objednávame u Vás občerstvenie z príležitosti návštevy Mons. Štefana Sečku, biskupa, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500063, 44185375, Jagelka Miroslav, Krížna 911, 02944 Rabča, 15. 10. 2015, 48,96 €, Objednávame u Vás dopravu dňa 15. 10. 2015 z príležitosti stretnutia dôchodcov v obci Rabča, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500062, 36440531, Martinus.sk, s.r.o., Martin, 03601 Martin, 19. 10. 2015, 17,91 €, Objednávame u Vás DVD – Ex Machina, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500061, 36410853, PC Slovakia, s.r.o., Malý rad 129/20, 02801 Trstená, 14. 10. 2015, 695 €, Objednávame u Vás Office 2013 2 ks, inšt. programov Rissam, Cisma, inštalácia servera, záloha údajov, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500060, 47751011, Tlačiareň Kubík s.r.o, Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo, 13. 10. 2015, 1197 €, Objednávame u Vás z príležitosti stretnutia s dôchodcami dáždnik s erbom obce Rabča v počte 250 ks, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500059, 43931111, IMPULZ MEDIA, s.r.o., Medzihradská 1303/63, 02601 Dolný Kubín, Medzihradská 1303/63, 13. 10. 2015, 49,02 €, Objednávame u Vás dopravnú značku Zákaz vjazdu vš. vozidiel v oboch smeroch, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500058, 46128026, Albín Franek, 02962 Oravské Veselé 604, 14. 10. 2015, 16.72 €, Objednávame u Vás kancelárske potreby, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500057, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 16. 9. 2015, 20 €, Objednávame u Vás dopravu vozidlom pre sociálne účely (dovoz uhlia Vorčáková Janka), Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500056, 44936516, Maxtor, s.r.o., SNP 8, 03851 Turčianska Štiavnička, 4. 9. 2015, 2532 €, Objednávame u Vás vypracovanie a dodávku projektovej dokumentácie ulice Konečnej v obci Rabča v zmysle schválenej cenovej ponuky, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500055, 36376108, RABČAN, s.r.o., 02944 Rabča 307, 21. 8. 2015, 568.12 €, Objednávame u Vás dopravu autobusom v rámci projektu Týždeň plný prekvapení v dňoch 24. 8. – 28. 8. 2015, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500054, 37049062, Adamčíková Monika, Rabča 02944 Rabča, 14. 8. 2015, 200 €, Objednávame u Vás občerstvenie z príležitosti Hasičských dní dňa 15. 8. 2015, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500053, 36421901, PYROKOMPLEX, s.r.o., Štefániková 264/30, 02901 Námestovo, 12. 8. 2015, 677.1 €, DZH nášivka, šport. poháre, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500052, 36376108, RABČAN, s.r.o., 02944 Rabča 307, 31. 7. 2015, 60 €, Objednávame u Vás rozhŕňanie zeminy na ihrisku pod cintorínom, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500051, 47570555, TYROL Truck, s.r.o., Hlavná 504, 02944 Rabča, 6. 8. 2015, 53.5 €, Objednávame u Vás toner HP CF 210X 1 ks, toner HP CE285A black 2 ks, Ing. Július Piták, starosta obce;
2005711/1933, 44101601, DSiDATA s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, 02901 Námestovo, 5. 8. 2015, -22,99 €, Objednávame u Vás dátové služby prístupu na internet Wireless 8126 (SGHz} 6Mb – Zľava 100%, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500050, 44101601, EFN plus s.r.o., Štefánikova 212, 02901 Námestovo, 20. 7. 2015, 209 €, Objednávame u Vás opravu kopír. stroja, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500049, 37804669, Obec Mútne – prevádzka, Mútne, 02963 Mútne, 6. 7. 2015, 76,21 €, Dni Rabče – preprava žiakov (Mútne), Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500048, 36410853, PC Slovakia, s.r.o., Malý rad 129/20, 02801 Trstená, 13. 7. 2015, 908 €, Objednávam u Vás IP Kamera, preinštalácia, konfigurácia PC a tlačiarní, programu Korwin, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500047, 35987006, Štátna ved. knižnica, Lazovna 9, 97558 Banská Bystrica, 8. 7. 2015, 61 €, Objednávame u Vás vypracovanie rešerší, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500046, 40746739, Jozef Pilarčík, Autoservis, Grúňanská 966, 02944 Rabča, 10. 7. 2015, 187,42 €, Objednávame u Vás opravu motor. vozidla Škoda Fabia NO 617AY, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500045, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 9. 7. 2015, 103,79 €, Objednávame u Vás dopravu autobusom do Swinnej, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500044, 37671324, Autobusova doprava – Edmund Šiška, Radova 328, 02732 Zuberec, 3. 7. 2015, 176 €, Objednávame u Vás autobusovú dopravu na deň 5. 7. 2015 – Dni Rabče kultúrne vystúpenie, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500043, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 9. 7. 2015, 1285 €, Objednávame u Vás montáž dažďovej kanalizácie v lokalite Adamovka III. pri Soľnom potoku, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500042, 33741107, Bobáň Miloš, Terchová 19, 01306 Terchová, 1. 7. 2015, 800 €, Objednávame u Vás kultúrne vystúpenie na Dni Rabče dňa 5. 7. 2015, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500041, 44684720, Kočis Peter, Radlinského 137, 02743 Nižná, 1. 7. 2015, 200 €, Objednávame u Vás na Dni Rabče – ozvučovanie, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500040, 47751011, Tlačiareň Kubík s.r.o, Kliňanska cesta 567, 02901 Námestovo, 26. 6. 2015, 15,6 €, Objednávame u Vás pečiatku 1 ks, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500039, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 30. 6. 2015, 555 €, Objednávame u Vás práce HMK 102s – ihrisko pod kostolom, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500038, 36421901, PYROKOMPLEX s.r.o., Štefánikova 264/30, 02901 Námestovo, 16. 6. 2015, 123,28 €, Objednávame u Vás periodickú kontrolu a tlakovú skúšku prenosných hasiacich prístrojov, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500037, 10849564, Anton Šimurda – ELSPOL, Ľ. Štúra 778 46, 02901 Námestovo, 8. 6. 2015, 420 €, Objednávame u Vás vykonanie revíznej správy v objekte hasič. stanice p. č. 1184, spoločnej kotolne p. č. 1249, garáže obec. hasič. stanice p. č. 1250, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500036, 37058843, Ing. Miroslav Ďuriš, Trenčiansky vzdeláv. servis, Inovecká 1140/22, 91101 Trenčín, 23. 6. 2015 €, Objednávame u Vás Odb. publikáciu, Ing. Vladimír Briš, prednosta OcÚ;
4/1500034, 34839496, Marián Kolčák, Radová 473, 02944 Rabča, 11. 6. 2015, 471,87 €, Objednávame u Vás opravu motor. vozidla Škoda Superb NO 474 AS, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500033, 44101601, EFN plus s.r.o., Štefánikova 212, 02901 Námestovo, 10. 6. 2015, 129,9 €, Objednávame u Vás toner CANONFX-10 1 ks, fax papier 2 ks, Xero papier 35 ks, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500035, 36376108, RABČAN, s.r.o., 02944 Rabča 307, 9. 6. 2015, 360 €, Objednávame u Vás práce HMK 102s na ihrisku pri kostole, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500028, 32274947, Ing. Pavol Palider, Športovcov 1175/38, 02601 Dolný Kubín, 2. 6. 2015, 30,1 €, Objednávame u Vás údržbu programu MZDY, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500026, 36406741, AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, 01001 Žilina, 1. 6. 2015, 110 €, Objednávame u Vás výmenu filtrových vložiek_automat na vodu, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500032, 37049062, Adamčíková Monika, Rabča, 02944 Rabča, 31. 5. 2015, 235,87 €, Objednávame u Vás občerstvenie (polievka, bravč. rezeň, zemiakový šalát, káva, zákusok) pre členov DHZ Rabča, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500031, 32272529, ELMA – Juričák Matej, Hviezdoslavova 14/7, 02901 Námestovo, 31. 5. 2015, Objednávame u Vás servisnú činnosť poplachového systému – obecný úrad Rabča, 82,56 €, Objednávame u Vás servisnú činnosť poplachového systému – obecný úrad Rabča, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500030, 31097618, PLUTINSKÝ Štefan, Nová Bobrovská 106, 02943 Zubrohlava, 30. 5. 2015, Objednávame u Vás chlieb krájany na okr. súťaž hasičov 31. 5. 2015, 81.12 €, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500029, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 29. 5. 2015, Objednávame u Vás úpravu terénu na parkovisko pre okr. hasičskú súťaž, 336.34 €, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500028, 32274947, Ing. Pavol Palider, Športovcov 1175/38, 02601 Dolný Kubín, 2. 6. 2015, Objednávame u Vás údržbu programu MZDY, 30.1 €, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500027, 47751011, Tlačiareň Kubík, s.r.o, Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo, 25. 5. 2015, Objednávame u Vás pečiatky na predb. fin. kontrolu, 76.8 €, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500026, 36406741, AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, 01001 Žilina, 1. 6. 2015, Objednávame u Vás výmenu filtrových vložiek automat na vodu, 110 €, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500025, 17067928, Notársky úrad, Ťatliaka 2051/8, 02601 Dolný Kubín, 20. 5. 2015, Objednávame u Vás vypracovanie osvedčenia vyhlásenia o vydržaní – ul. Grúňanska X, 1667.84 €, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500024, 41962249, Ing. Jozef Revaj, nám. A. Bernoláka 375/1, 02901 Námestovo, 26. 5. 2015, Objednávame u Vás vypracovanie geom. plánu Ihrisko pri kostole, 180 €, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500023, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 15. 5. 2015, Objednávame u Vás terénne úpravy pri ihrisku pre DHZ Rabča, 210 €, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500022, 36421901, PYROKOMPLEX, s.r.o., Štefánikova 264/30, 02901 Námestovo, 30. 4. 2015, 368,33 €, Rovnošaty pre DPZ (sukňa, šiltovka, viazanka...), Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500021, 36432610, TRIOMAT, s.r.o., Štefánikova 266-17, 02901 Námestovo, 16. 4. 2015, 295,04  €, Kancelárske potreby pre OcÚ Rabča, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500020, 32272529, ELMA – Juričák Matej, Hviezdoslavova 14/7, 02901 Námestovo, 17. 3. 2015, 70,3 €, Pripojenie EZS na tel. linku 5594219, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500019, 44101601, EFN plus  a.s., Štefániková 212, 02901 Námestovo, 11. 3. 2015, Objednávame u Vás opravu tlačiarne, 24 €, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500018, 44101601, EFN plus  a.s., Štefániková 212, 02901 Námestovo, 23. 2. 2015, Objednávame u Vás valec opt. Canon iR2018 – 1 ks, 209 €, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500017, 44101601, EFN plus  a.s., Štefániková 212, 02901 Námestovo, 23. 2. 2015, Objednávame u Vás 1 ks USB 16 GB, opravu PC, 31,92 €, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500016, 47751011, Tlačiareň Kubík s.r.o, Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo, 23. 2. 2015, Objednávame u Vás reprezent. predmety (perá, dosky s erbom, vlajky), 504 €, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500015, 36421928, Websupport, s.r.o, Staré Grunty 12, 84104 Bratislava – Karlova Ves, 20. 2. 2015, Objednávame u Vás premigráciu domény www.rabca.sk, 14,76 €, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500014, 47751011, Tlačiareň Kubík s.r.o, Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo, 18. 2. 2015, Objednávame u Vás reprezent. predmety (tašky s potlačou, šálky, perá), 486 €, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500013, 36432610, TRIOMAT,  a.s., Štefániková 266-17, 02901 Námestovo, 16. 2. 2015, Objednávame u Vás obálky s doručenkou 2000 ks, 71,82 €, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500012, 44101601, EFN plus  a.s., Štefániková 212, 02901 Námestovo, 12. 2. 2015, Objednávame u Vás opravu kopír. stroja – OcÚ chodba, 25,2 €, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500011, 47751011, Tlačiareň Kubík s.r.o, Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo, Objednávame u Vás reprezent.predmety (tašky s potlačou, šálky, perá), 12. 2. 2015, Objednávame u Vás osvedčovaciu knihu 1 ks, 18 €, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500010, 36421928, Websupport,  a.s., Staré Grunty 12, 84104 Bratislava – Karlova Ves, 9. 2. 2015, Objednávame u Vás hosting www.rabca.sk od 9. 2. 2015 – do 9. 2. 2016, 79,2 €, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500009, 37049062, Adamčíková Monika, Rabča, 6. 2. 2015, Objednávame u Vás organ. a materiálne zabezpečenie obecnej zabíjačky 7. 2. 2015, 232 €, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500008, 37049062, Adamčíková Monika, Rabča, 29. 1. 2015, Objednávame u Vás stravu pre poslancov OZ a pracovníkov OcÚ 29. 1. 2015, 96 €, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500007, 37810316, Základná škola s MŠ, Rabča, 6. 2. 2015, Objednávame u Vás miestnosti v Základnej škole pre uskutočnenie Referenda 7. 2. 2015, 100 €, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500006, 47570555, TYROL Truck,  a.s., Hlavná 504, 02944 Rabča, 4. 2. 2015, Objednávame u Vás toner HP CE505X, 281,98 €, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500005, 44101601, EFN plus  a.s., Štefániková 212, 02901 Námestovo, 22. 1. 2015, Objednávame u Vás inštaláciu, nastavenie pripojenia knižnice, inštalácia tlačiarni, 87,4 €, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500004, 36371271, PORADCA  a.s., Pri celulózke 40, 01001 Žilina, 19. 1. 2015, Objednávame u Vás balíček – Novela zákona o ZDP (zákon o dani z príjmov), 9,7 €, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500003, 37047027, Mgr. Mária Kolčáková – Autokol, Rabča, 19. 1. 2015, Objednávam u Vás servisnú prehliadku os. motor. vozidla Škoda SuperB NO 474-AS, 753,85 €, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500002, 46530665, PNEUTOP STAV INVEST,  a.s., Mliekarenská 8, 82109 Bratislava – Ružinov, 13. 1. 2015, Objednávame u Vás opravu motor. vozidla Superb – akumulátor Bosch S5, 85 €, Ing. Július Piták, starosta obce;
4/1500001, 36432610, TRIOMAT,  a.s., Štefániková 266/17, 02901 Námestovo, 9. 1. 2015, Objednávame u Vás kancel. potreby, 273,28 €, Ing. Július Piták, starosta obce.

2014

Číslo objednávky, IČO, Číslo, Obchodný názov, Adresa, Cena s DPH v €, Predmet, Objednávku podpísal, funkcia;
3/1400029, 44101601, EFN plus  a.s., Štefániková 212, 02901 Námestovo, 24,50 €, Objednávame u vás Toner Brother TN-3380 1 ks pre tlačiareň do Obecnej knižnice, Ing. Július Piták, starosta obce;
3/1400028, 44101601, EFN plus  a.s., Štefániková 212, 02901 Námestovo, 96,20 €, Objednávame u vás Xero papier A4 25 ks, Toner CANON FX-10 1 ks, Dušan Ratica, starosta obce;
3/1400027, 44101601, EFN plus  a.s., Štefániková 212, 02901 Námestovo, 60,00 €, Objednávame u vás Objednávame u vás zapojenie PC, inštalácia tlačiarni, Dušan Ratica, starosta obce;
3/1400026, 44101601, EFN plus  a.s., Štefániková 212, 02901 Námestovo, 37,80 €, Objednávame u vás toner HPLJ P 1102 2 ks , Dušan Ratica, starosta obce;
3/1400025, 31582320, MRP – COMPANY, spol. s r.o., Kpt. Nálepku 607/25, 97646 Valaská, 20,17 €, objednávame u vás akt. software – kniha jázd, Dušan Ratica, starosta obce;
3/1400024, 44101601, EFN plus  a.s., Štefániková 212, 02901 Námestovo, 17,90 €, Objednávame u vás toner canon FX-10 ECODATA, Dušan Ratica, starosta obce;
3/1400023, 36432610, TRIOMAT,  a.s., Štefániková 266/17, 02901 Námestovo, 140,91 €, Objednávame u vás kancel. potreby (obálka, blok samolepiaci), Dušan Ratica, starosta obce;
3/1400022, 36376108, RABČAN,  a.s., 02944 Rabča 307, 33,35 €, Dušan Ratica, starosta obce;
3/1400021, 44101601, EFN plus  a.s., Štefániková 212, 02901 Námestovo, záložný zdroj pre serve, 151,69 €, Dušan Ratica, starosta obce;
3/1400020, 36421901, PYROKOMPLEX  a.s., Štefánikova 264/30, 02901 Námestovo, 38,41 €, materiál pre DPZ Rabča, Dušan Ratica, starosta obce;
3/1400019, 40746739, Jozef Pilarčík, Oprava a údržba motor. vozidiel, Grúňanská 966, 02944 Rabča, 335,07 €, opravu motor. vozidla Škoda Fabia NO 617 AY, Dušan Ratica, starosta obce;
3/1400018, 36406741, AQUATREND,  a.s., Hričovská 221, 01001 Žilina, 165,6 €, mechanický filter s vložkou a servis na filtračnom zariadení – pitný automat na OcÚ Rabča, Dušan Ratica, starosta obce;
3/1400017, 34421220, Tlačiareň Kubík, Kliňanská cesta 565, 02901 Námestovo, 31,2 €, samolepky na Obv. zdravotné stredisko, Dušan Ratica, starosta obce;
3/1400016, 34421220, Tlačiareň Kubík, Kliňanská cesta 565, 02901 Námestovo, 54 €, tabuľa matričný úrad 1 ks, šeky U 1000 ks, Dušan Ratica, starosta obce;
3/1400015, 32274947, Ing. Pavol Palider, Športovcov 1175/38, 02601 Dolný Kubín, 100 €, ročné predplatné programu mzdy na r. 2014, servisné práce, Dušan Ratica, starosta obce;
3/1400014, 36432610, TRIOMAT,  a.s., Štefánikova 266 17, 02901 Námestovo, 94,53 €, obálky B6 s doručenkou 3 bal (3000 ks), Dušan Ratica, starosta obce;
3/1400013, 36421901, PYROKOMPLEX  a.s., Štefániková 264/30, 02901 Námestovo, 228 €, spracovanie projektu požiarnej bezpečnostnej stavby – Dom Služieb Rabča, Dušan Ratica, starosta obce;
3/1400012, 46128026, Albín Franek, Oravské Veselé 604, 02962 Oravské Veselé, 83,1 €, OcÚ – Papier A4 (80 gr. maestro 30 MJ), Dušan Ratica, starosta obce;
3/1400011, 44101601, EFN plus  a.s., Štefánikova 212, 02901 Námestovo, 45,85 €, toner na OcÚ 2 ks, Dušan Ratica, starosta obce;
3/1400010, 43897452, Gastro Vrábeľ,  a.s., M. R. Štefánika 1832, 02601 Dolný Kubín, 1534,8 €, strojček na mäso, dosky 3 ks, rošt GN2/1-1 ks, pekáč smaltovaný k PCE 930 2 ks, Dušan Ratica, starosta obce;
3/1400009, 44101601, EFN plus  a.s., Štefánikova 212, 02901 Námestovo, 39,19 €, AVG 2014-Anti-vírus 2 ks, Dušan Ratica, starosta obce;
3/1400008, 36421901, PYROKOMPLEX  a.s., Štefánika 264/30, 02901 Námestovo, 119,7 €, základnú odbornú prípravu členov hasičských jednotiek (3 členovia), Dušan Ratica, starosta obce;
3/1400007, 34421220, Tlačiareň Kubík, Kliňanská cesta 565, 02901 Námestovo, 80 €, ďakovné listy, pamätne listy, pozvánky pre SčK z príl. 80. výročia vzniku, Dušan Ratica, starosta obce;
3/1400006, 46128026, Albín Franek, Oravské Veselé 604, 02962 Oravské Veselé, 124,45 €, kancelárske potreby pre OcÚ, Dušan Ratica, starosta obce;
3/1400005, 44101601, EFN plus  a.s., Štefánikova 212, 02901 Námestovo, 14,9 €, toner 1 ks CANON FX-10-REN, Dušan Ratica, starosta obce;
3/1400004, 14272547, Tlačiareň Kubík, Kliňanská cesta, 02901 Námestovo, 600 €, Dušan Ratica, starosta obce;
3/1400003, 36376108, RABČAN,  a.s., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 25,2 €, práce HMK 102s – odkrýv. poklopov pre zameranie kanalizácie, Dušan Ratica, starosta obce;
3/1400002, 41236203, Zoššák Jaroslav, Ing., I. Olbrachta 1158/66, 02744 Tvrdošín, 80 €, vyhot. odb. prehliadky a odb. skúšky – el. prípojka Zb. dvor a hala PD Rabča
3/1400001, 46128026, Albín Franek, Oravské Veselé 604, 02962 Or. Veselé, 185,25 €, kancelárske potreby pre OcÚ.

2013

Dátum zverejnenia, Číslo objednávky, IČO, Číslo, Obchodný názov, Adresa, Predmet, Cena v € s DPH v €, Objednávku podpísal, funkcia;
27. 12. 2013, 2/1300050, 31097685, Ján Kovalík KOVO, Goborová 176, 02944 Rabča, 408 €, nerezovú tyč na vešanie ozdob do KD Rabča 6 bm, nerezové ochranné orámovanie schodov – nerezové lišty do KD v Rabči, Dušan Ratica, starosta obce;
27. 12. 2013, 2/1300049, 46463127, NEO Slovakia,  a.s., Levočská 4929, 05801 Poprad, 24 €, uverejnenie na portáli www.neoslovakia.sk, Dušan Ratica, starosta obce;
11. 11. 2013, 2/1300048, 37810316, Základná škola s MŠ, Rabča, 02944 Rabča, 70 €, priestory na konanie volieb do VÚC dňa 9. 11. 2013, Dušan Ratica, starosta obce;
11. 11. 2013, 2/1300047, 32272529, ELMA – Juričák Matej, Hviezdoslavova 14/7, 02901 Námestovo, 284,76 €, revíziu Poplach. systému v obj. Obecný úrad Rabča, Dušan Ratica, starosta obce;
2/1300046, 32272529, ELMA – Juričák Matej, Hviezdoslavová 14/7, 02901 Námestovo, 45.6 €, odstránenie poruchy poplach. systému v objekte Obecného úradu v Rabči, Dušan Ratica, starosta obce;
9. 10. 2013, 2/1300045, 30538564, Metes Milan, Rabča 360, 02944 Rabča, 1196,69 €, uteráky na akciu Stretnutie dôchodcov dňa 9. 10. 2013 v Kult. dome v Rabči, Dušan Ratica, starosta obce;
9. 10. 2013, 2/1300044, 44101601, EFN plus  a.s., Štefánikova 212, 02901 Námestovo, 135.5 €, materiál – kazeta EPSON T618100 (náplň do tlačiarne) 2 ks, Dušan Ratica, starosta obce;
9. 10. 2013, 2/1300043, 34839496, Marián Kolčák, Radová 473, 02944 Rabča, 172.8 €, opravu motor. vozidla ŠKODA SUPER B NO 474-AS, Dušan Ratica, starosta obce;
9. 10. 2013, 2/1300042, 44101601, EFN plus  a.s., Štefániková 212, 02901 Námestovo, 137.9 €, toner Canon FX-10 1 ks, HDD 3000GB 1 ks, Dušan Ratica, starosta obce;
16. 9. 2013, 2/1300041, 46128026, Albín Franek, Or. Veselé 604, 02962 Or. Veselé, 18. 9. 2013, 149,37 €, tovar – kancelárske potreby, toaletný papier (72 ks), Dušan Ratica, starosta obce;
15. 8. 2013, 2/1300040, 36421901, PYROKOMPLEX  a.s., Štefániková 264/30, 02901 Námestovo, 15. 8. 2013, 76,80 €, materiál – pre DPZ Rabča, Dušan Ratica, starosta obce;
18. 7. 2013, 2/1300039, 36410853, PC Slovakia,  a.s., Malý rad 129 20, 02801 Trstená; 18. 7. 2013, 103,90 €, práce na prívod el. energie na kamerový systém, Dušan Ratica, starosta obce;
15. 7. 2013, 2/1300038, 36709565, VONS  a.s., Rabčice 306, 02945 Rabčice, 15. 7. 2013, 709,20 €, tovar – PVC sam. na koše, refl. tabuľa, zástava, PVC sam. Hydrant, Dušan Ratica, starosta obce;
15. 7. 2013, 2/1300037, 34839496, Marián Kolčák, Radová 473, 02944 Rabča, 15. 7. 2013, 15,00 €, oprava vozidla Hydromek;
23. 7. 2013, 2/1300036, 44101601, EFN plus  a.s., Štefánikova 212, 02901 Námestovo, 62,64 €, Xerox papier A4 Maestro 20 ks, Dušan Ratica, starosta obce;
23. 7. 2013, 2/1300035, 36421901, PYROKOMPLEX  a.s., Štefánikova 264/30, 02901 Námestovo, 36,96 €, tovar – Nášivka Slovensko 5 ks, Ozn. pozor nebezpečenstvo pošmyknutia 1 ks, ... , Dušan Ratica, starosta obce;
23. 7. 2013, 2/1300034, 46128026, Albín Franek, Oravské Veselé 604, 02962 Oravské Veselé, 5,82 €, kancelárske potreby, Dušan Ratica, starosta obce;
23. 7. 2013, 2/1300033, 46361383, Maťuga Ján, Hlavná 1196/492, 02944 Rabča, 150 €, tovar – golosada 1 ks, Hadica 3/4 25 m, spray biely 1 ks, Dušan Ratica, starosta obce;
24. 6. 2013, 2/1300032, 41962249, Ing. Jozef Revaj, nám. A. Bernoláka 375/1, 02901 Námestovo, 70 €, vytýčenie pozemkov pre kanalizáciu – Adamovka (pod Piták Marián), Dušan Ratica, starosta obce;
24. 6. 2013, 2/1300031, 43931111, IMPULZ MEDIA,  a.s., Medzihradská 1303/63, 02601 Dolný Kubín, Medzihradská 1303 63, 02601 Dolný Kubín, 148,2 €, dopravné značky „Priechod pre chodcov“ 2 ks, Dušan Ratica, starosta obce;
24. 6. 2013, 2/1300030, 36421901, PYROKOMPLEX  a.s., Štefánikova 264/30, 02901 Námestovo, 188,77 €, periodickú kontrolu prenosných hasiacich prístrojov a periodickú skúšku nástenného hydrant. systému, Dušan Ratica, starosta obce;
24. 6. 2013, 2/1300029, 36421901, PYROKOMPLEX  a.s., Štefánikova 264/30, 02901 Námestovo, 60,37 €, periodickú kontrolu prenosných hasiacich prístrojov a periodickú skúšku nástenného hydrant. systému, Dušan Ratica, starosta obce;
24. 6. 2013, 2/1300028, 36421901, PYROKOMPLEX  a.s., Štefánikova 264/30, 02901 Námestovo, 18,94 €, materiál pre DPZ v Rabči, Dušan Ratica, starosta obce;
24. 6. 2013, 2/1300027, 37047027, Mgr. Mária Kolčáková – Autokol, Rabča, 02944 Rabča, 18 €, olej V7 5W-30, Dušan Ratica, starosta obce;
28. 5. 2013, 2/1300025, 44101601, EFN plus  a.s., Štefánikova 212, 02901 Námestovo, 77,71 €, toner Canon FX-10 1 ks, toner HPLJ 1 ks, AVG Antivírus 1 ks, Dušan Ratica, starosta obce;
28. 5. 2013, 2/1300026, 36421901, PYROKOMPLEX  a.s., Štefánikova 264/30, 02901 Námestovo, 17,57 €, hviezdu zlatú 4 ks, vesta farebná s refl. prvkami 4 ks, Dušan Ratica, starosta obce;
28. 5. 2013, 2/1300024, 31594867, LOTO spol. s r.o., Kliňanská cesta, 02901 Námestovo, 93,02 €, pastu na parkety 7 kg Diava, Dušan Ratica, starosta obce;
28. 5. 2013, 2/1300023, 37047027, Mgr. Mária Kolčáková – Autokol, 02944 Rabča, 190 €, opravu mot. vozidla SKODA SUPERB NO 474 AS, Dušan Ratica, starosta obce;
28. 5. 2013, 2/1300022, 34421220, Tlačiareň Kubík, Kliňanská cesta 565, 02901 Námestovo, 42 €, osvedčovaciu knihu 1 ks a krabice 20 ks, Dušan Ratica, starosta obce;
28. 5. 2013, 2/1300021, 00151866, Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 82109 Bratislava – Ružinov, 23,64 €, tlačivá pre matričný úrad v Rabči, Dušan Ratica, starosta obce;
28. 5. 2013, 2/1300020, 44101601, EFN plus  a.s., Štefánikova 212, 02901 Námestovo, 148,5 €, opravu tlačiarne ND 2200RG5-5569, Dušan Ratica, starosta obce;
28. 5. 2013, 2/1300019, 36406741, AQUATREND,  a.s., Hričovská 221, 01001 Žilina, 131 €, servis na filtračnom zariadení – automat, Dušan Ratica, starosta obce;
28. 5. 2013, 2/1300018, 46128026, Albín Franek, Oravské Veselé 604, 02962 Oravské Veselé, 55,4 €, papier A4/80 g 20 ks, Dušan Ratica, starosta obce;
26. 4. 2013, 2/1300016, 46128026, Albín Franek, Oravské Veselé 604, 02962 Oravské Veselé, 33,91 €, kancelárske potreby (obálky, papier A3/80g), Dušan Ratica, starosta obce;
26. 4. 2013, 2/1300015, 46128026, Albín Franek, Oravské Veselé 604, 02962 Oravské Veselé, 65,6 €, obálky B6, DVR, opak. doručenie 2000 ks, Dušan Ratica, starosta obce;
26. 4. 2013, 2/1300014, 40746739, Jozef Pilarčík, Oprava a údržba motor. vozidiel, Grúňanská 966, 02944 Rabča, 186,83 €, opravu motor. vozidla Škoda Fabia NO 617 AY, Dušan Ratica, starosta obce;
12. 4. 2013, 2/1300011, 46128026, Albín Franek, Oravské Veselé 604, 02962 Oravské Veselé, 54.59 €, Objednávame u vás kancelárske potreby, Dušan Ratica, starosta obce;
12. 4. 2013, 2/1300010, 36371271, PORADCA,  a.s., Pri celulózke 40, 01001 Žilina, 9.20 €, Balíček Mzdová účtovníčka 2013, Dušan Ratica, starosta obce;
12. 4. 2013, 2/1300009, 36750697, TIRNA, vydáv. družstvo, Štúrova 20, 91700 TRNAVA, Štúrova, 39.90 €, Finančný spravodaj na rok 2013, Dušan Ratica, starosta obce;
12. 4. 2013, 2/1300008, 44101601, EFN plus,  a.s., Štefániková 212, 02901 Námestovo, 406.66 €, opravu kopírovacieho stroja CANON IR 2018, Dušan Ratica, starosta obce;
12. 4. 2013, 2/1300007, 37047591, Maťuga Ján, Hlavná 258, 02944 Rabča, 326 €, 2 ks batéria 12 V/180 Ah, Dušan Ratica, starosta obce;
12. 4. 2013, 2/1300001, 44101601, EFN plus,  a.s., Štefániková 212, 02901 Námestovo, 114.59 €, toner Canon 1 ks, xerox – papier A4 20 ks, Dušan Ratica, starosta obce;
12. 4. 2013, 2/1300005, 44101601, EFN plus,  a.s., Štefániková 212, 02901 Námestovo, 24 €, opravu tlačiarne EPSON B500 DN, Dušan Ratica, starosta obce;
12. 4. 2013, 2/1300006, 34421220, Tlačiareň Kubík, Kliňanská cesta 565, 02901 Námestovo, 90 €, odznak DHZ pre Dobrovoľný hasičský zbor v Rabči 100 ks, Dušan Ratica, starosta obce;
12. 4. 2013, 2/1300004, 36421901, PYROKOMPLEX,  a.s., Štefániková 264/30, 02901 Námestovo, 1308.72 €, materiál pre požiarnu ochranu (hadica, redukcia B-C hliník, hydrantový nadstavec), Dušan Ratica, starosta obce;
12. 4. 2013, 2/1300002, 44101601, EFN plus,  a.s., Štefániková 212, 02901 Námestovo, 73.92 €, antivírový program ESET 1 ks, Dušan Ratica, starosta obce;
12. 4. 2013, 2/1300003, 34839496, Marián Kolčák, Radová 473, 02944 Rabča, 1131.33 €, opravu motor. vozidla CHEVROLET AVEO NO-350-BC.

2012

Dátum zverejnenia; Číslo objednávky; IČO; Obchodný názov s adresou; Dátum vystavenia; Dátum dodania; Predmet, Cena s DPH v €, Objednávku podpísal, funkcia;
1/1300058, 36376108, RABČAN,   a.s., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 21. 12. 2012, 21. 12. 2012, 24.60 €, Dopravu autobusom na polnočnú sv. omšu, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200056, 30216613, Margita Farská – GEODET, Hattalová 341, 02901 Námestovo, 21. 12. 2012, 21. 12. 2012, 184 €, Geometrický plán na zameranie Domu smútku, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1300059, 14272547, TLAČIAREN KUBÍK, Kliňanská cesta, 02901 Námestovo, 20. 12. 2012, 20. 12. 2012, 48 €, Erb DHZ 1 ks, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200055, 36421901, PYROKOMPLEX   a.s., Štefánikova 264/30, 02901 Námestovo, 19. 12. 2012, 19. 12. 2012, 138 €, Uniforma pánska 1  ks, 1  ks brigadírka spoločenská, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200054, 37386638, Ferletják Peter, SNP 578/3, 02901 Námestovo, 18. 12. 2012, 18. 12. 2012, 597.83 €, Laminátovú podlahu, lepidlo, prechodové lišty – priestory na lekárňou, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1300057, 36376108, RABČAN,   a.s., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 12. 12. 2012, 12. 12. 2012, 151.20 €, Práce HMK pri demontáži voj. mostu cez rieku Polhoranka, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200052, 30538564, Metes Milan, Rabča 360, 02944 Rabča, 6. 12. 2012, 6. 12. 2012, 231.60 €, Balíčky pre združenie Charitas – Mikuláš, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200051, 35733594, NOVÁ PRÁCA,   a.s., Barónka 12, 83005 Bratislava – Ružinov, 6. 12. 2012, 6. 12. 2012, 13,95 €, Zákonník práce 1 – krát;
1/1200053, 37386638, Ferletják Peter, SNP 578/3, 02901 Námestovo, 5. 12. 2012, 5. 12. 2012, 571.12 €, Laminátovú podlahu, lepidlo, prechodové lišty – priestory na lekárňou;
1/1200050 37979965 Tomáš Sivka ELTOS Hlavná 132, 02944 Rabča 30. 11. 2012 70,00 € Objednávame u vás prehliadku a skúšku elektroinštalácie – Kultúrny dom, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200049 36391000 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 365, 01001 Žilina 30. 11. 2012 728,64 €
Stravné lístky, 202.4 ks, 728.64 €, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200048 34421220 Tlačiareň Kubík Kliňanska cesta 565, 02901 Námestovo 21. 11. 2012 3060 € 1500 ks kalendár obecný, 1500 ks noviny Rabčiansky, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200047 41962249 Ing. Jozef Revaj nám. A. Bernoláka 375/1, 02901 Námestovo 20. 11. 2012 90 € vytýčenie cesty – Goborová ulica, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200045 44101601 EFN plus s.r.o. Štefánikova 212, 02901 Námestovo 16. 11. 2012 18,75 € akumulátor GP1272 F2 (1 ks), Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200044 46849009 Ing.Milan Gavroň – Projekt Oravská Polhora 242, 02947 Oravská Polhora 9. 11. 2012 350 € Objednávame u vás tepelno-technickú analýzu BD Bystrá 336, Rabča, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200042 44101601 EFN plus s.r.o. Štefánikova 212, 02901 Námestovo 6.11. 52,01 € opravu kopírovacieho stroja, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200043 34421220 Tlačiareň Kubík Kliňanská cesta 565, 02901 Námestovo 1. 11. 2012 57,60 € 2 ks pečiatky, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200040 44101601 EFN plus s.r.o. Štefánikova 212, 02901 Námestovo 29. 10. 2012 111,86 € xerox papier, toner Canon FX-10 Ren, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200038 17644429 Ing. Zsolt Marczibal – CONNET Kráľov Brod, 92541 Kráľov Brod 29. 10. 2012 83,90 € tlačivá na DZN na rok 2013, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200037 36391000 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 365, 01001 Žilina 29. 10. 2012 1224,00 €
Stravné lístky 340. ks, Suma položky 1224 €, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200041 36399281 AGROTEM – PULZ, s.r.o. 1. mája 4271, 03101 Liptovský Mikuláš 24. 10. 2012 380,71 € povinnú prehliadku – teleskopický manipulátor, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200046 37049062 Adamčíková Monika Rabča, 02944 Rabča 18. 10. 2012 875 € z príležitosti stretnutia dôchodcov – občerstvenie, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200036 46843540 DREVOVÝROBA, Ing. Marián Hutira Výhon 515 5, 02952 Hruštín 18. 10. 2012 100,00 € 2 ks drevorezba Hasičská prilba, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200035 36376108 RABČAN, s.r.o. Rabča 307, 02944 Rabča 307 18. 10. 2012 50,95 € dopravu autobusom – stretnutie dôchodcov, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200033 36376108 RABČAN, s.r.o. Rabča 307, 02944 Rabča 307 10. 10. 2012 28,38 € dopravu Slaná Voda pre Základnú školu Rabča, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200039 37731033 Peter Somsedík SKLENÁRSTVO, Zubrohlava Lánová 505, 02943 Zubrohlava 5.10.2012 25 € sklo so založením, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200031 46052551 Kamil Kvasniak Oravská Polhora 1022, 02947 Oravská Polhora 5. 10. 2012 129 € kompletáž el. inštalácie priestorov nad zdravotným strediskom, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200032 37979965 Tomáš Sivka ELTOS Hlavná 132, 02944 Rabča 3. 10. 2012 129,45 € kompletáž elektroinštalácie nad zdravotným strediskom, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200034 36754749 CBS spol, s.r.o. Rudohorská 33 1, 97411 Banská Bystrica 27. 9. 2012 129 € fotografovanie obce Rabča, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200028 36824739 ELAP s.r.o. Slnečná 166/24, 02901 Námestovo 26. 9. 2012, 24. 9. 2012,158.40 €, periodickú povinnú prehliadku a kontrolu systému elektronického zabezpečenia – EZS, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200027 31582320 MRP-COMPANY, spol. s r.o. Kpt. Nálepku 607/25, 97646 Valaská 24. 9. 2012, 24. 9.2012, 20.17 € vizuálny účtovný servis – Kniha jázd, základná verzia, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200029 46052551 Kamil Kvasniak Oravská Polhora 1022, 02947 Oravská Polhora 19. 9. 2012, 19. 9. 2012, 140 € revíziu el. inštalácie priestorov nad lekárňou (obvodným zdravotným strediskom), Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200026 36705390 BELLIMPEX, s.r.o. Kossuthova 6, 94301 Štúrovo 18.09.2012, 18.09.2012, 132  €, výmenu batérii do merača rýchlosti, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200025 30216613 Margita Farská-GEODET Hattalova 341, 02901 Námestovo 27. 8. 2012, 27. 8. 2012, 176.50 € vypracovanie GP (mostík Turac), Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200022 43282172 Justína Brišová Lúčna 85/2, 02944 Rabča 20. 8.2012, 20. 8. 2012, 90 €, graf. návrh pozvánka, pamätné listy, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200021 44101601 EFN plus s.r.o. Štefánikova 212, 02901 Namestovo 20. 8.2012, 20. 8. 2012, 10.01 €, oprava PC, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200019 44101601 EFN plus s.r.o. Štefánikova 212, 02901 Namestovo 16. 8. 2012, 16. 8. 2012, 53.81 €, AVG 2012 Antivírus, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200020 44101601 EFN plus s.r.o. Štefánikova 212, 02901 Namestovo, 9. 8. 2012, 9. 8. 2012, 36 €, opravu kopír. stroja CANON 2018, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200023 36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Štefanikova 264/30, 02901 Námestovo, 8. 8. 2012, 8. 8. 2012, 69.48 €, trojeje na hasičské dni v obci Rabča, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200024 36338354 GETOS,  a.s., Zlatovská 31, 91105 Trenčín 7. 8. 2012, 21. 8. 2012, 163.80 €, registračné známky pre psa 100 ks, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200018 14272547 TLACIAREN KUBIK Klinanska cesta, 02901 Namestovo 27. 7. 2012, 27. 7. 2012, 780 € tlač novin Rabčiansky chýrnik 1300 ks, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200016 37801635 Mgr.Igor Palider-advokát Zubrohlava č. 215, 02943 Zubrohlava 27. 7. 2012, 27. 7. 2012, 300 €, vypracovanie zám.zmluvy pozemkov pod zberný dvor medzi obec Rabča a p. Pacholská, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200015 37801635 Mgr.Igor Palider-advokát Zubrohlava č. 215, 02943 Zubrohlava 27. 7. 2012, 27. 7. 2012, 240 € vypracovanie KZ pozemkov pod treningové ihrisko medzi obec Rabča a p. Bartkoviaková, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200014 37801635 Mgr.Igor Palider-advokát Zubrohlava č. 215, 02943 Zubrohlava 27. 7. 2012, 27. 7. 2012, 240 €, vypracovnie zámennej zmluvy pozemkov pod ZD medzi obec Rabča a p. Jagelka, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200013 37801635 Mgr.Igor Palider-advokát Zubrohlava č. 215, 02943 Zubrohlava 27. 7.2012, 27. 7. 2012, 240 €, Vypracovanie kúpnej zmluvy pod zberný dvor medzi obec Rabča a p. Djubeková, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200011 44101601 EFN plus s.r.o. Štefánikova 212, 02901 Namestovo 27. 7. 2012, 27. 7. 2012, 101.86 €, toner HPLJ 1 ks, oprava kopír. stroja, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200012 37047027 Mgr.Mária Kolčáková-Autokol Rabča, 02944 Rabča 26. 7. 2012, 26. 7. 2012, 335.60 €, opravu motor. vozidla Škoda Super B NO 474 AS, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200008 43931111 IMPULZ MEDIA,  a.s., Medzihradská 1303/63, 02601 Dolný Kubín Medzihradská 1303 63, 02601 Dolný Kubín 26. 7. 2012, 26. 7. 2012, 41.04 €, Objednávame u Vám dopravnú značku Zákaz vjazdu, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200017 32272529 ELMA-Juricak Matej Hviezdoslavova 14/7, 02901 Namestovo 25. 7. 201, 25. 7. 2012, 45.60 €, servisnú činnosť Poplachového systéme na hlásenie narušenia v objekte Ocú Rabča, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200010 30216613 Margita Farská-GEODET Hattalova 341, 02901 Námestovo 11. 7. 2012, 11. 7. 2012, 272.44 €, Vyhotovenie GP – Zámenna zmluva Jagelka-Obec Rabča, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200009 30216613 Margita Farská-GEODET Hattalova 341, 02901 Námestovo 11. 7. 2012, 11. 7. 2012, 183 €, Vyhotovenie geometrického plánu – zámenná zmluva Pacholská-Obec, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200007 31637965 ORAVING  a.s., M.R.Štefánika 1833, Dolný Kubín M.R. Štefánika 1833 1, 02601 Dolný Kubín 30. 6. 2012, 30. 6. 2012, 466.58 €, dopravné značenie na námestie Gaceľ, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200006 36678392 Dekorum s.r.o. Zábranie 23, 02001 Hlohovec 22. 6. 2012 22. 6. 2012 106,00 € "Stručný popis: ks Kovová plaketa s erbom Rabče a nápisom OBEC RABčA a so štítkom na ktorom je nápis ZA PRÍNOS PRE OBEC na drevenom závesnom štíte; 1 ks Kovová plaketa s erbom Rabče a nápisom OBEC RABčA a so štítkom na ktorom je nápis ZA AKTÍVNU PRÁCU V ŠKOLSTVE na drevenom závesnom štíte, Dušan Ratica, starosta obce;
1/1200005 36665681 JUDr. Igor Kršiak,  a.s., Kremnicka 13, 94901 Nitra Sládkovičova 11, 94901 Nitra 15. 6. 2012 15. 6. 2012 55,80 € "Stručný popis: Objednávame si u vás ks Publikácie: Právo pre obce a mestá 2012 a ks publikácie Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce vo vzoroch, Dušan Ratica, starosta obce;
30. 3. 2012 1/1200003; 31396674; Le Cheque Dejeuner, s.r.o.; Vajnorska 32, 83103 Bratislava; 30. 3. 2012; 1080 €; stravné lístky; 27. 3. 2012; 1/1200002; 35499176; Obchodná firma LACIKA, Hurbanova 725, 90848 Kopčany, 26. 3. 2012; 100 €; "Objednávame si u vás na základe Vašej ponuky zo dňa 26. 3. 2012 – 15 záberov na CD nosiči a video v dĺžke min. 2 min.", Dušan Ratica, starosta obce;
27. 3. 2012; 1/1200002; 35499176; Obchodná firma LACIKA, Hurbanova 725, 90848 Kopčany, 26. 3. 2012; 100 €; "Objednávame si u vás na základe Vašej ponuky zo dňa 26. 3. 2012 – 15 záberov na CD nosiči a video v dĺžke min. 2 min.", Dušan Ratica, starosta obce;
27. 3. 2012; 1/1200001; 43931111; IMPULZ MEDIA,  a.s., Medzihradská 1303/63, 02601 Dolný Kubín, Medzihradská 1303-63, 02601 Dolný Kubín; 26. 3. 2012; 2062.15 €; "Objednávame si u vás na základe vystavenej cenovej ponuky POV 12029 dopravné značky k projektu Revitalizácia verejného priestranstvá – Námestie Gaceľ", Dušan Ratica, starosta obce.
18. 1. 2012, č. obj. 5, IČO 34421220, Tlačiareň Kubík, Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo, Obec Rabča si u vás objednáva na základe vykonaného prieskumu k realizácii projektu Zabezpečenie informovanosti a publicity v rámci projektu: "Zberný dvor obce Rabča" kód projektu ITMS 24140110187 Propagačné letáky v cene 1185,00 €, + DPH v počte 1 500ks. Termín dodania najneskôr 3/2012. Dátum podpisu objednávky 5. 12. 2010 Objednávka propagačných letákov (pdf, 0.098 MB), Dušan Ratica, starosta obce.

2011

Dátum zverejnenia; Číslo objednávky; IČO; Obchodný názov s adresou; Dátum vystavenia; Dátum dodania; Predmet, Cena s DPH v €; Objednávku podpísal, funkcia;
19. 10. 2011, 173/MIL/BA/2011, IČO 43553834, Miroslaw Lucjan Idzikowski – M.I.L. SYSTEM, Kopčianska 14, 85101 Bratislava, stohovateľná oceľová stolička model T68123, profil BCI-63A, čalúnenie M11540 60 1 ks stoličky za 25,20 € s DPH a za nulovu cenu vozik na prepravu stoličiek s dopravou v cene; 13. 10. 2011, celková cena 1512 € s DPH, Objednávka MIL SYSTEM (pdf, 0.030 MB), Dušan Ratica, starosta obce.
19. 10. 2011, č. obj. 59, CBS spol. s.r.o. so sídlom Kynceľová 54, IČO 36754749, Letecké fotografie Rabče na CD 15-30 ks, 10. 10. 2011, v cene 99.17 € bez DPH, Objednávka CBS (pdf, 0.030 MB), Dušan Ratica, starosta obce.
21. 9. 2011, 21. 9. 2011 Objednávka č.1, M.I.L.-SYSTEM 851-01 Bratislava Kopčianska 14, objednávka stolov a stoličiek pre "Rekonštrukcia (stavebné úpravy) a modernizácia kultúrneho domu v Rabč i"Stohovateľné oceľové stoličky model T68123, čalunenie M11534 – červené v cene 19,50 € + DPH v počte 250 ks a skladacie stohovaterné obdlžníkové stoly model 8500N rozmer dosky 140x90 cm, v cene 19,00 €, + DPH v počte 50k s termínom dodania najneskôr 1. 10. 2011, podpísané 20. 9. 2011, Objednávka č. 1 (pdf, 0.030 MB), Dušan Ratica, starosta obce.
21. 9. 2011, č. obj. 59, Tlačiareň Kubík Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo, IČO 34421220, Zabezpečenie informovanosti a publicity v rámci projektu: “Zberný dvor obce Rabča” kód projektu ITMS 24140110187 Veľkoplošná reklamná tabuľa o rozmeroch min. 250 cm x 150 cm v cene 1041,67 € + DPH v počte 1 ks Pamätná tabuľa v cene 1000 €, + DPH v počte 1 ks, prevzatá 25. 8. 2011, Objednávka tabule, plakety (pdf, 0.024 MB), Dušan Ratica, starosta obce.
21. 9. 2011 Objednávka č.2, Justína Brišová Lúčna 85 02944 Rabča, na základe autorstva tvorbu a postupnú aktualizáciu web stránky obce Rabča, kde bude zriadená aj propagačná časť separovaného zberu k realizácii projektu: "Zberný dvor obce Rabča" kód projektu ITMS 24140110187 Aktualizácia web stránky bude prebiehať minimálne 2 krát mesačne po dobu ukončenia projektu a následne aktualizovaná podľa potreby do konca roka 2012. Prílohou faktúr bude doklad(výtlačok) o aktualizácii. Fakturácia bude prebiehať 1 zálohovou platbou pri tvorbe web stránky a po ukončení projektu 4/2012 konečným vyučtovaním prevedených služieb. Faktúra je splatná 90 dní. Výška dohodnutej odmeny je na základe autorstva dohodou spolu 1660 €, podpísané 20. 9. 2011, Objednávka č. 2 (pdf, 0.028 MB)v.
2011/225, EMI – PLUS Legathová S. Jurkoviča 1206, 905 01 Senica, Zbierka zákonov za rok 2010 aj s dodaním a zviazaním v   cene 218 € s termínom dodania do 28. 2. 2011, 16. 2. 2011, Dušan Ratica, starosta obce.
2011/43, Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin, Publikácia: Miestna samospráva – základné princípy fungovania, 14. 1. 2011, 5.90 €, Dušan Ratica, starosta obce.

2011 – 2012: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 (txt, 11 KB), 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011 (txt, 3 KB).

 Obec Rabča – dodávateľské faktúry

2015 | 2014 | 2013 – 2011

2015

Číslo faktúry, Číslo faktúry dodávateľa, IČO, Obchodný názov, Adresa dodávateľa, Cena v € s DPH, Predmet, Dátum prijatia;
394/2015, 1051519820, 35743565, MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany, -5219,41 €, El. energia – vyúčtovanie – preplatok, 7. 12. 2015;
393/2015, 5515024127, 364211256, Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín, 103,12 €, Dom smútku, ver. WC_voda 2015, 31. 12. 2015;
392/2015, 20155258, 17311462, Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická 10, 83104 Bratislava – Rača, 166,89 €, Ob. knižnica_knihy, 31. 12. 2015;
391/2015, 9000896064, 36631124, Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica, 7,1 €, Poštovné úverované 122015, 31. 12. 2015;
390/2015, 9000898274, 36631124, Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica, 251,2 €, Poštovné úverované 122015, 31. 12. 2015;
389/2015, 6150767651, 35954612, Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava – Ružinov, 195,52 €, tel. hovory, poplatky za telefóny a tel. ústredňu, 11. 11. 2015;
388/2015, 1990031253, 30814677, XEROX LIMITED, o.z., Einsteinova 23, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, 675,67, €, Kopír. Stroj – splátka lízingu, 31. 12. 2015;
387/2015, 20151236000, 30222281, Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo, 4422,43 €, Zneškodň. odpadov, 31. 12.2015;
386/2015, 201510099, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 32,76 €, Has. stanica vodne, stočné , 31. 12. 2015;
385/2015, 15000372, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 190,64 €, Has. stanica teplo 12-2015, 31. 12. 2015;
384/2015, 621505211, 35810734, DATALAN, a.s. , Galvániho 17 A, 82104 Bratislava – Ružinov, 150 €, Servisné služby Korwin 12-2015, 31. 12. 2015;
383/2015, 512219, 35832550, Magic Box Slovakia, s.r.o., Trenčianska 47, 82109 Bratislava – Ružinov, 36 €, Kino – požičovné, 29. 12. 2015;
382/2015, 5780944515, 35763469, Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava – Ružinov, 56,8 €, Internet 122015, 31. 12. 2015;
381/2015, 7511552428, 35763469, Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava – Ružinov, 99,32 €, OcÚ – telefón 122015, 31. 12. 2015;
380/2015, 50214611, 35790253, Petit Pres, a.s. Lazaretská 12, 81108 Bratislava, 30 €, Tlač "MY Oravské noviny 2016", 16. 12. 2015;
378/2015, 3122015, 36034207, Čas ENERGO PLUS s.r.o., 7960,80 €, Oremburská 10, 97662 Brusno, Svetlotechnické meranie (VO Rabča), 30. 12. 2015;
379/2015, 1503353744, 36631124, Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica, 37,04 €, Ob. Knižnica – časopisy, 29. 12. 2015;
378/2015, 3122015, 36034207, Čas ENERGO PLUS s.r.o., 7960,80 €, Oremburská 10, 97662 Brusno, Svetlotechnické meranie (VO Rabča), 30. 12. 2015;
377/2015, 3122015, 561108, Miklušák Milan, Hlavná 131, 02944 Rabča, 84 €, Kino, inštal. práce, 30. 12. 2015;
376/2015, 1315500663, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 492,5 €, Adv. vence, pódium demontáž, 30. 12. 2015;
375/2015, 1316500662, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 60 €, Vianoč. Trhy doprava vozidlom , 30. 12. 2015;
374/2015, 20150075, 46344586, DKL – Trans s.r.o., Ferletová, 02944 Rabča, 4050 €, Makadam 16/32 250t, 30. 12. 2015;
373/2015, 15000356, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 22,14 €, Doprava polnočná omša, 30. 12. 2015;
372/2015, 15020, 43282172, Justína Brišová, Lúčna 85/2, 02944 Rabča, 70 €, RCH 2015_archív DVD, 29. 12. 2015;
371/2015, 1317500661, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 78,69 €, Adventné vence náklady, 29. 12. 2015;
370/2015, 1318500660, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 120 €, Ul. Rozvoja doprava T148, 29. 12. 2015;
369/2015, 1316500659, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 1939,5 €, Ul. Vyšna dažď. kanalizácia, 29. 12. 2015;
368/2015, 1317500658, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 295 €, Ul. pri fare mzdy pracovníkov, 23. 12. 2015;
367/2015, 1318500657, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 250 €, Ul. pri fare doprava T148, 23. 12. 2015;
366/2015, 1319500656, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 842,5 €, Ul. Konečna mzdy pracovníkov, 23. 12. 2015;
365/2015, 1310500655, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 560 €, Ul. Konečna doprava vozidlom T148, 23. 12. 2015;
354/2015, 201516, 37810316, Základná škola s MŠ, Rabča, 02944 Rabča, 12,5 €, Dôchodci strava 12_2015, 22. 12. 2015;
353/2015, 201515, 37810316, Základná škola s MŠ, Rabča, 02944 Rabča, 40 €, Dôchodci strava 12_2015, 22. 12. 2015;
349/2015, 165525800, 35840773, Muziker, a.s., Einstenová 18, 82105 Bratislava – Ružinov, 256,03 €, Kino-materiál, 22. 12. 2015;
364/2015, 2015017, 34839496, Marián Kolčák, Radová 473, 02944 Rabča, 174,5 €, Oprava mot. vozidla Superb NO 474AS, 21. 12. 2015;
363/2015, 201503, 37731955, Peter Kovaliček, Vysoká 268, 02944 Rabča, 381 €, Oprava miestnych komunikácii, 21. 12. 2015;
362/2015, 201503, 44210116, Jozef Tomčík, Rabča, 02944 Rabča, 678 €, Oprava miestnych komunikácii, 21. 12. 2015;
361/2015, 20150006, 10851534, INREZ-1000 Ing. Igor Sameliak, Oravské Veselé 583, 02962 Oravské Veselé, 600 €, "Stav. dozor Obnova VO, 21. 12. 2015;
360/2015, 15018, 43282172, Justína Brišová, Lúčna 85/2, 02944 Rabča, 300 €, Správa web sídla Rabča www.rabca.sk, 21. 12. 2015;
359/2015, 15019, 43282172, Justína Brišová, Lúčna 85/2, 02944 Rabča, 1135 €, Kronik. práce, foto a video pre kroniku a web, aktual. web 2. pol. 2015, 21. 12. 2015;
358/2015, 15285, 46747818, CBS Vydavateľstvo s.r.o., Kynceľová 54, 97401 Kynceľová, 480 €, Mapa na plast. tabuli 3 ks, 21. 12. 2015;
357/2015, 20150643, 35730897, CONTINENTAL FILM, s.r.o, Ševčenková 19, 85101 Bratislava-Petržalka, 72 €, Kino požičovné, 21. 12. 2015;
355/2015, 150101541, 47751011, Tlačiareň Kubík s.r.o, Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo, 1752,6 €, Obecný kalendár 2015_tlač, 21. 12. 2015;
352/2015, 15000344, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 195 €, Rozhr. zeminy po kanalizácii, 21. 12. 2015;
351/2015, 3059043032, 36391000, DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 365, 01001 Žilina, 1599,52 €, Stravné lístky, 21. 12. 2015;
350/2015, 1312500653, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 49,41 €, Ref. zákon. poistného r.2016, 21. 12. 2015;
356/2015, 150101490, 47751011, Tlačiareň Kubík s.r.o, Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo, 75,6 €, Tlač plagátov Vian. trhy 2015, 18. 12. 2015;
347/2015, 1314500651, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 40 €, Náklady adventné vence (doprava), 17. 12. 2015;
346/2015, 1315500650, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 638,58 €, Náklady adventné vence, 17. 12. 2015;
345/2015, 1313500652, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 315,6 €, Výroba inform. tabúľ 4 ks, 17. 12. 2015;
344/2015, 15015, 43282172, Justína Brišová, Lúčna 85/2, 02944 Rabča, 290 €, Graf. návrh Stolový kalendár 2016, 16. 12. 2015;
342/2015, 201500949, 36138517, Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1, 03601 Martin, 3,75 €, Digit. kópie pre žiadateľov, 16. 12. 2015;
341/2015, 1115005660, 44007841, IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 01701 Považská Bystrica, 257585,52 €, Obnova verejného osvetlenia v Rabči, 16. 12. 2015;
340/2015, 2015116, 00164631, Univerzitná knižnica v Bratislave, Michalská 1, 81103 Bratislava-Staré Mesto, 6,9 €, Ob. Knižnica MVS, 15. 12. 2015;
343/2015, 1612015, 48291374, Ďurišová Martina, Ing., Inovecká 1140 22, 91101 Trenčín, 13,5 €, Publikácia Poznáv. drevín 2, 15. 12. 2015;
348/2015, 15087, 36691798, BARRACUDA MOVIE, s.r.o., Lamačská cesta 97, 83403 Bratislava-Staré Mesto, 156 €, Požičovné filmov_47 Roninov, Mimoni, 14. 12. 2015;
339/2015, 150473, 36189855, SOTAC, s.r.o., Južná trieda 1, 04001 Košice, 130,3 €, OcÚ publikácie, 14. 12. 2015;
338/2015, 9000890858, 36631124, Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica, 360,7 €, Poštovné úverované 11_2015, 14. 12. 2015;
336/2015, 15000342, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 513 €, Práce Ul. Rozvoja, Ul. Kožušn., 10. 12. 2015;
334/2015, 15000341, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 98567,05 €, Multifunkčné ihrisko – práce, 10. 12. 2015;
333/2015, 36833611, 31363091, Inprost, s.r.o., Smrečianska 29, 81105 Bratislava, 67,6 €, Obecné noviny r.2016, 9. 12. 2015;
333/2015, 36833611, 31363091, Inprost, s.r.o., Smrečianska 29, 81105 Bratislava, 67,6 €, Obecné noviny r. 2016, 9. 12. 2015;
332/2015, 2015169, 41730780, Domin Ján, Hlavná 20, 02944 Rabča, 131,87 €, Služby OBP PO 12/2015, 4. 12.2015;
331/2015, 02352015, 35987006, Štátna ved. knižnica, Lazovná 9, 97558 Banská Bystrica, 2,7 €, Ob. Knižnica služba MVS, 9. 12. 2015;
330/2015, 02502015, 35987006, Štátna ved. knižnica, Lazovná 9, 97558 Banská Bystrica, 26 €, Ob. Knižnica vyprac. rešerší (7 ks), 9. 12. 2015;
329/2015, 192015, 37801635, Mgr. Igor Palider – advokát, Zubrohlava č. 215, 02943 Zubrohlava, 1560 €, Právne služby (vyprac. kúpne zmluvy), 9. 12. 2015;
328/2015, 2015164, 37805495, Klinovský Ferdinand, JUDr., Radlinského 47, 02601 Dolný Kubín, 400 €, Právne služby (vzťah obec – sro), 9. 12. 2015;
327/2015, 150101388, 47751011, Tlačiareň Kubík s.r.o, Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo, 14,4 €, Potlač plakiet (Marana Tha 20. výr.), 9. 12. 2015;
326/2015, 621504859, 35810734, DATALAN, a.s., Galvániho 17A, 82104 Bratislava – Ružinov, 150 €, Servisne služby Korwin 11_2015, 9. 12. 2015;
325/2015, 1780031161, 35763469, Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava – Ružinov, 56,8 €, Internet, MK telefón 11/2015, 7. 12. 2015;
324/2015, 7510597626, 35763469, Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava – Ružinov, 109,8 €, OcÚ telefon, poplatky 11_2015, 7. 12. 2015;
323/2015, 15000332, 36376108, Rabčan, s.r.o., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 175,31 €, Has. Stanica teplo 11/2015, 7. 12. 2015;
322/2015, 2015123, 37049062, Adamčíková Monika, 02944 Rabča, 350 €, Obč. – súbor Marana Tha 20.výr., 7. 12. 2015;
321/2015, 1011544735, 35743565, MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany, 1734,83 €, El. energia 12_2015, 7. 12. 2015;
320/2015, 2015162, 41730780, Domin Ján, Hlavná 20, 02944 Rabča, 131,87 €, Služby OBP PO 11/2015, 4. 12. 2015;
319/2015, 2015122, 37049062, Adamčíková Monika, 02944 Rabča, 280 €, Občerstv. 40. výročie dychovej hudby, 4. 12. 2015;
317/2015, 2015159, 44185375, Jagelka Miroslav, Krížna 911, 02944 Rabča, 460 €, Preprava dôchodcov kúpele Nimnice, 4. 12. 2015;
318/2015, 2015121, 37049062, Adamčíková Monika, 02944 Rabča, 51,44 €, Občerstv. futb. turnaj 15. 11. 2015, 3. 12. 2015;
316/2015, 2015113550, 30222281, Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo, 4082,51 €, Zneškodňovanie odpadov 11/2015, 1. 12. 2015;
315/2015, 2715005608, 678856, IKAR, a.s., Kukuričná 13, 83103 Bratislava, 149,21 €, Ob. Knižnica knihy, 30. 11. 2015;
314/2015, 20150180, 47703458, Flexhouse s.r.o., Miestneho priemyslu 1247, 02901 Námestovo, 80,04 €, Tričko s potlačou Marana Tha 12 ks, 30. 11. 2015;
313/2015, 201513, 37810316, Základná škola s MŠ, 02944 Rabča, 15 €, Dôchodci strava 11/2015, 30. 11. 2015;
312/2015, 201514, 37810316, Základná škola s MŠ, 02944 Rabča, 62,5 €, Dôchodci strava 11/2015, 30. 11. 2015;
311/2015, 15073, 36691798, BARRACUDA MOVIE, s.r.o., Lamačská cesta 97, 83403 Bratislava – Staré Mesto, 120 €, Kino požičovné Ex Machina, 27. 11. 2015;
310/2015, 7150409867, 17335345, Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 81715 Bratislava, 16,6 €, Nájom pozemku (oproti Grancová), 27. 11. 2015;
309/2015, 0115124614, 31396674, LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23 D, 82106 Bratislava – Podunajské Biskupice, 1343,76 €, OcÚ stravné, 27. 11. 2015;
308/2015, 151175, 36410853, PC Slovakia, s.r.o., Malý rad 129 20, 02801 Trstená, 300 €, Software – ESET Endpoint Protection 1 ks, 27. 11. 2015;
307/2015, 20153603, 87449731, Menšík Roman, Na Oráte 425, Hlubočky, 136,3 €, Kostým Mikuláš, anjel, 30. 11. 2015;
306/2015, 511070, 35832550, Magiec Box Slovakia, s.r.o., Trenčianska 47, 82109 Bratislava – Ružinov, 36 €, Kino požicovné Asterix: Sídlo bohov, 27. 11. 2015;
305/2015, 1195172031, 36440531, Martinus.sk, s.r.o., Martin 0, 03601 Martin, 157,27 €, Ob. Knižnica knihy, 16. 11. 2015;
304/2015, 20150401, 44550359, VEGA – TAKÁČ, s.r.o., Kráľovská 828 2, 92701 Šaľa, 53 €, Súbor MARANA THA plakety, 20. 11. 2015;
303/2015, 20153071, 17883369, Jozef Kupčulák – GEODET, Obrancov mieru 12, 02601 Dolný Kubín, 177 €, GP zamer. MŠ, 20. 11. 2015;
302/2015, 150101346, 47751011, Tlačiareň Kubík, s.r.o, Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo, 72 €, Potlač plakiet_40. výročie Rabčanka, 23. 11. 2015;
301/2015, 102015, 17380006, Vydavateľstvo KUBKO GORAL, Púpavová 0, 84104 Bratislava – Karlova Ves, 17,25 €, Ob. Knižnica knihy, 18. 11. 2015;
301/2015, 102015, 17380006, Vydavateľstvo KUBKO GORAL, Púpavová 0, 84104 Bratislava – Karlova Ves, 17,25 €, Ob. knižnica – knihy, 18. 11. 2015;
300/2015, 20153065, 17883369, Jozef Kupčulák – GEODET, Obrancov mieru 12, 02601 D. Kubín, 1134 €, GP Adamovka – III. cesty, 3. 11. 2015;
299/2015, 20151103, 47570555, TYROL Truck, s.r.o., Hlavná 504, 02944 Rabča, 220,6 €, Materiál k PC, papier A4, 4. 11. 2015;
298/2015, 2015371, 44601263, M.S. HOLDING s.r.o., Komenského 500 30, 02901 Námestovo, 44,5 €, OcÚ – reklamné predmety, 9. 11. 2015;
297/2015, 9000882493, 36631124, Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 97599 B. Bystrica, 229,3 €, Poštovné – úverované 10-2015, 13. 11. 2015;
296/2015, 621504398, 35810734, DATALAN, a.s. , Galvániho 17 A, 82104 Bratislava – Ružinov, 150 €, Servisné služby – Korwin 10-2015, 13. 11. 2015;
295/2015, 1432015, Ing. Ján Žochňák, Rázusova 831/12, 02901 Námestovo, 60 €, Znal. posudok – ul. Soľná, 13. 11. 2015;
294/2015, 1000157119, 35954612, Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava – Ružinov, 258,64 €, tel. hovory, poplatky 10_2015, 11. 11. 2015;
293/2015, 20150379, 44550359, VEGA-TAKÁČ, s.r.o., Kráľovská 828-2, 92701 Šaľa, 242,9 €, 40. výročie – dychovka reprez. materiál, 5. 11. 2015;
292/2015, 151048, 36754749, CBS spol, s.r.o., Rudohorská 33 1, 97411 B. Bystrica, 170,5 €, Kniha – Orava z neba – záloha, 10. 11. 2015;
291/2015, 511001, 35832550, Magiec Box Slovakia, s.r.o., Trenčianska 47, 82109 Bratislava – Ružinov, 36 €, Požičovné – film Traja bratia, 9. 11. 2015;
290/2015, 2015103493, 30222281, Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo, 3544,14 €, Zneškodň. odpadov 10-2015, 9. 11. 2015;
289/2015, 15000303, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 154,96 €, Hasič. Stanica – teplo 10-2015, 4. 11. 2015;
288/2015, 7509642796, 35763469, Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava – Ružinov, 106,21 €, OcÚ – telefón 10_2015, 4. 11. 2015;
287/2015, 8779122558, 35763469, Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava – Ružinov, 56,8 €, OcÚ – telefón, internet, 4. 11. 2015;
286/2015, 4821503294, 35896931, Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. , Padlých hrdinov 60, 82106 Bratislava – Staré Mesto, 112,95 €, Ob. Knižnica – knihy, 3. 11. 2015;
285/2015, 150101247, 47751011, Tlačiareň Kubík s.r.o, Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo, 1197 €, Stretn. Dôchodcov – dáždnik s erbom, 3. 11. 2015;
284/2015, 15010, 36433721, ELSPOL-SK, s.r.o., Ľ. Štúra 778/46, 02901 Námestovo, 106,4 €, materiál na údržbu kina, 2. 11. 2015;
283/2015, 01102015, 40341666, Sivoň Michal, Sihelné 563, 02946 Sihelné, 890 €, údrž. Cesty – ul. Tehelná, 2. 11. 2015;
282/2015, 15000017, 10850694, Laurinčík Ladislav, Ing., Orličie 743, 02743 Nižná, 800 €, energ. audit – budova OcÚ, 2. 11. 2015;
281/2015, 20150024, 41962249, Ing. Jozef Revaj, nám. A. Bernoláka 375/1, 02901 Námestovo, 1700 €, GP – ul. Grúňanská, 2. 11. 2015;
280/2015, 1312500585, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 51,25 €, Charita – energie 2014, 2. 11. 2015;
279/2015, 1316500594, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 330,19 €, Klub hasičov – energie 2014, 2. 11. 2015;
278/2015, 2015143, 41730780, Domin Ján, Hlavná 20, 02944 Rabča, 128,87 €, Služby OBP, OPP 10-2015, 2. 11. 2015;
277/2015, 1011541266, 35743565, MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany, 1734,83 €, OcÚ, VO el. energia 11-2015, 2. 11. 2015;
276/2015, 6422015, 43897452, Gastro Vrábeľ, s.r.o., M. R. Štefánika 1832, 02601 Dolný Kubín, 273,6 €, MKS – čist. potreby (umýv. stroj), 2. 11. 2015;
275/2015, 2015110, 37049062, Adamčíková Monika, 02944 Rabča, 285 €, Občerstv. – odovzd. has. vozidla MV R. Kaliňák, 28. 10. 2015;
274/2015, 2015109, 37049062, Adamčíková Monika, 02944 Rabča, 75 €, Občerstvenie – Mons. Sečka Štefan (biskup), 28. 10. 2015;
273/2015, 2015108, 37049062, Adamčíková Monika, 02944 Rabča, 1050 €, Stretn. dôchodcov – občerstvenie, 28. 10. 2015;
272/2015, 2150900104, 35730897, CONTINENTAL FILM, s.r.o, Ševčenková 19, 85101 Bratislava-Petržalka, 36 €, Kino požičovné – Modrý tiger, 29. 10. 2015;
271/2015, 20150484, 35730897, CONTINENTAL FILM, s.r.o, Ševčenková 19, 85101 Bratislava – Petržalka, 72 €, Kino práva na ver. projekciu filmov, 23. 10. 2015;
270/2015, 201512, 37810316, Základná škola s MŠ, 02944 Rabča, 10 €, Dôchodci – strava 10/2015, 28. 10. 2015;
269/2015, 201511, 37810316, Základná škola s MŠ, 02944 Rabča, 67,5 €, Dôchodci – strava 10/2015, 28. 10. 2015;
268/2015, 2015136, 44185375, Jagelka Miroslav, Krížna 911, 02944 Rabča, 48,96 €, Doprava – stretn. dôchodcov, 26. 10. 2015;
267/2015, 20152455, 17644429, Ing.  Zsolt Marczibal – CONNET, Kráľov Brod 0, 92541 Kráľov Brod, 50,6 €, Tlačivá – DzN, 26. 10. 2015;
266/2015, 0115113031, 31396674, LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23 D, 82106 Bratislava – Podunajské Biskupice, 2036 €, OcÚ stravné, 26. 10. 2015;
265/2015, 2015299, 44601263, M.S. HOLDING s.r.o., Komenského 500-30, 02901 Námestovo, 89 €, rekl. predmety – Nemecko, 21. 10. 2015;
264/2015, 1104167551, 36440531, Martinus.sk, s.r.o., 03601 Martin, 17,91 €, Kino – DVD – Ex Machina, 22. 10. 2015;
263/2015, 151035, 36410853, PC Slovakia, s.r.o., Malý rad 129-20, 02801 Trstená, 695 €, Office 2013, inšt. programov, serveru, 22. 10. 2015;
262/2015, 150101171, 47751011, Tlačiareň Kubík s.r.o, Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo, 1197 €, str. dôchodcov – dáždnik s erbom , 22. 10. 2015;
261/2015, 15067, 36691798, BARRACUDA MOVIE, s.r.o., Lamačská cesta 97, 83403 Bratislava-Staré Mesto, 36 €, Kino – požičovné – Nekonečna láska, 19. 10. 2015;
260/2015, 1813500084, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 42,8 €, Ob. Knižnica – knihy (dotácia), 21. 10. 2015;
259/2015, 2715004590, 678856, IKAR, a.s., Kukuričná 13, 83103 Bratislava , 177,82 €, Ob. Knižnica – knihy (dotácia), 21. 10. 2015;
258/2015, 150359, 43931111, IMPULZ MEDIA, s.r.o., Medzihradská 1303/63, Medzihradská 1303-63, 02601 D. Kubín, 49,02 €, OcÚ – dopr. značky, 16. 10. 2015;
257/2015, 151026, 46708740, Odpadový hospodár s.r.o., Hroznová 4664 9, 90201 Pezinok, 120 €, Záloha e-školenie odpady, 14. 10. 2015;
256/2015, 20153209, 17311462, Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická 10, 83104 Bratislava – Rača, 118,39 €, Ob. Knižnica – knihy (dotácia), 15. 10. 2015;
255/2015, 2015128, 44185375, Jagelka Miroslav, Krížna 911, 02944 Rabča, 2100 €, Doprava – návšteva Nemecko, 16. 10. 2015;
254/2015, 11510386, 31582320, MRP – COMPANY, spol. s r.o., Kpt. Nálepku 607/25, 97646 Valaská, 20,17 €, Kniha jázd – vizual. účt. systém, 13. 10. 2015;
253/2015, 201510058, 36559717, RH SOUND, s.r.o., Kollarová 1199, 95201 Vráble, 26,85 €, Kultúra – kino materiál, 14. 10. 2015;
252/2015, 132015, 46849009, Ing. Milan Gavroň – iProjekt, 02947 Oravská Polhora 242, 950 €, PD a tepelno-techn. posúdenie hornej ZŠ, 13. 10. 2015;
251/2015, 150381, 46128026, Albín Franek, 02962 Oravské Veselé 604, 16,72 €, OcÚ – kanc. potreby, 14. 10. 2015;
250/2015, 9000873760, 36631124, Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica, 13,5 €, Poštovné – úverované 09/2015, 13. 10. 2015;
249/2015, 2715004406, 678856, IKAR, a.s., Kukuričná 13, 83103 Bratislava, 113,56 €, Ob. knižnica – knihy (dotácia), 13. 10. 2015;
248/2015, 19900271110, 30814677, XEROX LIMITED, o.z., Einsteinova 23, 82106 Bratislava – Podunajské Biskupice, 555,2 €, Kopír. stroj (lizíng + kopírovanie), 12. 10. 2015;
247/2015, 2015584, 44522045, KAS prof – SECURITY, s.r.o., 02962 Oravské Veselé 440, 191,2 €, Monitor. objektu 4. Q. 2015, 9. 10. 2015;
246/2015, 6150610202, 35954612, Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava – Ružinov, 262,28 €, OcÚ – tel. hovory, poplatky 09/2015, 12. 10. 2015;
245/2015, 2015093, 31268251, Združenie prevádzkateľov kín, o.z., Kasárenské nám. 1, 03401 Košice, 18 €, Kultúra – mazet. vstupenky, 9. 10. 2015;
244/2015, 7508684721, 35763469, Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava – Ružinov, 99,09 €, OcÚ – T-mobil 9/2015, 9. 10. 2015;
243/2015, 5778141162, 35763469, Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava – Ružinov, 56,8 €, OcÚ, MK – tel, internet 9/2015, 9. 10. 2015;
242/2015, 20150464, 35730897, CONTINENTAL FILM, s.r.o, Ševčenková 19, 85101 Bratislava – Petržalka, 36 €, Film Amer. ostreľovač, 12. 10. 2015;
241/2015, 9000872801, 36631124, Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica, 207,7 €, Poštovné – úverované 09/2015, 12. 10. 2015;
240/2015, 2015120, 44185375, Jagelka Miroslav, Krížna 911, 02944 Rabča, 168 €, Doprava spevokol Žilina, 12. 10. 2015;
239/2015, 150101092, 47751011, Tlačiareň Kubík s.r.o, Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo, 54 €, Tabuľa (matrika, ihrisko), 12. 10. 2015;
238/2015, 621503935, 35810734, DATALAN, a.s., Galvániho 17 A, 82104 Bratislava – Ružinov, 150 €, Servisné služby Korwin 9/ 2015, 12. 10. 2015;
237/2015, 1011537986, 35743565, MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany, 1734, 83 €, el. energia – 10/2015, 5. 10. 2015;
236/2015, 2015090, 31268251, Združenie prevádzkateľov kín, o.z., Kasárenské nám. 1, 03401 Košice, 20 €, Členský príspevok – kino, 2. 10. 2015;
235/2015, 150101062, 47751011, Tlačiareň Kubík s.r.o, Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo, 750 €, Rabč. chýrnik – spracovanie, 2. 10. 2015;
234/2015, 201593439, 30222281, Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo, 2015,82 €, Zneškodňovanie odpadov 9/ 2015, 6. 10. 2015;
233/2015, 4821502353, 35896931, Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o., Padlých hrdinov 60, 82106 Bratislava – Staré Mesto, 134,2 €, MK – knihy (dotácia), 2. 10. 2015;
232/2015, 2015129, 41730780, Domin Ján, Hlavná 20, 02944 Rabča, 128, 87 €, Služby OBP, OPP za 09 – 2015, 5. 10. 2015;
231/2015, 20159, 37810316, Základná škola s MŠ, Rabča 02944 Rabča, 15 €, Dôchodci – strava 9/2015, 30. 9. 2015;
230/2015, 20158, 37810316, Základná škola s MŠ, Rabča 02944 Rabča, 55 €, Dôchodci – strava 9/2015, 30. 9. 2015;
229/2015, 915004855, 31348262, Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava – Ružinov, 19,49 €, publ. Ekonom. minimum starostu, 30. 9. 2015;
228/2015, 15011, 43282172, Justína Brišová, Lúčna 85/2, 02944 Rabča, 520 €, Sprac. RCH 2/2015, 29. 9. 2015;
227/2015, 1316500523, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 20 €, Doprava – soc. výpomoc Vorčáková, 29. 9. 2015;
226/2015, 382015, 48291374, Ďurišová Martina, Ing., Inovecká 1140/22, 91101 Trenčín, 14 €, CD Pozn. drevín – Listnaté stromy, 29. 9. 2015;
225/2015, 20150051, 44936516, Maxtor s.r.o., SNP 8, 03851 Turčianska Štiavnička, 2532 €, proj. dokumentácia ul. Konečná Rabča, 23. 9. 2015;
224/2015, 15000268, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabča 307 02944 Rabča 307, 16109 €, Oprava OHS – Zml. o dielo 3/2015, 21. 9. 2015;
223/2015, 2715004087, 678856, IKAR, a.s., Kukuričná 13, 83103 Bratislava, 172,26 €, Ob. knižnica – knihy (dotácia MK), 22. 9. 2015;
222/2015, 20150432, 35730897, CONTINENTAL FILM, s.r.o, Ševčenková 19, 85101 Bratislava – Petržalka, 36 €, posk. práv na verej. projekciu filmov 9/2015, 23. 9. 2015;
221/2015, 0115100014, 31396674, Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Vajnorská 32, 83103 Bratislava, 1465, 92 €, OcÚ – stravné lístky, 23. 9. 2015;
220/2015, 150360, 36189855, SOTAC, s.r.o., Južná trieda 1, 04001 Košice, 72,4 €, CD Protispoloč. činnosť pre obce, 23. 9. 2015;
219/2015, 1020150936, 36831379, DTW, s.r.o., Krupinská 4, 85101 Bratislava – Petržalka, 46,13 €, Batéria 12V/7, konektor (server OcÚ), 23. 9. 2015;
218/2015, 20150113, 47094851, Gabriela Kohajdová – MONEX, Banícka 14 7, 97101 Prievidza, 19,9 €, CD Príhovory, vinše, blahoželania..., 23. 9. 2015;
217/2015, 6150548143, 35954612, Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava – Ružinov, 265,48 €, OcÚ – hovory, poplatky 8/2014, 16. 9. 2015;
216/2015, 1317500483, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 49,41 €, Zák. poistne 4. Q. 2015 (Fabia, Superb), 16. 9. 2015;
215/2015, 9000865486, 36631124, Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica, 124,45 €, Poštovné úverované 8/2015, 14. 9. 2015;
214/2015, 201510065, 36376108, RABČAN, s.r.o., 02944 Rabča 307, 27,89 €, Hasič. stanica – voda, 10. 9. 2015;
213/2015, 621503478, 35810734, DATALAN, a.s., Galvániho 17 A, 82104 Bratislava – Ružinov, 150 €, Korwin – serv. služby 8/2015, 10. 9. 2015;
212/2015, 1130182101, 36440531, Martinus.sk, s.r.o., 03601 Martin, 185,71 €, Ob. knižnica – knihy (dotácia), 7. 9. 2015;
211/2015, 15000247, 36376108, RABČAN, s.r.o., 02944 Rabča 307, 568,12 €, Doprava autobusom Týždeň plný prekvapení, 7. 9. 2015;
210/2015, 2015085, 37049062, Adamčíková Monika, 02944 Rabča, 200 €, Hasič. dni (občerstvenie), 8. 9. 2015;
209/2015, 7507724202, 35763469, Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava – Ružinov, 99,59 €, OcÚ – telefón 8/2015, 8. 9. 2015;
208/2015, 3777198307, 35763469, Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava – Ružinov, 56,8 €, OcÚ – telefón, internet 8/2015, 8. 9. 2015;
207/2015, 201583385, 30222281, Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo, 2829,09 €, Zneškodňovanie odpadov 8/ 2015, 7. 9. 2015;
206/2015, 1011534146, 35743565, MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany, 1734,83 €, OcÚ, VO – el. energia 9/ 2015, 7. 9. 2015;
205/2015, 2015113, 41730780, Domin Ján, Hlavná 20, 02944 Rabča, 128,87 €, Služby OBP, OPP 08 – 2015, 3. 9. 2015;
204/2015, 25511515, 36421901, PYROKOMPLEX s.r.o., Štefániková 264/30, 02901 Námestovo, 300 €, DZH Rabča – nákup has. výstroje (dotácia), 17. 8. 2015;
203/2015, 25511523, 36421901, PYROKOMPLEX s.r.o., Štefániková 264/30, 02901 Námestovo, 677,1 €, DHZ – pož. výstroj, 17. 8. 2015;
202/2015, 2715003556, 678856, IKAR, a.s., Kukuričná 13, 83103 Bratislava, 118,84 €, Ob. knižnica – knihy (dotácia), 19. 8. 2015;
201/2015, 9000858485, 36631124, Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica, 166 €, Poštovné – 7/2015, 14. 8. 2015;
200/2015, 1031508346, 31680569, KONEX elektro, spol. s r.o., Rastislavova 7, 04001 Košice – Juh, 1963,92 €, Materiál VO (cky J5x2, 5, J5x4), 12. 8. 2015;
199/2015, 15000235, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabča 307 02944 Rabča 307, 69865,43 €, Oprava OHS podľa ZOD 3 – 2015, 13. 8. 2015;
198/2015, 2015095, 41730780, Domin Ján, Hlavná 20, 02944 Rabča, 128,87 €, Služba PZS 7/ 2015, 5. 8. 2015;
197/2015, 7506762731, 35763469, Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava – Ružinov, 99,2 €, T – mobil 7/ 2015, 7. 8. 2015;
196/2015, 1000157119, 35954612, Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava – Ružinov, 253,74 €, Tel. hovory, poplatky 07 – 2015, 6. 8. 2015;
195/2015, 4776246118, 35763469, Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava – Ružinov, 27,55 €, OcÚ – telefón – 07 – 2015, 7. 8. 2015;
194/2015, 15000222, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabča 307 02944 Rabča 307,60 €, Rozhŕňanie zeminy na ihrisku pod kostolom, 4. 8. 2015;
193/2015, 20150801, 47570555, TYROL Truck, s.r.o., Hlavná 504, 02944 Rabča, 53,5 €, OcÚ – toner, 7. 8. 2015;
192/2015, 15009, 43282172, Justína Brišová, Lúčna 85/2, 02944 Rabča, 1135 €, foto-video-kronika I. polrok 2015, 6. 8. 2015;
191/2015, 201573328, 30222281, Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo, 2181,12 €, Zneškodň. odpadov 7 – 2015, 7. 8. 2015;
190/2015, 621503022, 35810734, DATALAN, a.s., Galvániho 17 A, 82104 Bratislava – Ružinov, 150 €, Servisné služby Korwin 07 – 2015, 7. 8. 2015;
189/2015, 1011530986, 35743565, MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany, 1734,83 €, el. energia 8 – 2015, 4. 8. 2015;
188/2015, 1317500425, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 49,41 €, Refund. zákon. poistného 3. Q. 2015, 4. 8. 2015;
187/2015, 25/15, 36259039, GALEN, s.r.o., Komenského 90, 91904 Smolenice, 1080 €, Svetelno-techn. štúdia, 28 .7. 2015;
186/2015, 2015043, 00164631, Univerzitná knižnica v Bratislave, Michalská 1, 81103 Bratislava – Staré Mesto, 26,8 €, Poplatok – MVS (kópie článkov), 27 .7. 2015;
185/2015, 15000221, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 1283,82 €, Montáž dážď. kanalizácie – Soľný potok, 27 .7. 2015;
184/2015, 2015111, 31397727, EKOAUDÍTOR, spol. s r.o., Letecká 22, 83103 Bratislava – Nové Mesto, 480 €, Overenie kons. účtov. závierky r. 2014, 27 .7. 2015;
183/2015, 4821500372, 35896931, Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. , Padlých hrdinov 60, 82106 Bratislava – Staré Mesto, 122,13 €, Ob. knižnica – knihy (dotácia), 23 .7. 2015;
182/2015, 0115079534, 31396674, LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23 D, 82106 Bratislava – Podunajské Biskupice, 2443,2 €, OcÚ – stravné lístky, 23 .7. 2015;
181/2015, 15030776, 44101601, EFN plus s.r.o., Štefánikova 212, 02901 Námestovo, 209 €, Oprava kopír. stroja, 23 .7. 2015;
180/2015, 2015000038, 37804669, Obec Mútne – prevádzka, Mútne 02963 Mútne, 76,21 €, Dni Rabče – preprava žiakov Mútne, 20 .7. 2015;
179/2015, 150697, 36410853, PC Slovakia, s.r.o., Malý rad 129 20, 02801 Trstená, 908 €, OcÚ – Kamera, konfigurácia PC, tlačiarni, 17 .7. 2015;
178/2015, 01282015, 35987006, Štátna ved.knižnica, Lazovna 9, 97558 Banská Bystrica, 61 €, Ob. knižnica – vypracovanie rešerší, 15 .7. 2015;
177/2015, 1000157119, 35954612, Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava – Ružinov, 262,34 €, Tel. hovory, poplatky 06 – 2015, 13 .7. 2015;
176/2015, 88, 40746739, Jozef Pilarčík, Autoservis, Grúňanská 966, 02944 Rabča, 187,42 €, Oprava mot. vozidla Škoda Fabia, 15 .7. 2015;
175/2015, 15000213, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabča 307 02944 Rabča 307, 103,79 €, Doprava autobusom Swinna, 13 .7. 2015;
174/2015, 9000851688, 36631124, Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica, 256, 45 €, Poštovné – úverované – jún 2015, 13 .7. 2015;
173/2015, 150197, 46747770, CBS Maľované Mapy, s.r.o., Kynceľová 54, 97401 Kynceľová, 114 €, Jarné aerofoto – 2015, 7 .7. 2015;
172/2015, 09481, 37671324, Autobusova doprava – Edmund Šiška, Doprava – Dni Rabče kult. vystúpenie, 8 .7. 2015, Radová 328, 02732 Zuberec, 176 €,;
171/2015, 72015, 33741107, Bobáň Miloš, Terchová 19, 01306 Terchová, 800 €, Dni Rabče – kult. vystúpenie, 8 .7. 2015;
170/2015, 052015, 44684720, Kočis Peter, Radlinského 137, 02743 Nižná, 200 €, Dni Rabče – ozvučovanie, 6 .7. 2015;
169/2015, 7505800787, 35763469, Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava – Ružinov, 99,47 €, T – mobil OcÚ 06 – 2015, 8 .7. 2015;
168/2015, 9775294812, 35763469, Slovak Telecom, a.s., Bajkalska 28, 81762 Bratislava – Ružinov, 89,83 €, OcÚ – telefon – 06 – 2015, 8 .7. 2015;
167/2015, 1011527382, 35743565, MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany, 1734,83 €, El. – energia 07 – 2015, 6 .7. 2015;
166/2015, 150100718, 47751011, Tlačiareň Kubík s.r.o, Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo, 15,6 €, OcÚ – pečiatka, 6. 7. 2015;
165/2015, 1990023234, 30814677, XEROX LIMITED, o.z., Einsteinova 23, 82106 Bratislava – Podunajské Biskupice, 713,22 €, Kopír. stroj – lízing + kopírovanie, 6. 7. 2015;
164/2015, 621502569, 35810734, DATALAN ,a.s., Galvániho 17 A, 82104 Bratislava – Ružinov, 150 €, Servisne služby Korwin 06 – 2015, 7. 7. 2015;
163/2015, 201563274, 30222281, Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo, 3426, 56 €, Zneškodň. odpadov 06 – 2015, 6. 7. 2015;
162/2015, 15000209, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabča 307 02944 Rabča 307, 555 €, Práce HMK 102s – ihrisko pod kostolom, 1. 7. 2015;
161/2015, 15015, 10849564, Anton Šimurda – ELSPOL, Ľ. Štúra 778 46, 02901 Námestovo, 420 €, Vykonanie revíznej správy Has. stanica, kotolňa, garáže, 1. 7. 2015;
160/2015, 2015392, 44522045, KASprof – SECURITY,  s.r.o., Oravské Veselé 440, 02962 Oravské Veselé, 191, 2 €, Monitor. objektu 3. Q. 2015, 1. 7. 2015;
159/2015, 1313500319, 35996129, RABČAN obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 1576,75 €, Ob. knižnica – teplo 2014, 1. 7. 2015;
158/2015, 1311500324, 35996129, RABČAN obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 604,37 €, Ob. knižnica – el. energia – 2014, 1. 7. 2015;
157/2015, 25511079, 36421901, PYROKOMPLEX s.r.o., Štefánikova 264/30, 02901 Námestovo, 123,28 €, Period. kontrola has. prístrojov, 1. 7. 2015;
156/2015, 1315500304, 35996129, RABČAN obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 640,96 €, OcÚ – matrika – el. energia – 2014, 30. 6. 2015;
155/2015, 1316500303, 35996129, RABČAN obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 5529,94 €, MKS – el. energia – 2014, 30. 6. 2015;
154/2015, 1317500315, 35996129, RABČAN obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 1505,83 €, MKS, OcÚ – voda 2014, 30. 6. 2015;
153/2015, 20157, 37810316, Základná škola s MŠ, Rabča, 02944 Rabča, 55 €, Dôchodci strava 6-2015, 30. 6. 2015
152/2015, 2015080, 41730780, Domin Ján, Hlavná 20, 02944 Rabča, 248,87 €, Služby OBP, OPP jún 2015, 29. 6. 2015
151/2015, 0115067951, 31396674, LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23 D, 82106 Bratislava – Podunajské Biskupice, 1628,8 €, OcÚ stravné lístky, 29.6.2015
150/2015, 1311500298, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 15833,13 €, Teplo 2015 (Dom kultúry, OcÚ), 29. 6. 2015
149/2015, 915, 40167844, Ing. Ľubica Kisková, Bysterecka 2066-11, 02601 Dolný Kubín, 926 €, Proj. dokum. Multifunkčné ihrisko, 29. 6. 2015
148/2015, 611023166, 36038351, Lesy Slovenskej republiky, š.p, Miestneho priemyslu 569, 02913 Námestovo, 627 €, Nájom pozemku – Zberný dvor, 16. 6. 2015;
147/2015, 611023165, 36038351, Lesy Slovenskej republiky, š.p, Miestneho priemyslu 569, 02913 Námestovo, 375,76 €, Nájom pozemku r. 2015, 16. 6. 2015;
146/2015, 15000189, 36376108, Rabčan, s.r.o., 02944 Rabča 307, 360 €, Práce HMK_ihrisko pri kostole, 16. 6. 2015;
145/2015, 2015011, 34839496, Marián Kolčák, Radová 473, 02944 Rabča, 471,87 €, Skoda Superb_oprava motor. vozidla, 16.6.2015;
144/2015, 201553228, 30222281, Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo, 2448,55 €, Zneškodň. odpadov 05_2015, 16. 6. 2015;
143/2015, 2715002723, 678856, IKAR, a.s., Kukuričná 13, 83103 Bratislava , 105,82 €, Ob. knižnica_knihy, 16. 6. 2015;
142/2015, 1000157119, 35954612, Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava – Ružinov, 244,97 €, Tel. hovory, poplatky 05_2015, 11. 6. 2015;
141/2015, 9000844024, 36631124, Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica, 206,95 €, Poštovné úverované 05_2015, 11. 6. 2015;
140/2015, 15030647, 44101601, EFN plus s.r.o., Štefánikova 212, 02901 Námestovo, 129,9 €, OcÚ_toner, kanc. potreby, 11. 6. 2015;
139/2015, 621502056, 35810734, DATALAN, a.s. , Galvániho 17 A, 82104 Bratislava – Ružinov, 150 €, Servisné služby Korwin 05_2015, 11. 6. 2015;
138/2015, 2015063, 37049062, Adamčíková Monika, Rabča, 02944 Rabča, 235,87 €, Občerstvenie_DHZ Rabča, 11. 6. 2015;
137/2015, 2015065, 32272529, ELMA – Juričák Matej, Hviezdoslavova 14/7, 02901 Námestovo, 82,56 €, OcÚ_oprava poplach. systému, 11.  6.2015;
136/2015, 150105, 43931111, IMPULZ MEDIA, s.r.o., Medzihradská 1303/63, 02601 Dolný Kubín, Medzihradská 1303/63, 02601 Dolný Kubín, 171,58 €, Dopravné značky, 11. 6. 2015;
135/2015, 915003256, 31348262, Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava – Ružinov, 58,4 €, Zákon o priestupkoch, 10. 6. 2015;
134/2015, 7504829454, 35763469, Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Ružinov, 98,62 € OcÚ mobil_05_2015, 8. 6. 2015;
133/2015, 7774343663, 35763469, Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Ružinov, 19,72 € OcÚ telefón 5_2015, 8. 6. 2015;
132/2015, 150269, 36189855, SOTAC, s.r.o., Južná trieda 1, 04001 Košice, 129,6 € Aktual. súboru Kompet. obce r.2015, 8. 6. 2015;
131/2015, 201510039, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 20,22 € Hasič .stanica, voda, 31. 5. 2015;
130/2015, 15000184, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 108,78 € Hasič. stanica_ teplo 05_2015, 8. 6. 2015;
129/2015, 2212015, 43897452, Gastro Vrábeľ, s.r.o., M. R. Štefánika 1832, 02601 Dolný Kubín, 136,8 € MKS čistiace potreby (umývačka riadu), 5. 6. 2015;
128/2015, 150901, 31097618, PLUTINSKÝ Štefan, Nova Bobrovská 106, 02943 Zubrohlava, 81,12 € Okr. hasič. Súťaž, chlieb krájaný, 3. 6. 2015;
127/2015, 15000169, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 336,34 € Úprava terénu na park pre okr. hasič. súťaž, 4. 6. 2015;
126/2015, 57, 32274947, Ing. Pavol Palider, Športovcov 1175/38, 02601 Dolný Kubín, 30,1 € Údržba programu mzdy, 4. 6. 2015;
125/2015, 150100560, 47751011, Tlačiareň Kubík, s.r.o., Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo, 750 € Noviny RCH tlač, 3. 6. 2015;
124/2015, 150100562, 47751011, Tlačiareň Kubík, s.r.o., Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo, 76,8 € OcÚ pečiatky predb. fin. kontrola, 3. 6. 2015;
123/2015, 15005, 43282172, Justína Brišová, Lúčna 85/2, 02944 Rabča, 520 € Rabč. chýrnik 1/2015, 2. 6. 2015;
122/2015, 2015070, 41730780, Ján Domin, Hlavná 20, 02944 Rabča, 128,87 € Služby OBP, OPP máj 2015, 1. 6. 2015;
121/2015, 162015, 17067928, Notársky úrad, Ťatliaka 2051/8, 02601 Dolný Kubín, 1427,84 € Osvedčenie o vydržaní ul. Grúňanská, 29. 5. 2015;
120/2015, 1011523585, 35743565, MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany, 1734,83 € El. energia OcÚ, VO – jún 2015, 1.6.2015;
119/2015, 0620150005, 36406741, AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, 01001 Žilina, 110 € OcÚ výmena filtr. vložiek automat voda, 1. 6. 2015;
118/2015, 20150008, 41962249, Ing. Jozef Revaj, nám. A. Bernoláka 375/1, 02901 Námestovo, 180 € GP Ihrisko pri kostole, 29. 5. 2015;
117/2015, 15010610, 37922190, Asociácia správcov registratúry, M. R. Štefánika 310, 97271 Nováky, 40 € Seminár Sprava registratúry, 28. 5. 2015;
116/2015, 20156, 37810316, Základná škola s MŠ, Rabča, 02944 Rabča, 47,5 € Dôchodci, strava 05/2015, 29. 5. 2015;
115/2015, 3307505955, 35763469, Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov, 10 € OcÚ SIM karta (aktivácia), 26. 5. 2015;
114/2015, 0115056356, 31396674, Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Vajnorská 32, 83103 Bratislava, 1628,8 € OcÚ stravné lístky, 27. 5. 2015;
113/2015, 15000158, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 210 € Terénne úpravy pri ihrisku pre DHZ Rabča, 26. 5. 2015;
112/2015, 1000157119, 35954612, Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava – Ružinov, 242,98 € OcÚ hovory a poplatky 04_2015, 15. 5. 2015;
111/2015, 9000835856, 36631124, Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica, 776,35 € OcÚ poštovné úverované, 14. 5. 2015;
110/2015, 2015216, 31938434, Združ. obcí RVC, Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin, 9 € Publikácia návod na zost. kons. poznámok, 14. 5. 2015;
109/2015, 2715002106, 678856, IKAR, a.s., Kukuričná 13, 83103 Bratislava147,46 € Ob. Knižnica, knižný fond, 13. 5. 2015;
108/2015, 2773390100, 35763469, Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Ružinov, 143,58 € OcÚ hovory, internet 04_2015, 7. 5. 2015;
108/2015, 25510640, 36421901, PYROKOMPLEX s.r.o., Štefánikova 264/30, 02901 Námestovo, 368,33 €, PO – pož. rovnošaty, 11. 5. 2015
107/2015, 201543180, 30222281, Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo, 3622,53 € Zneškodň. odpadov 04_2015, 11. 5. 2015;
106/2015, 621501604, 35810734, DATALAN, a.s., Galvániho 17 A, 82104 Bratislava Ružinov, 150 € Servisne služby Korwin 04_2015, 11. 5. 2015;
107/2015, 201543180, 30222281, Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo, 3622,53 €, Zneškodň. odpadov 04 – 2015, 11. 5. 2015
106/2015, 621501604, 35810734, DATALAN, a.s., Galvániho 17 A, 82104 Bratislava – Ružinov, 150 €, Servisne služby Korwin 04 – 2015, 11. 5. 2015
105/2015, 15000130, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabča 307, 169,91 €, Hasič. stanica teplo 04 – 2015, 30. 4. 2015
104/2015, 2015052, 41730780, Domin Ján, Hlavná 20, 02944 Rabča, 125,27 €, Služba OBP, OPP apríl 2015, 30. 4. 2015
103/2015, 0115046372, 31396674, Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Vajnorská 32, 83103 Bratislava, 1221,6 €, OcÚ – stravne lístky, 6. 5. 2015
102/2015, 7503868527, 35763469, Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava – Ružinov, 108,65 €, OcÚ – t mobil 04 – 2015, 6. 5. 2015
101/2015, 1011519146, 35743565, MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany, 1734,83 €, El. energia 5 – 2015, 30. 4. 2015
100/2015, 4772399904, 35763469, Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava – Ružinov, 182,53 €, OcÚ, MK – telefón, internet 03 – 2015, 30. 4. 2015
99/2015, 20150334, 36420263, EYA interiér, s.r.o., Veterná 157-6, 02901 Námestovo, 920,06 €, Záclony + montáž (kanc. starostu), 21. 4. 2015
98/2015, 1000157119, 35954612, Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava – Ružinov, 485,66 €,, 23. 4. 2015
97/2015, 10150010, 41355580, Mgr. art Peter Cigaňák Art Shop Lienka, Zubrohlava 413, 2477 €, Ozvučenie Kult. dom, 29. 4. 2015
96/2015, 20155, 37810316, Základná škola s MŠ, Rabča, 02944 Rabča, 45 €, Dôchodci – strava 04/2015, 30. 4. 2015
95/2015, 150005, 36754749, CBS spol, s.r.o., Rudohorská 33-1, 97411 Banská Bystrica, 70 €, Jarné aerofoto 2015, 3. 4. 2015
94/2015, 15000097, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabča 307, 186,42 €, MS Gaceľ – urč. trasy poškod. potrubia, 21. 4. 2015
93/2015, 15000102, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabča 307, 386,54 €, MS Gaceľ – zriad. odbočiek, odvzduš. trasy, 21. 4. 2015
92/2015, 2015045, 31397727, EKOAUDÍTOR, spol. s r.o., Letecká 22, 83103 Bratislava – Nové Mesto, 960 €, Audit ročnej ÚZ za r. 2014, 23. 4. 2015
91/2015, 1500060, 36432610, TRIOMAT, s.r.o., Štefánikova 266-17, 02901 Námestovo, 295,04 €, OcÚ – kancel. potreby, 24. 4. 2015
90/2015, 34, 32274947, Ing. Pavol Palider, Športovcov 1175/38, 02601 Dolný Kubín, 110 €, Program mzdy – údržba 2015, 24. 4. 2015
89/2015, 1313500173, 35996129, RABČAN obecné služby, Rabčická 334, 55 €, Práce plošinou – kuchynka Dom kultúry, 24. 4. 2015
88/2015, 15000098, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabča 307, 1981,38 €, MŠ Gaceľ – odstrán. havar. stavu (výmena rozvodov), 21. 4. 2015
87/2015, 9000829853, 36631124, Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica, 271,6 €, Poštovné úverované, 16. 4. 2015;
86/2015, 621501152, 35810734, DATALAN, a.s., Galvániho 17 A, 82104 Bratislava – Ružinov, 150 €, Servisné služby Korwin 03_2015, 16. 4. 2015;
85/2015, 2015026, 37049062, Adamčíková Monika, Rabča, 02944 Rabča, 100 €, PO výr. schôdza – guláš, 7. 4. 2015;
84/2015, 201533131, 30222281, Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo, 4595,03 €, Zneškodň. odpadov, 10. 4. 2015;
83/2015, 4821407481, 35896931, Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o., Padlých hrdinov 60, 82106 Bratislava – Staré Mesto, 172,99 €, Ob. Knižnica knihy, 9. 4. 2015;
82/2015, 1990019523, 30814677, XEROX LIMITED, o.z., Einsteinova 23, 82106 Bratislava – Podunajské Biskupice, 658,25 €, Kopir. stroj – lizing + kopir. I. Q. 2015, 2. 4. 2015
81/2015, 15000080, 36376108, RABČAN,  a.s., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 244,84 €, Has. stanica teplo 3/2015, 31. 3. 2015
80/2015, 15000085, 36376108, RABČAN,  a.s., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 48,78 €, Doprava počas veľkon. sviatkov, 7. 4. 2015
79/2015, 2015214, 44522045, KASprof – SECURITY,  a.s., Oravské Veselé 440, 02962 Oravské Veselé, 191,2 €, Monitor. objektu 2. Q. 2015, 1. 4. 2015
78/2015, 201512, 44185375, Jagelka Miroslav, Krížna 911, 02944 Rabča, 250 €, Preprava dôchodcov – kúpele Nimnice, 31. 3. 2015
77/2015, 1011517090, 35743565, MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany, 1734,83 €, El. energia 04-2015, 1. 4. 2015
76/2015, 7502898986, 35763469, Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava – Ružinov, 112,51 €, Tel. hovory OcÚ_03/2015, 1. 4. 2015
75/2015, 15044, 43834086, Glovaťák Štefan, Ing., Oravská Polhora 77, 02947 Oravská Polhora, 8397,62 €, Kult. dom – dodáv. a montáž odvetranie, 7. 4. 2015
74/2015, 1503018, 40983927, Jozef Jagelka, Autobusová doprava, Rabča, 02944 Rabča, 192 €, Doprava mládeže Hrabušice, 28. 3. 2015
73/2015, 20153, 37810316, Základná škola s MŠ, Rabča, 02944 Rabča, 55 €, Dôchodci – strava 03-2015, 31. 3. 2015
72/2015, 2015039, 41730780, Ján Domin, Hlavná 20, 02944 Rabča, 245,27 €, Služby OBP, OPP – 03_2015, 31. 3. 2015
71/2015, 15002215, 35730129, Verlag Dashofer, vydavateľstvo,  a.s., Železničiarska 13, 81104 Bratislava, 153,84 €, OcÚ Spravodajca vo fin. správe, 10. 3. 2015
70/2015, 1505285, 17310598, SLOVGRAM, Jakubovo nám.14, 81348 Bratislava, Jakubovo nám. 14, 81109 Bratislava – Staré Mesto, 33,5 €, Ob.rozhlas – popl. za prenos, 20. 3. 2015
69/2015, 0115033886, 31396674, LE CHEQUE DEJEUNER  a.s., Tomášikova 23 D, 82106 Bratislava – Podunajské Biskupice, 1140,16 €, OcÚ – stravné lístky, 25. 3.2015
68/2015, 1313500157, 35996129, Rabčan obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 49,41 €, Zákonné poistné 2. Q. 2015 – os. autá, 25. 3. 2015
67/2015, 2015041, 32272529, ELMA – Juričák Matej, Hviezdoslavova 14/7, 02901 Námestovo, 70,3 €, Inštalácia pultu centr. ochrany cez telef. pripoj. k BS, 18. 3. 2015
66/2015, 2715001169, 678856, IKAR, a.s., Kukuričná 13, 83103 Bratislava, 97,81 €, Ob. Knižnica knižný fond, 13. 3. 2015
65/2015, 20150070, 40986411, Randják Jaroslav – PC plus, Radová 443, 02944 Rabča, 1708 €, OcÚ – PC, program Office, Windows, 28. 2. 2015
64/2015, 235500080, 46087818, Musicality, spol. svr.o., Trnavská cesta 74 A, 82102 Bratislava – Ružinov, 129 €, Puzdro na keyboard (varhany kultúra), 23. 3. 2015
63/2015, 235500079, 46087818, Musicality, spol. s r.o., Trnavská cesta 74 A, 82102 Bratislava – Ružinov, 859 €, Digitálne piano s klávesmi, 21. 3. 2015
62/2015, 20153010, 17883369, Jozef Kupčulák – GEODET, Obrancov mieru 12, 02601 Dolný Kubín, 184 €, GP cesta pod Sivou (Ján Luscoň ), 12. 3. 2015
61/2015, 5771444938, 35763469, Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava – Ružinov, 134,08 €, OcÚ – telefóny 02-2015, 3. 3. 2015
60/2015, 2771445019, 35763469, Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava – Ružinov, 10,43 €, OcÚ internet prístup 02-2015, 3. 3. 2015
59/2015, 621500972, 35810734, DATALAN, a.s., Galvániho 17 A, 82104 Bratislava – Ružinov, 264 €, Inštalácia a podpora programu Korwin, 9. 3. 2015
58/2015, 9000822555, 36631124, Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica, 152,2 €, Poštovné úverované 02-2015, 10.v3.2015
57/2015, 2015046, 00698202, CGS, spol. s r.o., Sasinkova 14, 81108 Bratislava, 1103,76 €, Predĺž. akutaliz. programu Terra 12 mes., 6. 3. 2015
56/2015, 15030311, 44101601, EFN plus  a.s., Štefánikova 212, 02901 Námestovo, 24 €, Oprava tlačiarne EPSON BD, 11. 3. 2015;
55/2015, 4215003468, 46303502, BENESTRA,  a.s., Einsteinova 24, 85101 Bratislava – Petržalka, 135,95 €, Telef. hovory 2-2015, 9. 3. 2015;
54/2015, 621500678, 35810734, DATALAN, a.s., Galvániho 17 A, 82104 Bratislava – Ružinov, 150 €, Servisne služby Korwin 02-2015, 9. 3. 2015;
53/2015, 1011513633, 35743565, MAGNA ENERGIA&nbs a.s., Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany, 1734,83 €, OcÚ, VO – el. energia 03_2015, 9.3.2015;
52/2015, 201523084, 30222281, Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo, 3692,23 €, Zneškodň. odpadov 02-2015, 6. 3. 2015;
51/2015, 0952015, 43897452, Gastro Vrábeľ,  a.s., M. R. Štefánika 1832, 02601 Dolný Kubín, 3874,8 €, Kultúra – stroj umývací, 6.3.2015;
50/2015, 7501927672, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava – Ružinov, 113,18 €, OcÚ – telefón, internet 02/2015, 6. 3. 2015;
49/2015, 2151106320, 00178454, SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava, 20,4 €, Odmena za licenciu aut. práv (ob. rozhlas), 4. 3. 2015;
48/2015, 7150400865, 17335345, Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 81715 Bratislava, 40 €, Nájom pozemku – Zb. dvor, 4. 3. 2015;
47/2015, 2015020, 41730780, Domin Ján, Hlavná 20, Rabča, 125,27 €, OcÚ – služba OBP, OPP – 02/2015, 4. 3. 2015;
46/2015, 15000050, 36376108, Rabčan,  a.s., Rabča 307 Rabča 307, 252,85 €, Has. stanica – teplo 02/2015, 4. 3. 2015;
45/2015, 0115023554, 31396674, LE CHEQUE DEJEUNER  a.s., Tomášikova 23 D, 82106 Bratislava – Podunajské Biskupice, 1465,92 €, OcÚ – stravné lístky, 2. 3. 2015;
44/2015, 15030228, 44101601, EFN plus  a.s., Štefánikova 212, 02901 Námestovo, 209 €, OcÚ – valec kopír. stroj, oprava, doprava, 27. 2. 2015;
43/2015, 31070116, 33597863, Ovsák Ján Ing., SNP 577, 02901 Námestovo, 444 €, Hlin. žalúzie – kanc. starostu, 25. 2. 2015;
42/2015, 20152, 37810316, Základná škola s MŠ, Rabča, 35 €, Dôchodci – prísp. strava 02/2015, 27. 2. 2015;
41/2015, 15030224, 44101601, EFN plus  a.s., Štefánikova 212, 02901 Námestovo, 31,92 €, OcÚ –  USB 16 GB, oprava, 23.2.2015;
40/2015, 150100128, 47751011, Tlačiareň Kubík s.r.o, Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo, 504 €, OcÚ – reprezent. predmety (perá, dosky s erbom, vlajky s erbom), 23. 2. 2015;
39/2015, 115018228, 36421928, Websupport,  a.s., Staré Grunty 12, 84104 Bratislava – Karlova Ves, 14,76 €, OcÚ –  sk doména rabca.sk, 20. 2. 2015;
38/2015, 150112, 46919805, TOPSET Solutions,  a.s., Hollého 2366-25, 90031 Stupava, 51,78 €, Aktualizácia programov za rok 2015, 23. 2. 2015;
37/2015, 150100120, 47751011, Tlačiareň Kubík s.r.o, Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo, 486 €, OcÚ – reprezent. predmety (tašky, šálky, perá ...), 23. 2. 2015;
36/2015, 1500015, 36432610, TRIOMAT,  a.s., Štefánikova 266 17, 02901 Námestovo, 71,82 €, Obálka B6 s doručenkou, 23. 2. 2015;
35/2015, 15030189, 44101601, EFN plus  a.s., Štefánikova 212, 02901 Námestovo, 25,2 €, Oprava kopír. stroja OcÚ, 19. 2. 2015;
34/2015, 150100113, 47751011, Tlačiareň Kubík s.r.o, Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo, 18 €, OcÚ – osvedčovacia kniha, 19. 2. 2015;
33/2015, 2015014, 37049062, Adamčíková Monika, Rabča, 232 €, Obecná zabíjačka – org. A mater. zabezpečenie, 17. 2. 2015;
32/2015, 2015012, 37049062, Adamčíková Monika, Rabča, 96 €, Strava pre poslancov OZ, 17.2.2015;
31/2015, 4821406539, 35896931, Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o., Padlých hrdinov 60, 82106 Bratislava – Staré Mesto, 121,75 €, Ob. knižnica – knihy, 17. 2. 2015;
30/2015, 115014345, 36421928, Websupport,  a.s., Staré Grunty 12, 84104 Bratislava – Karlova Ves, 79,2 €, .sk doména rabca.sk – transfér, 10. 2. 2015;
29/2015, 9000814574, 36631124, Slovenská pošta,&nbs a.s., Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica, 351,8 €, Poštovné úverované 1/2015, 13. 2. 2015;
28/2015, 201502, 37810316, Základná škola s MŠ, Rabča, 100 €, Referendum – nájom miestnosti, 13. 2. 2015;
27/2015, 1011509045, 35743565, MAGNA ENERGIA&nbs a.s., Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany, 1734,83 €, El. energia VO, OcÚ 2/2015, 9. 2. 2015;
26/2015, 3317955017, 36403008, Stredoslovenská energetika, Ul. Republiky 5, 01047 Žilina, 227,38 €, El. energia – nám.Gaceľ 01/2015, 9. 2. 2015;
25/2015, 621500191, 35810734, DATALAN, a.s., Galvániho 17 A, 82104 Bratislava – Ružinov, 150 €, Servisne služby 1/2015 (program Korwin), 9. 2. 2015;
24/2015, 201513037, 30222281, Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo, 4399,22 €, Zneškodň. odpadov 1/2015, 9. 2. 2015;
23/2015, 2770470762, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava – Ružinov, 175,57 €, Telefón, internet 1/2015, 9. 2. 2015;
22/2015, 4215002021, 46303502, BENESTRA,  a.s., Einsteinova 24, 85101 Bratislava – Petržalka, 130,92 €, OcÚ – telef. 01/2015, 9. 2. 2015;
21/2015, 7500957916, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava – Ružinov, 113,03 €, OcÚ – telefón, internet 1/2015, 9. 2. 2015;
20/2015, 1560001437, 42272360, Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 83106 Bratislava – Rača, 44,29 €, OcÚ – matričné tlačivá, 6. 2. 2015;
19/2015, 15000013, 36376108, Rabčan,  a.s., Rabča 307, Rabča 307, 31,06 €, Doprava autobusom Rabča – Bobrov, 6. 2. 2015;
18/2015, 2015002, 47570555, TYROL Truck,  a.s., Hlavná 504, Rabča, 281,98 €, OcÚ – toner HP CE505X 2 ks, 6. 2. 2015;
17/2015, 2715000357, 678856, IKAR,&nbs a.s., Kukuričná 13, 83103 Bratislava, 125,22 €, Ob. knižnica – knihy, 6. 2. 2015;
16/2015, 15000026, 36376108, RABČAN,  a.s., Rabča 307, Rabča 307, 377,62 €, Hasič. stanica – teplo 1/2015, 6. 2. 2015;
15/2015, 15030067, 44101601, EFN plus  a.s., Štefánikova 212, 02901 Námestovo, 87,4 €, Ob. knižnica – inštalácia, pripoj. PC, 30. 1. 2015;
14/2015, 20151, 480108/713, Skutka Jozef, Drevená 318, Rabča, 998 €, OcÚ – vstavaná skriňa (sekretariát OcÚ), 30. 1. 2015;
13/2015, 2015012, 41730780, Domin Ján, Hlavná 20, Rabča, 103,67 €, Služby OBP PO –  1/2015, 31. 1. 2015;
12/2015, 63, 43794203, Gerši Miloš, Mgr., Lehota 665, 95136 Lehota, 30 €, Príručka o kontrole ochrany osob. údajov, 30. 1. 2015;
11/2015, 15030101, 44101601, EFN plus  a.s., Štefánikova 212, 02901 Námestovo, 38,39 €, OcÚ – materiál k PC, AVG antivírus, 28. 1. 2015;
10/2015, 0115013307, 31396674, Le Cheque Dejeuner,  a.s., Vajnorská 32, 83103 Bratislava, 1221,6 €, OcÚ –  stravné lístky, 2. 2. 2015;
9/2015, 20151, 37810316, Základná škola s MŠ, Rabča, 42,5 €, Dôchodci – strava 1/2015, 29. 1. 2015;
8/2015, 89939958, 36371271, PORADCA  a.s., Pri celulózke 40, 01001 Žilina, 9,7 €, OcÚ –  Novela zákona o ZDP, 21. 1. 2015;
7/2015, 2015007, 37047027, Mgr. Mária Kolčáková – Autokol, Rabča, 753,85 €, Os. mot. vozidlo SuperB – serv. prehliadka, 21. 1. 2015;
6/2015, 201595, 31938434, Združ. Obcí RVC, Nám. S. H.Vajanského 1, 03601 Martin, 8,5 €, "Publikácia ""Miestna samospráva""", 26. 1. 2015;
5/2015, 915000031, 31348262, Wolters Kluwer  a.s., Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava – Ružinov, 112,99 €, OcÚ – odb. literatúra, 15. 1. 2015;
4/2015, 1011503167, 35743565, MAGNA ENERGIA&nbs a.s., Nitrianska 7555-18, 92101 Piešťany, 1587,14 €, El. energia 1/2014, 15. 1. 2015;
3/2015, 2015005, 44522045, KASprof –  SECURITY,  a.s., Oravské Veselé 440, 02962 Oravské Veselé, 191,2 €, Monitorov. objektu I. Q 2015, 7. 1. 2015;
2/2015, 1500006, 36432610, TRIOMAT,  a.s., Štefánikova 266-17, 02901 Námestovo, 273,28 €, OcÚ – kanc. potreby, 9. 1. 2015;
1/2015, 1570, 46530665, PNEUTOP STAV INVEST,  a.s., Mliekarenská 8, 82109 Bratislava – Ružinov, 85 €, Osob. motor. vozdilo SuperB – akumulátor, 14. 1. 2015.

2014

Číslo faktúry, Číslo faktúry dodávateľa, IČO dodávateľa, Obchodný názov, Adresa dodávateľa, Cena s DPH v €, Predmet;
326/2014, 14000316, 36376108, RABČAN,  a.s., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 122,60 €, Hasič. stanica – teplo 12/2014, 31. 12. 2014;
325/2014, 201410063, 36376108, RABČAN,  a.s., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 72,49 €, Has. stanica – voda, 31. 12. 2014;
324/2014, 20140387, 40986411, Randják Jaroslav – PC plus, Radová 443, 02944 Rabča, 5042,99 €, OcÚ – 6x 23“ monitor, 1x 24“ monitor, 2xPC, 3x NTB, 5x Office 2013, 5x Eset NOD32, 28. 12. 2014
323/2014, 0114134791, 31396674, LE CHEQUE DEJEUNER  a.s., Tomášikova 23 D, 82106 Bratislava – Podunajské Biskupice, 1221,60 €, OcÚ – stravné lístky, 19. 12. 2014;
322/2014, 2014174, 32272529, ELMA – Juričák Matej, Hviezdoslavova 14/7, 02901 Námestovo, 959,08 €, OcÚ – rekonštr. popl. systému, 19. 12. 2014;
321/2014, 140100769, 47751011, Tlačiareň Kubík s.r.o, Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo, 36 €,  Kronika Červ. kríž, 22. 12. 2014;
320/2014, 1319400604, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 49,41 €, Poistne os. auta I. Q. 2015, 17. 12. 2014;
319/2014, 20143090, 17883369, Jozef Kupčulák – GEODET, Obrancov mieru 12, 02601 D. Kubín, 260 €, Vytýčenie cesty Ulica nad riekou, 9. 12. 2014;
318/2014, 621405011, 35810734, DATALAN,&nbs a.s., Galvániho 17 A, 82104 Bratislava – Ružinov, 726 €, OcÚ – inštalácia serveru, 8. 12. 2014;
317/2014, 321400581, 35810734, DATALAN,&nbs a.s., Galvániho 17 A, 82104 Bratislava – Ružinov, 769,85 €, OcÚ – HP ProLiant (server), 9. 12. 2014;
316/2014, 4821405009, 35896931, Knižný veľkoobchod PEMIC,  a.s., Padlých hrdinov 60 €, 82106 Bratislava – Staré Mesto, 110,99 €, Ob. knižnica – knihy, 15. 12. 2014;
315/2014, 0768567926, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava – Ružinov, 153,34 €, OcÚ – telefón, internet 11/2014, 3. 12. 2014;
314/2014, 3768568025, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava – Ružinov, 20,32 €, OcÚ – internet 11/2014, 3. 12. 2014;
313/2014, 140100691, 47751011, Tlačiareň Kubík s.r.o, Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo, 1725 €, Obecný kalendár 1250 ks, 12. 12. 2014;
312/2014, 9000799212, 36631124, Slovenská pošta,&nbs a.s., Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica, 244,25 €, Poštovné úverované 11/2014, 9. 12. 2014;
311/2014, 20143091, 17883369, Jozef Kupčulák – GEODET, Obrancov mieru 12, 02601 Dolný Kubín, 240 €, Geom. plán (smer Sihelné Rešutíková), 9. 12. 2014;
310/2014, 152014, 37801635, Mgr. Igor Palider – advokát, Zubrohlava č. 215, 02943 Zubrohlava, 1320 €, Právne služby za rok 2014, 8. 12. 2014;
309/2014, 201410, 37810316, ZŠ s MŠ, Rabča, 02944 Rabča, 62,50 €, Strava dôchodci 12/2014, 19.12.2014;
308/2014, 2014121, 37049062, Adamčíková Monika, Rabča, 02944 Rabča, 80 €, Občerstvenie – ukonč. voleb. obdobia starostu a poslancov OZ, 30. 11. 2014;
307/2014, 14031306, 44101601, EFN plus  a.s., Štefániková 212, 02901 Námestovo, 24,50 €, Ob. knižnica – toner Brother 1 ks, 16. 12. 2014;
306/2014, 14000297, 36376108, RABČAN,  a.s., 02944 Rabča 307, 8216,48 €, Prestavba soc. zariadení ZŠ s MŠ pri kostole, 11. 12. 2014;
305/2014, 14000298, 36376108, RABČAN,  a.s., 02944 Rabča 307, 8145,68 €, Oprava ZŠ s MŠ pri kostole, 11. 12. 2014;
304/2014, 7411128831, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava – Ružinov, 149,63 €, T – mobil OcÚ 11/2014, 1. 12. 2014;
303/2014, 02182014, 35987006, Štátna ved. knižnica, Lazovná 9, 97558 Banská Bystrica, 29 €, Ob. knižnica – vypracovanie rešerší, 3. 12. 2014;
302/2014, 14022, 43282172, Justína Brišová, Lúčna 85/2, 02944 Rabča, 1135 €, Kronik. práce, foto a video pre kroniku a web, aktual. web 2. polrok 2014, 8. 12. 2014;
301/2014, 4214015349, 46303502, BENESTRA,  a.s., Einsteinova 24, 85101 Bratislava – Petržalka, 128,95 €, Tel. hovory 11/2014, 3. 12. 2014;
300/2014, 621404705, 35810734, DATALAN,&nbs a.s., Galvániho 17 A, 82104 Bratislava – Ružinov, 150 €, Servisné služby program Korwin 11/2014, 1. 12. 2014;
299/2014, 1310400603, 35996129, RABČAN obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 3980 €, Náklady pri navážaní obec. ciest, 10. 12. 2014;
298/2014, 1311400602, 35996129, RABČAN obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 25927,12 €, Oprava ciest, 10. 12. 2014;
297/2014, 2014112941, 30222281, Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo, 3380,53 €, Zneškodň. odpadov 11/2014, 3. 12. 2014;
296/2014, 14020, 43282172, Justína Brišová, Lúčna 85/2, 02944 Rabča, 290 €, Graf. návrh – stolový kalendár 2015, 4. 12. 2014;
295/2014, 14021, 43282172, Justína Brišová, Lúčna 85/2, 02944 Rabča, 300 €, Admin. správa web Rabča, 4. 12. 2014;
294/2014, 14000287, 36376108, RABČAN,  a.s., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 82,72 €, Hasič. stanica – teplo 11/2014, 2. 12. 2014;
293/2014, 2014163, 41730780, Domin Ján, Hlavná 20, 02944 Rabča, 103,67 €, Služby OBP PO 12/2014, 1. 12. 2014;
292/2014, 2014158, 41730780, Domin Ján, Hlavná 20, 02944 Rabča, 103,67 €, Služby OBP PO 11/2014, 28. 11. 2014;
291/2014, 36833512, 31363091, Inprost,  a.s., Smrečianska 29, 81105 Bratislava, 67,60 €, Obecné noviny r. 2015, 1. 12. 2014;
290/2014, 7140405508, 17335345, Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 81715 Bratislava, 16,60 €, Nájom pozemku – Zb. dvor, 20. 11. 2014;
289/2014, 0114124105, 31396674, LE CHEQUE DEJEUNER  a.s., Tomášikova 23 D, 82106 Bratislava – Podunajské Biskupice, 1018 €, OcÚ – stravné lístky, 24. 11. 2014;
288/2014, 14031181, 44101601, EFN plus  a.s., Štefánikova 212, 02901 Námestovo, 96,20 €, OcÚ – Xero papier, toner CANON, 27. 11. 2014;
287/2014, 20149, 37810316, Základná škola s MŠ, Rabča, 02944 Rabča, 67,50 €, Dôchodci – stravné november 2014, 27. 11. 2014;
286/2014, 14000274, 36376108, RABČAN,  a.s., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 7002,61 €, Prestavba soc. zariadení a prístavba (horná ZŠ), 14. 11. 2014;
285/2014, 1314400560, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 13370,70 €, Lávka pre peších – náklady, 24. 11. 2014;
284/2014, 14031154, 44101601, EFN plus  a.s., Štefánikova 212, 02901 Námestovo, 60 €, Ob. knižnica – zapojenie PC, inštalácia, 19. 11. 2014;
283/2014, 20140101, 44832621, MS – SOFT, s.r.o, Komenského 53, 01001 Žilina, 234 €, Ob. knižnica – servis knižn. systemu CLAVIUS, 19. 11. 2014;
282/2014, 2014620, 31938434, Združ. obcí RVC, Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin, 98,70 €, Diár samosprávy 2015, 7. 11. 2014;
281/2014, 11414468, 27342310, AKU – SHOPCZ  a.s., Teplička 137, Dečín, 88,30 €, Pož. ochrana – aku pre Motorola CP140;
280/2014, 2714004198, 678856, IKAR,&nbs a.s., Kukuričná 13, Bratislava, 120,30 €, Ob. knižnica – knihy;
279/2014, 9000790922, 36631124, Slovenská pošta,&nbs a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, 314,15 €, OcÚ – pošt. úverované 10/2014;
278/2014, 141102, 10848291, Hrubják František, Ing., Adamovka, Rabča, 498,96 €, Úprava prístupu k objektu RABČAN, obecné služby;
277/2014, 14031145, 44101601, EFN plus  a.s., Štefánikova 212, Námestovo, 2839,20 €, Ob. knižnica – PC zostava, tlačiareň, čítačka;
276/2014, 2014110, 37049062, Adamčíková Monika, Rabča, Rabča, 1050,00 €, Stretn. dôchodcov – občerstvenie;
275/2014, 140100515, 47751011, Tlačiareň Kubík s.r.o, Kliňanska cesta 567, Námestovo, 375,00 €, Rabč. chýrnik 2/2014 – tlač;
274/2014, 9767618839, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Bajkalská 28, Bratislava – Ružinov, 20,32 €, OcÚ – internet 10/2014;
273/2014, 621404209, 35810734, DATALAN,&nbs a.s., Galvániho 17 A, Bratislava – Ružinov, 150,00 €, Servisné služby 10/2014 (program Korwin);
272/2014, 2014102891, 30222281, Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, Námestovo, 4419,94 €, Zneškodň. odpadov 10/2014;
271/2014, 4214014136, 35795662, GTS Slovakia,&nbs a.s., Einsteinova 24, Bratislava – Staré Mesto, 158,65 €, OcÚ – telef. hovory 10/2014;
270/2014, 0767618742, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Bajkalská 28, Bratislava – Ružinov, 163,39 €, OcÚ, MK – telefón, internet 10/2014;
269/2014, 14031097, 44101601, EFN plus  a.s., Štefánikova 212, Námestovo, 37,80 €, OcÚ – toner HPLJ 2 ks;
268/2014, 14000261, 36376108, RABČAN,  a.s., Rabča 30, 128,51 €, Hasič. stanica – teplo 9, 10/2014;
267/2014, 14018, 43282172, Justína Brišová, Lúčna 85/2, Rabča, 270,00 €, Rabč. chýrnik 2/2014;
266/2014, 7410159868, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Bajkalská 28, Bratislava – Ružinov, 149,12 €, OcÚ – telefón, internet 10/2014;
265/2014, 2014138, 41730780, Domin Ján, Hlavná 20, Rabča, 103,67 €, Služby OBP PO za 10/2014;
264/2014, 1673423, 31363091, Inprost,  a.s., Smrečianska 29, Bratislava, 98,85 €, OcÚ – tlačivá DzN;
263/2014, 20148, 37810316, Základná škola s MŠ, Rabča, 87,50 €, Dôchodci – strava 10/2014;
262/2014, 14000244, 36376108, RABČAN,  a.s., Rabča 307, 58,04 € ;
261/2014, 0114114048, 31396674, LE CHEQUE DEJEUNER  a.s., Tomášikova 23 D, Bratislava – Podunajské Biskupice, 1221,60 €, OcÚ – stravné lístky;
260/2014, 1400021, 30538564, Metes Milan, Rabča 360, Rabča, 1 876,80 €, Stretn. dôchodcov – utierka;
259/2014, 14409484, 44413467, B2B Partner  a.s., Šuleková Bratislava – Ružinov, 39,60 €, Pokladňa s eur;
258/2014, 14030980, 44101601, EFN plus  a.s., Štefánikova 212, Námestovo, 17,90 €, OcÚ – toner CANON FX – 10;
257/2014, 21410845, 31582320, MRP – COMPANY, spol. s r.o., Kpt. Nálepku 607/25, Valaská, 20,17 €, Softvér – kniha jázd, zákl. systém;
256/2014, 14015, 43282172, Justína Brišová, Lúčna 85/2, Rabča, 20,00 €, Graf. návrh pamät. listu A3 pre poslancov OZ;
255/2014, 14000237, 36376108, RABČAN,  a.s., Rabča 307, 161,26 €, Doprava – klub dôchodcov;
254/2014, 1317400538, 35996129, RABČAN obecné služby, Rabčická 334, Rabča, 91,91 €, Charita obce – teplo, voda 2013;
253/2014, 1310400548, 35996129, RABČAN obecné služby, Rabčická 334, Rabča, 119,04 €, Pož. ochrana – teplo, voda 2013;
252/2014, 9000784198, 36631124, Slovenská pošta,&nbs a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 229,95 €, Poštovné úverované za obdobie 09/2014;
251/2014, 621403973, 35810734, DATALAN, a.s., Galvániho 17A, 82104 Bratislava – Ružinov, 150 €, Serv. služby Korwin – 09/2014;
250/2014, 8766672736, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava – Ružinov, 142,81 €, OcÚ – tel. hovory, internet 09/2014;
249/2014, 2766672505, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava – Ružinov, 20,32 €, OcÚ – internet 9/2014;
248/2014, 4214013371, 35795662, GTS Slovakia,&nbs a.s., Einsteinova 24, Bratislava – Staré Mesto, 141,34 €, OcÚ – telefóny 09/2014;
247/2014, 14000225, 36376108, RABČAN, ,  a.s., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 15 €, Práca HMK – rovnanie ulice Pod Magurou pri Bublák;
246/2014, 2014132, 41730780, Ján Domin, Hlavná 20, 02944 Rabča, 103,67 €, Služby OBP PO mesiac 9/2014;
245/2014, 2014500, 44522045, KASprof – SECURITY,  a.s., Oravské Veselé 440, 191,2 €, Monitorov. objektu október – december 2014;
244/2014, 201492835, 30222281, Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo, 2247,65 €, Zneškodňovanie odpadov 0/2014;
243/2014, 7409192713, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava – Ružinov, 146,03 €, T-mobil – OcÚ 09/2014;
242/2014, 1990011956, 30814677, XEROX LIMITED, o.z., Einsteinova 23, 82106 Bratislava – Podunajské Biskupice, 425,95 €, OcÚ – lizing kopír. stroj (tlač, splátka);
241/2014, 20148, 37810316, Základná škola s MŠ, Rabča, 02944 Rabča, 37,5 €, Dôchodci – strava 9/2014;
240/2014, 1814400057, 35996129, RABČAN,  obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 4,5 €, MK – knižný fond (dotácia MKS);
239/2014, 4821402581, 35896931, Knižný veľkoobchod PEMIC,  a.s., Padlých hrdinov 60, 82106 Bratislava – Staré Mesto, 121,46 €, MK – knižný fond (dotácia MK SR);
238/2014, 1314400489, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 49,41 €, Refundácia zák. poistného 4. Q. 2014;
237/2014, 89938264, 36371271, PORADCA,  a.s., Pri celulózke 40, 01001 Žilina, 9,5 €, OcÚ – Balíček Daňová licencia;
236/2014, 201410045, 36376108, RABČAN, , a.s., 02944 Rabča 307, 11,86 €, Hasič. stanica – voda ;
235/2014, 140100075, 47448377, MITILION,  a.s., Kliňanska cesta 565, 02901 Námestovo, 42 €, OcÚ – Super Basic, 20 inzerátov;
234/2014, 0114101439, 31396674, LE CHEQUE DEJEUNER,  a.s., Tomášikova 23D, 82106 Bratislava – Podunajské Biskupice, 1384,48 €, OcÚ – stravné lístky;
233/2014, 2014126, 31397727, EKOAUDÍTOR, spol. s r.o., Letecká 22, 83103 Bratislava – Nové Mesto, 480 €, Overenie konsol. účtovnej závierky za r. 2013;
232/2014, 1400182, 36432610, TRIOMAT,  a.s., Štefánikova 266/17, 02901 Námestovo, 84,25 €, OcÚ – kancel. potreby
231/2014, 14000189, 36376108, RABČAN, s.r.o, Rabča 30702944 Rabča 307, 134 €, Doprava autobusom – Ružomb. lýra 2014
230/2014, 201482777, 30222281, Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo, 2349,26 €, Zneškodňovanie odpadov 08/2014
229/2014, 9000778844, 36631124, Slovenská pošta,&nbs a.s., Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica, 194,9 €, Poštovné úverované 08/2014
228/2014, 2714003161, 678856, IKAR,&nbs a.s., Kukuričná 13, 83103 Bratislava, 170,18 €, MK – knižný fond (dotácia MK)
227/2014, 2014059, 00314731, Oravský Podzámok 61, 462,2 €, 5% opravn. nákladov Partnerstvo obcí v obl. cest. ruchu na Orave
226/2014, 2014032, 40972488, Poldaufová Urbanová Soňa, Ing. arch., Medzihradská 1355 30, 02601 D. Kubín, 1750 €, PD pre vydanie ÚR IBV Adamovka III – Rabča
225/2014, 14000184, 36376108, RABČAN, s.r.o, Rabča 30702944 Rabča 307, 400 €, Doprava detí projekt Týžden prekvapení
224/2014, 4821402175, 35896931, Knižný veľkoobchod PEMIC,  a.s., Padlých hrdinov 60, 82106 Bratislava – Staré Mesto, 127,4 €, MK – knihy (dotácia MK SR)
223/2014, 421403344, 35810734, DATALAN, a.s., Galvániho 17 A, 82104 Bratislava – Ružinov, 150 €, Servisné služby Korwin 08/2014
222/2014, 3762014, 37058843, Ing. Miroslav Ďuriš, Trenčiansky vzdeláv. servis, Inovecká 1140 22, 91101 Trenčín, 6,5 €, OcÚ CD Mestá a obce, ako orgány ochrany prírody
221/2014, 0765729080, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Karadžičová 10, 82513 Bratislava, 20,32 €, OcÚ – internet 08/2014
220/2014, 2765729363, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Karadžičová 10, 82513 Bratislava, 143,15 €, OcÚ,MK – tel. hovory, internet 8/2014
219/2014, 4214012127, 35795662, GTS Slovakia,&nbs a.s., Einsteinova 24, 02944 Bratislava – Staré Mesto, 99,25 €, OcÚ – telef. hovory 8/2014
218/2014, 7408221326, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Karadžičová 10, 82513 Bratislava, 143,14 €, OcÚ – t – mobil, internet 8/2014
217/2014, 2014116, 41730780, Domin Ján, Hlavná 20, 02944 Rabča, 103,67 €, Služby OBP PO za mes. 08/2014
216/2014, 14012, 43282172, Justína Brišová, Lúčna 85/2, 02944 Rabča, 20 €, Graf. návrh pamät. listu – hasičský deň
215/2014, 14000182, 36376108, RABČAN, s.r.o, Rabča 30702944 Rabča 307, 66780,9 €, Stav. práce Prestavba soc. zariadení a príst. ZŠ s MŠ Rabča
214/2014, 14043, 41962249, Ing. Jozef Revaj, nám. A. Bernoláka 375/1, 02901 Námestovo, 200 €, Zameranie kanalizácie a vodovodu – ul. Rozvoja, ul. Priekopa
213/2014, 0114091205, 31396674, LE CHEQUE DEJEUNER  a.s., Tomášikova 23D, 82106 Bratislava – Podunajské Biskupice, 1221,6 €, OcÚ – stravné lístky (300 ks)
212/2014, 03314, 36437212, eM.Ve  a.s., Dubová 3272 11, 01007 Žilina, 720 €, PD Zvýš. energ. účinnosti objektu ZŠ s MŠ
211/2014, 14000181, 36376108, RABČAN, s.r.o, Rabča 30702944 Rabča 307, 4499,99 €, Ihrisko dolné – oplotenie
210/2014, 14030830, 44101601, EFN plus  a.s., Štefánikova 212, 02901 Námestovo, 133,09 €, OcÚ – toner, myš, materiál k serveru
209/2014, 1400171, 36432610, TRIOMAT,  a.s., Štefánikova 266/17, 02901 Námestovo, 140,91 €, Objednávame u Vás kancel. potreby (obálka, blok samolepiaci)
208/2014, 140100184, 47751011, Tlačiareň Kubík s.r.o, Kliňanska cesta 567, 02901 Námestovo, 15 €, OcÚ osvedčovacia kniha 1 ks
207/2014, 14000175, 36376108, RABČAN, s.r.o, 30702944, Rabča 307, 400 €, Projekt VUC deti Poď s nami
206/2014, 5021411057, 31592503, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1, 76 €, Verejná správa SR – ročný prístup
205/2014, 2014096, 41730780, Ján Domin, Hlavná 20, 02944 Rabča, 103,67 €, Služby OBP PO 07/2014
204/2014, 9000771228, 36631124, Slovenská pošta,&nbs a.s., Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica, 283,8 €, Poštovné_úverované_072014
203/2014, 8764752328, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Karadžičová 10, 82513 Bratislava, 36,59 €, OcÚ internet 072014
202/2014, 3764752615, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Karadžičová 10, 82513 Bratislava, 146,2 €, OcÚ internet, poplatky 072014
201/2014, 4214010865, 35795662, GTS Slovakia,&nbs a.s., Einsteinova 24, 02944 Bratislava – Staré Mesto, 154,61 €, OcÚ_telefony_072014
200/2014, 14000174, 36376108, RABČAN, s.r.o, Rabča 30702944 Rabča 307, 33,35 €, Dopravné dychovka do Námestova
199/2014, 201472709, 30222281, Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo, 2256,47 €, Zneškodň. odpadov 07/2017
198/2014, 621402924, 35810734, DATALAN,&nbs a.s., Galvániho 17A, 82104 Bratislava – Ružinov, 150 €, Korwin servisne služby_072014
197/2014, 7407249945, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Karadžičová 10, 82513 Bratislava, 137,69 €, OcÚ – t – mobil, internet 07/2014
196/2014, 1429894, 43800050, ABC shop  a.s., M. R. Štefánika 101/18, 91601 Stará Turá, 100,85 €, Ob. knižnica – knihy (dotácia)

195/2014, 0114079931, 31396674, Le Cheque Dejeuner,  a.s., Vajnorská 32, 83103 Bratislava, 1221,6 €, OcÚ – stravné lístky;
194/2014, 14000167, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 59,77 €, Doprava (dychovka) Rabča – Tvrdošín;
193/2014, 20140684, 31623743, AD značenie, spol. s r.o., M. R. Štefánika 3, 97101 Prievidza, 267,6 €, Dopravné zrkadlo 2 ks;
192/2014, 14030, 41962249, Ing. Jozef Revaj, nám. A. Bernoláka 375/1, 02901 Námestovo, 230 €, GP – ul. Ružova;
191/2014, 14009, 43282172, Justína Brišová, Lúčna 85/2, 02944 Rabča, 1135 €, Dig. kronik. práce, foto-videokronika, web: foto, video, mapa, – I. polrok 2014;
190/2014, 24510918, 36421901, PYROKOMPLEX  a.s., Štefaniková 264/30, 02901 Námestovo, 133,14 €, Period. kontroly prenosných has. prístrojov;
189/2014, 14000160, 36376108, RABČAN,  a.s., 02944 Rabča 307, 38,12 €, Doprava Rabča – Sihelné;
188/2014, 01552014, 35987006, Štátna ved. knižnica, Lazovná 9, 97558 Banská Bystrica, 19 €, Vypracovanie rešerší za I. polrok 2014;
187/2014, 14030732, 44101601, EFN plus  a.s., Štefánikova 212, 02901 Námestovo, 151,69 €, Xero papier A3, založ. zdroj k serveru;
186/2014, 092014, 46849009, Ing. Milan Gavroň – iProjekt, 02947 Oravská Polhora 242, 150 €, vypracovanie tepelnotechn. posúdenia – objekt ZS a MS, Kostolná 855;
185/2014, 14030725, 44101601, EFN plus  a.s., Štefánikova 212, 02901 Námestovo, 43,2 €, OcÚ – predĺžovačka;
184/2014, 14007, 43282172, Justína Brišová, Lúčna 85/2, 02944 Rabča, 620 €, Rabč. chýrnik s prílohami Rabconek a Horňáčik – graf. spracovanie;
183/2014, 14008, 43282172, Justína Brišová, Lúčna 85/2, 02944 Rabča, 30 €, Prop. obce – Dni Rabče – fareb. plagát, diplomy, pozv.;
182/2014, 140100053, 47751011, Tlačiareň Kubík s.r.o, Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo, 966 €, Rabč. chýrnik 1250 ks, poduška červená;
181/2014, 2014340, 36374199, ELMA, spol.  a.s., Hviezdoslavová 14/7, 02901 Námestovo, 191,2 €, Monitorov. objektu júl – september 2014;
180/2014, 1990007635, 30814677, XEROX LIMITED, o.z., Einsteinová 23, 82106 Bratislava – Podunajské Biskupice, 514,6 €, Kopír. stroj – lízing 2. Q. 2014;
179/2014, 201462646, 30222281, Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo, 2042,22 €, Zneškodň. odpadov 06/2014;
178/2014, 1460094, 34421220, Tlačiareň Kubík, Kliňanská cesta 565, 02901 Námestovo, 24 €, OcÚ – podušky pod pečiatky;
177/2014, 621402488, 35810734, DATALAN,&nbs a.s., Galvániho 17 A, 82104 Bratislava – Ružinov, 150 €, Servisné služby 6/2014 (Korwin);
176/2014, 9000764350, 36631124, Slovenská pošta,&nbs a.s., Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica, 282,4 €, OcÚ – poštovné úverované 06/2014;
175/2014, 611021219, 36038351, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Miestneho priemyslu 569, 02913 Námestovo, 1002,76 €, Prenájom pozemkov – rok 2014;
174/2014, 9763605860, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Karadžičová 10, 82513 Bratislava, 162,59 €, OcÚ, MK – internet, tel. hovory 06/2014;
173/2014, 6763605588, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Karadžičová 10, 82513 Bratislava, 20,32 €, OcÚ – internet 06/2014;
172/2014, 4214009502, 35795662, GTS Slovakia,&nbs a.s., Einsteinova 24, 02944 Bratislava – Staré Mesto, 165,92 €, OcÚ – telef. hovory 06/2014;
170/2014, 1310400360, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 46706 €, Povodňové záchranné práce v obci Rabča 15. 5. – 26. 6. 2014;
171/2014, 20142, 34840605, Skutka Jozef, Rabča 318, 600 €, Predajné stánky – krytina;
169/2014, 2014001, 37391763, Michal Zboroň PNEUSERVIS, Rabča 304, 120 €, Výkopové práce – povodne;
168/2014, 7406277693, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Karadžičová 10, 82513 Bratislava, 151,52 €, OcÚ – telefón 6/2014;
167/2014, 1802014, 35310006, Kováčik Peter, Ing. – Život a zdravie, Nálepkova 48, 97701 Brezno, 40,5 €, Obecná knižnica – knihy;
166/2014, 062014, 37801635, Mgr. Igor Palider – advokát, Zubrohlava č. 215, 02943 Zubrohlava, 1200 €, Právne služby, vypracovanie kúpnych zmlúv;
165/2014, 2014089, 41730780, Domin Ján, Hlavná 20, 02944 Rabča, 103,67 €, Služby OBP PO za mesiac jún 2014;
164/2014, 1319400358, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 49,41 €, Zákon. poistné III. Q. 2014 – motor. vozidlá;
162/2014, 1315400352, 35996129, RABČAN obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 20107,8 €, OcÚ, MKS – teplo r. 2013;
161/2014, 1142261601, 36440531, Martinus.sk,  a.s., Martin,03601 Martin, 105,91 €, Obecná knižnica – knihy;
160/2014, 2714002023, 678856, IKAR,&nbs a.s., Kukuričná 13, 83103 Bratislava, 103,98 €, Obecná knižnica – knihy (dotácia);
159/2014, 2714002026, 678856, IKAR,&nbs a.s., Kukuričná 13, 83103 Bratislava, 6,93 €, Obecná knižnica – knihy;
158/2014, 2714002025, 678856, IKAR,&nbs a.s., Kukuričná 13, 83103 Bratislava, 8,33 €, Obecná knižnica – knihy;
157/2014, 0114068214, 31396674, Le Cheque Dejeuner,  a.s., Vajnorská 32, 83103 Bratislava, 1425,2 €, OcÚ – stravné lístky;
156/2014, 14030567, 44101601, EFN plus  a.s., Štefánikova 212, 02901 Námestovo, 64,64 €, OcÚ – router + inštalácia;
155/2014, 201400286, 36138517, Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1, 03601 Martin, 6,48 €, Vyhotovenie kópií;
154/2014, 201411, 34840605, Skutka Jozef, Rabča č. 318,02944 Rabča c. 318, 1875 €, Drevené predajné stánky 5 ks;
153/2014, 2014055, 37049062, Adamčíková Monika, Rabča,02944 Rabča, 172,5 €, Pož. ochrana – obč. sviatok sv. Florián;
152/2014, 1560000877, 42272360, Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 83106 Bratislava – Rača, 57,46 €, Matrika – tlačivá;
151/2014, 24510742, 36421901, PYROKOMPLEX  a.s., Štefániková 264/30, 02901 Námestovo, 38,41 €, PO – materiál;
150/2014, 201452596, 30222281, Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo, 2572,35 €, Zneškodň. odpadov máj 2014;
149/2014, 9000757871, 36631124, Slovenská pošta,&nbs a.s., Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica, 284,6 €, Poštové služby máj 2014;
148/2014, 36833411, 31363091, Inprost,  a.s., Smrečianska 29, 81105 Bratislava, 15,6 €, Obecné noviny r. 2014;
147/2014, 2014201, 11642262, Vydavateľstvo MOTÝĽ, Mariánska 9, 81108 Bratislava – Staré Mesto, 46,26 €, Ob. knižnica – knihy (dotácia);
146/2014, 14000142, 36376108, RABČAN,  a.s., Rabča 307,02944 Rabča 307, 106,32 €, Teplo 05/2014 – Hasič. stanica;
145/2014, 140061, 36705390, BELLIMPEX,  a.s., Kossuthová 6, 94301 Štúrovo, 72 €, Oprava merača rýchlosti;
144/2014, 140202, 46128026, Albín Franek, Oravské Veselé 604, 02962 Oravské Veselé, 105,92 €, OcÚ – kancel. potreby;
143/2014, 14030602, 44101601, EFN plus  a.s., Štefánikova 212, 02901 Námestovo, 98,47 €, OcÚ – AVG antivírus;
142/2014, 621402006, 35810734, DATALAN,&nbs a.s., Galvániho 17 A, 82104 Bratislava – Ružinov, 150 €, Servisne služby Korwin – 05/2014;
141/2014, 4214008231, 35795662, GTS Slovakia,&nbs a.s., Einsteinova 24, 02944 Bratislava – Staré Mesto, 163,67 €, OcÚ – telefóny 05/2014;
140/2014, 3762595362, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Karadžičová 10, 82513 Bratislava, 158,89 €, OcÚ, MK – telefóny, internet 05/2014;
139/2014, 7762595241, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Karadžičová 10, 82513 Bratislava, 25,31 €, OcÚ – internet 05/2014;
138/2014, 7405291772, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Karadžičová 10, 82513 Bratislava, 155,69 €, T – mobil OcÚ – 05/2014;
137/2014, 012014, 40336361, Plevjaková Margita, Oravská Polhora 1096, 02947 Oravská Polhora, 2248,17 €, Projekt „Hľadajme možnosti. . . PLSK“ – tvorivé dielne materiál;
136/2014, 2014072, 41730780, Domin Ján, Hlavná 20, 02944 Rabča, 103,67 €, Služby OBP PO 05/2014;
135/2014, 0114057560, 31396674, LE CHEQUE DEJEUNER  a.s., Tomášikova 23 D, 82106 Bratislava – Podunajské Biskupice, 1221,6 €, OcÚ – stravné lístky;
134/2014, 20146, 37810316, Základná škola s MŠ, Rabča,02944 Rabča, 130 €, Dôchodci – strava 05/2014;
133/2014, 2714001630, 678856, IKAR,&nbs a.s., Kukuričná 13, 83103 Bratislava, 6,97 €, Obecná knižnica – kniha, 29. 5. 2014;
132/2014, 2714001629, 678856, IKAR,&nbs a.s., Kukuričná 13, 83103 Bratislava, 128,38 €, Obecná knižnica – knihy (dotácia), 29. 5. 2014;
131/2014, 2014066, 31397727, EKOAUDÍTOR, spol. s r.o., Letecká 22, 83103 Bratislava – Nové Mesto, 960 €, Overenie ročnej účt. závierky za rok 2013, 27. 5. 2014;
130/2014, 140060, 36415677, LESBORA,  a.s., Pod Lipou 186, Rabča, Pod lipou 186, 02944 Rabča, 312 €, Interiér. Dvere + oblož. zárubňa (OcÚ – zasadačka), 26. 5. 2014;
129/2014, 201410023, 36376108, RABČAN,  a.s., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 17,42 €, Hasič. stanica vodné a stočné, 27. 5. 2014;
128/2014, 201405, 480108/713, Jozef Skutka, Drevená 318, 02944 Rabča, 1500 €, Predajné stánky z dreva 5 ks (zál. fa), 1. 5. 2014;
127/2014, 014075, 40746739, Jozef Pilarčík, Oprava a údržba motor. vozidiel, Grúňanská 966, 02944 Rabča, 152,11 €, Oprava motor. vozidla Škoda Fabia NO 617AY, 21. 5. 2014;
126/2014, 014074, 40746739, Jozef Pilarčík, Oprava a údržba motor. vozidiel, Grúňanská 966, 02944 Rabča, 182,96 €, Oprava motor. vozidla Škoda Fabia NO 617AY, 21. 5. 2014;
125/2014, 052014246, 36406741, AQUATREND,  a.s., Hričovská 221, 01001 Žilina, 131 €, Servis na filt. zariadení – pitný automat, 19. 5. 2014;
124/2014, 052014273, 36406741, AQUATREND,  a.s., Hričovská 221, 01001 Žilina, 34,6 €, Mechan. filter s vložkou, 19. 5. 2014;
123/2014, 14000125, 36376108, RABČAN,  a.s., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 15,64 €, Doprava autobusom, 19. 5. 2014;
122/2014, 941368, 30224802, DEXTRADE Žilina,  a.s., Kamenná 9, 01001 Žilina, 1324,8 €, Projekt „Hľadajme možnosti... „ Kolotoč, 19. 5. 2014;
121/2014, 14000123, 36376108, RABČAN,  a.s., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 34194,32 €, Projekt „Hľadajme... . „stavba oddychový areál", 14. 5. 2014;
120/2014, 14000124, 36376108, RABČAN,  a.s., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 1697 €, Projekt „Hľadajme... . pieskovisko, stol, lavica", 14. 5. 2014;
12. 5. 2014;
119/2014, 4821311160, 35896931, Knižný veľkoobchod PEMIC,  a.s., Padlých hrdinov 60, 82106 Bratislava – Staré Mesto, 151,73 €, Ob. knižnica – knihy;
118/2014, 621401571, 35810734, DATALAN,&nbs a.s., Galvániho 17 A, 82104 Bratislava – Ružinov, 150 €, Servisné služby Korwin 04/2014, 14. 5. 2014;
117/2014, 9000752434, 36631124, Slovenská pošta,&nbs a.s., Partizánska cesta č.  9, 97599 Banská Bystrica, 793,9 €, Poštovné úverované 04/2014, 14. 5. 2014;
116/2014, 1401187, 44869509, JUMAKL,  a.s., Tolstého 3, 04001 Košice – Sever, 693,98 €, Projekt „Hľadajme možnosti...“ Gril 4 Series, 9. 5. 2014;
115/2014, 4214006857, 35795662, GTS Slovakia,&nbs a.s., Einsteinova 24, 02944 Bratislava – Staré Mesto, 133,24 €, Telefón. hovory 04/2014, 9. 5. 2014;
114/2014, 14000116, 36376108, RABČAN,  a.s., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 80,45 €, Hasič. stanica – teplo 04/2014, 9. 5. 2014;
113/2014, 201442548, 30222281, Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo, 3657,15 €, Zneškodň. odpadov 04/2014, 9. 5. 2014;
112/2014, 8761588540, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Karadžičová 10, 82513 Bratislava, 20,32 €, OcÚ – internet 04/2014, 9. 5. 2014;
111/2014, 0761588768, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Karadžičová 10, 82513 Bratislava, 156,19 €, OcÚ, MK – telefón, internet 04/2014, 9. 5. 2014;
110/2014, 1440117, 34421220, Tlačiareň Kubík, Kliňanská cesta 565, 02901 Námestovo, 31,2 €, ObZS – samolepky, 5. 5. 2014;
109/2014, 2014056, 41730780, Domin Ján, Hlavná 20, 02944 Rabča, 103,66 €, Služby OBP PO 04/2014, 4. 5. 2014;
108/2014, 7404313733, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Karadžičová 10, 82513 Bratislava, 130,61 €, OcÚ – telefón, internet 04/2014, 2. 5. 2014;
107/2014, 1312400232, 35996129, RABČAN obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 1963,83 €, Ob. knižnica – teplo r. 2013, 5. 5. 2014;
106/2014, 140412636, 36311723, inSPORTline,  a.s., Bratislavská 36, 91105 Trenčín, 93,9 €, Projekt PLSK – Detská záhr. húpačka dvojitá, 5. 5. 2014;
105/2014, 0114047170, 31396674, LE CHEQUE DEJEUNER,  a.s., Tomášikova 23 D, 82106 Bratislava – Podunajské Biskupice, 1221,6 €, OcÚ – stravné lístky, 2. 5. 2014;
104/2014, 20145, 37810316, Základná škola s MŠ, Rabča, 02944 Rabča, 127,5 €, Dôchodci – strava 04/2014, 30. 4. 2014;
103/2014, 1990004893, 30814677, XEROX LIMITED, o. z., Einsteinova 23, 82106 Bratislava – Podunajské Biskupice, 488,22 €, Kopír. stroj – lizíng, kopírovanie, 22. 4. 2014;
102/2014, 14018089, 44997779, RAPID SK,  a.s., Mládeže 299, 01341 D. Hričov, 269 €, "Projekt „Hľadajme možnosti... . „ trampolína", 28. 4. 2014;
101/2014, 14030415, 44101601, EFN plus,  a.s., Štefánikova 212, 02901 Námestovo, 107,21 €, OcÚ – toner Canon 3 ks, 29. 4. 2014;
100/2014, 20142007, 30216613, Margita Farská – GEODET, Hattalová 341, 02901 Námestovo, 4206,59 €, Adamovka III. – geodet. práce, 28. 4. 2014;
99/2014, 140040, 36415677, LESBORA,  a.s., Pod Lipou 186, Rabča, Pod lipou 186, 02944 Rabča, 240 €, Dom kultúry – kuchynka dvere, 28. 4. 2014;
98/2014, 14000092, 36376108, RABČAN,  a.s., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 49,68 €, Doprava autobusom – veľkon. sviatky, 23. 4. 2014;
97/2014, 1317400211, 35996129, RABČAN obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 444,94 €, Ob. knižnica – el. energia 2013, 16. 4. 2014;
96/2014, 1316400209, 35996129, RABČAN obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 1602,07 €, OcÚ, MKS – vodné, stočné 2013, 16. 4. 2014;
95/2014, 1318400197, 35996129, RABČAN obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 512,18 €, El. energia 2013 – matrika, 16. 4. 2014;
94/2014, 1319400196, 35996129, RABČAN obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 5927,67 €, MKS – el. energia 2013, 16. 4. 2014;
93/2014, 1440076, 34421220, Tlačiareň Kubík, Kliňanská cesta 565, 02901 Námestovo, 54 €, Tabuľa matričný úrad, šeky U, 16. 4. 2014;
92/2014, 44, 32274947, Ing. Pavol Palider, Športovcov 1175/38, 02601 D. Kubín, 100 €, Predplatné mzdy r. 2014, servisné práce, 16. 4. 2014;
91/2014, 1112810421, 36440531, Martinus.sk,  a.s., Martin, 03601 Martin, 97,6 €, Obecná knižnica – knihy, 16. 4. 2014;
90/2014, 1400076, 36432610, TRIOMAT,  a.s., Štefánikova 266 17, 02901 Námestovo, 94,53 €, OcÚ – obálky s doručenkou, 15. 4. 2014;
89/2014, 7403320128, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Karadžičová 10, 82513 Bratislava, 140,7 €, T – mobil – OcÚ 03/2014, 16. 4. 2014;
88/2014, 24510441, 36421901, PYROKOMPLEX,  a.s., Štefániková 264/30, 02901 Námestovo, 228 €, Projekt pož. bezpečnostná stavba Dom služieb, 14. 4. 2014;
87/2014, 14013, 41962249, Ing. Jozef Revaj, nám. A. Bernoláka 375/1, 02901 Námestovo, 160 €, Vytýčenie cesty Iglarčík, 16. 4. 2014;
86/2014, 9000745771, 36631124, Slovenská pošta,&nbs a.s., Partizánska cesta č.  9, 97599 Banská Bystrica, 277,7 €, Poštovné úverované 03/2014, 14. 4. 2014;
85/2014, 621401132, 35810734, DATALAN,&nbs a.s., Galvániho 17 A, 82104 Bratislava – Ružinov, 150 €, Servisne služby 03/2014, 10. 4. 2014;
84/2014, 7760587859, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Karadžičová 10, 82513 Bratislava, 20,32 €, OcÚ – internet 03/2014, 11. 4. 2014;
83/2014, 4760588095, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Karadžičová 10, 82513 Bratislava, 136,55 €, OcÚ, MK – telefón, internet 03/2014, 11. 4. 2014;
82/2014, 2714001097, 678856, IKAR,&nbs a.s., Kukuričná 13, 83103 Bratislava, 10,43 €, Obecná knižnica – kniha, 8. 4. 2014;
81/2014, 2714001098, 678856, IKAR,&nbs a.s., Kukuričná 13, 83103 Bratislava, 10,43 €, Obecná knižnica – kniha, 8. 4. 2014;
80/2014, 2714001099, 678856, IKAR,&nbs a.s., Kukuričná 13, 83103 Bratislava, 100,83 €, Obecná knižnica – knihy, 8. 4. 2014;
79/2014, 2014175, 36374199, ELMA, spol.,  a.s., Hviezdoslavova 14/7, 02901 Námestovo, 191,2 €, Monitor. objektu apríl – jún 2014, 7. 4. 2014;
78/2014, 4214005522, 35795662, GTS Slovakia,&nbs a.s., Einsteinova 24, 02944 Bratislava – Staré Mesto, 166,31 €, Telef. hovory 03/2014, 7. 4. 2014;
77/2014, 2014060, 00698202, CGS, spol. s r. o., Sasinkova 14, 81108 Bratislava, 732 €, Terra Desktop modul SpU – trvala licencia, 7. 4. 2014;
76/2014, 14000074, 36376108, RABČAN,  a.s., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 114,94 €, Hasičská stanica – teplo, 7. 4. 2014;
75/2014, 201432497, 30222281, Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo, 3795,43 €, Zneškod. odpadov za obdobie 3/2014, 7. 4. 2014;
74/2014, 140122, 46128026, Albín Franek, Or. Veselé 604, 02962 Or. Veselé, 83,1 €, Papier A4, 1. 4. 2014;
73/2014, 2014041, 41730780, Ján Domin, Hlavná 20, 02944 Rabča, 103,66 €, Služby OBP PO za mesiac 03/2014, 1. 4. 2014;
72/2014, 14002098, 35730129, Verlag Dashőfer, vydavateľstvo,  a.s., Železničiarska 13, 81104 Bratislava, 190,8 €, Spravodajca vo ver. správa predplatné 2014, 2015, 26. 3. 2014;
71/2014, 14030306, 44101601, EFN plus,  a.s., Štefánikova 212, 02901 Námestovo, 45,85 €, OcÚ – toner 2 ks, 31. 3. 2014;
70/2014, 140986, 46919805, TOPSET Solutions,  a.s., Hollého 2366 25, 90031 Stupava, 51,78 €, Aktual. programu na r. 2014 (PDA Navigátor), 31. 3. 2014;
69/2014, 20143, 37810316, Základná škola s MŠ, Rabča, 02944 Rabča, 142,5 €, Dôchodci – strava 03/2014, 31. 3. 2014;
68/2014, 0114035135, 31396674, Le Cheque Dejeuner,  a.s., Vajnorská 32, 83103 Bratislava, 1221,6 €, OcÚ – stravné lístky, 31. 3. 2014;
67/2014, 1311400152, 35996129, RABČAN obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 49,41 €, Refun. zák. poistného II. Q. 2014, 28. 3. 2014;
66/2014, 1430102, 34421220, Tlačiareň Kubík, Kliňanská cesta 565, 02901 Námestovo, 2693,1 €, Projekt PLSK – materiál, 28. 3. 2014;
65/2014, 52014, 37907271, Občianske združenie ZUBOR, Zubrohlava 606, 02943 Zubrohlava, 10 €, Ob. knižnica kniha, 21. 3. 2014;
64/2014, 1404376, 17310598, SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava, Jakubovo nám. 14, 81109 Bratislava – Staré Mesto, 33,5 €, odmena výk. umelcom 2014, 21. 3. 2014;
63/2014, 4821309818, 35896931, Knižný veľkoobchod PEMIC,  a.s., Padlých hrdinov 60, 82106 Bratislava – Staré Mesto, 103,88 €, Ob. knižnica knihy, 21. 3. 2014;
62/2014, 621400544, 35810734, DATALAN,&nbs a.s., Galvániho 17 A, 82104 Bratislava – Ružinov, 150 €, Servisné služby Korwin 02/2014 k ZPS 108/2007, 17. 3. 2014;
61/2014, 9000740053, 36631124, Slovenská pošta,&nbs a.s., Partizánska cesta č.  9, 97599 Banská Bystrica, 251,1 €, Poštovné úverované 02/2014, 17. 3. 2014;
60/2014, 012014, 44953984, Sunega Lukáš, Sihelné 186, 02946 Sihelné, 820 €, Skriňa na šanony (kanc. Kvasniaková), 12. 3. 2014;
59/2014, 14000050, 36376108, RABČAN,  a.s., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 128,81 €, Dod. tepla 2/2014 – hasič. stanica, 11. 3. 2014;
58/2014, 114020768, 36421928, Websupport,  a.s., Staré Grunty 12, 84104 Bratislava – Karlova Ves, 81 €, Vytvorenie domény Rabča.eu od 11. 3. 2014 – 11. 3. 2015, 12. 3. 2014;
57/2014, 201422443, 30222281, Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo, 3621,64 €, Zneškodň. odpadov 02/2014, 11. 3. 2014;
56/2014, 4214003701, 35795662, GTS Slovakia,&nbs a.s., Einsteinova 24, 02944 Bratislava – Staré Mesto, 130,21 €, OcÚ – telefóny 2/2014, 11. 3. 2014;
55/2014, 14003, 43282172, Justína Brišová, Lúčna 85/2, 02944 Rabča, 25 €, SčK – graf. návrh 80. výročie, 7. 3. 2014;
54/2014, 9759594387, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Karadžičová 10, 82513 Bratislava, 20,32 €, OcÚ – internet 2/2014, 7. 3. 2014;
53/2014, 8759594618, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Karadžičová 10, 82513 Bratislava, 160,2 €, OcÚ, MK – telefón, internet 2/2014, 7. 3. 2014;
52/2014, 7402320430, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Karadžičová 10, 82513 Bratislava, 130,72 €, OcÚ – telefóny 2/2014, 5. 3. 2014;
51/2014, 14000033, 36376108, RABČAN,  a.s., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 282,22 €, MKS – stav. práce – búranie otvoru pre dvere, 4. 3. 2014;
50/2014, 0852014, 43897452, Gastro Vrábeľ,  a.s., M. R. Štefánika 1832, 02601 D. Kubín, 1348,8 €, MKS – strojček na mäso, dosky, 4. 3. 2014;
49/2014, 0862014, 43897452, Gastro Vrábeľ,  a.s., M. R. Štefánika 1832, 02601 D. Kubín, 186 €, MKS – rošt, pekáč, 4. 3. 2014;
48/2014, 14030142, 44101601, EFN plus,  a.s., Štefánikova 212, 02901 Námestovo, 37,8 €, Toner HPLJ – voľby prezidenta, 3. 3. 2014;
47/2014, 14030209, 44101601, EFN plus,  a.s., Štefánikova 212, 02901 Námestovo, 39,19 €, OcÚ – AVG 2014 Antivírus 2 ks, 3. 3. 2014;
46/2014, 2014025, 41730780, Ján Domin, Hlavná 20, 02944 Rabča, 103,67 €, Služby OBP PO – február 2014, 28. 2. 2014;
45/2014, 20142, 37810316, Základná škola s MŠ, Rabča, 02944 Rabča, 100 €, Dôchodci – strava 2/2014, 28. 2. 2014;
44/2014, 0662014, 43897452, Gastro Vrábeľ,  a.s., M. R. Štefánika 1832, 02601 D. Kubín, 15799,2 €, Kuchynka MKS – panva, kotol, robot. panva, 25. 2. 2014;
43/2014, 24510167, 36421901, PYROKOMPLEX,  a.s., Štefániková 264/30, 02901 Námestovo, 119,7 €, Zákl. odb. príprava členov hasič. jednotiek, 28. 2. 2014;

42/2014, 140023, 36705390, BELLIMPEX,  a.s., Kossuthová 6, 94301 Štúrovo, 162 €, Výmena AKU v merači rýchlosti, 18. 2. 2014;
41/2014, 0114023134, 31396674, LE CHEQUE DEJEUNER,  a.s., Tomášikova 23 D, 82106 Bratislava – Podunajské Biskupice, 1221,6 €, OcÚ – stravné lístky, 27. 2. 2014;
40/2014, 342403064, 35885815, MANUTAN Slovakia,  a.s., Lanová 8, 82101 Bratislava, 802,66 €, Skriňa na spisy so žalúziami(Lubasová 2 ks), 24. 2. 2014;
39/2014, 2141105473, 00178454, SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava, 20,4 €, Autorská odmena (MR použitie hud. diel), 24. 2. 2014;
38/2014, 201400113, 36138517, Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1, 03601 Martin, 8,65 €, Vyhotovenie fotokópií, 24. 2. 2014;
37/2014, 14008, 41962249, Ing. Jozef Revaj, nám. A. Bernoláka 375/1, 02901 Námestovo, 200 €, GP – ul. okolo Sameka V. Kvasniaková, 21. 2. 2014;
36/2014, 484330569, 17316219, Geodet. A kartografický ústav, Chlumeckého 4, 82662 Bratislava, 18 €, Kataster nehnuteľnosti – súbory, 20. 2. 2014;
35/2014, 1400168, 34421220, Tlačiareň Kubík, Kliňanská cesta 565, 02901 Námestovo, 84 €, SčK – ďakovné listy, pozvánky (80. výročie), 20. 2. 2014;
34/2014, 032014, 37801635, Mgr. Igor Palider – advokát, Zubrohlava č.  215, 02943 Zubrohlava, 1800 €, Právne služby 2013, 17. 2. 2014;
33/2014, 7140400226, 17335345, Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 81715 Bratislava, 40 €, Nájom pozemku, 17. 2. 2014;
32/2014, 140053, 46128026, Albín Franek, Or. Veselé 604, 02962 Or. Veselé, 28,57 €, Projekt PR – kanc. potreby, 14. 2. 2014;
31/2014, 140054, 46128026, Albín Franek, Or. Veselé 604, 02962 Or. Veselé, 124,45 €, OcÚ – kancel. potreby, 14. 2. 2014;
30/2014, 2014006, 30536413, František Prisenžňák Autoškola ABC, Hlavná 585, 02944 Rabča, 80 €, Preškolenie vodičov – OcÚ, 13. 2. 2014;
29/2014, 621400063, 35810734, DATALAN,&nbs a.s., Galvániho 17 A, 82104 Bratislava – Ružinov, 150 €, Servisné služby Korwin – január 2014, 12. 2. 2014;
28/2014, 9000733180, 36631124, Slovenská pošta,&nbs a.s., Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica, 219,75 €, Poštovné úverované – január 2014, 12. 2. 2014;
27/2014, 2714000331, 678856, IKAR,&nbs a.s., Kukuričná 13, 83103 Bratislava, 113,77 €, Ob. knižnica – knihy, 12. 2. 2014;
26/2014, 4214001949, 35795662, GTS Slovakia,&nbs a.s., Einsteinova 24, 02944 Bratislava – Staré Mesto, 172,61 €, Tel. hovory 1/2014, 10. 2. 2014;
25/2014, 1156036001, 36440531, Martinus.sk,  a.s., Martin, 03601 Martin, 69,47 €, Ob. knižnica – knihy, 10. 2. 2014;
24/2014, 14030076, 44101601, EFN plus,  a.s., Štefánikova 212, 02901 Námestovo, 14,9 €, OcÚ – toner Canon FX – 10 REN, 10. 2. 2014;
23/2014, 14000020, 36376108, RABČAN,  a.s., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 182,36 €, Hasič. stanica – teplo 1/2014, 7. 2. 2014;
22/2014, 6758603904, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Karadžičová 10, 82513 Bratislava, 158,76 €, OcÚ, MK – telefón, interne 01/2014, 7. 2. 2014;
21/2014, 9758603664, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Karadžičová 10, 82513 Bratislava, 36,59 €, OcÚ – internet 1/2014, 7. 2. 2014;
20/2014, 20143010, 17883369, Jozef Kupčulák – GEODET, Obrancov mieru 12, 02601 D. Kubín, 294 €, ul. Veterná – geom. plán, 6. 2. 2014;
19/2014, 532014, 37058843, Ing. Miroslav Ďuriš, Trenčiansky vzdel. servis, Inovecká 1140 22, 91101 Trenčín, 9,5 €, "CD Mestá a obce, ako orgány prírody, 7. 2. 2014;
18/2014, 201412387, 30222281, Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu 560, 02901 Námestovo, 4498,46 €, Zneškodň. odpadov 01/2014, 6. 2. 2014;
17/2014, 1400098, 34421220, Tlačiareň Kubík, Kliňanská cesta 565, 02901 Námestovo, 600 €, Noviny Rabč. chýrnik – tlač, 6. 2. 2014;
16/2014, 140006, 36189855, SOTAC,  a.s., Južná trieda 1, 04001 Košice, 129,6 €, OcÚ – vzory VZN, spr. konanie, stav. zákon, 4. 2. 2014;
15/2014, 14000007, 36376108, RABČAN,  a.s., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 25,2 €, Práce HMK – odkrývanie poklopov, 4. 2. 2014;
14/2014, 7401217019, 35763469, Slovak Telecom,&nbs a.s., Karadžičová 10, 82513 Bratislava, 126,43 €, Tel. hovory, popl. 01/2014, 4. 2. 2014;
13/2014, 2014010, 41730780, Ján Domin, Hlavná 20, 02944 Rabča, 103,67 €, Služby OBP PO – január 2014, 31. 1. 2014;
12/2014, 14001, 43282172, Justína Brišová, Lúčna 85/2, 02944 Rabča, 35 €, Graf. návrh pam. listu (OcÚ), 29. 1. 2014;
11/2014, 0114012357, 31396674, LE CHEQUE DEJEUNER,  a.s., Tomášikova 23 D, 82106 Bratislava – Podunajské Biskupice, 1221,6 €, Stravné lístky – OcÚ, 30. 1. 2014;
10/2014, 20141, 37810316, Základná škola s MŠ, Rabča, 02944 Rabča, 127,5 €, Dôchodci – obedy Január 2014, 30. 1. 2014;
9/2014, 14000001, 37048201, Genšor Jaroslav, Ing., nám. A. Bernoláka 377, 02901 Námestovo, 179 €, "GP – pozemok „Na medzi“, 24. 1. 2014;
8/2014, 5008854969, 35950226, Internet mail Slovakia,  a.s., Pasienková 12599 2G, 82106 Bratislava – Podunajské Biskupice, 647 €, Starosta – notebook, 24. 1. 2014;
7/2014, 1400004, 36376108, RABČAN,  a.s., Rabča 307, 02944 Rabča 307, 381,36 €, Práce na Adamovke III. – dovoz štrku, 23. 1. 2014;
6/2014, 14030021, 44101601, EFN plus,  a.s., Štefánikova 212, 02901 Námestovo, 75,4 €, AVG, Batéria – OcÚ, 14. 1. 2014;
4/2014, 140007, 46128026, Albín Franek, Or. Veselé 604, 02962 Or. Veselé, 185,25 €, OcÚ – kanc. potreby, 13. 1. 2014;
5/2014, 20141, 41236203, Ing. Jaroslav Zoššák, I. Olbrachta 1158/66, 02744 Tvrdošín, 80 €, Zb. dvor – odb. prehliadka el. prípojky, 9. 1. 2014;
3/2014, 20142003, 17644429, Ing. Zsolt Marczibal – CONNET, Kráľov Brod, 92541 Kráľov Brod, 68 €, Tlačivá – DzN, 8. 1. 2014;
2/2014, 2014006, 36374199, ELMA, spol.,  a.s., Hviezdoslavova 14/7, 02901 Námestovo, 191,2 €, Monitorovanie objektu 1 – 3/2014, 3. 1. 2014;
1/2014, 1310400027, 35996129, RABČAN obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 49,41 €, Zák. poistne I. Q. 2014 – os. auta, 3. 1. 2014.


2011 – 2013: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013 (txt, 92 KB), 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 (txt, 52 KB), 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011 (txt, 62 KB).

Obec Rabča – odberateľské faktúry

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

2015

Číslo faktúry, IČO, Obchodný názov, adresa, Dátum vystavenia, Cena v € s DPH;
1314500017, 34380400, Erich Buško AZ Centrum, Košťany nad Turcom 349, 03841 Košťany nad Turcom, 15. 12. 2015, 100 €, Fakturujeme Vám za prenájom Kultúrneho domu na deň 13. 12. 2015 na koncert ľudovej hudby Kysucký prameň;
1315500016, 42433479, Poľovnícky spolok HRBIK, Hlavná 325, 02944 Rabča, 11. 12. 2015, 0,41 €, Fakturujeme Vám nájom za užívanie pozemkov za obdobie od 4. 11. 2015 – do 31. 12. 2015;
1316500015, 00151866, Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 81272 Bratislava - Ružinov, 1. 12. 2015, 187,2 €, Fakturujeme Vám odmenu skladníka civilnej ochrany v obci Rabča za rok 2015;
1317500014, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 11. 11. 2015, 4180,53 €, Fakturujeme Vám spotrebu el. energie za obdobie október 2015 - december 2015, položky: Verejné WC, 1 ks, Suma položky 162.21 €, Verejné osvetlenie, 1 ks, Suma položky 3244.14 €, Urbársky dom, 1 ks, Suma položky 258.81 €, Námestie Gaceľ, 1 ks, Suma položky 515.37 €;
1318500013, 42432685, SuperOčko – Občianske združenie, Palárikova 76, 02201 Čadca, 12. 10. 2015, 36.5 €, Fakturujeme Vám Položky: Užívanie verejného priestranstva, 1 ks, Suma položky 30 €, Poplatok za reláciu v miestnom rozhlase, 1 ks, Suma položky 6.50 €;
1319500012, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 10. 9. 2015, 9754.57 €, Fakturujeme Vám spotrebu el. energie za obdobie marec 2015 – september 2015, Položky: Verejné WC, 1 ks, Suma položky 378.49 €, Verejné osvetlenie, 1 ks, Suma položky 7569.66 €, Urbársky dom, 1 ks, Suma položky 603.89 €, Námestie Gaceľ, 1 ks, Suma položky 1202.53 €;
1310500011, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 17. 8. 2015, 1963,92 €, Fakturujeme Vám na základe dod. fa č.1031508346 materiál, Položky: CYKY – J5 x 2,5, 400 m, Suma položky 407.20 €, CYKY – 1 5 x 4, 1000 m, Suma položky 1556  €, hal. vyrovnanie, 1 ks, Suma položky 0.72 €;
1311500010, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 27. 7. 2015, 3949,77 €, Fakturujeme Vám havarijné poistenie motorových vozidiel Zberný dvor a poistenie hnuteľných vecí – položky: Poistenie havarijné, 1 ks, Suma položky 3490.67 €, Poistenie hnuteľných vecí, 1 ks, Suma položky 459.10 €;
1319500009, 46361383, Ján Maťuga, Hlavná 1196/492, 02944 Rabča, 15. 6. 2015, 46 €, Fakturujeme Vám uverejnenie reklamy v Rabčianskom chýrniku č. 1/2015, Položky: Uverejnenie reklamy, 1 ks, Suma položky 46 €;
1310500008, 00415677, Dobrovoľná požiarna ochrana SR, územný výbor Dolný Kubín, J. Ťatliaka 2051/8, 02601Dolný Kubín, 3. 6. 2015, 812 €, Fakturujeme Vám za podanie obeda – guľáš s chlebom na súťaži hasičských družstiev, ktorá sa konala v obci Rabči 31. 5. 2015, položky: počet vydaných porcií, 406 ks, suma položky 812 €;
1311500007, 736122/7676, Kovaličková Gabriela, Vysoká 268, 02944 Rabča, 3. 6. 2015, 275 €, Fakturujeme vám na základe Zmluvy č. 4/2014 o nájme pozemku 2. splátku – prenajatý pozemok – parcelaCKN č. 4549/2 o výmere 336 m2, položky: prenájom pozemku, 1 ks, Sumapoložky 275;
1312500006, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 12. 2. 2015, 227,38 €;
1313500005, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 12. 2. 2015, 1393,51 €;
1314500004, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 10. 2. 2015, 1243,94 €;
1315500003, 736122/7676, Kovaličková Gabriela, Vysoká 268, 02944 Rabča, 28. 1. 2015, 275 €;
1316500002, 30228531, Poľnohospodárske družstvo Magura, Farská 803, 02944 029 44 Rabča, 28. 1. 2015, 240 €;
1317500001, 35694238, Rádio maklér,  a.s., Pri Vinohradoch 318, 83106 Bratislava – Rača, 28. 1. 2015, 13 €.

2014

Číslo faktúry, IČO, Obchodný názov, adresa, Cena v € s DPH, Predmet;
1314400014, 36390356, JAMEL fashion  a.s., Štefánikova 1067/74, 02901 Námestovo, 13 €, Fakturujeme Vám za vyhlásenie relácie v obecnom rozhlase 2x; 1314400013, 36195219, NOVA Training  a.s., Popradska 86, 04011 Košice – Západ, 180 €, Fakturujeme Vám prenájom miestnosti v budove Domu kultúry 12 dní, položky: Prenájom miestnosti, 12 ks; 1314400012, 00151866, Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 81272 Bratislava – Ružinov, 182 €, Fakturujeme Vám odmenu skladníka CO Ján Adamčík za rok 2014;
1314400011, 46552642, Casa Renewal  a.s., Orlovova 861/11, 02901 Námestovo, 26 €, Vyhlásenie v obecnom rozhlase, 4 ks;
1314400010, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 5468,19 €, Fakturujeme Vám poistenie (havarijné poistenie motorových vozidiel a združené poistenie majetku – Zberný dvor) za obdobie od 4. 7. 2014 do 4. 7. 2015, Položky: Poistenie motorových vozidiel, 1 ks, Suma položky 5468.19 €;
1312400009, 41733525, Kovaličková Gabriela, Vysoká 268, 02944 Rabča, 275 €, fakturujeme Vám na základe Zmluvy č. 1/2014 o nájme pozemku 2. splátku – prenajatý pozemok – parcela CKN č. 4549/2 o výmere 336 m2;
1313400008, 33238022, Anna Koleštíková UKO, Hríbiky 176, 02744 Tvrdošín, 13 €, fakturujeme  Vám za vyhlásenie relácie v obecnom rozhlase 2x;
1314400007, 35694238, Rádio maklér,  a.s., Pri Vinohradoch 318, 83106 Bratislava – Rača, 13 €, fakturujeme  Vám za vyhlásenie relácie v obecnom rozhlase v dňoch 28. 5. 2014 a 4. 6. 2014;
1315400006, 35996129, RABČAN obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 1278 €, fakturujeme  Vám za elektrickú energiu – námestie Gaceľ I. polrok 2014 (213 € x 6 mes.);
1316400005, 36433721, ELSPOL-SK,  a.s., Ľ. Štúra 778/46, 02901 Námestovo €, fakturujeme  Vám za vyhlásenie relácie v obecnom rozhlase (2-krát);
1317400004, 36390356, JAMEL fashion  a.s., Štefánikova 1067 74, 02901 Námestovo, 13 €, fakturujeme  Vám za vyhlásenie relácie v obecnom rozhlase (2-krát);
1318400003, 35996129, RABČAN obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 530,4 €, fakturujeme  Vám na základe PZ č. 6811417165 – súbor motorových vozidiel podľa prílohy;
1319400002, 30228531, Poľnohospodárske družstvo Magura, Farská 803, 02944 Rabča, 240 €, fakturujeme  Vám v zmysle Zmluvy č. 2/2014 o nájme pozemku prenájom obecného pozemku na rok 2014 – parc. č. CKN 4549/2 o výmere 15 m2;
1310400001, 41733525, Kovaličková Gabriela, Vysoká 268, 02944 Rabča, 275 €, fakturujeme  Vám na základe Zmluvy č. 1/2014 o nájme pozemku 1. splátku – prenajatý pozemok – parcela CKN č. 4549/2 o výmere 336 m2;

Obec Rabča – odberateľské faktúry

2013

Číslo faktúry, Číslo faktúry dodávateľa, Číslo objednávky, IČO, Obchodný názov, Adresa dodávateľa, Cena v € s DPH, Predmet, Dátum vystavenia;

31. 12. 2013, 1311300016, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 2900 €, Fakturujeme Vám stavebnomontážne práce na základe Fa č. 131213 verejné osvetlenie ul. Borová v Rabči;
Položky: Stavebnomontážne práce, 1 ks, Suma položky 2900 €;
31. 12. 2013, 1310300017, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 11387,28 €, Fakturujeme Vám spotrebu el. energie za rok 2013, Položky: Verejné osvetlenie, 1 ks, Suma položky 9649,05 €, Verejné WC, 1 ks, Suma položky 809,29 €, Urbársky dom, 1 ks, Suma položky 928.94 €;
29. 11. 2013, 1312300015, 35694238, Rádio maklér,  a.s., Pri Vinohradoch 318, 83106 Bratislava – Rača, 0,13 €, Fakturujeme Vám za vyhlásenie v obecnom rozhlase dňa 28. 11. 2013 a 3. 12. 2013, položky: Vyhlásenie relácie v obecnom rozhlase, 200 ks, Suma položky 13 €, celkom 83 €;
22. 11. 2013, 1313300014, 36390356, JAMEL FASHION,  a.s., Štefánikova 1067 74, 02901 Námestovo, 26 €, Fakturujeme Vám za vyhlásenie v obecnom rozhlase 15. 11. 2013 2x a 18. 11. 2013 2x, položky: Vyhlásenie v obecnom rozhlase, 400 ks, Suma položky 26 €, celkom 82 €;
22. 11. 2013, 1314300013, 33238022, Anna Koleštíková UKO, Hríbiky 176, 02744 Tvrdošín, celkom 6,5 €, Fakturujeme Vám za vyhlásenie relácie v obecnom rozhlase dňa 28. 10. 2013, položky: Vyhlásenie relácie v obecnom rozhlase, 100 ks, Suma položky 6.50 €, celkom 81 €;
18. 10. 2013, 1315300012, 36433721, ELSPOL – SK,  a.s., Ľ. Štúra 778/46, 02901 Námestovo, 13 €, Fakturujeme Vám za vyhlásenie v obecnom rozhlase v dňoch 17. 10. a 18. 10. 2013 (2-krát), položky: Vyhlásenie relácie v obecnom rozhlase, 200 ks, Suma položky 13 €, celkom 80 €;
18. 10. 2013, 1316300011, 35694238, Rádio maklér,  a.s., Pri Vinohradoch 318, 83106 Bratislava – Rača, 13 €, Fakturujeme Vám za vyhlásenie relácie v obecnom rozhlase v dňoch 9. 10. a 10. 10.2013 (2-krát), položky: Vyhlásenie relácie v obecnom rozhlase, 200 ks, Suma položky 13 €, celkom 79 €;
18. 9. 2013, 1317300010, 44724900, SK ELSPOL,  a.s., Miestneho priemyslu 1085, 02901 Námestovo, 26,00 €, Fakturujeme Vám za vyhlásenie v obecnom rozhlase 18. 9. a 19. 9. 2013 (4-krát), suma položky 26 €;
13. 9. 2013, 1315300009, 00151866, Obvodný úrad Námestovo, Miestneho priemyslu 571, 02901 Námestovo, 80,00 €, Fakturujeme Vám odmenu pre skladníka CO – p. Adamčíka Ján za rok 2013, 1 ks, suma položky 80 €;
1316300008, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 412, 02944 Rabča, 590,28 €, Fakturujeme Vám poistné za obdobie od 1. 7. 2013 – 1. 10. 2013 podľa prílohy;
1317300007, 44724900, SK ELSPOL,  a.s., Miestneho priemyslu 1085, 02901 Námestovo, 13 €, Fakturujeme Vám za vyhlásenie v obecnom rozhlase dňa 12. 6. 2013 a 13. 6. 2013;
1318300006, 35694238, Rádio maklér,  a.s., Pri Vinohradoch 318, 83106 Bratislava.– Rača, 13 €, Fakturujeme Vám za vyhlásenie relácie v obecnom rozhlase 2-krát;
1319300005, 35834803, Drift,  a.s., Kutuzovova 21, 83103 Bratislava.– Nové Mesto, 13 €, Fakturujeme Vám za vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase.– 2-krát;
1310300004, 44724900, SK ELSPOL,  a.s., Miestneho priemyslu 1085, 02901 Námestovo, 6,5 €, Fakturujeme Vám za vyhlásenie v obecnom rozhlase dňa 16. 5.2 013, 1 krát;
311300003, 44724900, SK ELSPOL,  a.s., Miestneho priemyslu 1085, 02901 Námestovo, 6.50 €, Fakturujeme Vám za vyhlásenie v obecnom rozhlase dňa 22. 2.2013 1-krát;
1313300001, 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, 954.78 €, Fakturujeme Vám el. energiu za obdobie od 5. 6. 2012 – do 31. 12. 2012 podľa prílohy (el. energia – verejné osvetlenie, 1 ks, Suma položky 396.08 €, el. energia – Urbársky dom, 1 ks, Suma položky 558.70 €).

Odberateľské faktúry obce Rabča

2011

2011 – 2012: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011 (txt, 4 KB), 1. 1. 2012 – 12. 12. 2012 (txt, 3 KB).

 

2014 | 2013 | 2012 | 2011

Obec Rabča – zákazky s nízkou hodnotou nad 1000 €

Verejný obstarávateľ je povinný zverejňovať informácie a dokumenty vo profile verejného obstarávateľa zriadeného vo elektronickom úložisku (ďalej len „profil VO/O“) odo dňa 1. 3. 2014 na www.uvo.gov.sk

Verejný obstarávateľ plní všetky povinnosti týkajúce sa zverejňovania dokumentov a informácií podľa zákona o verejnom obstarávaní len raz, a to v profile VO/O v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

Profil verejného obstaravateľa

Aktuálne výzvy | Ukončené VO | Vyhodnotenie VO | Smernica pre postup zadávania zákaziek... | Súhrnné štvrťročné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €

Názov verejného obstarávateľa, adresa a kontaktné miesto
Verejný obstarávateľ: Obec Rabča
IČO: 00314838
Sídlo: ul. Hlavná 426, 02944 Rabča, Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Ing. Július Piták – starosta obce
Tel: 043 55942 19
E-mail: starosta@rabca.sk
Druh verejného obstarávateľa: regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona 25/2006 Z. z.:
Obec Rabča je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.
Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.
Obec Rabča vypracovala „Internú smernicu pre zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky". Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka.
Hlavný predmet alebo predmety činnosti: všeobecná verejná správa
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.rabca.sk
Kontaktné osoby: Mgr. Margita Kvasničáková – referent verejného obstarávania
Tel: 043 55 942 19, 0911 659 219
E-mail: m.kvasnicakova@gmail.com;
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
Číslo účtu: 4003093001/5600
Ďalšie informácie možno získať: Na uvedenej adrese a kontaktnom mieste od kontaktných osôb.
Aktuálne výzvy

2014

21. 1. 2014, Výzva na predloženie ponuky v zákazke vykonávanej v zmysle § 155m ods. 13, v spojitosti s  9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.; Obec Rabča ako verejný obstarávateľ vyzýva na predloženie ponuky za účelom výberu dodávateľa na predmet zákazky: Reklama a publicita projektu; Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku, predmetom ktorej je dodanie tovarov k “Reklame a publicite projektu” v rámci projektu “Hľadajme možnosti na spoločné aktivity pre všetky komunity v našom pohraničí” PL-SK/ZA/IPP/III/046, ktorý je realizovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007 – 2013 podľa prílohy č. 1 kde sú rozpísané jednotlivé tovary ich množstvo a podrobenejší popis tovarov... Cenová ponuka tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve 02/2014. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto výzve aj jej prílohách. Nie je prípustné rozdelenie predmetu zákazky...;
Termín realizácie: ...aby bol riadne zhotovený predmet zákazky doručený a odovzdaný verejnému obstarávateľovi v termíne do 15 ní odo dňa, kedy verejný obstarávateľ doručí objednávku úspešnému uchádzačovi;
Predpokladaná hodnota zákazky: 2254 € bez DPH;
Lehota na predloženie ponuky: Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi spolu s dokladom o tom, že uchádzač je oprávnený poskytovať službu vo  vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky... doručiť v potrebnom počte 2 vyhotovení, ktorá bude vyhotovená v súlade s týmito podmienkami – výzvou musia byť doručené v zalepenej obálke s heslom: “Reklama a publicita projektu” a s nápisom “Neotvárať” na adresu: Obec Rabča, Hlavná 426, 02944 Rabča – lehota na predkladanie ponúk uplynie: 4. 2. 2014 do 1000.hod.;
VIAC: Výzva na predloženie ponuky k zákazke: Dodanie zariadenia do kuchyne kultúrneho domu (rtf, 0.102 MB); Výzva 1/2014 príloha č. 1 cenová ponuka (xls, 0.035 MB).

15. 1. 2014, Výzva na predloženie ponuky k zákazke v zákazke vykonávanej v zmysle § 155m ods. 13, v spojitosti s  9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.; Obec Rabča ako verejný obstarávateľ vyzýva na predloženie ponuky za účelom výberu dodávateľa na predmet zákazky: Dodanie zariadenia do kuchyne kultúrneho domu; Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku, predmetom ktorej je dodanie zariadenia do kuchyne kultúrneho domu podľa prílohy č. 1 kde sú rozpísané jednotlivé tovary ich množstvo a podrobenejší popis tovarov. Cenová ponuka tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto výzve aj jej prílohách. Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie; Termín realizácie: aby bol riadne zhotovený predmet zákazky doručený a odovzdaný verejnému obstarávateľovi v termíne do 15 ní odo dňa, kedy verejný obstarávateľ doručí objednávku úspešnému uchádzačovi; Predpokladaná hodnota zákazky: 14500 € bez DPH; Lehota na predloženie ponuky: ponuku je možné predložiť písomne v zalepenej obálke na adresu: Obec Rabča, Hlavná 426, 02944 Rabča – lehota na predkladanie ponúk uplynie: 30. 1. 2014 do 1000.hod. s heslom: “Zariadenie do kuchyne kultúrneho domu” a s nápisom „Neotvárať;“ VIAC: Výzva na predloženie ponuky k zákazke: Dodanie zariadenia do kuchyne kultúrneho domu (rtf, 0.095 MB); Výzva 1/2014 príloha č. 1 cenová ponuka (xls, 0.032 MB).


2013

Tlač farebného stolového kalendára na rok 2014

3. 12. 2013, Výzva na predloženie ponuky k podlimitnej zákazke na poskytnutie služieb; Obec Rabča ako verejný obstarávateľ vyzýva na predloženie ponuky za účelom výberu zhotoviteľa prác na predmet zákazky: Tlač farebného stolového kalendára na rok 2014; Predmetom je tlač farebného stolového kalendára obce Rabča pre rok 2014 z archívneho súboru pdf, ktorý bude dodaný obcou Rabča. Tlač bude realizovaná na matný papier v rozsahu 18 strán rozmeru 280x167 cm + 3 mm spadávka na orez. Požadujeme od vyradenia pdf na arch, cez tlač, ... až po hotový kalendár v počte 1250 ks; Termín realizácie: najneskôr 31. 12. 2013; Predpokladaná hodnota zákazky: 1700 € bez DPH; Lehota na predloženie ponuky: ponuku je možné predložiť písomne v zalepenej obálke na adresu: Obec Rabča, Hlavná 426, 02944 Rabča do 10. 12. 2013 do 1200.hod. s označením „Kalendáre – neotvárať“ VIAC: Výzva na predloženie ponuky k zákazke: Tlač farebného stolového kalendára na rok 2014 (pdf, 0.034 MB).

Rabča – oddychový areál

3. 12. 2013, Výzva na predloženie ponuky k zákazke na poskytnutie služieb; Obec Rabča ako verejný obstarávateľ vyzýva na predloženie ponuky za účelom výberu zhotoviteľa prác na predmet zákazky: Rabča – oddychový areál; Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku, predmetom ktorej je poskytnutie stavebných prác. Podrobný opis predmetu obstarávania tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve a bližšie podmienky dodania predmetu obstarávania sú vymedzené v návrhu zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto výzve. Stavba bude realizovaná v k.ú. Rabče. Predmetom riešenia je vytvorenie multifunkčného oddychového areálu, ktorého súčasťou bude altánok s krbom, lavičkami, parková zeleň, spevnené plochy; Termín realizácie: najneskôr 30. 4. 2014; Predpokladaná hodnota zákazky: 28500 € bez DPH; Lehota na predloženie ponuky: ponuku je možné predložiť písomne v zalepenej obálke na adresu: Obec Rabča, Hlavná 426, 02944 Rabča do 17. 12. 2013 do 1000.hod. s heslom: „Oddychový areál“ a s nápisom „Neotvárať“ VIAC: Výzva na predloženie ponuky k zákazke: Rabča – oddychový areál (pdf, 0.065 MB); Príloha č. 1 (xls, 0.261 MB); Príloha č. 2 (rtf, 0.121 MB).

Ukončené verejné obstarávania

Vyhodnotenie verejného obstarávania

Smernica pre postup zadávania zákaziek...

Smernica pre postup zadávania zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky (rtf, 0.159 MB).

Súhrnné štvrťročné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €

2013 | 2012 | 2011

Dátum zverejnenia, Predmet zákazky, Úspešný uchádzač, Hodnota zákazky (vrátane DPH), Dátum (zápis z prieskumu trhu);
4. štvrťrok (od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013)
– 
3. štvrťrok (od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013)
– 
2. štvrťrok (od 1. 4. 2013 do 31. 6. 2013)
– 
1. štvrťrok (od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013)
2912.81 €, Nákup plastových okien 2 ks a plastových dvier 4 ks podľa zamerania, Pilarčík Ľuboš – Rabstav, Lúčna 86, 029 44 Rabča, 14. 2. 2013;
7084.80 €, Nákup typického a  atypického nerezového nábytku podľa špecifikácie 15 ks, Gastro Vrábeľ,  s.r.o. M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, 19. 2. 2013;
2500  €, Výroba a montáž atypického nerezového zábradlia s madlom KOVO – Kovalík Ján ml. Goborová 176, 029 44 Rabča, 20. 2. 2013; 2334.08 €, Výroba a montáž pultu zo zápultím podľa zamerania, Stolárstvo Adamčík, Oravská Polhora 332, 26. 3. 2013.

2012 Obec Rabča – zákazky s nízkou hodnotou nad 1000 €
– 

2011 Obec Rabča – zákazky s nízkou hodnotou nad 1000 €
4. štvrťrok (od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011)
1. Propagačné letáky v počte 1500 ks, Tlačiareň Kubík, Kliňanská cesta 567, Námestovo, 1185 €, 15. 11. 2011;
3. štvrťrok (od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011)
1. Tvorba a aktualizácia web stránky, Justína Brišová, Lúčna 85, 02944 Rabča, 1660 €, 19. 9. 2011;
2. štvrťrok (od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011)
1. Veľkoplošná a reklamná tabuľa, Tlačiareň Kubík, Kliňanská cesta 567, Námestovo, 2450 €, 15. 4. 2011;
1. štvrťrok (od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011)
– 

 Zámery obce Rabča

2015 | 2014 | 2013

Zámery obce na prenájom nebytových priestorov, investičný zámer a zmeny obecného majetku


2015

UZNESENIE č. 10/A/2015 Schváliť zámer prenajať majetok obce na základe žiadosti Rastislava Štefaňáka ..., Rabča, za účelom osadenia garáže o výmere 19 m2 na parc. CK-N č. 4549/2 a 4464/21 Zámer prenajať majetok obce (rtf, 0.178 MB).

UZNESENIE č. 10/A/2015 Schváliť zámer prenajať majetok obce na základe žiadosti Gabriely Kovaličkovej ..., Rabča, ako sklad substrátov, ozdobnej kôry, sezónneho tovaru... o výmere 336 m2 na parc. CK-N č. 4549/2 Zámer prenajať majetok obce (rtf, 0.195 MB).

UZNESENIE č. 10/A/2015 Schváliť zámer prenajať majetok obce na základe žiadosti Ignáca Kolčáka ..., Rabča, o odkúpenie pozemku parc. C-KN č. 15111/6 – TTP o výmere 44 m2 podľa geom. plánu č. 17883369-046/2015 ..., kde dôvodom odkúpenia nehnuteľnosti je, že predmetný pozemok užívajú a je súčasťou ich dvora a schváliť zámer predať majetok obce Rabča na základe žiadosti Jozefa Pilarčíka ...,Rabča, o odkúpenie pozemku parc. C-KN č. 15111/5 – TTP o výmere m2 podľa geom. plánu č. 17883369-046/2015 ..., kde dôvodom odkúpenia nehnuteľnosti je, že predmetný pozemok užívajú a je súčasťou ich dvora Zámer prenajať majetok obce (pff, 0.441 MB).

Schváliť zámer prenajať majetok obce na základe žiadosti Petra Briliaka, Rabča, za účelom osadenia garáže o výmere 16 m2 na parc. CK-N č. 4464/20 Zámer prenajať majetok obce (rtf, 0.087 MB).

Schváliť zámer zameniť majetok obce na základe žiadosti Michala Gužíka a manželky Kataríny Gužíkovej, Rabča, za účelom zámeny časti obecnej parcely E-KN č. 2718 o výmere 153 m2 vedenej na LV č. 2829 na obec Rabča za podiel v parcele E-KN č. 2720 a 2719 ... Zámer zameniť majetok obce (rtf, 0.088 MB).

Schváliť zámer prenajať majetok obce na základe žiadosti Miroslav Jagnešák a manželka Mária, Rabča, za účelom osadenia garáže o výmere 19 m2, prístrešku o výmere 2 m2 a garáže na vozík o výmere 8 m2 na parc. CK-N č. 4464/17 Zámer prenajať majetok obce (rtf, 0.092 MB).

Schváliť zámer prenajať majetok obce na základe žiadosti Miroslav Masničák a manželka Mária, Rabča, za účelom osadenia garáže o výmere 19 m2, prístrešku o výmere 2 m2 a garáže na vozík o výmere 8 m2 na parc. CK-N č. 4464/17 Zámer prenajať majetok obce (rtf, 0.097 MB).

Schváliť zámer prenajať majetok obce na základe žiadosti Lucie Pilarčíkovej, Rabča, za účelom osadenia garáže o výmere 19 m2 na časti parc. CK-N č. 4464/17 a  na časti parc. CK-N č. 4464/18, garáže o výmere 19 m2 na parc. CK-N č. 4464/18 Zámer prenajať majetok obce (rtf, 0.092 MB).

Schváliť zámer prenajať majetok obce na základe žiadosti Emílie Balákovej, Rabča, za účelom zriadenia kozmetického salónu v  obecnej budove na parc. CK-N č. 5035/2 Zámer prenajať majetok obce (rtf, 0.088 MB).

Žiadosť Ing. Veroniky Jagelkovej, bytom Rabča, Adamovka 512 o schválenie priestorov v nadstavbe nad lekárňou v ObZS Rabča za účelom finančného sprostredkovania stavebného sporenia – ide o priestor v obecnej budove súp. č. d. 329, Ul. Rabčická, LV č. 1283 o výmere 52,21 m2 priamo za ročný nájom vo výške 1027,33 € na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Uvedený zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Rabča od 19. 6. 2015 do 6. 7. 2015. Poslanci prenájom obecného majetku schválili 3/5-tinovou väčšinou s tým, že nájomná zmluva so žiadateľkou bude uzavretá od 1. 9. 2015. ZA hlasovali: Obec Rabča má 11 poslancov.

1. Schváliť zámer prenajať majetok obce na základe žiadosti BELLIDENTI, s.r.o., MDDr. Kristína Gašparová, Rabčická 330, 029 44 Rabča, sídlo spoločnosti: Na Vynohrady 1, 911 05 Trenčín o prenájom nebytového priestoru vo vlastníctve obce za účelom zriadenia stomatologickej ambulancie. Ide o priestor: v Obvodnom zdravotnom  stredisku v Rabči, Ul. Rabčická 330, vo vlastníctve obce Rabča LV č. 1283, na 1. poschodí, parc. CKN č. 5099/2, výmera priestoru: ambulancia – 13,09 m2, prechod k zubnému laboratóriu o výmere 18,59 m2, čakáreň – 24,91 m2, sociálne zariadenia 1/7-mina – 1,80 m2 a zádverie vstupná hala 1/14-nina– 6,97 m2 za cenu: ambulancia – 23,322 €/m2/rok a ostatná plocha 11,0084 €/m2/rok na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom obec je povinná zverejniť zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ. ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Monika Adamčíková  t. j. 9 z prítomných 9 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.

2. Schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti MUDr. Magdaléna Šelianová, MDDr. Alexander Šelian, Hviezdoslavova 49, 029 01 Námestovo o prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania zubnej ambulancie v obci Rabča. Ide o priestor nachádzajúci sa v obci Rabča, Ul. Rabčická 329, priestor Nadstavba nad lekárňou vo výmere 67,69 m2, zapísaná na LV č. 1283 na obec Rabča a to: miestnosť č. 1 o výmere 28,56 m2, miestnosť č. 2 o výmere 19,40 m2, miestnosť č. 3 o výmere 4,10 m2, sociálne zariadenie o výmere 5,5 m2, miestnosť č. 5 o výmere 5,4 m2, časť osc. Zariadenia (1/5-tin) o výmere 0,81 m2 a časť chodby + schodisko (1/5-tina) o výmere 3,92 m2 za nájom vo výške 23,322 €/m2/rok za priestory ambulancie a 11,0084 €/m2/rok za sociálne zariadenie a chodbu na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom obec je povinná zverejniť zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ. ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová,  Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Monika Adamčíková  t. j. 9 z prítomných 9 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.


2014

30. 10. 2014 Schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Aleny Jancúrovej, Pod mostom 309, 02944 Rabča v obecnej budove (ObZS) nad lekárňou Viola za účelom zriadenia krajčírstva (šitie a úprava odevov, požičovňa) s termínom od 1. 1. 2015 – ide o priestor v obecnej budove súp. č. d. 329, Ul. Rabčická, parc. CKN č. 5099/1, LV č. 1283 o celkovej výmere 54,29 m2 priamo za ročný nájom vo výške 1056,25 €/rok na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.

30. 10. 2014 Schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Jaroslava Joščáka, bytom Rabča, Soľná 392 za účelom osadenia garáže o výmere 15 m2 – ide o pozemok vo vlastníctve obce parc. CKN č. 4464/19, LV č. 1283 priamo za ročný nájom vo výške 2,0746 €/m2/rok na dobu určitú 1 rok na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ./p>

30. 10. 2014 Schváliť zámer Schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Jána Iskerku a manželky Ľubomíry Iskerkovej, bytom Rabča, Soľná 391 za účelom osadenia garáže o výmere 18 m2 – ide o pozemok vo vlastníctve obce parc. CKN č. 4464/19, LV č. 1283 priamo za ročný nájom vo výške 2,0746 €/m2/rok na dobu určitú 1 rok na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.

30. 10. 2014 Schváliť zámer Poslanci odporučili schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Gabriely Kovaličekovej, Vysoká 268, Rabča, IČO: 41733525 a to časť obecného pozemku parc. CKN č. 4549/2 o výmere 336 m2 za účelom využitia tohto priestoru ako sklad substrátov, ozdobnej kôry, sezónneho tovaru (okrasných stromčekov, tují, ovocných stromčekov) s termínom od 1. 1. 2015 na dobu určitú na dohodnutý účel priamo za ročný nájom vo výške 550 €/rok na dobu určitú a to od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.

7. 10. 2014 Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Rabča (OZ) Uznesením č. 6/2014 odporučili schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti MDDr. Kristíny Gašparovej, konateľky spoločnosti BELLIDENTI,  a.s., Na Vinohrady 1, 91105 Trenčín za účelom zriadenia stomatologickej ambulancie – ide o priestor v obecnej budove súp. č. d. 330, Ul. Rabčická, parc. CKN č. 5099/2, LV č. 1283 o celkovej výmere 20,75 m2 priamo za ročný nájom vo výške 483,89 €/rok na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.


2013 Obec Rabča – zámery obce na prenájom nabytových priestorov, investičný zámer a zmeny obecného majetku

21. 11. 2013 Schváliť zámer prenajať majetok obce a to časť obecného pozemku parc. CKN č. 4549/2 vo výmere 15 m2 pre poľnohospodárske družstvo Magura Rabča za účelom zriadenia mliečneho mliekomatu za cenu 20 €/mesiac na dohodnutý účel. Zámer prenajať nebytové priestory PD Magura Rabča (pdf, 0.029 MB).